2010 faaliyet NTMYO

Document Sample
2010 faaliyet NTMYO Powered By Docstoc
					  GAZİANTEP
 ÜNİVERSİTESİ

 NACİ TOPÇUOĞLU
MESLEK YÜKSEKOKULU

   2010 MALİ YILI

 BİRİM FAALİYET RAPORU
                         Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
T.C. Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Hizmet Binası (2009)
                                         1
                          Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ                                       3
I.GENEL BİLGİLER                                 4
A.MİSYON VE VİZYON                                5
B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR                          5-6-7-8
C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER                            8
1.FİZİKSEL YAPI                                  8
 1.1.Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler                   8-9
 1.2. Sosyal Alanlar                               10
2.ÖRGÜT YAPISI                                  11
3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR                          11
 3.1.Yazılım ve Bilgisayarlar                          11
 3.2.Kütüphane Kaynakları                            12
 3.3.Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar                     12
4.İNSAN KAYNAKLARI                                12
 4.1.Akademik Personel                              13
 4.2.Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı                 14
 4.3.İdari Personel                               14
 4.4.İdari Personelin Eğitim Durumu                       15
 4.5.İdari Personelin Hizmet Süreleri                      15
 4.6.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı                  16
5.SUNULAN HİZMETLER                                16
 5.1.Eğitim Hizmetleri                              16-17
 5.2.İdari Hizmetler                               16-17
 5.3.Diğer Hizmetler                               18-19-20
6.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ                          21
II. AMAÇ VE HEDEFLER                               22
A.BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİ                             22-23
B.TEMEL POLİTAKALAR VE ÖNCELİKLER                         24
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER                24
A.MALİ BİLGİLER                                  24
1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI                            24
B.PERFORMANS BİLGİLERİ                              25
1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ                           25
 1.1.Faaliyet Bilgileri                             25-26
 1.2.Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri                    27
 1.3.Proje Bilgileri                               27
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ              28-29-30
V.ÖNERİ VE TEDBİRLER                               31
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI                             32
                                            2
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu    SUNUŞ

     Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 26.09.2003
tarihli toplantısında alınan karar ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2
maddesi uyarınca Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Gaziantep 2. Organize
Sanayi Bölgesinde Üniversitemize tahsisi yapılmış olan arsa üzerine inşaa edilen binanın
yapımı ve donanımı merhum iş adamı Naci Topçuoğlu tarafından üstlenilmiş ve okul
binasının (idari, eğitim, atölye ve kafeterya blokları) 27 Temmuz 2003 tarihinde temeli
atılmıştır. İnşaatı 2007 yılında tamamlanan Yüksekokulumuzun, resmi açılış töreni 31 Mayıs
2009 tarihinde gerçekleşmiştir. Yüksekokulumuzda, 2010 yılı itibariyle, 17 akademik
personel, 3 idari personel, 2 sözleşmeli personel, 3 geçici işçi görev yapmaktadır.
    Yüksekokulumuz 2007–2008 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır.
Başlangıçta Plastik Teknolojileri ve Halıcılık Programlarına öğrenci alınmıştır. 2009–2010
eğitim öğretim yılında mevcut programlara ek olarak; Dış Ticaret, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Lojistik ve Gıda Teknolojileri programlarının açılmasıyla
birlikte toplam program sayısı 7 olmuştur. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Büro Hizmetleri
ve Yönetici Asistanlığı, Antep Fıstığı Tarımı İşleme Teknolojisi ve Ayakkabı Üretimi ve
Tasarımı programları açılarak toplam program sayısı 10’a yükselmiştir. 2010–2011 eğitim-
öğretim yılı itibarıyla Yüksekokulumuzda hali hazırda 650 öğrencimiz eğitim görmektedir.
2009 yılında okulumuzun ilk mezunları, mezun oldukları alanlarda iş hayatına atılmışlardır.
Ayrıca, yükseköğrenim gören gençlerin artması, çağdaş ve kültürel değerlerin bölge halkı
tarafından özümsenmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
    Yüksekokulumuz kuruluş misyonuna uygun olarak, Gaziantep 2. Organize Sanayi
Bölgesinde merkezi bir konumda yer almaktadır. Fizikken böyle bir konumda olan Naci
Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, üniversite-sanayi işbirliği ekseninde eğitim öğretim
programını Gaziantep Sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirme hedefi
doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda eğitim-öğretim, her bir dönemde 75’er iş
günü olarak toplam iki dönemde 150 iş günü staj içeren Üniversite-Endüstri Ortak Programı
ile birlikte altı yarıyıldan oluşmaktadır. Staj sürecinde öğrencilerimizin sigorta ücretleri
üniversitemizce karşılanmaktadır. Bu anlamda, Yüksekokulumuz Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirmektedir. Yüksekokulumuzda öğretim faaliyetlerinde, mevcut öğretim
görevlilerinin yanı sıra üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek amacı doğrultusunda
Gaziantep Sanayisinden önde gelen firmaların deneyimli çalışanlarına ve yöneticilerine kısmi
zamanlı öğretim elamanı olarak ders verme olanağı sağlanmaktadır.
    Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, belirlenen çağdaş, akılcı, yenilikçi hedeflere
örnek bir yüksekokul olarak ulaşma yolunda ilerlemektedir. Gaziantep sanayisinin ve
ülkemizin önemli bir eksiği olan endüstriyel kalifiye eleman ihtiyacının, çeşitli branşlarda
karşılanması için mevcut programları ile eğitim-öğretimine devam etmektedir.


