HASTANE BILGI SISTEMLERI MEVCUT DURUM TESPIT ANKETI by 9mXeuk

VIEWS: 0 PAGES: 18

									        HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ MEVCUT DURUM TESPİT ANKETİ

                     AÇIKLAMA
I. Anketin bu formatı(Word Belgesi), sadece anketin incelenmesi için oluşturulmuştur. Soruların
cevaplanması web ortamındaki form üzerinden yapılacaktır.

II. Anket giriş sayfası: http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/giris.aspx

III. Ankete giriş için gerekli Kullanıcı Adı ve Parola, Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi’ndeki
Kullanıcı Adı ve Parola ile aynıdır.

IV. Anket en geç 30 Eylül 2004 mesai bitimine kadar tamamlanmış olacaktır.

http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/a_1.aspx

                     A. HASTANE BİLGİLERİ

 A.1. Tarih:
 A.2. Kurum Kimlik Bilgileri
İli:                            İlçesi:
Kurum Türü: Devlet Hastanesi                Kurum Adı:
Eğitim Hastanesi : ( ) Evet  ( )Hayır          Özel Dal Hastanesi: ( ) Evet  ( ) Hayır
 Hastaneye ait web sitesi var mı?    ( ) Evet     ( )Hayır
 Varsa web adresi : www.

A.3.  Yönetici Bilgileri
         BAŞHEKİM                        HASTANE MÜDÜRÜ
Adı Soyadı                        Adı Soyadı
E-posta Adresi    @                  E-posta Adresi    @
Direkt Telefonu 0- -                   Direkt Telefonu  0- -
Santral      0- -   Dahili:            Santral      0- -  Dahili:
Faks       0- -                  Faks        0- -

http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/a_2.aspx

A.4.  Hizmet ve kapasite bilgileri
AÇIKLAMA
Bu bölümde 1 Ocak 2004 – 30 Haziran 2004 tarihleri arasındaki döneme ait ilk 6 aylık veriler
kaydedilecektir.

Poliklinik (muayene edilen
hasta) sayısı toplamı                   Yatan hasta sayısı
                             Faal ameliyathanelerin
Şu andaki fiili yatak sayısı
                             toplam sayısı

01.01.12004 - 30.06.2004 tarihleri arasındaki  Ameliyat Sayıları
A Grubu Ameliyat                     D Grubu Ameliyat
B Grubu Ameliyat                     E Grubu Ameliyat
C Grubu Ameliyat                     TOPLAM SAYI
                                                   1
http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/a_3.aspx

A.5.  Bilgisayar ortamına veri aktarabilecek olan faal durumdaki tetkik cihazları:

                       BU CİHAZLARDAN HBS İLE
                        BAĞLANTILI_OLAN VE
                 TOPLAM    ELEKTRONİK ORTAMA
TETKİK CİHAZLARI         SAYI      DOĞRUDAN SONUÇ
                       AKTARABİLEN CİHAZ SAYISI
Biyokimya Otoanalizör
İdrar Analizörü
Hormon Otoanalizör
Kansayım Cihazı
İmmünolojik Otoanalizör
Tomografi
MR
USG
EKO
Sintigrafi
Mamografi
Kemik Dansitometri
Anjiografi
Endoskopi
Artroskopi
Doppler USG
EKG
EEG
EMG
Spirometre
Defibrilatör  Tedavi     A.6’ da
Cihazları Bölümünde      Kaydediniz.
FACO
Laparoskopi
Odyometri
Simülatör
CİHAZ EKLEA.6.  Mevcut Tedavi Cihazları Sayısı
                       BU CİHAZLARDAN HBS İLE
                        BAĞLANTILI_OLAN VE
                 TOPLAM    ELEKTRONİK ORTAMA
TETKİK CİHAZLARI         SAYI      DOĞRUDAN SONUÇ
                       AKTARABİLEN CİHAZ SAYISI
Hemodiyaliz Cihazları
ESWL Cihazı
Fizik Tedavi Cihazları
Radyoterapi Cihazları
EKT
Defibrilatör
CİHAZ EKLE
                                           2
A.7. Anketin doldurulduğu tarihte, fiilen çalışmakta olan personel sayısı?
Dahili Branşlardaki Uzman Hekim
Cerrahi Branşlardaki Uzman hekim
Uzman Hekim Toplamı
Asistan Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Yardımcı Sağlık Personeli
İdari Personel
Özel Firma Elemanı
Diğer

A.8.  Vardiya sistemi ile çalışma:
    ( ) Yok    ( ) Var

Bölüm A. (Hastane Bilgileri) hakkında görüş, istek ve önerilerinizi burada yazabilirsiniz.
                      B. İNTERNET ALTYAPISI
B.1.  Hastanenizin İnternet Bağlantısı Var mı?
    ( ) Yok    ( ) Var

AÇIKLAMA
Soru B.1’e cevabınız “Var” ise sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Yok” ise Bölüm C’ ye geçiniz.

http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/b.aspx

B.2. İnternet Erişimi mesai saatleri boyunca kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebiliyor
mu?
   ( ) Hayır   ( ) Evet

B.3.  Virüs ve saldırılara karşı veri ve bilgi güvenliği için güvenlik önleminiz var mı?
    ( ) Var ve yeterli      ( ) Var ama yetersiz        ( ) Yok

B.4. Hastanenize başvuran Sosyal Güvenceye sahip hastaların hak sahipliği durumunu
öğrenmek üzere internet üzerinden sorgulama işlemi yapabiliyor musunuz?(Bağkur vb.)
   ( )Evet hiç sorunsuz yapabiliyoruz. ( ) Sorunlu ama bazan yapabiliyoruz ( )Hiç yapamıyoruz.

