Bank branches and locations by RUb35l

VIEWS: 1,024 PAGES: 104

									         1
       13.4.2011

 PANKKIEN TOIMIPAIKAT
   Toimipaikat paikkakunnittain
  Toimipaikat numerojärjestyksessä    BANKKONTOREN
     Bankkontoren i ortsföljd
    Bankkontoren i nummerföljdBANK BRANCHES IN FINLAND
Bank branch locations in alphabetical order
   Bank branches in numeric order
                                   2
                   Sisältö – Innehåll - Contents
Maksuliikennepalvelujen neuvonnan puhelinnumerot ........................................................ 3
Telefonnummer för rådgivning om betalningsrörelsetjänster............................................ 4
Telephone information of payment transfer services .......................................................... 5

Selityksiä .................................................................................................................................. 7
Förklaringar.............................................................................................................................. 7
Clarifications ............................................................................................................................ 8

Toimipaikat paikkakunnittain ................................................................................................. 9
Bankkontoren i ortsföljd ......................................................................................................... 9
Bank branch locations in alphabetical order ........................................................................ 9

Toimipaikat numerojärjestyksessä ...................................................................................... 79
Bankkontoren i nummerföljd ................................................................................................ 79
Bank branches in numeric order ......................................................................................... 79
                         3
MAKSULIIKENNEPALVELUJEN NEUVONNAN PUHELINNUMEROT

 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ
 Yritysten maksuliikenneneuvonta
    suomeksi         0200 67210 ma-pe klo 8-18 (0,11 euroa / min + pvm/mpm)
    ruotsiksi         0200 67220 ma-pe klo 9-16.30 (0,11 euroa / min + pvm/mpm)
    englanniksi        0200 67230 ma-pe klo 9-18 (0,11 euroa / min + pvm/mpm)
 Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus         NDEAFIHH

 Yritysasiakaspalvelu
    suomeksi         0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-18
    ruotsiksi         0200 2525 (pvm/mpm) ma-pe klo 9-16.30
    ulkomailta soitettaessa  +358 200 2121 (ulkomaan puhelun hinta)

 Henkilöasiakaspalvelu
   suomeksi          0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20
   ruotsiksi         0200 5000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20
   englanniksi        0200 70000 (pvm/mpm) ma-pe klo 10-16.30
   ulkomailta soitettaessa  +358 200 3000 (ulkomaan puhelun hinta)

 SÄÄSTÖPANKIT, PAIKALLISOSUUSPANKIT JA SAMLINK
  Asiakasneuvonta       0100-4050 (1,17 euroa/min + pvm)
  Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus        HELSFIHH

 POHJOLA PANKKI OYJ
  Maksuliikeasiat                   010 005 151 (1,50 euroa/min + pvm)
  Lomaketekniset asiat                010 252 3963
  Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      OKOYFIHH

 ÅLANDSBANKEN (ÅAB)
  Maksuliikeasiat                   020 429 1320
  Atk-asiat                      020 429 1333 / 020 429 1331
  Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      AABAFI22

 SAMPO PANKKI
  Asiakastuki                     0600 155 22 (1,17 euroa/min + pvm)
  Linjaliikenneyhteydet                0600 125 25 (1,17 euroa/min + pvm)
  Lomaketekniset asiat                010 513 6768
  Lähtevä clearingselvittely             010 515 9710
  Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      DABAFIHH

 HANDELSBANKEN (SHB)
  Neuvonta                      010 444 2545 (8,21 senttiä/puh. + 11,90
                            senttiä/min.)
   Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      HANDFIHH

 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB)
  Neuvonta                      (09) 6162 8000
  Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      ESSEFIHX

 DANSKE BANK                      (09) 020 175 4000
  Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      DABAFIHX

 TAPIOLA PANKKI
  Maksuliikenneneuvonta                (09) 453 7040
  Saapuvissa ulkomaan maksuissa tarvittava
  BIC-tunnus                     TAPIFI22

 DNB NOR BANK ASA, FINLAND BRANCH           (09) 681 8840
  Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      DNBAFIHX

 SWEDBANK                       020 7469100
                         4
   Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC –tunnus      SWEDFIHH

 S-PANKKI OY

   Clearing ja settelement               010 76 82054
   Maksujen selvittelyt / Palvelutuki         010 76 58121
   Ulkomaan maksuissa tarvittava BIC-tunnus      SBANFIHH
TELEFONNUMMER FÖR RÅDGIVNING OM
BETALNINGSRÖRELSETJÄNSTER
 NORDEA BANK I FINLAND
  Betalningsrådgivning för företag
   på finska              0200 67210 mån-fre kl. 8-18 (0,11 eur/min + lna/msa)
   på svenska              0200 67220 mån-fre kl. 9-16.30 (0,11 eur/min + lna/msa)
   på engelska             0200 67230 mån-fre 9-18 (0,11 eur/min + lna/msa)
  BIC-kod för utrikes betalningar    NDEAFIHH

   Företagskunder
    på finska              0200 2121 (lna/msa) mån-fre kl. 8-18
    på svenska             0200 2525 (lna/msa) mån-fre kl. 9-16.30
    från utlandet            +358 200 2525 (priset för utrikes samtal)

   Privatkunder
    på finska              0200 3000 (lna/msa) mån-fre kl.8-20
    på svenska             0200 5000 (lna/msa) mån-fre kl. 8-20
    på engelska             0200 70000 (lna/msa) mån-fre kl.10-16.30
    från utlandet            +358 200 5000 (priset för utrikes samtal)

 SPARBANKERNA, DE LOKALA ANDELSBANKERNA
 OCH SAMLINK
  Kundrådgivning         0100 4050 (1,17 euro/min+Ina)
  BIC-kod för utrikes betalningar HELSFIHH

 POHJOLA BANK ABP
  Betalningsrörelsefrågor        010 005 151 (1,50 euro/min+Ina)
  Blankettekniska frågor         010 252 3963
  BIC-kod för utrikes betalningar    OKOYFIHH

 ÅLANDSBANKEN (ÅAB)
  Betalningsrörelsefrågor        020 429 1320
  Adb-frågor               020 429 1333 / 020 429 1331
  BIC-kod för utrikes betalningar    AABAFI22

 SAMPO BANK
  Kundstöd                0600 155 22 (1,17 euro/min + Ina)
  Förbindelser              0600 125 25 (1,17 euro/min + Ina)
  Blankettekniska frågor         010 513 6768
  Utgående clearingutredning       010 515 9710
  BIC-kod för utrikes betalningar    DABAFIHH

 HANDELSBANKEN (SHB)
  Information              010 444 2545 (8,21 cent/samtal + 11,90 cent/min.)
  BIC-kod för utrikes betalningar    HANDFIHH

 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SEB)
  Information           (09) 6162 8000
  BIC-kod för utrikes betalningar ESSEFIHX

 DANSKE BANK               (09) 020 175 4000
                         5
  BIC-kod för utrikes betalningar     DABAFIHX
 TAPIOLA BANK
  Betalningsrörelsefrågor                  (09) 453 7040
  BIC-kod för ankommande utrikes betalningar         TAPIFI22

 DNB NOR BANK ASA, FINLAND BRANCH               (09) 681 8840
  BIC-kod för utrikes betalningar              DNBAFIHX

 SWEDBANK                 020 7469100
  BIC-kod för utrikes betalningar SWEDFIHH

 S-BANKEN
   Clearing och settlement         010 76 82054
   Transaktionsförfrågningar        010 76 58121
   BIC-kod för utrikes betalningar SBANFIHH


TELEPHONE INFORMATION OF PAYMENT TRANSFER SERVICES
 NORDEA BANK FINLAND PLC
  E-support for corporate customers
    in Finnish                  0200 67210
                           on weekdays from 8-18 (0,11 eur/min + lnc)
    in Swedish                  0200 67220
                           on weekdays from 9-16.30 (0,11 eur/min + lnc)
    in English                  0200 67230
                           on weekdays from 9-18 (0,11 eur/min + lnc)
  BIC code for foreign payment orders        NDEAFIHH

  Corporate customers
    in Finnish                  0200 2121 (local network charge/mobile call charge)
                           on weekdays from 8-18
    in Swedish                  0200 2525 (local network charge/mobile call charge)
                           on weekdays from 9-16.30
    calls from abroad              +358 200 2121 (international call charge)

  Personal customers
    in Finnish                  0200 3000 (local network charge/mobile call charge)
                           on weekdays from 8-20
    in Swedish                  0200 5000 (local network charge/mobile call charge)
                           on weekdays from 8-20
    in English                  0200 70000 (local network charge/mobile call charge)
                           on weekdays from 10-16.30
    calls from abroad              +358 200 3000 (international call charge)

 SAVINGS BANKS, LOCAL COOPERATIVE BANKS and SAMLINK
  Client service            0100-4050 (1,17 euro/min+Inc)
  BIC code for foreign payment orders  HELSFIHH

 POHJOLA BANK PLC
  Payment transfers                 010 005 151 (1,50 euro/min + lnc)
  BIC code for foreign payment orders        OKOYFIHH

 BANK OF ÅLAND (ÅAB)
  Payment transfers                 020 429 1320
  Transfer techniques                020 429 1333 / 020 429 1331
  BIC code for foreign payment orders        AABAFI22

 SAMPO BANK
  Help Desk                     0600 155 22 (1,17 euro/min +Inc)
  Connections                    0600 125 25 (1,17 euro/min +Inc)
  Giro forms                    010 513 6768
  Outgoing clearing                 010 515 9710
                      6
  BIC code for foreign payment orders     DABAFIHHHANDELSBANKEN FINLAND (SHB)
 Information                 010 444 2545 (8,21 cent/call + 11,90 cent/min)
 BIC code for foreign payment orders     HANDFIHH

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN. Helsinki Branch (SEB)
 Information               (09) 6162 8000
 BIC code for foreign payment orders   ESSEFIHX

DANSKE BANK                  020 175 4000
 BIC code for foreign payment orders     DABAFIHX

TAPIOLA BANK
 Payment transfers              (09) 453 7040
 BIC code for incoming foreign payments    TAPIFI22

DNB NOR BANK ASA, FINLAND BRANCH        (09) 681 8840
 BIC code for foreign payment orders      DNBAFIHX

SWEDBANK                    020 7469100
 BIC code for foreign payment orders     SWEDFIHH

S-BANK LTD
  Clearing and settlement           010 76 82054
  Transactions enquiries           010 76 58121
  BIC code for foreign payment orders     SBANFIHH
                               7


SELITYKSIÄ
Toimipaikan nimi ja numero
Pankin nimen tai nimilyhenteen toistaminen samassa ryhmässä mainituilla toimipaikoilla on korvattu
etuviivalla (-).Toimipaikkanumeron kaksi ensimmäistä numeroa ilmoittaa pankin tai pankkiryhmän seuraavasti

1       =  Nordea Pankki
2       =  Nordea Pankki
31      =  Handelsbanken
33      =  Skandinaviska Enskilda Banken
34      =  Danske Bank
36      =  Tapiola Pankki
37      =  DnB NOR Bank ASA, Finland Branch
38      =  Swedbank
39      =  S-Pankki
4       =  Säästöpankit / Paikallisosuuspankit
5       =  Osuuspankit ja Pohjola Pankki Oyj
6       =  Ålandsbanken
8       =  Sampo Pankki

Pankkien ja pankkiryhmien viralliset nimilyhenteet

Nordea    =  Nordea Pankki
SHB      =  Handelsbanken
SEB      =  Skandinaviska Enskilda Banken
Tapiola    =  Tapiola Pankki
Aktia     =  Aktia Pankki Oyj
Sp      =  Säästöpankki
Pop      =  Paikallisosuuspankki
Pohjola    =  Pohjola Pankki Oyj
Op      =  Osuuspankki
ÅAB      =  Ålandsbanken
Sampo     =  Sampo Pankki
FÖRKLARINGAR
Kontorets namn och nummer
I stället för att upprepa bankens namn eller namnförkortning i samma bankgrupp för kontoren har detta
ersatts av ett streck (-). De två första siffrorna i kontorsnummer anger banken eller bankgruppen enligt
följande:

1       =  Nordea Bank
2       =  Nordea Bank
31      =  Handelsbanken
33      =  Skandinaviska Enskilda Banken
34      =  Danske Bank
36      =  Tapiola Bank
37      =  DnB NOR Bank ASA, Finland Branch
38      =  Swedbank
39      =  S-Bank
4       =  Sparbankerna /De lokala andelsbankerna
5       =  Andelsbankerna och Pohjola Bank Abp
6       =  Ålandsbanken
8       =  Sampo Bank
                                8
Bankernas och bankgruppernas officiella namnförkortningar

Nordea    =  Nordea Bank
SHB      =  Handelsbanken
SEB      =  Skandinaviska Enskilda Banken
Tapiola    =  Tapiola Bank
Aktia     =  Aktia Bank Abp
Sb      =  Sparbank
Pop      =  De lokala andelsbankerna
Pohjola    =  Pohjola Bank Abp
Andb     =  Andelsbank
ÅAB      =  Ålandsbanken
Sampo     =  Sampo Bank


CLARIFICATIONS
Name and number of bank branches

To avoid repeating the name (or abbreviation) of bank branches belonging to the same
banking group in the catalogue there is a hyphen (-). The first two digits in the Finnish account numbers indicate the bank or
banking group as follows:

1       =  Nordea Bank
2       =  Nordea Bank
31      =  Handelsbanken
33      =  Skandinaviska Enskilda Bank
34      =  Danske Bank
36      =  Tapiola Bank
37      =  DnB NOR Bank ASA, Finland Branch
38      =  Swedbank
39      =  S Bank
4       =  Savings Banks / Local cooperative banks
5       =  Pohjola Bank plc and cooperative banks
6       =  Bank of Åland
8       =  Sampo Bank

The official abbreviations of the banks’ names are as follows

Nordea    =  Nordea Bank
SHB      =  Handelsbanken
SEB      =  Skandinaviska Enskilda Bank
Tapiola    =  Tapiola Bank
Aktia     =  Aktia Bank
Sp/Sb     =  Savings Bank
Pop      =  Local Cooperative Banks
Pohjola    =  Pohjola Bank plc
Op/Andb    =  Cooperative bank
ÅAB      =  Bank of Åland
Sampo     =  Sampo BankESIMERKKI – EXEMPEL – EXAMPLE

TOIMIPAIKAT PAIKKAKUNNITTAIN
BANKKONTOREN I ORTSFÖLJD
BANK BRANCH LOCATIONS IN ALPHABETICAL ORDER

     Paikkakunta / Ort / Locations
         Toimipaikkanumero / Kontorsnummer / Bank Number
              Nimi ja osoite / Namn och adress / Name and address
              Puhelin ja faksi / Telefon och fax / Telephone and fax

     AAKKONEN
        999999    PPP Aakkonen 99000 AAKKONEN
              Puhelin 99-999999 Faksi 99-999998
                              9

    TOIMIPAIKAT PAIKKAKUNNITTAIN
    BANKKONTOREN I ORTSFÖLJD
    BANK BRANCH LOCATIONS IN ALPHABETICAL ORDER

                  A

AHMAS
    549024  Utajärven Op Ahmas Koskenniskantie 1 91660 AHMAS
         Puhelin 08-542 4116
AHMOVAARA
   508612   Juuan Op Ahmovaara Kolinportti 83950 AHMOVAARA
         Puhelin 013-671 108
AITOO
    451070  Aito Sp Oy Aitoon toimipiste Miemolantie 7 36720 AITOO
         Puhelin 045 636 5570
    500202  Luopioisten Op Aitoo Miemolantie 10 36720 AITOO
         Puhelin 03-538 7044 Fax 03-538 7190
ALAHÄRMÄ
   1189    Nordea Alahärmä Härmäntie 23 62300 HÄRMÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-422 4001
    474010  Pohjanmaan Op Pääkonttori Härmäntie 21 62300 HÄRMÄ
         Puhelin 06-485 5000 Fax 06-485 5060
    474020  Pohjanmaan Op Kuoppla Välitalontie 42 62310 VOLTTI
         Puhelin 06-484 9667 Fax 06-484 4005
    474030  Pohjanmaan Op Voltti Perkiönmäentie 66 62310 VOLTTI
         Puhelin 06-484 9081 Fax 06-484 4019
    492840  Ylihärmän Sp Alahärmä Härmäntie 12 62300 HÄRMÄ
         Puhelin 020 7582 440 fax 020 7582 449
ALAJÄRVI
   1297    Nordea Alajärvi Järvikatu 1 62900 ALAJÄRVI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-557 6501
    492412  Oma Säästöpankki Oy Alajärvi Keskuskatu 14 62900 ALAJÄRVI
         Puhelin 020 758 2250 Fax 020 758 2251
    518807  Alajärven Op Keskuskatu 9 62900 ALAJÄRVI
         Puhelin 010 257 7012 Fax 010 257 7044
ALAPITKÄ
   478420   Lapinlahden Op Alapitkä Alapitkäntie 38 71910 ALAPITKÄ
         Puhelin 017-734 321 Fax 017-734 331
ALASTARO
   1542    Nordea Alastaro Loimijoentie 84 32440 ALASTARO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-764 1048
    500509  Alastaron Op Loimijoentie 78 32440 ALASTARO
         Puhelin 02-2121 200 Fax 02-764 1885
ALAVIESKA
   500604   Alavieskan Op PL 26 (Keskustie 7) 85201 ALAVIESKA
         Puhelin 08-430 131 Fax 08-430 510

ALATORNIO    ks. TORNIO

ALAVUS
   1188    Nordea Alavus Kuulantie 1 63300 ALAVUS
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3501
    492413  Oma Säästöpankki Oy Alavus Järviluomantie 6 63300 ALAVUS
         Puhelin 020 758 2250 Fax 020 758 2251
    500700  Alavuden Seudun Op Kuulantie 2 63300 ALAVUS
         Puhelin 010 255 0204 Fax 010 255 0226
ALPUA
    551616  Vihannin Op Alpua Alpuantie 14 86460 ALPUA
         Puhelin 010 253 9201
                            10
ANJALANKOSKI
   1073   Nordea Anjalankoski Keskikoskentie 3 46800 ANJALANKOSKI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0559
    520006  Kymijoen Op Inkeroinen Päätie 20 46900 ANJALANKOSKI
        Puhelin 010 254 1101 Fax 010 254 1149
    520010  — Myllykoski Viialantie 2 46800 ANJALANKOSKI
        Puhelin 010 254 1101 Fax 010 254 1159
    846907  Sampo Anjalankoski-Inkeroinen Päätie 22 46900 ANJALANKOSKI
        Puhelin 010 512 2190 Fax 010 512 2191
ANTTOLA
   527118   Etelä-Savon Op Anttola Vanhapappilantie 1 52100 ANTTOLA
        Puhelin 010 255 2410 Fax 010 255 26190
ARPELA
   473051   Suupohjan Op Arpela Sihtuunantie 28 95590 ARPELA
        Puhelin 020 166 6480 Fax 020 166 6481
    500900  Tornion Op Arpela Arpelantie 178 95590 ARPELA
        Puhelin 010 257 6801 Fax 010 257 6852
ARTJÄRVI
   501003  Artjärven Op PL 2 (Salmelantie 2) 16201 ARTJÄRVI
        Puhelin 03-872 520 Fax 03-872 5220

ASIKKALA    ks VÄÄKSY

ASKAINEN
   501204  Nousiaisten Op Askainen Askaistentie 751, 21240 ASKAINEN
        Puhelin 02-434 9350 Fax 02-431 3855
    501221  — Velkua Askaistentie 29 B 21240 ASKAINEN
        Puhelin 02-434 9350
ASKOLA
   405036   Aktia Bank Abp Askola Pappilantie 2 07500 ASKOLA
        Telefon 010 247 5620 Telefax 010 247 5629
    501300  Askolan Op Helkamamäentie 15 07201 MONNINKYLÄ
        Puhelin 019-661 8100 Fax 019-661 8101
    501327  — Askola Askolantie 57 07510 ASKOLA
        019 661 8200 fax 019 661 8201
AURA
    501405  Auran Op Turuntie 2 21380 AURA
        Puhelin 02-486 0422 Fax 02-486 0618
                  B

BENNÄS
   556724   Pedersörenejdens Andb Bennäs Vasavägen 1 68910 BENNÄS
        Telefon 06-789 8050 Telefax 06-789 8059
BERGÖ
   567011   Korsnäs Andb Bergö Bredhällsvägen 61 A 66220 BERGÖ
        Telefon 06-343 0061 Telefax 06-343 0079
BJÖRNEBORG
   31042   SHB Björneborg PB 55 (Teljäntori, Yrjönkatu 15) 28101 BJÖRNEBORG
        Telefon 010 444 5220 Telefax 010 444 5229
BORGNÄS
   405017   Aktia Bank Abp Borgnäs Makasiinikuja 1 07170 BORGNÄS
        Telefon 010 247 5630 Telefax 010 247 5639
BORGÅ
   1124    Nordea Borgå Biskopsgatan 32 06100 BORGÅ
        Telefon se sidan 4 Telefax 019-165 58517
    31051  SHB Borgå Brunnsgatan 29 06100 BORGÅ
        Telefon 010 444 3700 Telefax 010 444 3709
    363630  Tapiola Lundagatan 9 06100 BORGÅ
        Telefon 010 19 5102
    405010  Aktia Bank Abp Borgå Centrum PB 7 (Mannerheimgatan 9-11) 06101 BORGÅ
                            11
        Telefon 010 247 5700 Telefax 010 247 5709
   405026  — Företagsbanken Mannerheimgatan 9-11 06100 BORGÅ
        Telefon 010 247 5700 Telefax 010 247 5709
   554407  Östnylands Andb PB 61 (Krämaretorget 2) 06101 BORGÅ
        Telefon 019-529 4400 Telefax 019-584 122
BOX
   557402  Itä-Uudenmaan Op Box Spjutsundintie 1 01190 BOX
        Puhelin 09-272 6388 Fax 09-272 6086
   557402  Östnylands Andb Box Spjutsundsvägen 1 01190 BOX
        Telefon 09-272 6388 Telefax 09-272 6086
BRAHESTAD   se RAAHE

BRANDÖ
        Lappo Andb Brandö 22820 BRANDÖ
        Puhelin 018-56 156
   660100  ÅAB Brändö 22920 BRÄNDÖ
        Telefon 018-56 156 Telefax 56315
BROMARV
   405557  Aktia Bank Abp Bromarf Bromarvvägen 1855 10570 BROMARV
        Telefon 010 247 5490 Telefax 010 247 5499
   405557  Aktia Pankki Oyj Bromarf Bromarvintie 1855 10570 BROMARV
        Puhelin 010 247 5490 Fax 010 247 5499                 D

DAGSMARK
   495614  Kristiinankaupungin Sp Dagsmark Dagsmarkintie 420 64320 DAGSMARK
        Puhelin 06-222 4320 Fax 06-222 4320
   495614  Kristinestads Sp Dagsmark Dagsmarksvägen 420 64320 DAGSMARK
        Telefon 06-222 4320 Telefax 06-222 4320
   473071  Suupohjan Op Dagsmark 64320 DAGSMARK
        Puhelin 020 166 6580 Fax 020 166 6581
   473071  Sydbottens Andb Dagsmark 64320 DAGSMARK
        Telefon 020 166 6580 Telefax 020 166 6581
DALSBRUK
   555041  Andb Raseborg Dalsbruk Kolabacksvägen 4 25900 DALSBRUK
        Telefon 02-420 6640 Telefax 02-420 6645
DEGERBY UL
   405560  Aktia Pankki Oyj Inkoo Degerbyntie 11, 10160 DEGERBY UL
        Puhelin 010 247 5480 Fax 010 247 5489
   405560  Aktia Bank Abp Ingå Degerbyvären 11, 10160 NYLANDS DEGERBY
        Telefon 010 247 5480 Telefax 010 247 5489
                 E

 ECKERÖ
   660100  ÅAB Eckerö 22270 ECKERÖ
        Telefon 018-38 480 Telefax 018-38 508
EKENÄS
   1145   Nordea Ekenäs Kungsgatan 7 10600 EKENÄS
        Telefon se sidan 4 Telefax 019-246 2481
   31015  SHB Ekenäs Koivuniemenkatu 1 10600 EKENÄS
        Telefon 010 444 5470 Telefax 010 444 5471

   405213  Ekenäs Sb Österby Österbyvägen 18 10620 EKENÄS
        Telefon 019-241 1910

   405559  Aktia Bank Abp Ekenäs Gustav Wasas gata 7 10600 EKENÄS
                             12
         Telefon 010 247 5350 Telefax 010 247 5359
    405210  Ekenäs Sb Ekenäs PB 66 (Stationvägen 6) 10601 EKENÄS
         Telefon 019-222 500 Telefax 019-222 5255
    554966  Andb Raseborg Ekenäs Stationsvägen 1 10600 EKENÄS
         Telefon 019-265 2300 Telefax 019-265 2350
ELIMÄKI
   501606   Länsi-Kymen Osuuspankki, Elimäen konttori Vanhamaantie 9 47200 ELIMÄKI
         Puhelin 05-886 2200 Fax 05-886 2210
ENKLINGE
   555627   Lappo Andb Enklinge 22830 ENKLINGE
         Telefon 018-55 34
ENO
    510305  Enon Op Pääkonttori Niskantie 19, 81200 ENO
         Puhelin 010 256 3401 Fax 010 256 3429
ENONKOSKI
   565018   Savonlinnan Op Enonkoski Enonkoskentie 12 T 58175 ENONKOSKI
         Puhelin 010 257 5703 Fax 010 257 5825
ENONTEKIÖ
   564388   Pohjolan Op Enontekiö Puistomäentie 1 99400 ENONTEKIÖ
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9581
ERÄJÄRVI
   450010   Eräjärven Sp Eräjärvi Eräjärventie 1591 35220 ERÄJÄRVI
         Puhelin 03-535 2200 Fax 03-535 2250
    501807  Oriveden Seudun Op Eräjärvi Eräjärventie 1581 35220 ERÄJÄRVI
         Puhelin 010 254 3380 Fax 010 254 3381
ESBO
    1428   Nordea Esbo-Centrum Stationsgången 2 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1652 7420
    1478   — Esbo-Alberga Sello Albergavägen 7 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1655 8385
    1432   — Esbo-Biskopsbro Biskopsbro 11, Iso Omena 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1652 7112
    1419   — Esboviken Esboviksvägen 4 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 7777
    1112   — Esbo-Hagalund Västanvindsvägen 10 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1652 7705
    1309   — Esbo-Otnäs Otsvängen 11 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1652 7755
    31013  SHB Esbo-Alberga Konstapelsgatan 4 02600 ESBO
         Telefon 010 444 3600 Telefax 010 444 3615
    31012  — Esbo-Hagalund PB 60 (Västanvindsvägen 1) 02101 ESBO
         Telefon 010 444 3100 Telefax 010 444 3114
    363630  Tapiola Västanvindsvägen 6 02100 ESBO
         Telefon 01019 5102
    405551  Aktia Bank Abp Esbo Alberga Hästskon 3 02600 ESBO
         Telefon 010 247 6080Telefax 010 247 6089
    405547  — Esbo Centrum Esbogatan 4 02770 ESBO
         Telefon 010 247 6060 Telefax 010 247 6069
    405537  — Esbo Företagsbanken Västanvindsgränden 3 02100 ESBO
         Telefon 010 247 7520Telefax 010 247 6030
    405549  — Esbo Hagalund Västanvindsgränd 3 02100 ESBO
         Telefon 010 247 6030 Telefax 010 247 6039
    405539  — Esboviken Esboviksgatan 1 02320 ESBO
         Telefon 010 247 7660 Telefax 010 247 7669
    440532  Nooa Sb Sello Albergagatan 7 02600 ESBO
         Telefon 010 436 6430 Telefax 010 436 6439
    440531  — Hagalund Tapiontori 3 C 02100 ESBO
         Telefon 010 436 6435 Telefax 010 436 6479
    440530  —Biskopsbron 11 T 91 02230 ESBO
         Telefon 010 436 6480 Telefax 010 436 6489
    440589  — Företagsbank Albergagatan 7 02600 ESBO
         Telefon 010 436 6430 Telefax 010 436 6439
    660100  ÅAB Hagalund Västanvindsvägen 4 02100 ESBO
         Telefon 020 429 3500 Telefax 020 429 3510
ESPOO
                        13
1428   Nordea Espoo-Keskusta Asemakuja 2 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1652 7420
1419   — Espoonlahti Espoonlahdentie 4 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-16547 777
1478   — Espoo-Leppävaara Sello Leppävaarankatu 7 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 8385
1309   — Espoo-Otaniemi Otakaari 11 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1652 7755
1432   — Espoo-Piispansilta Piispansilta 11, Iso Omena 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1652 7112
1112   — Espoo-Tapiola Länsituulentie 10 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1652 7705
31012  SHB Espoo-Tapiola PL 60 (Länsituulentie 1) 02101 ESPOO
     Puhelin 010 444 3100 Fax 010 444 3114
31013  — Espoo-Leppävaara Alberganesplanadi 102600 ESPOO
     Puhelin 010 444 3600 Fax 010 444 3615
363630  Tapiola Espoo-Leppävaara Sello, Viaporintori 2.krs 02600 ESPOO
     Puhelin 01019 5102
363630  — Länsituulentie 6 02100 ESPOO
     Puhelin 01019 5102
405551  Aktia Pankki Oyj Espoo Leppävaara Hevosenkenkä 3 02600 ESPOO
     Puhelin 010 247 6080 Fax 010 247 6089
405549  — Espoo Tapiola Länsituulenkuja 3 02100 ESPOO
     Puhelin 010 247 6030 Fax 010 247 6039
405547  — Espoon Keskusta Espoonkatu 4 02770 ESPOO
     Puhelin 010 247 6060 Fax 010 247 6069
405539  — Espoonlahti Espoonlahdenkatu 1 02320 ESPOO
     Puhelin 010 247 7660 Fax 010 247 7669
405537  — Espoon Yrityspankki Länsituulenkuja 3 02100 ESPOO
     Puhelin 010 247 7520 Fax 010 247 6030
440532  Nooa Sp Sello Leppävaarankatu 7 02600 ESPOO
     Puhelin 010 436 6430 Fax 010 436 6439
440530  — Iso Omena Piispansilta 11 T 91 02230 ESPOO
     Puhelin 010 436 6480 Fax 010 436 6489
440531  —Tapiola Tapiontori 3 C 02100 ESPOO
     Puhelin 010 436 6435 Fax 010 436 6479
440589  — Yrityspankki Leppävaarankatu 7 02600 ESPOO
     Puhelin 010 436 6410 Fax 010 436 64390
473049  Suupohjan Op Sop Espoo Tapiontori 3 A 02100 ESPOO
     Puhelin 020 166 6330 Fax 020 166 6331
572023  Helsingin Op Pankki Leppävaara Läkkisepänkuja 4 02650 ESPOO
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9445
578985  — Espoon keskus Siltakatu 11 02770 ESPOO
     Puhelin 010 255 5798 Fax 010 255 5799
572381  — Iso Omena Piispansilta 11 02230 ESPOO
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9375
578862  — Ison Omenan palvelupiste Piispansilta 11 02230 ESPOO
     Puhelin 010 255 6650 Fax 010 255 6925
579009  — Sellon palvelupiste Leppävaarankatu 3-9 02600 ESPOO
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 6905
572115  — Tapiola Länsituulentie 8 02100 ESPOO
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9755
578041  — Espoon yrityspankki Länsituulentie 8 02100 ESPOO
     Puhelin 010 255 6500 Fax 010 255 9805
660100  ÅAB Tapiola Länsituulentie 4 02100 ESPOO
     Puhelin 020 429 3500 Fax 020 429 3510
802047  Sampo Espoo Iso Omena Piispansilta 11 02230 ESPOO
     Puhelin 010 513 8020 Fax 010 513 8021
802007  — Espoo-Tapiola PL 119 (Kulttuuriaukio) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 2820 Fax 010 513 2821
802017  — Espoon Keskus PL 122 (Kamreerintie 3) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 7950 Fax 010 513 7951
802057  — Espoo-Lippulaiva Espoonlahdenkatu 4 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 8095 Fax 010 513 8091
802077  — Espoo-Leppävaara PL 121 (Leppävaarankatu 7) 00075 SAMPO
                             14
         Puhelin 010 513 4970 Fax 010 513 4971
ESSE
    405593  Aktia Bank Abp Pedersöre Esse Essevägen 270 68820 ESSE
         Telefon 010 247 5050 Telefax 010 247 5059
    554809  Pedersörenejdens Andb Esse Essevägen 196 68820 ESSE
         Telefon 06-789 8000 Telefax 06-789 8049
EURA
    1129   Nordea Eura Yhdystie 5 27510 EURA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-833 8765
    445618  Huittisten Sp Eura Satakunnankatu 10, 27510 EURA
         Puhelin 010-841 5760 Fax 010-841 5769
    502301  Euran Op Yhdystie 9 27510 EURA
         Puhelin 02-838 7171 Fax 02-838 71777
EURAJOKI
   445010   Eurajoen Sp Eurajoki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI
         Puhelin 010-841 5830 Fax 010-841 5839
    502206  Länsi-Suomen Op Kirkkotie 3 27100 EURAJOKI
         Puhelin 02-831 7380 Fax 02-831 7386
EVIJÄRVI
   474340   Pohjanmaan Op Evijärvi Kauppatie 1 62500 EVIJÄRVI
         Puhelin 06-769 6700 Fax 06-769 6711
    502407  Kokkolan Op Evijärvi Kirkkotie 25 62500 EVIJÄRVI
         Puhelin 010 258 7333 Fax 010 258 7360
                  F


FORSBY SÅG
   405011   Aktia Bank Abp Pernå Forsby Storåkersvägen 1 07700 FORSBY SÅG
         Telefon 010 247 5640 Telefax 010 247 5649
FORSSA
   1001    Nordea Forssa Torikatu 4 30100 FORSSA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-419 5255
    363630  Tapiola Turuntie 2 30100 FORSSA
         Puhelin 020 363 630
    432720  Someron Sp Forssa Torikatu 6 30100 FORSSA
         Puhelin 029 041 2330 Fax 029 041 2397
    502502  Forssan Seudun Op PL 26 (Sibeliuksenkatu 3) 30101 FORSSA
         puh 010 256 1301, fax 010 256 1315
    830007  Sampo Forssa Hämeentie 5 30100 FORSSA
         Puhelin 010 512 1360 Fax 010 512 1361

FREDRIKSHAMN se HAMINA

FRIITALA     se ULVILA

FÖGLÖ
    557870  Andb för Åland Föglö Degerby 22710 FÖGLÖ
         Telefon 018-50 255
    660100  ÅAB Föglö-Degerby 22710 FÖGLÖ
         Telefon 018-50 013 Telefax 018-50 266
                             15
                   G

GAMLAKARLEBY se KARLEBY

GETA
    660100  ÅAB Geta 22340 GETA
         Telefon 018-49 677 Telefax 018-49 677
GODBY
   660100   ÅAB Godby 22410 GODBY
         Telefon 018-41 220Telefax 018-41 780
GOTTBY
   660100   ÅAB Gottby-Jomala 22130 GOTTBY
         Telefon 018-32 630 Telefax 018-32 630
GRANKULLA
   1378    Nordea Grankulla Promenaden 1 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 7798
    405529  Aktia Bank Abp Grankulla Promenadplatsen 2 02700 GRANKULLA
         Telefon 010 247 6010 Telefax 010 247 6019
    802707  Sampo Grankulla Grankullavägen 7 02700 GRANKULLA
         Telefon 010 513 8140 Telefax 010 513 8141
                  H

HAAPAJÄRVI
   1222    Nordea Haapajärvi Kirkkokatu 8 85800 HAAPAJÄRVI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-449 3322
    475330  Reisjärven Op Haapajärvi Kauppakatu 9 85800 HAPAJÄRVI
         Puhelin 08-883 3800 Fax 08-776 772
    502608  Haapajärven Op Puistokatu 35 85800 HAAPAJÄRVI
         Puhelin 08-772 4300 Fax 08-772 4301

HAAPAMÄKI
   502809   Haapamäen Seudun Op Pihlajavedentie 3 42800 HAAPAMÄKI
         Puhelin 010 257 5501, Faksi 010 257 5599
HAAPAVESI
   1341    Nordea Haapavesi Vanhatie 51 86600 HAAPAVESI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-451 123
    502904  Pyhälaakson Op pääk. Vanhatie 49 86600 HAAPAVESI
         Puhelin 010 254 1801 Fax 010 254 1809
HAILUOTO
   503007   Hailuodon Op Kirkonkylä Luovontie 138 90480 HAILUOTO
         Puhelin 08-747 0400 Fax 08-747 0450
HALIKKO
   1626    Nordea Halikko Halikontie 2 24800 HALIKKO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-770 3349

HALLI
    552124  Mäntän Seudun Op Halli Puistotie 1 35600 HALLI
         Puhelin 03-532 0345 Fax 03-532 0551
HALSUA
   503303   Halsuan Op Perhontie 12 69510 HALSUA
         Puhelin 06-863 6321 Fax 06-863 6445
HAMINA
   1005    Nordea Hamina Puistokatu 4 49400 HAMINA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0759
    363630  Tapiola Puistokatu 8 49400 HAMINA
         Puhelin 01019 5102
    410870  Etelä-Karjalan Sp Hamina Satamakatu 11 49400 HAMINA
         Puhelin 05-675 5703 Fax 05-675 5709

    550600  Haminan Seudun Op Puistokatu 6 49401 HAMINA
         Puhelin 010 257 3601Fax 010 257 3699
                             16
    849407  Sampo Hamina Satamakatu 11 49400 HAMINA
         Puhelin 010 512 2540 Fax 010 512 2541

HAMMARLAND
   660100   ÅAB Hammarland 22240 HAMMARLAND
         Telefon 018-36 120 Telefax 018-36 106

HAMMASLAHTI
   478510   Pyhäselän POP Pääkonttori Lastaustie 2 82200 HAMMASLAHTI
         Puhelin 013-684 6700 Fax 013-684 6719
    504772  Kiihtelysvaaran Op Pyhäselkä Lastaustie 1 82200 HAMMASLAHTI
         Puhelin 013-741 749 Fax 013-741 759

HANGÖ
   1208    Nordea Hangö Berggatan 12 10900 HANGÖ
         Telefon se sidan 4 Telefax 019-248 2812
    405584  Aktia Bank Abp Hangö Nycandergatan 18 10900 HANGÖ
         Telefon 010 247 5550 Telefax 010 247 5559
    554983  Andb Raseborg Hangö Berggatan 21 10900 HANGÖ
         Telefon 019-265 2400 Telefax 019-265 2450

HANKASALMI
   1047    Nordea Hankasalmi Keskustie 37 41520 HANKASALMI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2169
    476020  Hannulan Op Hankasalmen aseman konttori Salontie 2 41500 HANKASALMI AS
         Puhelin 044-296 6852 Fax 014-843 033

    503504  Keski-Suomen Op Hankasalmi Keskustie 6 41520 HANKASALMI
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6057
HANKO
    1208   Nordea Hanko Vuorikatu 12 10900 HANKO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 019-248 2812
    405584  Aktia Pankki Oyj Hanko Nycanderinkatu 18 10900 HANKO
         Puhelin 010 247 5550 Fax 010 247 5559
    554983  Op Raasepori Hanko Vuorikatu 21 10900 HANKO
         Puhelin 019-265 2400 Fax 019-265 2450

HARJAVALTA
   1116    Nordea Harjavalta Harjavallankatu 17 29200 HARJAVALTA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-610 36116
    503705  Harjavallan Op Harjavallankatu 13 29200 HARJAVALTA
         Puhelin 02-535 1400 Fax 02-535 1401

HARRSTRÖM
   555211   Korsnäs Andb Harrström Gamla Strandvägen 195 66290 HARRSTRÖM
         Telefon 06-364 5119 Telefax 06-364 5139

HARTOLA
   421312   Sysmän Sp Hartola Keskustie 57 19600 HARTOLA
         Puhelin 03-871 880 Fax 03-871 8814
    503906  Hartolan Op Keskustie 48 19600 HARTOLA
         Puhelin 03-875 300 Fax 03-875 3033
HATTULA
   568075   Hämeenlinnan Seudun Op Hattula Parolantie 48 13720 PAROLA
         Puhelin 03-614 9510 Fax 03-614 9519

HAUHO
   425210   Kantasäästöpankki Hauho Hauhontie 17 14700 HAUHO
         Puhelin 075-756 9860 Fax 075-756 9869
    504104  Hauhon Op Hauhontie 13 14700 HAUHO
         Puhelin 03-654 9200 Fax 03-654 9220

HAUKIPUDAS
   1445    Nordea Haukipudas Revontie 2 90830 HAUKIPUDAS
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-310 7001
                            17
   473066  Suupohjan Osuuspankki Kirkkotie 4 90830 HAUKIPUDAS
        Puhelin 020 166 6880 Fax 020 166 6881
   574075  Oulun Op Haukipudas Kirkonkylä Revontie 8 90830 HAUKIPUDAS
        Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5619

HAUKIVUORI
   504200  Haukivuoren Op Keskustie 76 51600 HAUKIVUORI
        Puhelin 015-724 4200 Fax 015-724 4222

HEINOLA
   1007   Nordea Heinola Torikatu 8 18100 HEINOLA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3809
   363630  Tapiola Savontie 9 18100 HEINOLA
        Puhelin 01019 5102
   421212  Helmi Sp Heinola Torikatu 6 18100 HEINOLA
        Puhelin 03-844 411 Fax 03-844 4258
   504506  Päijät-Hämeen Op Heinola Savontie 7 18100 HEINOLA
        Puhelin 010 256 7606 Fax 010 256 7818
   818007  Sampo Heinola Kirkkokatu 15 18100 HEINOLA
        Puhelin 010 512 1230 Fax 010 512 1231

HEINÄVESI
   1695   Nordea Heinävesi Kermarannantie 2 79700 HEINÄVESI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 017-203 0729
   504802  Heinäveden Op Kermantie 2 79700 HEINÄVESI
        Puhelin 017-555 0200 Fax 017-555 0250

HEITUINLAHTI
        Savitaipaleen Op Heituinlahti Tuohikotintie 1150 54770 HEITUINLAHTI
        Puhelin 05-467 218

HELLANMAA
   474210  Hellanmaan Op Pääkonttori Hellanmaantie 422 62130 HELLANMAA
        Puhelin 06-437 6155 Fax 06-437 6355

HELSINGBY
   497025  Aktia Bank Abp Korsholm Helsingby Sandåsbackavägen 2 65520 HELSINGBY
        Telefon 010 247 5190 Telefax 010 247 5199
   497025  Aktia Pankki Oyj Mustasaari Helsingby Sandåsbackantie 2 65520 HELSINGBY
        Puhelin 010 247 5190 Fax 010 247 5199


HELSINGFORS
   1244   Nordea Hfors-Baggböle Baggbölevägen 56 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1655 7165
   1210   — Hfors-Brändö Kyösti Kallios Väg 2 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 3815
   1426   — Hfors-Böle Magistratsporten 4 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1655 7530

   1020   — Hfors-Drumsö Melkögatan 28 C 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 3533
   1014   — Hfors-Fredrikstorg Stora Robertsgatan 32 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 1330
   1388   — Hfors-Gårdsbacka Gungbrädsvägen 4 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1658 7066
   1262   — Hfors-Haga-Gamlas Silvervägen 2 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 5747
   1011   — Hfors-Hagnäs Broholmsgatan 12 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 6710
   1248   — Hfors-Hertonäs Skidbacksvägen 14 00020 NORDEA
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1658 7973
   1810   — Hfors-Järnvägsstation Elielplatsen 3 00100 HELSINGFORS
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 3315
   1239   — Hfors-Kottby Backasgatan 91 00020 NORDEA
                       18
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1655 7215
1019   — Hfors-Kronohagen Elisabetsgatan 18 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 3740
1470   — Hfors-Mannerheimvägen Mannerheimvägen 7 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 4322
1025   — Hfors-Malm Malms Handelsväg 18 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1655 7041
1023   — Hfors-Mejlans Stockholmsgatan 2 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 5722
1021   — Hfors-Munksnäs Munksnäs Allen 14 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 5840
1389   — Hfors-Nordsjö Iglovägen 17 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1658 7083
1323   — Hfors-Rönnbacka Bärnstensvägen 1 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 7886
1572   — Hfors-Senatstorget Alexandersgatan 30 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-165 42971
1257   — Hfors-Sockenbacka Sliperivägen 30 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 5621
1012   — Hfors-Tölö Museigatan 40 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 1236
1200   — Hfors-WTC Alexandersgatan 17 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 4090
1347   — Hfors-Åggelby Byäldstevägen 29 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-165 57120
1469   — Hfors-Östra Centrum Revalsplanen 10 00020 NORDEA
     Telefon se sidan 4 Telefax 09-1658 7058
     — Privatbanken Helsingfors Fabiansgatan 27 00020 NORDEA
     Telefon 09-1654 2353 Telefax 09-665 907
2333   — Storföretagar, Aleksis Kivis Gata 3-5 00020 NORDEA
     Telefon 09-1651 Telefax 09-1655 2797
1596   — Hfors Företagsbank Hamnbanegatan 5 00020 NORDEA
     Telefon 09-165 88810 Telefax 09-165 88867
31010  SHB Hfors-Esplanaden PB 121 (Södra Esplanaden 12) 00131 HELSINGFORS
     Telefon 010 444 3410 Telefax 010 444 3440
31014  — Dianaparken Skillnadsgatan 11 00130 HELSINGFORS
     Telefon 010 444 3010 Telefax 010 444 3019
31018  — Böle PB 122 (Bölegatan 8) 00241 HELSINGFORS
     Telefon 010 444 3070 Telefax 010 444 3080
31019  — Hagnäs PB 375 (Broholmsgatan 18-20) 00531 HELSINGFORS
     Telefon 010 444 3320 Telefax 010 444 3325
31034  — Kampen PL 639 (Simonsgatan 9) 00101 HELSINGFORS
     Telefon 010 444 3050 Telefax 010 444 3060
31052  — Munkshöjden PB 25 (Raumovägen 1) 00351 HELSINGFORS
     Telefon 010 444 3300 Telefax 010 444 3315
31026  — Östra Centrum Revalsplanen 1 00930 HELSINGFORS
     Telefon 010 444 3045 Telefax 010 444 3040
3301   SEB Helsingfors PB 630 (Unionsgatan 30) 00101 HELSINGFORS
     Telefon 09-6162 8000 Telefax 09-6162 8028
344994  Danske Bank PB 993 (Alexandersgatan 44) 00101 HELSINGFORS
     Telefon 09-7574 5000 Telefax 09-7514 5035
363630  Tapiola Malms handelsvägen 18 00700 HELSINGFORS
     Telefon 01019 5102
363630  — Skillnadsgatan 19 00130 HELSINGFORS
     Telefon 01019 5102
363630  — Simonsgatan 9 00100 HELSINGFORS
     Telefon 01019 5102
363630  — Åbohusvägen 8 00930 HELSINGFORS
     Telefon 01019 5102

37    DNB NOR Bank ASA, Finland Branch Mannerheimvägen 8 00100 HELSINGFORS
     Telefon 09- 681 8840 Telefax 09- 6818 8450
405506  Aktia Bank Abp Huvudkontoret Mannerheimvägen 14 00100 HELSINGFORS
     Telefon 010 247 5000 Telefax 010 247 6356
     — Aktia 7 PB 207 00101 HELSINGFORS
                           19
        — Telefon 010 247 365 Telefax 010 247 6312 Email: aktia7@AKTIA.fi
   405511  — Hfrs-Företagskontor , Mechelingatan 1 a 7 vån, 00180 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6700 Telefax 010 247 6709
   405533  — Hfrs-Företagsbanken Mechelingatan 1 2.vån 00180 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6300
   405514  — Hfrs-Drumsö Drumsövägen 39 00200 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6770 Telefax 010 247 6779
   405518  — Hfrs-Eira Bergmansgatan 27 00140 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6660 Telefax 010 247 6669
   405542  — Hfrs-Gamlas Kanteletarvägen 1 00420 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6780 Telefax 010 247 6789
   405530  — Hfrs-Hagnäs Hagnäskajen 1 00530 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6710 Telefax 010 247 6719
   405543  — Hfrs-Munksnäs-Munkshöjden Raumovägen 1 00350 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6730 Telefax 010 247 6739
   405540  — Hfrs Privatbanken Mannerheimvägen 14 A 5.vån 00100 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6800 Telefax 010 247 6809
   405510  — Hfrs-Tre Smeder Mannerheimvägen 14 00100 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6600 Telefax 010 247 6609
   405531  — Hfrs-Tölötorg Sandelsgatan 6 00260 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6640 Telefax 010 247 6649
   405550  — Hfrs-Östra Centrum Revalsplanen 3 00930 HELSINGFORS
        Telefon 010 247 6820 Telefax 010 247 6829
   440520  Nooa Sb Mikaelsgatan 2 D 00100 HELSINGFORS
        Telefon 010 436 6420 Telefax 010 436 6429
   440522  — Östra Centrum Östergatan 7 00930 HELSINGFORS
        Telefon 010 436 6450 Telefax 010 436 6459
   473047  Sydbottens Andb Helsingfors kontor PB 1298 00101 HELSINGFORS
        Telefon 020 166 6300 Telefax 020 166 6301
   500001  Pohjola Bank Abp PB 308 (Industrigatan 1 b) 00013 POHJOLA
        Telefon 010 252 011
   660100  ÅAB Helsingfors Alexandersgatan 46 A 0100 HELSINGFORS
        Telefon 020 429 3400 Telefax 020 429 3410
   660100  — Hfors-Bulevarden 3 00120 HELSINGFORS
        Telefon 020 429 3600 Telefax 020 429 3610
   660100  — Västra Helsingfors Munksnäs allén 13 00300 HELSINGFORS
        Telefon 020 429 3900 Telefax 020 429 3910

HELSINKI
   1262   Nordea Hki-Haaga-Kannelmäki Hopeatie 2 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 5747
   1014   — Hki-Fredrikintori Iso Roobertinkatu 32 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 1330
   1011   — Hki-Hakaniemi Siltasaarenkatu 12 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 6710
   1248   — Hki-Herttoniemi Hiihtomäentie 14 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1658 7973
   1469   — Hki-Itäkeskus Tallinnanaukio 10 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1658 7058
   1470   — Hki-Kamppi Olavinkatu 1 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 4322
   1388   — Hki-Kontula Keinulaudankuja 4 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1658 7066
   1019   — Hki-Kruununhaka Liisankatu 18 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 3740
   1210   — Hki-Kulosaari Kyösti Kallion Tie 2 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 3815
   1239   — Hki-Käpylä Mäkelänkatu 91 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 7215
   1020   — Hki-Lauttasaari Melkonkatu 28 C 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 1110
   1025   — Hki-Malmi Malmin Kauppatie 18 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 7041
   1023   — Hki-Meilahti Tukholmankatu 2 00020 NORDEA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 5722
                         20
1021   — Hki-Munkkiniemi Munkkiniemen Puistotie 14 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 5840
1347   — Hki-Oulunkylä Kylänvanhimmantie 29 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 7120
1244   — Hki-Pakila Pakilantie 56 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 7165
1426   — Hki-Pasila Maistraatinportti 4 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 7530
1323   — Hki-Pihlajamäki Meripihkatie 1 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 7886
1257   — Hki-Pitäjänmäki Hiomotie 30 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-165 45621
1810   — Hki-Rautatieasema Elielinaukio 3 00100 HELSINKI
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 3315
1572   — Hki-Senaatintori Aleksanterinkatu 30 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-165 42971
1012   — Hki-Töölö Museokatu 40 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 1236
1389   — Hki-Vuosaari Iiluodontie 17 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1658 7083
1200   — Hki-WTC Aleksanterinkatu 17 00020 NORDEA
     Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 4090
2333   — Suuryrityspalvelut, Support Aleksis Kiven Katu 3-5 00020 NORDEA
     Puhelin 09-1651 Fax 09-1655 2797
1562   — Yksityispankki Helsinki Keskuskatu 3 00020 NORDEA
     Puhelin 09-1654 8000 Fax 09-1654 8002
1596   — Hgin Yrityspankki Satamaradankatu 5 0020 NOEDEA
     Puhelin 09-165 88810 Fax 09-165 88867
31014  SHB Hki-Dianapuisto Erottajankatu 11 00130 HELSINKI
     Puhelin 010 444 3010 Fax 010 444 3019
31010  — Hki-Esplanadi PL 121 (Eteläesplanadi 12) 00131 HELSINKI
     Puhelin 010 444 3410 Fax 010 444 3440
31019  — Hki-Hakaniemi Siltasaarenkatu 18-20 00530 HELSINKI
     Puhelin 010 444 3320 Fax 010 444 3325
31026  — Hki-Itäkeskus Tallinnanaukio 1 00930 HELSINKI
     Puhelin 010 444 3045 Fax 010 444 3040
31034  — Hki-Kamppi PL 639 (Simonkatu 9) 00101 HELSINKI
     Puhelin 010 444 3050 Fax 010 444 3060
31052  — Hki-Munkkivuori PL 25 (Raumantie 1) 00351 HELSINKI
     Puhelin 010 444 3300 Fax 010 444 3315
31018  — Hki-Pasila PL 122 (Pasilankatu 8) 00241 HELSINKI
     Puhelin 010 444 3070 Fax 010 444 3080
3301   SEB Helsinki PL 630 (Unioninkatu 30) 00101 HELSINKI
     Puhelin 09-6162 8000 Fax 09-6162 8028
344994  Danske Bank PL 993 (Aleksanterinkatu 44) 00101 HELSINKI
     Puhelin 09-020 175 4000 Fax 09-020 175 4050
363630  Tapiola Helsinki-Erottaja Erottajankatu 19 00130 HELSINKI
     Puhelin 01019 5102
363630  — Helsinki-Malmi Malmin kauppatie 18 00700 HELSINKI
     Puhelin 01019 5102
363630  — Helsinki-Kamppi Simonkatu 9 00100 HELSINKI
     Puhelin 01019 5102
363630  — Helsinki-ItäkeskusTurunlinnantie 8 00930 HELSINKI
     Puhelin 01019 5102

