curs UKR by 9mXeuk

VIEWS: 386 PAGES: 226

									           КУРС

 ІНІЦІЮВАННЯ / РОЗВИТОК БІЗНЕСУ (МСП)

        ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
          МАРКЕТИНГ
  КРОКИ ДО ОТРИМАННЯ ЯКОЇСЬ БЕЗПОВОРОТНЬОЇ
    ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ – БІЗНЕС-ПЛАН
         МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕХНІКИ З ПОШУКУ МІСЦЯ ПРАЦІ – ЄВРОПЕЙСЬКЕ РЕЗЮМЕ,
    ЛИСТ НАМИРІВ, РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
                  РОЗРОБНИК,
               S.C. RODEN CONSULT S.R.L.
           ТУЛЬЧА
            2009
            ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
      ІНІЦІЮВАННЯ / РОЗВИТОК БІЗНЕСУ (МСП)


   Умови, необхідні для здійснення комерційної діяльності в Румунії


   Рамки для розвитку комерційної діяльності в Румунії, встановлені
Конституцією 1991 року, зі змінами в Конституції Румунії номером
429/2003.
   У ньому чітко вказується, про румунські учасники ринкової економіки
(стаття 135). Відповідно до Конституції, держава зобов'язана забезпечувати
свободу торгівлі і захисту добросовісної конкуренції. Румунська економіка
працює, так що працює і закон попиту та пропозиції. На базі якого є
приватна власність яка охороняється та гарантується законодавством. У
цьому сенсі Конституція, в ст. 44 яка називається «право на приватну
власність», що висловлює пункт. (1) "право на власність, борги проти
держави гарантовані. Приватна власність на тих же умовах, рівною мірою
захищені законом, незалежно від його власника.
   В рамках цієї роботи спеціальних законів, що регулюють різні аспекти,
такі як створення, затвердження і функціонування компаній, податки, захист
прав споживачів тощо.
   Усі ці конкретні закони дотримуватися загальних принципів, зазначені
в Конституції.
   Поняття компанії (юридичні рамки, отримання торгового)
   Правова база наводиться в Законі 31/1990 про комерційні компанії,
Постанова Уряду № 44/2008 про економічної діяльності фізичних осіб
санкціонував індивідуальних та сімейних підприємства, в Законі 26/1990, що
стосуються торгового реєстру. Цей закон не містить визначення компанії,
визначення є результатом правової доктрини.
   Комерційне суспільство є група осіб, заснованих у відповідності з
контрактом із суспільством, а також правові, в яких ставляться об'єднань
зрозуміти деяких загальних цінностей, до фактів торгівлі, з тим щоб
домогтися результатів, і розподілу благ.
   Компанія має комерційні цілі тільки, вона являє собою, з тим щоб
провести ділові, комерційні компанії які можуть лише у випадку, якщо вони
необхідні, та передбачені в меморандумі, є для вчинення одного або
декількох актів комерції цілей (стаття 1 Закону 31/1990). Здійснення
комерційної діяльності є мета компанії. Отже, для досягнення якості
продавцем, фірми мають бути у відповідності з умовами, передбаченими
законодавством у цій галузі.
   Фірма є юридичною особою, так як складові цього вимагає закон:
самоорганизация постійних, спадщина і власні цілі, заподіяної (стаття 26,
лит. Е) Указу 31/1954). Юридичні особи дає фірмі як власник прав і
обов'язків в тему (в сукупності) права. Крім того, будь-яка юридична особа,
фірма має правові можливості, він володіє здатністю мати права і обов'язки
(можливості використання), і здійснювати права і обов'язки (реалізовати
власний потенціал). Можливість використання - вона набуває з дня
реєстрації в Торгівельному реєстрі (стаття 41, пункт 1. Закону немає.
31/1990). Однак існують компанії і можливості використання обмежених
даних аутентифікації / підготовка актів про реєстрацію, як права, закріплені
на користь виконання своїх зобов'язань та будь-яких домовленостей, які
будуть необхідні, але тільки тому, що потрібно для Особи, які приймаються
в силу (стаття 33 (3) Указ 31/1954).


   На приклад: я підписав меморандум про створення компанії, для яких
закон передбачає ad validitatem форму запису за власним підписом, але не
зареєстрували фірму ще у Торгівельному Реєстрі. Можна укласти договір
на оренду комерційних приміщень? Які документи могу укласти до занесенні
до ТР?
   У відповідності з положеннями Закону 31/1990 відносно компаній, у
сукупності з положеннями Указу 31/1954 щодо юридичних і фізичних осіб,
юридичні особи, що підлягають реєстрації (отже, компанії) мають
здатність мати права і обов'язки з моменту їх реєстрації. Указ 31/1954
передбачає певні винятки, однак, так і між ними і вступати в обставинах,
пов'язаних з приміщенням. Що стосується документів, які можуть бути
укладені в період між підписанням документа про реєстрацію та
реєстрації в ТР, Стаття 33. 3 Декрету 31/1954 говориться, що "особа
дієздатна з моменту, укладення акту про створення якщо ефекти на
користь виконання своїх зобов'язань та будь-яких домовленостей, які
будуть необхідні, але тільки тому, що вони необхідні для обличчя правові
прийняти та законодавства".


   Типи компаній
   Відповідно до ст. 2 Закону 31/1990, компанії мають одну з наступних
правових форм: а) колективні товариства, б) просте командидне товариство,
в) акціонерне товариство г) командидне акціонерне товариство, і е) з
обмеженою відповідальністю (стаття 2 L.31/1990).
   Відмінності між різними формами компаній мають напруженості
критерій партнерів від відповідальності за сторонніх зобов'язань компанії
(стаття 3 Закону №. 31/1990).
   Колективні товариства (CNS) - ст. 75-87 Закону 31/1990 - є соціальним
зобов'язанням гарантується соціальне спадщина і необмеженої солідарної
відповідальностю всіх пособників.
   Просте командидне товариство (СКС) - ст. 88-90 Закону 31/1990.
Фірми яким зобов'язання гарантуються соціальною спадщиною та соціальної
відповідальності  та   солідарності,  Необмеженна  кількість  спільників
командиди; командидні асоціації відповідають тільки до ліміту їх вкладів.
   Акціонерне товариство (АТ) - ст. 91-186 Закону №. 31/1990. Фірми
яких капітал ділиться на акції та зобов'язання, гарантовані соціального
спадщини,   акціонери   несуть  відповідальність  тільки  обмежити  їх
споживання.
   Командидне акціонерне товариство (SCA) - ст. 187-190 Закон №.
31/1990. Фірми яких капітал ділиться на акції, і соціальні зобов'язання,
гарантовані соціальні спадщини і необмеженою відповідальністю і декілька
партнерів по команді; асоціації comanditari відповідь тільки їх конкуренція
водозабору.
   З обмеженою відповідальністю (ТОВ) - ст. 191-203 Закон №. 31/1990.
Фірми де є соціальні зобов'язання, забезпечених активами громадських
об'єднань відповісти тільки обмежити їх споживання.


   Документи для перевірки та резервування назви
1. Запит на перевірку наявності та / або оригінал застереження компанії у
одному примірнику;
2. У разі потреби, спеціальні доручення або довіренної особи, призначена
для виконання законів (оригінал);
3. Документи, що підтверджують оплату юридичної реєстрації. ПРИМІТКА:
У відповідності зі ст. 30 Закону 26/1990, що стосуються торгового реєстру, з
подальшими поправками, компанії будуть в першу чергу написана на
румунською мовою. Імена трейдери будуть включати, в належних випадках,
докладні відомості, представлені мистецтва. 31-36 Закону 26/1990 р., з
подальшими   змінами  і   доповненнями    або  спеціальними   законами.
Відповідно до ст. 39 Закону 26/1990 р., з подальшими поправками,
забороняється реєстрація компанії, яка у назві містить слова "наукової",
"Академія", "Академічний, університетів, університетів, шкіл, шкіл або їх
похідних.  Включення     компанії,  яка  містить  слова  "національна",
"румунська", "інститут" або похідні від них або слів чи фраз, характерних
для органів влади та державних закладів здійснюється тільки з Генеральним
секретаріатом уряду. Включення компанії, яка містить слова або фрази, які
характерні для місцевих державних установ і провадиться тільки з повіт
префектом, або Бухарест, в межах територіальної юрисдикції і заявник має
свій головний офіс. Програма, яка вимагає згоди, передбаченого в ст. 39
закону 26/1990 опублікована, з подальшими змінами і доповненнями та
документів на підтримку цього, зазначені в прикладеною Опис запит
надіслано в Управління по єдиній торговій зареєструватися повноважень
суду, в чиїх територіальних області головний офіс юридичної особи
заявника. Відповідно до ст. 40 Закону 26/1990 р., з подальшими змінами і
доповненнями,   ні  компанії   не  будуть  містити  в  собі  ім'я,  що
використовуються торгівцями в державному секторі. Підприємства вилучено
з торгового реєстру не доступні протягом 2 років з моменту виключення, за
винятком випадків, передбачених у ст. 41 Закону 26/1990 р., з подальшими
змінами і доповненнями. При перевірці та / або номер компанії на повіт, до
заявки повинні бути врегульовані шляхом зареєстрування у офісі торгового
суду, якщо надійде відповідна прохання перевірити та / або номер компанії
рівні, заявка подається у відділ запису актів цивільного стану про торгівлю
Суд і повинен бути врегульований шляхом Національний Торговий реєстр.
Бронювання компанія діє на термін від 3 місяців від дати подання заявки.
Форм поширюється в Бюро Торгівельного реєтру або скачати з сайту цього
інституту, www.onrc.ro . У досьє представляється до ТР.
    ***
    1. Податки можуть бути виплачені готівкою у касах ТР.
    Крім того, мита і збори можуть бути сплачені грошима або платіжним
дорученням. Судовий гербові збори виплачуються у місцевому державному
казначействі, де у бюро ТР зазначивши, що бенефіціаром цієї суми є місцева
рада.
    2. При відправці документів поштою стягується тариф у леях/ конверт,
згідно з Наказом міністра юстиції 2582/C/2004.
    Документи для реєстрації в ТР, податкового обліку та дозволи про
комерційну експлуатацію буде включати в себе наступні документи:
1. Заява про реєстрацію (оригінал), в одному зразку;
2. Доказ перевірка наявності та бронювання назви та / або логотипу
(оригінал);
3. Доказ перевірки якості асоціата компаній з єдиним асоціатом;
4. Якщо необхідно, використовуйте ім'я представленої у ст. 39 Закону
26/1990,
передрукована, з подальшими змінами і доповненнями (оригінал);
5. Інкорпорацію (оригінал)
6. Докази в головному офісі і другий (копія)
7. У разі необхідності, зміни призначення на колективні властивості житла,
представлену в Постанові 400/2003 (оригінал);
8. Свідоцтва про сплату взносу засновників у здійсненні платежів та / або
оплачений акціонерний капітал для членів (копії);
9. Заяви з огляду під його відповідальність, в разі необхідності, засновників /
директорів / цензори в компанії, про те, що вони відповідають правових
умов для володіння цими якостями (оригінал);
10. Зразки підписів представників компанії (оригінал)
11. Свідоцтва про злочинному співтоваристві для податкових або законних
представників компанії, в якій мають постійне місце життя / резидентів в
Румунії або юридичної особи, або іноземним, і які зареєстровані в якості
податку в Румунії (оригінал) або, у належних випадках, справжній документ
про своєму власному відповідальної особи або законного представника
іноземної податку, не зареєстровані в Румунії, про те, що ніякої податок
(оригінал або переказ і завірена копія);
12. Декларацію-тип про власну відпоідальність (оригінал), підписаний
членами або керівниками, у міру необхідності, що:
- Юридичні особи, які не займаються, в зареєстрованому офісі або середня
відділень, діяльність повідомлялося, максимум на 3 роки (зразок 1);
- Юридична особа виконує умови роботи, представленої конкретного
законодавства щодо запобігання пожеж, санітарні, ветеринарні, екологічні та
охорони праці на заходи, зазначені в декларації типу (зразок 2).
13. У разі необхідності адміністрація менеджером для юридичної особи
(копія), та повертає дані про свою власної відповідальності осіб,
призначених   представляти   юридична   администратор    (оригінальні)
документи про реєстрацію юридичної особи, засновниками (копія, або, в разі
необхідності , переклад та завірена копія) від статутного Справа засновників
юридичної особи на участь у створенні (оригінал або переказ і завірена
копія), мандат особи, уповноваженого підписати меморандум від імені
засновника та особи (осіб оригінал або, переклад та завірена копія),
сертифікат якості для нерезидентів юридичних осіб, які беруть участь у
формуванні суспільства, виданих банком у країні походження (копія та
переклад автентифікувати);
14. У разі необхідності, попереднього ув'язнення спеціальних законів
(оригінал)
15. У разі потреби, спеціальні доручення або адвокатів для осіб, призначених
для виконання юридичних формальностей (оригінал);
16. Докази податкового законодавства:
- Плата штампа суду від початкової;
- Судові збори;
- Збори до реєстру;
- Опублікування в "Офіційному віснику", частина IV-.