B.5.  Bağlantı Tipi aşağıdakilerden hangisi?
    ( )  Çevirmeli ağ bağlantısı (Dial – up)
    (  )  ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line)
    (  )  Kiralık Hat (LL = Leased Line)
    (  )  FR (Frame Relay)
    (  )  ATM (Asyncronous Transfer Mode)
    (  )  B-ISDN (Integrated Services Digital Network)
    (  )  Kablo-TV


                                                  3
B.6.  Yerel ağda internet erişimi olan toplam uç sayısı:

B.7.  İnternet erişimi olan ya da olmayan tüm bilgisayarların toplam sayısı:

Bölüm B. (İnternet Altyapısı) hakkında görüş istek ve önerileriniz...
http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/c_1.aspx

                     C. HASTANE BİLGİ SİSTEMİ

C.1. HASTANE BİLGİ SİSTEMİ(HBS) GENEL DURUM BİLGİLERİ

C.1.1. Hastanenizde kullanılmakta olan Hastane Bilgi Sistemi’nin durumu
    ( )  Var, ihtiyaçları tümüyle karşılıyor
    ( )  Var, ihtiyaçları tümüyle karşılamıyor
    ( )  Yok, ancak alım için işlemler(ihale, hibe, vb.) başlatılmış durumda
    ( )  Yok, önümüzdeki yıl alınması planlandı
    ( )  Yok, alınması gerekiyor ancak herhangi bir işlem başlatılmadı
    ( )  Yok, alınması gerekmiyor

C.1.2. Hastanenizdeki Mevcut Bilgisayar Uygulamaları nasıl tanımlanabilir?
( ) Tıbbi Kayıtlar (muayene bulguları, tetkik sonuçları, teşhis, uygulanan tıbbi ve cerrahi tedaviler) ile İdari
ve Mali Kayıtların(Hasta Kayıt, Fatura, Ayniyat, Laboratuar, Depo, Eczane, Satınalma, Personel, vb.) tutulduğu
entegre bir TAM OTOMASYON SİSTEMİ var.
( ) Verilen hizmetlerin kaydedilip faturalandırıldığı KISMİ BİR OTOMASYON SİSTEMİ var.
( ) Bazı işlerin yürütülebilmesi(muhasebe, personel, ayniyat, demirbaş kayıtları vb.) için BİR YA DA
BİRKAÇ KÜÇÜK PROGRAM var.
( ) Sadece İşletim sistemi programları (Windows95, Windows98, Windows2000, WindowsXP vb.) ile ofis
programları (Microsoft Word, Excel vb.) var, bunlar haricinde başka HİÇBİR PROGRAM YOK.


AÇIKLAMA
Eğer Soru C.1.2.’ye cevabınız “TAM OTOMASYON SİSTEMİ var” veya “KISMİ BİR OTOMASYON SİSTEMİ var”
veya “BİR YA DA BİRKAÇ KÜÇÜK PROGRAM var” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “HİÇBİR PROGRAM YOK” ise Soru D.2.6. geçiniz ve Bölüm E’ yi cevaplamayınız.C.1.3. Hastaneye bağlı olarak çalışan Uydu Hizmet Binası ( Semt Poliklinikleri, Başka bir yerdeki
Ek Hizmet Binaları, vb.)
    ( ) Yok    ( ) Var

AÇIKLAMA
Soru C.1.3’ e cevabınız “Var” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Yok” ise Soru C.1.6’ ya geçiniz.
                                                       4
C.1.4. Uydu hizmet binaları Toplam sayısı:

C.1.5. Hastanedeki Bilgi Sistemi ile tam entegre bir bilgi sistemine sahip uydu bina sayısı:

C.1.6. Hastanede, otomasyon işlerini yürütmekten sorumlu ayrı bir birim kuruldu mu?
    ( ) Hayır   ( ) Evet

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNDEN SORUMLU OLAN             HASTANE BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK İŞLER
YÖNETİCİ (Formu dolduracak olana ait bilgiler)         SORUMLUSU
( ) Yok ( ) Var                         ( ) Yok ( ) Var    Var ise aşağıdaki bilgileri giriniz.
Adı Soyadı                           Adı Soyadı
Unvanı                             Unvanı
E-posta Adresi                         E-posta Adresi
Direkt Telefonu  0- -                     Direkt Telefonu    0- -
Santral      0- -        Dahili:          Santral        0- -      Dahili:
Faks       0- -                     Faks          0- -


C.2. YAZILIM(SOFTWARE)

C.2.1.  HASTANE BİLGİ SİSTEMİ (HBS) UYGULAMA YAZILIMI

C.2.2.1. Hastanenizdeki Hastane Bilgi Sistemi(Otomasyon Sistemi) Uygulama yazılımının
Yönetim Bilgi Sistemleri hakkında ilgili yerlere uygun değerleri giriniz.