37    DNB NOR Bank ASA, Finland Branch Mannerheimintie 8, 00100 HELSINKI
     Puhelin 09- 681 8840 Fax 09- 6818 8450
405506  Aktia Pankki Oyj Pääkonttori Mannerheimintie 14 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 247 5000 Fax 010 247 6356
     — Aktia 7 PL 207 00101 HELSINKI
     Puhelin 010 247 365 Fax 010 247 6312 E-maili: aktia7@AKTIA.fi
405518  — Hki-Eira Vuorimiehenkatu 27 00140 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6660 Fax 010 247 6669
405530  — Hki-Hakaniemi Hakaniemenranta 1 00530 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6710Fax 010 247 6719
405550  — Hki-Itäkeskus Tallinnanaukio 3 00930 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6820 Fax 010 247 6829
405542  — Hki-Kannelmäki Kantelettarentie 1 00420 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6780 Fax 010 247 6789
405510  — Hki-Kolme Seppää Mannerheimintie 14 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6600 Fax 010 247 6609
                           21
405514  — Hki-Lauttasaari Lauttasaarentie 39 00200 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6770 Fax 010 247 6779
405543  — Hki-Munkkiniemi-Munkkivuori Raumantie 1 00350 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6730 Fax 010 247 6739
405546  — Säilytys- ja backofficepalvelut Mannerheimintie 14 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 247 5000
405531  — Hki-Töölöntori Sandelsinkatu 6 00260 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6640 Fax 010 247 6649
405540  — Hki-Yksityispankki Mannerheimintie 14 A 5.krs 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6800 Fax 010 247 6809
405511  — Hki-Yrityskonttori , Mechelininkatu 1 a 7 krs, 00180 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6700 Fax 010 247 6709
405533  — Hki-Yrityskonttori Mechelininkatu 1 2.krs 00180 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6300
405597  — Keskusrahalaitos, Keskuspankki/Centralbanken Mannerheimintie 14, 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 247 6446 Fax 010 247 6414
440520  Nooa Sp Mikonkatu 2 D 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 436 6420 Fax 010 436 6429
440522  — Itäkeskus Itäkatu 7 00930 HELSINKI
     Puhelin 010 436 6450 Fax 010 436 6459
440523  — Lasipalatsi Mannerheimintie 22-24 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 436 6530 Fax 010 436 6539
474640  Lappajärven Op POP-Helsinki Itäkeskus Tallinanaukio 6 00930 HELSINKI
     Puhelin 020 749 5325 Fax 020 749 5324
473047  Suupohjan Op Sop Helsinki PL 1298 00101 HELSINKI
     Puhelin 020 166 6300 Fax 020 166 6301
500001  Pohjola Pankki Oyj PL 308 (Teollisuuskatu 1 b) 00013 POHJOLA
     Puhelin 010 252 011
578859  Helsingin OP Pankki Oyj, Pohjola Private PL 1068 (Lönnrotinkatu 5) 00101 HELSINKI
     Puhelin 010 255 900 Fax 010 252 3756
578800  Helsingin OP Pankki PL 670 (Mikonkatu 13 A) 00101 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 6265
580013  — Aleksi Aleksanterinkatu 19 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9025
578007  — Arkadia Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9105
572411  — Bulevardi Bulevardi 5 00120 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9255
578971  — Columbuksen konttori Kauppakeskus Vuotie 45 00980 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 6965
554223  — Hakaniemi Hakaniemenranta 1 00530 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9305
572037  — Herttoniemi Insinöörinkatu 2 00810 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9366
579043  — Itä-Helsingin yrityspankki Hitsaajankatu 24 00810 HELSINKI
     Puhelin 010 255 6500 Fax 010 255 5749
572241  — Itäkeskus Turunlinnantie 14 00930 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9395
578968  — Itäkeskuksen palvelupiste Itäkatu 7 00930 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 6935
554128  OP Yhteisöpankki Mikonkatu 13 A 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 255 6500 Fax 010 255 6395
578893  Helsingin Op Pankki Kaisaniemi PL 670 (Mikonkatu 13) 00101 HELSINKI
     Puihelin 010 255 6650 Fax 010 255 6175
578940  — Kontula kontulankaari 1 B 00940 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9275
572207  — Lauttasaari Lauttasaarentie 28-30 00200 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9425
572194  — Malmi Malmin kauppatie 18 00700 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9465
572302  — Mikonkatu Mikonkatu 13 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9505
578923  — Munkkivuori Raumantie 1 00350 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9655
572146  — Oulunkylä Kylänvanhimmantie 29 00640 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9695
572333  — Pasila Ratapihantie 6 00520 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9705
572177  — Pitäjänmäki Sulkapolku 2 00370 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9725
572630  - Ruohonlahti / Ilmarisen henkilökuntaluotot Itämerenkatu 21 / Östersjögatan 21, 00180 Helsinki
     puhelin 010 255 9015 Faksi 010 255 6955
578906  — Ruoholahden palvelupiste Itämerenkatu 21 00180 HELSINKI
                         22
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 6955
572099  — Tullinpuomi Mannerheimintie 114 00250 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9885
580960  Op-Asuntoluottopankki Oyj Teollisuuskatu 1 b 00510 HELSINKI
     Puhelin 010 252 2844 Fax 010 252 3899
592000  Op-Kotipankki Oyj Kotipankin Plaza PL 1020 (Teollisuuskatu 1 B) 00101 HELSINKI
     Puhelin 010 252 010
578814  Helsingin Op Pankki Palvelupisteet PL 670 00101 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 6255
578954  — Yrityspankki Mikonkatu 13 A 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 255 6500 Fax 010 252 6505
578010  Helsingin Op Länsi-Helsingin yrityspankki Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9205
578024  — Itä-Helsingin yrityspankki Malmin kauppatie 18 00700 HELSINKI
     Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9495
578038  - Länsi-Helsingin yrityspankki Mikonkatu 13 00100 HELSINKI
     Puhelin 010 255 6500 Fax 010 255 9605
578876  Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Private PL 670 (Kaisaniemenkatu 1 B ) 00101 HELSINKI
     Puhelin 010 255 900 Fax 010 255 6605
579026  Helsingin OP Pankki Oyj OPK-Pohjola-henkilökuntakonttori Arkadiankatu 23 C 7 krs 00100
     HELSINKI Puhelin 010 255 9015 Fax
592420  Pohjola Varainhoito Oy Eteläesplanadi 12 PL 1068 00013 POHJOLA
592450  Pohjola Private Equity Funds Oy, Eteläesplanadi 12, PL 1068 00013 POHJOLA
60100  ÅAB Helsinki Aleksanterinkatu 46 A 0100 HELSINKI
     Puhelin 020 429 3400 Fax 020 429 3410
60100  — Helsinki Bulevardi 3 00120 HELSINKI
     Puhelin 020 429 3600 Fax 020 429 3610
60100  — Itä-Helsinki
     Puhelin 020 429 800 Fax 020 429 3810
60100  — Länsi Helsinki Munkkiniemen puistotie 13 00300 HELSINKI
     Puhelin 020 429 3900 Fax 020 429 3910
800007  Sampo Hki-Esplanadi PL 103 (Fabianinkatu 23) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 4230 Fax 010 513 4231
800027  — Hki-Hakaniemi PL 109 (Siltasaarenkatu 16) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 7100 Fax 010 513 7101
801817  — Hki-Herttoniemi Insinöörinkatu 2 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 8070 Fax 010 513 8071
800097  — Hki-Itäkeskus Tallinnanaukio 1 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 4000 Fax 010 513 4001
800017  — Hki-Kaivokatu PL 100 (Kaivokatu 6) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 5930 Fax 010 513 5931
800037  — Hki-Kamppi PL 101 (Kampin keskus 1.krs) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 6360 Fax 010 513 6301
801427  — Hki-Kannelmäki PL 125 (Kantelettarentie 1) 00075SAMPO
     Puhelin 010 513 6084 Fax 010 513 6082
800197  — Hki-Kontula Ostostie 4 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 7850 Fax 010 513 7851
800147  — Hki-Malmi PL 110 (Ylä-Malmin tori 3) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 7193 Fax 010 513 7181
800967  — Mandatum Hki-Bulevardi Bulevardi 10 B
     Puhelin 010 236 5231
801157  — Hki-Mannerheimintie Mannerheimintie 8 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 0800 Fax 010 513 0801
800397  — Hki-Länsiterminaali PL 104 (Hietasaarenkuja 8) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 6315 Fax 010 513 6317
800067  — Hki-Pasila PL 108 (Ratapihantie 6) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 7670 Fax 010 513 7671
800387  — Hki-Pitäjänmäki PL 107 (Höyläämöntie 1) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 2640 Fax 010 513 2641
800047  — Hki-Rautatieasema Elielinaukio 3 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 5928 Fax 010 513 5895
800207  — Hki-Ruoholahti PL 105 (Itämerenkatu 21) 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 6430 Fax 010 513 6431
800207  — Hki-Lauttasaari Melkonkatu 28 00075 SAMPO
     Puhelin 010 513 0350
                             23
    800087  — Hki-Töölö PL 106 (Mannerheimintie 58) 00075 SAMPO
        Puhelin 010 513 6370 Fax 010 513 6371
    801317  — Hki-Vantaan lentoasema PL 116 00075 SAMPO
        Puhelin 010 513 7985 Fax 010 513 7986
    800477  — Hki-Vuosaari PL 113 (Vuotie 45) 00075 SAMPO
        Puhelin 010 513 4057 Fax 010 513 4056

HIMANKA
   505106  Himangan Op Raumakarintie 1 68100 HIMANKA
        Puhelin 06-878 8400 Fax 06-875 882
HINNERJOKI
   505201  Euran Op Hinnerjoenraitti 16 27600 HINNERJOKI
        Puhelin 02-866 5080 Fax 02-866 5081
HINTHAARA
   554410  Itä-Uudenmaan Op Hinthaara 07110 HINTHAARA
        Puhelin 019-545 129 Fax 019-545 352
HIRVENSALMI
   505402  Hirvensalmen Op Hirvensalmentie 21 52550 HIRVENSALMI
        Puhelin 015-727 2500 Fax 015-727 2555


HOLLOLA
   1452    Nordea Hollola Kauppakuja 4 15870 HOLLOLA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3869
    421214  Helmi Sp Hollola Kauppakuja 6 15870 HOLLOLA
        Puhelin 03-844 411 Fax 03-844 4234
    561116  Päijät-Hämeen Op Hollola Kansankatu 8 15870 HOLLOLA
        Puhelin 010 256 7606 Fax 010 256 7415
HONKAJOKI
   472010   Honkajoen Op Porhontie 1 38950 HONKAJOKI
        Puhelin 02-572 930 Fax 02-572 9322
HONKILAHTI
   505603  Honkilahden Op Koskenkylänraitti 35 27650 HONKILAHTI
        Puhelin 02-866 8055 Fax 02-866 8320
HORMISTO
   528525   Nakkilan Op Hormisto 29270 HORMISTO
        Puhelin 02-537 4488
HORO
    473061  Suupohjan Op Horo, Porvarintie 16, 67700 TEUVA
        Puhelin 020 166 6530 Fax 020166 6530
HOUTSKÄR
   440630   Skärgårdssparbanken Houtskär, Näsby 21760 HOUTSKÄR
        Telefon 02-460 3500 Telefax 02-460 3550
HUHTAMO
   505709   Huhtamon Op Kangastie 1298 32770 HUHTAMO
        Puhelin 02-564 432 Fax 02-564 577
HUITTINEN
   1119   Nordea Huittinen Risto Rytin Katu 28 32700 HUITTINEN
        Puhelin katso sivu 3 Fax 02-610 36413
    445610  Huittisten Sp Huittinen Lauttakylänkatu 5 32700 HUITTINEN
        Puhelin 010-841 5700 fax 010-841 5728
    505900  Huittisten Op Risto Rytin Katu 31 32700 HUITTINEN
        Puhelin 02-560 5500 Fax 02-569 826

    445621  Huittisten Säästöpankki, Kokemäen konttori
        Haapionkatu 17, 32800 KOKEMÄKI
        Puhelin:   010 8415755 Faksi:  010 8415758
HUMPPILA
   506002   Humppilan Op Kisakuja 1 31640 HUMPPILA
        Puhelin 010 256 2801 FAX 010 256 2828

HYLLYKALLIO
   1379   Nordea Nurmo Hyllykalliontie 2 60510 HYLLYKALLIO
        Puhelin katso sivu 3 Fax 06-419 0573
    492414  Oma Säästöpankki Oy Nurmo-Hyllykallio Kaarretie 2 60510 HYLLYKALLIO
                             24
         Puhelin 020 758 2240 Fax 020 758 2241

     HYRYNSALMI

     576017  Kainuun Op Hyrynsalmi Hyryntie 36 89400 HYRYNSALMI
         Puhelin 010 256 1701 Fax 010 256 1712
HYVINKÄÄ
   1029    Nordea Hyvinkää Hämeenkatu 18 05800 HYVINKÄÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 019-455 550
     31032  SHB Hyvinkää Uudenmaankatu 1 05800 HYVINKÄÄ
         Puhelin 010 444 5260 Fax 010 444 5261
     363630  Tapiola Hämeenkatu 19 05800 HYVINKÄÄ
         Puhelin 01019 5102
     426012  Lammin Sp Hyvinkää Hämeenkatu 14 05800 HYVINKÄÄ
         Puhelin 010 441 7020 Fax 010 441 7029
     506203  Keski-Uudenmaan Op Hyvinkää Hämeenkatu 3 05800 HYVINKÄÄ
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2202
     805807  Sampo Hyvinkää Hämeenkatu 12 05800 HYVINKÄÄ
         Puhelin 010 512 0350 Fax 010 512 0351
HYVINGE
   31032    SHB Hyvinge Uudenmaankatu 1 05800 HYVINGE
         Telefon 010 444 5260 Telefax 010 444 5261
HYYPPÄ
   473043    Suupohjan Op Hyyppä Könnönkyläntie 179 61940 HYYPPÄ
         Puhelin 020 166 6280 Fax 020 166 6280
HÄIJÄÄ
     448012  Suodenniemen Sp Häijää Kauppakuja 2 38420 HÄIJÄÄ
         Puhelin 03-518 1511 Fax 03-518 1513

     527319  Mouhijärven Op Häijää Tupurlantie 7 B 3 38420 HÄIJÄÄ
         Puhelin 010 255 5140 Fax 010 255 5199
HÄMEENKOSKI
   516909    Päijät-Hämeen Op Keskustie 25 16800 HÄMEENKOSKI
         Puhelin 010 256 7606 Fax 010 256 74 51
HÄMEENKYRÖ
   506309    Tampereen Seudun Op Hämeenkyrö Härkikuja 3 39100 HÄMEENKYRÖ
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228

HÄMEENLINNA
   1032     Nordea Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 17 13100 HÄMEENLINNA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-614 0334
     31066  SHB Hämeenlinna PL 155 (Kasarmikatu 3) 13101 HÄMEENLINNA
         Puhelin 010 444 5600 Fax 010 444 5601
     363630  Tapiola Palokunnankatu 16 13100 HÄMEENLINNA
         Puhelin 01019 5102
     425216  Kantasäästöpankki Hämeenlinna, Sibeliuksenkatu 4, 13100 HÄMEENLINNA
         Puhelin 075-756 9890 Fax 075-756 9899
     426013  Lammin Sp Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 16 13100 HÄMEENLINNA
         Puhelin 010 441 7030 Fax 010 441 7039
     471240  Lammin Op, Hämeenlinnan konttori, Hallituskatu 14, 13100 Hämeenlinna,
         puh 010 5486030
     568000  Hämeenlinnan Seudun Op PL 29 (Raatihuoneenkatu 21) 13101 HÄMEENLINNA
         Puhelin 03-61 491 Fax 03-614 9299
     568027  — Hätilä Ruutikellarintie 1 13210 HÄMEENLINNA
         Puhelin 03-614 9360 Fax 03-614 9359
     813007  Sampo Hämeenlinna Hallituskatu 26 13100 HÄMEENLINNA
         Puhelin 010 512 1280 Fax 010 512 1281
HÄRKMERI
   495615    Kristiinankaupungin Sp Härkmeri Härkmerentie 475 64460 HÄRKMERI
         Puhelin 06-222 6131 Fax 06-222 6131
     495615  Kristinestads Sb Härkmeri Härkmerivägen 475 64460 HÄRKMERI
         Telefon 06-222 6131 Telefax 06-222 6131
     473072  Suupohjan Op Härkmeri 64460 HÄRKMERI
         Puhelin 020 166 6585 Fax 020 166 6586
HÖGFORS
                              25
     400633  Västra Nylands Sparbank Högfors Huhdintie 7 03600 HÖGFORS
          Telefon 029 0412130 Telefax 029 041 2135
                   I

IHODE
     435811  Pyhärannan Sp Ihode Lasikuja 2 27320 IHODE
          Puhelin 02-823 6076 Fax 02-823 6072
     563014  Länsi-Suomen Op Ihode Ihoden kylätie 6 27320 IHODE
          Puhelin 02-831 7353 Fax 02-831 7354
     1108   Nordea Ii Kirkkotie 2 91100 II
          Puhelin katso sivu 3 Fax 08-564 2828
     535002  Oulun Op Ii Haminantie 91101 II
          Puhelin 010 253 5700 Fax 010 253 5709
IISALMI
     1037   Nordea Iisalmi Kauppakatu 13 74100 IISALMI
          Puhelin katso sivu 3 Fax 017-196 099
     363630  Tapiola Savonkatu 22 74100 IISALMI
          Puhelin 01019 5102
     460010  Säästöpankki Optia Iisalmi Savonkatu 15 74100 IISALMI
          Puhelin 029 0412 500 Fax 029 0412 509
     478430  Lapinlahden Op Iisalmi Riistakatu 7 74100 IISALMI
          Puhelin 017-760 2100 Fax 017-760 2122
     506806  Pohjois-Savon Osuuspankki PL 22 (Savonkatu 17) 74101 IISALMI
          Puhelin 010 258 8501 fax 010 258 8270
     874007  Sampo Iisalmi Pohjolankatu 4 74100 IISALMI
          Puhelin 010 512 4170 Fax 010 512 4171
IITTALA
    568044   Hämeenlinnan Seudun Op Kalvola Kotkajärventie 1 14500 IITTALA
          Puhelin 03-6149 500 Fax 03-614 9509
IKAALINEN
    1150    Nordea Ikaalinen Vanha Tampereentie 15-17 39500 IKAALINEN
          Puhelin katso sivu 3 Fax 03-458 7235
     450310  Aito Sp Oy Vanha Tampereentie 18-20 39500 IKAALINEN
          Puhelin 03-4584 0230 Fax 03-4584 0239
     507004  Ikaalisten Op PL 13 (Vanha Tampereentie 10) 39501 IKAALINEN
          Puhelin 010-254 5801 Fax 010-254 5899
ILMAJOKI
   1141     Nordea Ilmajoki Kauppatie 18 60800 ILMAJOKI
          Puhelin katso sivu 3 Fax 06-422 2770
     492423  Oma Säästöpankki Ilmajoki Kauppatie 13 60800 ILMAJOKI
          Puhelin 020 758 2230 Fax 020 758 2231
     507100  Etelä-Pohjanmaan Op Ilmajoki PL 32 (Kauppatie 7) 60801 ILMAJOKI
          Puhelin 010 254 7111 Fax 010 254 7121
ILMARINEN
   430912    Liedon Sp Ilmarinen Pahkalaukkaantie 1 21350 ILMARINEN
          Puhelin 010 430 9790 Fax 010 430 9791
ILOMANTSI
   1041     Nordea Ilomantsi Kalevalantie 15 82900 ILOMANTSI
          Puhelin katso sivu 3 Fax 013-262 3510
     507205  Ilomantsin Op PL 8 (Mantsintie 5) 82901 ILOMANTSI
          Puhelin 013-683 1311 Fax 013-683 1360
IMATRA
   1038     Nordea Imatra Lappeentie 9 55100 IMATRA
          Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0845
     1039   — Imatra-Vuoksenniska Torikatu 9 55800 IMATRA
          Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0860
     31049  SHB Imatra PL 36 (Einonkatu 3) 55101 IMATRA
          Puhelin 010 444 5290 Fax 010 444 5291
     363630  Tapiola Lappeentie 16 55100 IMATRA
          Puhelin 020 363 630
                              26
    410827  Etelä-Karjalan Sp Imatrankoski Lappeentie 17 55100 IMATRA
         Puhelin 05-675 5272 Fax 05-675 5279
    410826  — Vuoksenniska Vuoksenniskantie 76 55800 IMATRA
         Puhelin 05-675 5263 Fax 05-675 5269
    509400  Etelä-Karjalan Op Imatrankosken kri Helsingintie 1, 55100 IMATRA
         Puhelin 010 258 5100 Fax 010 258 5443
    540201  — Vuoksenniska PL 25 (Vuoksenniskantie 91) 55801 IMATRA
         Puhelin 010 258 5100
    855007  Sampo Imatra Koskenparras 10 55100 IMATRA
         Puhelin 010 512 2620 Fax 010 512 2621
INGÅ
    1655   Nordea Ingå Bollstavägen 1 10210 INGÅ
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-221 2320
    405560  Aktia Bank Abp Ingå Degerby Degerbyvägen11 10210 INGÅ
         Telefon 010 247 5460Telefax 010 247 5469
INKERE
   533506   Op Kantrisalo Inkerentie 1023 C 25190 INKERE
         Puhelin 02-734 2400 Fax 02-734 2401
INKOO
    1655   Nordea Inkoo Bollstantie 1 10210 INKOO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-221 2320
    405560  Aktia Pankki Oyj Inkoo Degerby Degerbyntie 11 10210 INKOO
         Puhelin 010 247 5460 Fax 010 247 5469
ISOJOKI
   1076    Nordea Isojoki Honkajoentie 8 64900 ISOJOKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-344 5001
    472110  Isojoen Op Honkajoentie 4 64900 ISOJOKI
         Puhelin 06-220 4500 Fax 06-263 1121
ISOKYRÖ
   492820   Ylihärmän Sp Isokyrö Keskuskatu 5 61500 ISOKYRÖ
         Puhelin 020 7582 420 fax 020 7582 429

    472710  Kyrönmaan Op Isokyrön konttori (Pääkonttori) Lukkarinmäentie 2 61500 ISOKYRÖ
         Puhelin 06-471 5600Fax 06-471 5610
ITÄKYLÄ
   474620   Lappajärven Op Itäkylä Ammesmäentie 185 62660 ITÄKYLÄ
         Puhelin 020 749 5317 Fax 020 749 5318
IVALO
    1201   Nordea Ivalo Ivalontie 12 99800 IVALO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-330 2490
    564142  Pohjolan Op Ivalo PL 27 (Ivalontie) 99801 IVALO
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9741
                   J

JAALA
    575110  Kouvolan Seudun Op Jaala Jaalantie 120 47710 JAALA
         Puhelin 010 257 7401 Fax 010 257 7303

JAKOBSTAD
   1113    Nordea Jakobstad Storgatan 14 68600 JAKOBSTAD
         Telefon se sidan 4 Telefax 06-325 5380
    31028  SHB Jakobstad Köpmansgatan 8 68600 JAKOBSTAD
         Telefon 010 444 5160 Telefax 010 444 5170
    405590  Aktia Bank Abp Jakobstad Köpmansgatan 6 68600 JAKOBSTAD
         Telefon 010 247 5020 Telefax 010 247 5029
    556707  Pedersörenejdens Andb PB 35 (Salutorget 2) 68601 JAKOBSTAD
         Telefon 06-785 4100 Telefax 06-785 4199

JALASJÄRVI
   1142    Nordea Jalasjärvi Keskustie 27 61600 JALASJÄRVI
                              27
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3001
    447340  Parkanon Sp Jalasjärvi Keskustie 21 61600 JALASJÄRVI
         Puhelin 06-456 7200 Fax 06-456 7220
    507702  Etelä-Pohjanmaan Op Jalasjärvi Keskustie 20, 61601 JALASJÄRVI
         Puhelin 010 254 7111 Fax 010 254 7151
JANAKKALA
   1036    Nordea Janakkala Keskuskuja 3 14200 TURENKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-6881989
JEPPO
    567291  Vasa Andb Jeppo Östra Jeppovägen 5 A 66850 JEPPO
         Telefon 06-764 2526 Telefax 06-764 2698
JEPUA
    567291  Vaasan Op Jepua Itäinen Jepuantie 5 A 66850 JEPUA
         Puhelin 06-764 2526 Fax 06-764 2698

JOENSUU
   1040    Nordea Joensuu Siltakatu 10 80100 JOENSUU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 013-262 3266
    31056  SHB Joensuu Torikatu 29 80100 JOENSUU
         Puhelin 010 444 5500 Fax 010 444 5515
    36363  Tapiola Pankki Rantakatu 23 80100 JOENSUU
         Puhelin 01019 5102
    460023  Säästöpankki Optia Joensuu Kauppakatu 27 B 3 80100 JOENSUU
         Puhelin 029 0412 690 Fax 029 0412 704
    478530  Pyhäselän POP Joensuu Siltakatu 16 80100 JOENSUU
         Puhelin 013-684 6770 Fax 013-684 6779
    577005  Joensuun Seudun Op Pääkonttori PL 21 (Siltakatu 4) 80101 JOENSUU
         Puhelin 010 256 4200 Fax 010 256 4290
    577019  — Niinivaara Niinivaarantie 52 80200 JOENSUU
         Puhelin 010 256 4200 Fax 010 256 4275
    880007  Sampo Joensuu Siltakatu 16 80100 JOENSUU
         Puhelin 010 512 4276 Fax 010 512 4271

JOKELA
   1988    Nordea Tuusula-Jokela Keskustie 9-11 05400 JOKELA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 8404
    506217  Keski-Uudenmaan Op Jokela Osulankuja 5, 05400 JOKELA
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2339
JOKIOINEN
   508006   Jokioisten Op Keskuskatu 12 31600 JOKIOINEN
         Puhelin 03-424 1600 Fax 03-424 1640
JOMALA
   660100   ÅAB Kyrkoby-Jomala 22150 JOMALA
         Telefon 0204-291 276 Telefax 018-31 280
JOROINEN
   478010   Joroisten Op Pääkonttori Mutalantie 1 79600 JOROINEN
         Puhelin 017-366 3660 Fax 017-366 3636
JOUTSA
   1048    Nordea Joutsa Yhdystie 4 19650 JOUTSA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2870
    421311  Sysmän Sp Joutsa Länsitie 8 19650 JOUTSA
         Puhelin 014-337 9200 Fax 014-337 9210
    508207  Keski-Suomen Op Joutsa Pl 10 (Länsitie 6) 19651 JOUTSA
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6318
JOUTSENO
   410811   Etelä-Karjalan Sp Joutseno Keskuskatu 6 54100 JOUTSENO
         Puhelin 05-675 5113 Fax 05-675 5119
    508302  Etelä-Karjalan Op Joutseno Saimaantie 1 54100 JOUTSENO
         Puhelin 010 258 5100 Fax 010 258 5442
JUANKOSKI
   478730   Tuusniemen Op Juankoski Poikkitie 5 73500 JUANKOSKI
         Puhelin 017- 612 707 Fax 017-612 708
    509614  Koillis-Savon Op Juankoski Juankoskentie 18 73500 JUANKOSKI
         Puhelin 010-257 1705 Fax 010 257 1717
JURVA
                             28
    1399   Nordea Jurva Kauppatie 2 A 66300 JURVA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-344 5901
    473020  Suupohjan Op Jurva Kauppatie 3 66300 JURVA
         Puhelin 020 166 6400 Fax 020 166 6410
JUUKA
    508609  Juuan Op Poikolantie 2 A 83900 JUUKA
         Puhelin 013-252 6600 Fax 013-252 6619
JUUPAJOKI
   508704   Oriveden Seudun Op Juupajoki PL 2 (Koskitie 50) 35501 KORKEAKOSKI
         Puhelin 010 254 3370 Fax 010 254 3371
JUVA
    1280   Nordea Juva Juvantie 14 51900 JUVA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 015-203 0359
    508800  Juvan Op Piikkiläntie 3 51900 JUVA
         Puhelin 015-321 1122 Fax 015-321 1131
JYVÄSKYLÄ
   1045    Nordea Jyväskylä Kauppakatu 18 40100 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 1517
    31046  SHB Jyväskylä PL 593 (Kauppakatu 27) 40101 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 010 444 5300 Fax 010 444 5305
    363630  Tapiola Asemakatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 01019 5102
    460022  Säästöpankki Optia Jyväskylä Kauppakatu 23 40100 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 029 0412 670 Fax 029 0412 684
    478311  Kiuruveden Op Jyväskylä Väinönkatu 34 40100 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 020 791 1240Fax 020 791 1241
    529002  Keski-Suomen Op Pääkonttori PL 122 (Kauppakatu 22) 40101 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 5525
    529095  — Seppälä Vasarakatu 29 40320 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 5727
    840007  Sampo Jyväskylä Kauppakatu 37 40100 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 010 512 3500 Fax 010 512 3501
    840047  — Jyväskylä-Seppälä Ahjokatu 7 40320 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 010 512 3547 Fax 010 512 3549
    840967  Mandatum Jyväskylä Kilpisenkatu 5 40100 JYVÄSKYLÄ
         Puhelin 010 236 2012 Fax 010 514 2678
JÄMIJÄRVI
   472210   Jämijärven Op Jämijärventie 22 B 38800 JÄMIJÄRVI
         Puhelin 02-572 940 Fax 02-572 9410
JÄMSÄ
    1056   Nordea Jämsän seutu Koskentie 1 42100 JÄMSÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2339
    363630  Tapiola Talvialantie 4 42100 JÄMSÄ
         Puhelin 01019 5102
    451120  Längelmäen Sp Jämsä Keskuskatu 8 42100 JÄMSÄ
         Puhelin 014-717 7100 Fax 014-717 7121
    509103  Jämsän Seudun Op Keskuskatu 11 42100 JÄMSÄ
         Puhelin 010 256 2000 Fax 010 256 2055
    842007  Sampo Jämsä Keskuskatu 4 42100 JÄMSÄ
         Puhelin 010 512 3630 FAX 010 512 3620
JÄMSÄNKOSKI
   509117   Jämsän Seudun Op Jämsänkoski Koivutie 10 42300 JÄMSÄNKOSKI
         Puhelin 010 256 2000 Fax 010 256 2079
JÄRVELÄ
   1087    Nordea Kärkölä Kauppatie 2 16600 JÄRVELÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3749
    520408  Kärkölän Op Hähkäniementie 3 16600 JÄRVELÄ
         Puhelin 03-882 750 Fax 03-765 1316
JÄRVENPÄÄ
   1064    Nordea Järvenpää Sibeliuksenkatu 15 04400 JÄRVENPÄÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 8015
    31050  SHB Järvenpää Sibeliuksenkatu 23 04400 JÄRVENPÄÄ
         Puhelin 010 444 5620 Fax 010 444 5621
    363630  Tapiola Rantakatu 3 04400 JÄRVENPÄÄ
         Puhelin 01019 5102
                             29
    440550  Nooa Sp Järvenpää Sibeliuksenkatu 16, 04400 JÄRVENPÄÄ
         Puhelin 010 436 6495 Fax 010 436 6478
    509209  Keski-Uudenmaan Op Järvenpää Sibeliuksenkatu 17 04400 JÄRVENPÄÄ
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2079
    405567  Aktia Pankki Oyj Järvenpää Sibeliuksenkatu 14 04400 JÄRVENPÄÄ
         Puhelin 010 247 6150 Fax 010 247 6159
    804407  Sampo Järvenpää Mannilantie 41 04400 JÄRVENPÄÄ
         Puhelin 010 512 0150 Fax 010 512 0151
                  K

KAARINA
   1427    Nordea Kaarina Oskarinaukio 1 20780 KAARINA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-334 4810
    430925  Liedon Sp Kaarina , Pyhä Kaarinantie 6, 20780 KAARINA
         Puhelin 010 430 9430 Fax 010 430 9431
    571083  Turun Seudun Op Kaarina Oskarinaukio 3 20780 KAARINA
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9710
    820787  Sampo Kaarina Hovirinnantie 5 20780 KAARINA
         Puhelin 010 512 0495 Fax 010 512 0496
KAAVI
    509600  Koillis-Savon Op Kaavi PL 4 (Rantatie 1) 73601 KAAVI
         Puhelin 010-25701705 Fax 010-257 1718
    473044  Suupohjan Op Kainasto Kainaston Keskustie 59 61820 KAINASTO
         Puhelin 020 166 6285 Fax 010 257 1717
KAITSOR
   497111   Vörå Sb Kaitsor Kaitsorvägen 5 66710 KAITSOR
         Telefon 06-383 5529
    497111  Vöyrin Sp Kaitsor Kaitsorintie 5 66710 KAITSOR
         Puhelin 06-383 5529
KAJAANI
   1057    Nordea Kajaani Kauppakatu 18 87100 KAJAANI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-615 4246
    363630  Tapiola Kauppakatu 10 87100 KAJAANI
         Puhelin 01019 5102
    460024  Säästöpankki Optia Kajaani Lönnrotinkatu 14 87100 KAJAANI
         Puhelin 029 0412 710 Fax 029 0412 719
    576003  Kainuun Op PL 113 (Pohjolankatu 18) 87101 KAJAANI
         Puhelin 010 256 1701 Fax 010 256 1710
    576160  —OP-Private Kainuu PL 118 (Pohjolankatu 18 ) 87101 KAJAANI
         Puhelin 010 256 1701Fax 08-629 500
    887007  Sampo Kajaani Kauppakatu 16 87100 KAJAANI
         Puhelin 010 512 5040 Fax 010 512 5041
KAKKURI
   547685   Köyliön Op Kankaanpää Pyhän Henrikintie 2 27840 KAKKURI
         Puhelin 02-554 1281 Fax 02-554 1181
KALAJOKI
   1127    Nordea Kalajoki Kalajoentie 6 85100 KALAJOKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-462 808
    491260  Kortesjärven Sp Kalajoki Kalajoentie 32 85100 KALAJOKI
         Puhelin 020-758 2360 Fax 020-758 2361
    509907  Kalajoen Op Kalajoentie 36 85100 KALAJOKI
         Puhelin 010 254 3404 Fax 010 254 3410
KALANTI
   435010   Kalannin Sp Kalanti Pankkitie 4 23600 KALANTI
         Puhelin 010-841 5900 Fax 010-841 5909
    549116  Vakka-Suomen Op Kalanti Pankkitie 3 23600 KALANTI
         Puhelin 02-841 1531 Fax 02-841 1533
KALKKINEN
   510104   Kalkkisten Op Siltatie 20 17240 KALKKINEN
         Puhelin 03-874 040 Fax 03-767 1252
                             30
KALMARI
   476110   Kannonkosken Op Kalmarin palvelupiste Kalmarintie 171 B 43270 KALMARI
         Puhelin 040-510 4725
KANGASALA
   1151    Nordea Kangasala Torikatu 1 36200 KANGASALA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-377 3485
    450375  Aito Sp Oy Kangasala Kuohunharjuntie 10 36200 KANGASALA
         Puhelin 03-4584 0180 fax 03-4584 0199
    510400  Kangasalan Seudun Op PL 22 (Kuohunharjuntie 26) 36201 KANGASALA
         Puhelin 03-377 6100 Fax 03-377 6123
    836207  Sampo Kangasala Myllystenpohjantie 2 36200 KANGASALA
         Puhelin 010 512 2110 Fax 010 512 2111
KANGASNIEMI
   1100    Nordea Kangasniemi Otto Mannisen Tie 12 51200 KANGASNIEMI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 015-203 0399
    510506  Kangasniemen Op Otto Mannisen Tie 1-3 51200 KANGASNIEMI
         Puhelin 015-754 5500 Fax 015-754 5522
KANKAANPÄÄ
   1117    Nordea Kankaanpää Torikatu 4 38700 KANKAANPÄÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-610 36510
    363630  Tapiola Kauppatori 1 38700 KANKAANPÄÄ
         Puhelin 01019 5102
    447320  Parkanon Sp Kankaanpää Torikatu 7 38700 KANKAANPÄÄ
         Puhelin 02-573 570 Fax 02-573 5710
    510601  Länsi-Suomen Op Torikatu 11 38700 KANKAANPÄÄ
         Puhelin 02-624 1950 Fax 02-624 1960
    838707  Sampo Kankaanpää Kuninkaanlähteenkatu 4 38700 KANKAANPÄÄ
         Puhelin 010 512 0990 Fax 010 512 0991
KANNONKOSKI
   476110   Kannonkosken Op Pääkonttori Toritie 3 A 43300 KANNONKOSKI
         Puhelin 020-766 1880 fax 014-451140
KANNUS
   1066    Nordea Kannus Asematie 4 69100 KANNUS
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-325 5799
    510802  Kannuksen Op Valtakatu 1 69100 KANNUS
         Puhelin 06-878 5500 Fax 06-873 732
KANUNKI
   519608   Op Kantrisalo Ylikulma Ylikulmantie 727 25340 KANUNKI
         Puhelin 02-734 7100 Fax 02-734 7611
KARHULA
   1071    Nordea Kotka-Karhula Karjalantie 2-4 48600 KARHULA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0739
    517220  Kotkan Seudun Op Karhula Karjalantie 10-12 48600 KARHULA
         Puhelin 010 257 2202 Fax 010 257 2250
    848607  Sampo Karhula Karhulantie 30 48600 KARHULA
         Puhelin 010 512 2495 Fax 010 512 2496
KARIJOKI
   495617   Kristiinankaupungin Sp Karijoki Kristiinantie 1 64350 KARIJOKI
         Puhelin 06-268 0760 Fax 06-268 0760
    473030  Suupohjan Op Karijoen aluekonttori Kauhajoentie 2 64350 KARIJOKI
         Puhelin 020 166 6150 Fax 020 166 6160
KARINAINEN
   1177    Nordea Pöytyä Kehityksentie 2 21800 KYRÖ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-486 2193
KARIS
    1235   Nordea Karis Köpmansgatan 11 10300 KARIS
         Telefon se sidan 4 Telefax 019-278 5921
    405211  Ekenäs Sp Karis Köpmansgatan 4 10300 KARIS
         Telefon 019-222 5560 Telefax 019-222 5565
    405587  Aktia Bank Abp Karis Centrum Köpmansgatan 10 10300 KARIS
         Telefon 010 247 5500 Telefax 010 247 5509
    554904  Andb Raseborg Karis Köpmansgatan 6 10300 KARIS
         Telefon 019-265 2200 Telefax 019-265 2250

KARISLOJO
                            31
   400619  Västra Nylands Sb Karislojo Keskustie 44 09120 KARISLOJO
        Telefon 029 041 2090 Telefax 029 041 2095

KARJAA
   1235   Nordea Karjaa Kauppiaankatu 11 10300 KARJAA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 019-278 5921
   405587  Aktia Pankki Oyj Karjaa Keskusta Kauppiaankatu 10 10300 KARJAA
        Puhelin 010 247 5500 Fax 010 247 5509
   405211  Tammisaaren Sp Karjaa Kauppiaankatu 4 10300 KARJAA
        Puhelin 019-222 5560 Fax 019-222 5565
   554904  Op Raasepori Karjaa Kauppiaankatu 6 10300 KARJAA
        Puhelin 019-265 2200 Fax 019-265 2250

KARJALOHJA
   400619  Länsi-Uudenmaan Sp Karjalohja Keskustie 44 09120 KARJALOHJA
        Puhelin 029 041 2090 Fax 029 041 2095
   511201  Länsi-Uudenmaan Op Karjalohja Keskustie 25 09120 KARJALOHJA
        Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5395

KARKKILA
   1030   Nordea Karkkila Harjukatu 1 03600 KARKKILA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-225 9143
   400633  Länsi-Uudenmaan Sp Karkkila Huhdintie 7 03600 KARKKILA
        Puhelin 029 041 2130 Fax 029 041 2135
   529728  Länsi-Uudenmaan Op Karkkila Tammelantie 8 03600 KARKKILA
        Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5331
   803607  Sampo Karkkila Keskuskatu 8 03600 KARKKILA
        Puhelin 010 512 2060 Fax 010 512 2061
KARKKU
   511307   Karkun Op Riippiläntie 2 38100 KARKKU
        Puhelin 03-513 4113 Fax 03-513 4114
KARLEBY
   31054   SHB Karleby Mannerheimplatsen 2 67100 KARLEBY
        Telefon 010 444 5330 Telefax 010 444 5331
   363630  Tapiola Strandgatan 16 67100 KARLEBY
        Telefon 01019 5102
   405594  Aktia Bank Abp Karleby Storgatan 15 67100 KARLEBY
        Telefon 010 247 5060 Telefax 010 247 5069
   516200  Karleby Andb PB 65 (Storgatan 6) 67101 KARLEBY
        Telefon 010 258 7333 Telefax 010 258 7200
KARSTULA
   1049    Nordea Karstula Keskustie 43500 KARSTULA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2475
   511402  Keski-Suomen Op Karstula PL 34 (Virastotie) 43501 KARSTULA
        Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6775
KARTTULA
   560036   Pohjois-Savon Osuuspankki Karttula Kissakuusentie 2 72100 KARTTULA
        Puhelin 010 258 8501 Fax 010 258 8270
KARUNA
   511603   Karunan Op Karunantie 1195 21590 KARUNA
        Puhelin 02-475 7500 Fax 02-475 7510
KARUNKI
   511709   Tornion Op Karunki Jokivarrentie 178 95530 KARUNKI
        Puhelin 0102576801 Fax 010 257 6853
KARVALA
   474630   Lappajärven Op Karvala Karvalankuja 7 62630 KARVALA
        Puhelin 020 749 5319 Fax 020 749 5320
KARVIA
   447360 Parkanon Sp Karvian konttori, Kyläkarviantie 13, 39930 KARVIA
       puhelin 02 543 9100 fax 02 543 9120
   511900 Karvian Op Kyläkarviantie 30 39930 KARVIA
       Puhelin 02-550 0400Fax 02-550 0444
KARVION KANAVA
   504847 Heinäveden Op Karvio Lepikkomäentie 1 79810 KARVIONKANAVA
       Puhelin 017-563 539 Fax 017-563 652
                             32
KASKINEN
   496311   Närpiön Sp Kaskinen Raatihuoneenkatu 36 64260 KASKINEN
         Puhelin 06-222 7329 Fax 06-222 7844
KASKÖ
    496311  Närpes Sb Kaskö Rådhusgatan 36 64260 KASKÖ
         Telefon 06-222 7329 Telefax 06-222 7844
KAUHAJOKI
   1060    Nordea Kauhajoki Topeeka 21 61800 KAUHAJOKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3301
    363630  Tapiola Topeeka 38 61800 KAUHAJOKI
         Puhelin 01019 5102
    447330  Parkanon Sp Kauhajoki Topeeka 40 61800 KAUHAJOKI
         Puhelin 06-211 0200 Fax 06-211 0241
    473040  Suupohjan Op Kauhajoen aluekonttori Topeeka 31 61800 KAUHAJOKI
         Puhelin 020 166 6200 Fax 020 166 6220
    473042  — Aronkylä Keskustie 4 a 61850 KAUHAJOKI AS
         Puhelin 020 166 6275 Fax 020 166 6276
    515430  Etelä-Pohjanmaan Op Kauhajoki PL 116 (Hallintotie 1) 60801 KAUHAJOKI
         Puhelin 010 254 7111 Fax 010 254 7171
KAUHAJÄRVI
   474720   Lapuan Op Kauhajärvi Kauhajärventie 5 62295 KAUHAJÄRVI
         Puhelin 06-437 8316 Fax 06-437 8277
KAUHAVA
   1191    Nordea Kauhava Kauppatie 66 62200 KAUHAVA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3101
    492830  Ylihärmän Sp Kauhava Kauppatie 71 62200 KAUHAVA
         Puhelin 020 7582 430 fax 020 7582 439

    474410  Pohjanmaan Op Kauppatie 54 62200 KAUHAVA
         Puhelin 06-434 5600 Fax 06-434 5610
    474420  — Kirkonkylä Kauppatie 115 62200 KAUHAVA
         Puhelin 06-434 5630 Fax 06-434 5609
KAUNIAINEN
   1378    Nordea Kauniainen Promenadi 1 Kauppakeskus Grani 00020 NORDEA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 7798
    405529  Aktia Pankki Oyj Kauniainen Promenadiaukio 1 02700 KAUNIAINEN
         Puhelin 010 247 6010 Fax 010 247 6019
    579445  Helsingin OP Pankki Oyj Kauniainen Kauniaistentie 7 02700 KAUNIAINEN
         Puhelin 010 255 9015
    802707  Sampo Kauniainen Kauniaistentie 7 02700 KAUNIAINEN
         Puhelin 010 513 8140 Fax 010 513 8141
KAUSALA
   1084    Nordea Kausala Kauppakatu 16 47400 KAUSALA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0599
    506901  Päijät-Hämeen Op Iitintie 9 47400 KAUSALA
         Puhelin 010 256 7606 Fax 010 256 7040
KAUSTINEN
   491220   Kortesjärven Sp Kaustinen Kaustintie 2 69600 KAUSTINEN
         Puhelin 020-758 2320 fax 020-758 2321
    512404  Kaustisen Op PL 2 (Kaustintie 3) 69601 KAUSTINEN
         Puhelin 020 785 0360 Fax 020 785 0370
KAUVATSA
   512605   Kokemäen Op Kauvatsa Yttiläntie 248 32920 KAUVATSA
         Puhelin 010 255 0833 Fax 010 255 0899
KEITELE
   478110   Keiteleen Op Pääkonttori Äyräpääntie 1 72600 KEITELE
         Puhelin 017-769 6000 Fax 017-769 6022
KELLO
    574030  Oulun Op Kello Kylätie 3 90821 KELLO
         Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5589
KELLOKOSKI
   509230   Keski-Uudenmaan Op Kellokoski Vanha Valtatie 195 04500 KELLOKOSKI
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2329
KEMI
    1061   Nordea Kemi Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI
                             33
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-254 774
    363630  Tapiola Kauppakatu 8 94100 KEMI
         Puhelin 01019 5102
    473053  Suupohjan Op Kemi Kauppakatu 18 94100 KEMI
         Puhelin 020 166 6470 Fax 020 166 6471
    513100  Kemin Seudun Op Valtakatu 14 94100 KEMI
         Puhelin 010 258 7101 Fax 010 258 7188
    513161  — Karihaara Tornionkatu 19 94200 KEMI
         Puhelin 010 258 7160 Fax 010 258 7163
    513130  — Rytikari Rytikatu 4 94830 KEMI
         Puhelin 010 258 7101 Fax 010 258 7153
    513175  — Syväkangas Ouluntie 32 94700 KEMI
         Puhelin 010 258 7110 Fax 010 258 7113
    894007  Sampo Kemi Kauppakatu 16 94100 KEMI
         Puhelin 010 512 5340 Fax 010 512 5341

KEMIJÄRVI
   1062    Nordea Kemijärvi Vapaudenkatu 2 98100 KEMIJÄRVI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-812 713
    363630  Tapiola Kirkkokatu 3 98100 KEMIJÄRVI
         Puhelin 020 363 630
    564901  Pohjolan Op Kemijärvi Vapaudenkatu 1 98100 KEMIJÄRVI
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9591
    898007  Sampo Kemijärvi Annaliisankatu 7 98100 KEMIJÄRVI
         Puhelin 010 512 5420 Fax 010 512 5421
KEMINMAA
   1995    Nordea Keminmaa Rovaniementie 36 C 1 94400 KEMINMAA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-27 1448
    513127  Kemin Seudun Op Keminmaa Kunnantie 6 94400 KEMINMAA
         Puhelin 010 258 7101 Fax 010 258 7193
KEMIÖ
    1638   Nordea Kemiönsaari Arkadiantie 2 25700 KEMIÖ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-425 501
    405564  Aktia Pankki Oyj Arkadiantie 2 25700 KEMIÖ
         Puhelin 010 247 5890 Fax 010 247 5899
    555007  Op Raasepori Kemiö PL 22 (Arkadia) 25701 KEMIÖ
         Puhelin 02-420 6600 Fax 02-420 6650
KEMPELE
   1456    Nordea Kempele Ollilantie 1 90440 KEMPELE
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-310 7051
    363630  Tapiola Kempele Zeppeliinintie 1 90450 KEMPELE
         Puhelin 01019 5102
    574044  Oulun Op Kempele Ollilantie 2 90440 KEMPELE
         Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5679
KERAVA
   1063    Nordea Kerava Kauppakaari 8 04200 KERAVA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 8959
    31039  SHB Kerava Kultasepänkatu 2 04250 KERAVA
         Puhelin 010 444 5420 Fax 010 444 5421
    363630  Tapiola Kauppakaari 13 04200 KERAVA
         Puhelin 01019 5102
    405569  Aktia Pankki Oyj Kerava Kauppakaari 4 04200 KERAVA
         Puhelin 010 247 7980 Fax 010 247 7989
    440551  Nooa Säästöpankki Kerava Kauppakaari 6 04200 KERAVA
         Puhelin 010 436 6520 Fax 010 436 6529
    513205  Keski-Uudenmaan Op Kerava Paasikivenkatu 3 04200 KERAVA
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2349
    804207  Sampo Kerava Puuvalonaukio 2 04200 KERAVA
         Puhelin 010 512 0090 Fax 010 512 0091
KERIMÄKI
   1728    Nordea Kerimäki Kerimäentie 3 58200 KERIMÄKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 015-203 0519
    513300  Kerimäen Op Hälväntie 2 58200 KERIMÄKI
         Puhelin 015-5768 419 Fax 015-576 8410
                             34
KERVO
     31039  SHB Kervo Kultasepänkatu 2 04250 KERVO
         Telefon 010 444 5420 Telefax 010 444 5421
KESTI
     473021  Suupohjan Op Järvenpää Teuvantie 725 66360 KESTI
         Puhelin 020 166 6425 Fax 020 166 6425
KESTILÄ
   513808   Siikalatvan Op Härmäntie 2 92700 KESTILÄ
         Puhelin 08-813 3300 Fax 08-813 3350
KESÄLAHTI
   513903   Kesälahden Op Kesälahdentie 30 A 59800 KESÄLAHTI
         Puhelin 013-248 2200 Fax 013-248 2201
KEURUU
   1050     Nordea Keuruu Keuruuntie 19 42700 KEURUU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2115
     476210  Keuruun Op PL 56 (Multiantie 1) 42701 KEURUU
         Puhelin 014-751 111 Fax 014-751 1233
     552190  Mäntän Seudun Op Keuruu Keuruuntie 14 42700 KEURUU
         Puhelin 014-751 2200 Fax 014-751 2221
KIHNIÖ
     447311  Parkanon Sp Kihniö Kihniöntie 16 39820 KIHNIÖ
         Puhelin 03-447 110 Fax 03-447 1128
     514207  Kihniön Op Valkamantie 2 39820 KIHNIÖ
         Puhelin 03-440 120 Fax 03-448 4097

KIIHTELYSVAARA
    504707 Kiihtelysvaaran Op Mäkräntie 8 82140 KIIHTELYSVAARA
        Puhelin 013-737 3511 Fax 013-791 126
KIIKALA
    514302 Op Kantrisalo Kiikala Kirkkotie 10 25390 KIIKALA
        Puhelin 02-728 8600 Fax 02-728 8601
KIIKKA
    445616 Huittisten Sp Äetsä Länsitie 1 38300 KIIKKA
        Puhelin 010 8415795 Fax 010 8415799
    514503 Vammalan Seudun Op Kiikka Länsitie 2 38300 KIIKKA
        Puhelin 010 257 5202 Fax 010 257 5262
KIIKOINEN
    446410 Kiikoisten Sp Jaara, Taitajantie 138360 KIIKOINEN
        Puhelin ja fax 02-5531062
    514609 Kiikoisten Op Kiikostentie 333 38360 KIIKOINEN
        Puhelin 010 257 1001 Fax 010 257 1017
KIIMINKI
    574153 Oulun Op Kiiminki Terveystie 6 90900 KIIMINKI
        Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5559
KILLINKOSKI
    552417 Virtain Op Killinkoski Inkantie 47 34980 KILLINKOSKI
        Puhelin 03-531 0091 Fax 03-531 0188
KIMITO
    1638  Nordea Kimitoön Arkadiavägen 2 25700 KIMITO
        Telefon se sidan 4 Telefax 02-425 501
    405564 Aktia Bank Abp Arkadiavägen 2 25700 KIMITO
        Telefon 010 247 5890 Telefax 010 247 5899
    555007 Andb Raseborg Kimito PB 22 (Arkadia) 25701 KIMITO
        Telefon 02-420 6600 Telefax 02-420 6650
KIMO
    567090 Vaasan Op Kimo Bruksgatan 3 A 1 66810 KIMO
        Puhelin 06-384 0264 Fax 06-384 0372
KINNULA
    475320 Reisjärven Op Kinnula Keskustie 41 43900 KINNULA
        Puhelin 014-417 8800 Fax 014-417 8840
    552029 Keski-Suomen Op Kinnula Keskustie 47 43900 KINNULA
        Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6825
KIRKKONUMMI
    1449  Nordea Kirkkonummi Kirkkotallintie 1 02400 KIRKKONUMMI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1652 7922
                               35
     31053  SHB Kirkkonummi Kirkkotallintie 2 02400 KIRKKONUMMI
         Puhelin 010 444 5640 Fax 010 444 5649
     363630  Tapiola Toritie 3 02400 KIRKKONUMMI
         Puhelin 020 363 630
     405520  Aktia Pankki Oyj Kirkkonummi Toritie 2 02400 KIRKKONUMMI
         Puhelin 010 247 5400 Fax 010 247 5409
     400616  Länsi-Uudenmaan Sp, Kirkkonummen konttori, Kirkkotori 2, 02400 Kirkkonummi,
         puh 029 0412080 fax 029 0412086
     555409  Länsi-Uudenmaan Op Kirkkonummi Tallinmäki 4 02401 KIRKKONUMMI
         Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5361
     802407  Sampo Kirkkonummi Kirkkotallintie 2 02400 KIRKKONUMMI
         Puhelin 010 512 2080 Fax 010 512 2081
KITEE
     1305   Nordea Kitee Kiteentie 13 82500 KITEE
         Puhelin katso sivu 3 Fax 013-262 3556
     515304  Kiteen Seudun Op Kitee Kiteentie 3 82500 KITEE
         Puhelin 0102554201 Fax 0102554298
     882507  Sampo Kitee Keisarikuja 2 82500 KITEE
         Puhelin 010 512 4452 Fax 010 512 4451
KITTILÄ
    1231    Nordea Kittilä Valtatie 19 99100 KITTILÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-643 174
     564108  Pohjolan Op Kittilä Valtatie 36 99100 KITTILÄ
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9601
KIUKAINEN
   515600   Euran Op Eurakoskentie 38 27400 KIUKAINEN
         Puhelin 02-838 6000 Fax 02-838 6001
KIURUVESI
   1746    Nordea Kiuruvesi Asematie 6 74700 KIURUVESI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 017-196 919
     460016  Säästöpankki Optia Kiuruvesi Kiurukatu 1 74700 KIURUVESI
         Puhelin 029 0412 600 Fax 029 0412 609
     478310  Kiuruveden Op Pääkonttori Niemistenkatu 4 74700 KIURUVESI
         Puhelin 020 791 1200 Fax 020 791 1201
     506868  Pohjois-Savon Osuuspankki Kiuruveden konttori Niemistenkatu 1 74700 KIURUVESI
         Puhelin 010 258 8501 fax 010 258 8270
KIVIJÄRVI
    513501   Keski-Suomen Op Kivijärvi Keskustie 2 43800 KIVIJÄRVI
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6735
KLAUKKALA
   1491     Nordea Klaukkala Kuonomäentie 2 01800 KLAUKKALA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 8162
     426014  Lammin Sp Klaukkala Klaukkalantie 63 01800 KLAUKKALA
         Puhelin 010 441 7060 Fax 010 441 7069
     530017  Keski-Uudenmaan Op Klaukkala Liikekuja 1 01800 KLAUKKALA
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2839
     801807  Sampo Nurmijärvi-Klaukkala Kiikkaistenkuja 1 01800 KLAUKKALA
         Puhelin 010 512 0060 FAX 010 512 0061
KODISJOKI
   563028   Länsi-Suomen Op Kodisjoki Kodisjoentie 1418 A 27310 KODISJOKI
         Puhelin 02-831 7355 Fax 02-831 7356
KOITTI
     515907  Koitin-Pertunmaan Op Nokantie 8 19540 KOITTI
         Puhelin 03-875 330 Fax 03-875 3333

KOIVULAHTI
   495810   Koivulahden Sp Pääkonttori Koivulahdentie 1 66530 KOIVULAHTI
         Puhelin 06-346 2111 Fax 06-346 0216

KOJONKULMA
   516013    Loimaan Seudun Op Kojonkulma Kujatie 2 32250 KOJONKULMA
         Puhelin 010 257 3281 Fax 010 257 3201