                             Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN

                               Yüksekokul Müdürü
                                             3
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
  I- GENEL BİLGİLER

  Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 26.09.2003
tarihli toplantısında alınan karar ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2
maddesi uyarınca Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksekokulu olarak
kurulmuştur. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde Üniversitemize tahsisi yapılmış olan
alan üzerine inşaa edilen binanın yapımı ve donanımı merhum işadamı Naci Topçuoğlu
tarafından üstlenilmiş ve okul binasının (idari, eğitim, atölye ve kafeterya blokları) 27
Temmuz 2003 tarihinde temeli atılmıştır. İnşaatı 2007 yılında tamamlanan
Yüksekokulumuzun, resmi açılış töreni 31 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.

  Yüksekokulumuz 2007-2008 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır.
Başlangıçta Plastik Teknolojileri ve Halıcılık Programlarına öğrenci alınmıştır. 2009-2010
eğitim öğretim yılında mevcut programlara ek olarak; Dış Ticaret, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Lojistik ve Gıda Teknolojileri programlarının açılmasıyla
birlikte toplam program sayısı 7 olmuştur. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Büro Hizmetleri
ve Yönetici Asistanlığı, Antep Fıstığı Tarımı İşleme Teknolojisi ve Ayakkabı Üretimi ve
Tasarımı programları açılarak program sayısı on’a(10) yükselmiştir. 2010-2011 eğitim-
öğretim yılı itibarıyla Yüksekokulumuzda hali hazırda 650 öğrencimiz eğitim görmektedir.
Programlar açılırken özellikle bölge sanayisinin ihtiyaç ve talebine göre belirlenen yedi
programda eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim ve
öğretimin devam ettiği bölümler ve bu bölümlere bağlı programlar şunlardır. El Sanatları
Bölümünde Halıcılık ve Kilimcilik Programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümünde İşletme
Yönetimi ve Lojistik Programları, Malzeme ve Malzeme İşleme Bölümünde Lastik ve Plastik
Teknolojisi Programı, Muhasebe ve Vergi Bölümünde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünde Dış Ticaret Programı, Gıda İşleme
Bölümünde Gıda Teknolojisi Programı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünde Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı, Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümünde,
Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi Programı, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Bölümünde Ayakkabı Tasarım ve Üretimi programlarıdır.

  Fiziki olarak oldukça donanımlı bir konumda olan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu,
üniversite-sanayi işbirliği ekseninde eğitim öğretim programını Gaziantep Sanayisinin ihtiyaç
duyduğu kalifiye eleman yetiştirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda
eğitim-öğretim, her bir dönemde 75’er iş günü olarak toplam iki dönemde 150 iş günü staj
içeren Üniversite-Endüstri Ortak Programı ile birlikte altı yarıyıldan oluşmaktadır. Staj
sürecinde öğrencilerimizin sigorta ücretleri üniversitemizce karşılanmaktadır. Naci Topçuoğlu
Meslek Yüksekokulu bölge ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan kalifiye ara elemanları
yetiştirmektedir. 2009 yılında okulumuzun ilk mezunları, mezun oldukları alanlarda iş
hayatına atılmışlardır. Ayrıca, yükseköğrenim gören gençlerin artması, çağdaş ve kültürel
değerlerin bölge halkı tarafından özümsenmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

                                              4
                              Naci Topçuoğlu Meslek YüksekokuluA. Misyon ve Vizyon

    Misyon

    Özgün, ahlaki ve toplumsal değerlere sahip, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alan,
Atatürk ilkeleri ışığında geleceğe yön verebilen çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak;
mesleki açıdan yetkin, teorik bilgi ile pratik bilgiyi özümseyen, kendine güvenen, gelişen
teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip, iş ahlakı
bilinciyle donanmış örnek bireyler yetiştirmek.

    Vizyon

    Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirme yolunda ilimiz başta olmak üzere bölgemiz
ve ülkemizin toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenen; özel sektör ve kamunun
ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip, yenilikçi, yaratıcı, ülke sorunlarına duyarlı, sorumluluk
bilincine sahip bireyler yetiştiren, evrensel değerlerle donatılmış takım çalışmasını teşvik
eden, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum kültürü oluşturmak ve mensubu olmaktan gurur
duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

    Yüksekokul Müdürü

    Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürünün, Müdür olarak yetki ve
sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 20. maddesine göre, harcama yetkilisi
olarak yetki ve sorumlulukları ise 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 31.
maddesine göre kendisine tanınmıştır. Görevleri, söz konusu kanunlarda belirtilmiştir. Müdür,
Meslek Yüksekokulu’nun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre
birimin en üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir.

    Yüksekokul Müdür Yardımcıları

    Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdürü’nün teklifi ve Rektörlük
Makamının onayları ile görevlendirilmişlerdir. Akademik faaliyetlerin organizasyonunu
yerine getirirler. Yüksekokul Müdürü’nün vereceği görevleri yaparlar.

    Yüksekokul Sekreteri

    Meslek Yüksekokulu’nun yazışmalarının, personel işlerinin, öğrenci işlemlerinin, mali
işlemlerin yapılmasından sorumludur. Yüksekokul Sekreteri, yüksekokul idari teşkilatının
başı ve bu teşkilatın çalışmasından Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur. İdari birimlerin
verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasından sorumludur. Harcama yetkilisi tarafından
görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisidir. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı
üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin
yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini
yürütürler.


                                                5
                             Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
    Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

    Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Meslek Yüksekokul (Harcama Biriminin)
en üst yöneticisi olan Müdür tarafından görevlendirilmiştir. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi,
harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, Taşınır
Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve
cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama
yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.