AÇIKLAMA
Aşağıda, 1. sütunda Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımlarının bileşenlerinden olan bazı modül
isimleri bulunmaktadır. Burada bulunan Modüllerden Hastanenizde mevcut olanları “Var” olarak
işaretledikten sonra lütfen o satırda yer alan diğer tüm soruları da cevaplayınız.
                     Kaç
                    yıldır
                    kullanılı                  Bu modülün
                            Bu     Bu    Bu
                     yor?                   tedarik yöntemi?
                          modülün modülü modülü
YÖNETİM BİLGİ                                    (satın alındı,   Bu modülü üreten
                          işletilebil kullanan kullanan
SİSTEMLERİ               1 yıldan                  hizmet alımı,    (yazan) firma / kişi
                          mesi için Hastane    özel
           Yok / Var       az,                      hibe,        adı?
                          kaç PC personeli   firma
                     1-2,                  hastanede yazıldı,
                          kullanılı  sayısı personeli
                     2-3,                      diğer)
                           yor?        sayısı
                     3-4,
                     4+
HASTA          (  ) Yok
KAYIT/KABUL M.      (  ) Var
             (  ) Yok
VEZNE MODÜLÜ       (  ) Var
FATURALAMA        (  ) Yok
MODÜLÜ          (  ) Var
FATURA TAKİP       (  ) Yok
TAHSİLAT M.       (  ) Var
AMBAR STOK        (  ) Yok
TAKİP MODÜLÜ       (  ) Var
                                                               5
          (  ) Yok
ECZANE MODÜLÜ    (  ) Var
SATINALMA      (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
BÜTÇE VE      (  ) Yok
FİNANSMAN M.    (  ) Var
MUHASEBE      (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
DÖNER SERMAYE    (  ) Yok
EK ÖDEME M.     (  ) Var
PERSONEL      (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
İSTATİSTİK VE    (  ) Yok
RAPORLAMA M.    (  ) Var
DEMİRBAŞ      (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
CİHAZ TAKİP     (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) VarC.2.2.2. Hastanenizdeki Hastane Bilgi Sistemi(Otomasyon Sistemi) Uygulama yazılımının Klinik
Bilgi Sistemleri hakkında ilgili yerlere uygun değerleri giriniz.
                 Kaç
                 yıldır
                kullanılı
                 yor?          Bu    Bu   Bu modülün
                        Bu   modülü modülü tedarik yöntemi?     Bu modülü üreten
          Yok / Var  1 yıldan  modülün kullanan kullanan    (satın alındı,   (yazan) firma / kişi
                  az,   işletilebil Hastane  özel   hizmet alımı,       adı?
                 1-2,   mesi için personeli  firma     hibe,
 KLİNİK BİLGİ          2-3,    kaç PC   sayısı personeli hastanede yazıldı,
 SİSTEMLERİ           3-4,    kullanılı      sayısı     diğer)
                 4+      yor?
POLİKLİNİK     (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
YATAN HASTA VE   (  ) Yok
TABURCU MOD.    (  ) Var
AMELİYATHANE    (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
RADYOLOJİ      (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
LABORATUVAR     (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
AĞIZ VE DİŞ     (  ) Yok
SAĞLIĞI MODÜLÜ   (  ) Var
HEMODİYALİZ     (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
TIBBİ KAYIT ve   (  ) Yok
ARŞİV MODÜLÜ    (  ) Var
SAĞLIK KURULU    (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
KAN MERKEZİ     (  ) Yok
MODÜLÜ       (  ) Var
                                                           6
C.2.2.3. Hastanenizdeki Hastane Bilgi Sistemi(Otomasyon Sistemi) ile birlikte kullanılmakta olan
diğer entegre bilgi sistemleri ile ilgili uygun değerleri giriniz.

                   Kaç
                  yıldır
                                              Bu sistemin
                  kullanılı
                           Bu      Bu     Bu    tedarik yöntemi?
                   yor?
                          sistem    sistemi  sistemi    satın alındı,
                                                       Bu sistemi üreten
                          için kaç   kullanan kullanan    hizmet alımı,
                  1 yıldan                                 (yazan) firma / kişi
                           PC     Hastane   firma       hibe,
                    az,                                      adı?
                          kullanılı   personeli personeli    hastanede
 DİĞER ENTEGRE            1-2,
                           yor?     sayısı  sayısı   yazıldı(ücretsiz),
   BİLGİ              2-3,
                                               diğer)
  SİSTEMLERİ     Yok / Var   3-4,
                   4+
LABORATUVAR
            ( ) Yok
BİLGİ SİSTEMİ
            ( ) Var
(LBS)
GÖRÜNTÜ ARŞİV
            ( ) Yok
VE İLETİM SİSTEMİ
            ( ) Var
(PACS)
RADYOTERAPİ
            ( ) Yok
BİLGİ SİSTEMİ
            ( ) Var
(RTIS)
NÜKLEER TIP
            ( ) Yok
BİLGİ SİSTEMİ
            ( ) Var
(NMIS)
            ( ) Yok
DİĞER( )        ( ) Var


