PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY by DerrellAcrey

VIEWS: 119 PAGES: 3

									UD-II-WZP-JDE-3401-37-1-09/PN-u                    Załącznik nr 11 do SIWZ
                  stanowiący Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
                                               .

        ZAŁOŻENIA FUNKCJONANO – UŻYTKOWE
           do zadania inwestycyjnego pn.:
  Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej,
budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na budowę budynku komunalnego z
       lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 w Warszawie


Projekt budowy budynku komunalnego z lokalami socjalnymi – budynek 1-piętrowy,
bez podpiwniczenia (w obrysie rozebranego budynku hotelowego) na 48 lokali, w tym
23 lokale 1-2 osobowe, 8 lokali 3-osobowych, 9 lokali 4-osobowych i 8 lokali 5-6
osobowych - dla min. 123 a max. 154 osób, budynek dostosowany dla osób
niepełnosprawnych z pochylnią na parter, na parterze jeden moduł 2-osobowy i jeden
moduł 3-osobowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja istniejącego
budynku garażowego (murowanego) na śmietnik i pomieszczenie gospodarcze,
budowa przyłączy mediów oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu z budową
miejsc parkingowych, dojść i dojazdów, budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu.


ZAKRES BUDOWY BUDYNKU KOMUNALNEGO Z LOKALAMI SOCJALNYMI


1. Zabudowa istniejąca

a)  teren po rozebranym budynku hotelowym – do rozbiórki fundamenty,
b)  istniejący budynek garażowy – składa się z czterech boksów, z czego skrajny boks do
   rozbiórki ze względu na uszkodzoną ścianę, pozostałe boksy w dość dobrym stanie
   technicznym, do adaptacji na zadaszoną wiatę śmietnikową i pom. gospodarcze,

2. Nowoprojektowany budynek komunalny z lokalami socjalnymi

Planuje się budowę budynku 1-piętrowego, bez podpiwniczenia, systemem tradycyjnym,
posadowionego w obrysie rozebranego budynku hotelowego, dach dwuspadowy w
konstrukcji drewnianej lub stalowej. Budynek składający się z powtarzalnych modułów
mieszkalnych, moduł podstawowy we wszystkich typach mieszkań - zawiera łazienkę, aneks
kuchenny i część mieszkalną, różnice dla modułu podstawowego to – lustrzane odbicie,
wariant bez bocznych drzwi, wariant z jednymi lub dwojgiem bocznych drzwi, moduł – pokój
1, jest węższy od podstawowego, posiada jedne boczne drzwi i występuje w lustrzanym
odbiciu, moduł – pokój 2, występuje tylko w częściach szczytowych budynku, posiada
boczne drzwi i występuje również w lustrzanym odbiciu. Budynek zawiera jedną wewnętrzną
klatkę schodową, wydzieloną drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej od korytarzy
prowadzących do mieszkań z zachowaniem wymogów pożarowych.

a)  Wykaz powierzchni budynku nowoprojektowanego:

Lokalizacja – część dz. nr. ew. 44/1, obręb 4-02-26, pow. działki przeznaczona pod
inwestycję – 5470,00m2,
Powierzchnia zabudowy bud. socjalnego   - ok. 748,45m2
Powierzchnia całkowita          - ok. 1496,90m2
Powierzchnia użytkowa           - ok. 1307,16m2
w tym: pow. lokali mieszkalnych      - ok. 1082,13m2
pow. komunikacji             - ok. 225,03m2
UD-II-WZP-JDE-3401-37-1-09/PN-u                     Załącznik nr 11 do SIWZ
                   stanowiący Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia


b)    Wykaz lokali mieszkalnych

  Ilość lokali     Ilość osób  Pow. użytkowa   Pow. mieszkalna    Pow. mieszk.
                       2          2        2
parter   piętro     w lokalu    m          m        m /na osobę
                     (około)       (około)        (około)
   12    11      1/2      14,79        10,15      10,15 / 5,08
   4     4      3      25,41        20,77         6,92
   4     5      4      26,28        21,64         5,41
   4     4      5/6      37,77        33,13       6,63 / 5,52

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Dojazdy, dojścia, chodniki, parking – nawierzchnia utwardzona, mini plac zabaw, mini
ogródek, nowe ogrodzenie na podmurówce ażurowe, prefabrykowane, systemowe z prętów
stalowych, brama, furtka, uporządkowanie terenu, usunięcie samosiejek rosnących blisko
nowoprojektowanego budynku, nasadzenia drzew i krzewów, posianie trawy.