1. YÖNETİM

Yüksekokul Müdürü       : Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN
Yüksekokul Müdür Yrd.     : Öğr. Gör. Hasan SAÇIKARA
Yüksekokul Müdür Yrd.     : Öğr. Gör. Emre Harun KARAASLAN
Yüksekokul Sekreteri     : Sait ÖZASLAN

1.1. YÜKSEKOKUL KURULU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN              (Başkan)
Öğr. Gör. Hasan SAÇIKARA               (Üye)
Öğr. Gör. Emre Harun KARAASLAN            (Üye)
Öğr. Gör. Neslihan YAZICI              (Üye)
Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ                (Üye)
Öğr. Gör. Mehmet CİRANOĞLU              (Üye)
Öğr. Gör. Songül KESEN                (Üye)
Öğr. Gör. Hicran UZUN                 (Üye)

1.2. YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN              (Başkan)
Prof. Dr. Ömer BAKKALOĞLU              (Üye)
Doç. Dr. Mehmet TOPALBEKİROĞLU            (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Faruk GEYİK              (Üye)
Öğr. Gör. Hasan SAÇIKARA               (Üye)
Öğr. Gör. Emre Harun KARAASLAN            (Üye)
                                                6
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

2. PROGRAMLAR VE BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

2.1. Gıda İşleme Bölümü
Program Bölüm Başkanı         : Öğr. Gör. Songül KESEN
Bölüm Sekreteri            : Sibel ÖZİL

2.1.1. Bölüm Programı / Programları
I. Gıda Teknolojisi

2.2. Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Program Bölüm Başkanı      : Öğr. Gör. Mehmet CİRANOĞLU
Bölüm Sekreteri         : Hatice AKPINAR

2.2.1. Bölüm Programı / Programları
I. İşletme Yönetimi
II. Lojistik

2.3. Muhasebe ve Vergi Bölümü
Program Bölüm Başkanı         : Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ
Bölüm Sekreteri            : Gönül BULAN

2.3.1. Bölüm Programı / Programları
I. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2.4. El Sanatları Bölümü
Program Bölüm Başkanı         : Öğr. Gör. Neslihan YAZICI
Bölüm Sekreteri            : Fatih CÜCÜK

2.4.1. Bölüm Programı / Programları
I. Halıcılık ve Kilimcilik

2.5. Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Program Bölüm Başkanı      : Öğr. Gör. Emre Harun KARAASLAN
Bölüm Sekreteri         : Hatice AKPINAR

2.5.1. Bölüm Programı / Programları
I. Lastik ve Plastik Teknolojileri

2.6. Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
Program Bölüm Başkanı       : Öğr. Gör. Hasan SAÇIKARA
Bölüm Sekreteri          : Gönül BULAN

2.6.1. Bölüm Programı / Programları
I. Dış Ticaret
                                            7
                               Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

2.7.Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Program Bölüm Başkanı       : Öğr. Gör. Hicran UZUN
Bölüm Sekreteri          :Hatice AKPINAR

2.7.1.Bölüm Programı/Programları
I.Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi

2.8.Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
2.8.1.Bölüm Programı/Programları
I.Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

2.9. Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
2.9.1. Bölüm Programı/Programları
I. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi


C. İdareye İlişkin Bilgiler
  Yüksekokulumuz 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında açılmış olup, aynı eğitim-öğretim
yılında halıcılık ve plastik programlarına örgenci kabul etmiştir.2009-2010 eğitim-öğretim
yılından itibaren beş (5) yeni program (İşletme Yönetimi, Lojistik, Gıda Teknolojisi, Dış
Ticaret, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları) öğrenci kabul etmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim
yılından itibaren ise üç (3) yeni program (Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Antep
Fıstığı Tarımı İşleme Teknolojisi ve Ayakkabı Üretimi ve Tasarımı programları) daha açılarak
program sayısı on’a (10) yükselmiştir. Yüksekokulumuz on (10) ayrı programda akademik
hizmetini devam ettirmektedir.

  Yüksekokulumuz 31.000 metrekare açık alan üzerinde 8.295 metrekare kapalı alandan
oluşmaktadır. Müstakil kantin ve yemekhanesi bulunmaktadır. Yüksekokulumuz yeni
donanım malzemesi ile donatılmıştır.

1- Fiziksel Yapı
1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler

               Tablo 1.1.1. Eğitim Alanları Derslikler
                           Bilgisayar
 Eğitim Alanı   Anfi (Adet)    Sınıf(Adet)           Diğer Lab (Adet) Toplam (Adet)
                           Lab(Adet)
0–50 Kişilik               20        2        1        23
51–75 Kişilik              4                         4
76–100 Kişilik              5                         5
101–150 Kişilik
151–250 Kişilik    1                                  1
251–Üzeri
Kişilik
Toplam         1         29        2        1        33                                                 8
                                  Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
                       1.1.2. Ofis Alanları
      Alt Birim          Ofis Sayısı             m2     Açıklamalar
Yönetim Ofisleri                4              180
Akademik Personel Ofisleri           4              650
İdari Personel Ofisleri            1               70
Diğer                     4               460
Toplam                     13              1360
1.2- Sosyal Alanlar

               1.2.1. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar
     Bölümler         Sayısı (Adet)       Kapalı Alanı (m2)   Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi           1               375         250


Personel Yemekhanesi          ---              ---         ---


Kantin                 1               250         200


Kafeterya                ---              ---         ---


Toplam                 2               625         450
                       1.2.2. Spor Tesisleri
Bölümler              Sayısı (Adet)        Alanı (m2)      Açıklamalar
Kapalı Spor Tesisleri          ---              ---         ---


Açık Spor Tesisleri           1               500         ---


Toplam                 1               500         ---
                                                    9
                           Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
2- Örgüt Yapısı
    Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Yönetimi; Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 9 Bölüm
Başkanı ve Yüksekokul Sekreterinden oluşmuştur.
                       MÜDÜR
                                      YÜKSEKOKUL
  MÜDÜR       MÜDÜR                        SEKRETERİ
  YARDIMCISI     YARDIMCISI


                                       Yazı İşleri

         Pazarlama ve Dış Ticaret    Malzeme ve Malzeme
           Bölüm Başkanlığı          İşleme
                          Teknolojileri Bölüm   Tahakkuk ve
                            Başkanlığı       Ayniyat