C.2.2.  DİĞER YAZILIMLAR
C.2.2.4. Hastanede kullanılmakta olan (hastane demirbaşına kayıtlı olan ve olmayan) tüm
yazılımların lisanslama modeli ve lisans sayıları hakkında;                                 LİSANSLAMA
                                  MODELİ

                                  İşlemci  Kulanı-   HASTA-      BİR    LİSANS-
                                  (CPU)     cı    NEYE     FİRMA-     SIZ
    YAZILIMLAR                   Sınır-   Başına   Başına    AİT      YA     KULLA-
                  Yok   Var      sız    Lisans   Lisans   LİSANS      AİT     NILAN
                                  lama    lama    SAYISI     LİSANS    SAYISI
                                                     SAYISI
Sunucu(server) İşletim Sistemi   (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
Veri Tabanı Yönetim Sistemi    (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
Ağ Yönetim Yazılımı        (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
Ağ Güvenlik Yazılımı        (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
İş istasyonu İşletim Sistemi    (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
Ofis Uygulama Paketi        (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
İş istasyonu Güvenlik Yazılımı   (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
Diğer Aksesuar Lisanslar      (  )    (  )   (  )    (  )   (  )
                                                                  7
C.3. AĞ ALTYAPISI (NETWORK)
C.3.1. Halen kullanılmakta olan Yerel ağdaki (NETWORK) aktif     elemanlar ile pasif elemanların
mülkiyeti?
                        Tümü Hastane     Bir Kısmı     Hiç biri
                        Demirbaşına      Hastane      hastaneye ait
                        Kayıtlı        Demirbaşına    değil
                                   Kayıtlı
AĞDAKİ PASİF ELEMANLAR       Yok   Var
Fiber Optik(F/O) Kablolama      ( )   ( )     ( )       ( )        ( )
UTP Kablolama            ( )   ( )     ( )       ( )        ( )
AĞDAKİ AKTİF ELEMANLAR       Yok   Var
Router                (  )  (  )    (  )      (  )       (  )
Modem                (  )  (  )    (  )      (  )       (  )
Switch                (  )  (  )    (  )      (  )       (  )
Hub                 (  )  (  )    (  )      (  )       (  )
Firewall(Güvenlik Duvarı)      (  )  (  )    (  )      (  )       (  )

C.4. DONANIM (HARDWARE)
C.4.1. Halen kullanılmakta olan DONANIM aygıtlarının mülkiyeti?

                            Hastane     Hastane
                           Demirbaşına   Demirbaşına
                           kayıtlı olan  Kayıtlı olmayan
                  Yok   Var   Var ise Adet   Var ise Adet
Ana Bilgisayarlar(Server)      (  )  (  )
İş İstasyonları(Client)       (  )  (  )
Yazıcılar              (  )  (  )
Barkod okuyucular          (  )  (  )
Barkod yazıcılar           (  )  (  )
Görüntü Tarayıcılar         (  )  (  )
Kesintisiz Güç Kaynakları      (  )  (  )
Yedekleme Cihazları         (  )  (  )Bölüm C. hakkında görüş istek ve önerileriniz... (Bölüm B’den itibaren buraya kadar olan
bölüm)
                                                    8
http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/d_1.aspx

               D. 2004 DÖNEMİNDEKİ MALİYET BİLGİLERİ

AÇIKLAMA
Bu bölümde sadece 2004 yılı içinde tedarik edilen, yerel ağ altyapısı, donanım, yazılım,
kullanıcı eleman, teknik destek ve bakım hizmeti ile ilgili bilgiler kaydedilecektir.

Bu bölümde sadece 2004 yılı içinde tedarik edilen, yerel ağ altyapısı, donanım, yazılım, kullanıcı eleman,
teknik destek ve bakım hizmeti ile ilgili bilgiler kaydedilecektir.

Bu bölümdeki tüm sorular (D Bölümü) sadece yukarıda “Başlangıç” ve “Bitiş” tarihleri yazılı dönem içinde
tedarik edilen, yerel ağ altyapısı, donanım, yazılım, kullanıcı eleman hizmeti, teknik destek ve bakım hizmeti
ile ilgili bilgiler kaydedilecektir.Dönem Bilgisi
Dönem Başlangıcı: 1 Ocak 2004        Dönem Sonu : 31 Ağustos 2004


D.1. HİZMET ALIMI ŞEKLİNDE TEDARİK EDİLEN OTOMASYON SİSTEMİ

D.1.1. Otomasyon sistemi için HİZMET ALIMI yoluyla tedarik edilmiş bir uygulama var mı?
    ( ) Hayır       ( ) Evet

AÇIKLAMA
Soru D.1.1’ e cevabınız “Evet” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Hayır” ise Bölüm D.2’ye geçiniz.


D.1.2. HİZMET ALIMI yoluyla tedarik edilen uygulamanın tedarik yöntemi?
    ( ) Satın alındı ( ) Tümü hibe edildi    ( ) Bir bölümü hibe edildi   ( ) Diğer

D.1.3. Hibe eden kurumun tam adı(eğer gerçek kişi ise adı ve soyadı)?