   ПРИМІТКА: У відповідності зі ст.      17. (2) Закону 31/1990,
опублікована, те ж приміщення може працювати більше компаній, де по
крайней мере, одна людина перебуває під законом, участь у кожній із цих
компаній.
   Копії свідоцтв будуть сертифіковані на відповідність оригіналам,
підпис, з чітким зазначенням імені особи, які, згідно закону, може
підготувати та підписати заявку від імені окремих осіб або не-правових
документів, що зберігаються в перекладі копій та авторизовані. Листи з
запису будуть пронумеровані в порядку, з покриттям на право і завершить
обов'язкове Опис включена в заявку на реєстрацію.
   Врегулювання вимога відноситься до компетенції судді, які могли
бути делеговані адміністрації та інших доказів, ніж ті, що перераховані.
Підготовка документів, отримання авторизації або здачі певні дати,
забезпечуючи керівництво для належного завершення заявка на реєстрацію
може бути зроблено щодо оплати послуг / Управління підтримки в
торговому реєстрі повноважень суду. Форм поширюється в Бюро ТР або
скачати з сайту цього інституту, www.onrc.ro . У досьє представляється ORC.
Технічні характеристики:
1. Включення буде справедливо для СНС та СКС. Якщо ТОВ, авторзовані
форма є обов'язковою у випадку, якщо товар під внесок в натуральній формі
в акціонерний капітал землі, в інших випадках, приділяючи достатньо часу
для деяких, надаються відповідно до закону, нотаріус або служба допомоги
від ТР, атестація на адвоката в законі 51/1995, з поправками, або ув'язнення в
приватному підпису;
2. Облік повинен містити умови, ст. 7 Закону 31/1990, передрукована, у тому
числі із зазначенням домену та основної діяльності. Усі заходи, включені до
меморандум повинен бути закодовані згідно з класифікацією насе
підвищений Наказом 601/2002 від президента Національного інституту
статистики та об'єкт діяльності буде виражатися в групи з трьох цифр насе
райони для класів та чотирьох цифр насе активність,
3. Докази в головному офісі в тойже час може бути, при необхідності, з:
- Договіром купівлі-продажу, інтабулований*,
- Договір міни інтабулований *;
- Договір оренди - зареєстровані в управлінні державними фінансами, від
фізичних та юридичних осіб;
- Щоб непублічні фінансів адміністрації не між юридичними особами.
- Договір суборенди;
- Концесійний договір, інтабулований *;
- Договір лізингу нерухомості;
- Договір про гарантії, оригінальний, автентичній формі або у відповідності з
приватним підпису, супроводжується доказом власника, інтабулований *,
- Договір пожертвування, в автентичному інтабулований *;
- Використання цього договору;
- Договір про узуфрукт;
- Виписка з реєстру земельних ділянок, в межах дії реєстрації - для будь-
якого з документів, представлених в якості доказів створення (навіть якщо
капітал внесок у формування компанії від імені асоційованого)
- Свідоцтво про податкові роль / ролі сільського господарства в період дії;
- Сертифікат спадкоємець;
- Нотаріальний акт із осіб та поділу майна, інтабулований *;
остаточного винесення судового рішення майно (інтабулований *), або
використовувати / узуфрукт,
- Судом остаточного виходу з членів інтабулований *
- Стенограма отримання будівель інтабулований *;
- Примітка нагорода нерухомість продається у виконання;
- Правовий договір про створення головного офісу у штаб-квартирі
професійного адвоката у відповідності зі ст. 3. (1). ч) і I) закону 51/1995 з
подальшими змінами і доповненнями.
* Для трансляції і документів, укладених до вступу в силу Закону 7 / 1996
кадастру нерухомості і реклами, положення буде застосовуватися до ст.
58 закону. У всіх випадках, коли головний офіс був створений у будівлі з
спільнотою житло буде представляти власника будівлі / Асоціація
власників /, обов'язково зі згоди сусідів по горизонталі і по вертикалі, як це
передбачено в Постанові 85/2001 і HПостанові 400/2003, ці угоди не є
обов'язковими, якщо поверсі будівлі з житлом будуються в просторі для
комерційних цілей.
4. Докази виплат на вкладу капіталу може бути у випадку необхідності:
- За внесок у готівки, оплата листа, порядок отримання та ЦВК;
- За внесок в натуральній формі в столиці: титул власності (рахунки-
фактури, свідоцтва про власності на нерухоме майно, включаючи свідоцтво
про завдання таких активів) та оцінки товарів, вироблених особами,
уповноваженими законом. Доповідь про оцінку, якщо потрібно виключно
для ТОВ.
5. Заяви дані про його особисту відповідальність на осіб, які за законом
несуть зобов'язання може бути виконане у вигляді завірених нотаріусом,
судді або заступнику директора ТР, як свідчить адвокат в Законі 51/1995, з
внесеними до нього поправками, або з дати вступу в Службу підтримки ТР.
Зразки підписів представників повинні бути представлені в Торговий реєстр
бюро з його заявку на реєстрацію, якщо вони були призначені установчих та
можуть бути передані судді або Канцелярії директора комерційного регістру
або заміну, яка буде засвідчувати підпису. Крім того, підтвердженням
підпису особин із представників компанії можуть зробити, представивши
зразки підпису легалізовані нотаріусом;
6. Податки можуть бути виплачені готівкою або кредитною картою у касах
ТР. Крім того, мита і збори можуть бути сплачені грошима тим або платіжне
доручення. Судовий гербових збори виплачуються з державної скарбниці
місцевості, де у бюро ТР зазначивши, що ця сума є бенефіціаром місцевій
Ратуші.
7. Якщо ви обрали для документів поштою стягується тариф в розмірі 5,5
лєй / конверті, згідно з Наказом міністра юстиції 2582/C/2004.
ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ ТА ФІЛІЇ КОМПАНІЙ


   Основна відмінність полягає в тому, що дочірні підприємства мають
статус юридичної особи та на свої власні дочірні компанії без статусу
юридичної особи компаній. Це означає, що: Дочірні компанії різних
суспільствах "мати", брати участь у правових відносинах від свого імені,
беруть на себе права та обов'язки найняв власну відповідальність. Освіта
дочірніх підприємств є однією з форм, передбачених законом 31/1990 від
комерційних умов і мають заклали основу для цієї форми. Незважаючи на те,
одна компанія в поодинці, але владу під контроль суспільства "мати", який
має більшість капітал. Філія не є юридичною особою від свого власного, не
бере участі в правовому на своє ім'я і взяла на себе відповідальність за
зобов'язання, може бути продовжений до суспільства "мать". Створення
філій в плані реєстрації та реєстрації торговельних зареєструватися в повіті,
де вони працюють. Якщо включення mentioneza нічого не по галузях,
рішення вимагає від Генеральної Асамблеї Асоціації в цьому напрямку, які
установчих актів і змін.
    Про те, що краще за все встановити, дочірньої компанії або філії, не
можу сказати, один краще іншого. Вибір здійснюється залежно від бізнесу,
який  хоче  розвиватися,  характеристики.  Розвиток  і  розширення
корпоративних фірм вимагають створення корпоративних структур, які
можуть включати, але не тільки філії або дочірні підприємства, а також
установ, управлінь, інших підрозділів або середня точок роботи. Тільки
після аналізу, разом з досвідченим юристом, який розуміє бізнес-механізм,
він буде вибирати цей спосіб розширення бізнесу, найкращим чином
відповідає цілі.
  ДОЗВІЛ НА ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
           ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


    Фізичні особи, румунських громадян або іноземців, які приїжджають з
країн ЄС та членом Європейської економічної зони, можуть здійснювати
економічну діяльність в Румунії, самостійно або можуть бути членами
родини у рамках Постанови 44/2008 про економічної діяльності фізичних
осіб уповноваженого індивідуального та сімейного бізнесу.
    Окремі особи і сім'ї можуть бути дозволені для ведення бізнесу у всіх
областях, професій і професій, за винятком тих, які охоплюються
спеціальними законами.
   Постанова 44/2008 про економічної діяльності уповноважених осіб,
підприємств та індивідуальних сім'я нових регулюють питання спрощення і
кроки, що вживаються зацікавленими особами для реєстрації та створення
малих підприємств, порядок реєстрації та дозволу на експлуатацію, які
приймаються більш ніж повністю відділення для реєстрації на наступний
торгових судів. Особа, яка бажає провести незалежну економічну вигоду в
такої процедури реєстрації та авторизації спростили операції, в стислі
терміни, які вже довели свою ефективність у випадку юридичних осіб.
   Форми розвитку економічної діяльності в незалежному порядку,
встановленому постановою є уповноважені особи (СПД), індивідуальні та
сімейні підприємства.
   Запис в торговому та дозволи функціонують в реєстр бюро директорів
резолюцій торгові судна.
   Свідоцтво про реєстрацію, що містить унікальну реєстрації стає
документ,  що  підтверджує  реєстрацію  в  торгівлі,  що  дозволяють
експлуатацію і прийняті в якості доказу з боку компетентного податкового
органу. Крайній термін для видачі даного документа становить 3 робочих
днів після отримання повної документації.
   Для бізнесу, який був уповноважений СПД може співпрацювати з
іншими особами уповноваженого СПД, ділова людина, які мають деякі
індивідуальні чи ділові представники родини або інших фізичних або
юридичних осіб для господарської діяльності без на зміну правового
статусу, придбаних з даного розділу.
   СПД не можуть брати участь у роботі за договором третім особам для
ведення бізнесу, що було дозволено, і не буде вважатися співробітником
будь-якої третьої особи, яка працює у відповідності зі ст. 16, навіть якщо
співпраця не є винятковим. Але людина може бути додано в якості
індивідуальних в якості уповноваженого співробітника третьої особи, який
працює у цій же області, і в іншій сфері економічної діяльності, крім тієї, для
якої СПД дозволено.
   СПД надається в державну систему пенсій та інших соціальних прав і
має право бути надані в якості системи соціального страхування та
медичного страхування по безробіттю, як це передбачено законом.
   СПД діє переважно трудові та професійні навички. Він не може
поєднувати якість і підприємливості окремих утримувач особистості.
Сімейні асоціації можуть бути знайдені з ініціативи приватних осіб та членів
його родини. Сім'я Асоціація представлена у відносинах з третьою особою в
цієї ініціативи, яка була створена або особою, уповноваженою ним.
   Уточнення: Я вважаю, члени родини: чоловік, дружина та діти, які
досягли віку 16 років, дата видачі дозволу асоціації сім'ї та родичів до
четвертого ступеня включно.
Особи, які можуть вести справи в якості індивідуального або сімейного
об'єднання є:
а) Румунськи громадяни;
б) громадяни країн-членів ЄС, а саме: Франції, Англії, Німеччини, Данії,
Швеції, Бельгії, Італії, Іспанії, Португалії, Греції, Голландії, Ірландії,
Фінляндії, Австрії, Люксембурзі, Польщі, Угорщини, Латвії, Литви, Естонія,
Чехія, Словаччина, Мальта, Кіпр та Словенія;
с) громадяни членом Європейського економічного простору, а саме:
Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.