KOKEMÄKI
   1118     Nordea Kokemäki Tulkkilantie 25 32800 KOKEMÄKI
                              36
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-622 2710
    516105  Kokemäen Op Tulkkilantie 27 32800 KOKEMÄKI
         Puhelin 010 255 0801 Fax 010 255 098
KOKKOLA
   1065    Nordea Kokkola Rantakatu 14 A 67100 KOKKOLA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-325 5400
    363630  Tapiola Rantakatu 16 67100 KOKKOLA
         Puhelin 01019 5102
    31054  SHB Kokkola Mannerheiminaukio 2 67100 KOKKOLA
         Puhelin 010 444 5330 Fax 010 444 5331
    405594  Aktia Pankki Oyj Kokkola Isokatu 15 67100 KOKKOLA
         Puhelin 010 247 5060 Fax 010 247 5069
    472760  Kyrönmaan Op Kokkolan Minimanin konttori Tehtaankatu 43 67100 KOKKOLA
         Puhelin 06-824 0500 Fax 06-824 0510
    472765  — Kokkola Kauppatori Kauppatori 2 67100 KOKKOLA
         Puhelin 06-824 2800 Fax 06-824 2810
    516200  Kokkolan Op PL 65 (Isokatu 6) 67101 KOKKOLA
         Puhelin 010 258 7333 Fax 010 258 7200
    867007  Sampo Kokkola Torikatu 31 67100 KOKKOLA
         Puhelin 010 512 3400 Fax 010 512 3401
KOLARI
   1319    Nordea Kolari Jokijalantie 95900 KOLARI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-561 944
    564357  Pohjolan Op Kolari Jokijalantie 55 95900 KOLARI
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9751
KOLHO
    502812  Haapamäen Seudun Op Kolho Postitie 3 35990 KOLHO
         Puhelin 010 257 5501 faksi 010 257 5599
KONNEVESI
   476410   Konneveden Op Kauppatie 29 44300 KONNEVESI
         Puhelin 014-518 1230 Fax 014-518 1255
KONTIOLAHTI
   516507   Joensuun Seudun Op Keskuskatu 14 81100 KONTIOLAHTI
         Puhelin 010 256 4200 Fax 010 256 4295
KORIA
    501610  Länsi-Kymen Osuuspankki Koria Porvarinpolku 9 45610 KORIA
         Puhelin 05-886 2300 Fax 05-886 2310
KORKEAKOSKI
   508704   Oriveden Seudun OP Juupajoki PL 2 (Koskitie 50) 35500 KORKEAKOSKI
         Puhelin 010 254 3370 Fax 010 254 3371
KORPIJÄRVI
   550117   Varpaisjärven Op Korpijärvi Rautavaarantie 210 73250 KORPIJÄRVI
         Puhelin 017-773 106 Fax 017-773 223
KORPILAHTI
   1218    Nordea Korpilahti Martinpolku 21 41800 KORPILAHTI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2775
    516602  Korpilahden Op Martinpolku 23 41800 KORPILAHTI
         Puhelin 010 254 5101 Fax 010 254 5170
KORPO
   440620   Skärgårdssparbanken, Tallbackavägen 2, 21710 KORPO
         Telefon 02-460 3400 Telefax 02-460 3450
KORPPOO
   440620   Saaristosäästöpankki , Mäntymäentie 2, 21710 KORPPOO
         Puhelin 02-460 3400 Fax 02-460 3450
KORSHOLM
   567243   Vasa Andb Smedsby Marknadsvägen 2 65611 KORSHOLM
         Telefon 06-322 1966 Telefax 06-322 3631
KORSNÄS
   1667    Nordea Korsnäs Kyrkobyvägen 78 66200 KORSNÄS
         Telefon se sidan 4 Telefax 06-325 5707
    555225  Korsnäs Andb Huvudkontor Silverbergsvägen 20 66200 KORSNÄS
         Telefon 06-348 6000 Telefax 06-348 6001
KORTESJÄRVI
   491210   Kortesjärven Sp Pääkonttori Jääkärintie 60 62420 KORTESJÄRVI
         Puhelin 020 7582310 Fax 020 7582311
                           37
   474310  Pohjanmaan Op Pääkonttori Jääkärintie 50 62420 KORTESJÄRVI
        Puhelin 06-488 0000 Fax 06-488 5504

KOSKENKYLÄN SAHA
   405011 Aktia Pankki Oyj Pernaja Koskenkylä Suurpellontie 1 07700 KOSKENKYLÄN SAHA
       Puhelin 010 247 5640 Fax 010 247 5649
KOSKENPÄÄ
   509120 Jämsän Seudun Op Koskenpää Jämsänkoskentie 8 42440 KOSKENPÄÄ
       Puhelin 010 256 2000 Fax 010 256 2088
KOSKI TL
   471010 Kosken Op Hämeentie 21 A 31500 KOSKI TL
       Puhelin 02-484 330 Fax 02-484 3350
KOTKA
   1069  Nordea Kotka Kirkkokatu 7 48100 KOTKA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0699
   31059 SHB Kotka Keskuskatu 29/Centralgatan 29 48100 KOTKA
       Puhelin 010 444 5490 Fax 010 444 5491
   363630 Tapiola Kirkkokatu 4 48100 KOTKA
       Puhelin 01019 5102
   410890 Etelä-Karjalan Sp Kotka Keskuskatu 17 48100 KOTKA
       Puhelin 05-675 5905 Fax 05-675 5909
   517202 Kotkan Seudun Op Kirkkokadun konttori, Kirkkokatu 14 14 48100 KOTKA
       Puhelin 010 257 2202 Fax 010 257 2450
   848007 Sampo Kotka Kauppakatu 5 48100 KOTKA
       Puhelin 010 512 2490 Fax 010 512 2491

KOUVOLA
   1579    Nordea Kouvola Valtakatu 15 45100 KOUVOLA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0499
   31016   SHB Kouvola PL 39 (Valtakatu 22) 45101 KOUVOLA
        Puhelin 010 444 5270 Fax 010 444 5271
   363630  Tapiola Kauppalankatu 14 45100 KOUVOLA
        Puhelin 01019 5102
   410880  Etelä-Karjalan Sp Kouvola Kauppalankatu 4 45100 KOUVOLA
        Puhelin 05-675 5803 Fax 05-675 5809
   575001  Kouvolan Seudun Op Pääkonttori Kouvolankatu 16 45100 KOUVOLA
        Puhelin 010 257 7401 Fax 010 257 7299
   845007  Sampo Kouvola Kauppalankatu 6 45100 KOUVOLA
        Puhelin 010 512 2350 Fax 010 512 2351

KRISTIINANKAUPUNKI
    1075  Nordea Kristiinankaupunki Kauppatori 1 64100 KRISTIINANKAUPUNKI
       Puhelin katso sivu 3 Fax 06-325 5743
    495610 Kristiinankaupungin Sp Kauppatori 5 64100 KRISTIINANKAUPUNKI
       Puhelin 06-229 2600 Fax 06-229 2666
    473070 Suupohjan Op Kristiinankaupunki Raatihuoneenkatu 1 64100 KRISTIINANKAUPUNKI
       Puhelin 020 166 6550 Fax 020 166 6560
KRISTINESTAD
    1075  Nordea Kristinestad Salutorget 1 64100 KRISTINESTAD
       Telefon se sidan 4 Telefax 06-325 5743
    495610 Kristinestads Sb Kristinestad Salutorget 5 64100 KRISTINESTAD
       Telefon 06-229 2600 Telefax 06-229 2666
    473070 Sydbottens Andb Kristinestad Rådhusgatan 1 64100 KRISTINESTAD
       Telefon 020 166 6550 Telefax 020 166 6560
KRONOBY
    405595 Aktia Bank Abp Kronoby Kyrkvägen 4 68500 KRONOBY
       Telefon 010 247 7860 Telefax 010 247 7869
    555303 Kronoby Andb Kronobyvägen 8 68500 KRONOBY
       Telefon 06-832 8100 Telefax 06-832 8120
KRUUNUPYY
    405595 Aktia Pankki Oyj Kruunupyy Kirkkotie 4 68500 KRUUNUPYY
       Puhelin 010 247 7860 Fax 010 247 7869
KUHMALAHTI
    517509 Kangasalan Seudun Osuuspankki Rautajärventie 17 36840 POHJA
       Puhelin 03-537 0090 Fax 03-537 0053
                             38
   517526  — Kirkonkylä Kuhmalahdentie 46 36810 KUHMALAHTI
        Puhelin 03-537 4025 Fax 03-537 4225
KUHMO
   1058    Nordea Kuhmo Koulukatu 5 88900 KUHMO
        Puhelin katso sivu 3 Fax 08-615 4399
   363630  Tapiola Kainuuntie 88 88900 KUHMO
        Puhelin 01019 5102
   517700  Kuhmon Op Koulukatu 10 88900 KUHMO
        Puhelin 010 255 0501 Fax 010 255 0550

KUHMOINEN

   517604  Kuhmoisten Op Toritie 51 17800 KUHMOINEN
        Puhelin 03-544 5100 Fax 03-544 5144
   574170  Oulun Op Kuivaniemi Kuivajoentie 13 B 1 95100 KUIVANIEMI
        Puhelin 010 253 5790 Fax 010 253 5799
KULLAA
   446410  Kiikoisten Sp Kullaa Harjulantie 117 32700 KULLAA
        Puhelin 040 548 1449 Fax 02-553 1449
KUMLINGE
   660100  ÅAB Kumlinge 22820 KUMLINGE
        Telefon 018-55 545 Telefax 018-55 023

KUNINKAANKYLÄ
   501623 Länsi-Kymen Osuuspankki Kuninkaankylä Käärmekalliontie 2 07980 KUNINKAANKYLÄ
       Puhelin 019-522 9400 Fax 019-522 9410
KUOPIO
   1078  Nordea Kuopio Kauppakatu 28 70110 KUOPIO
       Puhelin katso sivu 3 Fax 017-196 378
   31044  SHB Kuopio PL 328 (Haapaniemenkatu 13 ) 70101 KUOPIO
       Puhelin 010 444 5120 Fax 010 444 5130
   363630 Tapiola PL 1039 (Suokatu 23) 70101 KUOPIO
       Puhelin 01019 5102
   460021 Säästöpankki Optia Kuopio PL 1214 (Kauppakatu 22) 70101 KUOPIO
       Puhelin 029 041 2650Fax 029 0412 664
   478630 Siilinjärven Op Kuopio Puijonkatu 23 70110 KUOPIO
       Puhelin 017-264 4290 Fax 017-264 4292
   478640 Siilinjärven Op Männistö Kalevankatu 23 70500 KUOPIO
       Puhelin 017-264 4299 Fax 017-264 4298
   478750 Tuusniemen Op Niirala Huuhankatu 12 70600 KUOPIO
       Puhelin 017-368 8020 Fax 017-368 8021
   478740 — Petonen Pyörönkaari 18 70820 KUOPIO
       Puhelin 017- 288 2600 Fax 017-288 2601
   560005 Pohjois-Savon Osuuspankki Kauppatori PL 47 (Puijonkatu 25) 70101 KUOPIO
       Puhelin 010 258 8501 fax 010 258 8270
   560070 — Puijonlaakso Sammakkolammentie 6 70200 KUOPIO
       Puhelin 010 258 8501 Fax 010 258 8270
   870007 Sampo Kuopio PL 8711 (Puijonkatu 35) 70101 KUOPIO
       Puhelin 010 512 3850 Fax 010 512 3851
   870057 — Kuopio-Torikonttori Haapaniemenkatu 30 70110 KUOPIO
       Puhelin 010 512 3910 Fax 010 512 3911
   870067 — Kuopio-Kolmisoppi Kolmisopentie 3 70780 KUOPIO
       Puhelin 010 512 5710 Fax 010 512 5711
KUORTANE
   1192  Nordea Kuortane Keskustie 46 63100 KUORTANE
       Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3701

   492421  Oma Säästöpankki Kuortane Keskustie 40 63100 KUORTANE
        Puhelin 020 758 2280 Fax 020 758 2281

   518701  Kuortaneen Op Keskustie 36 63100 KUORTANE
        Puhelin 010 254 1600 Fax 010 254 1639
KURIKKA
   1143   Nordea Kurikka Keskuspuistikko 1-3 61300 KURIKKA
        Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3401
                            39
    447350  Parkanon Sp Kurikka Laulajantie 12 61300 KURIKKA
        Puhelin 06-450 6800 Fax 06-450 6825
    472610  Kurikan Op Pääkonttori PL 11 (Keskuspuistikko 7) 61301 KURIKKA
        Puhelin 06-450 6500 Fax 06-450 6550
KURU
    519005  Kurun Op Kauppatie 11 34300 KURU
        Puhelin 03-473 0100 Fax 03-473 0111
KUSTAVI
   519100   Vakka-Suomen Op Kustavi Kivimaantie 20 23360 KUSTAVI
        Puhelin 02-841 1521 Fax 02-841 1523
KUUSAMO
   1109    Nordea Kuusamo Kitkantie 2 93600 KUUSAMO
        Puhelin katso sivu 3 Fax 08-322 4511
    363630  Tapiola Kitkantie 3 93600 KUUSAMO
        Puhelin 01019 5102
    460027  Säästöpankki Optia Kitkantie 20 93600 KUUSAMO
        Puhelin 029 041 2565 Fax 029 041 2596
    519407  Kuusamon Op Kitkantie 7 93600 KUUSAMO
        Puhelin 010 256 2401 Fax 010 256 2440
    893607  Sampo Kuusamo Kelantie 2 93600 KUUSAMO
        Puhelin 010 512 7710 Fax 010 512 7711

KUUSANKOSKI
   1083    Nordea Kuusankoski Kauppakatu 5 45700 KUUSANKOSKI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0539
    575077  Kouvolan Seudun Op Kuusankoski Valtakatu 40 45700 KUUSANKOSKI
        Puhelin 010 257 7401 Fax 010 257 7301

    845707  Sampo Kuusankoski Valtakatu 35 45700 KUUSANKOSKI
        Puhelin 010 512 2450 Fax 010 512 2451
KUUSJOKI
   519502   Salon Osuuspankki Kuusjoki Yli-Pässintie 1 A 25330 KUUSJOKI
        Puhelin 02-734 7300 Fax 02-734 1500

KVEVLAX
   495810  Kvevlax Sb Huvudkontor Kvevlaxvägen 1 66530 KVEVLAX
        Telefon 06-346 2111 Telefax 06-346 0216

KYLÄNPÄÄ
   475910   Pohjanmaan Op Kylänpään toimipiste Lapuantie 625 61450 KYLÄNPÄÄ
        Puhelin 06-484 6309 Fax 06-484 6310
KYRKSLÄTT
   1449    Nordea Kyrkslätt Kyrkstallsvägen 1 02400 KYRKSLÄTT
        Telefon se sidan 4 Telefax 09-1652 7922
    31053  SHB Kyrkslätt Kyrkstallsvägen 2 02400 KYRKSLÄTT
        Telefon 010 444 5640 Telefax 010 444 5649
    363630  Tapiola Torgvägen 3 02400 KYRKSLÄTT
        Telefon 020 363 630
    405520  Aktia Bank Abp Kyrkslätt Torgvägen 2 02400 KYRKSLÄTT
        Telefon 010 247 5400 Telefax 010 247 5409
    555409  Västra Nylands Andb Kyrkslätt Stallbacken 4 02401 KYRKSLÄTT
        Telefon 010 254 5201 Telefax 010 254 5361
KYRÖ
    1177   Nordea Pöytyä Kehityksentie 2 21800 KYRÖ
        Puhelin katso sivu 3 Fax 02-486 2193
    471110  Kyrön Seudun Op Kyröntie 31 21800 KYRÖ
        Puhelin 02-762 5650 Fax 02-486 2720

KYRÖNLATVA
   473045   Suupohjan Op Kyrönlatva Kauhajärventie 836 61960 KYRÖNLATVA
        Puhelin 020 166 6290 Fax 020 166 6220
KYRÖSKOSKI
   1153    Nordea Hämeenkyrö-Kyröskoski Valtakatu 57 39200 KYRÖSKOSKI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-371 3093
    450340  Aito Sp Oy Hämeenkyrö Kyröskoski Valtakatu 63 39200 KYRÖSKOSKI
                              40
         Puhelin 03-4584 0210 fax 03-4584 0219
KYYJÄRVI
   476510   Kyyjärven Op Pääkonttori PL 5 (Tuliharjuntie 4) 43701 KYYJÄRVI
         Puhelin 014-525 3200 Fax 014-525 3220
KÄLVIÄ
     491240  Kortesjärven Sp Kälviä, Kälviäntie 36, 68300 KÄLVIÄ
         Puhelin 020 758 2340 fax 020 758 2341
     516214  Kokkolan Op Kälviä Kälviäntie 35 68300 KÄLVIÄ
         Puhelin 010 258 7333 Fax 010 258 7350
KÄRJENKOSKI
   472110    Suupohjan Op Kärjenkosken palvelupiste Vesijärventie 1286 64820 KÄRJENKOSKI
         Puhelin 0400 561475
KÄRSÄMÄKI
   520503    Pyhälaakson Op Kärsämäen konttori Frosteruksenkatu 4 86710 KÄRSÄMÄKI
         Puhelin 010 254 1801 Fax 010 254 1819
KÄYLÄ
     520609  Käylän Op Käyläntie 5 93850 KÄYLÄ
         Puhelin 010 254 1902 Fax 010 254 1919
KÖKAR
     660100  ÅAB Kökar 22730 KÖKAR
         Telefon 018-55 832 Telefax 018-55 927
KÖYLIÖ
   547623   Köyliön Op Köyllöntie 1 27710 KÖYLIÖ
         Puhelin 02-8387 8700 Fax 02-8387 8711
                   L
LAHTI
     1085   Nordea Lahti-Aleksi 10 Aleksanterinkatu 10 15100 LAHTI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3410
     1519   — Lahti Aleksanterinkatu 5 15110 LAHTI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3210
     31038  SHB Lahti PL 23 (Rautatienkatu 20) 15110 LAHTI
          Puhelin 010 444 5041 Fax 010 444 5042
     363630  Tapiola Aleksanterinkatu 27 15140 LAHTI
         Puhelin 01019 5102
     421211  Helmi Sp Lahti Torikatu 3 15110 LAHTI
         Puhelin 03-844 411 Fax 03-844 4162
     471220  Lammin Op Lahti, Aleksanterinkatu 7, 15110 LAHTI
         Puhelin 010 5486020 Fax 010 5486059
     561211  Päijät-Hämeen Op Pop-Trio Aleksanterinkatu 20 15111 LAHTI
         Puhelin 010 256 7606 Fax 010 256 7612
     815007  — Lahti-Trio Aleksanterinkatu 18 15140 LAHTI
         Puhelin 010 512 1055 Fax 010 512 5761
     815967  Mandatum Lahti Rautatienkatu 20 15110 LAHTI
         Puhelin 010 236 2201
LAIHIA
     1193   Nordea Laihia Kauppatie 1 66400 LAIHIA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-422 4301
     405592  Aktia Pankki Oyj Laihia Laihiantie 39 66400 LAIHIA
         Puhelin 010 247 5300 Fax 010 247 5309
     472810  Laihian Op Laihia Ruutintie 2 66400 LAIHIA
         Puhelin 06-477 6600 Fax 06-477 1980
LAITILA
    1186    Nordea Laitila Keskuskatu 9 23800 LAITILA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-856 367
     435015  Kalannin Sp Laitila Vihtorinkatu 14 23800 LAITILA
         Puhelin 010 8415870 fax 010 8415879
     521103  Vakka-Suomen Op Laitila PL 16 (Keskuskatu 20) 23801 LAITILA
         Puhelin 02-84 111 Fax 02-841 1833
LAMMI
                            41
   1035   Nordea Lammi Hämeentie 25 16900 LAMMI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-633 2201
   426010  Lammin Sp Lammi Mommilantie 2 16900 LAMMI
        Puhelin 010 441 7050 Fax 010 441 7059
   471210  Lammin Op Pääkonttori Mommilantie 6 16900 LAMMI
        Puhelin 010 548 6010 fax 010 548 6029
LANNEVESI
   476610   Lanneveden Op Pääkonttori Uuraistentie 1132 41270 LANNEVESI
        Puhelin 020 755 1580 Fax 020 755 1589
LAPINJÄRVI
   501640  Länsi-Kymen Osuuspankki Lapinjärvi Lapinjärventie 21 07800 LAPINJÄRVI
        Puhelin 019-560 0700 Fax 019-560 0730
LAPINLAHTI
   460017  Säästöpankki Optia Lapinlahti Juhani Ahontie 2 73100 LAPINLAHTI
        Puhelin 029 0412 610 Fax 029 0412 619
   478410  Lapinlahden Op Linnansalmentie 26 73100 LAPINLAHTI
        Puhelin 017-760 2200 Fax 017-760 2222
   506885  Pohjois-Savon Osuuspankki Lapinlahti Asematie 1 73100 LAPINLAHTI
        Puhelin 010 258 8501 fax 010 258 8270
LAPPAJÄRVI

   474610  Lappajärven Op Pääkonttori Maneesintie 4 C 62600 LAPPAJÄRVI
        Puhelin 020 749 5300 Fax 020 749 5316

LAPPEENRANTA
   1091  Nordea Lappeenranta Kauppakatu 40 53101 LAPPEENRANTA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 05-227 0316
   31048 SHB Lappeenranta PL 190 (Valtakatu 43) 53101 LAPPEENRANTA
       Puhelin 010 444 5070 Fax 010 444 5071
   363630 Tapiola Oksasenkatu 1 53100 LAPPEENRANTA
       Puhelin 01019 5102
   410810 Etelä-Karjalan Sp Pääkonttori PL 77 (Valtakatu 32) 53101 LAPPEENRANTA
       Puhelin 05-675 6238 Fax 05-675 6309
   410812 — Lauritsala Karjalantie 25 53300 LAPPEENRANTA
       Puhelin 05-675 5123 Fax 05-675 5129
   562009 Etelä-Karjalan Op Lappeenranta PL 44 (Pormestarinkatu 4) 53101 LAPPEENRANTA
       Puhelin 010 258 5100 Fax 010 258 5440
   853007 Sampo Lappeenranta Kauppakatu 32 53100 LAPPEENRANTA
       Puhelin 010 512 2690 Fax 010 512 2691
LAPPFJÄRD
   495613 Kristinestads Sb Kontor 13 Lappfjärd Lappfjärdsvägen 729 64300 LAPPFJÄRD
       Telefon 06-228 1100Telefax 06-228 1166
   473073 Sydbottens Andb Lappfjärd 64300 LAPPFJÄRD
       Telefon 020 166 6590 Telefax 020 166 6591
LAPPI
   445021 Eurajoen Sp Lappi Sahamäentie 26 27230 LAPPI TL
       Puhelin 010-4815823 fax 010-8415825
   521400 Lapin Op Meijeritie 2 27230 LAPPI
       Puhelin 02-838 73000 Fax 02-838 73050
LAPPO
   555600 Lappo Andb 22840 LAPPO
       Telefon 018-56 621 Telefax 018-56 699
LAPPTRÄSK
   501640 Västra-Kymmenen Andelsbank Lappträsk 07800 LAPPTRÄSK
       Telefon 019-610 760 Telefax 019-610 722
LAPUA
   1095  Nordea Lapua Kauppakatu 2 62100 LAPUA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3201
   363630 Tapiola Poutuntie 8 62100 LAPUA
       Puhelin 01019 5102
   474710 Lapuan Op Pääkonttori Kauppakatu 4 C 62100 LAPUA
       Puhelin 06-433 9400 Fax 06-433 9462
   492850 Ylihärmän Sp, Lapua: Lassilantie 4, 62100 LAPUA
       puhelin 020 7582 450 fax 020 7582 459
   515444 Etelä-Pohjanmaan Op Lapua Puistotie 2 62100 LAPUA
                              42
         Puhelin 010 254 7111 Fax 010 254 7271
LAPVÄÄRTTI
   495613   Kristiinankaupungin Sp Konttori 13 Lapväärtti Lapväärtintie 729 64300 LAPVÄÄRTTI
         Puhelin 06-228 1100 Fax 06-228 1166
     473073  Suupohjan Op Lapväärtti 64300 LAPVÄÄRTTI
         Puhelin 020 166 6590 Fax 020 166 6591
LARSMO
   556741    Pedersörenejdens Andb Larsmo Lassåkersgränden 1 68570 LARSMO
         Telefon 06-789 8070 Telefax 06-789 8079
LAUKAA
   1317     Nordea Laukaa Laukaantie 20 41340 LAUKAA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2580
     522105  Keski-Suomen Op Laukaa PL 30 (Laukaantie 22-24) 41341 LAUKAA
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6095

LAUTIOSAARI
   513113   Kemin Seudun Op Lautiosaari Lautiosaarentie 42-44 94500 LAUTIOSAARI
         Puhelin 010 258 7101 Fax 010 258 7143
LAVIA
     472910  Lavian Op Tampereentie 6 38600 LAVIA
         Puhelin 02-572 950 Fax 02-572 9520

LEHMO
     516541  Joensuun Seudun Op Lehmo Ruottisenahonkatu 17 80710 LEHMO
         Puhelin 010 256 4200 Fax 010 256 4296

LEHTIMÄKI
   492422   Oma Säästöpankki Lehtimäki Keskustie 4 A 63500 LEHTIMÄKI
         Puhelin 020 758 2276 Fax 020 758 2277
     522401  Lehtimäen Op Kirkonkyläntie 3 63500 LEHTIMÄKI
         Puhelin 06-527 1251 Fax 06-527 1401
LEIVONMÄKI
   524266   Luhangan Op Leivonmäki Etu-Ikolantie 1 41770 LEIVONMÄKI
         Puhelin 040 829 5388 Fax 014-877 165

LEMI
     410830  Etelä-Karjalan Sp Lemi Toukkalantie 1 54710 LEMI
         Puhelin 05-675 5302 Fax 05-675 5309
     522708  Lemin Op Uimintie 1 A 1 54710 LEMI
         Puhelin 010 257 2701 Fax 010 257 2799
LEMLAND
   660100    ÅAB Lemland Söderby 22610 LEMLAND
         Telefon 018-34 200 Telefax 018-34 200

LEMPÄÄLÄ
   1154     Nordea Lempäälä Tampereentie 21 37500 LEMPÄÄLÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-375 2005
     425215  Kantasäästöpankki Lempäälä Tampereentie 23 37500 LEMPÄÄLÄ
         Puhelin 075-7569870 Fax 075-7568979
     522803  Tampereen Seudun Op Lempäälä Tampereentie 12 B 37500 LEMPÄÄLÄ
         Puhelin 010 254 4018 Fax 010 254 6228
LEMU
     522909  Nousiaisten Op Lemu 21230 LEMU
         Puhelin 02-434 9300 Fax 02-4314009
LEPPÄVIRTA
   1079    Nordea Leppävirta Savonkatu 43 79100 LEPPÄVIRTA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 017-203 0719
     523001  Leppävirran Op Kievarinkatu 1 79100 LEPPÄVIRTA
         Puhelin 010 254 1201 Fax 010 254 1211
LESTIJÄRVI
   547112   Toholammin Op Lestijärvi Lestintie 41 69440 LESTIJÄRVI
         Puhelin 010 254 3901 Fax 010 254 3949
LIEKSA
     1042   Nordea Lieksa Pielisentie 16 81700 LIEKSA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 013-262 3570
                              43
     363630  Tapiola Moisionkatu 1 81700 LIEKSA
         Puhelin 020 363 630
     534307  Pielisen Osuuspankki Pielisentie 9 81700 LIEKSA
         Puhelin 010-254 3501 Fax 010-254 3595
     881707  Sampo Lieksa Pielisentie 23-25 81700 LIEKSA
         Puhelin 010 512 6230 Fax 010 512 6231
LIETO
     1477   Nordea Lieto Karjatie 1 21420 LIETO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-489 1522
     430910  Liedon Sp Lieto Hyvättyläntie 4 21420 LIETO
         Puhelin 010 4309 00 Fax 010 430 9701
     430911  — Asema Mannintie 1 21360 LIETO AS
         Puhelin 010 430 9780 Fax 010 430 9781
     430924  — Turku Kaskenkatu Kaskenkatu 17 20700 TURKU
         Puhelin 010 430 9280 Fax 010 430 9281
     471310  Liedon Op Hyvättyläntie 10 21420 LIETO
         Puhelin 02-471 1400 Fax 02-471 1410
     471320  — Asema Elotie 26 21360 LIETO AS
         Puhelin 02-471 1450 Fax 02-471 1451
     531983  Turun Seudun Op Lieto Hyvättyläntie 6, 21420 LIETO
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 2569 603

LIEVESTUORE
   523202   Keski-Suomen Op Lievestuore Liepeentie 9 41400 LIEVESTUORE
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6159
LILJENDAL
   501750   Länsi-Kymen Osuuspankki Liljendal Kartanontie 31 A/Herrgårsvägen 31 A 07880 LILJENDAL
         Puhelin 019-522 1600 Telefax 019-522 1610

LILLBY
     557000  Purmo Andb Lillbyvägen 168 68940 LILLBY
         Telefon 06-789 8800 Telefax 06-727 1185
LIMINKA
   523308   Limingan Op Kauppakatu 3 A 91900 LIMINKA
         Puhelin 010 256 2120 Fax 010 256 2160
LIPERI
     478540  Pyhäselän Op Liperi Keskuskatu 2 83100 LIPERI
         Puhelin 013-684 6780 Fax 013-684 6789
     523403  Liperin Op Keskustie 3 83100 LIPERI
         Puhelin 013-285 597 Fax 013-285 051
LITTOINEN
    430913   Liedon Sp Littoinen Valkintie 1 20660 LITTOINEN
         Puhelin 010 430 9270 Fax 010 430 9271
LOHILAHTI
   543718   Sulkavan Op Lohikoski Lohirannantie 8 58620 LOHILAHTI
         Puhelin 015-673 140 Fax 015-673 135
LOHJA
     1096   Nordea Lohja Laurinkatu 57 08100 LOHJA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-165 58600
     31057  SHB Lohja Laurinkatu 57 08100 LOHJA
         Puhelin 010 444 5530 Fax 010 444 5539
     363630  Tapiola Kauppakatu 8 08100 LOHJA
         Puhelin 01019 5102
     400610  Länsi-Uudenmaan Sp Lohja Laurinkatu 48 08100 LOHJA
         Puhelin 029 041 2000 Fax 029 041 2015
     400620  Länsi-Uudenmaan Sp /Yrityspankki Lohja Laurinkatu 48 08100 LOHJA
         Puhelin 029 041 2000 Fax 029 041 2015
     400611  — Asema Mäntynummentie 12 08500 LOHJA
         Puhelin 029 041 2060 Fax 029 041 2065
     405541  Aktia Pankki Oyj Laurinkatu 43 08100 LOHJA
         Puhelin 010 247 5380 Fax 010 247 5389
     523604  Länsi-Uudenmaan Op Lohja Kauppakatu 13 08100 LOHJA
         Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5219
     808007  Sampo Lohja Kauppakatu 6 08100 LOHJA
         Puhelin 010 512 2100 Fax 010 512 2101
                             44
LOHTAJA
   523700   Kokkolan Op Lohtaja Lohtajantie 6 B 68230 LOHTAJA
         Puhelin 010 258 7333 Fax 010 258 7380
LOIMAA
   1097    Nordea Loimaa Vesikoskenkatu 13 32200 LOIMAA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-762 4892
    363630  Tapiola Turuntie 22 32200 LOIMAA
         Puhelin 01019 5102
    430916  Liedon Sp Loimaa Kauppalankatu 9-11 32200 LOIMAA
         Puhelin 010 430 9500 Fax 010 430 9501
    523805  Loimaan Seudun Op Hirvikoskentie 219 32210 LOIMAA KK
         Puhelin 010 257 3201 Fax 010 257 3270
    523900  Loimaan Seudun Op Väinämöisenkatu 6 32200 LOIMAA
         Puhelin 010 257 3201 Fax 010 257 3240

LOJO
    1096   Nordea Lojo Larsgatan 57 08100 LOJO
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-165 58600
    31057  SHB-Lojo Larsgatan 57 08100 LOJO
         Telefon 010 444 5530 Telefax 010 444 5539
    400610  Västra Nylands Sb Lojo Larsgatan 48 08100 LOJO
         Telefon 029 041 2000 Telefax 029 041 2015
    400611  — Station Tallåsvägen 12 08500 LOJO
         Telefon 029 041 2060 Telefax 029 041 2065
    405541  Aktia Bank Abp Larsgatan 43 08100 LOJO
         Telefon 010 247 5380 Telefax 010 247 5389
LOKALAHTI
   524003   Lokalahden Op Erkontie 16 23450 LOKALAHTI
         Puhelin 02-842 5500 Fax 02-871 147
LOPPI
    1264   Nordea Loppi Viertotie 1 12700 LOPPI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 019-441 044
    525315  Lopen Op pääkonttori PL 35 (Kauppatie 2) 12701 LOPPI
         Puhelin 010 256 3304 Fax 010 256 3360
LOVIISA
    1098   Nordea Loviisa Kuningattarenkatu 15 07900 LOVIISA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 019-531 518
    405576  Aktia Pankki Oyj Loviisa Brandensteininkatu 11 07900 LOVIISA
         Puhelin 010 247 5600 Fax 010 247 5609
    555705  Itä-Uudenmaan Op Loviisa PL 13 (Aleksanterinkatu 8) 07901 LOVIISA
         Puhelin 019-517 800 Fax 019-532 624
    807907  Sampo Loviisa Mariankatu 29 07900 LOVIISA
         Puhelin 010 512 0480 Fax 010 512 0481
LOVISA
   1098    Nordea Lovisa Drottninggatan 15 07900 LOVISA
         Telefon se sidan 4 Telefax 019-531 518
    405576  Aktia Bank Abp Lovisa Brandensteinsgatan 11 07900 LOVISA
         Telefon 010 247 5600 Telefax 010 247 5609
    555705  Östnylands Andb Lovisa PB 13 (Alexandersgatan 8) 07901 LOVISA
         Telefon 019-517 800 Telefax 019-532 624
LUHALAHTI
   450311   Aito Sp Oy Luhalahti Luhalahdentie 2322 39410 LUHALAHTI
         Puhelin 040-759 4006
LUHANKA
   524218   Luhangan Op Kirkonkylä Mämminiementie 2 19950 LUHANKA
         Puhelin 014-879 140 Fax 014-879152
LUMIJOKI
   574119   Oulun Op Lumijoki Lumijoentie 1228 91980 LUMIJOKI
         Puhelin 010 253 5590 Fax 010 253 5599
LUOPA
    472630  Kurikan Op Luopa Pojanluomantie 5 61230 LUOPA
         Puhelin 06-453 3030
LUOPIOINEN
   450370   Aito Sp Oy Luopioinen Keskitie 16 36760 LUOPIOINEN
         Puhelin 03-4584 0250 fax 03-4584 0259
    500220  Luopioisten Op Keskitie 15 36760 LUOPIOINEN
                              45
         Puhelin 03-536 1363 Fax 03-536 1362
LUVIA
    445022  Eurajoen Sp Luvia Kirkkotie 10 29100 LUVIA
         Puhelin 010-8415826 fax 010-8415829
    524606  Luvian Op Kuivalahdentie 2 B 29100 LUVIA
         Puhelin 02-550 2500 Fax 02-558 1716
LÅNGÅMINNE
   473022   Suupohjan Op Maalahti Maalahdentie 1115 66160 LÅNGÅMINNE
         Puhelin 020 166 6430
LÄNKIPOHJA
   451110   Längelmäen Sp Länkipohja Länkipohjantie 13 35400 LÄNKIPOHJA
         Puhelin 044 5805 800 Fax 03-580 5850
    524701  Jämsän Seudun Op Längelmäki Länkipohjantie 17 35400 LÄNKIPOHJA
         Puhelin 010 256 2000 Fax 010 256 2095
                  M


MAALAHTI
   497044   Aktia Malax,Köpingsvägen 14, 66101 MALAX
         Puhelin 010 247 5250 Fax 010 247 5259
    567073  Vaasan Op /Vasa Andb Alamaalahti /Ytter-Malax Köpingintie 10 C/ Köpingsvägen 10 C, 66100
         MAALAHTI
         Puhelin 06-365 1032 Fax 06-347 8020

MAANINKA
   525407   Maaningan Op Maaningantie 31 71750 MAANINKA
         Puhelin 017-288 8000 Fax 017-288 8001

MAARIANHAMINA
   1630  Nordea Ahvenanmaa Torikatu 10 22100 MAARIANHAMINA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 018-12 499

MAKSAMAA
   495813   Koivulahden Sp Maksamaa Maxmovägen 243 66640 MAKSAMAA
         Puhelin 06-345 0033 Fax 06-345 0200
MALAX
    497044  Aktia Malax Köpingsvägen 14, 66101 MALAX
         Telefon 010 247 5250 Telefax 010 247 5259
    567073  Vasa Andb Ytter-Malax Köpingsvägen 10 C /Köpingintie 10 C, 66100 MALAX
         Telefon 06-365 1678 Telefax 06-347 8020

MARIEHAMN
   1630    Nordea Åland Torggatan 10 22100 MARIEHAMN
         Telefon se sidan 4 Telefax 018-12 499
    557804  Andb för Åland PB 34 (Köpmansgatan 2) 22101 MARIEHAMN
         Telefon 018-63 30 Telefax 018-633 360
    660100  ÅAB Nygatan 2 22100 MARIEHAMN
         Telefon 020 429 011 Telefax 020 429 1358
    660100  — Citykontoret PB 3 22101 MARIEHAMN
         Telefon 020 429 1160 Telefax 020 429 1358
    660100  — Storagatan Storagatan 6-7 22100 MARIEHAMN
         Telefon 020 429 1126 Telefax 020 429 1549
    660100  — Strandnäs Strandhagsvägen 11 22100 MARIEHAMN
         Telefon 020 429 1125 Telefax 020 429 1286
    660100  — Västernäs Måsvägen 1 22100 MARIEHAMN
         Telefon 020 429 1127 Telefax 018-15 717

MARINKAINEN
   523713   Kokkolan Marinkainen Sysimetsäntie 6 68210 MARINKAINEN
         Puhelin 010 258 7333 Fax 010 258 7390
MARTTILA
   525888   Marttilan Op Kirkkotie 2 21490 MARTTILA
         Puhelin 02-484 470 Fax 02-484 4722
MASKU
    435513  Mietoisten Sp Masku Maskuntie 224 21250 MASKU
                             46
         Puhelin 02-436 5120 Fax 02-436 5100
    525904  Maskun Op PL 5 (Keskuskaari 5) 21251 MASKU
         Puhelin 02-439 6600 Fax 02-432 0303
MAXMO
   495813   Kvevlax Sb Maxmo Maxmovägen 243 66640 MAXMO
         Telefon 06-345 0033 Fax 06-3450200
    567151  Vaasan Op Särkimo Särkimo 923 66640 MAXMO
         Puhelin 06-345 6210 Fax 06-345 6242
MELLILÄ
   526007   Mellilän Seudun Op Sahantie 2 32300 MELLILÄ
         Puhelin 02-762 5700 Fax 02-767 1680

MELTOSJÄRVI
   553313   Ylitornion Op Meltosjärvi Raanujärventie 4939 95675 MELTOSJÄRVI
         Puhelin 016-546 133
MERIJÄRVI
   526102   Oulaisten Op Merijärvi 86220 MERIJÄRVI
         Puhelin 010 2547 702 Fax 010 254 7785
MERIKARVIA
   1122    Nordea Merikarvia Kauppatie 45 A 29900 MERIKARVIA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-610 36611
    570265  Porin Seudun Op Merikarvia Antintie 20 29900 MERIKARVIA
         Puhelin 02-624 1220 Fax 02-551 1378
MERIMASKU
   526504   Merimaskun Op Rajatie 2 21160 MERIMASKU
         Puhelin 02-434 0070 Fax 02-436 9266
METSÄMAA
   526600   Metsämaan Op Metsämaantie 624 32270 METSÄMAA
         Puhelin 02-768 0003 Fax 02-768 0179
MIEHIKKÄLÄ
   526800   Miehikkälän Op Keskustie 17 49700 MIEHIKKÄLÄ
         Puhelin 05-7500 500 Fax 05-7500 510
MIETO
    472640  Kurikan Op Mieto Mietaantie 13 61360 MIETO
         Puhelin 06-453 4139 Fax 453 4141
MIETOINEN
   435510   Mietoisten Sp Mietoinen Kirkkotie 111 23120 MIETOINEN
         Puhelin 02-431 1155 Fax 02-431 0565

    526906  Mynämäen Op Mietoinen Kirkkotie 128 23120 MIETOINEN
         Puhelin 02-4311 225 Fax 02-431 1209
MIKKELI
   1099    Nordea Mikkeli Porrassalmenkatu 23 50100 MIKKELI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 015-203 0280
    31047  Handelsbanken Mikkeli Porrassalmenkatu 27 50100 MIKKELI
         Puhelin 010 444 5520 Fax 010 444 5521
    363630  Tapiola Maaherrankatu 12 50100 MIKKELI
         Puhelin 01019 5102
    410860  Etelä-Karjalan Sp Mikkeli Raatihuoneenkatu 14 50100 MIKKELI
         Puhelin 015-214 844 Fax 015-214 211
    527104  Etelä-Savon Op PL 159 (Porrassalmenkatu 19) 50101 MIKKELI
         Puhelin 010 255 2410 Fax 010 255 2513
    850007  Sampo Mikkeli Hallituskatu 3 50100 MIKKELI
         Puhelin 010 512 2840 Fax 010 512 2841
MOLPE
    555208  Korsnäs Andb Molpe Sjövägen 17 66210 MOLPE
         Telefon 06-347 6000 Telefax 06-347 6751
MOUHIJÄRVI
   527305   Mouhijärven Op Uotsolantie 43 A 38460 MOUHIJÄRVI
         Puhelin 010 255 5101 Fax 010 255 5198
MUHOS
   1110    Nordea Muhos Valtatie 17 91500 MUHOS
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-310 7081
    478340  Kiuruveden Op POP-Muhos Valtatie 9 A 191500 MUHOS
         Puhelin 020 791 1280 Fax 020 791 1284
                            47
   527400  Oulun Op Muhos Valtatie 30 91500 MUHOS
        Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5629
MULTIA
   476710  Multian Op Keskustie 29 A 42600 MULTIA
        Puhelin 014-415 0111 Fax 014-415 0122
MUNSALA
   567182  Vaasan Op Munsala Eteläinen Munsalantie 32 F 66950 MUNSALA
        Puhelin 06-764 1069 Fax 06-764 1103
MUONIO
   1230   Nordea Muonio Puthaanrannantie 3 99300 MUONIO
        Puhelin katso sivu 3 Fax 016-532 207
   564374  Pohjolan Op Muonio Puthaanrannantie 2 99300 MUONIO
        Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9571
MUSTASAARI
   567243  Vaasan Op Sepänkylä Markkinatie 2 65611 MUSTASAARI
        Puhelin 06-322 1966 Fax 06-322 3631
MUSTIO
   405589  Aktia Pankki Oyj Karjaa Mustio Askersintie 62 10360 MUSTIO
        Puhelin 010 247 5530 Fax 010 247 5539
MUURAME
   508953  Keski-Suomen Op Muurame Virastotie 5 40950 MUURAME
        Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 5919
   840957  Sampo Muurame Virastotie 7 40950 MUURAME
        Puhelin 010 512 3610 Fax 010 512 3612
MUURIKKALA
        Miehikkälän Op Muurikkala Lappeenrannantie 824 49730 MUURIKKALA
        Puhelin 05-347 8180 Fax 05-347 8110
MYNÄMÄKI
   435512  Mietoisten Sp Mynämäki Keskuskatu 16 23100 MYNÄMÄKI
        Puhelin 02-430 6600 Fax 02-430 6666
   511106  Karjalan Op Karjalantie 943 23100 MYNÄMÄKI
        Puhelin 02-430 9049 Fax 02-430 6754
   528000  Mynämäen Op PL 44 (Virastotie 2) 23101 MYNÄMÄKI
        Puhelin 02-436 5500 Fax 02-430 7521
MYRKKY
   473031  Suupohjan Op Myrkky Peräläntie 10 64370 KARIJOKI
        Puhelin 020 166 6180 Fax 020 166 6181
MYRSKYLÄ
   421010  Myrskylän Sp Pääkonttori Virastotie 1 07600 MYRSKYLÄ
        Puhelin 010 441 7210 Fax 010 441 7219
   528106  Myrskylän Op Virastotie 4 07600 MYRSKYLÄ
        Puhelin 019-529 8800 Fax 019-529 8822
MÄNTSÄLÄ
   1125   Nordea Mäntsälä Keskustie 11 04600 MÄNTSÄLÄ
        Puhelin katso sivu 3 Fax 019-687 1301
   421030  Myskylän Sp Mäntsälä Keskustie 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
        Puhelin 010 441 7230 Fax 010 441 7239
   528201  Mäntsälän Op Keskuskatu 6 04600 MÄNTSÄLÄ
        Puhelin 010 256 2205 Fax 010 256 2209
   804647  Sampo Mäntsälä Keskustie 4 04600 MÄNTSÄLÄ
        Puhelin 010 512 8056 Fax 010 512 8051
MÄNTTÄ
   1157   Nordea Mänttä Seppälän Puistotie 2 35800 MÄNTTÄ
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-474 8707
   476270  Keuruun Op Mänttä Länsitorinkatu 5 35800 MÄNTTÄ
        Puhelin 03-474 7870 Fax 03-474 7881
   552107  Mäntän Seudun Op Seppälän Puistotie 8 35800 MÄNTTÄ
        Puhelin 03-488 211 Fax 03-488 2266
   835807  Sampo Mänttä Hallituskatu 23 35800 MÄNTTÄ
        Puhelin 010 512 2170 Fax 010 512 2171
MÄNTYHARJU
   1101   Nordea Mäntyharju Asematie 4 52700 MÄNTYHARJU
        Puhelin katso sivu 3 Fax 015-203 0339

   416513  Suomenniemen Sp Mäntyharju Savontie 3 52700 MÄNTYHARJU
                                48
         Puhelin 010-441 7370 Fax
     527121  Etelä-Savon Op Mäntyharju Pentinpolku 1 52700 MÄNTYHARJU
         Puhelin 010 255 2410 Fax 010 255 2659
MÖRSKOM
   421010    Mörskom Sb Huvudkontor Ämbetsvägen 1 07600 MÖRSKOM
         Telefon 010 441 7210 Telefax 010 441 7219
                   N

NAANTALI
   1181     Nordea Naantali Luostarinkatu 25 21100 NAANTALI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-334 2534
     430919  Liedon Sp Naantali Luostarinkatu 22 21100 NAANTALI
         Puhelin 010 430 9630 Fax 010 430 9631
     528402  Turun Seudun Op Naantali Tullikatu 12 21101 NAANTALI
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9760
NAGU
     440610  Skärgårdssparbanken Nagu Strandstigen 1 21660 NAGU
         Telefon 02-460 4200 Telefax 02-460 4210
     556009  Nagu Andb Sommartorget 1 21660 NAGU
         Telefon 02-460 5300 Telefax 02-460 5320
NAKKILA
   1123    Nordea Nakkila Kauppatie 3 29250 NAKKILA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-610 36211
     528508  Nakkilan Op Porintie 4 29250 NAKKILA
         Puhelin 02-535 1300 Fax 02-535 1301
NASTOLA
   1367     Nordea Nastola Muurarintie 4 15550 NASTOLA 2
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3889
     421215  Helmi Sp Nastola Muurarintie 2 15550 NASTOLA
         Puhelin 03-844 411 Fax 03-844 4243
     561041  Päijät-Hämeen Op Nastola Lekatie 1 15550 NASTOLA
         Puhelin 010 256 7606 Fax 010 256 7620
NAUVO
     440610  Saaristosäästöpankki Nauvo Rantapolku 1 21660 NAUVO
         Puhelin 02-460 4200 Fax 02-460 4210
     556009  Nauvon Op PL 9 21661 NAUVO
         Puhelin 02-460 5300 Fax 02-460 5320
NEDERVETIL
   555317    Kronoby Andb Nedervetil Murickvägen 5 68410 NEDERVETIL
         Telefon 06-832 8140 Telefax 06-832 8145

NIEMENKYLÄ
   473023   Suupohjan Op Niemenkylä Niemenkyläntie 311 66320 NIEMENKYLÄ
         Puhelin 020 166 6435 Fax 020 166 6435
NIINIJOKI
    528709   Niinijoen Op Niinijoentie 837 32410 NIINIJOKI
         Puhelin 02-768 8132 Fax 02-768 8232
NILSIÄ
     1285   Nordea Nilsiä Nilsiäntie 63 73300 NILSIÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 017-196 819
     528804  Koillis-Savon Op Nilsiäntie 65 73300 NILSIÄ
         Puhelin 010 257 1705 Fax 010 257 1717
NIVALA
     1225   Nordea Nivala Kalliontie 27 85500 NIVALA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-44 2915
     474911  — Forum Toripiha 1 85500 NIVALA
         Puhelin 08-442 261 Fax 08-446 161
     529108  Nivalan Op Kalliontie 20 85500 NIVALA
         Puhelin 08-449 4210 Fax 08-449 4240
                             49
NOKIA
    1158   Nordea Nokia Pirkkalaistori 1 37100 NOKIA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-341 2759
    450330  Aito Sp Oy Nokia Pirkkalaistori 4 37100 NOKIA
         Puhelin 03-4584 0170 fax 03-4584 0179
    529309  Tampereen Seudun Op Nokia Härkitie 16 37100 NOKIA
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228

    837007  Sampo Nokia Härkitie 8 37100 NOKIA
         Puhelin 010 512 2080 Fax 010 512 2081

NOORMARKKU
   570404   Porin Seudun Op Noormarkku Kuurintie 1 29600 NOORMARKKU
         Puhelin 02-624 1240 Fax 02-548 4017
NORINKYLÄ/
NORRNÄS
   496312   Närpes Sb Norrnäs Gamla Landsvägen 10 64530 NORRNÄS
         Telefon 010-4239052 fax 020-6029110
    496312  Närpiön Sp Norrnäs Gamla Landsvägen 10 64530 NORRNÄS
         Puhelin 010-4239052 fax 020-6029110
NOUSIAINEN
   529500   Nousiaisten Op Nummentie 3 21270 NOUSIAINEN
         Puhelin 02-434 9200Fax 02-431 5760
NUMMELA
   1312    Nordea Vihti-Nummela Vihdintie 4-6 03100 NUMMELA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 7222
    400615  Länsi-Uudenmaan Sp Nummela Vihdintie 2 03100 NUMMELA
         Puhelin 029 041 2070 Fax 029 041 2085
    529700  Länsi-Uudenmaan Op Nummela Vihdintie 3 03100 NUMMELA
         Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5301
    803007  Sampo Vihti-Nummela Tuusantie 1 03100 NUMMELA
         Puhelin 010 512 2090 Fax 010 512 2091
NUMMIJÄRVI
   473046   Suupohjan Op Nummijärvi Nummijärventie 475 61910 NUMMIJÄRVI
         Puhelin 020 166 6295 Fax 020 166 6296
NURMES
   1103    Nordea Nurmes Kirkkokatu 20 75500 NURMES
         Puhelin katso sivu 3 Fax 013-262 3620
    478650  Siilinjärven Op Nurmes Kirkkokatu 22 75500 NURMES
         Puhelin 013-264 4000 Fax 013-264 4019
    529901  Pielisen Osuuspankki Porokylänkatu 19 75530 NURMES
         Puhelin 010-254 3501 Fax 010-254 3596
    875507  Sampo Nurmes Kauppatori 3 75500 NURMES
         Puhelin 010 512 5478 Fax 010 512 5479
NURMIJÄRVI
   1026    Nordea Nurmijärvi Keskustie 5 01900 NURMIJÄRVI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 8910
    426015  Lammin Sp Nurmijärvi Kauppanummentie 2 01900 NURMIJÄRVI
         Puhelin 010 441 7080 Fax 010 441 7089
    530003  Keski-Uudenmaan Op Nurmijärvi Keskustie 6 01900 NURMIJÄRVI
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2929
NURMO
   1379    Nordea Nurmo Hyllykalliontie 2 60510 HYLLYKALLIO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-414 6565

NYKARLEBY
   1669    Nordea Nykarleby Bankgatan 8 66900 NYKARLEBY
         Telefon se sidan 4 Telefax 06-325 5731
    405591  Aktia Bank Abp Nykarleby Bankgatan 10, 66900 NYKARLEBY
         Telefon 010 247 5040 Telefax 010 247 5049
    556305  Vasa Andb Nykarleby PB 11 (Sollefteågatan 9) 66901 NYKARLEBY
         Telefon 06-722 0366 Telefax 06-722 1643

NYLANDS DEGERBY
                             50
    405560  Aktia Bank Abp Ingå Degerbyvägen 10160 DEGERBY
         Telefon 010 247 5480 Telefax 010 247 5489
NÄMPNÄS
   496317   Närpes Sb Nämpnäs Nämpnäsvägen 109, 64510 NÄMPNÄS
         Telefon 010-423 9051 fax 020-602 9110

NÄRPES
   1670    Nordea Närpes Närpesvägen 17 64200 NÄRPES
         Telefon se sidan 4 Telefax 06-325 5754
    496310  Närpes Sb Närpes Närpesvägen 13 64201 NÄRPES
         Telefon 06-226 610 Telefax 06-224 1967
    496315  — Finby Gammelvägen 2 64230 NÄRPES ST.
         Telefon 010-423 9048 fax 020-602 9110
    556400  Vasa Andb Närpes Närpesvägen 25 64201 NÄRPES
         Telefon 06-324 6500 Telefax 06-324 6519
NÄRPIÖ
   1670    Nordea Närpiö Närpiöntie 17 64200 NÄRPIÖ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-325 5754
    496310  Närpiön Sp Närpiö Närpiöntie 13 64201 NÄRPIÖ
         Puhelin 06-226 610 Fax 06-224 1967
    496315  — Finby Gammelvägen 2 64230 NÄRPIÖN AS.
         Puhelin 010-423 9048 fax 020-602 9110
    556400  Vaasan Op Närpiö Närpiöntie 25 64201 NÄRPIÖ
         Puhelin 06-324 6500 Fax 06-324 6519
NÄRVIJOKI
   473024   Suupohjan Op Närvijoki Närvijoentie 344 66370 NÄRVIJOKI
         Puhelin 020 166 6440 Fax 020 166 6440
                  O

OITTI
    530500  Riihimäen Seudun Op Hausjärvi Keskustie 1 12100 OITTI
         Puhelin 010 257 7815 Fax 010 257 7891
ORAVAINEN
   497030   Aktia Pankki Oyj Oravainen Öurintie 6 66800 ORAVAINEN
         Puhelin 010 247 5220 Fax 010 247 5221
    567117  Vaasan Op Oravainen Koulutie 20 B 66801 ORAVAINEN
         Puhelin 06-385 0188 Fax 06-385 0489
ORAVAIS
   497030   Aktia Bank Abp Oravais Öurvägen 6 66800 ORAVAIS
         Telefon 010 247 5220 Telefax 010 247 5221
    567117  Vasa Andb Oravais Skolvägen 20 B 66801 ORAVAIS
         Telefon 06-385 0188 Telefax 06-385 0489
ORIMATTILA
   1090    Nordea Orimattila Erkontie 15 16300 ORIMATTILA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3669
    421020  Myrskylän Sp Orimattila Erkontie 13 16300 ORIMATTILA
         Puhelin 010 441 7220 Fax 010 441 7299

    530807  Orimattilan Op Erkontie 11 16300 ORIMATTILA
         Puhelin 010 257 1551 Fax 010 257 1510

ORIPÄÄ
   430917   Liedon Sp Oripää Yläneentie 1 32500 ORIPÄÄ
         Puhelin 010 430 9530 Fax 010 430 9531
    530902  Oripään Op Yläneentie 2 32500 ORIPÄÄ
         Puhelin 02-763 7510 Fax 02-766 1297
ORIVESI
   1159    Nordea Orivesi Keskustie 32 35300 ORIVESI
                            51
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-335 2304
    450013  Eräjärven Sp Orivesi Keskustie 35 35300 ORIVESI
        Puhelin 03-3143 6500 Fax 03-3143 6550
    531100  Oriveden Seudun Op Keskustie 25 35300 ORIVESI
        Puhelin 010 254 3301 Fax 010 254 3399
OULAINEN
   1105   Nordea Oulainen Keskuskatu 3 86300 OULAINEN
        Puhelin katso sivu 3 Fax 08-474 398
    531301  Oulaisten Op Pääkonttori Keskuskatu 7 86301 OULAINEN
        Puhelin 010 254 7702 Fax 010 254 7715
OULU
    1107   Nordea Oulu Kirkkokatu 6 90100 OULU
        Puhelin katso sivu 3 Fax 08-310 7519
    1817   — Oulu-Kaakkuri Metsokankaantie 5 90420 OULU
        Puhelin katso sivu 3 Fax 08-310 7220
    1510   — Oulu-Linnanmaa Kauppalinnankuja 1-3 90570 OULU
        Puhelin katso sivu 3 Fax 08-310 7031
    31040  SHB Oulu Isokatu 32 90100 OULU
        Puhelin 010 444 5180 Fax 010 444 5194
    363630  Tapiola Kirkkokatu 9 90100 OULU
        Puhelin 01019 5102
    405572  Aktia Pankki Oyj Oulu, Hallituskatu 20, 90100 OULU
        Puhelin 010 247 5310 Fax 010 247 5319
    460020  Säästöpankki Optia Oulu Kirkkokatu 10 90100 OULU
        Puhelin 029 0412 630 Fax 029 0412 649
    474430  Pohjanmaan Op PoP Oulu Hallituskatu 21 90100 OULU
        Puhelin 08-563 7700 Fax 08-563 7710
    474440  Pohjanmaan Op Kaukovainio Hiirihaukantie 1 90250 OULU
        Puhelin 08-333 200 Fax 08-333 200
    474450  Pohjanmaan Op Pateniemi Keskuskatu 7 90800 OULU
        Puhelin 08-5647100 Fax 08-564 7107
    478330  Kiuruveden Op Oulu Isokatu 51 90100 OULU
        Puhelin 020 791 1260 Fax 020 791 1261
    574000  Oulun Op Isokatu 14 90100 OULU
        Puhelin 010 253 500 Fax 010 253 5019
    574136  — Isokatu Isokatu 14 90100 OULU
        Puhelin 010 253 5014Fax 010 253 5360
    574477  — Kaakkuri Metsokankaantie 5 90420 OULU
        Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5689
    574092  — Kastelli Rantakastellintie 4 90230 OULU
        Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5579
    574231  — Myllyoja Karvarinaukio 90650 OULU
        Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5639
    574602  — Op Private Oulu Isokatu 14 A, 4 ker 90100 OULU
        Puhelin 010 253 5358 Fax 010 253 5482
    574089  — Tuira Merikoskenkatu 2 90500 OULU
        Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5519
    574140  — Yrityskonttori Isokatu 14, 2 krs 90100 OULU
        Puhelin 010 253 5320 Fax 010 253 5307
    574510  — Palvelupisteet Nuottasaarentie 1 90400 OULU
        Puhelin 010 253 5014
    890007  Sampo Oulu-Kirkkokatu 13 90100 OULU
        Puhelin 010 512 4600 Fax010 512 4601
    890087  — Klubitalo Hallituskatu 20 90100 OULU
        Puhelin 010 512 4810 Fax 010 512 4811
    890067  — Oulu-Prisma Nuottasaarentie 1 90400 OULU
        Puhelin 010 512 4820 FAX 010 512 4825
    890017  — Oulu-Tuira Merikoskenkatu 4 90500 OULU
        Puhelin 010 512 4800 FAX 010 512 4801
    890967  Mandatum Oulu Torikatu 7 90100 OULU
        Puhelin 010 236 230
OULUNSALO
   473065   Suupohjan Op Oulunsalo Karhuojantie 2 90460 OULUNSALO
        Puhelin 020 166 6890 Fax 020 166 6891
    574027  Oulun Op Oulunsalo Kauppiaantie 4 90460 OULUNSALO
                              52
         Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5649

