DIGIT DMS by 80FDZN

VIEWS: 0 PAGES: 28

									       DIGIT DMS
 Braće Mažar 19a, 78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 Tel. +387 51 / 215.825 , 218.722
    FAX. + 387 51 / 218.077
     www.digit-rs.com
     digit@digit-rs.com  DIGIT DMS V1.0
      DIGIT OPŠTI PODACI
– Registrovan od 1998 godine
– Zapošljava 15 radnika
– Djelatnost
 • Razvoj softverskih proizvoda
 • Isporuka kvalitetnih računarskih proizvoda
 • Servis i održavanje
– Pouzdani inopartneri
 •  HP / COMPAQ
 •  Microsoft
 •  Oracle
 •  3COM


                    DIGIT DMS V1.0
    DIGIT POSLOVNA POLITIKA

–  Sistem integracija
–  Informacioni sistemi – ključ u ruke
–  Partnerski odnos sa korisnicima
–  Edukacija kadrova u školskom centru
–  Predaja kompletnih rješenja, uz
  mogućnost dobijanja izvornih kodova
                  DIGIT DMS V1.0
    DIGIT VAŽNIJE REFERENCE
         • AGENCIJA ZA
• MOBI’S      BANKARSTVO
• TELEKOM    • PETROL
• USAID     • VB BANKA
• MUP RS     • KRAJINALIJEK
• ELEKTROKRAJINA • RUP ZA GEODETSKE
• RAZVOJNA BANKA  POSLOVE
• FOND PIO RS  • MINISTARSTVO
          PROSVJETE
               DIGIT DMS V1.0
     DIGIT DMS REFERENCE

• MOBIS – Mobilna Srpske
• Agencija za bankarstvo RS
• Fond PIO RS
                DIGIT DMS V1.0
        ŠTA JE DMS ?
• Dokument menadžment sistem
 – Sistem koji omogućava prikupljanje,
  čuvanje i prezentiranje dokumenata
  korisnicima u lokalnim računarskim
  mrežama kao i širom interneta
 – Omogućava logičnu organizaciju
  dokumenata u foldere, ali i praćanje toka
  dokumenata kroz niti
 – Omogućava praćenje razvoja dokumenta
  od ulaza do izlaza uz kontrolu izvršavanja
  zadataka


                   DIGIT DMS V1.0
   DOKUMENTACIONE ČINJENICE


• 90% informacija je na papiru
• DMS radi sa egzaktnom replikom
 originala
• 7.5% svih papirnih dokumenata se
 trajno izgubi
• 3% svih papirnih dokumenata se zagubi
• Prosječan dokument se kopira 19 puta
• Mnoge kopije se takođe arhiviraju


                DIGIT DMS V1.0
       DMS POREĐENJA


•  A4 dokument ~ 20 Kb
•  1 CD = 32.000 dokumenata
•  1 HDD = 2.000.000 dokumenata
•  1 HDD = 148 arhivska ormara

• Pravljenje čvrste kopije je
   • 51.000 KM za ormariće
   • 39.900 KM za papir i toner
   • Ili 300 KM za HDD unutar DMS sistema                   DIGIT DMS V1.0
  INFRASTRUKTURNI ZAHTJEVI DMS
Server
• Dokument server
• Stalni 64 kb/s Internet pristup sa vlastitim
 Internet domenom (za potrebe WEBLINK-a)
• Email server
• SQL baza podataka (ORACLE)

Klijenti
• DMS klijent software
• Skener za ulaz dokumentacije (klase Epson
 1660) za one klijente koji rade ulaz


                   DIGIT DMS V1.0
 SITUACIJE KADA JE DMS POTREBAN ?
• Kompanija ima problema sa čuvanjem i
 pronalaženjem dokumenata
• Kompanija ima potrebe za dokumentima van
 matičnog preduzeća
• Kompanija ima velike troškove faksiranja, DHL, TNT
 itd. - 0 KM za pristup dokumentima preko Weblinka
• Kompanija nema uvid gdje su neki radni dokumenti
 “zapeli”
• Kompanija želi da povezuje dokumente u grupe i
 pregleda ih odjednom, prateći njihov tok
• Kompanija želi da prati učinak radnika u radu sa
 dokumentacijom
• Kompanija želi da zaštiti svoje dokumente od uljeza


                     DIGIT DMS V1.0
  DIGIT DMS DONOSI POBOLJŠANJA
• Organizaciona dobit
  – Uvodi red u vašu dokumentaciju
  – Prati rad zaposlenih
• Sigurnosna dobit
  – Obezbjeđuje zaštitu dokumenata
  – Omogućava posjedovanja kopija arhiva na
   odvojenim lokacijama lako, brzo i jeftino
• Dobit dostupnosti
  – Omogućava pristup dokumentima sa svih
   lokacija
  – Snižava troškove upotrebe dokumentacije


                  DIGIT DMS V1.0
   TOK POSLOVNE DOKUMENTACIJE

DOKUMENTACIJA

             Radni
            dokumenti
                        Poslovnica

      Lokalni
      dokumenti                  Poslovnica
          Poslovnica             Glavna
                            centrala
                         DIGIT DMS V1.0
       TOK DMS DOKUMENTACIJE
30% UŠTEDE NOVCA !