            Yönetim ve
                         El Sanatları Bölüm     Güvenlik
           Organizasyon
           Bölüm Başkanlığı         Başkanlığı

                                      Öğrenci İşleri
          Muhasebe ve Vergi      Gıda İşleme Bölüm
           Bölüm Başkanlığı
                           Başkanlığı                         Hayvansal ve Bitkisel
           Büro Hizmetleri ve
                        Üretim Bölüm Başkanlığı
           Sekreterlik Bölüm
             Başkanlığı

                        Tekstil, Giyim, Ayakkabı
                        ve Deri Bölüm Başkanlığı
                                              10
                                   Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yüksekokulumuza üniversitemizden data yoluyla alınan internet ağı tüm ofislerde ve
öğrencinin kullanabileceği alanlarda mevcuttur. Yapılan uygulamaların bazıları bu işlemle
gerçekleştirilmektedir. Bilişim sistemi faaliyetleri hızlı yapılması ve kırtasiye masraflarından
tasarruf edilmesi açısından birimimizin faaliyetlerine katkısı yüksektir. 4 adet telefon ve bir
adet faks hattı bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda idari ofislerde, akademik personel ve
öğrencilerin kullanımında olan toplam 105 adet masaüstü ve 11 adet taşınabilir bilgisayar
bulunmaktadır. Dersliklerde kullanılmak üzere 16 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır

3.1- Yazılım ve Bilgisayarlar

                   3.1.1. Yazılım ve Bilgisayarlar
                           Eğitim Amaçlı
                            (Öğrencilerin
                                      Araştırma
      Cinsi       İdari Amaçlı (Adet)  Kullanımına açık             Toplam
                                     Amaçlı (Adet)
                           bilgisayar sayısı)
                              (Adet)
Yazılım


Masa Üstü Bilgisayar        25           80                105


Taşınabilir Bilgisayar        11                           113.2- Kütüphane Kaynakları

                  3.2.1. Birim Kütüphane Kaynakları
Bölümü          Kitap      Periyodik Yayın  Elektronik Yayın   Diğerleri     Toplam
Tıp            3                                     3


Fen            27                                     27


Sosyal          159                                    159


Diğerleri        299


Toplam          488                                    488
                                                      11
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

             3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
             İdari Amaçlı   Eğitim Amaçlı   Araştırma
     Cinsi                                 Toplam
               (Adet)       (Adet)    Amaçlı (Adet)
Projeksiyon                    16                16

Slâyt Makinesi

Tepegöz

Episkop

Barkot Okuyucu

Baskı Makinesi         1                           1

Fotokopi Makinesi       2                           2

Faks              1                           1

Fotoğraf Makinesi

Kameralar

Televizyonlar         1                           1

Tarayıcılar          1                           1

Müzik Setleri         2                           2

Mikroskoplar

DVD ler

Diğer


4- İnsan Kaynakları

    Birimimizin mevcut kadrolu akademik personel sayısı Tablo 4.1’de verilmiştir. Ancak,
İşletme Yönetimi ve Lojistik Programında iki (2), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programında iki (2), Dış Ticaret Programında iki (2), Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
programında (1), Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programında (1) olmak üzere toplam sekiz (8)
adet öğretim elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksekokulumuzun sekreterlik hizmetleri ile
kütüphane ve satın alma vb. işleri yürütmek üzere üç (3) genel idari hizmetler sınıfında
memura ihtiyaç duyulmaktadır.
                                             12
                              Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

4.1- Akademik Personel

                 4.1.1. Akademik Personel

             Kadroların Doluluk Oranına Göre      Kadroların İstihdam Şekline Göre
   Unvan
         Dolu        Boş       Toplam    Tam Zamanlı    Yarı Zamanlı

Profesör


Doçent


Yrd. Doçent


Öğretim
Görevlisi     16                          16


Okutman


Uzman
          1                           1

Çevirici


Eğitim- Öğretim
Planlamacısı


Araştırma
Görevlisi


Toplam       17                          17
                                                13
                               Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

4.2- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

              4.5.1. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
        23 yaş ve altı  23–30 yaş   31–35 yaş  36–40 yaş  41–50 yaş  51 yaş üzeri
 Kişi Sayısı
                   12      3      2

  Yüzde
                   70      18     12


4.3- İdari Personel

            4.6.1. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
                    Dolu          Boş         Toplam
Genel İdari Hizmetler
Sınıfı                   3                     3


Sağlık Hizmetleri Sınıfı


Teknik Hizmetler Sınıfı


Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Sınıfı


Avukatlık Hizmetleri
Sınıfı


Din Hizmetleri Sınıfı


Yardımcı Hizmetli Sınıfı
                      2                     2

Toplam                   5                     5
                                                 14
                                     Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

4.4- İdari Personelin Eğitim Durumu

                 4.7.1. İdari Personelin Eğitim Durumu
         İlköğretim        Lise        Ön Lisans     Lisans     Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı        2           1          1          1      ---


Yüzde           40           20         20          20      ---4.5- İdari Personelin Hizmet Süreleri

            4.8.1. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
       1-3 yıl      4-6 yıl      7-10 yıl     11-15 yıl   16-20 yıl  21 yıl üzeri
Kişi Sayısı     1         2                                2


Yüzde        20         40                               404.6- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

                4.9.1. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
       23 yaş ve altı   23-30 yaş     31-35 yaş    36-40 yaş   41-50 yaş  51 yaş üzeri
Kişi Sayısı     ---                 1         2       1      1


Yüzde        ---                 20        40       20     20
                                                       15
                                        Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