OUTOKUMPU
   1043     Nordea Outokumpu Kummunkatu 4 83500 OUTOKUMPU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 013-262 3678
     519703  Outokummun Op PL 2 (Kummunkatu 5) 83501 OUTOKUMPU
         Puhelin 013-563 112 Fax 013-563 160
                   P


PAATTINEN
   531608   Paattisten Op Seuravuorenkatu 2 21330 PAATTINEN
         Puhelin 02-277 2222 Fax 02-277 2233
PAAVOLA
   531703    Ruukin Op Paavola Paavolantie 14 92430 PAAVOLA
         Puhelin 010 257 6750 Fax 010 257 6794
PADASJOKI
   421210    Helmi Sp Padasjoki Keskustie 20 17500 PADASJOKI
         Puhelin 03-844 411 Fax 03-844 4205
     531809  Etelä-Päijänteen Op PL 21 (Keskustie 21) 17501 PADASJOKI
         Puhelin 010 254 7999 Fax 010 254 7970
PAIMIO
     1182   Nordea Paimio Vistantie 19 21530 PAIMIO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-477 1422
     430923  Liedon Sp Paimio Asematie 1 21530 PAIMIO
         Puhelin 010 430 9400 Fax 010 430 9401
     531904  Lounais-Suomen Op PL 2 (Vistantie 21) 21531 PAIMIO
         Puhelin 010 257 6116 Fax 010 257 6102
PALOKKA
   529081    Keski-Suomen Op Palokka Sammontie 1 40270 PALOKKA
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6019
PALTAMO
   532409    Paltamon Op Lepikontie 19 88300 PALTAMO
         Puhelin 08-871 051 Fax 08-871 124
PANELIA
   532504   Länsi-Suomen Op Panelia Paneliantie 46 27430 PANELIA
         Puhelin 02-831 7372 Fax 02-831 7377

PARAINEN
   1183    Nordea Parainen Rantatie 8 21600 PARAINEN
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-458 3183
     405582  Aktia Pankki Oyj Parainen Kirkkoesplanadi 3 21600 PARAINEN
         Puhelin 010 247 5840 Fax 010 247 5849
     571100  Turun Seudun Op Parainen PL 75 (Rantatie 20) 21601 PARAINEN
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9781
     660100  ÅAB Parainen Kauppiaskatu 24 21600 PARAINEN
         Puhelin 020 429 3150 Fax 020 429 3155
PARGAS
   1183     Nordea Pargas Strandgatan 8 21600 PARGAS
         Telefon se sidan 4 Telefax 02-458 3183
     405582  Aktia Bank Abp Pargas Kyrkoesplanaden 3 21600 PARGAS
         Telefon 010 247 5840 Telefax 010 247 5849
     571100  Åbonejdens Andb Pargas PB 75 (Strandvägen 20) 21601 PARGAS
         Telefon 010 256 9206 Telefax 010 256 9781
     660100  ÅAB Pargas Köpmansgatan 24 21600 PARGAS
         Telefon 020 429 3150 Telefax 020 429 3155
PARIKKALA
   410823   Etelä-Karjalan Sp Parikkala Parikkalantie 12 59100 PARIKKALA
         Puhelin 05-675 5233 Fax 05-675 5239
                              53
   532600  Parikkalan Op Parikkalantie 23 59100 PARIKKALA
        Puhelin 010-255 0301 Fax 010-255 0335
PARKANO
   1160    Nordea Parkano Parkanontie 53 39700 PARKANO
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-448 3433
   447310  Parkanon Sp Parkano Parkanontie 45 39700 PARKANO
        Puhelin 03-44 321 Fax 03-443 2232
   532705  Parkanon Op Keskuskatu 8 39700 PARKANO
        Puhelin 03-44 301 Fax 03-443 040
PAROLA
   426018  Lammin Sp, Hattulan konttori, Kinnalantie 3 C 1, 13720 Parola,
        puh 010 4417040 fax 010 4417049
PATTIJOKI
   538134  Raahen Seudun Op Pattijoki Pattijoentie 2 92140 PATTIJOKI
        Puhelin 010 257 6270 Fax 010 257 6301

PELKOSENNIEMI
   564234 Pohjolan Op Pelkosenniemi Sodankyläntie 2 98500 PELKOSENNIEMI
       Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9631
PELLO
   1171  Nordea Pello Kauppatie 33 95700 PELLO
       Puhelin katso sivu 3 Fax 016-513 590
   564309 Pohjolan Op Pello Kauppakatu 38 95700 PELLO
       Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9501
PERHO
   533305 Perhon Op PL 2 (Vehmassuontie 2) 69951 PERHO
       Puhelin 06-860 3400 Fax 06-863 1083
PERNIÖ
   1136  Nordea Perniö Lupajantie 3 25500 PERNIÖ
       Puhelin katso sivu 3 Fax 02-770 3369
   432723 Someron Sp Perniö Haarlantie 4 25500 PERNIÖ
       Puhelin 029 041 2380 Fax 029 041 2398
   533400 Salon Osuuspankki Perniö Salontie 4 25500 PERNIÖ
       Puhelin 010 255 1370 Fax 02-735 8333
PERTUNMAA
   533601 Koitin-Pertunmaan Op Pertunmaa Virastokuja 2 19430 PERTUNMAA
       Puhelin 015-770 4400 Fax 015-770 4433
PERÄLÄ
   473063 Suupohjan Op Perälä, Porvarintie 16, 64700 TEUVA
       Puhelin 020 166 6540 Fax 020 166 6541

PERÄSEINÄJOKI
   1144   Nordea Peräseinäjoki Nikolaintie 2 61100 PERÄSEINÄJOKI
       Puhelin katso sivu 3 Fax 06-422 4501
   533802  Peräseinäjoen Op Keskustie 26 61100 PERÄSEINÄJOKI
       Puhelin 010 254 3202 Fax 010 254 3250

PETALAX
   497047  Aktia Bank Abp Petalax Kyrktået 4 66240 PETALAX
        Telefon 010 247 5260 Telefax 010 247 5269
   557110  Vasa Andb Petalax Västerstigen 2 66240 PETALAX
        Telefon 06-347 1400 Telefax 06-347 1401
PETOLAHTI
   497047   Aktia Pankki Oyj Petolahti Kyrktået 4 66240 PETOLAHTI
        Puhelin 010 247 5260 Fax 010 247 5269
   557110  Vaasan Op Petalax PL 13 66241 PETOLAHTI
        Puhelin 06-347 1400 Fax 06-347 1401
PETSMO
   495811   Kvevlax Sb Petsmo Sipposvägen 1 66540 PETSMO
        Telefon 06-346 6258
PETÄJÄVESI
   476810  Petäjäveden Op Pääkonttori Kirkkotie 6 41900 PETÄJÄVESI
        Puhelin 014-415 1500 Fax 014-415 1550

PIEKSÄMÄKI
                              54
    1102   Nordea Pieksämäki Keskuskatu 16 76100 PIEKSÄMÄKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 015-203 0319
    363630  Tapiola Keskuskatu 17-19 76100 PIEKSÄMÄKI
         Puhelin 01019 5102
    534000  Pieksämäen Osuuspankki Kauppakatu 2 76100 PIEKSÄMÄKI
         Puhelin 010 257 8121 Fax 010 257 8205
    876007  Sampo Pieksämäki Kauppakatu 5 76100 PIEKSÄMÄKI
         Puhelin 010 512 2970 Fax 010 512 2951
PIELAVESI
   1747    Nordea Pielavesi Puistotie 11 72400 PIELAVESI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 017-196 703
    534201  Pielaveden Op PL 5 (Puistotie 26) 72401 PIELAVESI
         Puhelin 020 720 9800 Fax 020 720 9804
PIETARSAARI
   1113    Nordea Pietarsaari Isokatu 14 68600 PIETARSAARI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-325 5380
    31028  SHB Pietarsaari Kauppiaankatu 8 68600 PIETARSAARI
         Puhelin 010 444 5160 Fax 010 444 5170
    405590  Aktia Pankki Oyj Pietarsaari Kauppiaankatu 6 68600 PIETARSAARI
         Puhelin 010 247 5020 Fax 010 247 5029
    556707  Pietarsaaren Seudun Op PL 35 (Kauppatori 2) 68601 PIETARSAARI
         Puhelin 06-785 4100 Fax 06-785 4199
    868617  Sampo Pietarsaari Kanavapuistikko 12 68600 PIETARSAARI
         Puhelin 010 512 3360 Fax 010 512 3361
PIHTIPUDAS
   1242    Nordea Pihtipudas Asematie 5 44800 PIHTIPUDAS
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2670
    534508  Pihtiputaan Op Asematie 14 44800 PIHTIPUDAS
         Puhelin 014-561 601 Fax 014-561 570
PIIKKIÖ
    471410  Piikkiön Op Hadvalantie 10 21500 PIIKKIÖ
         Puhelin 020-7749880 fax 020-7749883
    531966  Turun Seudun Op Piikkiön konttori PL 22 (Hadvalantie 8) 21501 PIIKKIÖ
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9028
PIIPPOLA
   574184   Oulun Op Piippola Keskustie 92620 PIIPPOLA
         Puhelin 010 253 5710 Fax 010 253 5719
PIRKKALA
   1492    Nordea Pirkkala Suupantie 4 33960 PIRKKALA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-368 1712
    450378  Aito Sp Oy Pirkkala Suupantie 2 33960 PIRKKALA
         Puhelin 03-4584 0160 fax 03-4584 0169
    573073  Tampereen Seudun Op Pirkkala Suupantie 6 33960 PIRKKALA
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
PIRTTIKYLÄ
    497048  Aktia Pankki Oyj Pirttikylä Keskustie 9 66270 PIRTTIKYLÄ
         Puhelin 010 247 5270 Fax 010 247 5279

PJELAX
   496313   Närpes Sb Pjelax Skrattnäsvägen 1287 64250 PJELAX
         Telefon 010-4239045 fax 020-6029110
    496313  Närpiön Sp Pjelax Skrattnäsvägen 1287 64250 PJELAX
         Puhelin 010-4239045 fax 020-6029110
POHJA
    405588  Aktia Pankki Oyj Pohja Kirkonkylä Vanha Turuntie 73 10420 POHJANKURU
         Puhelin 010 247 5520 Fax 010 247 5529

POHJASLAHTI
   552138   Mäntän Seudun Op Pohjaslahti Linnaksentie 16 42850 POHJASLAHTI
         Puhelin 03-472 7021 Fax 03-472 7021
POJO
    405588  Aktia Bank Abp Pojo Kyrkoby Gamla Åbovägen 73 10420 SKURU
         Telefon 010 247 5520 Telefax 010 247 5529
POLVIJÄRVI
   535404   Polvijärven Op Polvijärventie 9 83700 POLVIJÄRVI
         Puhelin 013-686 4111 Fax 013-631 798
POMARKKU
                             55
    570234  Porin Seudun Op Pomarkku Vanhatie 17 29630 POMARKKU
         Puhelin 02-624 1230 Fax 02-541 1541
PORI
    1269   Nordea Pori Yrjönkatu 19 28100 PORI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-622 2594
    31042  SHB Teljäntori PL 55 (Yrjönkatu 15) 28101 PORI
         Puhelin 010 444 5220 Fax 010 444 5229
    363630  Tapiola Gallen-Kallelankatu 8 28100 PORI
         Puhelin 01019 5102
    445617  Huittisten Sp Pori Pohjoiskauppatori 1 28100 PORI
         Puhelin 010-8415740 fax 010-8415759
    472860  Laihian Op Pori Yrjönkatu 8 28100 PORI
         Puhelin 02-631 8100 Fax 02-631 8199
    570081  Länsi-Suomen Op BePop PL 61 (Yrjönkatu 22) 28101 PORI
         Puhelin 02-62 411 Fax 02-624 1344
    570047  — Pihlava Harry Gullichsenintie 28800 PORI
         Puhelin 02-624 1280 Fax 02-648 2303
    570064  — Reposaari Kirkkokatu 19 28900 PORI
         Puhelin 02-624 1206 Fax 02-638 3270
    570095  — Vanhakoivisto Vanhakoivistontie 22 28360 PORI
         Puhelin 02-624 1250 Fax 02-635 4888
    570078  — Vähärauma Ojurintie 2 28610 PORI
         Puhelin 02-624 1270 Fax 02-637 7851
    828007  — Pori-Yrjönkatu 10 28007 PORI
         Puhelin 010 512 0870 Fax 010 512 0871
PORLAMMI
   501017   Artjärven Op Porlammi Myrskyläntie 4 A 3 07820 PORLAMMI
         Puhelin 019-612 020 Fax 019-612 210
PORNAINEN
   405017   Aktia Pankki Oyj Pornainen Makasiinikuja 1 07171 PORNAINEN
         Puhelin 010 247 5630 Fax 010 247 5639
    535714  Porvoon Op Pornainen PL 1 (Kirkkotie 7) 07171 PORNAINEN
         Puhelin 010 256 3100 Fax 010 256 3151
PORVOO
   1124    Nordea Porvoo Piispankatu 32 06100 PORVOO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 019-165 58517
    31051  SHB Porvoo Kaivokatu 29 06100 PORVOO
         Puhelin 010 444 3700 Fax 010 444 3709
    363630  Tapiola Lundinkatu 9 06100 PORVOO
         Puhelin 01019 5102

    405010  Aktia Pankki Oyj Porvoo Keskusta PL 7 (Mannerheiminkatu 9-11) 06101 PORVOO
         Puhelin 010 247 5700 Fax 010 247 5709
    405026  —Yrityskonttori Mannerheiminkatu 9-11 06100 PORVOO
         Puhelin 010 247 5700 Fax 010 247 5709
    421040  Myrskylän Sp Porvoo Lundinkatu 7 06100 PORVOO
         Puhelin 010 441 7240 Fax 010 441 7249
    554407  Itä-Uudenmaan Op PL 61 (Rihkamatori 2) 06101 PORVOO
         Puhelin 019-529 4400 Fax 019-584 122
    535806  Porvoon Op PL 6 (Rauhankatu 27) 06101 PORVOO
         Puhelin 010 256 3100 Fax 010 256 3221
    806007  Sampo Porvoo Piispankatu 36 06100 PORVOO
         Puhelin 010 512 0460 Fax 010 512 0461
POSIO
    535901  Posion Op Posiontie 44 97900 POSIO
         puhelin 010 254 5001 Fax 010 254 5009


PUDASJÄRVI
   363630   Tapiola Toritie 1 93100 PUDASJÄRVI
         Puhelin 01019 5102
    536004  Pudasjärven Op PL 14 (Toritie 1) 93101 PUDASJÄRVI
         Puhelin 010 257 1901 Fax 010 257 1909
PUKKILA
   536100   Pukkilan Op Koivulinnantie 3 07560 PUKKILA
                            56
        Puhelin 019-625 426 Fax 019-625 304
PULKKILA
   536205  Pulkkilan Op Pulkkilantie 17 92600 PULKKILA
        Puhelin 08-811 2200 Fax 08-811 2250
PUNKAHARJU
   536406  Savonlinnan Op Punkaharju PL 15 (Kauppatie 18) 58501 PUNKAHARJU
        Puhelin 010 257 5703 Fax 010 257 5805
PUNKALAIDUN
   1167   Nordea Punkalaidun Lauttakyläntie 1 31900 PUNKALAIDUN
        Puhelin katso sivu 3 Fax 02-767 4737
   536501  Punkalaitumen Op Urjalantie 51 31900 PUNKALAIDUN
        Puhelin 02-763 7720 Fax 02-767 4553
PUOLANKA
   536607  Puolangan Op PL 3 (Maaherrankatu 12) 89201 PUOLANKA
        Puhelin 010 257 1141 Fax 010 257 1122
PURMO
   557028  Purmo Andb Nederpurmo Purmovägen 300 68930 PURMO
        Telefon 06-789 8820 Telefax 06-727 2010
PUSULA
   400634  Länsi-Uudenmaan Sp Pusula Keskustie 5 03850 PUSULA
        Puhelin 029 041 2140 Fax 029 041 2145
   536903  Länsi-Uudenmaan Op Marttilantie 2 Pusula 03850 PUSULA
        Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5391
PUUMALA
   537101  Etelä-Savon Op Puumala Keskustie 13 52200 PUUMALA
        Puhelin 010 255 2410 Fax 010 255 2669
PYHÄJOKI
   538117  Raahen Seudun Op Pyhäjoki PL 10 (Vanhatie 48) 86101 PYHÄJOKI
        Puhelin 010 257 6270 Fax 010 257 6321


PYHÄMAA

   435813  — Pyhämaa Pyhämaanraitti 33 23930 PYHÄMAA
        Puhelin 02-873 276

PYHÄNTÄ
   537302  OulunOp Pyhäntä Törmälänperäntie 2 92930 TAVASTKENKÄ
        Puhelin 010 253 5712 Fax 08-812 3501
PYHÄRANTA
   435810  Pyhärannan Sp Pääkonttori Ristentie 15 23950 PYHÄRANTA
        Puhelin 02-823 6830 Fax 02-825 8077
   563059  Länsi-Suomen Op Pyhäranta Enolankuja 2 23950 PYHÄRANTA
        Puhelin 02-831 7351 Fax 02-831 7352
PYHÄJÄRVI
   460018  Säästöpankki Optia Pyhäsalmi Ollintie 11 86800 PYHÄSALMI
        Puhelin 029 0412 620 Fax 029 0412 629
   537503  Pyhäjärven Op Ollintie 14 86800 PYHÄSALMI
        Puhelin 010 257 6501 Fax 010 257 6511
PÄLKÄNE
   1161   Nordea Pälkäne Keskustie 5 36600 PÄLKÄNE
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-534 3685
   450374  Aito Sp Oy Pälkäne Onkkaalantie 65 36600 PÄLKÄNE
        Puhelin 03-4584 0220 fax 03-4584 0229
   537704  Kangasalan Seudun Osuuspankki Pl 25 (Onkkaalantie 70 36601 PÄLKÄNE
        Puhelin 03-578 8700 Fax 03-578 8770
PÄNTÄNE
   473050  Suupohjan Op Päntäneen aluekonttori Päntäneen Paikallistie 1 61980 PÄNTÄNE
        Puhelin 020 166 6450 Fax 020 166 6460
PÖRTOM
   497048  Aktia Bank Abp Pörtom Centrumvägen 9 66270 PÖRTOM
        Telefon 010 247 5270 Telefax 010 247 5279
   557106  Vaasan Op Pörtom Centrumvägen 15 A 66270 PÖRTOM
        Puhelin 06-366 1107 Fax 06-366 1549
PÖYTYÄ
                             57
     1177   Nordea Pöytyä Kehityksentie 2 21800 KYRÖ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-486 2193
     538008  Pöytyän Op Kirkonkylä Kirkkotie 133 21880 PÖYTYÄ
         Puhelin 02-486 7032 Fax 02-486 7031
                   R

RAAHE
     1126   Nordea Raahe Kirkkokatu 45 92100 RAAHE
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-220 218
     363630  Tapiola Sovionkatu 10 92100 RAAHE
         Puhelin 01019 5102
     491270  Kortesjärven Sp Raahe Sovionkatu 14-16 92100 RAAHE
         Puhelin 020-7582370 fax 020-7582371
     538103  Raahen Seudun Op Kirkkokatu 34 92100 RAAHE
         Puhelin 010 257 6270 Fax 010 257 6230
     892007  Sampo Raahe Sovionkatu 12 92100 RAAHE
         Puhelin 010 512 7500 Fax 010 512 7501

RAIPPALUOTO
   567039   Vaasan Op Raippaluoto Byhamnintie 1 65800 RAIPPALUOTO
         Puhelin 06-352 0032 Fax 06-352 0370
RAISIO
     1304   Nordea Raisio Raisiontori 7 21200 RAISIO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-438 5173
     31062  SHB Raisio Raisiontori 5 21200 RAISIO
         Puhelin 010 444 5320 Fax 010 444 5325
     430921  Liedon Sp Raisio Raisiontori 6 21200 RAISIO
         Puhelin 010 430 9300 Fax 010 430 9301
     571052  Turun Seudun Op Raisio Torikuja 1 21200 RAISIO
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9870
     821207  Sampo Raisio Tasalanaukio 3 21200 RAISIO
         Puhelin 010 514 2220 Fax 010 514 2221

RAJAMÄKI
   530051    Keski-Uudenmaan Op Rajamäki Kiljavantie 3 05200 RAJAMÄKI
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2519
RANGSBY
   496314    Närpes Sb Rangsby Rangsbyvägen 180 A 64550 RANGSBY
         Telefon 010-4239053  fax 020-6029110
     496314  Närpiön Sp Rangsby Rangsbyvägen 180 A 64550 RANGSBY
         Puhelin 010-4239053 fax 020-6029110
RANTASALMI
   538304    Rantasalmen Op PL 1 (Kylätie 28) 58901 RANTASALMI
         Puhelin 015-477 4400 Fax 015-477 4426
RANTSILA
   538400   Siikalatvan Op PL 3 (Paavolantie 15) 92501 RANTSILA
         Puhelin 08-251 8200 Fax 08-251 8216
RANUA
     1997   Nordea Ranua Keskustie 11 97700 RANUA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-355 1514
     564466  Pohjolan Op Ranua Virastotie 8 97700 RANUA
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9561
RAUMA
   1128     Nordea Rauma Valtakatu 1 26100 RAUMA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-833 8515
     31043  SHB Rauma Valtakatu 9-11 26100 RAUNA
         Puhelin 010 444 5250 Fax 010 444 5251
     363630  Tapiola Eteläkatu 1 26100 RAUMA
         Puhelin 01019 5102
     445023  Eurajoen Sp Rautajärvi Kauppakatu 2 26100 RAUMA
         Puhelin 010-8415800 fax 010-8415819
                              58
    563000  Länsi-Suomen Op Kauppakatu Rauma PL 49 (Kauppakatu 1) 26101 RAUMA
         Puhelin 02-83 171 Fax 02-831 7255
    563045  — Paronalho Monnankatu 15 26660 RAUMA
         Puhelin 02-831 7320 Fax 02-831 7323
    563062  — Syvärauma Lahdenkatu 11 26200 RAUMA
         Puhelin 02-831 7330 Fax 02-831 7385

    826007  Sampo Rauma Kuninkaankatu 3 26100 RAUMA
         Puhelin 010 512 0740 Fax 010 512 0741

RAUTAJÄRVI
   451070   Aito Sp Oy Rautajärven palvelupiste Rautajärventie 3 36910 RAUTAJÄRVI
         Puhelin 03-536 3050 Fax 03-536 3050
RAUTALAMPI
   538907   Rautalammin Op Kuopiontie 32 77700 RAUTALAMPI
         Puhelin 017-368 1500 Fax 017-368 1510
RAUTAVAARA
   460011   Säästöpankki Optia Rautavaara Savontie 17 73900 RAUTAVAARA
         Puhelin 029 0412 560 Fax 029 0412 564
    539000  Pohjois-Savon Osuuspankki Rautavaara Savontie 10 73900 RAUTAVAARA
         Puhelin 010 258 8501 Fax 010 258 8270
RAUTIO
   539105   Kalajoen Op Rautio Rautiontie 1703 85160 RAUTIO
         Puhelin 010 254 3404 Fax 010 254 3499
REIJOLA
   478520   Pyhäselän POP Reijola Reijolantie 1 80330 REIJOLA
         Puhelin 013-684 6750 Fax 013-684 6759
REISJÄRVI
   475310   Reisjärven Op Pääkonttori Kirkkotie 8 A 85900 REISJÄRVI
         Puhelin 08-883 3880 Fax 08-883 3860
REKIJOKI
   514408   Salon Osuuspankki Kiikalan Rekijoen Isohiidentie 1400 25380 REKIJOKI
         Puhelin 010 255 1370 Fax 02-728 7333
RENKO
    425218  Kantasäästöpankki Oy Rengon konttori Rengonraitti 18 14300 RENKO
         Puhelin 075-7569850 fax 075-7569859
    568089  Hämeenlinnan Seudun Op Renko Rengonraitti 16 14300 RENKO
         Puhelin 03-614 9520 Fax 03-614 9529
REPLOT
   567039   Vasa Andb Replot 65800 REPLOT
         Telefon 06-352 0032 Telefax 06-352 0370
RIIHIKOSKI
    471140  Kyrön Seudun Op Riihikoski Turuntie 633 21870 RIIHIKOSKI
         Puhelin 02-486 6320 Fax 02-486 6315
    538011  Pöytyän Op Turuntie 631 A 21871 RIIHIKOSKI
         Puhelin 02-486 1900 Fax 02-486 1980
RIIHIMÄKI
    1132   Nordea Riihimäki Keskuskatu 16 11100 RIIHIMÄKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 019-779 1200
    363630  Tapiola Hämeenkatu 25-27 111oo RIIHIMÄKI
         Puhelin 01019 5102
    425219  Kantasäästöpankki Oy Riihimäki Hämeenkatu 9-15 11100 RIIHIMÄKI
         Puhelin 075-7569840 fax 075-7569849
    426017  Lammin Sp, Riihimäen konttori, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki,
         puh 010 4417090 fax 010 4417099
    539602  Riihimäen Seudun Op:n pääkonttori PL 20 Keskuskatu 12 11100 RIIHIMÄKI
         Puhelin 010 257 7815 Fax 010 257 7809
    811027  Sampo Riihimäki Keskuskatu 6 11100 RIIHIMÄKI
         Puhelin 010 512 0407 Fax 010 512 0406
RIISTAVESI
   539708   Riistaveden Op Keskustie 20 71160 RIISTAVESI
         Puhelin 010 254 1402 Fax 010 254 1409
RINTALA
   474330   Pohjanmaan Op Yliskylä Rintalantie 33 62410 RINTALA
         Puhelin 06-488 7545 Fax 06-488 7545
RISTIINA
    416512  Suomenniemen Sp Brahentie 52 52300 RISTIINA
                             59
        Puhelin 010-441 7360 Fax
    527152  Etelä-Savon Op Ristiina Brahentie 16 52300 RISTIINA
        Puhelin 010 255 2410 Fax 010 255 2622
RISTIJÄRVI
    576051  Kainuun Op Ristijärvi Aholantie 17 88400 RISTIJÄRVI
        Puhelin 010 256 1701 Fax 010 256 1713
ROVANIEMI
   1134    Nordea Rovaniemi Rovakatu 17 96100 ROVANIEMI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 016-330 2298
    31064  SHB Rovaniemi Koskikatu 14-16 Kalotinlinna 2 ker 96200 ROVANIEMI
        Puhelin 010 444 5370 Fax 010 444 5371
    363630  Tapiola Rovakatu 27 96200 ROVANIEMI
        Puhelin 01019 5102
    460026  Säästöpankki Optia Ainonkatu 1 96200 ROVANIEMI
        Puhelin 029 041 2740 Fax 029 041 2744
    564002  Pohjolan Op Koskikatu PL 8206 (Koskikatu 12) 96101 ROVANIEMI
        Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9387
    564095  — Hallinnollinen PL 8206 (Koskikatu 12) 96101 ROVANIEMI
        Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9387
    896007  Sampo Rovaniemi Rovakatu 23 96200 ROVANIEMI
        Puhelin 010 512 5240 Fax 010 512 5241

RUHA
    474730  Lapuan Op Ruha Ojalantie 24 62190 RUHA
        Puhelin 06-437 8586 Fax 06-437 8586
RUHTINANSALMI
   540106 Suomussalmen Op Ruhtinansalmi (1.10.07 alk.)Kauppatie 11 A 89920 RUHTINANSALMI
       Puhelin 010 257 2101 Fax 010 257 2170
RUOKOLAHTI
   410829 Etelä-Karjalan Sp Ruokolahti Rasilantie 62 56100 RUOKOLAHTI
       Puhelin 05-675 5293 Fax 05-675 5299
   540215 Etelä-Karjalan Op Ruokolahti PL 23 (Pankkitie 1) 56101 RUOKOLAHTI
       Puhelin 010 258 5100

RUOTSINPYHTÄÄ
   501637 Länsi-Kymen Osuuspankki Ruotsinpyhtää Koivulanmäentie 1 07970 RUOTSINPYHTÄÄ
       Puhelin 019-560 8600 Fax 019-560 8630
RUOVESI
   1162  Nordea Ruovesi Honkalantie 6 34600 RUOVESI
       Puhelin katso sivu 3 Fax 03-476 2284
   476250 Keuruun Op Ruovesi Ruovedentie 36 34600 RUOVESI
       Puhelin 03-472 5510 Fax 03-472 5525
   540307 Ruoveden Op Ruovedentie 13 34600 RUOVESI
       Puhelin 03-476 1300 Fax 03-476 3130
RUSKO
   571035 Turun Seudun Op Rusko PL 55 (Vanhatie 2) 21291 RUSKO
       Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9684
RUUKKI
   531717 Ruukin Op Siikasavontie 3 92400 RUUKKI
       Puhelin 010 257 6750 Fax 010 257 6740

RYMÄTTYLÄ
   540508   Rymättylän Op Viluntie 3 21140 RYMÄTTYLÄ
        Puhelin 02-274 4500 Fax 02-252 1303
RÄYRINKI
   551306  Vetelin Ylipään Op Finniläntie 9 69820 RÄYRINKI
        Puhelin 06-862 4122 Fax 06-862 4442
RÄÄKKYLÄ
   540603   Rääkkylän Op Kinnulantie 3 82300 RÄÄKKYLÄ
        Puhelin 010 289 0800 Fax 013-661 430
RÖYHIÖ
   472510  Jamijärven Op Röyhiön palvelupiste Luhalahdentie 1486 39430 RÖYHIÖ
        Puhelin 03-452 6121 Fax 03452 6121
                             60


                  S

SAARENKYLÄ
   363630   Tapiola Pulkamontie 2 96900 SAARENKYLÄ
         Puhelin 01019 5102
    564081  Pohjolan Op Saarenkylä Pulkamontie 2 96900 SAARENKYLÄ
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9781
SAARI
    515103  Parikkalan Op Saari Akapohjantie 6 C 5 59510 SAARI
         Puhelin 010-255 0301 Fax 010-255 0335
SAARIJÄRVI
   1052    Nordea Saarijärvi Kauppakatu 5 43100 SAARIJÄRVI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2250
    540804  Keski-Suomen Op Saarijärvi PL 14 (Kauppakatu 3) 43101 SAARIJÄRVI
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6720
SAHALAHTI
   510428   Kangasalan Seudun Osuuspankki Sahalahti Isoniementie 1 36420 SAHALAHTI
         Puhelin 03-377 6150 Fax 03-376 3478
SALLA
    1232   Nordea Salla Kuusamontie 17 98900 SALLA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-831 160
    540900  Sallan Op Kuusamontie 4 98900 SALLA
         Puhelin 016-320 4600 Fax 016-832 288

SALO
    1135   Nordea Salo Turuntie 4 24100 SALO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-770 3242
    31068  SHB Salo Turuntie 1 24100 SALO
         Puhelin 010 444 5400 Fax 010 444 5405
    363630  Tapiola Turuntie 22 24240 SALO
         Puhelin 01019 5102
    432721  Someron Sp Salo Turuntie 1 24100 SALO
         Puhelin 029 041 2360 Fax 029 041 2396
    471520  Vaskion Op Salon palvelupiste Vilhonkatu 21 A 24240 SALO
         Puhelin 02-727 8850 Fax 02-727 8855
    541002  Salon Osuuspankki Turuntie 7 24100 SALO
         Puhelin 010 255 1370 Fax 010 255 1301
    541220  Salon Osuuspankki OP-Private Salo Turuntie 7 24100 SALO
         Puhelin 010 255 1370 Fax 010 255 1301
    824007  Sampo Salo Asemakatu 7 24100 SALO
         Puhelin 010 512 0580 Fax 010 512 0581
SALTVIK
   660100   ÅAB Kroklund 22320 ÖDKARBY
         Telefon 018-48 350 Telefax 018-48 375
    660100  ÅAB Kvarnbo 22430 SALTVIK
         Telefon 018-43 620 Telefax 018-43 620
SAMMATTI
   400628   Länsi-Uudenmaan Sp Sammatti Lönnrotintie 14 D 09220 SAMMATTI
         Puhelin 029 041 2120 Fax 029 041 2125
    400628  Västra-Nylands Sb Sammatti Lönnrotintie 14 D 09220 SAMMATTI
         Telefon 029 041 2120 Telefax 029 041 2125
    523635  Länsi-Uudenmaan Op Sammatti Lohilammentie 1 B 09220 SAMMATTI
         Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5282
SARVIJOKI
   473025   Suupohjan Op Sarvijoki Sarvijoentie 686 66340 SARVIJOKI
         Puhelin 020 166 6445 Fax 020 166 6445
SAUKKOLA
   400622   Länsi-Uudenmaan Sp Saukkola Kauppakuja 2 09430 SAUKKOLA
         Puhelin 029 041 2100 Fax 029 041 2105
    529806  Länsi-Uudenmaan Op Saukkola Kauppakuja 3 C 09430 SAUKKOLA
         Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5284
                              61
SAUVO
    541404  Sauvon Op Viljontie 1 21570 SAUVO
         Puhelin 02-477 3800 Fax 02-4773811
SAVITAIPALE
   410844   Etelä-Karjalan Sp Savitaipale Kievarintie 3 54800 SAVITAIPALE
         Puhelin 05-675 5442 Fax 05-675 5449
    541500  Savitaipaleen Op Kievarintie 1 54800 SAVITAIPALE
         Puhelin 05-613 100 Fax 05-613 1099

SAVONLINNA
   1137    Nordea Savonlinna Olavinkatu 45 57100 SAVONLINNA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 015-203 0453
    363630  Tapiola Olavinkatu 53 57100 SAVONLINNA
         Puhelin 01019 5102
    565113  Savonlinnan Op Olavinkatu 49 57100 SAVONLINNA
         Puhelin 010 257 5703 Fax 010 257 5749
    857007  Sampo Savonlinna-Kauppatori Kauppatori 6 57130 SAVONLINNA
         Puhelin 010 512 2770 Fax 010 512 2771
    857027  — Savonlinna-Prisma Nojanmaantie 15 57210 SAVONLINNA
         Puhelin 010 512 2780 Fax 010 512 2781
SAVONRANTA
   565052   Savonlinnan Op Savonranta Kauppatie 13 58300 SAVONRANTA
         Puhelin 010 257 5703 Fax 010 257 5845
SAVUKOSKI
   564248   Pohjolan Op Savukoski Samperintie 4 98800 SAVUKOSKI
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9641
SEINÄJOKI
   1140    Nordea Seinäjoki Keskustori 4 60100 SEINÄJOKI
         katso sivu 3 Fax 06-414 3202
    31060  SHB Seinäjoki Kalevankatu 1 60100 SEINÄJOKI
         Puhelin 010 444 5550 Fax 010 444 5551
    363630  Tapiola Keskuskatu 13 60100 SEINÄJOKI
         Puhelin 01019 5102
    474740  Lapuan Op Paikallisosuuspankki Seinäjoki Kalevankatu 2 60100 SEINÄJOKI
         Puhelin 06-421 3700 Fax 06-421 3720
    492420  Oma Säästöpankki Seinäjoki Keskustori 3 60100 SEINÄJOKI
         Puhelin 020 758 2200 Fax 020 758 2201
    541901  Etelä-Pohjanmaan Op Seinäjoki PL 38 (Keskuskatu 9) 60101 SEINÄJOKI
         Puhelin 010 254 7111 Fax 010 254 7208
    860007  Sampo Seinäjoki Kalevankatu 11-13 60100 SEINÄJOKI
         Puhelin 010 512 3250 Fax 010 512 3251

SEPÄNKYLÄ
   497027   Aktia Pankki Oyj Mustasaari Sepänkylä Markkinatie 1 65610 MUSTASAARI
         Puhelin 010 247 5200 Fax 010 247 5209
SIBBO
    1981   Nordea Sibbo PB 38 (Stora Byvägen 25) 04131 SIBBO
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-239 2955
    405570  Aktia Bank Abp Sibbo Nickby Stora Byvägen 20 04130 SIBBO
         Telefon 010 247 5660 Telefax 010 247 5669
    405571  — Söderkulla Hälsovägen 3 01150 SÖDERKULLA
         Telefon 010 247 5650 Telefax 010 247 5659
    556104  Östnylands Andb Nickby PB 45 (Stora Byvägen 21) 04131 SIBBO
         Telefon 09-274 7110 Telefax 09-274 3445
SIDEBY
   495616   Kristinestads Sb Sideby Sidebyvägen 685 64490 SIDEBY
         Telefon 06-222 5522 Telefax 06-222 5522
    557201  Sideby Andb Sidebyvägen 704 64490 SIDEBY
         Telefon 06-261 2400 Telefax 06-222 5568
    557215  — Skaftung Sidebyvägen 704 64490 SIDEBY
         Telefon 06-222 9225 Telefax 06-222 5568
SIEVI
    475410  Sievin Op Pääkonttori Haikolantie 20 85410 SIEVI
         Puhelin 08-481 5200 Fax 08-481 040
    475420  — Asema Kauppakatu 1 85310 SIEVI AS
                               62
         Puhelin 08-485 054 Fax 08-485 297
     491250  Kortesjärven Sp Sievi Haikolantie 25 85410 SIEVI
         Puhelin 020-7582350 fax 020-7582351
SIIKAINEN
    570203   Porin Seudun Op Siikainen Kankaanpääntie 2 29810 SIIKAINEN
         Puhelin 02-624 1210 Fax 02-552 1410
SIIKAJOKI
    542406   Siikajoen Op Kauppatie 5 92320 SIIKAJOKI
         Puhelin 08-241 8200 Fax 08-241 434
SIILINJÄRVI
    1748    Nordea Siilinjärvi Toritie 4 71800 SIILINJÄRVI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 017-196 799
     560888  Pohjois-Savon Osuuspankki Siilinjärvi Toritie 12 71800 SIILINJÄRVI
         Puhelin 010 258 8501 Fax 010 258 8270
     478610  Siilinjärven Op Kuiluntie 5 71800 SIILINJÄRVI
         Puhelin 017-264 4200 Fax 017-264 4285
     871807  Sampo Siilinjärvi Kuilutie 3 71800 SIILINJÄRVI
         Puhelin 010 512 4050 Fax 010 512 4051
SIIPYY
     495616  Kristiinankaupungin Sp Siipyy Siipyyntie 685 64490 SIIPYY
         Puhelin 06-222 5522 Fax 06-222 5522
     557201  Siipyyn Op Siipyyntie 704 64490 SIIPYY
         Puhelin 06-261 2400 Fax 06-222 5568
     557215  — Skaftung Siipyyntie 704 64490 SIIPYY
         Puhelin 06-222 9225 Fax 06-222 5568

SILTAKYLÄ
   517216   Kotkan Seudun Op Siltakylä Malminsuontie 2 49220 SILTAKYLÄ
         Puhelin 010 257 2202 Fax 010 257 2487
SIMO
     542702  Kemin Seudun Op Simo Vanhatie 7 95200 SIMO
         Puhelin 010 258 7101 Fax 010 258 8183
SIMPELE
   542808   Simpeleen Op Pankkikatu 1 56800 SIMPELE
         Puhelin 05-686 040 Fax 05-477 2455
SIPOO
     1981   Nordea Sipoo PL 38 (Iso Kylätie 25) 04131 SIPOO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-239 2955
     405570  Aktia Pankki Oyj Sipoo Nikkilä Iso kyläntie 20 04130 SIPOO
         Puhelin 010 247 5660 Fax 010 247 5669
     405571  — Söderkulla Terveystie 3 01150 SÖDERKULLA
         Puhelin 010 247 5650 Fax 010 247 5659
     556104  Itä-Uudenmaan Op Nikkilä PL 45 (Iso Kylätie 21) 04131 SIPOO
         Puhelin 09-274 7110 Fax 09-274 3445
SISÄTTÖ
   472510   Jamijärven Op Sisätön palvelupiste Poikeluksentie 817 39450 SISÄTTÖ
         Puhelin 03-371 7750 Fax 03-371 7750
SIUNTIO
   405563   Aktia Pankki Oyj Siuntio Siuntiontie 504 02580 SIUNTIO
         Puhelin 010 247 5440 Fax 010 247 5449
SIURO
     472670  Kurikan Op Siuro Siurontie 45 37200 SIURO
         Puhelin 03-447 4910 Fax 03-447 4919

SJUNDEÅ
   405563    Aktia Bank Abp Sjundeå Sjundeåvägen 504 02580 SJUNDEÅ
         Telefon 010 247 5440 Telefax 010 247 5449
SMEDSBY
   497027    Aktia Bank Abp Korsholm Smedsby Marknadsvägen 1 65610 KORSHOLM
         Telefon 010 247 5200 Telefax 010 247 5209
SODANKYLÄ
   1233     Nordea Sodankylä Jäämerentie 13 99600 SODANKYLÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-612 814
     564125  Pohjolan Op Sodankylä Jäämerentie 56 99600 SODANKYLÄ
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9521
                             63
    899607  Sampo Sodankylä Jäämerentie 18 99600 SODANKYLÄ
         Puhelin 010 512 5450 Fax 010 512 5451


SOINI
    543207  Alajärven Op Soini Alajärventie 2 63800 SOINI
         Puhelin 010 257 7011 Fax 010 257 7089
SOLF
    497020  Aktia Bank Abp Korsholm Solf Solfvägen 213 65450 SOLF
         Telefon 010 247 5210 Telefax 010 247 5219
SOMERNIEMI
   543302   Somerniemen Op Helsingintie 1869 31470 SOMERNIEMI
         Puhelin 02-748 2606 Fax 02-748 2913
SOMERO
   432710   Someron Sp Somero Joensuuntie 27 31400 SOMERO
         Puhelin 029 041 2300 Fax 029 041 2394
    543408  Someron Op Joensuuntie 11 31400 SOMERO
         Puhelin 010 257 7103 Fax 010 257 7169
SONKAJÄRVI
   460012   Säästöpankki Optia Sonkajärvi Lyseontie 1 74300 SONKAJÄRVI
         Puhelin 029 0412 570 Fax 029 0412 579
    543503  Sonkajärven Op PL 23 (Rutakontie 36) 74301 SONKAJÄRVI
         Puhelin 020 798 3000 Fax 020 798 3011
SOTKAMO
   1216    Nordea Sotkamo Kainuuntie 16 88600 SOTKAMO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-615 4420
    543609  Sotkamon Op Kainuuntie 22 88600 SOTKAMO
         Puhelin 010 257 6901 Fax 010 257 6920
    888607  Sampo Sotkamo Kainuuntie 26 88600 SOTKAMO
         Puhelin 010 512 5120 Fax 010 512 5121
SOTTUNGA
   660100   ÅAB Sottunga 22720 SOTTUNGA
         Telefon 018-55 200 Telefax 018-55 200
ST.MICHEL
   31047   SHB-St.Michel PB 16 (Maaherrankatu 20) 50101 ST.MICHEL
         Telefon 010 444 5520 Telefax 010 444 5521
SUKEVA

    543517  Sonkajärven Op Sukeva Rutakontie 36, PL 23, 74300 SONKAJÄRVI
         Puhelin 020 798 3000
SULKAVA
   543704   Sulkavan Op PL 7 (Alanteentie 28) 58701 SULKAVA
         Puhelin 015-722 3300 Fax 015-722 3301
SULVA
    497020  Aktia Pankki Oyj Mustasaari Sulva Sulvantie 213 65450 SULVA
         Puhelin 010 247 5210 Fax 010 247 5219
SUMIAINEN
   476410   Konneveden Op, Sumiaisten palvelupiste, Sumiaisraitti 16, 44280 SUMIAINEN, puh 0400 518638

SUND
    660100  ÅAB Sund Finby 22530 SUND
         Telefon 018-45 950 Telefax 018-45 950
SUNDOM
   497021   Aktia Pankki Oyj Sundom Sundomintie 7 65410 SUNDOM
         Puhelin 010 247 5290 Fax 010 247 5299

SUODENNIEMI
   448010   Suodenniemen Sp Suodenniemi Suodenniementie 10 38510 SUODENNIEMI
         Puhelin 03-517 132 Fax 03-517 162
    543905  Vammalan Seudun Op Suodenniementie 23 38510 SUODENNIEMI
         Puhelin 010 257 5202 Fax 010 257 5282
SUOLAHTI
   1053    Nordea Suolahti Asemakatu 22 44200 SUOLAHTI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2410
    554315  Keski-Suomen Op Suolahti Kisakatu 4 44200 SUOLAHTI
                              64
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6541


SUOMENNIEMI
   416510   Suomenniemen Sp Suomenniemi Kirkonkyläntie 18 52830 SUOMENNIEMI
         Puhelin 010-441 7350 Fax
SUOMUSJÄRVI
   544103   Salon Osuuspankki Suomusjärvi Kitulantie 7 25410 SUOMUSJÄRVI
         Puhelin 010 255 1370 Fax 010 255 1301
SUOMUSSALMI
   1278    Nordea Suomussalmi Keskuskatu 28 89600 SUOMUSSALMI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-615 4520
    363630  Tapiola Syväyksenkatu 1 89600 SUOMUSSALMI
         Puhelin 01019 5102
    544209  Suomussalmen Op Keskuskatu 3 89600 SUOMUSSALMII
         Puhelin 010 257 2101 Fax 010 257 2150

SUONENJOKI
   1081    Nordea Sisä-Savo Rautalammintie 11 77600 SUONENJOKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 017-196 789
    544304  Suonenjoen Op PL 10 (Rautalammintie 12) 77601 SUONENJOKI
         Puhelin 017-687 800 Fax 017-687 8150
SVARTÅ
   405589   Aktia Bank Abp Karis Svartå Askersvägen 62 10360 SVARTÅ
         Telefon 010 247 5530 Telefax 010 247 5539
SYKÄRÄINEN
   475410   Sievin Op Sykäräisten toimipiste Poikkitie 19 B 69410 SYKÄRÄINEN
         Puhelin 044-381 5200 Fax 06-862 3300
SYSMÄ
    421310  Sysmän Sp Pääkonttori Sysmäntie 38 19700 SYSMÄ
         Puhelin 03-874 930 Fax 03-874 9310
    544706  Sysmän Op Sysmäntie 36 19700 SYSMÄ
         Puhelin 03-871 110 Fax 03-871 1110
SÄKYLÄ
   1131    Nordea Säkylä Pyhäjärventie 2 27800 SÄKYLÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-833 8720
    445614  Huittisten Sp Säkylä Rantatie 258 27800 SÄKYLÄ
         Puhelin 010-8415770 fax 010-8415779

    544801  Säkylän Op Pyhäjärventie 8 27800 SÄKYLÄ
         Puhelin 010 256 2601 Fax 010 256 2611
SÖDERKULLA
   405571   Aktia Bank Abp Sibbo Söderkulla Hälsovägen 3 01150 SÖDERKULLA
         Telefon 010 247 5650Telefax 010 247 5659
    556118  Itä-Uudenmaan Op Söderkulla PL 12 (Terveystie 3) 01151 SÖDERKULLA
         Puhelin 09-868 9600 Fax 09-8763030
                  T

TAALINTEHDAS
   555041 Op Raasepori Taalintehdas Kolapakantie 4 25900 TAALINTEHDAS
       Puhelin 02-420 6640 Fax 02-420 6645
TAAVETTI
   410831 Etelä-Karjalan Sp Taavetti Linnalantie 38 54500 TAAVETTI
       Puhelin 05-675 5312 Fax 05-675 5319
   545306 Luumäen Op Linnalantie 51 54500 TAAVETTI
       Puhelin 010 254 1302 Fax 010 254 1333
TAIVALKOSKI
   1111  Nordea Taivalkoski Kauppatie 19-21 93400 TAIVALKOSKI
       Puhelin katso sivu 3 Fax 08-813 3411
                            65
   545507  Taivalkosken Op Talonpojantie 7 93400 TAIVALKOSKI
        Puhelin 010 257 5301 Fax 010 257 5320
TAIVASSALO
   435013  Kalannin Sp Taivassalo Keskustie 13 23310 TAIVASSALO
        Puhelin 010-8415890 fax 010-8415899
   545602  Taivassalon Op PL 9 (Ihattulantie 5) 23311 TAIVASSALO
        Puhelin 02-842 5100 Fax 02-878 462
TAMMELA
   502516  Forssan Seudun Op Tammela, Hakkapeliitantie 4 31300 TAMMELA
        puh 010 252 1301, fax 010 256 1316
TAMMERFORS
   31024   SHB Tammerfors – Kyttälä PB 857 (Rautatienkatu 10) 33101 TAMMERFORS
        Telefon 010 444 5100 Telefax 010 444 5110
   31025  — Tammerfors-Kauppakatu Kauppakatu 6 33210 TAMMERFORS
        Telefon 010 444 5430 Telefax 010 444 5431
TAMMIJÄRVI
   524204  Luhangan Op Tammijärventie 262 19910 TAMMIJÄRVI
        Puhelin 014-877 145 Fax 014-877 165
TAMMISAARI
   1145   Nordea Tammisaari Kuninkaankatu 7 10600 TAMMISAARI
        Puhelin katso sivu 3 Fax 019-246 2481
   31015  SHB Tammisaari Koivuniemenkatu 1 10600 TAMMISAARI
        Puhelin 010 444 5470 Fax 010 444 5471
   405559  Aktia Pankki Oyj Tammisaari Kustaa Vaasan katu 7 10600 TAMMISAARI
        Puhelin 010 247 5350 Fax 010 247 5359
   405210  Tammisaaren Sp Tammisaari PL 66 (Asematie 6) 10601 TAMMISAARI
        Puhelin 019-222 500 Fax 019-222 5255
   554966  Op Raasepori Tammisaari Asematie 1 10600 TAMMISAARI
        Puhelin 019-265 2300 Fax 019-265 2350
TAMPERE
   1146    Nordea Tampere Hämeenkatu 22 33200 TAMPERE
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-212 1274
   1439   — Tampere-Hervanta Insinöörinkatu 23 33720 TAMPERE
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-318 0910
   1682   — Tampere-Nekala Viinikankatu 36 33800 TAMPERE
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-212 9105
   1277   — Tampere-Sampo Sammonkatu 17-19 33540 TAMPERE
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-253 3018
   1343   — Tampere-Tammela Itsenäisuudenkatu 17-19 33500 TAMPERE
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-255 7111
   1395   — Tampere-Tesoma Tesomankatu 2 33310 TAMPERE
        Puhelin katso sivu 3 Fax 03-345 0276
   31024   SHB Tampere Kyttälä PL 857 (Rautatienkatu 10) 33101 TAMPERE
        Puhelin 010 444 5100 Fax 010 444 5110
   31025   — Tampere-Kauppakatu Kauppakatu 6 33210 TAMPERE
        Puhelin 010 444 5430 Fax 010 444 5431
   363630  Tapiola Rautatienkatu 10 33100 TAMPERE
        Puhelin 01019 5102
   405578  Aktia Pankki Oyj Tampere Aleksanterinkatu 32 33100 TAMPERE
        Puhelin 010 247 5900 Telefax 010 247 5919
   405579  — Lielahti Harjuntausta 1 33400 TAMPERE
        Puhelin 010 247 5930 Fax 010 247 5939
   447370  Parkanon Sp, Tampereen konttori, Keskustori 3, 33100 Tampere,
        puh 03 4540400
   450015  Eräjärven Sp Tampere-Tesoma Ristimäenkatu 2 33310 TAMPERE
        Puhelin 03-3142 0200 Fax 03-3142 0242
   50350   Ikaalisten Sp Tampere-Kaleva Itsenäisyydenkatu 25-27 33500 TAMPERE
        Puhelin 03-3138 5200 Fax 03-3138 5250
   450320  Aito Sp Oy Tampere-Kauppakatu Kauppakatu 14 33210 TAMPERE
        Puhelin 03-4584 0110 fax 03-4584 0129
   450377  Aito Sp Oy Oy Hervanta Insinöörinkatu 23 33720 TAMPERE
        Puhelin 03-235 3700 Fax 03-235 3777
   450379  Aito Sp Oy Tampere Rautatienkatu 22 33100 TAMPERE
        Puhelin 03-4584 0130 fax 03-4584 0139
   472650  Kurikan Op Hämeenkatu Hämeenkatu 31 33200 TAMPERE
        Puhelin 03-410 8100 Fax 03-4108 1050
   573008  Tampereen Seudun Op pääkonttori PL 30 (Hämeenkatu 12) 33101 TAMPERE
        Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
                             66
    573011  — Aitolahti Kaitavedentie 115 33680 TAMPERE
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
    573165  — Hervanta Lindforsinkatu 2 33720 TAMPERE
         Puhelin 010 254 6018 Fax 03-010 254 6228
    573182  — Tammela Itsenäisyydenkatu 11 33500 TAMPERE
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
    573274  — Janka Ristinarkuntie 20 33560 TAMPERE
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
    573209  — Lielahti Possijärvenkatu 1 33400 TAMPERE
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
    660100  ÅAB Tampere Hämeenkatu 8 33100 TAMPERE
         Puhelin 020 429 3200 Fax 020 429 3210
    833017  Sampo Tampere-Hervanta Insinöörinkatu 23 33720 TAMPERE
         Puhelin 010 512 1992 Fax 010 512 1991
    833007  —Tampere-Hämeenkatu 9 331007 TAMPERE
         Puhelin 010 512 1880 Fax 010 512 1881
    833037  — Tampere-Koskikeskus Hatanpäänvaltatie 1 33100 TAMPERE
         Puhelin 010 512 1690 Fax 010 512 1691
    833067  — Tampere-Hämeenkatu Hämeenkatu 20 33100 TAMPERE
         Puhelin 010 512 1650 Fax 010 512 1651
    833147  — Tampere-Lielahti Taninkatu 1 33400 TAMPERE
         Puhelin 010 512 1940 Fax 010 512 1941
    833127  — Tampere-Prisma Sammonkatu 75 33540 TAMPERE
         Puhelin 010 512 1622 Fax 010 512 1621