   Умови для діяльності:
   Можна здійснювати економічну діяльність самостійно або в родині,
які, по суті, на наступних умовах:
а) Досягли віку 18 років, коли окремі особи запитує дозвіл здійснювати
економічну діяльність самостійно і окремим особам, які представляють
собою об'єднання ініціативою сім'ї та 16-річного віку, коли члени родини;
б) забезпечує діяльність в галузі охорони здоров'я, для яких испрашивается
дозвіл;
с) кваліфікації - навчання або, у належних випадках, професійний досвід - це
необхідно для ведення бізнесу, для яких испрашивается дозвіл;
г) не були засуджені у кримінальному суді на заключний залишився у
вчиненні актів санкціоновані фінансових, митних і пов'язаних з ними
фінансових і бюджетно-фінансової дисципліни в природі цих вступив у
злочинну податку;
е) робочі умови, передбачені законом в галузі охорони здоров'я, ветеринарії,
охорони навколишнього середовища та охорони праці у відношенні пожежі і
конкретні вимоги щодо захисту споживачів роботу і якість товарів і послуг,
пропонованих на ринку;
е) провести дозвіл у відповідності з законом;
г) в галузі торгівлі та податкової бази.


   Кроки, які необхідно зробити для отримання дозволу:
   Для отримання дозволів, передбачених законом, та свідоцтво про
реєстрацію у відповідності з нормативними актами буде здійснюватися
через наступні етапи:
а) представлення документації;
б)  проведення   кеівництвом   адміністративно-територіальної  одиниці
процедури отримання угод та дозволів, які видаються установами,
затверджених у відповідності з законами, необхідними для проведення
заходів та отримання спеціального дозволу (якщо належне);
с) санкції, передбачені законом, протягом 15 днів з дати видачі
уповноваженими установами угод та повідомлень, а також спеціальні
дозволи;
д) передачі мерії копію дозволу, виданого, завірених у відповідності з
оригіналом, а також заявки на реєстрацію, щоб визначити модель і зміст
заяви про реєстрацію та свідоцтво про реєстрацію від оператора, на одному
реєстрі Управління торгівого суду має присвоїти унікальний код реєстрації
та видачі свідоцтва про реєстрацію.
    Документи,  необхідні  для  реєстрації   в  Торгівельний  Реєстр,
реєстраційний номер та дозволи функціональність уповноваженим особам:
1. Заява про реєстрацію (оригінал коду 11-10-180);
2. Доказ перевірка наявності та бронювання назви (оригінал);
3. Посвідчення особи або паспорт (завірену фотокопію власноручних
власника на відповідність з оригіналом);
4. Документ що посвідчує право на займання місця / роботи точок (копія);
5. При необхідності зміни призначення будівель колективного житла,
потрібно здійснити по закону 230/2007 (в готовому вигляді, оригінал);
6. Зразок підпису уповноваженої особи (оригінал);
7. Заява типу самоврядування засвідчують, що виконання умов експлуатації,
передбачених спеціальним законодавством у галузі охорони здоров'я,
ветеринарії, охорони навколишнього середовища та охорони праці (моделі 1
або моделі 2, в залежності від обставин).
8. Якщо це доречно:
- Уточнення який свідчить про те, що власник розуміє власності впливає
використання приміщення, з тим щоб створити офіс уповноваженої особи
(заяву і т.д.).
-документація спадщини (урочисте заяву);
-документи, що засвідчують професійну підготовку (завірену ксерокопію
власноручно);
-документи, що засвідчують професійну досвід (завірені ксерокопії
власноручно);
9. Для фізичної особи яка здійснює діяльністі визнанної в іншій державі-
члені ЄС або Європейської економічної зони, документацію, що свідчить
про функціонування правової, отримане в іншій державі (ксерокопія та
переклад на румунську мову відрахований власноруч).
10. Докази сплати зборів / тарифи Юридична: реєстр зборів.
ПРИМІТКА:
   Копії свідоцтв будуть сертифіковані у відповідності з власноруч
оригінали уповноваженими особами, якщо нерезидент особами, повинні
бути подані та завірені копії перекладу виконану перекладач, чиї підпису
уповноваженої буде засвідчена нотаріусом.
   Дозвіл заявка знаходиться в компетенції директора торгового реєстру
офіс біля суду може по мотивованої резолюції, управлінські та інші докази.
   Редакція документів, здійснюється керівництвом для правильного
заповнення заявки на реєстрацію, заповнити формальності для подання
документів та представлення інтересів особи в реєстрі Управління біля
торгового суду може бути здійснено шляхом відділення допомогу та
представництво в місті залів.
Тарифи
Для того, щоб видати дозвіл, і отримання свідоцтва про реєстрацію, заявник
представляє в місті, в чиїх територіальних діапазон доміцілірованних або
житель розгляду зборів, передбачених законом, а саме:
а) плата за перевірку назви компанії і бронювання;
б) плата за отримання податкового звіту;
в) збір за видачу дозволу, яке включає в себе поштові витрати;
г) плата за реєстрацію в торгівлі дозволу;
д) Комісія за послуги, що надаються бюро торгівльного реєстру для
отримання унікального реєстраційного коду;
ж) плата за передачу у відділеннях поштового зв'язку в бізнес-регістр суден
з муніципалітетами.
   Підтвердження   оплати  повинно  бути   представлено  разом  з
документами в файл із зазначеним вище.
Професійна кваліфікація
1. Професійної підготовки (кваліфікації), придбаного в Румунії може бути
доведена при наявності наступних документів в залежності від обставин:
а) диплом, свідоцтво або атестацію, що свідчить про завершення навчання
університету;
б) свідоцтво про закінчення підготовки професійних, організованих
відповідно до закону, що діяли на дату видачі;
в) свідоцтво про професійної компетенції, виданий уповноваженим установ
у відповідності з чинним законодавством;
д) картка механіка, отриману в рамках правил, що діють на дату їх випуску;
е) робота картка заявника, що свідчать про те, що він працював в течение 2-х
років в бізнесі, професії або роду занять, для яких испрашивается дозвіл;
ж) декларація відомість про можливості виконання заходів, для яких
дозволу, виданого мером міста сказав заряду для традиційних судів торгів;
г) дозвіл наданий в умовах Постанови 44/2008 про економічної діяльності
фізичних   осіб   уповноваженого   індивідуального   та   сімейного
підприємництва;
з) інші докази, що підтверджують професійний досвід.
2. Фізичні особи, які набули кваліфікації (навчання) за кордоном, повинні
представити для отримання дозволів, у разі необхідності:
а) свідоцтво про визнання та / або визнання виданого Міністерством освіти
та наукових досліджень, Національний центр з перевірки та визнання
дипломів, документів, зазначених в пунктах. 1. а);
б) свідоцтво про визнання кваліфікацій, придбаних за кордоном, за межами
системи освіти, видане Міністерством праці, соціальної солідарності і сім'ї у
відповідності з умовами, встановленими Наказом Міністра Праці, соціальної
солідарності і сім'ї № 701/2003 призначення для закладів автоматично
визнавати документи, що підтверджують кваліфікацію придбаних за
кордоном, освіта за румунських громадян або громадян держав-членів
Європейського Союзу і членів Європейської економічної зони.


Надання Дозволу
   Особи, які здійснюють економічну діяльність самостійно або сімейні
об'єднання можуть отримувати лише один дозвіл.
   Протягом 7 робочих днів після отримання документів, представлених
мера, реєстр офісу торгового суду буде видавати і пересилати свідоцтво про
реєстрацію зал.
   Дата видачі свідоцтва про реєстрацію є дата, на якому він повідомив
мер, поштою. Після отримання від заявника повідомляють мера у зв'язку з
видачею свідоцтва про реєстрацію.
   Меріїповидомлять про їмя заявника протягом 24 годин після
отримання відповіді з торгового реєстру відділень суден про наявність в
компанії і отримання свідоцтва про фінансовому звіті по загальному
напрямку державних фінансів муніципалітету або повіту в Бухаресті радіус
якої він проживає або коли платник податків, а також у зв'язку з рішенням
перевірки заявника файлів і видавати дозволи.
   Протягом 5 днів з дати схвалення документів мер видає дозвіл, та
передасть до торгового реєстру нотаріально завірені копії заявки на дозвіл,
що видається, та доказ сплати зборів.


   Комплектуючі Авторизація
   Для завершення дозволу особи або, в разі необхідності, представник
асоціації сім'ї повинен представити в реєстраційний зал, де він отримав
дозвіл, документація буде включати в себе:
а) запитувати та перевірку наявності або бронювання назви компанії,
міститься в Додатку. 2;
б) офіційну заяву, в їх честь від умов експлуатації, представлена
спеціального законодавства з питань охорони здоров'я, ветеринарії, охорони
навколишнього середовища, праці та захисту від пожежі, а також конкретні
норми для захисту інтересів споживачів та якості продукції і послуг,
пропонованих на ринку, міститься в Додатку. 3;
с) типу заяви про популярність про можливості виконання заходів, для яких
испрашивается дозвіл, де традиційних промислів та ремесел, видані Мером,
зазначених у Додатку. 4;
д) тип декларації про їх справжньої відповідальності, у випадку громадян
держав-членів Європейського Союзу та Європейського економічного
простору, незареєстровані податку в Румунії, від якої вони не мають
податкових зобов'язань, які не здійснювали акти характер, який в
податковому законодавстві кримінальної санкції фінансових, митних і
пов'язаних з ними фінансових і бюджетно-фінансової дисципліни, в
Додатку. 5;
е) просити дозволу, передбачених у Додатку. 6;
з) прохання про видачу свідоцтва про фінансовому звіті наводиться в
Додатку.7.
   Зміна, призупинення та анулювання Авторизація
   Зміни або доповнення до даних у вирішенні здійснюється мера на
прохання особи / сім'ї об'єднання дозволяється.
   Призупинення на певний термін дозволу повинні бути надані мером,
який видав його, з причин, в застосуванні тимчасового бізнесу, зроблене
особою, уповноваженим представником або сімейні асоціації.
   Анулювання   дозволу  надаються  мером,  який  видав  його,  у
відповідності до законодавства, однією з ситуацій:
а) вимога про видачу, зроблені особа або представник асоціації сім'ї;
б) де однією з умов дозволу не задоволені;
с) після створення умов, передбачених законодавством та / або застосування
санкцій з боку контролюючих органів, які контролюють органи зобов'язані
повідомити про це мер розпорядився, щоб видача дозволів, протягом 24
годин по-прежнему остаточно заходом.
   Якщо людина в родині Представник асоціації уповноважений
змінювати  форму  організації  (індивідуальні  або  сімейні  асоціації),
зазначених у дозволі, оригінал повинен бути відкликаний на прохання мера,
який видав його, і взяв ще один дозвіл відповідно до законодавства, шляхом
поновлення процедури.
      МАРКЕТИНГ