5- Sunulan Hizmetler
Akademik          Üniversite sınavları ve sınavsız geçiş ile Yüksekokulumuza
Hizmetler          yerleştirilen öğrencilere Lastik ve Plastik Teknolojisi, Gıda
              Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
              Dış Ticaret, Lojistik,Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,
              Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Halıcılık ve
              Kilimcilik programlarında önlisans düzeyinde eğitim ve öğretim
              verilmektedir.
İdari Hizmetler       Öğrencilerin ders kayıtları, personelin yolluk ve yevmiyelerin
              hazırlanması, ek ders ücreti bordrolarının hazırlanması, yarı
              zamanlı öğretim elamanlarının işe başlatılması ve işten ayrılışları
              mal ve hizmet alımlarının yapılması haberleşme giderlerinin
              ödenmesi, gelen ve giden evrakların kayıt edilmesi ve
              dosyalanması ve gerekli yazışmaların yapılması vb.
Diğer Hizmetler
5.1.Eğitim Hizmetleri

                         5.1.1. Öğrenci Sayıları
               I. Öğretim               II. Öğretim          Toplam      Genel
 Birimin Adı
           E.      K.      Top.     E.     K.    Top.    K.      E.   Toplam

           318      359     677     ---     ---    ---    359     318    677
  5.1.2. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci
                   Sayısına Oranı
                                                 I. ve II.
 Birimin       I. Öğretim                  II. Öğretim         Öğretim
 Adı                                              Toplamı(a)     Yüzde*

         E.      K.     Top.     E.        K.     Top.       Sayı
        ---      ---     ---      ---        ---     ---      ---       ---
               5.1.3. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
                            ÖSS Sonucu
  Birimin Adı       ÖSS Kontenjanı                      Boş Kalan        Doluluk Oranı
                             Yerleşen

                440              430             10         % 97,72
                                                               16
                                      Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu5.1.4. Yatay Geçişle 2009-2010 Eğitim- Öğretim Yılında Üniversiteye Gelen, Üniversiteden
      Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri
            Kurum Dışı                          Kurum İçi
      Gelen             Giden              Gelen           Giden
      ---               ---               ---              ---
                5.1.5. Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı

                   (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle)
                Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı
           Öğr. Ücr. Ve              Yük. Öğ.                      Toplam
                     Başarısızlık
Kendi İsteğiyle    Katkı payı               Çıkarma         Diğer
                     (Azami Süre)
           Yatmaması
             62           ---      ---         ---             62
            5.1.6. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
       Kız               Erkek                  Toplam
       ---                  ---                   ---
         5.1.7. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar
 Yük. Öğ.      2 Yarı Yıl     1 Yarı Yıl    1 Hafta- 1 Ay Arası                  Topla
                                          Kınama    Uyarma
 Çıkarma        Uzakl.       Uzakl.        Uzakl.                      m
   ---        ---         ---            1       ---      ---        1
                                                              17
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu


5.3. İdari Hizmetler
    Yüksekokulumuz personelinin maaş ve ücret bordroları hazırlanarak gerekli ödemeler
yapılmıştır.

   Yüksekokulumuzun tüketim ihtiyaçları, doğrudan temin usulü ile alınmıştır.

   Yüksekokulumuzun elektrik, telefon, doğal gaz ve su faturaları ödenmiştir.

   Yüksekokulumuzun dersliklerine yazı tahtası ve ilan panosu ihtiyacı Yapı işleri
Teknik Daire Başkanlığı Marangozhanesinde yapılmıştır.

    Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun “Faaliyet ve Proje
Bilgileri” başlığı altındaki bölümünde yer almıştır.5.3 Diğer Hizmetler

    Yüksekokulumuz 31 (otuzbir) dekarlık alan üzerinde bulunmaktadır. Bahçe arazisi
engebeli olduğundan dolayı sağlıklı çevre düzenlemesi yapılamamaktaydı. 2010 Yılı
içerisinde bahçe düzenlemesinin yapılması için 300 kamyon kırmızı toprak temin edilerek
yeni bir çalışma başlatılmış olup takip edilen haftalarda ağaçlandırma ve çimlendirme
çalışmaları yapılacaktır.
                                           18
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

         5.4.1 Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri
Ödül Türü   2005    2006    2007    2008    2009    2010   Toplam
Bilim Ödülü   ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---


Bilimde     ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---
Hizmet
Ödülü


Bilimde     ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---
Teşvik
Ödülü


Sanat Ödülü   ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---


Sanatta     ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---
Hizmet
Ödülü


Sanatta     ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---
Teşvik
Ödülü


Araştırma    ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---
Başarı Ödülü
(Grup)


Toplam     ---    ---    ---    ---    ---     ---    ---
                                            19
                    Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
      5.4.2 Yurtdışı Kongre Katılım Desteği
                  Destek Verilen
Yıllar  Desteklenen Kişi Sayısı            Genel Toplam (TL)
                  Tutar (TL)
 2007       ---          ---          ---


 2008       ---          ---          ---


 2009       ---          ---          ---


 2010       2         1.400,00       1.400,00


Toplam                1.400,00       1.400,00
                                      20
                             Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi    Meslek Yüksekokulu Yönetimi:

    Meslek Yüksekokulu’nun yönetimi 2547 sayılı yasanın 20. maddesi hükümlerine göre
belirlenmiştir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokulu
Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla iki
Müdür Yardımcılığı oluşturulmuştur.

    İç Kontrol Sistemi:

    İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55 nci
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İç kontrol “kamu idarelerinin malî işlem ve
faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile
harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir” şeklinde tanımlanmıştır.

    Meslek Yüksekokulda Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme görevlisi ve taşınır kayıt
kontrol yetkilisi dâhilinde harcama öncesi kontrol sistemi oluşturulur. Kontrolü Yüksekokul
Sekreteri, Harcama Yetkilisi adına yapar. Ancak Harcama Yetkilisi, idari ve mali karar ve
işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Okulun ihtiyacı olan mal ve
hizmetlerin satın alınmasında karar alma süreci, harcama yetkilisinin onay verme işlemi ile
başlamaktadır.