D.1.4.  Bu hizmetleri sağlayan firmanın tam adı(eğer gerçek kişi ise adı ve soyadı)?D.1.5. Firmanın sağlamakla yükümlü olduğu bileşenler…..

YAZILIM (SOFTWARE) Firmanın sağlamakla yükümlü olduğu hangileridir?
  (  ) Sunucu(server) İşletim Sistemi    (  ) Ağ Güvenlik Yazılımı
  (  ) Veri Tabanı Yönetim Sistemi      (  ) İş istasyonu(uç bilgisayar) İşletim Sistemi
  (  ) HBS Uygulama Yazılımı         (  ) İş istasyonu Güvenlik Yazılımı(Antivirüs, vb)
  (  ) Ağ Yönetim Yazılımı          (  ) Ofis Uygulama Paketi
  (  ) Diğer Aksesuar Lisanslar
                                                      9
DONANIM (HARDWARE) Firmanın sağlamakla yükümlü olduğu hangileridir?

DONANIM CİHAZLARI         TOPLAM ADET
Ana Bilgisayar(Server)
İş İstasyonu(Client)
Yazıcı
Barkod okuyucu
Barkod yazıcı
Görüntü Tarayıcı
Kesintisiz Güç Kaynağı
Yedekleme Cihazı   YEREL AĞ (NETWORK) Firmanın sağlamakla yükümlü olduğu hangileridir?


    AĞDAKİ PASİF CİHAZLAR                AĞDAKİ AKTİF CİHAZLAR
( )   Fiber Optik(F/O) Kablolama         (  )   Router
( )   UTP Kablolama               (  )   Modem
                          (  )   Switch
                          (  )   Hub
                          (  )   Firewall( Güvenlik Duvarı)KULLANIM, İŞLETİM (ORGWARE) Firmanın sağlamakla yükümlü olduğu hangileridir?
Hizmeti Kapsamı                  ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI

Kullanıcı (Veri Kayıt) Eleman
Donanım Teknik Destek ve Bakım Elemanı
Yazılım Uyarlama ve Destek Elemanı


D.1.6. Maliyete ilişkin Bilgiler
Hizmetin Başlama Tarihi   Aylık Ödenecek Tutar    Kaç Aylık Alındı   TOPLAM TUTAR
Bölüm D.1 (Hizmet Alımı Şeklinde Tedarik Edilen Otomasyon Sistemi) hakkında görüş
istek ve önerileriniz...
                                              10
http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/d_2.aspx

D.2. DEMİRBAŞ ŞEKLİNDE TEDARİK EDİLEN OTOMASYON SİSTEMİ

D.2.1. DONANIM ALIMLARI

D.2.1.1. Bu dönemde(2004 yılı içinde) Otomasyon sistemi için hastaneye herhangi bir DONANIM
  Cihazı girişi oldu mu?
    ( ) Hayır        ( ) Evet

AÇIKLAMA
Soru D.2.1.1’ e cevabınız “Evet” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Hayır” ise Bölüm D.2.2’ ye geçiniz.D.2.1.2.     Tedarik yöntemi?          AÇIKLAMA
(  ) Satın alındı        Satın alındı ise lütfen sadece Soru D.2.1.4’ü              .
(  ) Tümü hibe edildi      Tümü hibe edildi ise lütfen sadece Soru D.2.1.3 ve D.2.1.4’ü      .
(  ) Bir bölümü hibe      Tümü hibe edildi ise lütfen sadece Soru D.2.1.3, D.2.1.4 ve D.2.1.5’i  .
(  ) Diğer           Diğer bir yolla tedarik edilmiş ise Soru D.2.1.6’yı cevaplayınız.    .


D.2.1.3. Hibe eden kurumun tam adı(eğer gerçek kişi ise adı ve soyadı)?D.2.1.4. 2004 yılında en son SATIN ALINAN;

          Yok  Var    Yeni   Marka  Model  KDV Hariç    KDV Hariç  Ürünü Sağlayan
                  Alınan           Birim Fiyat   TOPLAM    Firmanın Tam
                  Adet /                   TUTAR      Adı
                  Miktar
Ana Bilgisayar
(Server)
          ( )  ( )
İş İstasyonları
(Client)
          ( )  ( )
Yazıcılar
          ( )  ( )
Barkod
okuyucular
          ( )  ( )
Barkod
yazıcılar
          ( )  ( )
Görüntü
Tarayıcılar
          ( )  ( )
Kesintisiz Güç
Kaynakları
          ( )  ( )
Yedekleme
Cihazları
          ( )  ( )
                                                     11
D.2.1.5. 2004 yılında en son HİBE yoluyla alınan;

                Yeni
               Alınan                 KDV Hariç  Ürünü Sağlayan
         Yok  Var  Adet /  Marka  Model  KDV Hariç   TOPLAM    Firmanın Tam
               Miktar          Birim Fiyat  TUTAR      Adı

Ana Bilgisayar
(Server)
         ( )  ( )
İş İstasyonları
(Client)
         ( )  ( )
Yazıcılar
         ( )  ( )
Barkod
okuyucular
         ( )  ( )
Barkod
yazıcılar
         ( )  ( )
Görüntü
Tarayıcılar
         ( )  ( )
Kesintisiz Güç
Kaynakları
         ( )  ( )
Yedekleme
Cihazları
         ( )  ( )