Глава 1. Сутність маркетингу та розвитку
• Концепція маркетингу
• Умови пропонованого маркетингу та реклами
• Етапи еволюції маркетингу
• Міждисциплінарний маркетинг
• Маркетинг функцій
• Маркетинг районам


Глава 2. Маркетинг середовища
• В іноземній компанії
• Макроосередок компанії
• Мікроосередок компанії


Глава 3. Ринок підприємства або компанії
• Визначення та характеристики
• Структура ринку
• У компанії на ринку
• Фактори еволюції внутрішнього ринку і зовнішнього ринку


Глава 4. Проектування маркетингових досліджень
• Сфера застосування, зміст, мету і потреби у маркетингових
дослідженнях
• Типология маркетингових досліджень
• Методи й методики збору інформації
• Хронологія дослідної стадії маркетингу
Глава 5. Маркетингова політика
• Поняття політичного маркетингу
• Стратегія маркетингу
• Ринкова стратегія зміст, особливості та фонди


Глава 6. Продукт Політика
• Політика виробництва суворо
• Політика асортименту
• Політика і Сервіс Гарантія


Глава 7. Цінова політика
• Помістіть суміш в ціні маркетинг
• Мети політики цін
• Стратегії ціноутворення


Глава 8. Розподіл Політика
• Концепція розподілу
• Каналів і форм розподілу
                     ГЛАВА 1
              Сутність маркетингу та розвитку


       Концепція маркетингу
       Умови пропонованого маркетингу та реклами
       Етапи еволюції маркетингу
       Міждисциплінарний характер маркетингу
       Функції маркетингу
       Маркетинг районам


        Концепція маркетингу


   Сучасна економіка характеризується постійний обмін товарами між
окремими особами, організаціями та компаніями, але і ринок вирішить, в
якій мірі те, що виходить, і купити. Клієнт бенефіціарії поточної продукції, а
також можливі бенефіціарій в майбутньому.
   Концепція  маркетингу,   використовуючи  загальний  опис  яких
характеризується маркетингу.
   Маркетинг являє собою процес, характерних для ринкової економіки,
слово маркетинг має свої витоки в цьому деепрічастний дієслово означає, що
на ринку, розробляти, здійснювати постійний ринкової угоди, тобто
купувати чи продавати.
   На протязі багатьох років, це визначення було регулярне надання inoita
три основних напрямки у визначенні маркетингу.
   Перший орієнтації маркетинг як процес обміну, який керує продукції
від виробників до споживачів. Це напрямок не тільки в діяльності по
виробництву товарів.
   Друга орієнтація маркетинг як творчий корисності час, місце і
зберіганні.
   Третя орієнтація розглянути маркетинг як представник всього бізнесу
бачили ходьби від клієнта. У цих керівних принципах, не може бути там і
працюють, якщо вони знають, клієнтів та задоволення потреб у маркетингу і
бажань.
   Повне визначення маркетингу слід мати на увазі, що маркетинг це
питання про концепції, відносини і дії.
   Бачення концепції маркетингу або маркетингу підходу як системи
ідей, в тому, що стосується задоволення клієнтів і споживачів.


   Ставлення до Маркетингу - визначає тверду позицію про те, яким воно
має задовольняти потреби, бажання і потреби клієнтів.


   Дій з маркетингу - маркетингові підходи, як системи, в тому числі
методи і засоби, які будуть використовуватися для. задоволення потреб,
бажань і потреб покупців.
   Ці три напрямки сукупний можуть бути сконцентровані у визначення:
   Маркетинг = задовольняють клієнтів краще, ніж конкуренти з точки
   зору отримання максимальної ефективною.


   Цілі маркетингу


   Є багато, але кінцевою метою маркетингової діяльності є задоволення
потреб, бажань і потреб покупців.
   Для досягнення кінцевої мети компанія пропонує цілий ряд задач за
обсягом. Ці цілі можуть бути згруповані таким чином:
1. Цілі обсягу;
2. На меті підвищення ефективності і продуктивності;
3. Цілі позиції;
4. Цілі соціального характеру.
1. Цілі гучності. Обсяг прибутку, незалежно від нових сегментів ринку і
нових споживачів.
2. Об'єкти ефективності і продуктивності. Є ставка прибутку, inoirea
продукції, диверсифікацію асортименту продукції, утримання клієнта та
покращення зображення.
3. Цілі позиції. Одержання, збереження і зміцнення catei ринку, подолання
конкуренції.
4. Цілі соціального характеру. Екологічних цілей шляхом чистої органічні,
біологічно упаковки.


Маркетинг та зміст вимог


   Маркетинг є відправною точкою для відстеження потреби ринку і
запити споживачів. Ці потреби і вимоги повинні бути виявлені і досліджені з
точки зору обраного максимальною ефективністю.
Для виконання цієї мети, ми повинні розглянути наступні елементи:
1. визнати, що існують споживачів на ринку, і покупці, які мають потреби та
бажання чітко визначені;
2. компанії для виявлення клієнтів і задоволення їхніх потреб і бажань, і в їх
споживання;
3. компанії з метою задоволення потреб, бажань і уподобань споживачів на
ринку мети, окремі наукові дослідження та сегментації.
Характеристики маркетингу


Розглядати як концепції, позиції і дії з наступними характеристиками:
а) Гнучкість - адаптація operastiva надаються клієнтам наступні мінливі
вимоги та точних знань про ці зміни;
б) постійних джерел, наприклад, постійних зусиль з реконструкції та
модернізації;
с) Дінамізм проявляється в збагаченні і розвитку маркетингової діяльності та
нових маркетингових заходів, методів і технік листопада;
д) постійне поліпшення - в результаті асиміляції інформації від клієнтів,
інформація, яка повинна бути використана для. вдосконалення і розвиток
маркетингової діяльності;
е) близькість клієнтів здійснюється вибір споживачів і клієнтів, чиї потреби
можуть бути задоволені;
ж) Задоволеність клієнтів і споживачів, реалізується тільки тоді, коли
компанія добре знає потреби і бажання;
г) Бачення унітарних допит і природа - в цьому особливість не комплексно і
цілеспрямований на споживачів і покупців, і для того, щоб отримати
максимальну ефективність;
ч) Ефективність - у цій функції, що не дозволяють отримати максимальну
ефективність, щоб клієнти відповідають їхнім потребам, і одержати
максимальну ефективність для фірми з розумними зусиллями.
Умови виникнення та сприяння маркетингу


   Маркетинг термін, який був використаний для. Вперше в США період
1901-1916, але, як діяльність в сек XVII століття з розвитком комерційної
діяльності, хоча термін маркетинг використовувався до II Світової Війни
вибух в теорії маркетингу був зареєстрований другої світової війни, коли
стали свідками істотних змін у світовій економіці, викликані економічними
та соціальними динамизмом.


Фактори сприяння маркетингу


   Динамика фонду економічних і соціальних змін, породжених на
міжнародному рівні і в кожній країні, і описав безліч факторів, які
викликають маркетингу сприяння як на національному, так і на
міжнародному рівні. Ці фактори можна розбити на чотири групи:
1. Включає в себе зміни на ринку, а саме - попит і пропозиція товарів, що в
нинішніх умовах стає все більш різноманітним як за обсягом і структуру
різних галузей, секторів запропонувати навіть перевищує попит на товари.
   І включають в себе фактори навколишнього середовища - вони
виявляються їх вплив за допомогою законодавства, що сприяє розвитку
маркетингу, через інститути, які сприяють розвитку маркетингу.
   Носіть включати моральний більшість товарів і послуг, зокрема
технології на основі товарів.


2. Схожі фактори включають в себе конкурентоспроможну продукцію та
послуги в більш великих обсягах і підвищення якості. Inoirea більш швидкі
поставки та множення оферента.
3. Пов’язані фактори включають в себе компанії, підприємства - ступінь і
можливість, що компанія відкрита для збуту і орієнтація їх збуту сам.
   Ресурси та досвід компанії, досвід і знання producatort дилера ринку.
   Людський фактор з метою отримання максимальної ефективності.


4.  Фактори,   пов'язані  зі  збільшенням   заклопотаності.  отримання
матеріального благополуччя. Увімкніть громадський інтерес до маркетингу
та просування маркетингу в економіці некомерційної організації на рівні
політичних партій, некомерційних організацій.


   Етапи еволюції маркетингу


   Маркетинг    є  еволюція   характеризується   двома   основними
напрямками:
1. Широкий розвиток. Передбачає заохочення та маркетингу в ширину
досягнуто  за  рахунок   збільшення  числа  компаній,  маркетингових
проникнення в усі сфери діяльності в сфері промислового виробництва,
послуги, торгівля, охорона здоров'я, освіта серед некомерційних організацій
і giar політиці.


2. Інтенсивний розвиток. Передбачає заохочення та маркетингу в глибину
було досягнуто за рахунок наступних заходів: зміцнення, вдосконалення й
зростаючий збут.
   Комплекс методів і технологій - появу нових концепцій, методів і
методів роботи і діяльності, рішення старих, як заохочення, поширення та
вивчення ринку.
   На тлі широкого розвитку та інтенсивного маркетингу прийшло ціла
низка етапів поділенні в залежності від позиції по відношенню до
підприємства ринок.
а) орієнтація на виробництво - у відповідності з кроками підприємства
повинні спрямовувати свою діяльність у напрямку виробництва і споживачі
повинні прийняти існуючих продуктів на ринку за низькою ціною.
б) руководство по продажу - згідно з концепціями trtebuioe фірмам вести
агресивну політику продажів. визначити споживачам купувати і споживати
все більше.
с) орієнтації маркетингових себе - це означає, що для всіх фірм. для
досягнення своєї мети, вивчити і знати уподобання споживачів, для
задоволення цих оперативних уподобань.


   Тенденції в розвитку маркетингу


   Сучасний маркетинг орієнтація призвела до появи нових форм
маркетингу, такі, як такі:
1. Персоналізований маркетингу. Він з'явився на наступних ринках
сегментації групи людей, що люди, бажання і очікування різні. Маркетинг
має бути замовний зосередитися на задоволенні індивідуальних бажань
невеликої групи споживачів.


2. Реляційна маркетингу. Представляє певний момент - активну роль ми
граємо у створенні поставки товару замовнику. При раціональної
маркетингової компанії, щоб допомогти клієнтам створити продукт вони
потребують.
3. Соціальний маркетинг. Він з'явився на тлі заострення питання, пов'язані з
екологічним збитком, виснаження природних ресурсів, погіршення якості
життя, голод і убогість.
   Говорить, що кожна організація, завдання полягає в тому, щоб вивчити
потреби та інтереси цільових ринків більш ефективно, ніж конкуренція тем
для підтримки економічного добробуту групи людей і societatiipe цілому.


   Міждисциплінарний характер маркетингу


   Особливістю маркетингу недисциплінованість засобів та звернення до
концепції дисертації методи та інструменти з інших наук, які вони
використовували в певної концепції, у відповідності зі своїми концепціями
та ідеями системи.
   Маркетингові   міждисциплінарності   простий  в  порівнянні  з
розрізнених, запозичені з кінця науки, що становить одну мету, щоб знайти
оптимальні рішення. Ефективного задоволення потреб споживачів.