TARVASJOKI
   546107   Tarvasjoen Op Hämeen Härkätie 638 b 21450 TARVASJOKI
         Puhelin 02-484 3600 Fax 02-484 3610
TAVASTEHUS
   31066    SHB Tavastehus PB 155 (Kasarmikatu 3) 13101 TAVASTEHUS
         Telefon 010 444 5600 Telefax 010 5601
TEERIJÄRVI
   516340   Kokkolan Op Teerijärvi Eteläinen Teerijärventie 13 68700 TEERIJÄRVI
         Puhelin 010 258 7333 Fax 010 258 7370
TEMMES
   574200   Oulun Op Temmes Vaaralantie 2 91950 TEMMES
         Puhelin 010 253 5650 Fax 010 253 5659
TENALA
   405558   Aktia Bank Abp Tenala Sockenvägen 24 10520 TENALA
         Telefon 010 247 5540 Telefax 010 247 5549
TENHOLA
   405558   Aktia Pankki Oyj Tenhola Pitäjäntie 24 10520 TENHOLA
         Puhelin 010 247 5540 Fax 010 247 5549
TERJÄRV
   516340   Karleby Andb Terjärv Södra Terjärvvägen 13 68700 TERJÄRV
         Telefon 010 258 7333 Telefax 010 258 7370
TERVAJOKI
   1195    Nordea Tervajoki Asematie 5 66440 TERVAJOKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-422 4701
    472720  Kyrönmaan Op Tervajoki Loukontie 6 66440 TERVAJOKI
         Puhelin 06-478 8400 Fax 06-478 8410
TERVAKOSKI
   507811   Janakkalan Op Tervakoski PL 28 (Heimolantie 1) 12401 TERVAKOSKI
         Puhelin 010 256 8110 Fax 010 256 8380
TERVO
    546509  Tervon Op Urheilutie 1, 72210 TERVO
         Puhelin 017-264 7700 Fax 017-264 7710

TERVOLA
   546308   Tervolan Op Keskustie 95 95300 TERVOLA
         Puhelin 016-215 1300 Fax 016-435 241
TERÄLAHTI
   476240   Keuruun Op Terälahti Terälahdentie 1095 34260 TERÄLAHTI
         Puhelin 03-378 4100 FAX 03-378 4140
TEUVA
                               67
    1077   Nordea Teuva Sillanpäänkuja 4 64700 TEUVA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3801
    473060  Suupohjan Op Teuvan aluekonttori Porvarintie 16 64700 TEUVA
         Puhelin 020 166 6500 Fax 020 166 6510

    473061  Suupohjan Op Horo, Porvarintie 16, 67700 TEUVA
         Puhelin 020 166 6530 Fax 020166 6530

    473062  Suupohjan Op Nori Porvarintie 16, 64700 TEUVA
         Puhelin 020 166 6535 Fax 020 166 6535

    473063  Suupohjan Op Perälä, Porvarintie 16, 64700 TEUVA
         Puhelin 020 166 6540 Fax 020 166 6541
TEVANIEMI
   501500   Ikaalisten Op Tevaniemi Luhalahdentie 693 39590 TEVANIEMI
         Puhelin 010-254 5831 Fax 010-254 5899
TIISTENJOKI
    475810  Tiistenjoen Op Kuortaneentie 1506 62165 TIISTENJOKI
         Puhelin 06-433 7400 Fax 06-433 7450
TIKKAKOSKI
   529033   Keski-Suomen Op Tikkakoski PL 17 (Kirkkokatu 1) 41161 TIKKAKOSKI
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6039
TIUKKA
   495611   Kristiinankaupungin Sp Tiukka Keskigärdintie 6 64140 TIUKKA
         Puhelin 06-222 3510 Fax 06-222 3510
TJÖCK
    495611  Kristinestads Sb Tjöck Mellangärdsvägen 6 64140 TJÖCK
         Telefon 06-222 3510 Telefax 06-222 3510
TOHMAJÄRVI
   515366   Kiteen Seudun Op Tohmajärvi Kauppakatu 4 82600 TOHMAJÄRVI
         Puhelin 0102554201 0102554298 Fax
TOHOLAMPI
   491230   Kortesjärven Sp Toholampi Lampintie 1 69300 TOHOLAMPI
         Puhelin 020-7582330 fax 020-7582331
    547109  Toholammin Sp Ullavantie 1 69300 TOHOLAMPI
         Puhelin 010 254 3901 Fax 010 254 3909
TOIJA
    515209  Salon Osuuspankki Kisko Toijantie 7 25460 TOIJA
         Puhelin 010 255 1370 Fax 02-739 2510
TOIJALA
   1166    Nordea Toijala-Urjala Valtatie 18 37800 TOIJALA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-542 1744
    425214  Kantasäästöpankki Akaa Valtatie 20 37800 TOIJALA
         Puhelin 075-7569880 fax 075-7569889
    547204  Akaan Seudun Op Valtatie 8 37800 TOIJALA
         Puhelin 03-574 5500 Fax 03-574 5557
    837817  Sampo Toijala Valtatie 2 37800 TOIJALA
         Puhelin 010 512 1440 Fax 010 512 1441
TOIVAKKA
   524252   Luhangan Op Toivakka Toivakantie 41 41660 TOIVAKKA
         Puhelin 014 871 130 Telefax 014 871 131
TORNEÅ
   31030    SHB-Torneå PB 78 (Hallituskatu 10) 95401 TORNEÅ
         Telefon 010 444 5200 Telefax 010 444 5201
TORNIO
   1170    Nordea Tornio Hallituskatu 12 95400 TORNIO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-482 879
    31030  SHB Tornio PL 78 (Hallituskatu 10) 95401 TORNIO
         Puhelin 010 444 5200 Fax 010 444 5201
    363630  Tapiola Hallituskatu 2 95400 TORNIO
         Puhelin 01019 5102
    460025  Säästöpankki Optia Tornio,Hallituskatu 2, 95400 TORNIO
         Puhelin 029 041 2730 Fax 029 041 2734
    473052  Suupohjan Op Tornio Kauppakatu 12 95400 TORNIO
         Puhelin 020 166 6490 Fax 020 166 6491
                             68
    547500  Tornion Op Tornio PL 32 (Hallituskatu 14) 95401 TORNIO
         Puhelin 010 257 6801 Fax 010 6850
    547528  — Putaa Kemintie 3 95420 TORNIO
         Puhelin 010 257 6801 Fax 010 257 6851
    895407  Sampo Tornio Kauppakatu 16 95400 TORNIO
         Puhelin 010 512 5380 Fax 010 512 5381
TORSHOLMA
   555613   Lappo Andb Torsholma 22910 TORSHOLMA
         Telefon 018-56 270 Telefax 018-5 6270
TRÄSKÄNDA
   31050    SHB-Träskända Sibeliusvägen 23 04400 TRÄSKÄNDA
         Telefon 010 444 5620 Telefax 010 444 5621
TUISKULA
   547606   Köyliön Op Tuiskula Voitoistentie 8 27730 TUISKULA
         Puhelin 02-554 6169 Fax 02-554 6169
TURENKI
   1036    Nordea Janakkala Keskuskuja 3 14200 TURENKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-688 1989
    507808  Janakkalan Op Turenki Harvialantie 7 A 14200 TURENKI
         Puhelin 010 256 8110 Fax 010 256 8221
TURKU
    1590   Nordea Turku-Kauppatori Kauppiaskatu 9 B 20100 TURKU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-334 5414
    1175   — Turku-Humalisto Humalistonkatu 9 20100 TURKU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-334 5336
    1652   — Turku-Hämeenkatu Hämeenkatu 5 20500 TURKU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-231 8840
    1474   — Turku-Länsikeskus Viilarinkatu 1 20320 TURKU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-334 5539
    1524   — Turku-Martti Martinkatu 5 20810 TURKU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-334 5505
    1552   — Turku-Vasaramäki Kivikartiontie 1 20720 TURKU
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-236 7838
    31020  SHB Turku-Linnankatu PL 171 (Linnankatu 18) 20101 TURKU
         Puhelin 010 444 5010 Fax 010 444 5030
    31061  — Turku-Hämeenkatu Hämeenkatu 2 20500 TURKU
         Puhelin 010 444 5577 Fax 010 444 5579
    363630  Tapiola Eerikinkatu 6 B 20100 TURKU
         Puhelin 01019 5102
    405581  Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori Yliopistonkatu 15 20100 TURKU
         Puhelin 010 247 5800 Fax 010 247 5809
    405565  — Yrityspankki Yliopistonkatu 15 20100 TURKU
         Puhelin 010 247 5800 Fax 010 247 5829
    430918  — Turku Hämeenkatu 9 20500 TURKU
         Puhelin 010 430 9220 Fax 010 430 9221
    430920  — Turku Runosmäki Friskinkatu 4 20360 TURKU
         Puhelin 010 430 9240 Fax 010 430 9241
    430926  — Turku Kauppatori Yliopistonkatu 21 20100 TURKU
         Puhelin 010 430 9800 Fax 010 430 9801
    471330  Liedon Op Hämeenkatu Hämeenkatu 12 20500 TURKU
         Puhelin 02-471 1470 Fax 02-471 1476
    571066  Paattisten Op Maaria Jäkärlän Puistokatu 20 20460 TURKU
         Puhelin 02-277 1840 Fax 02-247 4170
    571004  Turun Seudun Op PL 44 (Maariankatu 4) 20101 TURKU
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9361
    571113  — Hämeenkatu PL 44 (Hämeenkatu 2) 20101 TURKU
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9550
    571222  — Itäkeskus Annikanpolku 1 20610 TURKU
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9701
    571161  — Kauppatorin konttori Aurakatu 10 20100 TURKU
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9554
    571130  — Länsikeskus CM Länsikeskus Markkulantie 150 20320 TURKU
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9559
    571097  — Vähä-Heikkilä Kupittaankatu 146 20810 TURKU
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9560
                              69
    660100  ÅAB Turku Eerikinkatu 8 20100 TURKU
         Puhelin 020 429 3100 Fax 020 429 3110
    820007  Sampo Turku-Aurakatu PL 203 (Aurakatu 12) 20075 SAMPO
         Puhelin 010 514 0720 Fax 010 514 0721
    820087  — Turku Cm-Länsikeskus Markkulantie 150 20320 TURKU
         Puhelin 010 514 0770 Fax 010 514 0771
    820027  — Turku-Kupittaa Itäinen Pitkäkatu 4 20520 TURKU
         Puhelin 010 514 2672
TUULOS
   426410   Tuuloksen Sp Pääkonttori Tuulosentie 1 14810 TUULOS
         Puhelin 03-644 090 Fax 03-637 9343
    547902  Hämeenlinnan Seudun Op Lammi-Tuulos Pohjoistentie 70 14810 TUULOS
         Puhelin 03-614 9551 Fax 03-614 9553
TUUPOVAARA
   548005   Tuupovaaran Op Rekijoentie 3 82730 TUUPOVAARA
         Puhelin 010 257 8501 Fax 010 257 8509
TUURI
    492411  Oma Säästöpankki Oy Tuuri Alavudentie 515 63610 TUURI
         Puhelin 020 758 2266 Fax 020 758 2267

TUUSNIEMI
   478710   Tuusniemen Op Pääkonttori Keskitie 26 71200 TUUSNIEMI
         Puhelin 017-615 0500 Fax 017-615 0555
TUUSULA
   1366    Nordea Tuusula Kauppatie 10 04300 TUUSULA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1655 8125
    405568  Aktia Pankki Oyj Tuusula Hyrylänkatu 8 04300 TUUSULA
         Puhelin 010 247 6170 Fax 010 247 6179
    426016  Lammin Sp Tuusulan palveluspiste, Hyrylänkatu 8, 04300 TUUSULA
         Puhelin 010 441 7070 Fax 010 441 7079
    509212  Keski-Uudenmaan Op Hyrylä Kauppatie 13 04300 TUUSULA
         Puhelin 010 254 2000 Fax 010 254 2630
    804307  Sampo Tuusula Hyrylänkatu 8 04300 TUUSULA
         Puhelin 010 512 0040 Fax 010 512 0041
TYRNÄVÄ
   548301   Tyrnävän Op Vanhatie 10 1800 TYRNÄVÄ
         Puhelin 010 255 0601 Fax 010 255 0628
TÖJBY
    496316  Närpes Sb Töjby Blaxnäsvägen 5 66295 TÖJBY
         Telefon 075-7569880 fax 075-7569889

    496316  Närpiön Sp Töjby Blaxnäsvägen 5 66295 TÖJBY
         Puhelin 075-7569880 fax 075-7569889
TÖYSÄ
    492410  Oma Säästöpankki Oy Keskustie 11 63600 TÖYSÄ
         Puhelin 020 758 2260 Fax 020 758 2261

    548516  Alavuden Seudun Op Tuuri Alavudentie 506 63610 TUURI
         Puhelin 010 255 0204 Fax 010 255 0296
    548502  — Töysä Paavolantie 1 63600 TÖYSÄ
         Puhelin 010 255 0204 Fax 010 255 0276
                  U
UIMAHARJU
   510319   Enon Op Uimaharju Harjunraitti 17, 81280 UIMAHARJU
         Puhelin 010 256 3401 Fax 010 256 3449
ULEÅBORG
   31040    SHB-Uleåborg Isokatu 32 90100 ULEÅBORG
         Telefon 010 444 5180 Telefax 010 444 5194
ULLAVA
   548608   Ullavan Op Ullavantie 675, 68370 ULLAVA
                              70
         Puhelin 06-889 501 Fax 06-889 677
ULVILA
     1448   Nordea Ulvila Friitalantie 18 28400 ULVILA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 02-610 36309
     445620  Huittisten Sp Ulvila Friitalantie 18 28400 ULVILA
         Puhelin 010-8415730 fax 010-8415739
     570020  Länsi-Suomen Op Ulvila Friitalantie 18 28400 ULVILA
         Puhelin 02-624 1860 Fax 02-538 0903
URJALA
   432722   Someron Sp Urjala Tampereentie 4 31760 URJALA
         Puhelin 029 041 2350 Fax 029 041 2399
     548843  Urjalan Op Kisatie 2 31760 URJALA
         Puhelin 010 257 3001 Fax 010 257 3009
UTAJÄRVI
   549007   Utajärven Op 91600 UTAJÄRVI
         Puhelin 08-542 1268 Fax 08-542 2522
UTSJOKI
   564187    Pohjolan Op Utsjoki 99980 UTSJOKI
         Puhelin 010 253 9301 Fax 010 253 9771
UUKUNIEMI
   500107    Uukuniemen Op Niukkalantie 1465 59720 NIUKKALA
         Puhelin 05-443 120 Fax 05-443 293
UURAINEN
   508922   Keski-Suomen Op Uurainen Virastotie 4 41230 UURAINEN
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6129
UUSIKAARLEPYY
   1669  Nordea Uusikaarlepyy Pankkikatu 8 66900 UUSIKAARLEPYY
       Puhelin katso sivu 3 Fax 06-325 5731
   405591 Aktia Pankki Oyj Uusikaarlepyy Pankkikatu 10, 66900 UUSIKAARLEPYY
       Puhelin 010 247 5040 Fax 010 247 5049
   556305 Vaasan Op Uusikaarlepyy PL 11(Sollefteånkatu 9) 66901 UUSIKAARLEPYY
       Puhelin 06-722 0366 Fax 06-722 1643
UUSIKAUPUNKI
   1185  Nordea Uusikaupunki Alinenkatu 36 23500 UUSIKAUPUNKI
       Puhelin katso sivu 3 Fax 02-840 3460
   363630 Tapiola Rantakatu 15 23500 UUSIKAUPUNKI
       Puhelin 020 363 630
   435012 Kalannin Sp Uusikaupunki Alinenkatu 26 23500 UUSIKAUPUNKI
       Puhelin 010-8415850 fax 010-8415869
   549102 Vakka-Suomen Op Uusikaupunki PL 19 (Koulukatu 1) 23501 UUSIKAUPUNKI
       Puhelin 02-84 111 Fax 02-841 1233
                   V

VAAJAKOSKI
   529047   Keski-Suomen Op Vaajakoski Huoltopolku 4 40800 VAAJAKOSKI
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 5849
VAALA
     576096  Kainuun Op Vaala Vaalantie 19 91700 VAALA
         Puhelin 010 256 1701 Fax 010 256 1714
VAASA
     1528   Nordea Vaasa Alatori 3 65100 VAASA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-317 6360
     31022  SHB Vaasa PL 376 (Hovioikeudenpuistikko 18) 65101 VAASA
         Puhelin 010 444 5151 Fax 010 444 5141
     363630  Tapiola Kauppapuistikko 19-12 65100 VAASA
         Puhelin 01019 5102
     472780  Kyrönmaan Op Vaasa Kauppapuistikko 16 65100 VAASA
         Puhelin 06-318 1200 Fax 06-318 1222
     472785  Kyrönmaan Op Vaasan Prisma Toukolantie 1 65300 VAASA
                             71
         Puhelin 06-319 2700 Fax 06-319 2710
    495820  Koivulahden Sp Vaasa Kauppapuistikko 23 65100 VAASA
         Puhelin 06-346 2150 Fax 06-346 2156
    497015  Aktia Pankki Oyj Vaasa Huutoniemi Kuninkaantie 72-74 65320 VAASA
         Puhelin 010 247 5170 Fax 010 247 5179
    497011  — Vaasa Viikinga Palosaarentie 81 65200 VAASA
         Puhelin 010 247 5160 Fax 010 247 5169
    497010  — Vaasa Torikonttori Vaasanpuistikko 16 65100 VAASA
         Puhelin 010 247 5100 Fax 010 247 5109
    497028  — Vaasa Yrityspankki Vaasanpuistikko 16 65100 VAASA
         Puhelin 010 247 5100 Fax 010 247 5159
    567008  Vaasan Op Vaasa PL 34 (Alatori) 65101 VAASA
         Puhelin 06-324 6111 Fax 06-324 6271
    567120  — OP Private PL 34 (Alatori) 65101 VAASA
         Puhelin 06-324 6111 Fax 06-624 6265
    567260  — Kauppapuistikko Kauppapuistikko 24 65100 VAASA
         Puhelin 06-324 6322 Fax 06-324 6326
    660100  ÅAB Vaasa Hovioikeudenpuistikko 15 65100 VAASA
         Puhelin 020 429 3300 Fax 020 429 3310
    865007  Sampo Vaasa Ylätori 4 65100 VAASA
         Puhelin 010 54 60900 Fax 010 54 60901
    865967  Mandatum Vaasa Vaasanpuistikko 14 65100 VAASA
         Puhelin 010 236 2628
VAHTO
    571331  Turun Seudun Op Vahto Vahdontie 1507 21310 VAHTO
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9693
VALKEAKOSKI
   1163    Nordea Valkeakoski Valtakatu 10 37600 VALKEAKOSKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-584 1406
    450376  Aito Sp Oy Valkeakoski Valtakatu 12 37600 VALKEAKOSKI
         Puhelin 03-4584 0200 fax 03-4584 0209
    549409  Valkeakosken Op PL 14 (Valtakatu 9-11) 37601 VALKEAKOSKI
         Puhelin 010 256 8515 Fax 010 256 8555
    837607  Sampo Valkeakoski Apiankatu 3 37600 VALKEAKOSKI
         Puhelin 010 512 1390 Fax 010 512 1391
VALKEALA
   575046   Kouvolan Seudun Op Valkeala Kustaa III tie 1 45370 VALKEALA
         Puhelin 010 257 7401 Fax 010 257 7302

VALLGRUND
   497018   Aktia Bank Abp Korsholm Vallgrund Sommarösundvägen 75 65920 NORRA VALLGRUND
         Telefon 010 247 5280 Telefax 010 247 5289
    497018  Aktia Pankki Oyj Mustasaari Vallgrund Sommarösundintie 75 65920 NORRA VALLGRUND
         Puhelin 010 247 5280 Fax 010 247 5289
VALTIMO
   549600   Pielisen Osuuspankki Keskuskatu 38 75700 VALTIMO
         Puhelin 010-254 3501 Fax 010-254 3596
VAMMALA
   1198    Nordea Vammala PL 45 (Puistokatu 12) 38201 VAMMALA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-514 1020
    363630  Tapiola Puistokatu 3-5 38200 VAMMALA
         Puhelin 020 363 630
    445615  Huittisten Sp Vammala Puistokatu 6 38200 VAMMALA
         Puhelin 010-8415780 fax 010-8415789
    566006  Vammalan Seudun Op PL 5 (Puistokatu 2) 38201 VAMMALA
         Puhelin 010 257 5202 Fax 010 257 5221
VAMPULA
   549705   Vampulan Op 32610 VAMPULA
         Puhelin 02-765 1122 Fax 02-765 1683
VANDA
    1220   Nordea Vanda-Dickursby Stationsvägen 10 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-165 46077
    1504   — Vanda-Håkansböle Galoppbrinken 4 00020 NORDEA
         Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 6178
    1221   — Vanda-Korso Kungsörnsvägen 12 00020 NORDEA
                           72
       Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 6201
   1416   — Vanda-Myrbacka Eldstadstorget 1 00020 NORDEA
       Telefon se sidan 4 Telefax 09-165 58320
   1339   — Vanda-Räckhals Larsvägen 145 00020 NORDEA
       Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 6266
   1394   — Vanda-Aviapolis Vandaportsgatan 3, Jumbo 00020 NORDEA
       Telefon se sidan 4 Telefax 09-1654 6348
   31035  SHB Vanda-AviapolisVandaportsgatan 3 (Jumbo köpcentrum) 01510 VANDA
       Telefon 010 444 3220 Telefax 010 444 3230
   31036  — Vanda Dickursby PB 217 (Konvaljvägen 28) 01301 VANDA
       Telefon 010 444 3120 Telefax 010 444 3130
   31037  — Vanda-Myrbacka Eldstadstorget 1 01600 VANDA
       Telefon 010 444 3200 Telefax 010 444 3205
   363630  Tapiola Eldstadsgränden 7 01600 VANDA
       Telefon 01019 5102
   363630  — Konvaljvägen 7 01300 VANDA
       Telefon 01019 5102
   405513  Aktia Bank Abp Vanda Dickursby Stationsvägen 2 01300 VANDA
       Telefon 010 247 6100 Telefax 010 247 6109
   405516  — Vandaporten Balansvägen 8 01510 VANDA
       Telefon 010 247 6120 Telefax 010 247 6129
   405535  — Vanda Myrbacka Gillestråket 6 01600 VANDA
       Telefon 010 247 6130 Telefax 010 247 6139
   440540  Nooa Sb Dickursby Dickurstråket 11 01300 VANDA
       Telefon 010 436 6490 Telefax 010 436 6499
VANHAKYLÄ
   472110  Isojoen Op Vanhakylän palvelupiste Erkuntie1 64810 VANHAKYLÄ
       Puhelin 06-263 5166 Fax 06-263 5166
VANTAA
   1709   Nordea Hki-Vantaa Lentoasema Lentoasemantie 1 00020 NORDEA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 6043
   1504   — Vantaa-Hakunila Laukkarinne 4 00020 NORDEA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 6178
   1221   — Vantaa-Korso Maakotkantie 12 00020 NORDEA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 6201
   1416   — Vantaa-Myyrmäki Liesitori 1 00020 NORDEA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 09-165 58320
   1339   — Vantaa-Rekola Laurintie 145 00020 NORDEA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 6266
   1220   — Vantaa-Tikkurila Asematie 10 00020 NORDEA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 09-165 46077
   1394   — Vantaa-Aviapolis Vantaanportinkatu 3, Jumbo 00020 NORDEA
       Puhelin katso sivu 3 Fax 09-1654 6348
   31035  SHB Vantaa-Aviapolis Vantaanportinkatu 3 (Kauppakeskus Jumbo) 01510 VANTAA
       Puhelin 010 444 3220 Fax 010 444 3230
   31036  — Tikkurila PL 217 (Kielotie 28) 01301 VANTAA
       Puhelin 010 444 3120 Fax 010 444 3130
   31037  — Vantaa-Myyrmäki Liesitori 1 01600 VANTAA
       Puhelin 010 444 3200 Fax 010 444 3205
   363630  Tapiola Kielotie 7 01300 VANTAA
       Puhelin 01019 5102
   363630  — Liesikuja 7 01600 VANTAA
       Puhelin 01019 5102
   405516  Aktia Pankki Oyj Vantaanportti Tasetie 8 01510 VANTAA
       Puhelin 010 247 6120 Fax 010 247 6129
   405535  — Vantaa Myyrmäki Kilterinraitti 6 01600 VANTAA
       Puhelin 010 247 6130 Fax 010 247 6139
   405513  — Vantaa Tikkurila Asematie 2 01300 VANTAA
       Puhelin 010 247 6100 Fax 010 247 6109
   440540  Nooa Sp Tikkurila Tikkuraitti 11 01300 VANTAA
       Puhelin 010 436 6490 Fax 010 436 6499
   440541  — Myyrmäki Liesitori 1 01600 VANTAA
       Puhelin 010 436 6510 Fax 010 436 6519
   473048  Suupohjan Op Sop Vantaa Unikkotie 9 01300 VANTAA
       Puhelin 020 166 6320 Fax 020 166 6321
                             73
    579012  Helsingin Op Pankki Jumbo VAántaanpostinkatu 3 01510 VANTAA
        Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9785
    572068  — Korso Merikotkanpolku 2 01450 VANTAA
        Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9405
    572290  — Myyrmäki Myyrmäenraitti 2 01600 VANTAA
        Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9675
    578999  — Myyrmannin palvelupiste Kauppakeskus Iskoskuja 3 01600 VANTAA
        Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 6945
    572010  — Tikkurila Kielotie 11 01300 VANTAA
        Puhelin 010 255 9015 Fax 010 255 9825
    578055  Helsingin Op Vantaan yrityspankki Tikkuraitti 16, 2.krs 01300 VANTAA
        Puhelin 010 255 6500 Fax 010 255 9875
    801017  Sampo Vantaa-Myyrmäki PL 117 (Liesikuja 4) 00075 SAMPO
        Puhelin 010 513 4820 Fax 010 513 4821
    801047  — Vantaa-Martinlaakso PL 118 (Kivivuorentie 4) 00075 SAMPO
        Puhelin 010 513 7970 Fax 010 513 7971
    801307  — Vantaa-Tikkurila PL 114 (Asematie 12 A) 00075 SAMPO
        Puhelin 010 513 7910 Fax 010 513 7911
VARKAUS
   1044    Nordea Varkaus Kauppakatu 40 78200 VARKAUS
        Puhelin katso sivu 3 Fax 017-203 0629
    363630  Tapiola Kauppakatu 18 78200 VARKAUS
        Puhelin 01019 5102
    550039  Pohjois-Savon Osuuspankki Taulumäki PL 190 (Kauppakatu 54) 78201 VARKAUS
        Puhelin 010 255 5310 Fax 010 255 5212
    878007  Sampo Varkaus Kauppakatu 48 78200 VARKAUS
        Puhelin 010 25808501 Fax 010 258 8270
VARPAISJÄRVI
   460014  Säästöpankki Optia Varpaisjärvi Kauppatie 25 73200 VARPAISJÄRVI
        Puhelin 029 0412 580 Fax 029 0412 584
    550103  Varpaisjärven Op PL 5 (Lapinlahdentie 1) 73201 VARPAISJÄRVI
        Puhelin 017-760 1600 Fax 017-760 1666
VASA
    1528   Nordea Vasa Nedre torget 3 65100 VASA
        Telefon se sidan 4 Telefax 06-317 6360
    31022  SHB Vasa PB 376 (Hovrättsesplanaden 18) 65101 VASA
        Telefon 010 444 5151 Telefax 010 444 5141
    363630  Tapiola Handelsesplanaden 19-21 65100 VASA
        Telefon 01019 5102
    495820  Kvevlax Sp Vasa Handelsesplanaden 23 65100 VASA
        Telefon 06-346 2150 Telefax 06-346 2156
    497011  Aktia Bank Abp Vasa Vikinga Brändövägen 81 65200 VASA
        Telefon 010 247 5160 Telefax 010 247 5169
    497015  — Vasa Roparnäs Kungsvägen 72-74 65320 VASA
        Telefon 010 247 5170 Telefax 010 247 5179
    497010  — Vasa Torgkontoret Vasaesplanaden 16 65100 VASA
        Telefon 010 247 5100 Telefax 010 247 5109
    497028  — Vasa Företagskontor Vasaesplanaden 16 65100 VASA
        Telefon 010 247 5100 Telefax 010 247 5159
    567008  Vasa Andb Vasa PB 34 (Nedre Torget) 65101 VASA
        Telefon 06-324 6111 Telefax 06-324 6271
    567120  — OP Private PB 34 (Nedre Torget) 65101 VASA
        Telefon 06-324 6111 Telefax 06-624 6265
    567260  — Handelsesplanaden Handelsesplanaden 24 65100 VASA
        Telefon 06-324 6322 Telefax 06-324 6326
    660100  ÅAB Vasa Hovrättsesplanaden 15 65100 VASA
        Telefon 0204-293 300 Telefax 0204-293 310
VASKIO
   471510  Vaskion Op Pääkonttori Kauppatie 15 25260 VASKIO
        Puhelin 02-727 8800 Fax 02-727 8811
VATIALA
   510445  Kangasalan Seudun Osuuspankki Vatiala Vatialantie 1 36240 KANGASALA
        Puhelin 03-377 6180 Fax 03-377 6184
VEHMAA
   435014   Kalannin Sp Vehmaa Vinkkiläntie 26 23200 VINKKILÄ
                               74
         Puhelin 010-8415880 fax 010-8415889
     550706  Turun Seudun Op Vehmaa Vinkkiläntie 17 23200 VINKKILÄ
         Puhelin 010 256 9206 Fax 010 256 9790
VEHMERSALMI
   550801    Vehmersalmen Op Vehmersalmentie 34 71310 VEHMERSALMI
         Puhelin 010 255 1701 Fax 010 255 1749
VEIKARS
   557900   Östra Korsholms Andb Voitbyvägen 121 66520 VEIKARS
         Telefon 06-343 3113 Telefax 06-343 3113
VEIKKOLA
   529745   Länsi-Uudenmaan Op Veikkola Koskentie 3 02880 VEIKKOLA
         Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5299
VESANTO
   551000    Vesannon Op Keskustie 7 72300 VESANTO
         Puhelin 010 255 1101 Fax 010 255 1189
VESILAHTI
   551136   Tampereen Seudun Op Vesilahti Kesontie 2 A 37470 VESILAHTI
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
VETELI
     1067   Nordea Veteli Koulutie 73 69700 VETELI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-325 5784
     551200  Vetelin Op Koulutie 84 69700 VETELI
         Puhelin 06-862 1341 Fax 06-862 1022
VIEKIJÄRVI
    551401   Pielisen Osuuspankki Viekki Viekijärventie 2 81860 VIEKIJÄRVI
         Puhelin 010-254 3501 Fax 010-254 3596


VIEREMÄ
   460015   Säästöpankki Optia Vieremä Ponssentie 2 74200 VIEREMÄ
         Puhelin 029 0412 590 Fax 029 0412 594
     478810  Vieremän Op Pääkonttori Petterintie 2 74200 VIEREMÄ
         Puhelin 017-760 0700Fax 017-760 0760
VIHANTI
   551602   Vihannin Op Asematie 9 86400 VIHANTI
         Puhelin 010 253 9201 Fax 010 253 9220
VIHTI
     529714  Länsi-Uudenmaan Op Vihti Niuhalanraitti 3, 03400 VIHTI
         Puhelin 010 254 5201 Fax 010 254 5374
VIIALA
     522817  Tampereen Seudun Op Viiala Keskuskatu 42 37830 VIIALA
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
VIINIJÄRVI
    551803   Liperin Op Viinijärvi Joensuuntie 1 83400 VIINIJÄRVI
         Puhelin 013-285 579 Fax 013-285 061
VIITASAARI
    1055    Nordea Viitasaari Keskitie 7 44500 VIITASAARI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2705
     478120  Keiteleen Op Viitasaari Keskitie 6 44500 VIITASAARI
         Puhelin 014-577 4200 Fax 014-577 4223
     552001  Keski-Suomen Op Viitasaari Porthanintie 2 44500 VIITASAARI
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6814

VILLMANSTRAND
   31048  SHB Villmanstrand PB 190 ( Valtakatu 43) 53101 VILLMANSTRAND
       Telefon 010 444 5070 Telefax 010 444 5071
VILPPULA
   552110 Mäntän Seudun Op Vilppula Kaarikatu 1 35700 VILPPULA
       Puhelin 03-471 3222 Fax 03-471 3223
VIMPELI
   1384  Nordea Vimpeli Patruunantie 20 62800 VIMPELI
       Puhelin katso sivu 3 Fax 06-558 6101
   552202 Vimpelin Op Patruunantie 14 62800 VIMPELI
       Puhelin 010 253 9112 Fax 010 253 9109
VIRKKALA
                              75
    400626  Länsi-Uudenmaan Sp Virkkala Virkkalantie 13 08700 VIRKKALA
         Puhelin 029 041 2110 Fax 029 041 2115
VIROLAHTI
   552308   Virolahden Op Opintie 1 49900 VIROLAHTI
         Puhelin 010 257 3701 Fax 010 257 3777
VIRRAT
   1165    Nordea Virrat Virtaintie 33 34800 VIRRAT
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-475 4077
    476260  Keuruun Op Virrat Virtaintie 31 34800 VIRRAT
         Puhelin 03-475 5130 Fax 03-475 5160
    552403  Virtain Op Virtaintie 40 34800 VIRRAT
         Puhelin 03-485 211 Fax 03-485 2666
VISUVESI

VUOLIJOKI
   576109   Kainuun Op Vuolijoki Kajaanintie 2 88270 VUOLIJOKI
         Puhelin 010 256 1701 Fax 010 256 1715
VUORELA
   478620   Siilinjärven Op Toivala-Vuorela Vänrikintie 2 70910 VUORELA
         Puhelin 017-264 4280 Fax 017-264 4282
VUORI
    520813  Köyliön Op Vuorenmaa Vuorenmaantie 50 B 27860 VUORI
         Puhelin 02-554 4250
VÅRDÖ
    660100  ÅAB Vårdö 22550 VÅRDÖ
         Telefon 018-47 700 Telefax 018-47 700
VÄHÄKYRÖ
   472790   Kyrönmaan Op Vähäkyrö Porinmäentie 2 66500 VÄHÄKYRÖ
         Puhelin 06-478 8300 Fax 06-478 8310
VÄÄKSY
   1471    Nordea Vääksy Rusthollintie 2 17200 VÄÄKSY
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-850 3919
    501109  Etelä-Päijänteen Op PL 39 (Rusthollintie 1) 17201 VÄÄKSY
         Puhelin 010 254 7991 Fax 010 254 7927
VÖRÅ
    1665   Nordea Vörå-Oravais Vöråvägen 5 66600 VÖRÅ
         Telefon se sidan 4 Telefax 06-383 2264
    497110  Vörå Sb Huvudkontor Vöråvägen 7 66601 VÖRÅ
         Telefon 06-384 4500 Telefax 06-383 2558
    567134  Vasa Andb Vörå Vöråvägen 12 66601 VÖRÅ
         Telefon 06-383 2189 Telefax 06-383 3204
VÖYRI
    1665   Nordea Vöyri-Oravainen Vöyrintie 5 66600 VÖYRI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-383 2264
    497110  Vöyrin Sp Pääkonttori Vöyrintie 7 66601 VÖYRI
         Puhelin 06-384 4500 Fax 06-383 2558
    567134  Vaasan Op Vöyri Vöyrintie 12 66601 VÖYRI
         Puhelin 06-383 2189 Fax 06-383 3204
                   Y

YLIHÄRMÄ
   1301    Nordea Ylihärmä Viitaväylä 11 62375 YLIHÄRMÄ
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-422 4101
    492810  Ylihärmän Sp Ylihärmä PL 6 (Päämajantie) 62375 YLIHÄRMÄ
         Puhelin 020 7582 410 fax 020 7582 419

YLIKIIMINKI
    553003  Oulun Op Ylikiiminki Harjutie 91300 YLIKIIMINKI
         Puhelin 010 253 5014 Fax 010 253 5739
YLISTARO
                               76
     1196   Nordea Ylistaro Kaukolanraitti 3 61400 YLISTARO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-422 4801
     553204  Etelä-Pohjanmaan Op Ylistaro PL 44 (Kaukolanraitti 4) 61401 YLISTARO
         Puhelin 010 254 7111 Fax 010 254 7291

YLITORNIO
   1172    Nordea Ylitornio Alkkulanraitti 63 95600 YLITORNIO
         Puhelin katso sivu 3 Fax 016-572 119
     553300  Ylitornion Op Alkkulanraitti 52 95600 YLITORNIO
         Puhelin 010-257 5110 Fax 010 257 5190
YLIVIESKA
    1068    Nordea Ylivieska Kauppakatu 9 84100 YLIVIESKA
         Puhelin katso sivu 3 Fax 08-424 132
     363630  Tapiola Torikatu 3 84100 YLIVIESKA
         Puhelin 01019 5102
     475430  Sievin Op Ylivieska Juurikoskenkatu 6 84100 YLIVIESKA
         Puhelin 08-410 5200 Fax 08-410 5227
     491250  Kortesjärven Säästöpankki, Ylivieskan palvelupiste, Juurikoskenkatu 1, 84100 YLIVIESKA
         puhelin 020 758 2380 fax 020 758 2351
     553405  Ylivieskan Op Kauppakatu 11 84100 YLIVIESKA
         Puhelin 010 258 7701 Fax 010 258 7708
     884007  Sampo Ylivieska Rautatienkatu 3 84100 YLIVIESKA
         Puhelin 010 512 4970 Fax 010 512 4971

YLI-II
     574167  Oulun Op Yli-Ii Elatuspellontie 3 91200 YLI-II
         Puhelin 010 253 5720 Fax 010 253 5729
YLÄMYLLY
   523420    Liperin Op Ylämylly Ylämyllyntie 62 B 80400 YLÄMYLLY
         Puhelin 013-285 579 Fax 013-285 077
YLÄNE
     553606  Yläneen Op Haverintie 6 A 21900 YLÄNE
         Puhelin 02-277 6700 Fax 02-256 3159
YLÖJÄRVI
   1443    Nordea Ylöjärvi Soppeentie 2 33470 YLÖJÄRVI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 03-348 2382
     450014  Eräjärven Sp Ylöjärvi Mikkolantie 11 33470 YLÖJÄRVI
         Puhelin 03-347 4400 Fax 03-347 4440
     450360  Aito Sp Oy, Ylöjärvi, Mikkolantie 2, 33470 Ylöjärvi,
         puh 03 45840140 fax 03 45840014
     553701  Tampereen Seudun Op Ylöjärvi Mikkolantie 1-3 33470 YLÖJÄRVI
         Puhelin 010 254 6018 Fax 010 254 6228
YPÄJÄ
     553902  Ypäjän Op Kurjenmäentie 2 32100 YPÄJÄ
         Puhelin 02-763 7580 Fax 02-767 7198
YTTERMARK
   497210    Yttermark Sb Huvudkontor Vasavägen 742 64220 YTTERMARK
         Telefon 06-225 6371 Telefax 06-225 6317
                   Å

ÅBO
     1590   Nordea Åbo-Salutorget Köpmansgatan 9 B 20100 ÅBO
         Telefon se sidan 4 Telefax 02-334 5414
     1552   — Åbo-Hammarbacken Stenkonvägen 1 20720 ÅBO
         Telefon se sidan 4 Telefax 02-236 7838
     1175   — Åbo-Humlegård Humlegårdsgatan 9 20100 ÅBO
         Telefon se sidan 4 Telefax 02-334 5336
     1524   — Åbo-Martins Martinsgatan 5 20810 ÅBO
                              77
         Telefon se sidan 4 Telefax 02-334 5505
     1652   — Åbo-Tavastgatan Tavastgatan 5 20500 ÅBO
         Telefon se sidan 4 Telefax 02-231 8840
     1474   — Åbo-Västra Centrum Filargatan 1 20320 ÅBO
         Telefon se sidan 4 Telefax 02-334 5539
     31020  SHB Åbo-Slottsgatan PB 171 (Slottsgatan 18) 20101 ÅBO
         Telefon 010 444 5010 Telefax 010 444 5030
     31061  — Åbo-Tavastgatan Tavastgatan 2 20500 ÅBO
         Telefon 010 444 5577 Telefax 010 444 5579
     363630  Tapiola Eriksgatan 6 B 20100 ÅBO
         Telefon 020 363 630
     405581  Aktia Bank Abp Åbo Salutorget Universitetsgatan 15 20100 ÅBO
         Telefon 010 247 5800Telefax 010 247 5809
     405565  — Företagsbanken Universitetsgatan 15 20100 ÅBO
         Telefon 010 247 5800 Telefax 010 247 5829
     430926  — Salutorget Universitetsgatan 21 20100 ÅBO
         Telefon 010 430 9800 Telefax 010 430 9801

     571004  Åbonejdens Andb PB 44 (Mariegatan 4) 20101 ÅBO
         Telefon 010 256 9206 Telefax 010 256 9361
     660100  ÅAB Åbo Eriksgatan 8 20100 ÅBO
         Telefon 020 429 3100 Telefax 020 429 3110
                   Ä

ÄETSÄ
     512714  Keikyän Op Päätie 16 32740 ÄETSÄ
         Puhelin 03-5131 8000 Fax 03-5131 8008
ÄHTÄRI
   1197    Nordea Ähtäri Ostolantie 4 63700 ÄHTÄRI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 06-434 3601
     554005  Ähtärin Op Ostolantie 15 63700 ÄHTÄRI
         Puhelin 010 254 3115 Fax 010 254 3120
ÄHTÄVÄ
   405593    Aktia Bank Abp Pedersöre Ähtävä Ähtäväntie 270 68820 ÄHTÄVÄ
         Puhelin 010 247 5050 Fax 010 247 5059

ÄIJÄLÄ
     476010  Hannulan Op Äijälän palvelupiste Äijäläntie 1077 41390 ÄIJÄLÄ
         Puhelin 020 757 1574 Fax 020 757 1575
ÄYSTÖ
     473064  Suupohjan Op Äystö Pysäkkitie 23 64770 ÄYSTÖ
         Puhelin 020 166 6545 Fax 020 166 6545
ÄÄNEKOSKI
   1207     Nordea Äänekoski Kauppakatu 15 44100 ÄÄNEKOSKI
         Puhelin katso sivu 3 Fax 014-336 2600
     363630  Tapiola Torikatu 5 44100 ÄÄNEKOSKI
         Puhelin 020 363 630
     554301  Keski-Suomen Op Äänekoski Torikatu 2 44100 ÄÄNEKOSKI
         Puhelin 010 256 5711 Fax 010 256 6540
     844007  Sampo Äänekoski Kauppakatu 13 44100 ÄÄNEKOSKI
         Puhelin 010 512 3670 Fax 010 512 3671
                   Ö

ÖVERMALAX
                           78
   497042  Aktia Bank Abp Övermalax Viasvägen 97 66140 ÖVERMALAX
       Telefon 010 247 5240 Telefax 010 247 5249
   567087  Vaasan Op / Vasa Andb Maalahti Långtået 5 66140 ÖVER-MALAX
       Puhelin 06-365 4191 Fax 06-365 4750
ÖVERMARK
   497310  Närpiön Säästöpankki/ Närpes Sparbank Ylimarkku/Övermark kont.Vasavägen 1602
       64610 ÖVERMARK
       Telefon 06-261 0100 Telefax 06-261 0101
   558002  Övermark Andb Vasavägen 1619 64610 ÖVERMARK
       Telefon 06-228 2800 Telefax 06-225 3328
ÖVERPURMO
   557014  Purmo Andb Överpurmo Överpurmovägen 549 68970 ÖVERPURMO
       Telefon 06-727 3511
                                        79

       TOIMIPAIKAT NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ
       BANKKONTOREN I NUMMERFÖLJD
       BANK BRANCHES IN NUMERIC ORDER

Nordea Pankki
Konttori-
numero Konttori             Puhelin     Fax

1001  Nordea Pankki Forssa       katso sivu 3   03-4195255  1096  — Lohja / Lojo        katso sivu 3   09-16558600
1005  — Hamina             katso sivu 3   05-2270759  1097  — Loimaa           katso sivu 3   02-7624892
1007  — Heinola             katso sivu 3   03-8503809  1098  — Loviisa / Lovisa      katso sivu 3   019-531518
1011  — Hki-Hakaniemi/Hfors-Hagnäs katso sivu 3     09-16546710  1099  — Mikkeli           katso sivu 3   015-2030280
1012  — Hki-Töölö / Hfors-Tölö     katso sivu 3   09-16541236  1100  — Kangasniemi         katso sivu 3   015-2030399
1014  — Hki-Fredrikintori /       katso sivu 3   09-16541330  1101  — Mäntyharju         katso sivu 3   015-2030339
     Hfors-FredriksRG                        1102  — Pieksämäki         katso sivu 3   015-2030319
1019  — Hki-Kruununhaka /        katso sivu 3   09-16543740  1103  — Nurmes           katso sivu 3   013-2623620
     Hfors-Kronohagen                        1105  — Oulainen          katso sivu 3   08-474398
1020  — Hki-Lauttasaari/Hfors-Drumsö katso sivu 3    09-16541110  1107  — Oulu            katso sivu 3   08-3107519
1021  — Hki-Munkkiniemi /        katso sivu 3  09-16545840  1108  — Ii             katso sivu 3   08-5642828
     Hfors-Munksnäs                         1109  — Kuusamo           katso sivu 3   08-3224511
1023  — Hki-Meilahti / Hfors-Mejlans  katso sivu 3   09-16545722  1110  — Muhos            katso sivu 3   08-3107081
1025  — Hki-Malmi / Hfors-Malm     katso sivu 3   09-16557041  1111  — Taivalkoski         katso sivu 3   08-8133411
1026  — Nurmijärvi           katso sivu 3   09-16558910  1112  — Espoo-Tapiola / Esbo-Hagalund katso sivu 3  09-16527705
1029  — Hyvinkää            katso sivu 3   019-455550  1113  — Pietarsaari / Jakobstad   katso sivu 3   06-3255380
1030  — Karkkila            katso sivu 3   09-2259143  1116  — Harjavalta         katso sivu 3   02-61036116
1032  — Hämeenlinna           katso sivu 3   03-6140334  1117  — Kankaanpää         katso sivu 3   02-61036510
1035  — Lammi              katso sivu 3   03-6332201  1118  — Kokemäki          katso sivu 3   02-6222710
1036  — Janakkala (Turenki)       katso sivu 3   03-6881989  1119  — Huittinen          katso sivu 3   02-61036413
1037  — Iisalmi             katso sivu 3   017-196099  1122  — Merikarvia         katso sivu 3   02-61036611
1038  — Imatra             katso sivu 3   05-2270845  1123  — Nakkila           katso sivu 3   02-6222641
1039  — Imatra-Vuoksenniska       katso sivu 3   05-2270860  1124  — Porvoo / Borgå       katso sivu 3   019-16558517
1040  — Joensuu             katso sivu 3   013-2623266  1125  — Mäntsälä          katso sivu 3   019-6871301
1041  — Ilomantsi            katso sivu 3   013-2623510  1126  — Raahe            katso sivu 3   08-220218
1042  — Lieksa             katso sivu 3   013-2623570  1127  — Kalajoki          katso sivu 3   08-462808
1043  — Outokumpu            katso sivu 3   013-2623678  1128  — Rauma            katso sivu 3   02-8338515
1044  — Varkaus             katso sivu 3   017-2030629  1129  — Eura            katso sivu 3   02-8338765
1045  — Jyväskylä            katso sivu 3   014-3361517  1131  — Säkylä           katso sivu 3   02-8338720
1047  — Hankasalmi           katso sivu 3   014-3362169  1132  — Riihimäki          katso sivu 3   019-7791200
1048  — Joutsa             katso sivu 3   014-3362870  1134  — Rovaniemi          katso sivu 3   016-3302298
1049  — Karstula            katso sivu 3   014-3362475  1135  — Salo            katso sivu 3   02-7703242
1050  — Keuruu             katso sivu 3   014-3362115  1136  — Perniö           katso sivu 3   02-7703369
1052  — Saarijärvi           katso sivu 3   014-3362250  1137  — Savonlinna         katso sivu 3   015-2030453
1053  — Suolahti            katso sivu 3   014-3362410  1140  — Seinäjoki          katso sivu 3   06-4143202
1055  — Viitasaari           katso sivu 3   014-3362705  1141  — Ilmajoki          katso sivu 3   06-7222770
1056  — Jämsä Jämsän seutu       katso sivu 3   014-3362339  1142  — Jalasjärvi         katso sivu 3   06-4343001
1057  — Kajaani             katso sivu 3   08-6154246  1143  — Kurikka           katso sivu 3   06-4343401
1058  — Kuhmo              katso sivu 3   08-6154399  1144  — Peräseinäjoki        katso sivu 3   06-4224501
1060  — Kauhajoki            katso sivu 3   06-4343301  1145  — Tammisaari / Ekenäs     katso sivu 3   019-2462481
1061  — Kemi              katso sivu 3   016-254774  1146  — Tampere           katso sivu 3   03-2121274
1062  — Kemijärvi            katso sivu 3   016-812713  1150  — Ikaalinen          katso sivu 3   03-4587235
1063  — Kerava             katso sivu 3   09-16558959  1151  — Kangasala          katso sivu 3   03-3773485
1064  — Järvenpää            katso sivu 3   09-16558015  1153  — Hämeenkyrö- Kyröskoski   katso sivu 3   03-3713093
1065  — Kokkola             katso sivu 3   06-3255400  1154  — Lempäälä          katso sivu 3   03-3752005
1066  — Kannus             katso sivu 3   06-3255799  1157  — Mänttä           katso sivu 3   03-4748707
1067  — Veteli             katso sivu 3   06-3255784  1158  — Nokia            katso sivu 3   03-3412759
1068  — Ylivieska            katso sivu 3   08-424132   1159  — Orivesi           katso sivu 3   03-3352304
1069  — Kotka              katso sivu 3   05-2270699  1160  — Parkano           katso sivu 3   03-4483433
1071  — Kotka-Karhula          katso sivu 3   05-2270739  1161  — Pälkäne           katso sivu 3   03-5343685
1073  — Anjalankoski          katso sivu 3   05-2270559  1162  — Ruovesi           katso sivu 3   03-4762284
1075  — Kristiinankaupunki / Kristinestad katso sivu 3  06-3255743  1163  — Valkeakoski         katso sivu 3   03-5841406
1076  — Isojoki             katso sivu 3   06-3445001  1165  — Virrat           katso sivu 3   03-4754077
1077  — Teuva              katso sivu 3   06-4343801  1166  — Toijala-Urjala       katso sivu 3   03-5421744
1078  — Kuopio             katso sivu 3   017-196378  1167  — Punkalaidun         katso sivu 3   02-7674737
1079  — Leppävirta           katso sivu 3   017-2030719  1170  — Tornio           katso sivu 3   016-482879
1081  — Sisä-Savo            katso sivu 3   017-196789  1171  — Pello            katso sivu 3   016-513590
1083  — Kuusankoski           katso sivu 3   05-2270539  1172  — Ylitornio          katso sivu 3   016-572119
1084  — Kausala             katso sivu 3   05-2270599  1175  — Turku-Humalisto /      katso sivu 3   02-3345336
1085  — Lahti-Aleksi 10         katso sivu 3   03-8503410       Åbo-Humlegård
1087  — Kärkölä             katso sivu 3   03-8503749  1177  — Pöytyä (Karinainen/Kyrö)  katso sivu 3   02-4862193
1090  — Orimattila           katso sivu 3   03-8503669  1181  — Naantali          katso sivu 3   02-3342534
1091  — Lappeenranta          katso sivu 3   05-2270316  1182  — Paimio           katso sivu 3   02-4771422
1095  — Lapua              katso sivu 3   06-4343201  1183  — Parainen / Pargas      katso sivu 3   02-4583183
                                    80
1185  — Uusikaupunki         katso sivu 3   02-8403460   1416  — Vantaa-Myyrmäki /      katso sivu 3   09-16558320
1186  — Laitila            katso sivu 3   02-856367        Vanda-Myrbacka
1188  — Alavus            katso sivu 3   06-4343501   1419  — Espoonlahti / Esboviken   katso sivu 3   09-16547777
1189  — Alahärmä           katso sivu 3   06-4224001   1426  — Pasila / Böle        katso sivu 3   09-16557530
1191  — Kauhava            katso sivu 3   06-4343101   1427  — Kaarina           katso sivu 3   02-3344810
1192  — Kuortane           katso sivu 3   06-4343701   1428  — Espoo-Keskusta / Esbo-Centrum katso sivu 3  09-16527420
1193  — Laihia            katso sivu 3   06-4224301   1432  — Espoo-Piispansilta     katso sivu 3   09-16547758
1195  — Tervajoki           katso sivu 3   06-4224701        / Esbo-Biskopsbro
1196  — Ylistaro           katso sivu 3   06-4224801   1439  — Tampere-Hervanta      katso sivu 3   03-3180910
1197  — Ähtäri            katso sivu 3   06-4343601   1443  — Ylöjärvi          katso sivu 3   03-3482382
1198  — Vammala            katso sivu 3   03-5141020   1445  — Haukipudas         katso sivu 3   08-3107001
1200  — Hki-WTC / Hfors-WTC      katso sivu 3   09-16544090   1448  — Ulvila           katso sivu 3   02-61036309
1201  — Ivalo             katso sivu 3   016-6755340   1449  — Kirkkonummi / Kyrkslätt   katso sivu 3   09-16527922
1207  — Äänekoski           katso sivu 3   014-3362600   1452  — Hollola           katso sivu 3   03-8503869
1208  — Hanko / Hangö         katso sivu 3   019-2482812   1456  — Kempele           katso sivu 3   08-3107051
1210  — Hki-Kulosaari / Hfors-Brändö katso sivu 3    09-16543815   1469  — Hki-Itäkeskus / 09-16587021 katso sivu 3   09-16587058
1216  — Sotkamo            katso sivu 3   08-6154420        Hfors-Östra Centrum
1218  — Korpilahti          katso sivu 3   014-3362775   1470  — Hki-Kamppi / Hfors-Kampen katso sivu 3    09-16544322
1220  — Vantaa-Tikkurila /      katso sivu 3   09-16546077   1471  — Vääksy           katso sivu 3   03-8503919
     Vanda-Dickursby                         1474  — Turku-Länsikeskus      katso sivu 3   02-3345539
1221  — Vantaa-Korso / Vanda-Korso katso sivu 3     09-16546201       Åbo-Västra Centrum
1222  — Haapajärvi          katso sivu 3   08-4493322   1477  — Lieto            katso sivu 3   02-4891522
1225  — Nivala            katso sivu 3   08-442915    1478  — Espoo-Leppävaara      katso sivu 3   09-16558385
1230  — Muonio            katso sivu 3   016-532207   1491  — Klaukkala          katso sivu 3   09-16558162
1231  — Kittilä            katso sivu 3   016-643174   1492  — Pirkkala          katso sivu 3   03-3681712
1232  — Salla             katso sivu 3   016-831160   1504  — Vantaa-Hakunila /      katso sivu 3   09-16546178
1233  — Sodankylä           katso sivu 3   016-612814        Vanda-Håkansböle
1235  — Karjaa / Karis        katso sivu 3   019-2785921   1510  — Oulu-Pateniemi       katso sivu 3   08-3107031
1239  — Hki-Käpylä / Hfors-Kottby   katso sivu 3   09-16557215   1519  — Lahti            katso sivu 3   03-8503210
1242  — Pihtipudas          katso sivu 3   014-3362670   1524  — Turku-Martti / Åbo-Martins katso sivu 3   02-3345505
1244  — Hki-Pakila / Hfors-Baggböle katso sivu 3    09-16557165   1528  — Vaasa / Vasa        katso sivu 3   06-3176360
1248  — Hki-Herttoniemi / Hfors-Hertonäs katso sivu 3  09-16587973   1542  — Alastaro          katso sivu 3   02-7641048
1257  — Hki-Pitäjänmäki /       katso sivu 3   09-16545621   1552  — Turku-Vasaramäki /     katso sivu 3   02-2367838
     Hfors-Sockenbacka                             Åbo-Hammarbacken
1262  — Hki-Haaga-Kannelmäki /    katso sivu 3   09-16545747   1562  — Yksityispankki Helsinki
     Hfors-Haga-Gamlas                            Privatbanken Helsingfors  09-16548000   09-16548002
1264  — Loppi             katso sivu 3   019-441044   1572  — Hki-Senaatintori /     katso sivu 3   09-16542971
1269  — Pori             katso sivu 3   02-6222388        Hfors-Senatstorget
1277  — Tampere-Sampo         katso sivu 3   03-2533018   1579  — Kouvola           katso sivu 3   05-2270499
1278  — Suomussalmi          katso sivu 3   08-6154520   1590  — Turku-Kauppatori/      katso sivu 3   02-3345414
1280  — Juva             katso sivu 3       15
                             015-2030359        Åbo-Salutorget
1285  — Nilsiä            katso sivu 3   017-196819   1596  — Hgin Yrityspankki      09-16588810   09-16588867
1297  — Alajärvi           katso sivu 3   06-5576501   1626  — Halikko           katso sivu 3   02-7703349
1301  — Ylihärmä           katso sivu 3   06-4224101   1630  — Ahvenanmaa/Åland      katso sivu 3   018-12499
1304  — Raisio            katso sivu 3   02-4385173   1638  — Kemiönsaari / Kimitoön   katso sivu 3   02-425501
1305  — Kitee             katso sivu 3   013-2623556   1652  — Turku-Hämeenkatu /     katso sivu 3   02-2318840
1309  — Espoo-Otaniemi / Esbo-Otnäs katso sivu 3    09-16527755       Åbo-Tavastgatan
1312  — Vihti-Nummela         katso sivu 3   09-16547222   1655  — Inkoo / Ingå        katso sivu 3   09-2212320
1317  — Laukaa            katso sivu 3   014-3362580   1665  — Vöyri-Oravainen /      katso sivu 3   06-3832264
1319  — Kolari            katso sivu 3   016-561944       — Vörå-Oravais
1323  — Hki-Pihlajamäki/       katso sivu 3   09-16547886   1667  — Korsnäs           katso sivu 3   06-3255707
     Hfors-Rönnbacka                         1669  — Uusikaarlepyy / Nykarleby  katso sivu 3   06-3255731
1339  — Vantaa-Rekola / Vanda-Räckhals katso sivu 3   09-16546266   1670  — Närpiö / Närpes       katso sivu 3   06-3255754
1341  — Haapavesi           katso sivu 3   08-451123    1682  — Tampere-Nekala       katso sivu 3   03-2129105
1343  — Tampere-Tammela        katso sivu 3   03-2557111   1695  — Heinävesi          katso sivu 3   017-2030729
1347  — Hki-Oulunkylä / Hfors-Åggelby katso sivu 3   09-16557120   1709  — Hki-Vantaa-Lentoasema    katso sivu 3   09-16546043
1366  — Tuusula/Tusby         katso sivu 3   09-16558125   1728  — Kerimäki          katso sivu 3   015-2030519
1367  — Nastola            katso sivu 3   03-8503889   1746  — Kiuruvesi          katso sivu 3   017-196919
1378  — Kauniainen / Grankulla    katso sivu 3   09-16547798   1747  — Pielavesi          katso sivu 3   017-196703
1379  — Nurmo             katso sivu 3   06-4146565   1748  — Siilinjärvi         katso sivu 3   017-196799
1384  — Vimpeli            katso sivu 3   06-5586101   1810  — Hki-Rautatieasema      katso sivu 3   09-16543315
1388  — Hki-Kontula /         katso sivu 3   09-165/87066  1817  — Oulu-Kaakkuri        katso sivu 3   03-3107220
     Hfors-Gårdsbacka                        1981  — Sipoo            katso sivu 3   09-2392955
1389  — Hki-Vuosaari / Hfors-Nordsjö katso sivu 3    09-16587083   1988  — Tuusula-Jokela       katso sivu 3   09-16548404
1394  — Vantaa-Aviapolis       katso sivu 3   09-16546348   1995  — Keminmaa          katso sivu 3   016-271448
     Vanda-Aviapolis                         1997  — Ranua            katso sivu 3   016-3551514
1395  — Tampere-Tesoma        katso sivu 3   03-3450276
1399  — Jurva             katso sivu 3   06-3445901
                                  81
Nordea Pankin konttoripalvelut:

Ottolainaukseen ja kirjanpitoon liittyvät selvitykset sekä konttoreiden kassatositteet.
Kuittipyynnöt kirjallisina.