D.2.1.6. 2004 yılında DİĞER bir yöntemle en son alınan;
                Yeni
               Alınan                 KDV Hariç  Ürünü Sağlayan
         Yok  Var  Adet /  Marka  Model  KDV Hariç   TOPLAM    Firmanın Tam
               Miktar          Birim Fiyat  TUTAR      Adı

Ana Bilgisayar
(Server)
         ( )  ( )
İş İstasyonları
(Client)
         ( )  ( )
Yazıcılar
         ( )  ( )
Barkod
okuyucular
         ( )  ( )
Barkod
yazıcılar
         ( )  ( )
Görüntü
Tarayıcılar
         ( )  ( )
Kesintisiz Güç
Kaynakları
         ( )  ( )
Yedekleme
Cihazları
         ( )  ( )
                                              12
http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/d_3.aspx

D.2.2. YAZILIM ALIMLARI

D.2.2.1. 2004 yılında herhangi bir YAZILIM alındı mı?
    ( ) Hayır         ( ) Evet

AÇIKLAMA
Soru D.2.2.1’ e Cevabınız “Evet” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Hayır” ise Soru D.2.2.7’ ye geçiniz.D.2.2.2. Alınan yazılımın tedarik yöntemi?                 AÇIKLAMA
(  ) Satın alındı        Satın alındı ise lütfen sadece Soru D.2.2.4’ü                    .
(  ) Tümü hibe edildi      Tümü hibe edildi ise lütfen sadece Soru D.2.2.3 ve D.2.2.4’ü             .
(  ) Bir bölümü hibe       Tümü hibe edildi ise lütfen sadece Soru D.2.2.3, D.2.2.4 ve D.2.2.5’i         .
(  ) Diğer            Diğer bir yolla tedarik edilmiş ise Soru D.2.2.6’yı cevaplayınız.          .


D.2.2.3. Hibe eden kurumun tam adı(eğer gerçek kişiler ise bir kişinin adı ve soyadı)?D.2.2.4. 2004 Yılında en son SATIN ALINAN;
                       LİSANSLAMA
                        MODELİ
                             Kullanıcı
                                        KDV Hariç   KDV Hariç   Ürünü Sağlayan
                        İşlemci

                        Başına


                              Başına
                  Sınırsız
                                   Lisans
                              Lisans


                                   Sayısı
                         (CPU)
   YAZILIMLAR                                 Birim   TOPLAM FİYAT  Firmanın Tam Adı
           Yok
                                         Fiyatı
              Var
  Sunucu(server)
  İşletim Sistemi
           ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  Veri Tabanı
  Yönetim Sistemi
           ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  HBS Uygulama
  Yazılımı
           ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  Ağ Yönetim
  Yazılımı
           ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  Ağ Güvenlik
  Yazılımı
           ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  İş istasyonu
  İşletim      ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  Sistemleri
  İş istasyonu
  Güvenlik     ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  Yazılım
  Ofis Uygulama
  Paketi
           ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
  Diğer Aksesuar
  Lisanslar
           ( )  ( )    ( )    ( )    ( )
                                                            13
D.2.2.5. 2004 Yılında en son HİBE ALINAN;
                     LİSANSLAMA
                      MODELİ
                           Kullanıcı
                           Başına
                                     KDV Hariç   KDV Hariç   Ürünü Sağlayan
                           Lisans
                      İşlemci

                      Başına
               Sınırsız
                                 Lisans
                                 Sayısı
                      (CPU)
 YAZILIMLAR                                Birim   TOPLAM FİYAT  Firmanın Tam Adı
                                      Fiyatı
         Yok

            Var
Sunucu(server)
İşletim Sistemi
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Veri Tabanı
Yönetim Sistemi
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
HBS Uygulama
Yazılımı
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Ağ Yönetim
Yazılımı
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Ağ Güvenlik
Yazılımı
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
İş istasyonu
İşletim      ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Sistemleri
İş istasyonu
Güvenlik     ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Yazılım
Ofis Uygulama
Paketi
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Diğer Aksesuar
Lisanslar
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )

D.2.2.6. 2004 Yılında en son DİĞER YÖNTEMLE ALINAN;

                     LİSANSLAMA
                      MODELİ
                           Kullanıcı
                                                   Ürünü Sağlayan
                           Başına
                                     KDV Hariç   KDV Hariç
                           Lisans
                      İşlemci

                      Başına
               Sınırsız
                                 Lisans
                                 Sayısı
                      (CPU)
 YAZILIMLAR                                Birim   TOPLAM FİYAT  Firmanın Tam Adı
                                      Fiyatı
         Yok

            Var
Sunucu(server)
İşletim Sistemi
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Veri Tabanı
Yönetim Sistemi
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
HBS Uygulama
Yazılımı
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Ağ Yönetim
Yazılımı
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Ağ Güvenlik
Yazılımı
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
İş istasyonu
İşletim      ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Sistemleri
İş istasyonu
Güvenlik     ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Yazılım
Ofis Uygulama
Paketi
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )
Diğer Aksesuar
Lisanslar
         ( )  ( )   ( )    ( )    ( )                                                         14
2004 yılında HASTANE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN YAZILAN ve kullanılmaya başlanan yazılım
için; Yazlımı geliştirenlere lisans bedeli olarak herhangi bir kalemden ücret ödendi mi?
( ) Hayır          ( ) Evet