4. Instalacje w budynku mieszkalnym

a) instalacja wody,
   zasilanie w zimną wodę dla celów sanitarnych i przeciwpożarowych przyłączem
    włączonym do sieci miejskiej, realizowanej odrębnym opracowaniem, od ul.
    Przylesie, przewodem D=100/150mm długości ok. 1300m (w ulicach Przylesie i
    Czajki) do wysokości lokalizacji,
   instalacja przeciwpożarowa zgodnie z wymaganiami,
   instalacja wewnętrzna z rur PCV,
   ciepła woda poprzez przepływowe podgrzewacze wody lub boilery,
b) instalacja kanalizacji sanitarnej:
   przyłącze do sieci kanalizacyjnej,
   teren objęty jest systemem kanalizacji rozdzielczej, odbiornikiem ścieków socjalno-
    bytowych będzie w przyszłości oczyszczalnia „Czajka”,
   wody opadowe - rozprowadzane powierzchniowo po terenie działki,
c) instalacje elektryczne
   zasilanie z miejskiej sieci energetycznej,
   wewnętrzne linie zasilające,
   oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego (na korytarzach) oraz gniazd wtykowych,
   ogrzewania elektrycznego (piece akumulacyjne),
   oświetlenie terenu,
   odgromowa i uziemienia,
   RTV + antena zbiorcza,
   oraz inne wynikające z potrzeb obiektu i wymogów,
d) w adaptowanym budynku garażowym przewiduje się instalacje zimnej wody, kanalizacji
  oraz elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych.

5. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Budynek w technologii tradycyjnej umożliwiający szybką realizację obiektu:
 fundamenty żelbetowe,
 ściany fundamentowe monolityczne, betonowe lub z bloczków betonowych,
 ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne – bloczki z gazobetonu wzmocnione trzpieniami
  żelbetowymi,
 stropy żelbetowe prefabrykowane gęstożebrowe lub płytowe (np. płyta żerańska),
 ściany zewnętrzne (nośne i osłonowe) – murowane z bloczków gazobetonowych,
  dwuwarstwowe, zwiększone ocieplenie styropianem do 20cm,


                       2
UD-II-WZP-JDE-3401-37-1-09/PN-u                     Załącznik nr 11 do SIWZ
                   stanowiący Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

  dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej lub stalowej (bez przestrzeni użytkowej),
  umożliwiający samoczynne zsuwanie śniegu, stropodach wentylowany, ocieplony wełną
  mineralną o grub. min. 24cm, kryty blachodachówką, obróbki i orynnowanie z blachy
  stalowej ocynkowanej,
  wykończenie ścian zewnętrznych: tynk akrylowy cienkowarstwowy,
  ścianki działowe z płytek gazobetonowych lub cegły dziurawki,
  obudowy poziomych i pionowych instalacji z płyt gipsowo-kartonowych na profilach
  stalowych,
  nadproża, wieńce, podciągi – żelbetowe,
  daszek zewnętrzny – konstrukcja z profili zamkniętych stalowych lub aluminiowych,
  pokrycie z poliwęglanu lub szkła bezpiecznego,
  okna z profili PCV, wyposażone w nawiewy, szklenie – zestaw szybowy,
  drzwi wewnętrzne – skrzydła okleinowane na ramie z drewna litego, wzmocnione, na
  trzech zawiasach, pełne i oszklone, fabrycznie wykończone,
  ślusarka aluminiowa drzwiowa – drzwi zewnętrzne, w przedsionku, na korytarzach, szkło
  bezpieczne,
  posadzki:
  o gresy – w hollu, na klatce schodowej, w sanitariatach, w aneksach kuchennych, w
    pom. gospodarczych,
  o wykładzina PCV zgrzewana – w pomieszczeniach mieszkalnych, na korytarzach,
  wykończenie wewnętrzne:
  o tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne,
  o okładziny ścienne – glazura w sanitariatach, pomieszczeniach kuchennych,
  o balustrady i poręcze systemowe, konstrukcja – profile ze stali,
  o malowanie – farbą emulsyjną, lamperie farbą olejną, kolorystyka w tonacji pastelowej,
  o parapety wewnętrzne – lastriko lub konglomerat we wszystkich pomieszczeniach,
  izolacje zgodnie z technologią i potrzebami.
  elementy wyposażenia:
  o zlewozmywak jednokomorowy na szafce, kuchnia elektryczna czteropalnikowa z
    piekarnikiem, 2 szafki wiszące, miska ustępowa z dolnopłukiem, umywalka, brodzik
    prysznicowy, przepływowy podgrzewacz wody, w 2 modułach mieszkalnych na
    parterze – wyposażenie sanitariatów dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
    piece akumulacyjne (typ i ilość wg potrzeb),

  Przewiduje się zastosowanie tanich materiałów i technologii ogólnodostępnych, co
  pozwoli na stosunkowo szybką i tanią realizację obiektu, jak również wpłynie na
  racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań.
  Wszystkie zastosowane materiały muszą być bezpieczne, posiadać atest higieniczny i
  przeciwpożarowy oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budynkach
  mieszkalnych.
                       3

								
To top