   Функції маркетингу


   Незалежно від ринку районах або компаній маркетингу functiiL


1. Створення економічних відносин між підприємством і зовнішнього
середовища та соціально-економічні інституційні технології.
   Роль цієї функції полягає в тому, що ця функція висловлює нове
бачення відносин маркетингу компанії із зовнішнім середовищем, у
відповідності з цією функцією, діяльність підприємства має здійснюватися у
відповідності до потреб клієнта та вимогами.
   Досягнення цієї мети передбачає функції, з одного боку, наявність
intreprinderiide, незалежно від наших клієнтів, а з іншого боку, встановлення
більш тісних відносин між кішкою і підприємства або ззовні.
2. Експертів з дослідження ринку і споживчого конкуренції та маркетингової
практики.
   Здійснення  ця   функція  підтримує  дослідження  фактичних  і
потенційних клієнтів та їх поведінку в області споживання.


3. Задоволення цільових ринків і цільових ринках ця функція належить до
вибору споживачів в ринку. для задоволення їхніх потреб.
   Здійснення сісти функцій передбачає упор на клієнтів, і вона повинна
відповідають цілям компанії.


4. Задоволення як найкращі побажання та потреби споживачів переваги
цільового ринку. Ця функція здійснюється шляхом розробки програм
маркетингу та маркетингових досліджень.


5. Максимальне підвищення економічної ефективності. Цю функцію
необхідно розглядати у двох шляхів а саме:
а) маркетинг повинен бути ефективним;
б) з маркетингу повинні сприяти отримати максимальну ефективність всієї
діяльності підприємства.
   Створення цієї функції передбачає раціональне розподіл ресурсів для
досягнення оптимальної організаційної структури і оптимізації всієї
економічної діяльності.


Маркетинг районам


   Зі зростанням точки заходів для надання допомоги розмежування
більш філіях та маркетингових subramuri виклик районах. Головні критерії.
розмежування цих районів є:
а) Природа domeniuluide діяльності. Розрізняють економічні сектору
маркетингу та збуту неэкономического сектора.
1. Маркетинг сектора економіки - в концепції, підходи і рішення, які
використовуються на підприємстві пт. отримати прибуток і задовольнити
потреби споживачів в економічному секторі.
2. Маркетинг неэкономического сектора - це пов'язано з інтересами і
некомерційних організацій, що займаються деяких секторах (охорона
здоров'я, освіта, культура, спорт і т.д.).
б) Після того, предметом активного відрізнити маркетинг - маркетинг
споживчих товарів, що відповідають за області споживчих товарів, засобів
виробництва, яка спрямована на використання в промислових товарів,
послуг в області маркетингу з використанням комунікацій, фінансів і
страхування.
   Маркетинг організаційної діяльності який спрямований на маркетинг
використовуються усіма організаціями, які екстракт сировини виробникам і
розподілу сільськогосподарської перепродажних некомерційна організація.
   Соціальний маркетинг - це певний домен, що наступним perasamblu
підвищення матеріального добробуту. Соціальний маркетинг практикується
філантропіческіе благодійних організацій, але компаній, які спонсорують
більш несприятливому положенні в економіці.
   Маркетинг послуг - яка спрямована на підвищення задоволеності
споживачів державних послуг.
   Маркетинг політик - яке займає і використовує поняття класичного
маркетингу виборів.
с) територіальні області - внутрішній маркетинг застосовується в країні, і
міжнародний маркетинг практикується за межами країни - збут на експорт
товарів з однієї країни в іншу та імпорту включає в себе купівлю товарів з
інших ринків.
   Багатонаціональний маркетинг - припускає розміщення маркетингової
діяльності на місцевих ринках, ринках, що фірми представлені матері дочка
компанії.
д) За підвищення якості ринку штовхає, екологічного маркетингу повинен
надати такі скарги:
 -Для використання органічних продуктів;
 -Для усунення джерел забруднення та погіршення стану навколишнього
середовища;
   Використання   сировини,  здорових  і  біологічно  упаковки  та
використання екомаркіровкі.
е) в залежності від рівня економічного і соціального ладу, - макромаркетинг
відрізнити від мікромаркетингу.
1. Мікромаркетинг практикується в компанії і збільшення споживчої
задоволеності на мікроекономічному рівні.
2. Макромаркетинг у використанні маркетингу для всієї національної
економіки та добробуту населення країни, підтримує рівень.
                  ГЛАВА 2
              Маркетинг середовища


Зовнішнє середовище бізнесу
Макроосередок компанії
Мікроосередок компанії


     Зовнішнє середовище бізнесу
     Концепція маркетингу вимагає, щоб компанії виконують всі види
діяльності у постійних відносинах з навколишнім середовищем.
     Бізнес-середовище включає в себе всіх суб'єктів і сил, які впливають
на здатність підприємства виконувати свої завдання.
     Особливості екологічного бізнесу
     Бізнес-середовище має наступні характеристики:
1. Складність - підкреслюється той факт, що з'єднання є більш суб'єктів і
сил, що діють в різних формах, способи і різні особистості.
2. Різноманітність - характеризується тим, що існують відмінності між
навколишнього середовища як на національному, так і на міжнародному
рівні.
3. Dinanism - характеризується тим, що відносини між агентами та силами,
які входять в середу, міститься в постійному русі.


     Форми екологічного


     Форми в залежності від екологічних характеристик та інтенсивністю
змін, ставить наступні форми.
1. Стабільна середу - з'являється при розвитку подій і повідомлень засобів
масової інформації з компанії повільний, спокійний і легкий previzibile.Este
ідеальні умови для компаній, але і все більш рідкісними.


2. Нестабільна середу - характерні часті зміни в большинстве своем зміни,
які важко прогнозувати. Навколишнє середовище є досить поширені в
світовій економіці.


3. Турбулентних середовище - характеризується раптовим змінам у своїй
компанії, зміни, які важко передбачити, вона сповнена небезпек і пасток, але
відкриває нові можливості для компаній, які повідомляють Primejdia досягти
дуже гарних результатів в дуже короткі терміни, є характерною економіка
нашої країни і всіх країн у перехідний період, в країні, в якій реформи
treneaza населення saraceste і соціального добробуту вниз.


Бізнес-середовище компоненти


Бізнес-середовище може бути побудована в 3 способами:
5. Географічно
6. Після компоненти
7. В залежності від екологічних елементів дроту
Основні демографічні явища, що торкаються маркетинг є старіння
населення. Причини: зниження народжуваності, зменшення віку виходу на
пенсію, скорочення молодих людей і збільшення літнього населення. Цей
вплив ринку товарів та послуг для збільшення ринку поставок.
   Рівень урбанізації


   Вона має значну роль у формуванні демографічної ситуації. Чим
більшою є кількість населення, що проживає в містах, збільшення попиту на
товари та послуги. Нещодавно допомогу населенню за рахунок міграції
сільського населення в гроши, яка негативно впливає на попит на товари та
послуги.
   Соціальна організація, йдеться про те, яким чином працює і зв'язків
між ними. Є 3 види соціальних організацій:
- На основі організації, яка має відношення до сім'ї, але народ родини
відрізняються від однієї країни до іншої в наступному:
в розвинених країнах, сім'я складається лише з дітей та батьків.
У ряді розвинених країн, родини можуть бути виготовлені з дітей і батьків,
бабусь і дідусів.
- Організація соціальних класів - може бути жорсткою і гнучкої
- Організація інтерес - це тип організації призвело до інтересів груп,
організованих професійними асоціаціями та релігійними групами, а також
різних вікових груп, таких, як старший, так і молодший.


   Культурні фактори


   Культура уроки поведінки, загальні та передані членами суспільства.
Воно представляє:
   Стажер - складаються з елементів, які впливають на маркетингову
компанію зсередини.
   Зовнішні - фактори зовнішнього середовища, що впливають на
маркетинг фірми.
   Макроосередок компанії


   Макроосередок являє собою ту частину зовнішнього середовища і
непрямо впливає на довгостроковий бізнес-активності. Макроосередок
можуть бути проаналізовані модуль КРОК
S - соціально-культурних
Т - техніка
E - економічна
P - політичні институциональной
S - соціальна культурне середовище характеризується соціальними та
культурними факторами, що впливають на мікроокруженія в цілому і
споживачів зокрема.
Соціально-культурних компонентів модуля:
1. демографічні фактори
2. громадська організація
3. культурні модуля.


а) Демографічні фактори, особливе значення, оскільки вони представляють
чисельності, структуру населення за віком і ступеня урбанізації.
1. Чисельність населення та тенденції мають важливе значення для. ринкової
оцінки. Зростання чисельності населення є збільшення потреби і відіграють
важливу роль в оцінці попиту на товари та послуги, такі, демографічний
вибух біля попит призводить до
- Довгостроковий зростання попиту на. будинки, школи, послуги.
- Короткострокові та середньострокові Pt. харчування одяг, іграшки.


2. Вікова структура населення - такі характеристики: він є унікальним в тому
сенсі, що не aeamana один з одним, в якому дається велика кількість
елементів, культури та взаємовідносин між різними компонентами культури.
Культура передається через біологічні, але дізнався, вона динамічна і має
тенденцію бути консервативною, rezistand підвищення наступництва і змін.


T - Ця технологія включає в себе всі технічні знання, отримані з плином
часу. Pt. технологічні тенденції стикаються споживачі і компанії повинні
розглянути наступні аспекти:
- Прискорення темпів технологічних змін;
- Можливості для інновацій практично необмежені корельованих, яка
генерує диференціації розвинених з компанії в іншу, з однієї країни в іншу;
- Удосконалення правил техніки особливо в цілях заохочення інноваційної
діяльності, забезпечення безпеки продуктів;
- Orientareaecologica в технології усунення технологій, матеріалів та
виробничих процесів, забруднюючих речовин.


   Е - економічний компонент складається з груп макроосередку та
економічних факторів. Економічне середовище складається з доходів,
витрат, структури, розвиток людських ресурсів, витрати, інфраструктура та
монетарних факторів і фінансових структур та економічної ситуації.
   Доход - як вони ще більше збільшити купівельну спроможність і, як
наслідок, попиту на товари та послуги. Pt. оцінити купівельну спроможність
доходів розподілені за класами таким чином:
   - з високим рівнем доходу клас складається з споживачів розкоші.
середнім рівнем доходів, клас складається з людей, які витрачають доходу,
але може і сенсу купувати предмети розкоші.
   - з низьким рівнем доходу клас складається з тих, хто купує продукти
першої необхідності.
   - безробітні, які отримують допомогу від держави, які живуть за
межею бідності.
Структура споживчих витрат


Витрати мають наступну структуру:
штапель сировинних витрат;
Витрати на охорону здоров'я;
заощаджень;
Витрати на відпочинок;
придбані або незапланованих витрат.


   Про людському розвитку


   Розраховується з використанням людського розвитку докази, які
ведуть до добробуту населення та купівельної спроможності.
   Інфраструктура   складається   з  економічної  інфраструктури,
транспортної мережі, енергетики, зв'язку, інфракструктура комерційної та
маркетингової мережі, магазини та фінансової інфраструктури в тому, що
банки та фінансові установи.
   Факторів належать грошово-кредитної та фінансової ситуації валюті,
кредити, податки, збори та ринкової економіки. Ситуація валютних даних за
ціну, яка відбиває зміну валюти проти іноземній валюті.
   Цей курс може бути встановлений на березі.
   Кредит має велике значення, так як населення зростає можливість
придбання товарів і послуг, а також допомагає підприємствам збільшити
обсяг фінансових коштів.