AÇIKLAMA
Soru D.2.2.7 ’ye Cevabınız “Evet” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Hayır” ise Bölüm D.2.3’ e geçiniz.
   D.2.2.7. Ödenen Toplam Tutar:                     T.L.

http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/d_4.aspx

D.2.3. YEREL AĞ (NETWORK) ALIMLARI
D.2.3.1. Otomasyon sistemi için Yerel Ağ(Network) elemanları alındı mı?
    ( ) Hayır         ( ) Evet

AÇIKLAMA

Soru D.2.3.1’e Cevabınız “Evet” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Hayır” ise Bölüm D.2.4’ e geçiniz.

D.2.3.2. Alınan ürünlerin tedarik yöntemi?            AÇIKLAMA
(  ) Satın alındı         Satın alındı ise lütfen sadece Soru D.2.3.4’ü               .
(  ) Tümü hibe edildi       Tümü hibe edildi ise lütfen sadece Soru D.2.3.3 ve D.2.3.4’ü       .
(  ) Bir bölümü hibe        Tümü hibe edildi ise lütfen sadece Soru D.2.3.3, D.2.3.4 ve D.2.3.5’i   .
(  ) Diğer             Diğer bir yolla tedarik edilmiş ise Soru D.2.3.6’yı cevaplayınız.     .


D.2.3.3. Hibe eden kurumun tam adı(eğer gerçek kişi ise adı ve soyadı)?D.2.3.4. 2004 Yılında SATIN ALINAN Ürünler ?
                           Alınan  Birim Fiyat  TOPLAM     Ürünü Sağlayan
       Yok    Var   Marka   Model  Adet /   (KDV     TUTAR     Firmanın Tam Adı
                           Miktar   Hariç)
FiberKablo   (  )   (  )
UTP Kablo   (  )   (  )
Router     (  )   (  )
Modem     (  )   (  )
Switch     (  )   (  )
Hub      (  )   (  )
Firewall    (  )   (  )
                                                      15
D.2.3.5. 2004 Yılında HİBE Alınan Ürünler ?
                         Alınan  Birim Fiyat
        Yok   Var   Marka  Model  Adet /   (KDV     TOPLAM     Ürünü Sağlayan
                         Miktar   Hariç)     TUTAR    Firmanın Tam Adı
FiberKablo   (  )  (  )
UTP Kablo    (  )  (  )
Router     (  )  (  )
Modem      (  )  (  )
Switch     (  )  (  )
Hub       (  )  (  )
Firewall    (  )  (  )


D.2.3.6. 2004 Yılında DİĞER yöntemle alınan ürünler ?
                         Alınan  Birim Fiyat   TOPLAM     Ürünü Sağlayan
        Yok   Var   Marka  Model  Adet /   (KDV      TUTAR    Firmanın Tam Adı
                         Miktar   Hariç)
FiberKablo   (  )  (  )
UTP Kablo    (  )  (  )
Router     (  )  (  )
Modem      (  )  (  )
Switch     (  )  (  )
Hub       (  )  (  )
Firewall    (  )  (  )


http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/d_5.aspx

D.2.4. KULLANICI ELEMAN HİZMETİ ALIMI

D.2.4.1. 2004 Yılında Hastanede bir Otomasyon sistemi var ve sadece veri kaydı için dışarıdan
     eleman çalıştırılmak üzere hizmet alınıyor mu?
       ( ) Hayır       ( ) Evet

AÇIKLAMA
Soru D.2.4.1’e Cevabınız “Evet” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Hayır” ise Bölüm D.2.5’ e geçiniz.


D.2.4.2. Alınan hizmete dair bilgiler
 Hizmete Başlama  Hizmet Kaç    Sözleşmede belirlenen      Bir elemanın    TOPLAM
   Tarihi    Aylık Alındı    max. eleman sayısı     Aylık Maliyeti KDV   KDV Hariç
                                     HariçD.2.4.3. Bu hizmetlerin alındığı firmanın tam adı(eğer gerçek kişi ise adı ve soyadı)?
                                                    16
D.2.5. TEKNİK DESTEK, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI

D.2.5.1. 2004 Yılında Dışarıdan teknik destek ve bakım hizmeti alınıyor mu?
     ( ) Hayır        ( ) Evet

AÇIKLAMA
Soru D.2.5.1’e Cevabınız “Evet” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Hayır” ise Bölüm D.2.6’ya geçiniz.


D.2.5.2. Bu hizmetin alındığı firmanın tam adı( kişi çalışıyorsa adı ve soyadı)?