    Fiyat teklifi toplama, piyasa araştırma tutanağı hazırlanması, yaklaşık maliyet hesap
cetvellerinin düzenlenmesi gibi süreçler tamamlanır.

    Malzemenin alımına karar verildikten sonra mal ve hizmetin kabulüne ilişkin işlemler
kontrol edildikten sonra muayene raporu düzenlenmektedir. Mal ve malzemelerin Taşınır
İşlem Fişleri tanzim edildikten sonra taşınır kayıtları ve ödeme işlemi ile satın alma süreci
tamamlanmaktadır.
                                             21
                               Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

II- AMAÇ ve HEDEFLERA. Birim Amaç ve Hedefleri
   Stratejik Amaçlar                 Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1        Hedef-1 Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elaman
                yetiştirmeye yönelik teorik ve pratik eğitimin bir bütünlük
    “Üniversite-Sanayi   içerisinde verilmesi.
 Ortak Eğitim Programı    Hedef-2 Öğrencilerimize uygulamaya dönük eğitimlerini
  kapsamında sanayinin
 gereksinimi olan nitelikli,  ilgili sanayi kuruluşlarında yaparak, iş disiplini içinde
  donanımlı, mesleki     yetişmelerini ve iş dünyasının talep ettiği becerileri
 yeterliliğe sahip, insan   kazandırılması.
  gücünü yetiştirmek”
                Hedef-3 Mezun durumda olan ve staj yapan öğrencilerden
                geri bildirim alınması.Stratejik Amaç-2        Hedef-1 Eğitim-öğretimin niteliğini AB’nin eğitim ve
                meslek alanına ilişkin benimsediği ilkeler doğrultusunda
 “Eğitim-Öğretimi çağdaş
                uluslararası standartlara ulaştırmak.
normlara uygun bir şekilde
  geliştirmek (Eğitimde    Hedef-2 Çalışanların ve öğrencilerin her türlü eğitimlerine
Yenilikçilik ve Yaratıcılık)  katkıda bulunacak teknik ve altyapı donanımlarının
 ve teknolojik olanakları   tamamlanması.
    geliştirmek”
                Hedef-3 Eğitim-öğretimin niteliğini AB’nin eğitim ve
                meslek alanına ilişkin benimsediği ilkeler doğrultusunda
                uluslararası standartlara ulaştırılması.
Stratejik Amaç-3        Hedef-1 Ülke genelinde istihdam imkanı bulunan meslek
                dallarının belirlenmesi.
  “Bölgenin ve ülkenin
  gereksinimi olan yeni    Hedef-2 Bölgenin ekonomik gelişimi paralelindeki yeni iş
   istihdam alanları     olanaklarının tespiti
 yaratabilecek programlar
 açarak ihtiyaç duyulan
alanında eğitimli ve bilgili
  bireyler yetiştirmek”
                                               22
                                Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Stratejik Amaç-4        Hedef-1 Eğitim-öğretim programları ile çalışanların eğitimde
                Gaziantep   Üniversitesi   misyonuna    uygun   altyapı
“Sınavsız ya da sınavla donanımlarının sağlanması.
gelecek öğrenciler için en çok
tercih edilen Yüksekokul Hedef-2 Öğrenci ve çalışanlarının sosyal, kültürel ve teknik
olmak.”            gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin düzenlenmesi.

                Hedef-3 Tüm öğretim     elemanlarının  akademik  kariyer
                yapmalarının sağlanması.

                Hedef-4 Mezun öğrenciler ve ilgili sektör elemanları ile
                iletişimde bulunulması ve mezun öğrencilere istihdam
                yaratılması.

                Hedef-5 Mesleki stajın işlevsel hale getirilmesi.

                Hedef-6 Çalışanların ve öğrencilerin huzurlu bir ortamda takım
                ruhu ile çalışmalarının sağlanması.

Stratejik Amaç-5        Hedef-1 Yapılan araştırma sonuçlarının sempozyum, panel
                veya seminerler düzenlenerek elde edilen verilerin
  “Araştırma ve eğitim     akademisyenler,  sanayiciler ve öğrencilerimizle
 yoluyla üniversitemizin    paylaşımının sağlanması
   bölgesel, ulusal ve
uluslararası tanınırlığını ve  Hedef-2 Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma
 etkinliğini arttırmak için   kurumları ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek, Üniversite-
 Gaziantep’in ekonomik,    Sanayi ortak programının uygulandığı yurt dışındaki diğer
 endüstriyel ve kültürel    üniversite ve yüksekokullar ile işbirliği olanaklarını
  açıdan incelenmesi,     geliştirmek
 böylece bölge tanıtımının
                Hedef-3 Tüm öğretim     elemanlarının  akademik  kariyer
  yapılması için gerekli    yapmalarının sağlanması.
  araştırmaların teşvik
     etmek”
                                                  23
                             Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

    Yüksekokulumuzda 2010–2013 süreci içinde kadro, kaynak ve idari olarak
büyümesinin sağlanması, bölge ve ülke ekonomisine uygun bölümlerin açılması ve yetiştirilen
öğrencilerin gelişimi ve istihdamına yönelik sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.

    İlimizin ve Türkiye’nin ön lisans düzeyinde eğitim – öğretim veren uygulamadaki
farklığı ile tek yüksekokulu olan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu organize sanayi
bölgesinde yer almakta olup üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştiren önemli stratejik bir
yapıya sahiptir. Organize sanayi bölgesindeki kuruluşlar ve çeşitli birlikler bilimsel ve
kültürel özellikleri ile canlandırma eğiliminde olup sanayinin alt yapısını bilimsel verileri
kullanarak oluşturma eğilimindedir. Bölgede yükseköğrenim gören gençlerin artması, çağdaş
ve kültürel değerlerin bölge halkı tarafından özümsenmesine katkıda bulunacaktır. Naci
Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun örnek bir yüksekokul haline gelmesi ve stratejik
hedeflere ulaşılabilmesi için organize sanayi bölgesi tarafından desteklenmesi gerekmektedir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır.