   Збори та податки
   Оскільки рівень настільки високий, щоб знизити можливість і доходів
населення на купівлю товарів і послуг.
   Заощадження населення


   Оскільки вони більше зі збільшенням попиту на майно так і послуг.
   Країни можуть впливати на ситуацію позитивно і негативно попиту на
товари та послуги, як ocretere здорової економіки з низькою інфляцією
збільшенням зажадав від товарів і послуг.
   Високий рівень інфляції призведе до зниження попиту на товари та
послуги.


P - правової та інституційної політики - включає в себе всі політичні сили, а
також взаємозв'язку між навколишнім середовищем, що вони можуть
зробити їх збуту. Менеджери мають дві можливості в плані ставлення до
політичних сил:
1. Розглянемо, що політичні сили не можуть впливати.
2. Політичні сили можуть впливати на eleborarea програми та пропозиції по
законодавству.
   Правова институциональная середа стає всі закони, правила та
інститути, які вони застосовують.


   Національні правила, що стосуються маркетингу є якість продукції та
послуг, гарантують їх захисту продуктів і послуг, захист прав споживача,
упаковки та маркування продукції.


   Мікроокруженіе компанії


   Мікроокруженіе компанії або безпосередня середу включає в себе всі
зовнішні компоненти, які компанії вступити у постійні ставлення до
виконання завдань маркетингу, зовнішніх мікрометрів складається з
клієнтів, постачальників, посередників, конкурентів і громадськість.
   Ринкові відносини встановлені з клієнтами, постачальниками та
посередниками на контрактній основі.
   Клієнти - це найбільш важливий компонент macromediului, вони
можуть бути згруповані за наступними критеріями;
- У залежності від їх статусу можуть бути: індивідуальні споживачі,
організаційних покупців (лікарні) і державних клієнтів (компаній та
державних установ).
- У залежності від географічного розташування клієнтів на національному та
міжнародному рівнях, повідомлення на різних ринках.
   Посередники   -  покликані  виступити  всі  ділові  зв'язки  між
виробниками і споживачами в якості споживачів і користувачів. Найбільш
важливі з них є посередниками, що ринок торговельних дистриб'юторів,
агентів, оптових покупців та розничних покупців.
   Постачальники - є ще одним компонентом мікроокруженіе, що
забезпечує необхідні ресурси для досягнення бізнес-цілей підприємства.
Постачальники підрозділяються на наступні підгрупи:
- Постачальників матеріальних ресурсів - фізичних або юридичних осіб від
компанії купує товари із сировини, машин та обладнання.
- Трудове (навчальні підрозділи, відділення введення праці і спеціалізованих
установ).
- Провайдери serviocii банки представляють страхові компанії, транспортні,
рекламні агентства.
   Конкуренти - являє собою важливий компонент, оскільки в
конкурентної ринкової економіки, за визначенням, конкуренції, можуть бути
класифіковані за наступними критеріями:
- За повідомленнями конкурентних дані про кількість, розміри і позиції
конкурентів,  відмінність  -  монополія,    олігопол,  монополістичної
конкуренції, досконалої в галузі та конкуренції.
   Громадськості - все це інститути пособників організації засобів
масової інформації, що на цю позицію, і на основі їх дії можуть вплинути на
сприятливий чи несприятливий ділової активності.
                 ГЛАВА 3
          Ринок підприємства або компанії,


Визначення і характеристики
Структура ринку
Місце компанії на ринку
Фактори еволюції внутрішнього ринку і зовнішнього ринку


Визначення і характеристики


Біржа є економічний і географічний простір, в якому з явним і протистояти
попиту та пропозиції товарів через актів купівлі-продажу покупки.


Характеристики ринків


1. Складність - це дуже кількості товарів і послуг у широкому асортименті
кольорів і число учасників ринку та географічних ринках різних товарів і
послуг.


2. Гетерогенність - це широкий спектр товарів і послуг досить різними
типами учасників в актах обміну та умови, і простір, в якому ці операції.


3. Динамізм - відноситься до еволюції її компонентів, а також пропонувати
форми заяв для здійснення торгового ринку. Динамічний розвиток
відноситься до постійних аспекти ринку географічно.


4. Конкуренція - виникає у зв'язку з безперервним зміною попиту -
пропозиції, сили учасників у різних актів купівлі-продажу - придбання та їх
бажання перемогти краще всього ринку.
5. Характер - ті, хто бере участь у партнерських відносинах і угод валютного
ринку.


Структура ринку


Ринок може бути побудована з наступними критеріями:
• з точки зору маркетингу інтересів;
• характер і призначення учасників mrfurilor;
• типовий попиту та пропозиції;
• географічно.


Ринкові структури з точки зору маркетингу інтереси


З точки зору маркетингу інтересів - ринок в цілому складається з декількох
частин: загальний ринок, ринок теоретичної та фактичної ринкової.
1. Загальний обсяг ринку (CN) - включає в себе загальне населення
складається з людей, сімейних підприємств і організацій, які є продуктом
або послугою.
Oparte населення складається з споживачів, які споживають продукт і може
бути nonconsumatorii:
• абсолютна (НКА), є ті, хто не має потреби в продукті, і не споживати її.
- Відносна (NCR) є ті, хто буде мати потребу в продукті, але не
використовувати його з різних причин.


2. Ринок теоретичний (PT) - складається з споживачів, а не відносні і
виходить за рахунок скорочення загального обсягу ринку в абсолютному
вираженні кількість споживачів.
PT = CN - НКА
NCR - кількість споживачів, відносна
PT - теоретичні ринку
CN - загальний ринок
НКА - Споживчі абсолютне число
EP - Ефективний ринок
Використання теоретичних ринку реальної ринкової розраховується шляхом
вирахування з ринкової результаті теоретичного числа не відносні.
PE = PT - CN = NCR - НКА - CN = NCR (NCR + НКА)


Структура учасників ринку після того, характеру і призначення товару


Перегляди З цієї точки зору ринок складається з:
• ринок споживчих товарів (придбані індивідуальні споживачі)
• Організаційні ринку (бізнесу) ринок складається з капітальних товарів,
придбаних в результаті промислових покупців
• Уряд ринку (операції, які проводяться з участю представників державних
установ та інших державних органів).
• Ринок послуг, які повинні бути придбані окремо чи споживанням
організаційних покупців або покупці уряду.
Ринкові структури в залежності від попиту та пропозиції


   Будь-який ринок є результатом взаємозв'язку між попитом і
пропозицією, які дають певні ринкові структури.
   Попит - кількість товару, товару або послуги, за які учасники готові
купувати по часу для різних рівнів цін.
   Поставка - кількість товарів, товару або послуги, які підприємства
мають різноголосся надати клієнтам на час певні ціни.
Структура географічного ринку профіль


Географічно ринок складається з:
1. Ринки можуть бути внутрішніми - місний (по відношенню до конкретного
регіону)
- Національний (по відношенню до деяких країнах)
- Багатонаціональні (при певних обставинах, коли прибуток від ринку, таких
як європейський ринок.
2. Міжнародні ринки можуть бути:
 - Зовнішні (які є валютні операції і за кордоном);
- Глобальна (для регіонального ринку, що включає в себе кілька країн або
регіонів у декількох країнах);
 - В світі (всі ринки, не розглядається як сума арифметика, а як набір
взаємних відносинах зі складним і різнорідних, незалежного від різних
країн).


Місце компанії на ринку


   Для того, щоб оцінити, яка є компанією на підприємстві ринку
повинна прояснити питання про двох ринках за допомогою посилання:


1. Ринок продукції - полягає в тому, що частина apietei визначається
загальний рівень проникнення продукту на споживання, в даний час і в
майбутньому. Продукт ринок визначення площі та об'єму у відповідності з
наступними пунктами:
- Територіальне області;
- Число шарів, які поширюються на споживачів продукції;
- Кількість і частота покупок.
В.П. - продукт ринку
P - на продаж чи купівлю
J = 1,2 м ,..... ряді районів країни, сегменти.
В.П. = ΣPj
2. Підприємство ринку - полягає в тому, що частину від загального обсягу
ринку характеризується ступенем проникнення на споживання, в даний час і
в майбутніх продуктах і послугах, які пропонують компанії.
    Підприємство обсяг ринку визначається:
VI = ΣPij
V - обсяг ринку підприємства
I = 1,2 ,..., N - це кількість продукції на ринку компанії.
J = 1,2 ,..., M - це кількість зон і регіонів, які продають продукцію компанії.
    В структуру підприємства входять ринку кількість і асортимент
продукції на ринку підприємство tipodimensiunilor.
Посада або місце на ринку частки ринку (ПА)
Cp =


    Еволюція факторів внутрішнього і зовнішнього ринку


    Розвиток внутрішнього ринку факторами є технології бізнесу
демографічні фактори, культурної політики, правових та інституціональних,
інфраструктурних та природним.


    Технічні фактори - вплив на еволюцію ринку рішень за допомогою
технічних інновацій і особливо в провідних галузях промисловості.


    Економічні фактори - найбільш важливим фактором є рівень econimic
економічного і соціального розвитку. Це результат спільних дій в рамках
національної економічної структурі робочої сили, якість і розподіл доходів.
   Демографічні фактори - зростання населення, збільшення попиту на
товари та послуги і збільшення населення простою, безробітні, що ведуть до
зниження внутрішніх поставок та послуг.


   Культурні фактори - поставити свій відбиток на попит і внутрішні і
зовнішні культурні та релігійні цінності.


   Правової політики - на основі законодавства та правових та
інституційних норм може позитивно чи негативно впливають попит і
пропозиція товарів і послуг.
   Природні  фактори   -  саме  ресурси  сировини,  кліматичних  і
топографічних можуть впливати на розвиток ринку.


   Інфраструктурні чинники - рівень розвитку може вплинути позитивно
або негативна оцінка ринку. Включає транспорт, телекомунікації тощо.


   Динаміка зовнішнього ринку фактори - внутрішня лібералізація
торгівлі.
Протягом останніх 10 років або прийняв ряд заходів щодо лібералізації
торгівлі та побутового а саме: скорочення та ліквідація звичайних обов'язків,
зниження бар'єрів метафорично, впровадження угод про торгівлю між
країнами всередині.
   Міжнародна економічна інтеграція - процес, що угода між державами
та амортизація пропонують економічну та торговельну політику.
   Іноземні інвестиції - інвестиції, що означає довгострокову за
кордоном. Вони пропонують стимулює і створює кращі умови для всіх.
задоволеність споживачів.
   Проведення конкурсу - а саме перетворення національного конкурсу у
міжнародній конкуренції.
   Міжнародне співробітництво та партнерство - вони віддають перевагу
як члени і фірм пт. anumiote подолати труднощі.
   Глобалізація - це необхідно, так як споживачі, так і економічній
галузях, як нові можливості надати глобалізованого ринків. Клієнти
отримують інформацію про інші можливості. Купити те, чого вони хочуть.
                 ГЛАВА 4
        Проектування маркетингових досліджень


Визначення, масштаби, зміст, мету і потреби у маркетингових дослідженнях
Типология маркетингових досліджень
Методи та методики збору інформації
Хронологія досліджень етапах маркетингу


   Визначення
   Маркетингові дослідження є збір, реєстрацію, обробку, аналіз та
інтерпретація інформації, необхідної для розробки маркетингових рішень.