D.2.5.3. Bu hizmetlerin hangileri alınıyor/maliyeti (KDV Hariç TL)?
Donanım Bakım Hizmeti                         TL
Yazılım Bakım ve Destek Hizmeti                    TL
Diğer                                 TL

D.2.5.4. Bu hizmetlerin yeterlilik seviyesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
    ( ) Çok yeterli           ( ) Yetersiz
    ( ) Yeterli             ( ) Çok yetersiz
    ( ) Biraz yeterli

D.2.6. YATIRIM PLANI

D.2.6.1. 2004 yılı İlk 6 Aylık Dönemde Tahakkuk eden Döner Sermaye Geliri
                           TL

D.2.6.2. Önümüzdeki yıl (2005) Hastane Bilgi Sistemi için bir yatırım planı var mı?
     ( ) Yok        ( ) Var

AÇIKLAMA
Soru D.2.6.2’ye Cevabınız “Var” ise soruları sırasıyla cevaplamaya devam ediniz.

Cevabınız “Yok” ise Bölüm E’ ye geçiniz.


D.2.6.3. Yatırım planı tahmini maliyetleri (KDV Hariç)?

Yazılım için yatırım maliyeti                                TL
Donanım için yatırım maliyeti                                TL
Dışarıdan kullanıcı eleman temini için yatırım maliyeti                   TL
Teknik destek ve bakım hizmeti alımı için yatırım mal.                   TL
( ) Yatırım planı var maliyet bilgisi yok.

Bölüm D. hakkında görüş istek ve önerileriniz... (Bölüm C’den itibaren buraya kadar olan bölüm)


http://www.saglik.gov.tr/hbsanket/e.aspx                                                 17
            E. HASTANE BİLGİ SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN FAYDALAR

 E.1. Mevcut bilgi sisteminizin bu haliyle Döner Sermaye Gelirleri açısından etkisini nasıl
  değerlendirirsiniz?
                                               Önemli   Kısmen   Değişiklik
                                               Ölçüde   Artmıştır  olmamıştır
                                              Artmıştır
 Kapasite kullanım oranı                                   (  )    (  )    (  )
 Hizmet ve malzeme kayıp ve kaçaklarının önlenmesindeki başarı                (  )    (  )    (  )
 Önceki dönemlere göre hastanemize olan talepteki artış                    (  )    (  )    (  )
 Faturalama sürecindeki başarı                                (  )    (  )    (  )
 Alacakların takibi ve tahsilat oranı                             (  )    (  )    (  )
 Nakit para akışını izleme ve değerlendirme olanağı                      (  )    (  )    (  )
 Satınalma sürecindeki kusursuzluk ve zaman tasarrufu                     (  )    (  )    (  )
 Tahakkuk sürecindeki kusursuzluk ve zaman tasarrufu                     (  )    (  )    (  )
 Depolardaki malzeme hareketlerinin izlenmesindeki başarı                   (  )    (  )    (  )
 Performans puan hesaplanmasında personel memnuniyeti                     (  )    (  )    (  )

E.2. Hastane Otomasyon Sisteminin sağladığı yararlar açısından hastaneniz için geçerli olan
   seçeneği işaretleyiniz.
                                              Tamamen   Kısmen     Hiç
 Otomasyon sisteminden üretilen istatistik bilgilerden yararlanılarak ileriye        ( )     ( )     ( )
 yönelik idari ve mali planlama yapılıyor.
 Poliklinik ve laboratuar gibi teşhis ve tetkik ünitelerinde yeterli sayıda         ( )     ( )     ( )
 bilgisayar var ve Hizmet verildiği anda hasta hesabına derhal işleniyor.
 Servis, yoğunbakım, ameliyathane ve diğer tedavi ünitelerinde yeterli sayıda        ( )     ( )     ( )
 bilgisayar var ve Hizmet verildiği anda hasta hesabına derhal işleniyor.
 Bağlı bulunduğumuz Saymanlığa gerekli bilgileri internet üzerinden bilgisayar        ( )     ( )     ( )
 ortamında verebiliyoruz.
 Hastane dışındaki diğer bazı kurumlarla (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK,
 Bankalar, vb. en az biri ile) bilgisayar ortamında veri/bilgi paylaşımı           ( )     ( )     ( )
 yapılabiliyor.
 Otomasyon sistemi hastane dahilinde     iş akışına yeni bir    düzenleme ve     ( )     ( )     ( )
 rahatlık getirmiştir.
 Çalışanların mesleki   nitelikleri   hakkında    bilgi   tutulmakta   ve   ( )     ( )     ( )
 sorgulanabilmektedir.
 Otomasyon sistemini istemeyen personel yoktur ya da yok denecek kadar            ( )     ( )     ( )
 azdır.
 Klinikler üretmiş oldukları hizmetlerle ilgili olarak istedikleri sorguyu          ( )     ( )     ( )
 yapabiliyorlar.
 Otomasyon sistemi yazılımında hastanenin verimlilik ve etkililik göstergeleri
 (ortalama yatılan gün sayısı, yatak devir hızı, vb.) otomatik olarak            ( )     ( )     ( )
 hesaplanıyor.
 Yetkililer hastaneye ait finansal tablolara(Bilanço, Gelir tablosu, vb.)          ( )     ( )     ( )
 bilgisayardan ulaşabiliyor.
 Mevcut Otomasyon    Sistemimiz,   hasta  başına  hizmet  üretim   gideri   ( )     ( )     ( )
 hesaplayabiliyor.
                      F. İSTEK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ
                                                                18

								
To top