SLOVENSK� REPUBLIKA by HC120311094922

VIEWS: 9 PAGES: 9

									SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
SOUSEDNÍ STÁTY
•  Česká republika
•  Polsko
•  Ukrajina
•  Maďarsko
•  Rakousko
       VZNIK


• Do roku 1918 součást Uherska
• Od 1918 společný stát Československo
• Vznik samostatného Slovenska 1.1.1993
         POVRCH
•  1. Slovenské Rudohoří
•  2. Vysoké Tatry – Gerlachovský štít ( 2655m)
•  3. Nízké Tatry
•  4. Malá a Velká Fatra
•  5. Slovenské Středohoří
•  6. Nízké Beskydy
•  7. Javorníky
•  8. Bílé a Malé Karpaty

    NÍŽINY
• 1. Východoslovenská nížina
• 2. Vídeňská kotlina
• 3.Podunajská nížina
VODSTVO
•  Dunaj
•  Váh
•  Hron
•  Hornád
      PODNEBÍ
• Slovensko patří do mírného podnebného
 pásma se střídáním čtyř ročních období.
 Podnebí má přechodný ráz mezi
 západoevropským kontinentálním
 podnebím. Na podnebí má vliv i
 vzdálenost od Severního, Baltského a
 Středozemního moře.
   MĚSTA
•  Bratislava
•  Piešťany
•  Žilina
•  Trenčín
•  Poprad
•  Bánská Bystrica
•  Prešov
•  Košice
  PAMÁTKY
  Světové dědictví :
• Banská Štiavnica a technické památky okolí
• Spišský hrad
• Spišské podhradie
• Vlkolinec - památková rezervace lidové
 architektury
• Bardejov - historické jádro města
• Jeskyně Slovenského krasu
• Hrady a zámky Slovenska
     Rekreace
•  Vysoké Tatry
•  Nízké tatry
•  Velká a Malá Fatra
•  Zemplínská Šírava
•  Piešťany
•  Slovenský Raj

								
To top