               BÜTÇE                             HARCAMA
                                 YILSONU
KOD  GİDER TÜRLERİ    BAŞLANGIÇ  EKLENEN(+)  DÜŞÜLEN(-)        HARCAMA
              ÖDENEĞİ
                                 ÖDENEĞİ
                                               (% si)

01  Personel Giderleri  199.800,00  230.600,00  20.000,00  410 400,00  393.362,00  95,85


02  Sos. Güv. Kur.    47.000,00  17.000,00         64.000,00  60.878,00   95,12
   D.Prim Gideri

03  Mal ve Hizmet    54.200,00   5.400,00   100,00   59.500,00  57.179,00   96,09
   Alım Gid.

05  Cari Transferler

06  Sermaye
   Giderleri

   GENEL        301.000,00  253.000,00  20.100,00  533.900,00  511.419,00  95,79
   TOPLAM
                                              24
                              Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek icmali

               BÜTÇE                             HARCAMA
                                  YILSONU
KOD   GİDER TÜRLERİ    BAŞLANGIÇ  EKLENEN(+)  DÜŞÜLEN(-)        HARCAMA
                                  ÖDENEĞİ
               ÖDENEĞİ                               (% si)


01   Genel Kamu
    Hizmetleri

03   Kamu Düz. ve
    Güv. Hiz.

08   Dinlenme, Kül ve
    Din Hiz.

09   Eğitim Hiz.     301.000,00  253.000,00  20.100,00  533.900,00  511.419,00  95,79

    GENEL
    TOPLAM

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgiler

1.1.Faaliyet Bilgileri

           1.1.1 Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı

       (Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen)

    FAALİYET TÜRÜ     Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM

   Sempozyum ve Kongre

   Konferans

   Panel

   Eğitim Semineri                   3

   Seminer

   Açık Oturum                     1

   Konser

   Sergi                        1

   Turnuva                       3

   Teknik Gezi                     2

   Diğer                        3

   Toplam                       13


                                               25
                             Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu        1.1.2 Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı

 (Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen toplantılara Öğretim Elemanı/İdari
                   Personel katılımı)
 FAALİYET                        Meslek
         Fakülte   Enstitü    Y.Okul         İdari Birimler  TOPLAM
  TÜRÜ                         Y.Okulu
Sempozyum ve                        3             3
Kongre

Konferans                          2             2

Panel

Eğitim
Semineri

Seminer

Açık Oturum

Söyleşi

Tiyatro

Konser

Sergi

Turnuva

Teknik Gezi

Toplam                           5             5
                                               26
                                  Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri


1.2.1 İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim
             Elemanları Başına Düşen Yayın Sayıları

 Uluslararası            Uluslararası
          Ulusal Makale            Ulusal Bildiri     Kitap       Toplam
  Makale               Bildiri


    ---       ---         ---      ---        ---          ---
       1.2.2. Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı

  Editörlük/Hakemlik
                Editörlük/Hakemlik    Dergi Hakemliği Yapan     Hakemliği Yapılan Dergi
 Yapan Öğretim Üyesi
                Yapılan Kitap Sayısı   Öğretim Üyesi Sayısı         Sayısı
     Sayısı

       ---            ---               ---           ---1.3. Proje Bilgileri

                1.4.1. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
                               2010

 PROJELER                                   Yıl İçinde
          Önceki Yıldan    Yıl İçinde                        Toplam
                              Toplam      Tamamlanan
          Devreden Proje   Eklenen Proje                      Ödenek YTL
                                         Proje
DPT           ---          ---        ---        ---        ---


TÜBİTAK         ---          ---        ---        ---        ---


A.B.           ---          ---        ---        ---        ---


BAP.           ---          ---        ---        ---        ---


DİĞER          ---          ---        ---        ---        ---


Toplam          ---          ---        ---        ---        ---
                                                       27
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
Güçlü Yönlerimiz

 Gaziantep Üniversitesi gibi güçlü ve köklü bir üniversitesin gözde bir birimi olmak

 Sayın Rektörümüzün, Yüksekokulumuza olan ilgileri ve güçlü desteği

 Okul yönetimin iyi niyetli, hoşgörülü, sorun çözen, üretken ve paylaşımcı olması

 Akademik kadronun genç, dinamik, özverili ve alanında uzman personelden oluşması

 Gaziantep ilinin gelişmiş sanayi kenti olması

 Okulumuzun üniversite sanayi işbirliği içersinde kurulması ve bu çerçevede çalışması

 Okulumuzun fiziki olarak organize sanayi bölgesinin içersinde yer alması

 Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında organize sanayi bölgesinde çeşitli firmalardaki üst
 düzey yöneticilerin ve uzmanların yarı zamanlı olarak Yüksekokulumuzda ders vermeleri

 Sıklıkla organize sanayi bölgesinde bulunan işletmelere teknik geziler düzenlenmesi

 Okulumuzun Erasmus, Ulusal Ajans, Tübitak programları kapsamında projeler üretmesi

 Personelin ve öğrencilerin akademik gelişimlerine yönelik seminer, konferans, açık oturum
 ve panel düzenlenmesi

 Uygulanan programların sanayinin ihtiyacına göre belirlenmesi

 Yeni açılacak programlarla sanayinin diğer kollarının istediği kalifiye ara eleman gücünün
 yetiştirilecek olması

 Akademik personelin yeniliğe açık olması ve sanayi ile sürekli iletişim halinde olması

 Akademik personelin akademik gelişimi açısından internet alt yapısının yeterli olması

 Akademik personelin akademik ve kişisel gelişim konularında teşvik edilmesi

 Akademik ve idari personel arasında işbirliğinin ve uyumlu çalışma ortamının olması