40% POVEĆANA PRODUKTIVNOST !
                 DIGIT DMS V1.0
          IMATE IZBOR


    DMS iskustvo       Dosadašnje iskustvo
• Elektronsko čuvanje podataka     • Zauzima puno prostora
• Lako dostupni             • Nisu lako dostupni
• Brzo snalaženje            • Nema brzog snalaženja
• Brze pretrage             • Nema brze pretrage
                         PROBLEMI
                         DIGIT DMS V1.0
        DIGIT DMS KORISNICI

RUKOVODSTVO
                 KADROVSKA RAZ VOJ
                   PRAVNA

 INVESTICIJE

      ARHIVA  PROTOKOL  ODRŽAVANJE

                   DIGIT DMS V1.0
     PROCES UVOĐENJA DMS
• Organizacione pripreme kompanije –
 određivanje korisnika i folderske strukture
• Instalacija i podešavanje DMS
• Kampanjsko skeniranje postojeće
 dokumentacije u definisane folder
• Obuka korisnika tokom implementacije
• Simultano dopunjavanje DMS
• Mogućnost uvoza podataka sa CD
 skeniranog na drugim lokacijama
                   DIGIT DMS V1.0
    DIGIT DMS APLIKACIJE

•  PROTOKOL
•  ARHIVA
•  DMS EXPLORER
•  DIGIT MAIL SISTEM
•  DMS VIEWER
•  WEBLINK
•  NIT MANAGER
                DIGIT DMS V1.0
              DIREKTOR                       RADNA JEDINICA
              PROTOKOL          RADNA JEDINICA
                       RADNA JEDINICA
40% UZALUD POTROŠENOG VREMENA ZBOG DISTRIBUCIJE DOKUMENATA !!!
                            DIGIT DMS V1.0
      DIGIT DMS ARHIVA
• Efikasan sistem pregleda i klasifikacije
 arhive prema ključevima pregleda.
• Sistem evidencije uzimanja tvrdih kopija
 orginala.
• Mogućnost štampanja svih elektronskih
 dokumenata svih formata.
• Pretraživanje po nazivu dokumenta.
                  DIGIT DMS V1.0
      DIGIT DMS EXPLORER
• Jedinstven pregled baze podataka.
• Organizacija podataka po sistemu foldera
• Povezanost sa nitima
• Administracija foldera i korisnika te prava
 pristupa.
• Direktan unos dokumenata u bazu kao i
 skeniranje, te upis u arhivu ili protokol.
  – Modul za skeniranje podržava ADF,
   barcode ozačavanje i imenovanje,
   multipage skeniranje, reskeniranje itd.
• Direktno pretraživanje i očitavanje
 dokumenta iz baze

                   DIGIT DMS V1.0
     VRSTE DOKUMENATA U DMS
•  MultiPage TIFF po CCITT G4 standardu
•  Sve ostale grafičke datoteke
•  Microsoft Office dokumenti
•  Adobe PDF dokumenti
•  Svi ostali formati fajlova
                  DIGIT DMS V1.0
      INTEGRACIJA DMS
• Podržane tehnike DRAG&DROP u i iz DMS
• Podržano slanje dokumenata direktno iz
 WORD-a, EXCELL-a u DMS
• Podržano korištenje SEND TO DMS iz
 explorera
• Podržano kreiranje dokumenata direktno u
 DMS
• Neaktivan DMS se spušta u sistem trej
• Aplikacije DMS-a dijele jedan login
                 DIGIT DMS V1.0
        DIGIT WEBLINK
•  Pretraživač vaše dokumentacije
•  Pristup preko interneta i intraneta
•  Autorizacija korisnika
•  Kretanje po folderima i pregled dokumenata
•  Pretraživanje po ključnim riječima
•  Puna funkcionalnost za elektronsku poštu
•  Omogućava kreiranje novih foldera unutar
  DMS, upload dokumenata, editovanje meta
  riječi dokumenta itd.                   DIGIT DMS V1.0
        DMS NIT MANAGER
• Omogućava povezivanje dokumenata iz više foldera u
 logičke cjeline
• Omogućava povezivanje dokumenata principom zahtjev
 - odgovor sa rokovima
• Daje pregled dokumenata u niti sa statusom izvršavanja
• Daje pregled angažovanosti
• Omogućava da neke niti budu dio drugih niti
• Prikazuje hijerarhijsku strukturu niti
• Nema ograničenja u broju niti, ili u broju dokumenata u
 nekoj niti
• Dokument može istovremeno biti u više niti
• Niti nasljeđuju sigurnosne postavke DMS explorera                      DIGIT DMS V1.0
      DIGIT DMS VIEWER
• Omogućava brz pristup dokumentima iz DMS
 bez DMS explorera
• Omogućava snimanje i štampanje
 dokumenta na lokalnom računaru
• Traži DMS autorizaciju za pristup
 dokumentima
• Zgodan kada se korisnicima šalju samo
 linkovi na dokumente
                 DIGIT DMS V1.0
     DIGIT DMS MAIL SISTEM
• Pristup preko interneta / intraneta
• Pristup specijalizovanim klijentom ili
 weblinkom
• EML format – jednostavan export i import
• Privatni pretinci te poslovni pretinci
• Neograničen broj pretinaca
• Webmail funkcionalnost – pristup sa svih
 lokacija
• Dijeljenje mail naloga u radnim grupama                  DIGIT DMS V1.0
     DIGIT DMS ZAŠTITA
• Hardverska zaštita
 – Zaštita firewala
• Na nivou OS
 – Zaštita user access
• Na nivou RDBMS
 – Rdbms password zaštita
 – DMS password zaštita
 – Korisniče šifre nisu vidljive
• DIGIT Kripto Sistem
 – DMS može kriptovati dokumente

                DIGIT DMS V1.0
         KRAJ
 Braće Mažar 19a, 78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 Tel. +387 51 / 215.825 , 218.722
    FAX. + 387 51 / 218.077
     www.digit-rs.com
     digit@digit-rs.com  DIGIT DMS V1.0

								
To top