   Обсяг і зміст маркетингових досліджень.
З-за складних маркетингових досліджень включає в себе наступні напрямки:
1. Вивчення ринку - а саме, що робота отримати інформацію про поточних і
потенційних ринків ринків фірми.
2. Дослідницька конкуренція - це важливо. місце для підприємства ринку.
виявити фактори, які негативно впливають на бізнес-результати.
3. Дослідницька продукт - це важливо, оскільки кількість споживчих
перевагах пояснюється атрибути продукту і, таким чином, Лівія cercetata
якість продукції використання продукції, а також образ бренду, упаковка,
конкуруючих продуктів.
4. Вивчення ціноутворення, просування та розповсюдження - на основі
вивчення інформації про ціни отримана в зв'язку з методами встановлення
меж, між якими він може заявити якість, ціна, вартість конкуруючих
продуктів і цінових стратегій.
   Вивчення заохочення - це необхідно для. виявити засоби, які
використовуються методи продажу, реклами і т.д..
    Поширення - слід cercetata як з точки зору розподілу каналів розподілу
та природного світла через способів і засобів, які використовуються для
перевезення.
   5. Дослідницька macromediului - розширює розслідування виходить за
рамки ринку і визначити вплив на діяльність macromediului маркетингу
компанії.
   6. Санкт udierea компанії - отримання інформації, яка представляє інтерес
для   маркетингової   діяльності  компанії.  Інформація  про  компанію,
організаційної структури, бізнес-ресурсів, образа компанії і образу продукту
на ринку.
    Маркетингові дослідження цілей
    Інформація,   отримана  в  результат  Маркетингових   досліджень
використовуються в наступних цілях:
• Рішення, яке є найбільш важливим, оскільки його внесок в процес
прийняття рішень;
• розвиток, оскільки маркетингові дослідження допомагають розширити
підприємство;
• планування інформацією підтримує розробку планів на коротко-і
середньостроковій перспективі розумно обгрунтований і докладний;
• контроль забезпечує інформацію про навички, необхідних для елементів.
контролю, якщо активи і планованих були досягнуті.
    Маркетингові дослідження вимог
    Якими б не були масштаби і цілі маркетингового дослідження повинні
відповідати наступним вимогам:
1. Що мають систематичний характер, пов'язаних з виконанням заходів,
пов'язаних зібрані в чітко визначених і планувалося, в якому зміст, щоб
досягнення цілей підприємства плями.
2. Дослідження районі має бути достатньо великим, За для задоволення
потреб і цілей.


3. Маркетингове дослідження повинно бути об'єктивним, як будь-яке
суб'єктивне тлумачення може знизити цінність інформації.


4. Маркетингові дослідження вимагають використання міфології і чітко
визначеними інструментами, які повинні збиратися і робити прогнози.


5. Дослідження повинні проводитися у відповідності з програмою, що
містять цей процес, і термін питань, які повинні бути охоплені в кожній фазі.


   Типология маркетингових досліджень


   Включає в себе маркетингові дослідження категорій, визначених з
використанням відповідних критеріїв, критеріїв, які використовуються для
угруповання маркетингових досліджень є:
• мета дослідження;
• мета дослідження;
• наукові дослідження;
• повне виконання наукових досліджень;
• Місце проведення наукових досліджень;


1. В залежності від мети дослідження, науково-дослідних маркетингових
досліджень пт. те, що наступним esantianului, конкурентоспроможних
наукових досліджень, що робить порівняння щоб вказати, чи є компанія чи
ні  Вселяющій  переваги  в  порівнянні  з  конкуренцією,  екологічні
дослідження, в якому основну увагу макроосередку екологічної свідомості і
виявлення потенційних ринків.


2. За даними об'єктивних досліджень, дослідження можуть бути:
- Дослідження, коли більш детальну інформацію про проблему і вивчили
результати цього дослідження є вивчення експлуатації;
- Описові esrte досліджень, коли це необхідно для розуміння особливостей
конкретних проблем є в однаковій мірі описових дослідженнях;
- Наукові дослідження, які вимагають, щоб певні змінної Х викликає інший
змінної Y і дослідники повинні плану науково-дослідних тем, що отримані
дані, щоб підтвердити або спростувати, що з-Х Y є результатом причинно-
досліджень.


3. Досліджень. Згідно з цим критерієм, дослідження можуть бути:
 - Фундаментальні дослідження, і в цьому випадку він стежить за
розвитком теорії маркетингу;
 - Прикладні дослідження, мета якого полягає у використанні концепції,
методи та прийоми, визначається в порядку та у встановлені цілі добре.


4. Періодичність здійснення досліджень. У відповідності з цим критерієм
маркетингового дослідження можуть бути:
 - Поточні дослідження, які постійно систематично шт. (зображення
продукту, компанії);
 - Періодичне обстеження може проводитися час від часу;
 - Опитуваннями, які можуть бути виконані на конкретні події, наприклад.
(запуск продукту на ринок).


5. Місце проведення досліджень, за даними досліджень, цей критерій може
бути:
 - Науково-дослідного бюро, де їх розслідування і проаналізували дані
вторинних джерел, документів, звітів, документів;
 - Польові дослідження, які вимагають отримання інформації з ринку
(опитування, обстеження).


Методи та методики збору інформації


Методи, які використовуються для. збір інформації в галузі маркетингових
досліджень є:
1. Дослідження документальних джерел;
2. Прямі наукові дослідження;
3. Експерименти;
4. Моделювання.


а) Документальні джерела, - які містять вторинні дані можуть надходити із
внутрішніх або зовнішніх джерел. Внутрішні джерела включають дані
містяться в компанії, і які можуть бути отримані з CONTAB звіти, фінансові
звіти, агентів з продажу, маркетингу базі купе. Зовнішні джерела містять
інформацію та дані, які охоплюють найрізноманітніші питання в галузі
маркетингу.
   Основними   документальними   джерелами  зовнішньої  офіційної
статистики публікуються або архіви державних органів та інших організацій.
Каталоги, брошури, програми пропонують впливу на різні заходи, ярмарки,
виставки, круглі столи, статті в пресі, в газетах, журналах, урядові видання,
книги, доповіді, дослідження та аналіз на вимогу або за передплатою на
основі спеціалізованого установи маркетинг.
   Міжнародний Документальні джерела:
- Публікації ООН, СОТ (Всесвітня торгова організація) та інших країн ЄС та
Світового банку, останній джерело ІНТЕРНЕТ.
б) науково-дослідний Пряма - meode в порівнянні з іншими прямими
дослідження представляє ряд переваг, а саме:
- Дозволяє збору інформації безпосередньо від їх носіїв;
- Дозволяє отримати якісні елементи природи в поєднанні зі збільшенням
вкладу якісного маркетингового дослідження для поліпшення процесу
прийняття рішень акта.
   Форми які ставлять прямі дослідження є:


 1. Всього досліджень / маса - передбачає включення в дослідження всіх
членів організації, які формують досліджень. Це ідеальне рішення, але
представляє наступні недоліки:
- Залучення значних зусиль;
- Важливі для резервів;
- Обмеженість точності отриманих від обмеженої кількості джерел.


2. Вибіркове дослідження - слід вирішити питання привабливим для обраної
групи членів спільноти, групи, які називаються зразка.
Представляє наступні переваги:
a. меншими витратами;
B. менше часу на отримання інформації;
C. використання кваліфікованих кадрів і розміри, як потреби;
D. Загальний зміст інформації, отриманої від місцевого співтовариства;
e. специфікації помилок.
Прямі методи досліджень - прямих досліджень з використанням двох
методів:


1. Спостереження - метод дослідження, які безпосередньо збирати дані без
участі їх власника. Форми спостереження:
- Персональна Примітка
Заснований на людський фактор, який збирає дані, і це особа, яка має місію
вкрасти цю проблему вивчали.
- Производится продавцем або іншою особою, що використовуються для цієї
мети, робиться в магазинах, rstaurante, шоу-номерів, ярмарки, де можна
отримати корисні дослідження дані.
- Примітка механіки - це робиться за допомогою приладів, інструментів для
запису деяких аспектів поведінки споживачів, таких пристроїв включають
камери, записують пристрої, машини розраховує, що містить конкретні дані
про продаж і купівлю поведінці споживачів.
- Прим е - здійснюється через Інтернет, відвідавши веб-сторінку, таким
чином, може бути відома і зібрала інформацію з даного питання вивчав.


2. Огляд - це прямий метод для збору інформації за допомогою
безпосередніх   суб'єктів  дослідження.  Виробляється  з  конкретним
інструментом закликав анкети і виробляється на окремої групи людей,
званої вибіркою.
Маркетингові дослідження використано наступні методи дослідження:
a. обстеження corespodenta - включає відправку поштою або факсом
мобільних анкету. Вопросник спрямований супроводжуватися печаткою
конверт autoadresat, навіть безкоштовні зразки разом з проханням повернути
предмети на посаду, по факсу або поштою. Недоліком є низька повернення
анкети.
   В телефонному опитуванні - означає, що відповіді на опитувальник,
який буде отриманий через телефон. У ньому представлено цілий ряд
переваг та недоліків.
   Переваги - відповідь ставка висока, швидкість збільшилася.
   Недоліки - метод обмежується усній комунікації, телефон обмежується
їх відсутності, або шляхом відмови від відповіді.
C. Обстеження персоналу - можете завантажити такі форми:
- Попередження індивідуальних усних - припускає обговорення оператора з
однією особою, для вирішення цієї проблеми, на роботі чи на заходах, де він
виявляється.
- Попередження з розрахунком полягає в заповненні анкети corespodentii
виставлена на екрані комп'ютера, як правило, у великих магазинах.
- Попередження групи попередження складається з декількох до 10 осіб у
дискусії  під  керівництвом  навченого  модератора,  який  має  намір
зосередитися на обговоренні питань у рамках дослідження доріжки.


D. Дослідження з Інтернет - це найбільш сучасна форма розслідування,
оскільки Інтернет дає можливість для встановлення прямих зв'язків між
вашою бесіди та інтерв'ю особою. Вони мають можливість dialogheze та
відповіді можуть бути отримані негайно, незалежно від відстані або часу.
Подарунки недолік, з огляду на обмеженість даних, доступ до Інтернету.


3. Анкетування


Прилад використовується для збору даних опитування анкету. Він у формі
або по шляху, який містить перелік питань для отримання інформації з
даного питання cercetata. Підготувати опитувальник, який буде прийматися в
наступних аспектах:


• Характеристики теми - ті, хто буде interghievati метою складання анкет на
мові тих, чиї адреси.
• Встановлення чітких цілей і точні наукові дані, одержані та дослідницькі
пріоритети.
• тип питань, які будуть використовуватися (прості запитання, множинним
вибором та dohotomice).
• Наказ про питання, які повинні бути встановлені в залежності від цілей
дослідження. Питання можуть мати два види наслідування - від загального
до конкретних або навпаки.
• Калібрування анкета повинна бути такою, щоб утримувати проблему
cercetata.
• Як проектів компанії обіцяють легко кодування та обробки відповідей.