2360 Helsingin konttoripalvelut       Puhelinnumero        Fax
Osoite: Nordea Pankki Suomi Oyj       09-165 87800        09-165 87890
    2360 Nordea APS Asiakastuki
    Levytie 2 A
    00020 NORDEA


Nordea pankin muut toimipaikat:       Puhelinnumero    Fax

1555 Nordea Järjestöpankki         0200 2121     09-16546790
Nordea Järjestöpankki
Paasivuorenkatu 3
00020 Nordea

1595 Shipping, Offshore & Oil Servic, Fin  09-16554360    09-16553496
1596 Nordea Hgin Yrityspankki        09-16588810    09-16588867
1660 Suuryrityspalvelut           09-1651
1804 Fid Institutions            09-1651
1805 Fid Funds & Investments Banks     09-1651
1808 Private Banking Helsinki        09-1651      09-16546709
1815 Management               09-1651      09-1651
1820 International Branch          09-1651
2333 Suuryrityspalvelut, Support      09-1651      09-16552797
2470 Rahahuolto/G4S             09-16558206    09-16558258
2475 Personnel Credits & Netb Study Loans  09-1651      09-7591896
2490 Sosiaali- ja eläkeasiat        09-1651      09-16552811
2501 Marketing HH and HH Core Products FI  09-7531724
2508 Consumercard Services Helsinki     09-16588293    09-16588297
2523 Hankintapalvelut            09-1651      09-16588071
2529 Vähittäispankin sijoitukset      09-1651      09-5021848
2535 Perintä                09-1651      09-16556265
2536 Tilapalvelut              09-1651      09-735004
2540 Kirjauspalvelut            09-16558220    09-5124801
2548 NSS Global Settelement & CA      09-1651
2553 Group HR Services FI          09-1651
2556 Henkilöstön kehittäminen        09-1651      09-16527227
2562 NSS Management             09-1651      09-16554088
2566 Spesialised Financial Services FI   09-1651      09-18589168
2580 Contact Center hallinto ja tuki    09-1651      09-16525126
2584 Payment Operations FI         09-1655456    09-16553090
2588 Yritysasiakkaiden Contact Center    0200 2121 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-18
2360 Konttoripalvelut            09-16587800
   Levytie 2b, 00020 Nordea
2589 Säilytysasiakasyhteydet        09-1651      09-7530712
2590 Liikkeeseenlaskijapalvelut       09-1651      09-637256
2598 Omaisuudenhoito            09-1651      09-7530746
2599 Arvopaperipalveluiden tuki       09-1651      09-637756
2611 Cards                 09-1651
2619 International Loan Services      09-1651      09-7536816
2626 Trade finance             09-1651      09-16556090
2653 Nordean taloudellinen tutkimus     09-1651      09-7261281
2658 It Control and Risk Management     09-1651
2685 Global Banks              09-1651
2690 First Collection Finland        09-1651      09-16552720
2698 Corporate Actions           09-1651      09-16551099
2672 Maariskivaraus             09-1651
2712 Fx & MM-Sales             09-1651      09-7261282
2713 Kassatoimi               09-16587640    09-16587643
2716 Securities Operations         09-1651      09-16559862
2719 Derivatives Sales           09-1651      09-7261282
2722 Operational Risk            09-1651      09-7261281
2734 Cash Services/Loomis-(Acc.unit)    09-16558206    09-16587643
2737 Finnish & International Origination  09-1651      09-627956
2740 Centralised Fx/MM Operations      09-1651      09-16559862
2741 Management               09-16548000    09-16548002
2747 Setlement Services           09-1651      09-16559825
2756 HR and Business Support        09-1651      09-16559055
2798 NSS GC Client Relations        09-1651
2875 Clearing, Finland           09-16555461    09-16559059
2962 Private Netbank FI           09-1651
2981 Corporate Finance Finland       09-1651
                                      82
KONSERNIYHTIÖT

2465 Nordea Investment Mangt Suomi Oy     09-16548330      09-16548368
2476 Aleksi 36a                09-1651
2477 Aleksi 36b                09-1651
2478 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy       09-16527601      09-16527650
2479 Fidenta Oy                09-82820       09-523133
2480 Merita Kiinteistöt Oy           09-1651        09-16557890
2481 Nordea Rahoitus Suomi Oy         09-1651        09-18589140
2486 FLD Equity Structures           09-12341       09-6121145
2488 Nordea Rahastoyhtiö Oy          09-16548251      09-16548368
2494 Huoneistokeskus Oy            09-1803750      09-1803786


Nordea Pankin laskentapaikat

 1710 Lounais-Suomi ja Ahvenanmaa Yksityispankki       Eerikinkatu 17    20100  Turku
 1711 Etelä-Hämeen Yksityispankki               Hämeenkatu 18     05800  Hyvinkää
 1712 Etelä-Pohjanmaan Yksityispankki             Keskustori 4     60100  Seinäjoki
 1713 Etelä-Savon Yksityispankki               Porrassalmenkatu 23  50100  Mikkeli
 1714 Kaakkois-Suomen Yksityispankki             Valtakatu 15     45100  Kouvola
 1715 Keski-Suomen Yksityispankki               Kauppakatu 18     40100  Jyväskylä
 1716 Lahden Yksityispankki                  Aleksanterinkatu 5  15110  Lahti
 1717 Lapin Yksityispankki                  Rovakatu 17      96100  Rovaniemi
 1718 Oulun Yksityispankki                  Kirkkokatu 6     90100  Oulu
 1719 Rannikko-Pohjanmaan Yksityispankki           Alatori 3       65100  Vaasa
 1722 Savo-Karjalan Yksityispankki              Kauppakatu 28     70110  Kuopio
 1723 Tampereen Yksityispankki                Kuninkaankatu 26 B  33200  Tampere
 1724 Tampere-Pirkanmaan Yksityispankki            Kuninkaankatu 26 B  33200  Tampere
 1725 Turun Yksityispankki                  Kauppiaskatu 9bA6   20100  Turku
 1726 Satakunnan Yksityispankki                Yrjönkatu 19     28100  Pori
 1730 Päijät-Hämeen Yrityspalveluyksikkö           Aleksanterinkatu 5  15110  Lahti
 1731 Satakunnan Yrityspalveluyksikkö             Yrjönkatu 19     28100  Pori
 1732 Tampereen Yrityspalveluyksikkö             Kuninkaankatu 26 B  33200  Tampere
 1733 Turun Yrityspalveluyksikkö               Kauppiaskatu 9bA6   20100  Turku
 1734 Etelä-Pohjanmaan Yrityspalveluyksikkö          Keskustori 4     60100  Seinäjoki
 1735 Etelä-Savon Yrityspalveluyksikkö            Porrassalmenkatu 23  50100  Mikkeli
 1736 Kaakkois-Suomen Yrityspalveluyksikkö          Valtakatu 15     45100  Kouvola
 1737 Keski-Suomen Yrityspalveluyksikkö            Kauppakatu 18     40100  Jyväskylä
 1738 Lapin Yrityspalveluyksikkö               Rovakatu 17      96100  Rovaniemi
 1739 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Yrityspalveluyksikkö   Kirkkokatu 6     90100  Oulu
 1740 Rannikko-Pohjanmaan Yrityspalveluyksikkö        Alatori 3       65100  Vaasa
 1741 Savo-Karjalan Yrityspalveluyksikkö           Kauppakatu 28     70110  Kuopio
 1742 Etelä-Hämeen Yrityspalveluyksikkö            Raatihuoneenkatu 17  13100  Hämeenlinna
   Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan
 1744 Yrityspalveluyksikkö                  Rantatie 8      21600  Parainen
 1745 Helsingin Keskustan Yrityspalveluyksikkö        Mannerheimintie 7   00100  Helsinki
Handelsbanken
Konttori-
numero Konttori             Puhelin    Fax
                                   83
31010 Hki-Esplanadi /        0104443410      0104443440    31048  Lappeenranta         0104445070  0104445071
   Hfors Esplanaden                           31049  Imatra            0104445290  0104445291
31012 Espoo-Tapiola/Esbo-Hagalund 0104443100       0104443114    31050  Järvenpää/Träskända     0104445620  0104445621
31013 Espoo-Leppävaara/Esbo-Alberga 0104443600      0104443615    31051  Porvoo/Borgå         0104443700  0104443709
31014 Hki-Dianapuisto        0104443010      0104443019    31052  Hki-Munkkivuori       0104443330  0104443315
    Hfors-Dianaparken                          31053  Kirkkonummi/Kyrkslätt    0104445640  0104445649
31015 Tammisaari/Ekenäs       0104445470      0104445471    31054  Kokkola/Karleby       0104445330  0104445331
31016 Kouvola            0104445270      0104445271    31056  Joensuu           0104445500  0104445515
31017 Espoo-Matinkylä/Esbo-Mattby  0104443620      0104443621    31057  Lohja/Lojo          0104445530  0104445539
31018 Hki- Pasila / Böle      0104443070      0104443080    31059  Kotka            0104445490  0104445491
31019 Hki-Hakaniemi         0104443320      0104443325    31060  Seinäjoki          0104445550  0104445551
   Hfors-Hagnäs                             31061  Turku-Hämeenkatu/Åbo-Tavastgatan
31020 Turku-Linnankatu / Åbo    0104445010      0104445030                       0104445577  0104445579
31022 Vaasa / Vasa         0104445151      0104445141    31062  Raisio            0104445320  0104445325
31024 Tampere/Tammerfors - Kyttälä 0104445100      0104445110    31064  Rovaniemi          0104445370  0104445371
31025 — Kauppakatu         0104445430      0104445431    31068  Salo             0104445400  0104445405
31026 Hki- Itäkeskus/Ostra Centrum 0104443045      0104443040    31066  Hämeenlinna/Tavastehus    0104445600  0104445601
31028 Pietarsaari / Jakobstad    0104445160      0104445170
31030 Tornio/Torneå         0104445200      0104445201    HANDELSBANKEN            Palvelunumerot
31032 Hyvinkää/Hyvinge       0104445260      0104445261
31034 Hki-Kamppi / Kampen      0104443050      0104443060    Arkistointitunnus
31035 Vantaa-Aviapolis/                          310293 Internet.maksut       0104442545
   Vanda-Aviapolis        0104443220      0104443230    310295 Suoraveloitus        0104442545
31036 Vantaa-Tikkurila/       0104443120      0104443130         direktdebitering
    Vanda-Dickursby                           310296 PrivateLink         0104442545
31037 Vantaa-Myyrmäki/       0104443200      0104443205    310297 Toistuvaissuoritukset    0104442545
    Vanda-Myrbacka
31038 Lahti             0104445041      0104445042        Återkommande betalningar
31039 Kerava/Kervo         0104445420      0104445421    310298 Laskujen maksupalveluu    0104442545
31040 Oulu/Uleåborg         0104445180      0104445194        bankgirobetalningar
31042 Pori/Björneborg        0104445220      0104445229    310299 Maksupääte          0104442545
31043 Rauma             0104445250      0104445251        betalterminal
31044 Kuopio            0104445120      0104445130
31046 Jyväskylä           0104445300      0104445305
31047 Mikkeli            0104445520      0104445521
  Skandinaviska Enskilda Banken
  Konttori-
  numero Konttori             Puhelin     Fax

  3301  SEB Helsinki / SEB Helsingfors  09-61628000   09-61628028  Danske Bank
  Konttori-
  numero Konttori             Puhelin     Fax

  344994 Danske Bank           09-0201754000 09-0201754050
                                84


Tapiola Pankki
Konttori-
numero Konttori           Puhelin

363630  Alavus           020363630            363630 Kuopio             020363630
363630  Espoo Länsituulentie/   020363630            363630 Kuusamo             020363630
363630  Espoo Konstaapelinkatu   020363630            363630 Lahti              020363630
363630  Espoo Revontulentie    020363630            363630 Lappeenranta          020363630
363630  Forssa           020363630            363630 Lapua              020363630
363630  Hamina           020363630            363630 Lieksa             020363630
363630  Heinola          020363630            363630 Lohja              020363630
363630  Hki-Erottaja        020363630            363630 Loimaa             020363630
363630  Hki- Kaisaniemenkatu    020363630            363630 Mikkeli             020363630
363630  Hki-Malmin kauppatie 18  020363630            363630 Oulu              020363630
363630  Hki Mäkelänkatu      020363630            363630 Pieksämäki           020363630
363630  Hki-Simonkatu 9      020363630            363630 Pori              020363630
363630  Hki-Tukholmankatu 2    020363630            363630 Porvoo             020363630
363630  Hki-Turunlinnantie 8    020363630            363630 Pudasjärvi           020363630
363630  Hyvinkää          020363630            363630 Raahe              020363630
363630  Hämeenlinna        020363630            363630 Rauma              020363630
363630  Iisalmi          020363630            363630 Riihimäki            020363630
363630  Imatra           020363630            363630 Rovaniemi            020363630
363630  Joensuu          020363630            363630 Salo              020363630
363630  Jyväskylä         020363630            363630 Savonlinna           020363630
363630  Jämsä           020363630            363630 Seinäjoki            020363630
363630  Järvenpää         020363630            363630 Suomussalmi           020363630
363630  Kajaani          020363630            363630 Tampere             020363630
363630  Kankaanpää         020363630            363630 Tornio             020363630
363630  Kauhajoki         020363630            363630 Turku              020363630
363630  Kemi            020363630            363630 Uusikaupunki          020363630
363630  Kemijärvi         020363630            363630 Vaasa              020363630
363630  Kerava           020363630            363630 Vammala             020363630
363630  Kirkkonummi        020363630            363630 Vantaa Kielotie         020363630
363630  Kokkola          020363630            363630 Vantaa Liesikuja        020363630
363630  Kotka           020363630            363630 Varkaus             020363630
363630  Kouvola          020363630            363630 Ylivieska            020363630
363630  Kuhmo           020363630            363630 Äänekoski            020363630 DNB NOR BANK ASA, FINLAND BRANCH

 37        Puhelin       Fax
         09-6818840     09- 6818 8450 Säästöpankit – Sparbankerna
 Konttori-
 numero Konttori          Puhelin    Fax

 400610 Länsi-Uudenmaan Sp Lohja /               405211 — Karjaa/Karis         019-2225560 019-2225565
    Västra Nylands Sb Lojo   0290412000  0290412015  405213 — Österby, Ekenäs        019-2411910
 400611 — Asema / Station      0290412060  0290412065  405506 Aktia Pankki Oyj Pääkonttori / 0102475000   0102476356
 400615 — Nummela          0290412070  0290412085      Aktia Bank Abp Huvudkontoret
 400616 Länsi Uudenmaan Sp     0290412080  0290412086      Aktia 7             010247365   0102476312
 400619 — Karjalohja / Karislojo  0290412090  0290412095  405510 — Hki Kolme Seppää /      0102476600  0102476609
 400620 — Nummi           019-3203431  019-3203435       HfrsTre Smeder
 400620 —                            405511 — Hki Yrityskonttori
 400622 — Saukkola         0290412100  0290412105       Hfrs Företagskontor      0102476700  0102476709
 400626 — Virkkala / Virkby     0290412110  0290412115  405513 — Vantaa Tikkurila /      0102476100  0102476109
 400628 — Sammatti / Sammatti    0290412120  0290412125       Vanda Dickursby
 400633 — Karkkila/Högfors     0290412130  0290412135  405514 — Hki Lauttasaari / Hfrs Drumsö 0102476770 0102476779
 400634 — Pusula          0290412140  0290412145  405516 — Vantaanportti
 405010 Aktia Pankki Oyj Porvoo Keskusta                 Vandaporten         0102476120  0102476129
                  0102475700  0102475709  405518 — Hki Eira / Hfrs Eira     0102476660  0102476669
    Aktia Bank Abp Borgå Centrum              405520 — Kirkkonummi/Kyrkslätt     0102475400  0102475409
 405011 — Pernaja Koskenkylä /   0102475640  0102475649  405529— Kauniainen/Grankulla      0102476010  0102476019
      Pernå Forsby                     405530 — Hki Hakaniemi / Hfrs Hagnäs
 405017 — Pornainen / Borgnäs    0102475630  0102475639                      0102476710   0102476719
 405026 — Yrityskonttori Porvoo /  0102475700  0102475709  405531 — Hki Töölöntori / Hfrs Tölötorg
      Företagsbanken Borgå                                   0102476640  0102476649
 405036 — Askola Kirkonkylä /    0102475620  0102475629  405535 — Vantaa Myyrmäki /      0102476130 0102476139
      Askola Kyrkoby                         Vanda Myrbacka
 405210 Tammisaaren Sp Tammisaari / 019-222500  019-2225255  405537 — Yrityspankki Espoo /    0102477520  0102476030
    Ekenäs Sb Ekenäs                         Företagsbanken Esbo
                                 85
405539 — Espoonlahti/Esboviken  0102477660   0102477669    416511 — Pajulahti          015-417110
405540 — Hki Yksityispankki /   0102476800   0102476809    416512 — Ristiina           0104417360
     Hfrs Privatbanken                    416513 — Mäntyharju          0104417370
405541 — Lohja/Lojo        0102475380   0102475389    421010 Myrskylän Sp Pääkonttori/   0104417210   0104417219
                                     Mörskom Sb Huvudkontor
405542 — Hki Kannelmäki / Hfrs Gamlas               421020 — Orimattila          0104417220   0104417229
                  0102476780  0102476789
                            019-   421030 — Mäntsälä           0104417230    0104417239
405543 — Hki Munkkiniemi-Munkkivuori /           4444  421040 — Porvoo            0104417240   0104417249
     Hfrs Munksnäs-Munkshöjden                421210 Helmi Sp Padasjoki       03-844411    03-8444205
                  0102476730  0102476739   421211 — Lahti            03-844411    03-8444162
405547 — Espoon Keskusta /     0102476060  0102476069   421212 — Heinola           03-844411    03-8444258
     Esbo Centrum                      421214 — Hollola           03-844411    03-8444234
405549 — Espoo Tapiola / Esbo Hagalund              421215 — Nastola           03-844411    03-8444243
                   0102476030 0102476039    421310 Sysmän Sp Pääkonttori     03-874930    03-8749310
405550 — Hki Itäkeskus /      0102476820  0102476829   421311 — Joutsa            014-3379200   014-3379210
     Hfrs Östra Centrum                   421312 — Hartola           03-871880    03-8718814
405551 — Espoo Leppävaara /     0102476080  0102476089   425210 Kantasäästöpankki Hauho    0757569860   0757569869
     Esbo Alberga                      425214 — Akaa             075-7569880 fax 075-7569889
405557 — Bromarf / Bromarf     0102475490  0102475499   425215 — Lempäälä           075-7569870   075-7568979
405558 — Tenhola / Tenala      0102475540  0102475549   425216 — Hämeenlinna         075-756 9890   075-756 9899
405559 — Tammisaari/Ekenäs     0102475350  0102475359   426010 Lammin Sp Lammi        0104417050   0104417059
405560 — Inkoo Kirkonkylä / Ingå Kyrkby              426012 — Hyvinkää           0104417020   0104417029
                  0102475460  0102475469   426013 — Hämeenlinna         0104417030   0104417039
405560 — Inkoo Degerby / Ingå Degerby               426014 — Klaukkala          0104417060   0104417069
                  0102475480  0102475489   426015 — Nurmijärvi          0104417080   0104417089
405563 — Siuntio / Sjundeå     0102475440  0102475449   426016 — Tuusulan palvelupiste    0104417070   0104417079
405564 — Kemiö/Kimito        0102475890  0102475899   426017 Lammin Sp Riihimäki      0104417090   0104417099
405565 — Yrityspankki Turku /    0102475800  0102475829   426018 Lammin Sp Hattula       0104417040   1014417049
     Företagsbanken Åbo                   425218 Kantasäästöpankki Renko    075-7569850 fax 075-7569859
405567 — Järvenpää/Träskända    0102476150  0102476159   426211 — Riihimäki          019-779020   019-7790210
405568 — Tuusula/Tusby       0102476170  0102476179   426410 Tuuloksen Sp Pääkonttori    03-644090    03-6379343
405569 — Kerava/Kervo        0102477980  0102477989   430910 Liedon Sp Pääkonttori     0104309700   0104309701
405570 — Sipoo Nikkilä / Sibbo Nickby 0102475660 0102475669    430911 — Asema            0104309780   0104309781
405571 — Sipoo Söderkulla /     0102475650  0102475659   430912 — Ilmarinen          0104309790   0104309791
     Sibbo Söderkulla                    430913 — Littoinen          0104309270   0104309271
405572 Aktia Pankki Oyj Oulu    0102475310  0102475319   430916 — Loimaa            0104309500   0104309501
405576 — Loviisa / Lovisa      0102475600  0102475609   430917 — Oripää            0104309530   0104309531
405578 — Tampere / Tammerfors    0102475900  0102475919   430918 — Turku Hämeenkatu       0104309220   0104309221
405579 — Lielahti          0102475930  0102475939   430919 — Naantali           0104309630   0104309631
405581 — Turku Kauppatori/     0102475800  0102475809   430920 — Turku Runosmäki       0104309240   0104309241
      Åbo Salutorget                     430921 — Raisio            0104309300   0104309301
405582 — Parainen / Pargas     0102475840  0102475849   430923 — Paimio            0104309400   0104309401
405584 — Hanko / Hangö       0102475550  0102475559   430924 — Turku Kaskenkatu       0104309280   0104309281
405587 — Karjaa Keskusta /     0102475500  0102475509   430925 — Kaarina           0104309430   0104309431
     Karis Centrum                      430926 — Turku Kauppatori/Åbo Salutorget
405588 — Pohja Kirkonkylä /     0102475520  0102475529                      0104309800   0104309801
     Pojo Kyrkoby                      432710 Someron Sp Somero       0290412300   0290412394
405589 — Karjaa Mustio / Karis Svartå 0102475530 0102475539    432720 — Forssa            0290412330   0290412397
405590 — Pietarsaari / Jakobstad  0102475020  0102475029   432721 — Salo             0290412360   0290412396
405591 — Uusikaarlepyy / Nykarleby 0102475040   0102475049   432722 — Urjala            0290412350   0290412399
405592 — Laihia           0102475300  0102475309   432723 — Perniö            0290412380   0290412398
405593 — Pedersöre Ähtävä /     0102475050  0102475059   435010 Kalannin Sp Kalanti      010-841 5900   010-841 5909
     Pedersöre Esse                     435012 — Uusikaupunki         010-8415850 fax 010-8415869
405594 — Kokkola / Karleby     0102475060  0102475069   435013 — Taivassalo          010-8415890 fax 010-8415899
405595 — Kruunupyy/Kronoby     0102477860  0102477869   435014 — Vehmaa            010-8415880 fax 010-8415889
405597 — Aktia Pankki Oyj Keskuspankki              435015 — Laitila           010 8415870   010 8415879
                  0102476446  0102476414   435510 Mietoisten Sp Mietoinen    02-4311155   02-4310565
     Aktia Bank Abp Centralbank               435512 — Mynämäki           02-4306600   02-4306666
405598 — Aktia Pankki Oyj Maksukeskus /              435513 — Masku            02-4365120   02-4365100
     Aktia Bank Abp Betalningscentral            435810 Pyhärannan Sp Pääkonttori   02-8236830   02-8258077
                  09-54805415 09-54805850    435811 — Ihode            02-8236076   02-8236072
410810 Etelä-Karjalan Sp Pääkonttori 05-6756238  05-6756309   435813 — Pyhämaa           02-873276
410811 — Joutseno          05-6755113  05-6755119   440520 —Mikonkatu/Mikaelsgatan 0104366420    0104366429
410812 — Lauritsala         05-6755123  05-6755129   440522 — Itäkeskus/Östra centrum 0104366450   0104366459
410823 — Parikkala         05-6755233  05-6755239   440523 — Lasipalatsi/Glaspalatsen 0104366530   0104366539 440530
410826 — Vuoksenniska        05-6755263  05-6755269   — Iso Omena            0104366480   0104366489
410827 — Imatrankoski        05-6755272  05-6755279   440531 — Tapiola/Hagalund     0104366435   0104366479
410829 — Ruokolahti         05-6755293  05-6755299   440532 — Sello          0104366430   0104366439
410830 — Lemi            05-6755302  05-6755309   440540 — Tikkurila/Dickursby   0104366490   0104366499
410831 — Taavetti          05-6755312  05-6755319   440541 — Myyrmäki         0104366510   0104366519
410844 — Savitaipale        05-6755442  05-6755449   440550 — Järvenpää        0104366495   0104366478
410860 — Mikkeli            015-214844   015-    440551 — Kerava          0104366520   0104366529
214211                              440589 — Yrityspankki       0104366430 0104366439
410870 — Hamina             05-6755703   05-    440610 Saaristosäästöpankki/ Skärgårdssparbanken
6755709                                  Nauvo/Nagu        02-4604200 02-4604210
410880 — Kouvola            05-6755803   05-    440620 --Korppoo/Korpo      02-4603400   02-4603450
6755809                              440630 --Houtskari / Houtskär   02-4603500   02-4603550
410890 — Kotka             05-6755905   05-    445010 Eurajoen Sp Eurajoki    0108415830   0108415839
6755909                              445021 — Lappi          010-4815823 010-8415825
416510 Suomenniemen Sp /Pääk.      0104417350        445022 — Luvia          010-8415826 010-8415829
                                86
445023 — Rautajärvi        010-8415800 010-8415819   491250 Kortesjärven Säästöpankki, Ylivieskan palvelupiste,
445610 Huittisten Sp Huhtamo    010-841 5700 0108415728                     020 758 2380 020 758 2351
445614 — Säkylä          010-8415770 010-8415779
445615 — Vammala          010-8415780 010-8415789   491260 — Kalajoki          020-758 2360 020-758 2361
445616 — Kiikka, Äetsä       010 8415795 010 8415799   491270 — Raahe            020-7582370 020-7582371
445617 — Pori           010-8415740 010-8415759   492410 Oma Sp Oy             0207582260   0207582261
445618 — Eura           0108415760  0108415769  492411 — Tuuri              0207582266   0207582267
445620 — Ulvila          010-8415730 010-8415739   492412 — Alajärvi            0207582270   0207582271
445621 Huittisten Säästöpankki, Kokemäki 010 8415755      492413 — Alavus             0207582250   0207582251
010 8415758                          492414 — Nurmo-Hyllykallio        0207582240   0207582241
446410 Kiikoisten Sp Kullaa    0405481449  02-5531449  492420 Oma Säästöpankki Seinäjoki    0207582200   0207582201
446410 — Jaara           02-5531062   02-5531062  492421 Oma Säästöpankki Kuortane     0207582280   0207582281
447310 Parkanon Sp Parkano     03-44321   03-4432232  492422 Oma Säästöpankki Lehtimäki    0207582276   0207582277
447311 — Kihniö          03-447110   03-4471128  492423 Oma Säästöpankki Ilmajoki     0207582230   0207582231
447320 — Kankaanpää        02-573570   02-5735710  492810 Ylihärmän Sp Ylihärmä       0207582410   0207582419
447330 — Kauhajoki         06-2110200  06-2110241  492820 — Isokyrö             0207582420   0207582429
447340 — Jalasjärvi        06-4567200  06-4567220  492830 — Kauhava             020 7582430   020 7582439
447350 — Kurikka          06-4506800  06-4506825  492840 —— Alahärmä            020 7582440   020 7582449
447360 Parkanon SP Karvia      025439100  025439120   495610 Kristiinankaupungin Sp Kristiinankaupunki /
447370 Parkanon Sp Tampere     034540400             Kristinestads Sb Kristinestad   06-2292600   06-2292666
448010 Suodenniemen Sp Pääkonttori 03-517132   03-517162   495611 — Tiukka / Tjöck         06-2223510   06-2223510
448011 — Autokonttori       0400-331417         495613 — Lapväärtti / Lappfjärd     06-2281100   06-2281166
448012 — Häijää          03-5181511  03-5181513  495614 — Dagsmark / Dagsmark       06-2224320   06-2224320
450010 Eräjärven Sp Eräjärvi    03-5352200  03-5352250  495615 — Härkmeri / Härkmeri       06-2226131   06-2226131
450014 — Ylöjärvi         03-3474400  03-3474440  495616 — Siipyy / Sideby         06-2225522   06-222 5522
450013 — Orivesi          03-31436500 03-31436550   495617 — Karijoki            06-2680760   06-2680760
450015 — Tampere-Tesoma      03-31420200 03-31420242   495810 Koivulahden Sp Pääkonttori /
450310 Aito Sp Oy         03-45840230 03-45840239      Kvevlax Sb Huvudkontor      06-3462111   06-3460216
450311 Aito Sp Oy Luhalahti    040 7594006         495811 — Petsmo             06-3466258
450320 Aito Sp Oy Tampere-Kauppakatu   03-45840110 03-   495813 — Maxmo/Maksamaa         06-3450033   06-3450200
4584 0129                           495820 — Vaasa              06-3462150   06-3462156
450330 Aito Sp Oy Nokia      03-45840170 03-4584 0179  496310 Närpiön Sp Närpiö /        06-226610    06-2241967
450340 Aito Sp Oy Hämeenkyrö Kyröskoski 03-4584 0210 03-       Närpes Sb Närpes
45840219                            496311 — Kaskinen / Kaskö        06-2227329   06-2227844
450360 Aito Sp Oy Ylöjärvi     0345840140  0345840014  496312 — Norrnäs / Norrnäs        010-4239052   020-6029110
450370 Aito Sp Oy Luopioinen    03-45840250 03-45840259   496313 — Pjelax / Pjelax         010-4239045   020-6029110
451070 Aito Sp Oy Aitoon toimip.  045 6365570         496314 — Rangsby / Rangsby        010-4239053   020-6029110
450374 Aito Sp Oy Pälkäne     03-45840220 03-45840229   496315 — Finby / Finby          010-423 9048   020-602 9110
450375 Aito Sp Oy Kangasala    03-45840180 03-45840199   496316 — Töjby / Töjby          010-4239054 fax 020-6029110
450376 Aito Sp Oy Valkeakoski   03-45840200 03-45840209   496317— Nämpnäs             010-423 9051   020-602 9110
450377 Aito Sp Oy Hervanta     03-45840150 03-45840159   497010 Aktia Pankki Oyj Vaasa Torikonttori
450378 Aito Sp Oy Pirkkala     03-4584 0160 03-4584 0169                      0102475100   0102475109
450379 Aito Sp Oy Tampere Rautatienkatu     03-45840130     Aktia Bank Abp Vasa Torgkontoret
    03-45840139                       497011 — Vaasa Viikinga / Vasa Vikinga 0102475160    0102475169
451110 Längelmäen Sp Pääkonttori 044 5808800 03-5805850    497015 — Vaasa Huutoniemi /       0102475170   0102475179
451120 — Jämsä           014-7177100 014-7177121        Vasa Roparnäs
460010 Sp Optia Iisalmi      0290412500  0290412509  497018 — Mustasaari Vallgrund / Korsholm Vallgrund
460011 — Rautavaara        0290412560  0290412564                       0102475280   0102475289
460012 — Sonkajärvi        0290412570  0290412579  497020 — Mustasaari Sulva /       0102475210   0102475219
460014 — Varpaisjärvi       0290412580  0290412584       Korsholm Solf
460015 — Vieremä          0290412590  0290412594  497021 — Vaasa Sundom / Vasa Sundom 0102475290      0102475299
460016 — Kiuruvesi         0290412600  029412609   497025 — Mustasaari Helsingby      0102475190   0102475199
460017 — Lapinlahti        0290412610  0290412619       Korsholm Helsingby
460018 — Pyhäsalmi         0290412620  0290412629  497027 — Mustasaari Sepänkylä      0102475200   0102475209
460020 — Oulu           0290412630  0290412649        Korsholm Smedsby
460021 — Kuopio          0290412650  0290412664  497028 — Vaasa Yrityskonttori /     0102475100   0102475159
460022 — Jyväskylä         0290412670  0290412684        Vasa Företagskontor
460023 — Joensuu          0290412690  0290412704  497030 — Oravainen/ Oravais       0102475220   0102475229
460024 — Kajaani          0290412710  0290412719  497042 — Övermalax            0102475240   0102475249
460025 — Tornio          0290412730  0290412734  497044 — Maalahti/Malax         0102475250   0102475259
460026 — Rovaniemi         0290412740  0290412744  497047 — Petolahti / Petalax       0102475260   0102475269
460027 — Kuusamo          0290412565  0290412569  497048 — Pirttikylä / Pörtom       0102475270   0102475279
471240 Lammin Op Hämeenlinna    1015486030         497110 Vöyrin Sp Pääkonttori / Vörå Sb Huvudkontor
476410 Konneveden Op Sumiaisten palvelup. p. 0400518638                         06-3844500   06-3832558
491210 Kortesjärven Sp Pääkri    020 7582310 020 7582311  497111 — Kaitsor / Kaitsor        06-3835529
491220 — Kaustinen         020-758 2320 020-758 2321  497210 Yttermark Sb Huvudkontor     06-2256371   06-2256317
491230 — Toholampi         020-7582330 020-7582331   497310 Närpes/Närpion Sb Övermark/Ylimarkku
491240 — Kälviä          0207582340   0207582341                      06-2610100     06-2610101
491250 — Sievi           020-7582350 020-7582351
                              87

PAIKALLISOSUUSPANKIT

Konttori-
numero Konttori      Puhelin     Fax

471010 Kosken Op Pääkonttori                   474030 — Voltti        06-4849081   06-4844019
               02-484330    02-4843350     474210 Hellanmaan Op Pääkonttori
471110 Kyrön Seudun Op    02-7625650   02-4862720                    06-4376155   06-4376355
471130 — Rahkio       02-4868808             474310 Pohjanmaan Op Pk    06-4880000   06-4885504
471140 — Riihikoski     02-4866320   02-4866315     474330 — Yliskylä       06-4887545   06-4887545
471210 Lammin Op Pääkri   0105486010   0105486029     474340 Pohjanmaan Op –Evijärvi 06-7696700 06-7696711
471220 — Lahti        010 5486020 T 010 5486059      474410 Pohjanmaan Op     06-4345600   06-4345610
471310 Liedon Op Pääkonttori 02-4711400   02-4711410     474420 — Kirkonkylä      06-4345630   06-4345633
471320 — Asema        02-4711450   02-4711451     474430 –- PoP Oulu      08-5637700   08-5637710
471330 — Hämeenkatu     02-4711470   02-4711476     474440 — Kaukovainio     08-333200    08-333200
471410 Piikkiön Op Pääkri  020-7749880   020-7749883     474450 — Pateniemi      08-5647100   08-5647107
471510Vaskion Op Pääkonttori 02-7278800   02-7278811     474610 Lappajärven Op Pääkonttori
471520 — Salon palvelupiste 02-7278850    02-7278855                    0207495300   0207495316
472010 Honkajoen Op Pääkri 02-572930     02-5729322     474620 — Itäkylä       0207495317   0207495318
472110 Isojoen Op Pääkontt. 06-2204500    06-2631121     474630 — Karvala       0207495319   0207495320
472110 Suupohjan Op Kärjenkosken palvelupiste 0400 561475    474640 — PoP Hki Itäkeskus 0207495325     0207495324
472110 Isojoen Op Vanhakylän palvelupiste   06-2635166     474710 Lapuan Op Pääkont. 06-4339400     06-4339462
472210 Jämijärven Op Pääkont.02-572940    02-5729410     474720 — Kauhajärvi      06-4378316   06-4378277
472510 Jamijärven Op     03-4526121   03-4526221     474730 — Ruha         06-4378586   06-4378586
472610 Kurikan Op Pääkont. 06-4506500    06-4506550     474740 — Paikallisosuuspankki Seinäjoki
472630 — Luopa        06-4533030                            06-4213700   06-4213720
472640 — Mieto        06-4534139   06-4534141     474911 — Forum        08-442261    08-446161
472650 — Hämeenkatu     03-4108100   03-41081050     475310 Reisjärven Op     08-8833880   08-8833860
472670 — Siuro        03-4474910   03-4474919     475320 — Kinnula       014-4178800   014-4178840
472710 Kyrönmaan Op Pääkonttori                 475330 — Haapajärvi      08-8833800   08-776772
               06-4715600   06-4715610     475410 Sievin Op Pääkonttori 08-4815200    08-481040
472720 — Tervajoki      06-4788400   06-4788410     475410 — Sykäräinen      044-3815200   06-8623300
472760 — Kokkola Minimanin konttori               475420 — Asema        08-485054    08-485297
               06-8240500   06-8240510     475430 —Ylivieska       08-4105200   08-4105227
472765 — Kokkola Kauppatori 06-8242800    06-8242810     475810 Tiistenjoen Op Pääkonttori
472780 — Vaasa        06-3181200   06-3181222                    06-4337400   06-4337450
472785 — Vaasa Prisma    06-3192700   06-3192710     475910 Pohjanmaan Op Kylänpään toimipiste
472790 — Vähäkyrö      06-4788300   06-4788310                    06-4846309   06-4846310
472810 Laihian Op Pääkont. 06-4776600    06-4771980     476010 Hannulan Op Äijälän palvelupiste
472860 — Pori        02-6318100   02-6318199                    0207571574   0207571575
472910 Lavian Op Pääkont. 02-572950     02-5729520     476020 — Hankasalmen aseman konttori
473021 — Järvenpää      0201666425   0201666425                    044-2966852   014-843033
473022 — Maalahti / Malax  0201666430             476110 Kannonkosken Op Kalmarin palvelupiste
473023 — Niemenkylä     0201666435   0201666435                    040-5104725
473024 — Närvijoki      0201666440   0201666440     476210 Keuruun Op       014-751111   014-7511233
473025 — Sarvijoki      0201666445   0201666445     476210 — Virrat        03-4755130   03-4755160
473030 Suupohjan Op Karijoki 0201666150   0201666160     476240 — Terälahti      03-3784100   03-3784140
473020 — Jurva        0201666400   0201666410     476250 — Ruovesi       03-4725510   03-4725525
473031 — Myrkky       0201666180   0201666181     476270 — Mänttä        03-4747870   03-4747881
473040 — Kauhajoki      0201666200   0201666220     476410 Konneveden Op Pk    014-5181230   014-5181255
473042 — Aronkylä      0201666275   0201666276     476410 Konneveden Op, Sumiaisten palvelup. p.0400 518638
473043 — Hyyppä       0201666280   0201666280     476510 Kyyjärven Op      014-5253200   014-5253220
473044 — Kainasto      0201666285   0201666286     476610 Lanneveden Op Pääkonttori
473045 — Kyrönlatva     0201666290   0201666220                    0207551580   0207551589
473046 — Nummijärvi     0201666295   0201666296     476710 Multian Op Pääkonttori 014-4150111   014-4150122
473047 — Sop Helsinki    0201666300   0201666301     476810 Petäjäveden Op Pääkonttori
473048 — Sop Vantaa     0201666320   0201666321                    014-4151500   014-4151550
473049 — Sop Espoo      0201666330   0201666331     478010 Joroisten Op Pääkont. 017-3663660   017-3663636
473050 — Päntäne       0201666450   0201666460     478110 Keiteleen OpPääkont. 017-769 6000   017-7696022
473051 — Arpela       0201666480   0201666481     478120 — PoP Viitasaari    014-5774200   014-5774223
473052 — Tornio       0201666490   0201666491     478310 Kiuruveden Op Pääkonttori
473053 — Kemi        0201666470   0201666471                    0207911200   0207911201
473060 — Teuva        0201666500   0201666510     478311— Jyväskylä       0207911240   0207911241
473061 — Horo, Teuva     0201666530   0201666530     478330 Kiuruveden Op Oulu Isokatu
473062 — Teuva        0201666535   0201666535                    0207911260   0207911261
473063 — Perälä, Teuva    0201666540   0201666541     478340 — POP-Muhos      0207911280   0207911284
473064 — Äystö        0201666545   0201666545     478410 Lapinlahden Op Pääkonttori
473065 — Oulunsalo      0201666890   0201666891                    017-7602200   017-7602222
473066 — Haukipudas     0201666880   0201666881     478420 — Alapitkä       017-734321   017-734331
473070 — Kristiinankaupunki 0201666550    0201666560     478430 — Iisalmi       017-7602100   017-7602122
      Kristinestad                     478510 Pyhäselän POP Pääkonttori
473071 — Dagsmark      0201666580   0201666581                    013-6846700   013-6846719
473072 — Härkmeri      0201666585   0201666586     478520 — Reijola       013-6846750   013-6846759
473073 — Lapväärtti/     0201666590   0201666591     478530 — Joensuu       013-6846770   013-6846779
474010 Pohjanmaan Op pk   06-4855000   06-4855060     478540 — Liperi        013-6846712   013-6846789
474020 Pohjanmaan Op Kuoppala 06-4849667 06-4844005       478610 Siilinjärven Op Pääkonttori
                                 88
               017-2644200    017-2644285      478750 — Niirala      017-3688020    017-3688021
478620  — Toivala-Vuorela  017-2644280    017-2644282      478810 Vieremän Op     017-7600700    017-7600760
478630  — Kuopio       017-2644290    017-2644292      492850 Ylihärmän Sp    020 7582450    020 7582459
478640  — Männistö      017-2644299    017-2644298
478650  — Nurmes       013-2644000    013-2644019

478710 Tuusniemen Op Pääkonttori
    017-6150500    017-6150555
478730 — Juankoski    017-612707      017-612708
478740 — Petonen     017-2882600      017-2882601

SÄÄSTÖPANKKIEN JA PAIKALLISOSUUSPANKKIEN PALVELUNUMEROT,
SAMLINK, AKTIA PANKKI OYJ
4 KM ostopaikkatiedustelut ja 4 LM kuittipyynnöt kirjallisina:
Samlink, Maksuliikepalvelut, yht.kulj 02600
Postiosoite: PL 130, 02601 ESPOO


                    Puhelin
4 LM      Laskujen maksupalvelu  010 286 6183
4 TS      Toistuvaissuoritukset  010 286 6183
4 MVPS     Viitesiirrot      010 286 6183
4 AM      Suoraveloitus      010 286 6183
4 KM      Maksupääte       010 286 6183
Maksujenvälitys            09-5480 5415
POLT-selvittely            09-5480 5415
Korttien sulkupalvelu         020 333
Varmennuspalvelut
  Korttivarmennukset         0100 3100
  Ulkomaanasiat           01024 76445
  405598 kassojen tositteet     09-5480 5415
  Fax                09-5480 5850
Osuuspankit ja Pohjola Pankki Oyj – Andelsbankerna och Pohjola Bank Abp
Konttori-
numero              Puhelin     Fax