                                              28
                             Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
 Öğrencilerin sanayide uygulama ve staj yapma imkânlarının geniş olması

 Öğrencilerin öğretim elemanları ile güçlü iletişimlerinin bulunması

 Öğrencilerin kullanabildiği kütüphane ve bilgisayar laboratuarının olması

 Personelin ve öğrencilerin yararlanabildiği okul lokalinin (kantininin) olması

 Seminer ve konferanslar için kullanılabilecek iki adet geniş kapasiteli salonun olması

 Dersliklerin büyük çoğunluğunda bilgisayar ve projeksiyon cihazının olması

 Personel ve öğrencilerin yararlanabildiği donanımlı yemekhanesinin olması

 Alt yapı sisteminin teknolojik açıdan (ısı, aydınlatma, doğalgaz, elektrik, bilişim) ileri
  düzeyde olması

B- Zayıflıklar
Zayıf Yönlerimiz

 Akademik ve idari personelin programların genişliği ve çokluğuna oranla sayıca yetersiz
  olması,

 Okulumuzun yeni kurulmuş olması nedeniyle teknik donanımın yetersiz olması,

 Teknik programlarda bazıları için laboratuar olanaklarının olmaması,

 Öğrencilerin yararlanabileceği kapalı ya da açık spor komplekslerinin olmaması,

 Öğrenci niteliğinin beklenen düzey için yeterli olmaması,

 Okulumuzun şehir merkezinin dışında olması nedeniyle yeterli ulaşım imkanının
  olmaması,

 Öğrenciler için sosyal tesislerin ve sosyal alanların yetersiz olması,

 Kütüphanede öğrencilerin yararlanabileceği kitap ve yayınların sayıca yetersiz olması,

 Bilgisayar laboratuarının tüm öğrencilerin kullanabileceği kapasitede olmaması,                                              29
                            Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
 Bilimsel araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliğinin olmamasına bağlı
 olarak bilimsel araştırmaların yapılamaması,

 Öğrencilerden sınavsız geçiş ile gelen öğrencilerin eğitim kalitesinin düşük olması ve
 temel bilgilerden yoksun olmaları

C- Değerlendirme

    Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu kurulurken bölge ekonomisine uygun
programlardan oluşan bir eğitim programı oluşturulmuş ve sanayiye nitelikli elaman
yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bölgenin yüksek sanayi potansiyelinin olması,
üniversite-sanayi işbirliğinin üniversitemizin temel hedeflerinden birisi olması,
yüksekokulumun kuruluş sürecinden itibaren üniversite - sanayi işbirliği çerçevesinde eğitim
programının oluşması Yüksekokulumuza bazı imkânlar oluşturmaktadır.

    Yukarıdaki başlıklarda da değinildiği gibi öğrencilerimizin staj konusunda da
Üniversite-Endüstri Ortak Programı kapsamında 75’er iş günü iki dönemlik staj olmak üzere
toplam 150 gün staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimizin staj yaptıkları süre
zarfında sigortalarının üniversitemizce karşılanması gibi faktörler öğrencilerin eğitimi
konusunda kayda değer katkılardır. Yüksekokulumuz Gaziantep sanayisinde ihtiyaç duyulan
ara eleman yetiştirmede konusunda da Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası,
Organize Sanayi Başkanlığı ve birçok meslek örgütü ile temas halinde olup bu çerçevede yeni
programların açılması faaliyetler devam etmektedir.

    Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, stratejik hedeflerine ulaşmada ve gelişmede;
demokratik ve katılımcı, paylaşımcı yönetim anlayışıyla, bilime ve teknolojiye inanarak
Gaziantep Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu kapsamında ve temel ilkeleri doğrultusunda,
gelen öğrencilerin bütün altyapı eksikliklerine rağmen var olan potansiyelini en verimli bir
şekilde kullanmayı ve öğrencilerini azami seviyede mesleki bilgiyle donatmayı
hedeflemektedir. Bununla birlikte, organize sanayi bölgesi yöneticilerinin ve işverenlerin
yüksekokula ilgilerinin arttırılması ve öğrenci memnuniyetine katkıda bulunmaları ile ilgili
çabaların önümüzdeki dönemlerde sonuç vermesi, yüksekokulumuzun tercih edilebilir
olmasına katkı sağlayacağı için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görülmektedir
                                             30
                             Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Fırsatlar

 Avrupa Birliği projelerine ulaşmada danışmanlık hizmeti verecek gerekli alt yapının
 olması

 Okulumuzun sanayi üniversite işbirliği içersinde kurulması,

 Akademik personelin teknolojik yeniliklere açık olması,

 Öğrencilerimizin staj ve uygulama alanlarının geniş olması,

 Mezunların istihdamının sanayi işbirliğinden dolayı kolay olması,

 Uygulanan akademik programın sanayi işbirliğinde yapılmış olması,

 Okulumuzun sanayinin gelişmiş olduğu büyükşehirde bulunuyor olması,

 Girişimcilik yeteneklerimizi geliştiren ekonomik koşulların her geçen gün artması

 Mezunların lisans eğitimine (dikey geçiş) devam edebilme imkânlarının olması

Tehditler

 Orta öğretimde düşen kaliteye bağlı olarak öğrencilerin teknik programlarda zorlanması,

 Küresel ekonomik krize bağlı olarak sanayide meydana gelen daralma,

 Akademik programın çok yoğun olması,

 Üniversitenin yeni kurulan bir birimi olması nedeniyle sosyal alan yetersizliği,
                                              31
                             Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
              İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;


Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.


Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.


Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.


Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Naci Topçuoğlu-2011)
                         Yrd. Doç. Dr. Mehmet CİVAN
                           Yüksekokul Müdürü
                                               32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:3/10/2012
language:
pages:33