 500001 Pohjola Pankki Oyj    0102521                503504 Keski-Suomen Op Hankasalmi
 500107 Uukuniemen Op      05-443120     05-443293                     0102565711    0102566057
 500202 Luopioisten Op Aitoo   03-5387044    03-5387190      503705 Harjavallan Op     02-5351400    02-5351401
 500220 Luopioisten Op      03-5361363    03-5361362      503906 Hartolan Op      03-875300     03-8753033
 500509 Alastaron Op       02-2121200    02-7641885      504104 Hauhon Op       03-6549200    03-6549220
 500604 Alavieskan Op      08-430131     08-430510      504200 Haukivuoren Op     015-7244200    015-7244222
 500700 Alavuden Seudun Op    0102550204    0102550226      539602 Riihimäen Seudun Op pk 0102577815    010 257 7809
 500900 Tornion Op Arpela    0102576801    0102576852      504506 Päijät-Hämeen Op Heinola
 501003 Artjärven Op       03-872520     03-8725220                     0102567606    0102567818
 501017 — Porlammi        019-612020    019-612210      504707 Kiihtelysvaaran Op   013-7373511    013-791126
 501109 Etelä-Päijänteen Op   0102547991    0102547927      504772 — Pyhäselkä      013-741749    013-741759
 501204 Nousiaisten Op Askainen 02-4349350     02-4313855      504802 Heinäveden Op     017-5550200    017-5550250
 501221 — Velkua         02-2525806               504847 — Karvio        017-563539    017-563652
 501300 Askolan Op        019-6618100    019-6618101     505106 Himangan Op      06-875128     06-875882
 501327 — Askola         019 661 8200   019 661 8201     505201 Euran Op        02-8665080    02-8665081
 501405 Auran Op         02-4860422    02-4860618      505402 Hirvensalmen Op    015-7272500    015-7272555
 501500 Ikaalisten Op Tevaniemi 010-2545831    010-2545899     505603 Honkilahden Op     02-8668055    02-8668320
 501606 Länsi-Kymen Op      05-8862200    05-8862210      505709 Huhtamon Op      02-564432     02-564577
 501610 Länsi-Kymen Osuuspankki05-8862300     05-8862310      505900 Huittisten Op     02-5605500    02-569826
 501623 — Kuninkaankylä     019-522 9400   019-522 9410     506002 Humppilan Op      010 256 2801   010 256 2828
 501637 — Ruotsinpyhtää     019-5608600    019-5608630     506203 Keski-Uuden maan Op Hyvinkää
 501640 — Lapinjärvi / Lappträsk 019-5600700    019-5600730                    010254 2000    0102542202
 501750 — Liljendal       019-5221600    019-5221610     506217 — Jokela        010254 2000    0102542339
 501807 Oriveden Seudun Op Eräjärvi                   506309 Tampereen Seudun Op
                 010 2543380    010 2543381         Hämeenkyrö       0102546018    0102546228
 502206 Länsi-Suomen Op     02-8317380    02-8317386      506806 Pohjois-Savon Osuuspankki        010 258 8501
 502301 Euran Op         02-8387171    02-83871777        010 258 8270
 502407 Kokkolan Op Evijärvi   0102587333    0102587360      506868 — Kiuruvesi      010 258 8501   010 258
 502502 Forssan Seudun Op    010 256 1301   010 256 1315     8270885
 502516 — Tammela        010 252 1301   010 256 1316     506885 — Lapinlahti      010 258 8501   010 258 8270
 502608 Haapajärven Op      08-7724300    08-7724301      506901 Päijät-Hämeen Op    0102567606    0102567040
 502809 Haapamäen Seudun Op 010 257 5501     010 257 5599     507004 Ikaalisten Op     010-2545801    010-2545899
 502812 — Kolho         010 257 5501   010 257 5599     507100 Etelä-Pohjanmaan Op Ilmajoki
 502904 Pyhälahden Op pääk.   0102541801    0102541809                     0102547111    0102547121
 503007 Hailuodon Op       08-7470400    08-7470450      507205 Ilomantsin Op     013-6831311    013-6831360
 503303 Halsuan Op        06-8636321    06-8636445
                               89
507702 Etelä-Pohjanmaan Op Jalasjärvi               516200 Kokkolan Op / Karleby Andb
                0102547111   0102547151                    0102587333  0102587200
507808 Janakkalan Op      0102568110   0102568221     516214 — Kälviä        0102587333  0102587350
507811 — Tervakoski       0102568110   010256380     516340 — Teerijärvi / Terjärv 0102587333  0102587370
508006 Jokioisten Op      03-4241600   03-4241640     516507 Joensuun Seudun Op   0102564200  0102564295
508207 Keski-Suomen Op Joutsa 0102565711    0102566318     516541 — Lehmo         0102564200  0102564296
508302 Etelä-Karjalan Op Joutseno                 516602 Korpilahden Op     0102545101  0102545170
                0102585100   010 2585442    516909 PäijätHämeen Op     0102567606  0102567451
508609 Juuan Op         013-2526600   013-2526619    517202 Kotkan Seudun Op Kirkkokadun konttori
508612 — Ahmovaara       013-671108                            0102572202  0102572450
508704 Oriveden Seudun Op Juupajoki                517216 — Siltakylä       0102572202  0102572487
                0102543370   0102543371     517220 — Karhula        0102572202  0102572250
508800 Juvan Op         015-3211122   015-3211131    517295 — Hovila        05-2272111  05-264480
508922 Keski-Suomen Op Uurainen                  517509 Kangasalan Seudun Osuuspankki     03-5370090
                0102565711   0102566129       03-5370053
508953 — Muurame        0102565711   0102565919     517526 — Kirkonkylä      03-5374025  03-5374225
509103 Jämsän Seudun Op     0102562000   0102562055     517604 Kuhmoisten Op      03-5445100  03-5445144
509117 — Jämsänkoski      010 256 2000  0102562079     517700 Kuhmon Op        0102550501  0102550550
509120 — Koskenpää       010 256 2000  0102562088     518701 Kuortaneen Op      0102541600  0102541639
509209 Keski-Uudenm.Op Järvenpää                  518807 Alajärven Op      0102577012  0102577044
                010254 2000   0102542079     519005 Kurun Op        03-4730100  03-4730111
509212 — Hyrylä         010254 2000   0102542630     519100 Vakka-Suomen Op Kustavi 02-8411521  02-8411523
509230 — Kellokoski       010254 2000   0102542329     519407 Kuusamon Op       010 256 2401 0102562440
509400 Etelä-Karjalan Op Imatrankoski               519502 Salon Osuuspankki Kuusjoki02-7347300 02-7345500
                0102585100   010 2585443    519608 Op Kantrisalo Ylikulma 02-7347100   02-7347611
509600 Koillis-Savon Op Kaavi 010 2571705    010 2571717    519703 Outokummun Op      013-563112  013-563160
509614 — Juankoski       0102571705   010 2571717    520006 Kymijoen Op Inkeroinen 0102541101   0102541149
509907 Kalajoen Op       0102543404   0102543410     520010 — Myllykoski      0102541101  0102541159
510104 Kalkkisten Op      03-874040    03-7671252     520408 Kärkölän Op       03-882750   03-7651316
510305 Enon Op         0102563401   0102563429     520503 Pyhälaakson Op Kärsämäki 0102541801 0102541819
510319 — Uimaharju       0102563401   0102563449     520609 Käylän Op        010 254 1902 010 254 1919
510400 Kangasalan Seudun Op 03-3776100     03-3776123     520813 — Vuorenmaa       02-5544250
510428 — Sahalahti       03-3776150   03-3763478     521103 Vakka-Suomen Op Laitila 02-84111   02-8411833
510445 — Vatiala        03-3776180   03-3776184     521400 Lapin Op        02-83873000  02-83873050
510506 Kangasniemen Op     015-7545500   015-7545522    522105 Keski-Suomen Op Laukaa0102565711   0102566095
510601 Länsi-Suomen Op     02-6241950   02-6241960     522122 — Vihtavuori      014-3771311  014-3771237
510802 Kannuksen Op       06-8785500   06-873732     522401 Lehtimäen Op      06-5271251 06-5271401
511106 Karjalan Op       02-4309049   02-430675     522446 --- Kirkonkylä     06-5271251 06-5271401
511201 Länsi-Uudenmaan Op Karjalohja                522708 Lemin Op        0102572701  0102572799
                 0102545201   0102545395     522803 Tampereen Seudun Op Lempäälä
511307 Karkun Op        03-5134113   03-5134114                    0102544018  0102546228
511402 Keski-Suomen Op Karstula                  522817 — Viiala        0102546018  0102546228
                0102565711   0102566775     522909 Nousiaisten Op Lemu   02-4349300  02-4314009
511603 Karunan Op        02-4757500   02-4757510     523001 Leppävirran Op     0102541201  0102541211
511709 Tornion Op Karunki    0102576801   0102576853     523202 Keski-Suomen Op Lievestuore
511900 Karvian Op        02-5500400   02-5500444                    0102565711  0102566159
512404 Kaustisen Op       0207850360   0207850370     523308 Limingan Op       0102562120  0102562160
512605 Kokemäen Op Kauvatsa 0102550833     0102550899     523339 — Limingan Vääktyntie 0102524163   0102524155
512714 Keikyän Op        03-51318000   03-51318008    523403 Liperin Op       013-285597  013-285051
513100 Kemin Seudun Op     0102587101   0102587188     523420 — Ylämylly       013-285597  013-285077
513113 — Lautiosaari      0102587101   0102587143     523604 Länsi-Uudenmaan Op Lohja
513127 — Keminmaa        0102587101   0102587193                    0102545201  0102545219
513130 — Rytikari        0102587101   0102587153     523635 — Sammatti       0102545201  0102545282
513161 — Karihaara       0102587160   0102587163     523700 Kokkolan Op Lohtaja   0102587333  0102587380
513175 — Syväkangas       0102587110   0102587113     523713 — Marinkainen      0102587333  0102587390
513205 Keski-Uudenmaan Op Kerava                  523805 Loimaan Seudun Op    010 2573201  0102573270
                010254 2000   0102542439     523900 Loimaan Seudun Op    0102573201  0102573240
513300 Kerimäen Op       015-5768419   015-5768410    524003 Lokalahden Op      02-8425500  02-871147
513501 Keski-Suomen Op Kivijärvi                  524204 Luhangan Op       014-877145  014-877165
                0102565711   0102566735     524218 — Kirkonkylä      014-879140  014-879152
513808 Siikalatvan Op kestilä  08-8133300   08-8133350     524252 —Toivakka        014-871 130  014-871 131
513903 Kesälahden Op      013-2482200   013-2482201    524266 — Leivonmäki      040.8295388  014-877 165
514207 Kihniön Op        03-440120    03-4484097     524606 Luvian Op        02-5502500  02-5581716
514302 Op Kantrisalo Kiikala  02-7288600   02-7288601     524701 Jämsänseudun Op Längelmäki
514408 Salon Osuuspankki Kiikalan Rekijoki                            010 256 2000 0102562095
                 010 255 1370  02-7287333     525315 Lopen Op Kirkonkylä   0102563304  0102563360
514503 Vammalan Seudun Op Kiikka                  525407 Maaningan Op      017-2888000  017-2888001
                0102575202   0102575262     525888 Marttilan Op      02-484470   02-4844722
514609 Kiikoisten Op      0102571001   0102571017     525904 Maskun Op        02-4396600  02-4320303
515103 Parikkalan Op Saari   010-2550301   010-2550335    526007 Mellilän Seudun Op   02-7625700  02-7671680
515209 Salon Osuuspankki Kisko 010 255 1370   02-7392510     526102 Oulaisten Op Merijärvi 0102547702  0102547785
515304 Kiteen Seudun Op Kitee 0102554201    0102554298     526504 Merimaskun Op      02-4340070  02-4369266
515366 — Tohmajärvi       0102554201   0102554298     526600 Metsämaan Op      02-7680003  02-7680179
515430 — Kauhajoki       0102547111   0102547171     526800 Miehikkälän Op     05-7500500  05-7500510
515444 — Lapua         0102547111   0102547271     526814 — Muurikkala      05-3478180  05-3478110
515600 Euran Op         02-8386000   02-8386001     526906 Mynämäen Op Mietoinen 02-4311225   02-4311209
515907 Koitin-Pertunmaan Op   03-875330    03-8753333     527104 Etelä-Savon Op     0102552410  0102552513
516013 Loimaan Seudun Op Kojonkulma                527118 — Anttola        0102552410  0102552619
                0102573201   0102573280     527121 — Mäntyharju      0102552410  0102552659
516105 Kokemäen Op       0102550801   0102555098     527152 — Ristiina       0102552410  0202552622
                              90
527305 Mouhijärven Op     0102555101   0102555198     537101 Etelä-Savon Op Puumala 0102552410     0102552669
527319 — Häijää        0102555140   0102555199     537302 Oulun Op Pyhäntä    0102535712    08-812350
527400 Oulun Op Muhos     0102535014   0102535629     537503 Pyhäjärven Op      0102576501    0102576511
528000 Mynämäen Op      02-4365500   02-4307521     537704 Kangasalan Seudun Osuuspankki       03-5788700
528076 –– Vääksyntie     0102524174   0102524155        03-5788770
528106 Myrskylän Op      019-5298800  019-5298822     538008 Pöytyän Op Kirkonkylä 02-4867032     02-4867031
528201 Mäntsälän Op      0102562205   0102562209     538011 Pöytyän Op       02-4861900    02-4861980
528402 Turun Seudun Op Naantali                 538103 Raahen Seudun Op    0102576270    0102576230
               0102569206   0102569760     538117 — Pyhäjoki       0102576270    0102576321
528508 Nakkilan Op      02-5351300   02-5351301     538134 — Pattijoki       0102576270    0102576301
528525 — Hormisto       02-5374488             538304 Rantasalmen Op     015-4774400    015-4774426
528709 Niinijoen Op      02-7688132   02-7688232     538400 Siikalatvan Op Rantsila 08-2518200    08-2518216
528804 Koillis-Savon Op    0102571705   0102571717     538907 Rautalammin Op     017-3681500    017-3681510
529002 Keski-Suomen Op Pääkonttori                539000 Pohjois-Savon Osuuspankki Rautavaara   0102588501
               0102565711   0102565525        010 258 8270
529033 — Tikkakoski      0102565711   0102566039     539105 Kalajoen Op Rautio   0102543404    0102543499
529047 — Vaajakoski      0102565711   0102565849     539708 Riistaveden Op     0102541402    0102541409
529081 — Palokka       0102565711   0102566019     540106 Suomussalmen Op Ruhtinansalmi
529095 — Seppälä       0102565711   0102565727                     0102572101    0102572170
529108 Nivalan Op       08-4494210   08-4494240     540201 Etelä-Karjalan Op Vuoksenniska
529309 Tampereen Seudun Op Nokia                                0102585100
               0102546018   0102546228     540215 — Ruokolahti      0102585100
529500 Nousiaisten Op     02-4349200   02-4315760     540307 Ruoveden Op       03-4761300    03-4763130
529700 Länsi-Uudenmaan Op Nummela                540508 Rymättylän Op      02-2744500    02-2521303
               0102545201   0102545301     540603 Rääkkylän Op      010289 0800    013-661430
529714 — Vihti        0102545201   0102545374     540804 Keski-Suomen Op Saarijärvi
529728 — Karkkila       0102545201   0102545331                     0102565711    0102566720
529745 — Veikkola       0102545201   0102545299     540900 Sallan Op        016-3204600    016-832288
529806 — Saukkola       0102545201   0102545284     541002 Salon Osuuspankki    0102551370    0102551301
529901 Pielisen Op Nurmes   010 2543501  010 2543596     541220 — OP-Private Salo    0102551370    0102551301
530003 Keski-Uudenmaan Op Nurmijärvi               541404 Sauvon Op        02-4773800    02-4773811
                010254 2000  0102542929     541500 Savitaipaleen Op    05-613100     05-6131099
530017 — Klaukkala      010254 2000  0102542839     541901 Etelä-Pohjanmaan Op Seinäjoki
530051 — Rajamäki       010254 2000  0102542519                     0102547111    0102547208
530500 Riihimäen Seudun Op Hausjärvi               542406 Siikajoen Op      08-2418200    08-241434
               0102577815   0102577891     542702 Kemin Seudun Op Simo 0102587101      0102588183
530807 Orimattilan Op     0102571551   0102571510     542808 Simpeleen Op      05-686040     05-4772455
530902 Oripään Op       02-7637510   02-7661297     543207 Alajärven Op Soini   0102577011    0102577089
531100 Oriveden Seudun Op   0102543301   0102543399     543302 Somerniemen Op     02-7482606    02-7482913
531301 Oulaisten Op      0102547702   0102547715     543408 Someron Op       010 257 7103   0102577169
531608 Paattisten Op     02-2772222   02-2772233     543503 Sonkajärven Op     0207983000    0207983011
531703 Ruukin Op Paavola   0102576750   0102576794     543517 — Sukeva        0207983000
531717 Ruukin Op       0102576750   0102576740     543609 Sotkamon Op       0102576901    0102576920
531809 Etelä-Päijänteen Op  0102547999   0102547970     543704 Sulkavan Op       015-7223300    015-7223301
531904 Lounais-Suomen Op   0102576116   0102576102     543718 — Lohikoski       015-673140    015-673135
531966 Turun Seudun OpPiikkö 0102569028   0102569028     543905 Vammalan Seudun Op 0102575202       0102575282
531983 Turun Seudun Op Lieto 0102569206   0102569603     544103 Salon Osuuspankki Suomusjärvi
532409 Paltamon Op      08-871051   08-871124                     0102551370    0102551301
532504 Länsi-Suomen Op Panelia02-8317372   02-8317377     544209 Suomussalmen Op     0102572101    0102572150
532600 Parikkalan Op     010-2550301  010-2550335     544304 Suonenjoen Op      017-687800    017-6878150
532705 Parkanon Op      03-44301    03-443040      544706 Sysmän Op        03-871110     03-8711110
533305 Perhon Op       06-8603400   06-8631083     544801 Säkylän Op       0102562601    0102562611
533400 Salon Op Perniö    010 255 1370  02-7358333     545306 Luumäen Op       0102541302    0102541333
533506 Op Kanrtisalo Pertteli 02-7342400   02-7342401     545507 Taivalkosken Op     0102575301    0102575320
533601 Koitin-Pertunmaan Op Pertunmaa              545602 Taivassalon Op     02-8425100    02-878462
               015-7704400  015-7704433     546107 Tarvasjoen Op      02-4843600    02-4843610
533802 Peräseinäjoen Op    0102543202   0102543250     546308 Tervolan Op       016-2151300    016-435241
533850 –– Vääksyntie     0102524102   0102524155     546509 Tervon Op        017-2647700    017-2647710
533833 — Viitala       0102543202             547109 Toholammin Sp      0102543901    0102543909
534000 Pieksämäen Osuuspankki0102578121   0102578205     547112 — Lestijärvi      0102543901    0102543949
534014 — Jäppilä       0102578100   0102578385     547204 Akaan Seudun Op     03-5745500    03-5745557
534028 — Virtasalmi      0102578100   0102578395     547500 Tornion Op Tornio    0102576801    0102576850
534201 Pielaveden Op     0207209800   0207209804     547528 — Putaa         0102576801    0102576851
534307 Pielisen Osuuspankki  0102543501   0102543595     547606 Köyliön Op Tuiskula   02-5546169    02-5546169
534508 Pihtiputaan Op     014-561601   014-561570     547623 Köyliön Op       02-83878700    02-83878711
535002 Oulun Op Ii      0102535700   0102535709     547685 — Kankaanpää      02-5541281    02-5541181
535312 — Tuomikylä      06-4171030   06-4171434     547902 Hämeenlinnan Seudun Op Lammi- Tuulos   03-6149553
535404 Polvijärven Op     013-6864111  013-631798                         telefax  03 6149553
535714 Porvoon Op Pornainen 0102563150    0102563151     548005 Tuupovaaran Op     0102578501    0102578509
535806 Porvoon Op       0102563100   0102563221     548301 Tyrnävän Op       0102550601    0102550628
535901 Posion Op       010 254 5001  010 254 5009    548502 Alavuden Seudun Op Töysä
536004 Pudasjärven Op     0102571901   0102571909                     0102550204    0102550276
536100 Pukkilan Op      019-625426   019-625304     548516 — Tuuri         0102550204    0102550296
536205 Pulkkilan Op      08-8112200   08-8112250     548608 Ullavan Op       06-889501     06-889677
536406 Savonlinnan Op Punkaharju                 548843 Urjalan Op       0102573001    0102573009
               0102575703   0102575805     549007 Utajärven Op      08-5421268    08-5422522
536501 Punkalaitumen Op    02-7637720   02-7674553     549024 — Ahmas         08-5424116
536607 Puolangan Op      0102571141   0102571141     549102 Vakka-Suomen Op Uusikaupunki
536903 Länsi-Uudenmaan Op Pusula                                02-84111     02-8411233
               0102545201   0102545391     549116 — Kalanti        02-8411531    02-8411533
                               91
549409 Valkeakosken Op     0102568515    0102568555        Pedersörenejdens Andb 06-7854100    06-7854199
549600 Pielisen Osuuspankki  010-2543501   010-2543596    556724 — Bennäs         06-7898050  06-7898059
549705 Vampulan Op       02-7651122    02-7651683     556741 — Larsmo         06-7898070  06-7898079
550039 Pohjois-Savon Osuuspankki 010255 5310 010255 5212      557000 Purmo Andb        06-7898800  06-7271185
550103 Varpaisjärven Op    017-7601600   017-7601666    557014 — Överpurmo       06-7273511
550117 — Korpijärvi      017-773106    017-773223     557028 — Nederpurmo       06-7898820  06-7272010
550600 Haminan Seudun Op    010 257 3601   0102573699     557106 Vaasan Op Pörtom
550706 Turun Seudun Op Vehmaa                      Vasa Andb Pörtom     06-3661107  06-3661549
                0102569206    0102569790     557110 — Petalax        06-3471400  06-3471401
550801 Vehmersalmen Op     010 2551701   0102551749     557201 Siipyyn Op / Sideby Andb 06-2612400  06-2225568
551000 Vesannon Op       0102551101    0102551189     557215 — Skaftung        06-2229225  06-2225568
551136 — Vesilahti       0102546018    0102546228     557804 Andb för Åland      018-6330   018-63336
551200 Vetelin Op       06-8621341    06-8621022     557849 —
551306 Vetelin Ylipään Op   06-8624122    06-8624442     557870 — Föglö         018-50255
551401 Pielisen Op Viekki   0102543501    0102543596     557900 Östra Korsholms Andb 06-3433113    06-3433113
551602 Vihannin Op       0102539201    0102539220     558002 Övermark Andb      06-2282800  06-2253328
551616 — Alpua         0102539201             560005 Pohjois-Savon Osuuspankki Kauppatori  010 258 8501
551803 Liperin Op Viinijärvi  013-285579    013-285061       010 258 8270
552001 Keski-Suomen Op Viitasaari                 560036 — Karttula        0102588501  010 258 8270
                0102565711    0102566814     560070 — Puijonlaakso      0102588501  010 258 8270
552029 — Kinnula        0102565711    0102566825     560888 - Siilinjärvi      0102588501  010 258 8270
552107 Mäntän Seudun Op    03-488211    03-4882266     561041 Päijät-Hämeen Op Nastola
552110 — Vilppula       03-4713222    03-4713223                     0102567606  0102567620
552124 — Halli         03-5320345    03-5320551     561116 — Hollola        0102567606  0102567415
552138 — Pohjaslahti      03-4727021    03-4727021     561211 — Pop-Trio        0102567606  0102567612
552190 — Keuruu        014-7512200   014-7512221    562009 Etelä-Karjalan Op Lpr  0102585100  010 258 5440
552202 Vimpelin Op       0102539112    0102539109     563000 Länsi-Suomen Op     02-83171   02-8317255
552308 Virolahden Op      0102573701    0102573777     563014 — Ihode         02-8317353  02-8317354
552403 Virtain Op       03-485211    03-4852666     563028 — Kodisjoki       02-8317355  02-8317356
552417 — Killinkoski      03-5310091    03-5310188     563045 — Paronalho       02-8317320  02-8317323
553003 Oulun Op Ylikiiminki  0102535014    0102535739     563059 — Pyhäranta       02-8317351  02-8317352
553204 Etelä-Pohjanmaan Op Ylistaro                563062 — Syvärauma       02-8317330  02-8317385
                0102547111    0102547291     564002 Pohjolan Op Koskikatu 0102539301    0102539387
553300 Ylitornion Op      0102575110    0102575190     564033 — Muurola        0102539301  0102539531
553313 — Meltosjärvi      016-546133             564081 — Saarenkylä       0102539301  0102539781
553405 Ylivieskan Op      0102587701    0102587708     564108 — Kittilä        0102539301  0102539601
553606 Yläneen Op       02-2776700    02-2563159     564125 — Sodankylä       0102539301  0102539521
553701 Tampereen Seudun Op Ylöjärvi                564142 — Ivalo         0102539301  0102539741
                0102546018    0102546228     564187 — Utsjoki        0102539301  0102539771
553902 Ypäjän Op        02-7637580    02-7677198     564234 — Pelkosenniemi     0102539301  0102539631
554005 Ähtärin Op       0102543115    0102543120     564248 — Savukoski       0102539301  0102539641
554128 OP Yhteisöpankki                      564309 — Pello         0102539301  0102539501
                0102556500    0102556395     564357 — Kolari         0102539301  0102539751
554223 Helsingin Op Pankki Hakaniemi 0102559015          564374 — Muonio         0102539301  0102539571
   0102559305                          564388 — Enontekiö       0102539301  0102539581
554301 Keski-Suomen Op Äänekoski                  564466 — Ranua         0102539301  0102539561
                0102565711    0102566540     564901 — Kemijärvi       0102539301  0102539591
554315 — Suolahti       0102565711    0102566541     565018 Savonlinnan Op Enonkoski
554407 Itä-Uudenmaan Op /   019-5294400   019-584122                     0102575703  0102575825
    Östnylands Andb                       565052 — Savonranta       0102575703  0102575755
554809 Pedersörenejdens Andb Esse                 565113 Savonlinnan Op      0102575703  0102575749
                06-7898000    06-7898049     566006 Vammalan Seudun Op 0102575202     0102575221
554904 Op Raasepori / Andb Raseborg                567008 Vaasan Op Vaasa /    06-3246111  06-3246271
                019-2652200   019-2652250        Vasa Andb Vasa
554966 — Tammisaari / Ekenäs 019-2652300    019-2652350    567120 —Op Private       06-3246111  06-6246265
554983 — Hanko / Hangö     019-2652400   019-2652450    567011 Korsnäs Andb Bergö    06-3430061  06-3430079
555007 — Kemiö / Kimito    02-4206600    02-4206650     567039 — Raippaluoto / Replot 06-3520032   06-3520370
555041 — Taalintehdas/ Dalsbruk02-4206640    02-4206645     567073 — Alamaalahti / Ytter-Malax
555208 Korsnäs Andb Molpe   06-3476000    06-3476751                     06-3651032  06-3478020
555211 — Harrström       06-3645119    06-3645139     567087 — Maalahti / Över-malax 06-3654191   06-3654750
555225 — Korsnäs Huvudkontor 06-3486000     06-3486001     567090 — Kimo          06-3840264  06-3840372
555303 Kronoby Andb      06-8328100    06-8328120     567117 — Oravainen / Oravais 06-3850188    06-3850489
555317 — Nedervetil      06-8328140    06-8328145     567134 — Vöyri / Vörå      06-3832189  06-3833204
555409 Länsi-Uudenmaan Op Kirkkonummi/               567151 — Särkimo        06-3456210  06-3456242
    Västra Nylands Andb Kyrkslätt0102545201 0102545361     567182 — Munsala Kyrkoby    06-7641069  06-7641103
555600 Lappo Andb       018-56621    018-56699     567243 — Sepänkylä / Smedsby 06-3221966    06-3223631
555613 — Torsholma       018-56270    018-56270         — Kauppapuistikko /   06-3246322  06-3246326
555627 — Enklinge       018-55347                   Handelsesplanaden
555658 Lappo Andelsbanken/ Brandö                 567291 — Jepua / Jeppo     06-7642526  06-7642698
                018-56156              568000 Hämeenlinnan Seudun Op03-61491     03-6149299
555705 Itä-Uudenmaan Op Loviisa /                 568027 — Hätilä         03-6149360  03-6149359
    Östnylands Andb Lovisa 019-517800    019-532624     568044 — Kalvola        03-6149500  03-6149509
556009 Nagu Andb        02-4605300    02-4605320     568075 — Hattula        03-6149510  03-6149519
556104 Itä-Uudenmaan Op Nikkilä /                 568089 — Renko         03-6149520  03-6149529
   Östnylands Andb Nickby 09-2747110     09-2743445     570020 Länsi--Suomen Op Ulvila 02-6241860   02-5380903
556118 — Söderkulla      09-8689600    09-8763030     570047 — Pihlava        02-6241280  02-6482303
556305 Vaasan Op Uudenkaarlepyy 06-7220366 06-722 1643       570064 — Reposaari       02-6241206  02-6383270
   Vasa Andb Nykarleby                     570078 — Vähärauma       02-6241270  02-6377851
556400 — Närpiön / Närpes   06-3246500    06-3246519     570081 — BePop         02-62411   02-6241344
556707 Pietarsaaren Seudun Op /                  570095 — Vanhakoivisto     02-6241250  02-6354888
                                92
 570203 — Siikainen       02-6241210   02-5521410       574184 — Piippola         0102535710   0102535719
 570234 — Pomarkku       02-6241230   02-5411541       574200 — Temmes          0102535650   0102535659
 570265 — Merikarvia      02-6241220   02-5511378       574231 — Myllyoja         0102535014   0102535639
 570404 — Noormarkku      02-6241240   02-5484017       574477 — Kaakkuri         0102535014   0102535689
 571004 Turun Seudun Op     0102569206   0102569361       575001 Kouvolan Seudun Op     0102577401   0102577299
     Åbonejdens Andb                        575046 — Valkeala         0102577401   0102577302
 571035 — Rusko         0102569206   0102569684       575077 — Kuusankoski       0102577401   0102577301
 571052 — Raisio        0102569206   0102569870       575110 — Jaala          0102577401   0102577303
 571066 Paattisten Op Maaria  02-2771840   02-2474170       576003 Kainuun Op         0102561701   0102561710
 571083 — Kaarina        0102569206   0102569710       576017 — Hyrynsalmi        0102561701   0102561712
 571097 — Vähä-Heikkilä     0102569206   0102569560       576051 — Ristijärvi        0102561701   0102561713
 571100 — Parainen / Pargas   0102569206   0102569781       576096 — Vaala          0102561701   0102561714
 571113 — Hämeenkatu      0102569206   0102569550       576109 — Vuolijoki        0102561701   0102561715
 571130 — Länsikeskus      0102569206   0102569559       576160 — OP-Private Kainuu    0102561701   08-629500
 571161 — Kauppatorin konttori 0102569206   0102569554       577005 Joensuun Seudun Op     0102564200   0102564290
 571222 — Itäkeskus       0102569206   0102569701       577019 — Niinivaara        0102564200   0102564275
 571331 — Vahto         0102569206   0102569693       578007 Helsingin Op Pankki Arkadia
 572010 Helsingin Op Pankki Tikkurila                                  0102559015   0102559105
                 0102559015   0102559825       578010 — Länsi-Helsingin yrityspankki 0102559015
 572023 — Leppävaara      0102559015   0102559445         0102559205
 572037 — Herttoniemi      0102559015   0102559366       578024 — Itä-Helsingin yrityspankki 0102559015 0102559495
 572068 — Korso         0102559015   0102559405       578038 - Länsi-Helsingin yrityspankki 0102556500 0102559605
 572099 — Tullinpuomi      0102559015   0102559885       578041 Helsingin Op Espoon yrityspankki     0102556500
 572115 — Tapiola        0102559015   0102559755         0102559805
 572146 — Oulunkylä       0102559015   0102559695       578055 — Vantaan yrityspankki 0102556500     0102559875
 572177 — Pitäjänmäki      0102559015   0102559725       578800 Helsingin Op Pankki    0102559015   0102556265
 572194 — Malmi         0102559015   0102559465           Palvelupisteet
 572207 — Lauttasaari      0102559015   0102559425       578814 Helsingin Op Pankki Palvelupisteet
 572241 — Itäkeskus       0102559015   0102559395                        0102559015   0102556255
 572290 — Myyrmäki       0102559015   0102559675       578859 OKO Private        010255900   0102523756
 572302 — Mikonkatu       0102559015   0102559505       578876 Helsingin Op Pankki -Private
 572333 — Pasila        0102559015   0102559705                        010255900   0102556605
 572630 Helsingin Op Ruoholahti 010 255 9015  010 255 6955      578893 Helsingin Op Pankki Kaisaniemi
 572381 — Iso Omena       0102559015   0102559375                        0102556650   0102556175
 578862 — Ison Omenan palvelupiste                  578906 — Ruoholahden palvelupiste 0102559015 0102556955
                 0102556650   0102556925       578923 — Munkkivuori       0102559015   0102559655
 572411 — Bulevardi       0102559015   0102559255       578940 — Kontula         0102559015   0102559175
 573008 Tampereen Seudun Op 0102546018     0102546228       578954 — Yrityspankki       0102556500   0102556505
 573011 — Aitolahti       0102546018   0102546228       578968 — Itäkeskuksen palvelupiste
 573073 — Pirkkala       0102546018   0102546228                        0102559015   0102556935
 573165 — Hervanta       0102546018   0102546228       578971 — Columbuksen konttori 0102559015     0102556965
 573182 — Tammela        0102546018   0102546228       578985 — Espoon keskus      0102555798   0102555799
 573209 — Lielahti       0102546018   0102546228       578999 — Myyrmannin palvelupiste
 573274 — Janka         0102546018   0102546228                        0102559015   0102556945
 574000 Oulun Op        010253500   0102535019       579009 — Sellon palvelupiste   0102559015   0102556905
 574027 — Oulunsalo       0102535014   0102535649       579012 — Jumbo          0102559015   0102559785
 574030 — Kello         0102535014   0102535589       579026 — OPK-Pohjola-henkilökuntakonttori
 574044 — Kempele        0102535014   0102535679                        0102559015
 574075 — Haukiputaan Kirkonkylä                   579043 — Itä-Helsingin yrityspankki
                 0102535014   0102535619                        0102556500   0102555749
 574089 — Tuira         0102535014   0102535519       579445 Helsingin OP Pankki Oyj Kauniainen
 574092 — Kastelli       0102535014   0102535579                        0102559015
 574119 — Lumijoki       0102535590   0102535599       580013 — Aleksi          0102559015   0102559025
 574136 — Isokatu        0102535014   0102535360       580960 Op-Asuntoluottopankki 0102522844     0102523899
 574602 — Op Private      0102535358   0102535482       592000 Op-Kotipankki Plaza 010252010
 574140 — Yrityskonttori    0102535320   0102535307       592420 Pohjola Varainhoito Oy
 574153 — Kiiminki       0102535014   0102535559       592450 Pohjola Private Equity Funds Oy
 574167 — Yli-Ii        0102535720   0102535729       593868 Pohjola Pankki Oyj Pääomajärjestelyt
 574170 — Kuivaniemi      0102535790   0102535799                        010252011   0102522558
Optum Oy:n käytössä olevat tekniset konttorit; puhelin - fax

 500155 Uukuniemen Op Vääksyntie  0102524166  0102524155     504149 Hauhon Vääksyntien kri     0102523935  0102524155
 500250 Luopioisten Op Vääksyntie  0102524164  0102524155     504230 Säkylän Op Vääksyntie      0102524165  0102524155
 501330 Askolan Op Vääksyntie    0102524173  0102524155     504724 Kiihtelysvaaran Op Vääksyntie  0102524163  0102524155
 501440 Auran Vääksyntie      0102524172  0102524155     504864 Heinäveden Op Vääksyntie    0102524175  0102524155
 502410 Kokkolan Op Vääksyntie   0102524165  0102524155     505280 Euran Op Vääksyntie       0102524174  1012524155
 502363 Euran Op Vääksyntie     102524174 0102524155      505450 Hirvensalmen Op Vääksyntie   0102524175  0102524155
 502301 Euran Vääksyntien konttori 0102524174  0102524155     500560 (KM) Alastaron Vääksyntie    010 252 4162 010 252 4155
 502830 Haapamäen Op Vääksyntie   0102523935  1012524155
 502952 Pyhälaakson Op Haapmäki                   505665 Honkilahden Op Vääksyntie    0102524166  0102524155
 502486 Forssan Seudun Op Vääksyntie 010252175  0102524155     505726 Huhtamon Vääksyntien kri    010 252 417  010 252 4155
                                 93
505961 Huittisten Op Vääksyntie    0102524173  0102524155     531748 Ruukin Vääksyntien konttori   0102524160 0102524155
506020 Humppilan Vääksyntien kri   010 252 8348 010 252 4155    531857 Etelä-Päijänteen Op Vääksyntie 0102524164  0102524155
506899 Pohjois-Savon Osuuspankki Vääksyntie    0102524164     531997 (KM) Lounais-Suomen Vääksyntie 010 252 8348 0102524155
   0102524155                            532426 Paltamon Op Vääksyntie      0102524171 0102524155
507267 Ilomantsin Op Vääksyntie    010252 4173 0102524155      532630 Parikkalan Op Vääksyntie     0102524175 0102524155
508054 Jokioisten Op Vääksyntie    0102524175  0102524155     553330 Ylitornion Vääksyntien kontttori 0102524172 0102524155
508630 Juuka Vääksyntie        0102524173  0102524155     533370 Perhon Op Vääksyntie       0102524176 0102524155
508830 Juvan Op Vääksyntie      0102524102  0102524155     533476 Salon Osuuspankki Perniö Vääksyntie 0102523935
508889 Keski-Suomen Op Verkko-                       0102524155
    puhelinpalveluyksikkö           0102565553     533568 Op Kantrisalo Vääksyntie     0102524173 0102524155
509179 Jämsän Seudun Op Vääksyntie 0102524164   0102524155     533850 Peräseinäjoen Op Vääksyntie 0102524102    0102524155
509366 Keski-Uudenmaan Op Asiakastoiminnot . 09-29291         534093 Pieksämäen Seudun Op Vääksyntie
509680 Koillis-Savon Op Vääksyntie  0102524171  0102524155                         0102524175 0102524155
509955 Kalajoen Op Vääksyntie     0102524171  0102524155     534215 Pielaveden Op Vääksyntie     0102524166 0102524155
510322 Enon Op Vääksyntie       0102524173  0102524155     534355 Pielisen Op Lieksa Vääksyntie 0102524175   0102524155
510480 Kangasalan Seudun Osuuspankki Vääksynitie 010 252        534539 Pihtiputaan Op Vääksyntie    0102524160 0102524155
4164 010 252 4155                           535330 Etelä-Pohjanmaan Op Vääksynt0102528348 0102524155
510847 Kannuksen Op Vääksyntie    0102524171  0102524155     535466 Polvijärven Op Vääksyntie    0102524160 0102524155
511372 Karkun Op Vääksyntie      0102524172  0102524155     535871 Porvoon Op Vääksyntie      0102524164 0102524155
511927 Karvian Op Vääksyntie     0102524174  0102524155     535932 Posion Op Vääksyntie       0102524171 0102524155
512731 Keikyän Op Vääksyntie     0102524171  0102524155     536049 Pudasjärven Op Vääksyntie    0102524102 0102524155
513240 Kemin Op Vääksyntie      0102524160  0102524155     536577 Punkalaitumen Op Vääksyntie 0102522290    0102524155
513331 Kerimäen Vääksyntie      0102524160  0102524155     536624 Puolangan Op Vääksyntie     0102524166 0102524155
513825 Siikalatvan Op Kestilä Vääksyntie      0102524162     537347 Oulun Op Vääksyntie       0102524171 0102524155
   0102524155                            537735 Kangasalan Seudun Osuuspankki Vääksyntie 0102524164
513920 Kesälahden Op Vääksyntie    010252 4174 0102524155        0102524155
514224 Kihniön Op Vääksyntie     0102524165  0102524155     538042 Pöytyän Op Vääksyntie      0102524171 0102524155
514411 Salon Op Kiikalan Rekijoen Vääksyntie              538179 Raahen Op Vääksyntie       0102524160 0102524155
                    0102524175 0102524155      538458 Siikalatvan Op Rantsila Vääksyntie      0102524102
514630 Kiikoisten Op Vääksyntie    0102524165  0102524155        0102524155
515257 Kiskon Op Vääksyntie      0102524164  0102524155     538941 Rautalammin Op Vääksyntie 0102524171     0102524155
515352 Kiteen Seudun Op Vääksyntie 0102524166   0102524155     539678 Riihimäen Seudun Op Vääksynt 0102524173 0102524155
518750 Kuortaneen Op Vääksyntie    0102524172  0102524155     539725 Riistaveden Op Vääksyntie    0102523935 0102524155
518890 Alajärven Op Vääksyntie    0102524162  0102524155     540137 Suomussalmen Op Vääksyntie 0102524171    0102524155
515910 Koitin-Pertunm.Op Vääksyntie 0102524164   0102524155     540402 Ruoveden Op Vääksyntie      0102524175 0102524155
515615 Euran Op Vääksyntie      0102524162  0102524155     540665 Rääkkylän Op Vääksyntie     0102524160 0102524155
516170 Kokemäen Op Vääksyntie     0102524162  0102524155     540989 Sallan Op Vääksyntie       0102524164 0102524155
516569 Joensuun Seudun Op Vääksyntie                  541203 Salon Osuuspankki Vääksyntie 0102524173   0102524155
                   0102524171  0102524155     541449 Sauvon Op Vääksyntie       0102524173 0102524155
516647 Korpilahden Op Vääksyntie   0102524172  0102524155     541589 Savitaipaleen Op Vääksyntie 0102524176    0102524155
516926 Hämeenkosken Op Vääksyntie 0102524172    0102524155     542468 Siikajoen Op Vääksyntie     0102524172 0102524155
517325 Kotkan Seudun OpVääksyntie 0102524165    0102524155     543350 Somerniemen Op Vääksyntie 0102524166     0102524155
517621 Kuhmoisten Op Vääksyntie    0102524175  0102524155     543442 Someron Op Vääksyntie      0102524102 0102524155
517744 Kuhmon Op Vääksyntie      0102524162  0102524155     543534 Sonkajärven Op Vääksyntie    0102524171 0102524155
519053 Kurun Op Vääksyntie      0102524162  0102524155     543643 Sotkamon Op Vääksyntie      0102524172 0102524155
519455 Kuusamon Op Vääksyntie     0102524162  0102524155     543735 Sulkavan Vääksyntien kri     010 2524173 010 2524155
519748 Outokummun Op Vääksyntie 0102528348     0102524155     544274 Suomussalmen Op Vääksyntie 0102524172    0102524155
520411 Kärkölän Op Vääksyntie     0102524102  0102524155     544383 Suonenjoen Op Vääksyntie     0102524163 0102524155
520460 Kymijoen Op Vääksyntie     0102524162            544754 Sysmän Vääksytie         0102524171 0102524155
520520 Pyhälaakson Op Vääksyntie   0102524160  0102524155     544880 Säkylän Op Vääksyntie      0102524163 0102524155
520643 Käylän Op Vääksyntie      0102524166  0102524155     545368 Luumäen Op Vääksyntie      0102524176 0102524155
521165 Vakka-Suomen Op Vääksyntie 0102524174    0102524155     545524 Taivalkosken Op Vääksyntie    0102524162 0102524155
521458 Lapin Op Vääksyntie      0102524166  0102524155     545664 Taivassalon Op Vääksyntie    0102524162 0102524155
522742 Lemi Vääksyntie        0102524174  0102524155     546339 Tervolan Op Vääksyntie      0102524102 0102524155
523046 Leppävirran Op Vääksyntie   0102524102  0102524155     546526 Tervon Op Vääksyntie       0102524162 0102524155
523339 Limingan Op Vääksyntie     0102524163  0102524155     547191 Toholammin Op Vääksyntie     0102524162 0102524155
523482 (KM) Liperin Vääksyntien konttori                547249 Akaan Seudun Op Vääksyntie 0102524172    0102524155
523666 Länsi-Uudenmaan Op       0102545201  0102545219     547580 Tornion Op Vääksyntie      0102524173 0102524155
523683 (KM) Länsi-Uudenmaan Vääksyntien kri              548036 Tuupovaaran Op Vääksyntie    0102524172 0102524155
                   010 252 4175 010 252 4155    548332 Tyrnävän Op Vääksyntie      0102524164 0102524155
523931 Loimaan Op Vääksyntie     0102524162  0102524155     548520 Alavuden Op Vääksyntie      0102524162 0102524155
524051 Lokalahden Op Vääksyntie    0102524173  0102524155     548639 Ullavan Op Vääksyntie      0102524173 0102524155
524235 Luhangan Op Vääksyntie     0102524166  0102524155     548952 Urjalan Op Vääksyntie      0102524165 0102524155
525350 Lopen Op Vääksyntien kri                    549474 Valkeakosken Op Valkeakoski 0102524172    0102524155
525469 Maaningan Vääksyntien kri   0102523935  0102524155     549814 Vampulan Op Vääksyntie      0102524173 0102524155
525809 Marttilan Vääksyntien kri   0102524164  0102524155     550060 Pohjois-Savon Osuuspankki Vääksyntie     0102523935
526041 Mellilän Op Vääksyntien kri  0102524165  0102524155        0102524155
526549 Merimaskun Op Vääksyntie    0102524175  0102524155     550134 Varpaisjärven Op Vääksyntie 0102524166 0102524155
526859 Miehikkälän Op Vääksyntie   0102524175  0102524155     550846 Vehersalmen Op Vääksyntie 0102523935     0102524155
527170 Etelä-Savon Op Vääksyntie   0102524175  0102524155     551027 Vesannon Op Vääksyntie      0102524174 0102524155
527384 Mouhijärven Op Vääksyntie   0102524171  0102524155     551231 Veteli Vääksyntie        0102524165 0102524155
528076 Mynämäen Op Vääksyntie     0102524174  0102524155     551354 Vetelin Ylipään Op Vääksyntie 0102524172   0102524155
528168 Myrskylän Op Vääksyntie    0102523935  0102524155     551429 Pielisen Osuuspankki Vääksynti.0102524175 0102524155
528263 Mäntsälän Op Vääksyntie    0102524173  0102524155     551647 Vihannin Op Vääksyntie      0102524172 0102524155
528556 Nakkilan Op Vääksyntie     0102524174  0102524155     552094 Mäntän Vääksyntien konttori   0102524172 0102524155
529592 Nousiaisten Op Vääksyntie   0102524162  0102524155     552247 Vimpelin Op Vääksyntie      0102524172 0102524155
530869 Orimattilan Op Vääksyntie   0102523935  0102524155     552342 Virolahden Op Vääksyntie     0102524164 0102524155
530964 Oripään Op Vääksyntie     0102524164  0102524155     552496 Virtain Op Vääksyntie      0102524165 0102524155
531162 Oriveden Vääksyntie      0102524102  0102524155     555260 (KM) Korsnäs Vääksyvägens 010 252 4175 010 252 4155
531346 Oulaisten Op Vääksyntie    0102524162  0102524155     553436 Ylivieskan Op Vääksyntie     0102524172 0102524155
                                94
 553978 Ypäjän Op Vääksyntie     0102524164  0102524155    565189 Savonlinnan Op Vääksyntie    0102524172  0102524155
 554040 Ähtärin OP Vääksyntie    0102524174  0102524155    566177 Vammalan Seudun Op Vääksyntie 010252166 0102524155
 554455 Itä-Uudenmaan Op Vääksyntie 0102524171   0102524155    577114 Joensuun Seudun Op Vääksynt 0102524163 0102524155
 554997 Op Raasepori Vääksyntie   0102524171  0102524155    575220 Kouvolan Op Vääksyntie     0102524174  0102524155
 557791 Ålands Vääksyvägen      0102524175  0102524155    578069 Helsingin Op Pankki Vääksyntie0102524163 0102524155
 560935 Pohjois-Savon Osuuspankki Vääksyntie    0102524164    578937 Helsingin OP Rahoituksen verkko ja puhelinpalvelut
   0102524155                           579458 (KS) Verkko- ja puhelinpalvelut 0102559015
 561290 Päijät-Hämeen Op Vääksyntie 0102524165   0102524155    579459 Helsingin Op Verkko- ja puhelinpalvelut
 562104 Etelä-Karjalan Op Vääksyntie 0102524173  0102524155
 564470 Pohjolan Vääksyntien kri   0102524164  0102524155    593360 OP-Palvelut Oy, Laki- ja perintäpalvelut
 565066 Savonlinnan Op Vääksyntie  0102575701  0102575639
Osuuspankkiryhmän lakkautetut ja hallinnolliset konttorit


                                   502550 Forssan Seudun Op       502502 010 256 1301
 471120 Kyrönseudun Op       471110              502564 Forssan Seudun Op       502502  010 256 1301
 471130 Kyrönseudun Op Rahkio    471110              502581 Forssan Seudun Op       502516 010 252 1301
 500141 Uukuniemen Op        500107  05-443120        502595 Forssan Seudun Op       502516 010 252 1301
 500216 Luopioisten Op       500220  09-8689600       502611 Haapajärven Op         502608 08-7724300
 500233 Luopioisten Op       500220  03-5361363       502625 Haapajärven Op             0102524171
 500512 Alastaron Op        500509  02-2121200       502857 Haapamäen Seudun Op      502809 0102575501
 500526 Alastaron Op        500509  02-2121200       502860 Haapamäen Seudun Op      502812 010 257 5501
 500530 Alastaron Op        500509  02-2121200       502874 Haapamäen Seudun Op      502809 0102575501
 500557 Alastaron Op        500509  02-2121200       502888 Haapamäen Seudun Op      502812 010 257 5501
 500618 Alavieskan Op        500604  08-430131        502891 Haapamäen Seudun Op      502809 0102575501
 500713 Alavuden Seudun Op     500700  0102550204       502921 Pyhälaakson Op         502904 0102541801
 500727 Alavuden Seudun Op     500700  0102550204       502935 Pyhälaakson Op         502904 0102541801
 500730 Alavuden Seudun Op     500700  0102550204       502949 Pyhälaakson Op Haapavesi    502904 0102541801
 500744 Alavuden Seudun Op     500700  0102550204       502952 Pyhälaakson Op         502904 0102541801
 500761 Alavuden Seudun Op     500700  0102550204       503010 Hailuodon Op          503007 08-7470400
 500789 Alavuden Seudun Op     500700  0102550204       503208 Salon Osuuspankki       541002 1012551370
 500792 Alavuden Seudun Op     500713  06-5150200       503348 Halsuan Op           503303 06-636024
 500805 Helsingin Op Pankki     572302  0102559015       503351 Halsuan Op           503303 06-636024
 500819 Helsingin Op Pankki     572411  0102559015       503365 Halsuan Op           503303 06-8636321
 500822 Optum            572006  0102522222       503719 Harjavallan Op         503705 02-5351400
 500836 Helsingin Op Pankki     572302  0102559015       503736 Harjavallan Op         503705 02-5351400
 500840 Helsingin Op Pankki     572302  0102559015       503923 Hartolan Op          503906 03-575300
 500853 Helsingin Op Pankki     554223  0102559015       504118 Hauhon Op           504104 03-6549200
 500867 Helsingin Op Pankki     554223  0102559300       504135 Hauhon Op           504104 03-6549200
 501020 Artjärven Op        501003  03-872520        504213 Haukivuoren Op         504200 015-7244200
 501051 Artjärven Op        501003  03-872520        504305 Riihimäen Seudun Op      530500 0102577815
 501065 Artjärven Op        501017  019-612020       504319 Riihimäen Seudun Op      530500 0102577815
 501079 Artjärven Op        501003  03-872520        504510 Päijät-Hämeen Op        504506 0102567606
 501082 Artjärven Op        501017  019-612020       504601 Helsingin Op Pankki      572302 0102559015
 501112 Etelä-Päijänteen Op     501109  0102547991       504615 Helsingin Op Pankki      572302 0102559015
 501143 Etelä-Päijänteen Op     501109  0102547991       504632 Helsingin Op Pankki      578800 0102559015
 501218 Etelä-Päijänteen Op     501204  09-4349350       504710 Kiihtelysvaaran Op       504707 013-7373511
 501252 Nousiaisten Op Askainen   501204  02-4349350       504755 Kiihtelysvaaran Op       504707 013-7373511
 501283 Nousiaisten Op Askainen   501204  02-4349350       504833 Heinäveden Op         504802 017-5550200
 501313 Askolan Op         501327  019 661 8200      504878 Heinäveden Op         504847 017-63539
 501344 Askolan Op         501300  019-6618100       504881 Heinäveden Op         504847 017-63539
 501419 Auran Op          501405  02-4860422       505000 Salon Osuuspankki Hiisi    541002 010 255 1370
 501453 Auran Op          501405  02-4860422       505140 Himangan Op          505106 06-8788400
 501467 Auran Op          501405  02-4860422       505154 Himangan Op          505106 06-8788400
 501514 Ikaalisten Op        501500  010-2545831       505168 Himangan Op          505106 06-8788400
 501668 Elimäen Op         501610  05-8862300       505215 Euran Op            505201 02-8665080
 501671 Elimäen Op         501610  05-3220155       505263 Euran Op            505201 02-8665080
 501685 Länsi-Kymen Op       501637  019-5608600       505277 Euran Op            505201 02-8665080
 501699 Länsi-Kymen Op       501623  019-5229400       505447 Hirvensalmen Op        505402 015-7272500
 501701 Länsi-Kymen Op       501637  019-5608600       505620 Honkilahden Op         505603 02-8668055
 501715 Elimäen Op         501623  019-5229400       505648 Honkilahden Op         505603 02-8668055
 501729 Länsi-Kymen Op       501606  05-8862200       505651 Honkilahden Op         505603 02-8668055
 502100 Someron Op         543408  010 257 7103      505712 Huhtamon Op          505709 02-564432
 502210 Eurajoen Op         502206  02-8317380       505913 Huittisten Op         505900 02-5605500
 502223 Eurajoen Op         502206  02-8317380       505927 Huittisten Op         505900 02-5605500
 502237 Eurajoen Op         502206  02-8317380       505930 Huittisten Op         505900 02-5605500
 502254 Länsi-Suomen Op       502206  02-8317380       505958 Huittisten Op         505900 02-5605500
 502315 Euran Op          502301  02-8687171       506016 Humppilan Op          506002 0102562801
 502329 Euran Op          502301  02-8650500       506050 Humppilan Op          506002 0102562801
 502346 Euran Op          502301  02-8650500       506064 Humppilan Op          506002 0102562801
 502472 Forssan Seudun Op      502502  010 256 1301      506078 Humppilan Op          506002 0102562801
 502520 Forssan Seudun Op      502516  010 252 1301      506220 Keski-Uudenmaan Op       506203 010254 2000
 502533 Forssan Seudun Op      502502  010 256 1301      506234 Keski-Uudenmaan Op       506203 010254 2000
 502547 Forssan Seudun Op      502516  010 252 1301
                             95
506326 Tampereen Seudun Op    506309 0102546018      510510 Kangasniemen Op       510506  015-432061
506500 Someron Op         543408 010 257 7103     510523 Kangasniemen Op       510506  015-432061
506605 Etelä-Karjalan Op Ylämaa  562009 010258100       510537 Kangasniemen Op       510506  015-2061
506810 Pohjois-Savon Osuuspankki 506806 010 258 8501      510540 Kangasniemen Op       510506  015-2061
506823 Pohjois-Savon Osuuspankki 506806 010 258 8501      510568 Kangasniemen Op       510506  015-432061
506837 Pohjois-Savon Osuuspankki 506806 010 258 8501      510615 Kankaanpään Op        510601  02-6241950
506854 Pohjois-Savon Osuuspankki  506806 010 258 8501     510632 Länsi-Suomen Op       510601  02-6241950
506871 Pohjois-Savon Osuuspankki 506806 010 258 8501      510816 Kannuksen Op         510802  06-8785500
506932 Päijät-Hämeen Op      506901 0102524165      511110 Karjalan Op         511106  02-4309049
506946 Päijät-Hämeen Op      506901 0102567000      511137 Karjalan Op         511106  02-4309049
506963 Päijät-Hämeen Op      506901 0102567000      511140 Karjalan Op         511106  02-4309049
506977 Päijät-Hemeen Op      506901 0102567606      511154 Karjalan Op         511106  02-4309049
507018 Ikaalisten Op       501500 010-2545831      511310 Karkun Op          511307  03-5134113
507021 Ikaalisten Op       501500 010-2545831      511341 Karkun Op          511307  03-5134113
507049 Ikaalisten Op       507004 010-2545801      511355 Karkun Op          511307  03-5134113
507219 Ilomantsin Op Kivilahti  507205 013-6831311      511369 Karkun Op          511307  03-5134113
507222 Ilomantsin Op       507205 013-6831311      511617 Karunan Op          511603  02-4757500
507253 Ilomantsin Op       507205 013-6831311      511913 Karvian Op          511900  02-5500400
507716 Etelä-Pohjanmaan Op    507702 0102547111      512418 Kaustisen Op         512404  0207850360
507720 Etelä-Pohjanmaan Op    507702 0102547111      512449 Kaustisen Op         512404  0207850360
507733 Etelä-Pohjanmaan Op    507702 0102547111      512452 Kaustisen Op         512404  0207850360
507747 Etelä-Pohjanmaan Op    507702 0102547111      512466 Kaustisen Op         512404  0207850360
507750 Etelä-Pohjanmaan Op    507702 0102547111      512700 Keikyän Op          512714  03-5133555
507764 Etelä-Pohjanmaan Op    507702 0102547111      512728 Keikyän Op          512714  03-51318000
507778 Etelä-Pohjanmaan Op    553204 0102547111      513158 Kemin Seudun Op       513100  0102587101
507781 Etelä-Pohjanmaan Op    541901 0102547101      513189 Kemin Seudun Op       513130  0102587101
507842 Janakkalan Op       507811 0102568110      513192 Kemin Seudun Op       513113  0102587101
507856 Janakkalan Op       507811 0102568110      513219 Keski-Uudenmaan Op      513205  010254 2000
507887 Janakkalan Op       507808 0102568110      513236 Kemin Seudun Op       513100  0102587101
508023 Jokioisten Op       508006 03-4241600      513253 Kemin Seudun Op       513161  0102587160
508040 Jokioisten Op       508006 03-4241600      513267 Kemin Seudun Op       513175  0102587110
508316 Etelä-Karjalan Op     508302 0102585100      513270 Kemin Seudun Op       513130  0102587101
508320 Etelä-Karjalan Op     508302 0102585100      513284 Kemin Seudun Op       513113  0102587101
508333 Etelä-Karjalan Op     508302 0102585100      513298 Kemin Seudun Op       513100  0102587101
508626 Juuan Op          508612 013-671108      513328 Kerimäen Op         513300  015-5768419
508660 Juuan Op          508609 013-2526600      513811 Siikalatvan Op Kestilä    513808  08-8133300
508718 Oriveden Seudun Op     508704 0102543370      513917 Kesälahden Op        513903  013-2482200
508813 Juvan Op          508800 015-321112      514210 Kihniön Op          514207  03-440120
508844 Juvan Op          508800 015-3211122      514333 Kiikalan Op         514302  02-7288600
508858 Juvan Op          508800 015-3211122      514347 Kiikalan Op         514302  02-7288600
508861 Juvan Op          508800 015-3211122      514350 Kiikalan Op         514302  02-7288600
508940 Keski-Suomen Op      523202 0102565711      514425 Salon Op Kiikalan Rekijoki  514408  010 255 1370
508905 Keski-Suomen Op      529002 0102565711      514612 Sp Tervahauta        514609  0102571010
508919 Keski-Suomen Op      529095 0102565711      514626 Kiikoisten Op        514609  0102571001
508936 Keski-Suomen Op      508940 0102565711      515212 Salon Osuuspankki Kisko   515209  010 255 1370
508967 Keski-Suomen Op      529002 0102565711      515226 Salon Osuuspankki Kisko   515209  010 255 1370
508970 Keski-Suomen Op      508984 0102565711      515243 Salon Osuuspankki Kisko   515209  010 255 1370
508984 Keski-Suomen Op      508984 0102565711      515370 Kiteen seudun Op       515366  0102554201
508998 Keski-Suomen Op      508984 0102565711      515383 Kiteen Seudun Op       515304  0102554201
509148 Jämsän Seudun Op      509120 010 256 2000     515400 Etelä-pohjanmaan Op     541901  0102547101
509151 Jämsän Seudun Op      509120 010 256 2000     515614 Euran Op           515600  02-8386000
509165 Jämsän Seudun Op      509103 0102562000      515628 Euran Op           515600  02-8386000
509226 Keski-Uudenmaan Op     509226 09-29291       515631 Euran Op           515600  02-8386000
509243 Keski-Uudenmaan Op     506220 019-4578242      515645 Euran Op           515600  02-8386000
509260 Keski-Uudenmaan Op     506217 010254 2000      516000 Loimaan Op          516013  0102573201
509274 Keski-Uudenmaan Op     509230 010254 2000      516119 Kokemäen Op         516105  0102550801
509288 Keski-Uudenmaan Op     513205 010254 2000      516136 Kokemäen Op         512605  0102550833
509291 Keski-Uudenmaan Op     506220 019-4578242      516153 Kokemäen Op         512605  0102550833
509304 Keski-Uudenmaan Op     513205 010254 2000      516167 Kokemäen Op         516105  0102550801
509318 Keski-Uudenmaan Op     506217 010254 2000      516228 Kokkolan Op         516200  0102587333
509321 Keski-Uudenmaan Op     509230 010254 2000      516245 Kokkolan Op         516200  0102587333
509335 Keski-Uudenmaan Op     509209 010254 2000      516259 Kokkolan Op         516200  0102587333
509413 Etelä-Karjalan Op     509400 0102585100      516262 Kokkolan Op         516200  0102587333
509427 Etelä-Karjalan Op     509400 0102585100      516276 Kokkolan Op
509430 Etelä-Karjalan Op     509400 0102585100                        516200  0102587333
509662 Koillis-Savon Op Juankoski 509614 010 257 1717     516306  Kokkolan Op        516200  0102587333
509676 Koillis-Savon Op      509600 0 010 257 1717    516323  Kokkolan Op        516200  0102587333
509924 Kalajoen Op        509907 0102543404      516337  Kokkolan Op        516200  0102587333
509938 Kalajoen Op        539105 0102543404      516354  Kokkolan Op Småbönders   516340  0102587333
509941 Kalajoen Op        539105 0102543404      516368  Kokkolan Op        502407  0102587333
510118 Kalkkisten Op       510104 03-874040       516371  Kokkolan Op        516214  0102587333
510200 Keski-Suomen Op      540804 0102565711      516385  Kokkolan Op        516200  0102587333
510213 Keski-Suomen Op      540804 0102565711      516399  Kokkolan Op        516200  0102587333
510367 Enon Op          510305 0102563401      516415  Kokkolan Op        516200  0102587333
510462 Kangasalan Seudun Osuuspankki              516429  Karleby Andb        516340  0102587333
                 510428 03-3776150      516432  Karleby Andb        516340  0102587333
510476 Kangasalan Seudun Osuuspankki              516446  Kokkolan Op        502407  0102587333
                 510428 03-3776150      516463  Kokkolan Op        516214  0102587333
510493 Kangasalan Seudun Op      510400 03-3776100
                             96
516510 Joensuun Seudun Op     516507 0102564200      522293 Keski-Suomen Op      554301  0102565711
516524 Kontiolahden Op      516507 0102564200      522602 Keski-Suomen Op      508207  0102565711
516538 Joensuun Seudun Op     516541 0102564200      522616 Keski-Suomen Op      522602  0102565711
516555 Kokkolan Op        516200 0102587333      522725 Lemin Op          522708  0102572701
516616 Korpilahden Op       516602 0102545101      522820 Tampereen Seudun Op    522803  0102546661
516633 Korpilahden Op       516602 0102545101      522834 Tampereen Seudun Op    553701  0102546408
516912 Hämeenkosken Op      516909 0102567606      522848 Tampereen Seudun Op    522803  0102546661
517001 Etelä Pohjanmaan Op    507100 0102547111      523015 Leppävirran Op       523001  0102541201
517186 Kotkan Seudun Op      517220 0102572202      523032 Leppävirran Op       523001  0102541201
517233 Kotkan Seudun Op      517216 0102572202      523063 Leppävirran Op       523001  0102541201
517250 Kotkan Seudun Op      517202 0102572202      523077 Leppävirran Op       523001  0102541201
517295 Kotkan Seudun Op      517220 0102572202      523080 Leppävirran Op       523001  0102541201
517281 Kotkan Seudun Op      517220 0102572202      523325 Limingan Op        523308  01023562120
517308 Kotkan Seudun Op      517295 05-2272111      523434 Liperin Op         551803  013-285579
517311 Kotkan Seudun Op      517202 0102572202      523451 Liperin Op         551803  013-285579
517512 Kangasalan Seudun Osuuspankki    517509 03-    523465 Liperin Op         551803  013-285579
5370090                            523479 Liperin Op         523403  013-285597
517543 Kangasalan Seudun Osuuspankki    517526 03-    523618 Länsi Uudenmaan Op     523604  0102545201
5374025                            523621 Länsi-Uudenm Op Virkkala  523604  0102545201
517557 Kangasalan Seudun Osuuspankki    517509 03-    523649 - Siuntio         555409  0102545201
5370090                            523727 Kokkolan Op        523700  0102587333
517618 Kuhmoisten Op       517604 03-5445100      523730 KokkolaOp         523700  0102587333
517730 Kuhmon Op         517700 08-6559500      523744 Kokkolan Op        523700  0102587333
518715 Kuortaneen Op       518701 0102541600      523758 Kokkolan Op        523713  0102587333
518729 Kuortaneen Op       518701 0102541600      523761 Kokkolan Op        523700  0102587333
518732 Kuortaneen Op       518701 0102541600      523775 Kokkolan Op        523713  0102587333
518746 Kuortaneen Op       518701 0102541600      523789 Kokkolan Op        523700  0102587333
518810 Artjärven Op Kurejoki    518807 0102577012     523819 Loimaan Op         523805  0102573201
518824 Alajärven Op        518807 0102577012      523836 Loimaan Op         523805  0102573201
518841 Alajärven Op        518807 0102577012      523853 Loimaan Op         516013  0102573201
518855 Alajärven Op        518807 0102577012      523867 Loimaan Op         523805  0102573201
518869 Alajärven Op        543207 0102577011      523870 Loimaan Op         523853  02-7676560
518872 Alajärven Op        518807 0102577012      523884 Loimaan Op         523805  0102573201
518886 Alajärven Op        543207 0102577011      523928 Loimaan Seudun Op     523900  0102573201
519019 Kurun Op          519005 03-4730100      524017 Lokalahden Op       524003  02-8425500
519036 Kurun Op          519005 03-4730100      524034 Lokalahden Op       524003  02-8425500
519410 Kuusamon Op        519407 010 256 2401     524048 Lokalahden Op       524003  02-8425500
519424 Kuusamon Op        519407 010 256 2401     524221 Luhangan Op        524204  014-877145
519441 Kuusamon Op        519407 010 256 2401     524405 Paavolan Op        531703  0102576750
519547 Salon Osuuspankki Kuusjoki 519502 1012551370      524623 Luvian Op         524606  02-5502500
519550 Salon Osuuspankki Kuusjoki 519502 010 255 1370     524640 Luvian Op         524606  02-5502500
519564 Salon Osuuspankki Kuusjoki 519502 02-7341141      524654 Luvian Op         524606  02-5502500
519611 Kuusjoen Ylikulman Op   519608 02-7347100      525301 Lopen Op Läyläinen     525315  0102563303
519720 Outokummun Op       519703 013-563112      525329 Lopen Op          525315  0102563304
519904 Akaan Seudun Op Kylmäkoski 547204 03 5745500      525346 Lopen Op          525315  0102563304
519918 Akaan Seudun Op      547204 03-5745500      525410 Maaningan Op        525407  017-2888000
519949 Akaan Seudun Op      547204 03-5745700      525424 Maaningan Op        525407  017-2888000
520023 Kymijoen Op        520006 0102541101      525438 Maaningan Op        525407  017-2888000
520037 Kymijoen Op        520010 0102541101      525703 Marttilan Op        525809  02-484470
520040 Kymijoen Op        520006 0102541101      525812 Marttilan Op        525809  02-484470
520054 Kymijoen Op        520006 0102541101      525826 Marttilan Op        525809  02-484470
520071 Kymijoen Op        520006 0102541101      525857 Marttilan Op        525809  02-484470
520085 Kymijoen Op        520010 0102541101      525918 Maskun Op         525904  02-4396600
520099 Kymijoen Op        520010 0102541101      525921 Maskun Op         525904  02-4396600
520180 Kymijoen Op        520006 0102541101      525949 Maskun Op         525904  02-4396600
520194 Kymijoen Op        520010 0102541101      526010 Mellilän Seudun Op     526007  02-7625700
520456 Kymijoen Op        520010 0102541101      526024 Mellilän Seudun Op     526007  02-7625700
520490 Kärkölän Op        520408 03-882750      526038 Mellilän Seudun Op     526007  02-7625700
520517 Pyhälaakson Op Kärsämäki 520503 0102541801       526116 Oulaisten Op        526102  0102547702
520612 Käylän Op         520609 010 254 1902     526518 Merimaskun Op       526504  02-4340070
520800 Köyliön Op         547623 02-83878700     526521 Merimaskun Op       526504  02-4340070
521151 Vakka-Suomen Op      521103 02-84111       526535 Merimaskun Op       526504  02-4340070
521413 Lapin Op          521400 02-83873000     526613 Metsämaan Op        526600  02-7680003
521427 Lapin Op          521400 02-83873000     526627 Metsämaan Op        526600  02-7680003
521444 Lapin Op          521400 02-83873000     526644 Metsämaan Op        526600  02-7680003
522119 Keski-Suomen Op      522105 0102565711      526828 Miehikkälän Op       526800  05-7500500
522136 Keski-Suomen Op      522105 0102565711      526845 Miehikkälän Op       526800  05-7500500
522167 Keski-Suomen Op      529020 0102565711      526940 Mietoisten Op       526906  02-4311225
522170 Keski-Suomen Op      529033 0102565711      527009 Simpeleen Op        542808  05-686040
522184 Keski-Suomen Op      529081 0102565711      527026 Simpeleen Op        542808  05-686040
522198 Keski-Suomen Op      503504 0102565711      527043 Simpeleen Op        542808  05-686040
522200 Keski-Suomen Op      529020 0102565711      527135 Etelä-Savon Op       527104  0102552410
522214 Keski-Suomen Op      529033 0102565711      527166 Etelä-Savon Op       527104  0102552410
522228 Keski-Suomen Op      529081 0102565711      527213 Etelä-Savon Op       527104  0102552410
522231 Keski-Suomen Op      503504 0102565711      527275 Etelä-Savon Op       527104  0102552410
522245 Keski-Suomen Op      503504 0102565711      527322 Mouhijärven Op       527305  0102555101
522259 Keski-Suomen Op      522602 0102565711      527336 Mouhijärven Op       527319  0102555140
522262 Keski-Suomen Op      523202 0102565711      527367 Mouhijärven Op       527305  0102555101
522276 Keski-Suomen Op      540804 0102565711      527370 Mouhijärven Op       527319  0102555140
                               97
527398  Mouhijärven Op        527305 0102555101     531812 Etelä-Päijänteen Op     531809 0102547999
527414  Oulun Op           527400 0102535014     531935 Lounais-Suomen Op      531904 0102576116
527707  Ruoveden Op          540307 03-4761300     531949 Lounais-Suomen Op      531935 02-4776161
527710  Ruoveden Op          540307 03-4761300     531952 Lounais-Suomen       531904 0102576116
527802  Keski-Suomen Op        552001 0102565711     532208 Huittisten Op        505900 02-5605500
527908  Koillis-Savon Op Juankoski  509614 010 257 1717    532412 Paltamon Op         532409 08-871051
527911  Koillis-Savon Op Juankoski  509614 010 257 1717    532613 Parikkalan Op        532600 010-2550301
527925  Koillis-Savon Op Kaavi    509600 010 257 1717    532627 Parikkalan Op        532600 010-2550301
528014  Mynämäen Op          528000 02-4365500     532719 Parkanon Op         532705 03-44301
528031  Mynämäen Op          528000 02-4365500     532736 Parkanon Op         532705 03-44301
528045  Mynämäen Op          528000 02-4365500     533319 Perhon Op          533305 06-8603400
528059  Mynämäen Op          528000 02-4365500     533322 Perhon Op          533305 06-8603400
528062  Mynämäen Op          528000 02-4365500     533336 Perhon Op          533305 06-8603400
528123  Myrskylän Op         528106 019-6770504     533414 Salon Osuuspankki Perniö  533400 010 255 1370
528215  Mäntsälän Op         528201 0102562205     533428 Salon Osuuspankki Perniö   533400 010 255 1370
528229  Mäntsälän Op         528201 0102562205     533431 Salon Osuuspankki Teijo   533400 0102551370
528232  Mäntsälän Op         528201 0102562205     533459 Salon Osuuspankki Perniö  533400 010 255 1370
528246  Mäntsälän Op         528201 0102562205     533510 Op Kantrisalo Kaivola    533506 02 7342400
528280  Mäntsälän Op         528201 0102562205     533523 Perttelin Op        533506 0207342400
528511  Nakkilan Op          528508 02-5351300     533537 Perttelin Op        533506 0207342400
528539  Nakkilan Op          528508 02-5351300     533554 Perttelin Op        533506 02-7342400
528603  Keski-Suomen Op        503504 0102565711     533615 Koitin-Pertunmaan Op    533601 015-7704400
528712  Niinijoen Op         528709 02-7688132     533632 Koitin-Pertunmaan Op    515907 03-875330
528821  Koillis-Savon Op       528804 010 257 1717    533816 Peräseinäjoen Op      533802 0102543202
528835  Koillis-Savon Op       528804 010 257 1717    533820 Peräseinäjoen Op      533802 0102543202
528849  Koillis-Savon Op       528804 010 257 1717    533833 Peräseinäjoen Op      533802 0102543202
529016  Keski-Suomen Op        529095 0102565711     533847 Peräseinäjoen Op      533802 0102543202
529020  Keski-Suomen Op        508953 0102565711     533878 Peräseinäjoen Op      533802 0102543202
529050  Keski-Suomen Op        529002 0102565711     534014 Pieksämäen Op        534000 0102578121
529064  Keski-Suomen Op        529002 0102565711     534028 Pieksämäen Op        534000 0102578121
529078  Keski-Suomen Op        529095 0102565711     534031 Pieksämäen Seudun Op    534000 0102578121
529111  Nivalan Op          529108 08-4494210     534045 Pieksämäen Seudun Op    534000 0102578121
529125  Nivalan Op          529108 08-4494210     534059 Pieksämäen Seudun Op    534000 0102578121
529142  Nivalan Op          529108 08-4494210     534076 Pieksämäen Seudun Op    534000 0102578121
529312  Tampereen Seudun Op      529309 0102546018     534246 Pielaveden Op        534201 0207209800
529326  Tampereen Seudun Op      529309 0102546018     534310 Pielisen Osuuspankki Lieksa 534307 0102543501
529330  Tampereen Seudun Op      529309 0102546018     534338 Pielisen Osuuspankki    534307 0102543501
529513  Nousiaisten Op        529500 02-4349200     534341 Pielisen Osuuspankki    534307 0102543501
529527  Nousiaisten Op        529500 02-4349200     534525 Pihtiputaan Op       534508 014-561601
529530  Nousiaisten Op        529500 02-4349200     553218 Etelä-Pohjanmaan Op     553204 0102547111
529558  Nousiaisten Op        529500 02-4349200     535301 Lopen Op          525315 0102563304
529561  Nousiaisten Op        522909 02-4349300     535309 Etelä-Pohjanmaan Op     507100 0102547111
529575  Nousiaisten Op        529500 02-4349200     535312 Etelä-Pohjanmaan Op     507100 0102547111
529589  Nousiaisten Op        522909 02-4349300     535421 Polvijärven Op       535404 013-6864111
529605  Etelä-Karjalan Op       562009 0102585100     535435 Polvijärven Op       535404 013-6864111
529731  Länsi-Uudenmaan Op      529714 0102545201     535449 Polvijärven Op       535404 013-6864111
529823  Länsi-Uudenmaan Op      529806 0102545201     535700 Porvoon Op         535714 0102563100
529915  Pielisen Osuuspankki Nurmes  529901 0102543501     535728 Porvoon Op         535714 0102563100
529932  Pielisen Osuuspankki Nurmes  529901 0102543501     535810 Porvoon Op         535806 0102563100
530020  Keski-Uudenmaan Op      530017 010254 2000     535823 Porvoon Op         535806 0102563100
530034  Keski-Uudenmaan Op      530017 010254 2000     535837 Porvoon Op         535806 0102563100
530065  Keski-Uudenmaan Op      530017 010254 2000     535854 Porvoon Op         535806 0102563100
530082  Keski-Uudenmaan Op      530082 09-8789230     535885 Porvoon Op         535806 0102563100
530109  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547101     535929 Posion Op          535901 010 254 5001
530112  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547101     536018 Op Sarankylä        536004 0102571901
530126  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547111     536035 Pudasjärven Op       536004 0102571901
530143  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547101     536127 Pukkilan Op         536100 019-625426
530157  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547111     536130 Pukkilan Op         536100 019-625426
530160  Etelä-Pohjanmaan Op      507100 0102547111     536144 Pukkilan Op         536100 019-625426
530174  Keski-Uudenmaan Op      530051 010254 2000     536222 Pulkkilan Op        536205 08-8112200
530188  Keski-Uudenmaan Op      530051 010254 2000     536515 Punkalaitumen Op      536501 02-7637720
530204  Suomussalmen Op        544209 0102572101     536532 Punkalaitumen Op      536501 02-7637720
530701  Savonlinnan Op        565113 0102575703     536550 Punkalaitumen Op      536501 02-7637720
530715  Savonlinnan Op        565113 0102575703     536563 Punkalaitumen Op      536501 02-7637720
530810  Orimattilan Op        530807 0102571551     536610 Puolangan Op        536607 0102571141
530824  Orimattilan Op        530807 0102571551     537207 Vakka-Suomen Op Pyhämaa 549102 0284111
530841  Orimattilan Op        530807 0102511551     537316 Oulun Op          537302 0102535712
530916  Oripään Op          530902 02-7637510     537320 Pyhännän Op Tavastkenkä   537302 0102535712
530933  Oripään Op          530902 02-7637510     537517 Pyhäjärven Op        537503 0102576501
530950  Oripään Op          530902 02-7637510     537548 Pyhäjärven Op        537503 0102576501
531114  Oriveden Seudun Op      531100 0102543301     537609 Keski-Suomen Op       540804 0102565711
531131  Oriveden Seudun Op      508704 0102543370     537718 Kangasalan Seudun Osuuspankki   537704 03-5788700
531145  Oriveden Seudun Op      508704 0102543370     537721 Kangasalan Seudun Osuuspankki   537704 03-5788700
531159  Oriveden Seudun Op      531100 0102543301     538025 Pöytyän Op         538011 02-4861900
531332  Oulaisten Op         531301 0102547702     538039 Pöytyän Op         538008 02-4867032
531611  Paattisten Op         531608 02-2272222     538073 Pöytyän Op         538011 02-4861900
531625  Paattisten Op         531608 02-2772222     538087 Pöytyän Op         538011 02-4861900
531720  Paavolan Op          531717 0102576750     538090 Pöytyän Op         538008 02-4867032
531734  Paavolan Op          531717 0102576750     538120 Raahen Seudun Op      538117 0102576270
                               98
538148  Raahen Seudun Op       538103 0102576270     543411 Someron Op          543408 010 257 7103
538165  Raahen Seudun Op       538103 0102576270     543439 Someron Op          543408 010 257 7103
538318  Rantasalmen Op        538304 015-4774400     543520 Sonkajärven Op        543503 0207983000
538321  Rantasalmen Op        538304 015-4774400     543626 Sotkamon Op          543609 0102576901
538366  Rantasalmen Op        538304 015-4774400     543721 Sulkavan Op          543704 015-7223300
538444  Siikalatvan Op Rantsila    538400 08-2518200     543800 Keski-Suomen Op        554315 0102565711
538910  Rautalammin Op Kerkonkoski  538907 017-3681500     543830 Keski-Suomen Op        543892 0102565711
538938  Rautalammin Op        538907 017-3681500     543844 Keski-Suomen Op        503504 0102565555
539200  Etelä-Karjalan Op Rautjärvi  509400 0102585100     543858 Keski-Suomen Op        522602 0102565711
539214  Etelä-Karjalan Op       509400 0102585100     543861 Keski-Suomen Op        523202 0102565711
539507  Ruukin Osuuspankki      531717 0102576750     543875 Keski-Suomen Op        540804 0102565711
539510  Paavolan Op          531717 0102576750     543889 Keski-Suomen Op        554301 0102565711
539616  Riihimäen Seudun Op      530500 0102577815     543892 Keski-Suomen Op        529095 0102565711
539647  Riihimäen Seudun Op      530500 0102577815     543919 Vammalan Seudun Op      543905 0102575202
539650  Riihimäen Seudun Op      530500 0102577815     543922 Vammalan Seudun Op      543919 03-5175133
539664  Riihimäen Seudun Op      530500 0102577815     543936 Vammalan Seudun Op      543905 0102575202
539711  Riistaveden Op        539708 0102541402     544117 Salon Osuuspankki       544103 0102551370
540123  Suomussalmen Op        540106 08-734321      544120 Salon Osuuspankki       544103 0102551370
540229  Etelä-Karjalan Op       540201 0102585100     544134 Salon Osuuspankki       544103 0102551370
540310  Ruoveden Op          540307 03-4761300     544212 Suomussalmen Op        544209 0102572101
540324  Ruoveden Op          540307 03-4761300     544243 Suomussalmen Op        544209 0102572101
540338  Ruoveden Op          540307 03-4761300     544257 Suomussalmen Op        544209 0102572101
540341  Ruoveden Op Visuvesi      540307 03-4761300     544260 Suomussalmen Op        544209 0102572101
540355  Ruoveden Op          540307 03-4761300     544318 Suonenjoen Op         544304 017-6870800
540372  Ruoveden Op          540307 03-4761300     544321 Suonenjoen Op         544304 017-6870800
540386  Ruoveden Op          540307 03-4761300     544335 Suonenjoen Op         544304 017-6870800
540511  Rymättylän Op         540508 02-2744500     544352 Suonenjoen Op         544321 017-6878170
540525  Rymättylän Op         540508 02-2744500     544366 Suonenjoen Op         544321 017-6878170
540539  Rymättylän Op         540508 02-2744500     544737 Sysmän Op           544706 03-871110
540542  Rymättylän Op         540508 02-2524312     544815 Säkylän Op          544801 0102562601
540556  Rymättylän Op         540508 02-2744500     544829 Säkylän Op          544801 0102562601
540587  Rymättylän Op         540525 02-2524312     544832 Säkylän Op          544801 0102562601
540617  Rääkkylän Op         540603 010289 0800     544846 Säkylän Op          544801 0102562601
540620  Rääkkylän Op         540603 010289 0800     544877 Säkylän Op          544801 0102562601
540634  Rääkkylän Op         540603 010 289 0800    545000 Salon Osuuspankki Särkisalo  533400 0102551370
540651  Rääkkylän Op         540603 010 289 0800    545013 Salon Osuuspankki       533400 0102551370
540818  Keski-Suomen Op        540804 0102565711     545323 Luumäen Op          545306 0102541302
540913  Sallan Op           540900 016-3204600     545340 Luumäen Op          545306 0102541302
540927  Sallan Op Hautajärvi     540900 016-3204600     545510 Taivalkosken Op        545507 0102575301
540944  Sallan Op           540900 019-3204600     545616 Taivassalon Op        545602 02-8425100
540975  Sallan Op           540900 016-3204600     545633 Taivassalon Op        545602 02-8425100
541016  Salon Osuuspankki        541002 1012551370    545650 Taivassalon Op        545602 02-8425100
541020  Salon Osuuspankki Muurla    541002 1012551370    546001 Parikkalan Op         515103 010-2550301
541033  Salon Osuuspankki        541002 1012551370    546110 Tarvasjoen Op         546107 02-4843600
541047  Salon Osuuspankki        541002 0102551370    546124 Tarvasjoen Op         546107 02-4843600
541050  Salon Osuuspankki Halikko   541002 1012551370     546138 Tarvasjoen Op         546107 02-4843600
541064  Salon Osuuspankki       541002 0102551370     546155 Tarvasjoen Op         546107 02-4843600
541078  Salon Osuuspankki        541002 0102551370    546325 Tervolan Op          546308 016-2151300
541081  Salon Osuuspankki       541002 0102551370     546512 Tervon Op           546509 017-2647700
541095  Salon Osuuspankki       541002 0102551370     546700 Porvoon Op          535806 0102563100
541111  Salon Osuuspankki        541002 1012551370    547096 Toholammin Op         547109 0102543901
541125  Salon Osuuspankki        541002 1012551370    547126 Toholammin Op         547109 0102543901
541139  Salon Osuuspankki       533400 0102551370     547143 Toholammin Op         547112 0102543901
541142  Salon Osuuspankki        541002 0102551370    547157 Toholammin Op         547109 0102543901
541156  Salon Seudun Op        541002 0102551370     547160 Toholammin Op         547109 0102543901
541173  Salon Osuuspankki       541002 1012551370     547174 Toholammin Op         547112 0102543901
541187  Salon Osuuspankki        541002 1012551370    547188 Toholammin Op         547109 0102543901
541190  Salon Osuuspankki       533400 0102551370     547235 Akaan Seudun Op        547204 03-5745500
541418  Sauvon Op           541404 02-4773800     547514 Tornion Op          547500 0102576801
541421  Sauvon Op           541404 02-4773800     547531 Tornion Op          547528 0102576801
541435  Sauvon Op           541404 02-4773800     547559 Tornion Op          547528 0102576801
541513  Savitaipaleen Op       541500 02-613100      547562 Tornion Op          547528 0102576801
541527  Savitaipaleen Op       541500 05-613100      547576 Tornion Op          511709 0102576801
541544  Savitaipaleen Op       541500 05-613100      547593 Tornion Op          547528 0102576801
541575  Savitaipaleen Op       541500 05-613100      547610 Köyliön Op          547623 02-83878700
541915  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547111     547637 Köyliön Op          547623 02-83878700
541929  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547111     547668 Köyliön Op          547623 02-83878700
541946  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547111     547671 Köyliön Op          547623 02-83878700
541963  Etelä-Pohjanmaan Op      541901 0102547111     547699 Köyliön Op          547623 02-83878700
541977  Etelä-Pohjanmaan Op      507100 0102547111     547701 Köyliön Op          547623 02-83878700
541980  Etelä-Pohjanmaan Op      507702 0102547111     547715 Köyliön Op          547685 02-5541281
541994  Etelä-Pohjanmaan Op      553204 0102547111     547732 Tornion Op          547528 0102576801
542004  Länsi-Uudenmaan Op      529700 0102545201     547746 Tornion Op          511709 0102576801
542018  Länsi-Uudenmaan Op      529700 0102545201     547777 Tornion Op          547500 0102576801
542423  Siikajoen Op         542406 08-2418200     548019 Tuupovaaran Op        548005 0102578501
542825  Simpeleen Op         542808 05-6860420     548022 Tuupovaaran Op        548005 0102578501
543006  Tampereen Seudun Op      529309 0102546018     548329 Tyrnävän Op          548301 0102550601
543023  Tampereen Seudun Op      529309 0102546018     548611 Ullavan Op          548608 06-889501
543333  Somerniemen Op        543302 02-7482606     548809 Urjalan Op          548843 0102573001
                             99
548812 Urjalan Op          548843 0102573001     553780 Tampereen Seudun Op     553701 0102546408
548826 Urjalan Op          548843 0102573001     553807 Tampereen Seudun Op     553701 0102546408
548860 Urjalan Op          548843 0102573001     553810 Tampereen Seudun Op     553701 0102546408
548874 Urjalan Op          548843 0102573001     553855 Tampereen Seudun Op     573008 0102546018
548888 Urjalan Op          548843 0102573001     553933 Ypäjän Op          553902 02-7637580
548904 Urjalan Op          548843 0102573001     553947 Ypäjän Op          553902 02-7637580
548918 Urjalan Op          548843 0102573001     553964 Ypäjän Op          553902 02-7637580
548921 Urjalan Op          548874 03-5463028     554019 Ähtärin Op          554005 0102543115
548935 Urjalan Op          548843 0102573001     554022 Ähtärin Op          554005 0102543115
548949 Urjalan Op          548843 0102573001     554100 Optum            554100 0102521
549010 Utajärven Op         549007 08-5421268     554114 Helsingin Op Pankki     572010 0102559015
549150 Vakka-Suomen Op       549102 02-84111      554131 Helsingin Op Pankki     572381 0102559015
549164 Vakka-Suomen Op       549102 02-84111      554145 Op Realum          578800 0102559015
549178 Vakka-Suomen Op       519100 02-8411521     554206 Pohjois-Savon Osuuspankki  560005 0102588501
549181 Vakka-Suomen Op       549102 02-84111      554210 Helsingin Op Yhteisöpankki  554128 0102556500
549195 Vakka-Suomen Op       549102 02-84111      554237 Tampereen Seudun Op     573008 0102546018
549211 Vakka-Suomen Op Uusikaup 549102 02-8411336       554240 Turun Seudun Op       571004 0102569206
549412 Valkeakosken Op       549409 0102568515     554254 Porin Seudun Op       570081 02-62411
549426 Valkeakosken Op       549409 0102568515     554268 Vaasan Op          567008 06-3246111
549460 Valkeakosken Op       549409 0102568515     554271 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606
549644 Pielisen Osuuspankki Valtimo 549600 0102543501     554285 Oulun Op           574136 0102535014
549719 Vampulan Op         549705 02-7651122     554299 Etelä-Karjalan Op      562009 0102585100
549722 Vampulan Op         549705 02-7651122     554329 Keski-Suomen Op       554301 0102565711
549736 Vampulan Op         549705 02-7651122     554410 Östnylands Andb       554407 019-5294400
549753 Vampulan Op         549719 02-7659155     554424 Östnylands Andb       554407 019-5294400
549767 Vampulan Op         549705 02-7651122     554441 Östnylands Andb       554407 019-5294400
549770 Vampulan Op         549705 02-7651122     554812 Pedersörenejdens Andb    554809 06-7898000
549784 Vampulan Op         549719 02-7659155     554826 Pedersörenejdens Andb    554809 06-7898000
549798 Vampulan Op         549767 02-7650124     554921 Andb Raseborg        554904 019-2652200
550008 Pohjois-Savon Osuuspankki 550039 0102555310       554952 Andb Raseborg        554904 019-2652200
550011 Pohjois-Savon Osuuspankki, Kangaslampi 550039      554970 Andb Raseborg        554966 019-2652200
0102555270                           555195 Korsnäs Andb         555208 06-3476000
550025 Pohjois-Savon Osuuspankki 550039 0102555310       555239 Korsnäs Andb         555208 06-3476000
550056 Pohjois-Savon Osuuspankki                555242 Korsnäs Andb         555211 06-3645119
                  550039 0102555310     555256 Korsnäs Andb         555208 06-3476000
550120 Varpaisjärven Op       550103 017-7601600     555273 Korsnäs Andb         555211 06-3645119
550614 Haminan Seudun Op      550600 010 257 3601    555320 Kronoby Andb         555303 06-8328100
550659 Haminan Seudun Op      550600 010 257 3601    555334 Kronoby Andb         555303 06-8328100
550662 Haminan Seudun Op      550600 010 257 3601    555348 Kronoby Andb         555303 06-8328100
550815 Vehmersalmen Op       550801 010 255 1701    555351 Kronoby Andb         555317 06-8328140
550832 Vehmersalmen Op       550801 010 255 1701    555365 Kronoby Andb         555303 06-8328100
551013 Vesannon Op         551000 0102551101     555379 Kronoby Andb         555303 06-8328100
551119 Tampereen Seudun Op     551136 0102546018     555382 Kronoby Andb         555317 06-8328140
551105 Tampereen Seudun Op     551136 0102546018     553916 Ypäjän konttori       553902 02 7637580
551153 Tampereen Seudun Op     551136 0102546018     555412 Västra Nylands Andb     555409 0102545201
551167 Tampereen Seudun Op     551105 0102546018     555443 Länsi-Uudenmaan Op      523604 0102545201
551228 Vetelin Op          551200 06-8621341     555644 Lappo Andb          555600 018-56621
551340 Vetelin Ylipään Op      551306 06-8624122     556012 Nagu Andb          556009 02-4605300
551415 Pielisen Osuuspankki Viekki 551401 0102543501      556026 Nagu Andb          556009 02-4605300
551664 Vihannin Op         551602 0102539201     556200 Länsi-Kymen Op        501623 019-5229400
552015 Keski-Suomen Op       552001 0102565711     556227 Strömfors Andb        501623 019-5229400
552141 Mäntän Seudun Op       552107 03-488211      556319 Vasa Andb          556305 06-7220366
552169 Mäntän Seudun Op       552110 03-4713222     556710 Pedersörenejdens Andb    556724 06-7898050
552172 Mäntän Seudun Op       552110 03-4713222     556755 Pedersörenejdens Andb    556741 06-7898070
552186 Mäntän Seudun Op       552107 03-488211      556769 Pedersörenejdens Andb    556741 06-7898070
552233 Vimpelin Op         552202 0102539112     556772 Pedersörenejdens Andb    556724 06-7898050
552311 Virolahden Op        552308 0102573701     556738 Pedersörenejdens Andb    556741 06-7898070
552325 Virolahden Op        552308 0102573701     556786 Pedersörenejdens Andb    556724 06-7898050
552339 Virolahden Op        552308 0102573701     556802 Pedersörenejdens Andb    554809 06-7898000
552448Virtain Op Vaskivesi     552403 03-485211      556816 Pedersörenejdens Andb    554809 06-7898000
552451 Virtain Op          552403 03-485211      556833 Pedersörenejdens Andb    556741 06-7898070
552479 Virtain Op          552417 03-5310091     556847 Pedersörenejdens Andb    556741 06-7898070
552482 Virtain Op          552417 03-5310091     556850 Pedersörenejdens Andb    556724 06-7898050
552496 Virtain Op          552403 03-485211      556864 Pedersörenejdens Andb    556724 06-7898050
553221 Etelä-pohjanmaan Op     553204 0102547111     556878 Pedersörenejdens Andb    554809 06-7898000
553344 Ylitornion Op        553300 0102575110     556881 Pedersörenejdens Andb    554809 06-7898000
553419 Ylivieskan Op        553405 0102587701     556908 Pedersörenejdens Andb    556707 06-7854100
553453 Ylivieskan Op        553405 0102587701     557031 Purmo Andb          557028 06-7898820
553500 Keski-Suomen Op       508922 0102565711     557045 Purmo Andb          557028 06-7898820
553610 Yläneen Op          553606 02-2776700     557059 Purmo Andb          557000 06-7898800
553623 Yläneen Op          553606 02-2776700     557246 Sideby Andb         557201 06-2612400
553637 Yläneen Op          553606 02-2776700     557402 Itä-Uudenmaan Op Box     556118 09-8689600
553668 Yläneen Op          553606 02-2776700     557709 Andb Raseborg        555007 019-2652200
553715 Tampereen Seudun Op     553701 0102546408     557866 Andb För Åland        557804 018-6330
553729 Tampereen Seudun Op     553701 0102546408     557818 Andb För Åland        557804 018-6330
553732 Tampereen Seudun Op     553701 0102546018     557821 Andb För Åland        557804 018-6330
553746 Tampereen Seudun Op     553701 0102546018     557835 Andb För Åland        557804 018-6330
553763 Tampereen Seudun Op     553701 0102546018     557849 Lumparland filial      557804 018-6330
553777 Tampereen Seudun Op     553701 0102546408     557883 Andb För Åland        557804 018-6330
                             100
557930 Östra Korsholms Andb     557900 06-3433113     565021 Savonlinnan Op       565113 0102575703
558016 Övermark Andb         558002 06-2282800     565083 Savonlinnan Op       565113 0102575703
560022 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 010 258 8501      565097 Savonlinnan Op       565113 0102575703
560053 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       565127 Savonlinnan Op       565018 0102575703
560067 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       565130 Savonlinnan Op       536406 0102575703
560084 Pohjois-Savon Osuuspankki 560036 0102588501       565144 Savonlinnan Op       565052 010 2575703
560098 Pohjois-Savon Osuuspankki 560070 0102588501       565158 Savonlinnan Op       565018 0102575703
560114 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       565161 Savonlinnan Op       536406 0102575703
560128 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       565175 Savonlinnan Op       565052 010 2575703
560131 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       566023 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
560299 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       566037 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
560918 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       566068 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
560921 Pohjois-Savon Osuuspankki 560005 0102588501       566071 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
561007 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     566085 Vammalan Seudun Op     566101 03-51961
561010 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     566099 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
561024 Päijät-Hämeen Op       561116 0102567606     566101 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
561038 Päijät-Hämeen Op       561116 0102567606     566115 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
561055 Päijät-Hämeen Op       561116 0102567606     566129 Vammalan Seudun Op     566071 03-51961
561072 Päijät-Hämeen Op       561041 0102567606     566132 Vammalan Seudun Op     514503 0102575202
561086 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     566146 Vammalan Seudun Op     566101 03-5155170
561102 Päijät-Hämeen Op       561041 0102567606     566163 Vammalan Seudun Op     566068 03-5196550
561133 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     566180 Vammalan Seudun Op     514503 0102575202
561147 Päijät-Hämeen Op       561116 0102567606     566194 Vammalan Seudun Op     566006 0102575202
561150 Päijät-Hämeen Op       561041 0102567606     567025 Vasa Andb Björköby     567039 06 3520032
561164 Päijät-Hämeen Op       561133 03-85970      567056 Vasa Andb         567243 06-3221966
561178 Päijät-Hämeen Op       561116 0102567606     567042 Vaasan Op Sundom      567073 06-365 1032
561181 Päijät-Hämeen Op       561041 0102567606     567103 Vasa Andb Kaskis     567090 06-3840264
561225 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     567148 Vasa Andb        567291 06-7642526
561239 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     567165 Vasa Andb        567134 06-3832189
561242 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     567179 Vaasan Op Hirvlax    567182 06-7641069
561256 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     567196 Vaasan Op Pensala    567291 06-7642526
561287 Päijät-Hämeen Op       561211 0102567606     567209 Vasa Andb        567182 06-7641069
562012 Etelä-Karjalan Op       562009 0102585100     567257 Vasa Andb        567008 06-3246111
562026 Etelä-Karjalan Op Lauritsala 562009 0102585100     567274 Vasa Andb/Vaasan Op   567260 06-3246322
562043 Etelä-Karjalan Op       562009 0102585100     567288 Vasa Andb        567182 06-7641069
562057 Etelä-Karjalan Op Taipalsaari 562009 0102585100     567304 Vaasan Op         567260 06-3246322
562060 Etelä-Karjalan Op Uus-Lavola 562009 0102585100     567318 Vaasan Op         567274 06-3246333
562074 Etelä-Karjalan Op       562009 0102585100     567321 Vasa Andb        567182 06-7641069
562088 Etelä-Karjalan Op       562009 0102585100     567335 Vasa Andb        567291 06-7642526
562166 Etelä-Karjalan Op       562009 0102585100     567366 Vasa Andb        567008 06-3246111
563031 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      568013 Hämeenlinnan Seudun Op  568000 03-61491
563076 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      568058 Hämeenlinnan Seudun Op  568000 03-61491
563093 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      568061 Hämeenlinnan Seudun Op  568075 0102546018
563106 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      568105 Hämeenlinnan Seudun Op  568000 03-61491
563123 Äyhönjärvi          563000 02-83171      568200 Hämeenlinnan Seudun Op  568000 03-61491
563137 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      568262 Hämeenlinnan Seudun Op  568027 03-6149360
563154 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      568276 - Kaurialan konttori   568000 03-61491
563168 Länsi-Suomen Op        563062 02-8317330     568293 Hämeenlinnan Seudun Op  568044 03-6149500
563171 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      568306 Hämeenlinnan Seudun Op  568027 03-6149360
563185 Länsi-Suomen Op        563028 02-8317355     568323 Hämeenlinnan Seudun Op  568000 03-61491
563199 Länsi-Suomen Op        532504 02-8317372     568337 Hämeenlinnan Seudun Op  568044 03-6149500
563201 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      570002 Porin Seudun Op      570081 02-62411
563215 Länsi-Suomen Op        563062 02-8317330     570016 Porin Seudun Op      570081 02-61411
563229 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      570033 Porin Seudun Op      570081 02-61411
563232 Länsi-Suomen Op        563028 02-8317355     570050 Porin Seudun Op      570020 02-6241860
563246 Länsi-Suomen Op        532504 02-8317372     570108 Porin Seudun Op      570020 02-6241860
563696 Länsi-Suomen Op        563000 02-83171      570111 Porin Seudun Op      570020 02-6241860
564016 Pohjolan Op          564081 0102539301     570125 Porin Seudun Op      570081 02-5486033
564033 Pohjolan Op          564002 0102539301     570139 Porin Seudun Op      570047 02-6241280
564047 Pohjolan Op          564081 0102539301     570142 Porin Seudun Op      570081 02-61411
564050 Pohjolan Op          564002 0102539301     570156 Porin Seudun Op      570047 02-6241280
564064 Pohjolan Op          564002 0102539301     570160 Porin Seudun Op      570081 02-61411
564078 Pohjolan Op          564002 0102539301     570187 Porin Seudun Op      570020 02-6241860
564111 Pohjolan Op          564002 0102539301     570190 Porin Seudun Op      570020 02-6241860
564156 Pohjolan Op          564142 0102539301     570217 Porin Seudun Op      570203 02-6241210
564203 Pohjolan Op Kauppatori    564002 0102539301     570220 Porin Seudun Op      570203 02-6241210
564312 Pohjolan Op          564309 0102539301     570248 Porin Seudun Op      570234 02-6241230
564326 Pohjolan Op          564309 0102539301     570279 Porin Seudun Op      570265 02-6241220
564360 Pohjolan Op          564357 0102539301     570312 Porin Seudun Op      570081 02-61411
564391 Pohjolan Op          564388 0102539301     570326 Porin Seudun Op      570047 02-6241280
564404 Pohjolan Op          564002 0102539301     570343 Porin Seudun Op      570047 02-6241280
564418 Pohjolan Op          564002 016-33931     570357 Porin Seudun Op      570064 02-6241206
564421 Pohjolan Op          564081 0102539301     570360 Porin Seudun Op      570081 02-6241203
564435 Pohjolan Op          564002 0102539301     570374 Porin Seudun Op      570095 02-6241250
564449 Pohjolan Op          564418 016-33931     570388 Porin Seudun Op      570078 02-6241270
564452 Pohjolan Op          564081 0102539301     570391 Porin Seudun Op      570081 02-62411
564173 Pohjolan Op          564187 0102539301     570418 Porin Seudun Op      570404 02-6241240
564980 Pohjolan Op          564002 0102539301     570421 Porin Seudun Op      570404 02-6241240
565004 Savonlinnan Op        565113 0102575703     570435 Porin Seudun Op      570265 02-6241220
                              101
570449  Porin Seudun Op       570081 02-62411       572473 Helsingin Op Pankki    572207 0102559015
570452  Porin Seudun Op       570081 02-5486033      572487 Helsingin Op Pankki    572194 0102559015
570466  Porin Seudun Op       570020 02-6241860      572490 Helsingin Op Pankki    578007 0102559015
570483  Porin Seudun Op       570020 02-6241860      572503 Helsingin Op Pankki    572068 0102559015
570497  Porin Seudun Op       570047 02-6241280      572517 Helsingin Op Pankki    572010 0102559015
570513  Porin Seudun Op       570047 02-6241280      572520 Optum           572582 09-12909040
570527  Porin Seudun Op       570064 02-6241206      572534 Optum           572582 09-12909040
570530  Porin Seudun Op       570081 02-6241203      572548 Optum           572582 09-12909040
570544  Porin Seudun Op       570095 02-6241250      572551 Optum           572582 09-12909040
570558  Porin Seudun Op       570078 02-6241270      572565 Optum           572582 09-12909040
570561  Porin Seudun Op       570081 02-62411       572579 Optum           572582 09-12909040
570575  Porin Seudun Op       570081 02-5486033      572582 Optum           09-12909040
570589  Porin Seudun Op       570020 02-6241860      572596 Optum           09-129068
570592  Porin Seudun Op       570020 02-6241860      573025 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
570622  Länsi--Suomen Op      570081 02-62411       573039 Tampereen Seudun Op    573011 0102546018
571018  Turun Seudun Op       571161 0102569206      573042 Tampereen Seudun Op    573011 0102546018
571021  Turun Seudun Op       571083 0102569206      573056 Tampereen Seudun Op    573073 0102546018
571049  OP Pansio         536004 0102571901      573060 Tampereen Seudun Op    573274 0102546018
571070  Turun Seudun Op       571004 0102569206      573087 Tampereen Seudun Op    573182 0102546501
571127  Turun Seudun Op       571004 0102569206      573090 Tampereen Seudun Op    573182 0102546018
571144  Turun Seudun Op       571113 0102569206      573103 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571158  Turun Seudun Op       571004 1012569206      573117 Tampereen Seudun Op    573182 0102546501
571175  Turun Seudun Op       571161 0102569206      573120 Tampereen Seudun Op    573226 03-2566111
571189  Turun Seudun Op       571130 0102569206      573134 Tampereen Seudun Op    573209 0102546018
571192  Turun Seudun Op       571004 0102569206      573148 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571205  Turun Seudun Op       571004 0102569206      573151 Tampereen Seudun Op    573274 0102546018
571219  Turun Seudun Op       571161 0102569206      573179 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571236  Turun Seudun Op       571004 0102569206      573196 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571253  Turun Seudun Op       571052 0102569206      573226 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571267  Turun Seudun Op       571100 0102569206      573243 Tampereen Seudun Op    573209 0102546018
571270  Turun Seudun Op       571130 0102569206      573257 Tampereen Seudun Op    573182 0102546018
571345  Turun Seudun Op       571161 0102569206      573260 Tampereen Seudun Op    573274 0102546018
571359  Turun Seudun Op       550706 0102569206      573288 Tampereen Seudun Op    573011 0102546018
571362  Turun Seudun Op       571130 0102569206     573291 Tampereen Seudun Op    573274 0102546018
571376  Turun Seudun Op       571052 0102569206     573304 Tampereen Seudun Op    522803 0102546661
571393  Turun Seudun Op       571222 0102569206     573318 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571437  Turun Seudun Op       571035 0102569206     573321 Tampereen Seudun Op    573209 0102546018
571440  Turun Seudun Op       571331 0102569206     573335 Tampereen Seudun Op    573182 0102546018
571454  Turun Seudun Op       571113 0102569206     573349 Tampereen Seudun Op    573274 0102546018
571468  Turun Seudun Op       550706 0102569206     573352 Tampereen Seudun Op    573274 0102546018
571471  Turun Seudun Op       571161 0102569206     573366 Tampereen Seudun Op    573011 0102546018
571485  Turun Seudun Op       571113 0102569206     573383 Tampereen Seudun Op    573274 0102546018
571499  Turun Seudun Op       571130 0102569206     573397 Tampereen Seudun Op    522803 0102546661
571501  Turun Seudun Op       571052 0102569206     573427 Tampereen Seudun Op    573073 0102546018
571515  Turun Seudun Op       571222 0102569206     573444 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571529  Turun Seudun Op       571035 0102569206     573475 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571532  Turun Seudun Op       571331 0102569206     573505 Tampereen Seudun Op    573008 0102546018
571546  Turun Seudun Op       550706 0102569206     574013 Oulun Op         574075 0102535014
571563  Turun Seudun Op       550706 0102569206     574058 Oulun Op         574136 0102535014
571577  Turun Seudun Op       571004 0102569206     574061 Oulun Op         574075 0102535014
571690  Turun Seudun Op yritysas.  571004 0102569206     574122 Oulun Op         574136 0102535014
571720  Turun Seudun Op yritys    571004 0102569206     574198 Oulun Op         574136 0102535014
572040  Helsingin Op Pankki     572194 0102559015     574214 Oulun Op         574089 0102535014
572054  Helsingin Op Pankki     572099 0102559015     574228 Oulun Op         574136 0102535014
572071  Helsingin Op Pankki     572241 0102559015     574259 Oulun Op         574231 0102535014
572085  Helsingin Op Pankki     572194 0102559015     574262 Oulun Op         574089 0102535014
572101  Helsingin Op Pankki     554223 0102559015     574276 Oulun Op         574092 0102535014
572129  Helsingin Op Pankki     572333 0102559015     574293 Oulun Op         574030 0102535014
572132  Helsingin Op Pankki     572411 0102559015     574306 Oulun Op         574231 0102535014
572150  Helsingin Op Pankki     572302 0102559015     574323 Oulun Op         574262 08-8881500
572163  Helsingin Op Pankki     580013 0102559015     574337 Oulun Op         574092 0102535014
572180  Helsingin Op Pankki     572037 0102559015     574340 Oulun Op         574030 0102535014
572210  Helsingin Op Pankki     578007 0102559015     574463 Oulun Op         574000 010253500
572224  Helsingin Op Pankki     554223 0102559015     574510 Oulun Op Palvelupisteet  0102535014
572238  Helsingin Op Pankki     572241 0102559015     575015 Kouvolan Seudun Op    575046 0102577401
572255  Helsingin Op Pankki     572302 0102559015     575029 Kouvolan Seudun Op    575046 0102577401
572269  Helsingin Op Pankki     572099 0102559015     575032 Kouvolan Seudun Op    575046 0102577401
572272  Helsingin Op Pankki      572194 0102559015     575063 Kouvolan Seudun Op    575046 0102577401
572286  Helsingin Op Pankki     572146 0102559015     575080 Kouvolan Seudun Op    575046 0102577401
572316  Helsingin Op Pankki     572023 0102559015     575094 Kouvolan Seudun Op    575046 0102577401
572320  Helsingin Op Pankki     572302 0102559015     575107 Kouvolan Seudun Op    575077 0102577401
572347  Helsingin Op Pankki     572290 0102559015     575124 Kouvolan Seudun Op    575110 0102577401
572350  Helsingin Op Pankki     572023 0102559015     575141 Kouvolan Seudun Op    575001 0102577401
572364  Helsingin Op Pankki     572290 0102559015     575169 Kouvolan Seudun Op    575141 05-8287400
572378  Helsingin Op Pankk      572302 0102559015     575172 Kouvolan Seudun Op    575046 0102577401
572395  Helsingin Op Pankki     572302 0102559015     575186 Kouvolan Seudun Op    575077 0102577401
572408  Helsingin Op Pankki     572068 0102559015     577098 Joensuun Seudun Op    577053 0102564200
572425  Helsingin Op Pankki     572333 0102559015     577100 Joensuun Op        577005 0102564200
572442  Helsingin Op Pankki     572115 0102559015     575202 Kouvolan Seudun Op    575110 0102577401
                                    102
575216  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401         575356 Kouvolan Seudun Op     575001 0102577401
575233  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401         576034 Kainuun Op Otanmäen palvelupiste 576109 0102561701
575247  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401         576112 Kainuun Op         576003 0102561701
575250  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401         576143 Kainuun Op         576003 0102561701
575264  Kouvolan Seudun Op       575141  05-8287400         577022 Joensuun Seudun Op     577005 0102564200
575278  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401         577036 Joensuun Seudun Op     577005 0102564200
575281  Kouvolan Seudun Op       575077  0102577401         577067 Joensuun Seudun Op     577005 0102564200
575295  Kouvolan Seudun Op       575110  0102577401         577053 Joensuun Seudun Op     577005 0102524200
575308  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401         577084 Joensuun Seudun Op     577053 0102564200
575311  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401         598403 Pohjola, Filial       500001 0102521
575325  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401
575339  Kouvolan Seudun Op       575046  0102577401
POHJOLA Pankin palvelunumerot

Kuittipyynnöt kirjallisena:
OPK/Maksuliikepalvelut -osasto Vä3/A yk 00510
Selvittely- ja kuittipyynnöissä on mainittava sekä arkistointi- että maksupäivä

Arkistotunnus

500001    01-03     POHJOLA PANKKI / Yrityspalvelut-osasto, maksuliikeryhmä 010 252 7700
       11-89
       94
       A1-A9
500001    506 - 509   POHJOLA PANKKI/Arvopaperikauppojen selvitys         010 252 7040
500001    633      POHJOLA PANKKI/Pankkitakaukset               010 252 2641
       636 - 637   POHJOLA PANKKI/Dokumenttimaksut               010 252 2234
       640 - 646   Lähtevät maksut                       0100 05111/2 (1,50 eur/min + pvm)
       647 - 659   Saapuvat maksut                       0100 05111/2 (1,50 eur/min + pvm)
       660      POHJOLA PANKKI/Säilytys- ja toimeenpanopalvelut       010 252 7250
       665      OPK Pankki/Sh-lunastukset                  0100 05111/2 (1,50 eur/min + pvm)
       671      POHJOLA PANKKI/ Säilytys- ja toimeenpanopalvelut      010 252 7250
              POHJOLA PANKKI/Luotot ja vakuudet              010 252 7300, 010 252 7280
       84…      OPK/Tilipalvelu                       010 252 3304
       90...     Veloitukset                         010 252 7090
       10001…    OPK/Maaseuturahoituspalvelu                 010 252 3390
       20001…    OPK/Maaseuturahoituspalvelu                 010 252 3390

5 IC            Pohjola Pankki Oyj/Pääomamarkkinapalvelut          010 252 7690
5 SV            OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
5 MT            OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
5 EM            OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
5 EL            OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
5 EO            OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
5 SNG           OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
5 LM            OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
5 TS            OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
590010           OPK/Rahahuolto                       010 252 3588
593111           POHJOLA PANKKI/Treasury                   010 252 7600
593203           POHJOLA PANKKI/Osuuspankkitarkastus             010 252 2174
593220           OPK/Selvittely ja clearing                 010 252 3511
593360           Optum Oy, Perintäpalvelut                  010 252 2302
593497           OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
593527           Korttipalvelut/reititys                   0100 0555 (valinta 6)
593530           OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
593561           OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
593589           OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
593592           OPK/Kotimaan selvittelypalvelut               0100 05111 (1,50 eur/min + pvm)
593915           OPK/Varallisuudenhoitopalvelut               010 252 7080
593929           POHJOLA PANKKI /Säilytys- ja toimeenpanopalvelut      010 252 7600
598029           OP-Kotipankki Oyj                      010 252 4316
                                103
             POLT-selvittely                     010 252 3511
             Automatian selvittely                  010 252 3511
Ålandsbanken
Konttori-
numero Konttori           Puhelin     Fax

660100 Ålandsbanken Abp     020429011     0204291358     660100 — Kyrkoby - Jomala    0204291276  018-31280
660100 — Alexandersgatan     0204293400     0204293410     660100 — Kökar          018-55832  018-55927
660100 — Brändö         018-56260     018-56315     660100 — Lemland         018-34200  018-34200
660100 — Citykontoret - Mariehamn   0204291160  0204291358     660100 — Parainen / Pargas    0204293150  0204293155
660100 — Eckerö         018-38480     018-38508     660100 — Sottunga        018-55200  018-55200
660100 — Föglö-Degerby      018-50013     018-50266     660100 — Storgatan - Mariehamn  0204291126  0204291549
660100 — Geta          018-49677     018-49677     660100 — Strandnäs - Mariehamn  0204291125  0204291286
660100 — Godby          018-41220     018-41780     660100 — Sund          018-45950  018-45950
660100 — Gottby - Jomala     018-32630     018-32630     660100 — Tampere / Tammerfors  0204293200  0204293210
660100 — Hagalund - Esbo     0204293500     0204293510     660100 — Turku / Åbo       0204293100  0204293110
660100 — Hammarland       018-36120     018-36106     660100 — Vaasa / Vasa      0204293300  0204293310
660100 — Helsinki / Helsingfors 0204293600     0204293610     660100 — Vårdö          018-47700  018-47700
660100 — Kroklund - Saltvik   018-48350     018-48375     660100 — Västernäs - Mariehamn  0204291127  018-15717
660100 — Kumlinge        018-55545     018-55023     660100 — Västra Helsingfors   0204293900  0204293910
660100 — Kvarnbo - Saltvik    018-43620     018-43620


SELVITTELYT JA
CLEARING; kuittipyynnöt (kaikki konttorit) 0204291320   0204291530
                               104

SAMPO PANKKI

Konttori-
numero Konttori          Puhelin    Fax

800007  Helsinki-Esplanadi    0105134230  0105134231  833127 Tampere-Prisma      0105121622  0105121621
800017  Helsinki-Kaivokatu    0105135930  0105135931  833147 Tampere- Lielahti     0105121940  0105121941
800027  Helsinki-Hakaniemi    0105137100  0105137101  835807 Mänttä          0105122170  0105122171
800037  Helsinki-Kamppi     0105136360  0105136301  836207 Kangasala         0105122110  0105122111
800067  Helsinki-Pasila     0105137670  0105137671  837007 Nokia           0105122080  0105122081
800087  Helsinki-Töölö      0105136370  0105136371  837607 Valkeakoski        0105121390  0105121391
800097  Helsinki-Itäkeskus    0105134000  0105134001  837817 Toijala          0105121440  0105121441
800147  Helsinki-Malmi      0105137193  0105137181  838707 Kankaanpää        0105120990  0105120991
800197  Helsinki-Kontula     0105137850  0105137851  840007 Jyväskylä         0105123500  0105123501
800207  Helsinki-Ruoholahti   0105136430  0105136431  840047 Jyväskylä Seppälä     0105123547  0105123549
800207  Helsinki-Lauttasaari   0105130350         840957 Muurame          0105123610  0105123612
800387  Helsinki-Pitäjänmäki   0105132640  0105132641  840967 Mandatum Jyväskylä    0102362012  0105142678
800397  Helsinki-Länsiterminaali 0105136315  0105136317  842007 Jämsä           0105123630  0105123620
800477  Helsinki-Vuosaari    0105134057  0105134056  844007 Äänekoski         0105123670  0105123671
800967  Mandatum Hki-Bulevardi 0102365231          845007 Kouvola          0105122350  0105122351
801017  Vantaa-Myyrmäki     0105134820  0105134821  845707 Kuusankoski        0105122450  0105122451
801047  Vantaa-Martinlaakso   0105137970  0105137971  846907 Anjalankoski-Inkeroinen  0105122190  0105122191
801157  Hki-Mannerheimintie   0105130800  0105130801  848007 Kotka           0105122490  0105122491
801307  Vantaa-Tikkurila     0105137910  0105137911  848607 Karhula          0105122495  0105122496
801317  Helsinki-Vantaa lentoas. 0105137985  0105137986  849407 Hamina          0105122540  0105122541
801427  Helsinki-Kannelmäki   0105136084  0105136082  850007 Mikkeli          0105122840  0105122841
801807  Nurmijärvi-Klaukkala   0105120060  0105120061  853007 Lappeenranta       0105122690  0105122691
801817  Helsinki-Herttoniemi   0105138070  0105138071  855007 Imatra          0105122620  0105122621
802007  Espoo-Tapiola      0105132820  0105132821  857007 Savonlinna-Kauppatori   0105122770  0105122771
802017  Espoon Keskus      0105137950  0105137951  857027 Savonlinna-Prisma     0105122780  0105122781
802047  Espoo Iso Omena     010513 8020          0105138021
                               860007 Seinäjoki         0105123250  0105123251
802057  Espoo Lippulaiva     0105138095           0105138091
                               865007 Vaasa           0105123050  0105123051
802077  Espoo-Leppävaara     0105134970  0105134971  865967 Mandatum Vaasa      0102362628
802407  Kirkkonummi       0105122080  0105122081  867007 Kokkola          0105123400  0105123401
802707  Kauniainen        0105138140  0105138141  868617 Pietarsaari        0105123360  0105123361
803007  Vihti-Nummela Prisma 0105122090    0105122091  870007 Kuopio- Puijonkatu    0105123850  0105123851
803007  Vihti-Nummela      0105122090  0105122091  870057 Kuopio Torikonttori    0105123910  0105123911
803607  Karkkila         0105122060  0105122061  870067 Kuopio-Kolmisoppi     0105125710  0105125711
804207  Kerava          0105120090  0105120091  871807 Siilinjärvi        0105124050  0105124051
804307  Tuusula         0105120040  0105120041  874007 Iisalmi          0105124170  0105124171
804407  Järvenpää        0105120150  0105120151  875507 Nurmes          0105125478  0105125479
804647  Mäntsälä         0105128056  0105128051  876007 Pieksämäki        0105122970  0105122951
805807  Hyvinkää         0105120350  0105120351  878007 Varkaus          0105124110  0105124111
806007  Porvoo          0105120460  0105120461  880007 Joensuu          0105124276  0105124271
807907  Loviisa         0105120480  0105120481  881707 Lieksa          0105126230  0105126231
808007  Lohja          0105122100  0105122101  882507 Kitee           0105124452  0105124451
811027  Riihimäki        010 5120407  0105120406  884007 Ylivieska         0105124970  0105124971
813007  Hämeenlinna       0105121280  0105121281  887007 Kajaani          0105125040  0105125041
815007  Lahti-Trio        0105121055  0105125761  888607 Sotkamo          0105125120  0105125121
815967  Mandatum Lahti      0102362201         889607 Suomussalmi        0105127760  0105127761
818007  Heinola         0105121230  0105121231  890007 Oulu-Kirkkokatu      0105124600  0105124601
820007  Turku-Aurakatu      0105140720  0105140721  890017 Oulu-Tuira        0105124800  0105124801
820027  Turku-Kupittaa      0105142672         890067 Oulu-Prisma        0105124820  010514825
820087  Turku Cm Länsikeskus 0105140770    0105140771  890087 Oulu- Klubitalo      0105124810  0105124811
820787  Kaarina         0105120495  0105120496  890967 Mandatum Oulu       010236230
821207  Raisio          0105142220  0105142221  893607 Kuusamo          0105127710  0105127711
824007  Salo           0105120580  0105120581  894007 Kemi           0105125340  0105125341
826007  Rauma          0105120740  0105120741  895407 Tornio          0105125380  0105125381
828007  Pori- Yrjönkatu     0105120870  0105120871  896007 Rovaniemi         0105125240  0105125241
830007  Forssa          0105121360  0105121361  898007 Kemijärvi         0105125420  0105125421
833007  Tampere- Hämeenkatu 15 0105121880   0105121881  892007 Raahe           0105127500  0105127501
833017  Tampere-Hervanta     0105121992  0105121991  899607 Sodankylä         0105125450  0105125451
833037  Tampere-Koskikeskus 0105121690     0105121691
833067  Tampere-Hämeenkatu 0105121650     0105121651
 Polt-selvittely      0105132372
 Automatian selvittely   0105132372

								
To top