   У ході обстеження проводяться дослідження на невеликій кількості
нижче. Результати obtinutetrebuie бути узагальнений на все співтовариство.
Ця вимога може бути зроблено шляхом вивчення вибірки. У групі або
окремим сегментом спільності, що предметом дослідження, а результати
будуть узагальнюється на спільноту.
   При виборі зразка повинна відповісти на наступні питання:
а) Хто буде interghievat блок вибірки?
б) Скільки людей, компаній, магазинів буде приймати участь у вибірці?
с) За якими критеріями будуть вибиратися зразка питання, який метод або
методи, використовувані trebuisc.
Для визначення розміру вибірки використовується зв'язок:
T2 = N * P (1-0) у порівнянні з Δώ2
N = обсяг вибірки;
T = коефіцієнт гарантувати arezultatelor розслідування.
P = частка компонентів, включених у вибірку обстеження careposeda
функцію, як правило, 0,5.
Можливий розвиток Δώ = Приймаються
Методи probalistice або довільно.
Методи, які використовуються для відбору проб.
Методи neprobalistice або nealoatoare, час відбору проб neprobanilistica,
nealeatoare.
Теорія ймовірностей і випадкові вибірки використовується, коли члени
колективу мають однакову імовірність показу індукована зразка. Це може
бути:
       - коли кожен член має рівні шанси на зразок;
 стратифікована - коли команда поділяється на однорідні групи і отримати
зразки з кожної групи;
        - коли воно поділяється на локальні групи, і колючий вибірка
здійснюється випадковим чином;


    Відбір neprobabilitatii або nealeatoare при відборі є суб'єктивними. Це
може бути:
1. заснований accesabilitate, коли вони були обрані у вибірку, з яких ми
отримуємо інформацію більш легко;
2. на майданчику, коли проби обраний по суду дослідника;
3. по багатьом interghevat коли пресетів число людей, які вибираються з
певних груп.
    Розробка стратегії повинна грунтуватися на знаннях в області
навколишнього середовища та екологічного впливу на його компанії.
    Аде розробка маркетингової тактики - як тільки він буде створені
стратегії можуть бути перетворені в практичні способи і засоби за
допомогою двох конкретних тактика може бути знайдено в області
маркетингу. Маркетинг тактика дій, конкретних шляхів і методів досягнення
цілей стратегії. Як інструмент для реалізації цієї стратегії через тактичний
маркетинг об'єднати такі елементи комплексу маркетингу (ціна, товар,
розподіл, просування).
    Між стратегією і тактикою існують наступні взаємозв'язки: - перша
стратегія вимагає тактики, а з іншого боку, для задоволення стратегії можуть
бути створені кілька тактик. Це можливо, з огляду на те, що стратегія є
дійсним протягом часу, в той час як тактика короткостроковій перспективі з
додатком.
   Між політикою, стратегією і тактикою НЕ відносини, - можуть
визначити загальні принципи, що регулюють ринок підприємств, то ці дві
цифри, зазначені в стратегії, яка визначає напрямок, в якому йдуть компанії,
і є докладним керівництвом з маркетингової тактики.


   Хронологія етапах маркетингових досліджень


   Представляє часу послідовність кроків, які повинні бути прийняті і які
в  сукупності  утворюють   процес  маркетингових  досліджень.  Етапи
маркетингових досліджень є:
1. Визначення потреби в інформації;
2. Створення науково-дослідних цілей;
3. Виявлення і відбір джерел інформації;
4. Збір інформації та збір джерел інформації;
5. Обробки інформації;
6. Аналіз інформації;
7. Інтерпретація інформації;
8. Аналіз отриманих результатів.
• визначення потреби в інформації - це етап є більш точне визначення
проблеми, яку потрібно розслідувати і кошторис необхідної інформації.
• створення науково-дослідних цілей, - вимагає аналізу і чіткого визначення
цілей дослідження, предметом досліджень та інформації, необхідних для.
вирішення проблем дослідження. Цей етап є фіксованою цілі, які повинні
відповідати SMART (простих, піддаються вимірюванню, що відповідають
часу, які повинні бути виконані в строк відповідного матеріального слабкі).
• Ідентифікація та відбір джерел інформації - етап, коли рішення про номер,
тип, характер і форма інформації, необхідної досліджень.
• Збір інформації та виборі джерел інформації - етап встановлений в
питаннях, що стосуються людини, яка буде збирати дані, в яких він буде
робити це за методи. збору даних.
• Обробка інформації - на даному етапі є першим бази даних для оцінки
якості інформації, що надається після відкриття даних за допомогою
статистичних методів і графіка. На цьому етапі важливу роль відіграють
електронні засоби зв'язку, яка забезпечує високу продуктивність і швидкість
обробки.
• Аналіз інформації - передбачає використання великої кількості якісних та
кількісних методів вибрали з дискримінацією, щоб змінити існуюче
максимум інформації і скоротити як можна більше помилок.
• інтерпретація інформації - це етап, який зробив calsificare інформації та
прийняття рішень, засобів, необхідних у процесі прийняття рішень.
• Аналіз результатів - вимагає синтетичного аналізу цілі, завдання,
методологія і підкреслює значимість результатів досліджень в процесі
прийняття рішень.
                 ГЛАВА 5
             Маркетингова політика
   Поняття політичного маркетингу
   Маркетингові стратегії
   Ринкова стратегія зміст, особливості та фонди
   Поняття політичного маркетингу


   Найзагальніші концептуальні підходи до маркетингу здійснюється
маркетинговою політикою. Маркетингова політика є концепція, відповідно
до функції компанії, з якою вони можуть досягти своїх цілей за рахунок
мобілізації і розподілу ринків для цього всі ресурси. Концепція політики та
ролі маркетингу в умовах ринкової економіки може бути зрозуміла тільки
тоді, коли ми беремо до уваги такі ключові елементи:
     а) Встановлення позиції, яка компанія просуватиметься на ринку, в
умовах конкуренції;
     б) Фіксація зображень, які отримали компанії на ринку;
     с) Забезпечення балансу між плинності кадрів і витрат САТ
профіль умова для виживання підприємства;
     д) Визначення оптимальних взаємин між поставками компанією,
яка робить підприємство з власними коштами, і що вони купують зовні;
     е) Встановлення зв'язків між усіма учасниками в житті компанії та
маркетингової політики.
Маркетингова політика може бути:
 o Взагалі - якщо вони перебувають в маркетинговій діяльності у всіх
   областях
 o Специфічна - коли мова йде про цілі і принципи, у спеціалізованих
   областях.


   Маркетингові стратегії


   Концепція маркетингової стратегії - якщо політичний маркетинг,
компанія заснована зауваження по двох маркетингова стратегія визначає
напрямок дій у відношенні того, хто хоче дотримуватися.
   Маркетингові стратегії загального принципу про те, що компанія
прагне слідувати в області маркетингу з метою досягнення довгострокових
цілей. Маркетингові стратегії, яка буде правильним з точки зору змісту,
необхідно  враховувати  наступні  вимоги:  наявність,  характеристики,
структура означає, що кожна компанія має.
   Маркетинг експеримент - метод заснований на наборі правил та
процедур використовуються для аналізу та інтерпретації інформації.
   Приклад 1: можна зробити на поле і лабораторію. До другої
експеримент щодо збору інформації, причинно-наслідковий зв'язок, оскільки
він намагається пояснити - ефект тому працює з двома категоріями змінних:
   - Залежність;
   - Незалежність.
  Залежні змінні, в яких незалежними змінними є зміни визначаються
експериментом.
  Незалежні змінні не впливають на інші змінні можуть бути змінені на
приклад впливом на залежні змінні.
  Між змінні існують наступні взаємозв'язки:
  Y = F (x1, x2)
  Y - залежна змінна;
  F - продаж;
  X1 - рекламні витрати;
  X2 - ціна;
  X1, X2 - незалежні змінні


  Залежна мінлива функція рекламних витрат і цін. Наприклад, у сфері
маркетингу і використовуючи цілий ряд випробувань: випробування ринком,
випробування та випробування продукції бренду.


  Моделювання - це щит який штучно створює більш придатну модель
реальності, яку слід використати для одержання інформації про саму
реальності. Вивчаючи моделювання системи S з системою заміни в тому, що
у відносинах аналогії. Найбільша складність в симуляції полягає в тому, щоб
отримати ідеальну модель до реальності, оскільки дзеркало з двох
протилежних умовах. З одного боку, модель повинна бути імітіруемих як
повністю і точно реальний, з іншого боку, модель повинна бути простою і
оперативної, щоб швидко моделювання з невеликими грошима.


   Ринкова стратегія


   Маркетингова стратегія   є стратегією на ринку. Різниця між
маркетинговою стратегією і ринок базується на відносинах з окремими
маркетинговими концепціями. Ринкова стратегія не може зосередитися або
маркетингової концепції права.
   Ринкова стратегія передбачає створення підприємства ринкових
позицій підприємства та спрямований на забезпечення ринку для
забезпечення свого існування і призначення або остаточним.
   Ринкова стратегія визначить кращі підприємства і ринок тільки у
випадку, якщо конструкція потреб маркетингу. Стратегія діяльності, що
впливають на ринок збуту підприємства є:
   а) Обгрунтовані стратегії мають сприятливий вплив на підприємства
можливості пов'язані краще ринку і клієнтів.
   б) Недостатньо обгрунтовані стратегії, можуть орієнтуватися на їх
маркетинг.
   Історія ринкової стратегії є створення та аналіз вимог та елементів, які
будуть визначати порядок використання та стратегії розвитку.
   Тому що обгрунтування, розробка і реалізація програм, щоб бути
ефективним, повинен виходити з наступних концепцій:
1. Спільна нарада з точністю і кінцевої мети;
2. Підприємство знає його можливості;
3. Компанія передбачати зміни, ймовірно, цілі протягом дуже довгого часу.
       a. Обґрунтування ринкової стратегії


   Для обгрунтування ринкової стратегії необхідно знати елементи, які
можуть поставити під загрозу або підтримувати стратегію на ринку. Ці
елементи з двох областей:
  o Можливості надані внутрішніми факторами;
  o Макроосередок і ринок (зовнішні фактори).
    Основні фактори
    - Підприємства;
    - Ресурси (зокрема, фінансового характеру);
    - Досвід управління та маркетингу;
    - Ціни.
    Зовнішні фактори
    - Крок;
    - Ринок.


   Компанія буде прагнути використовувати фактори, які сприятимуть
конкретної стратегії і знизити вплив зовнішніх факторів у підтримку
стратегії.
   Цей метод використовується для досягнення цієї мети є: SWOT аналіз
(АОДБ), яка передбачає виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і
недоліків на ринку. S – strang ; W – wickness ; O – oportunity ; T - ..


       Типологія ринкової стратегії
       1. Мета підприємства;
       2. Структура ринку;
       3. Позиція конкурентів підприємства;
       4. Поведінка підприємства;
       5. Альтернативний розвиток;
       6. Потреби ринку.


       А. В залежності від цілей підприємства стратегічного розрізняти
наступні варіанти:
       1. Стратегія відбору - цілі, які будуть обрані сегментації
цільових ринків і сегментів, які мають найбільший потенціал і надає
найкращі можливості.
      2. Стратегія проникнення - проникнення на себе будь-яких
змін на ринку товарів і проникнення на ринки або сегменти ринку.
      3. Стратегія зростання - спрямований на поліпшення ринкової
позиції і мета матеріалізувалися у збільшенні частки ринку в тому числі
шляхом розширення портфеля і асортимент продукції, розподільних мереж,
обробки цін, розширення рекламної діяльності.
      4. Стратегія консолідації - звернення до неї, коли компанія
виросла до такого ступеня, що є достатнім для своїх цілей, а конкуренція не
дозволить зростання (компанія використовує свої ресурси для підтримки
позиції, які вже завоювали .
      5. Підтриманна стратегія - стає необхідним лише тоді, коли у
вас є перевага по відношенню до конкуренції, і більше не має сили,
необхідні для підтримання сильної позиції на ринку.
     Стратегічні варіанти:
     1. пасивна оборона;
     2. оборона під тиском (на споживачів і конкурентів);
     3. стратегічна репліація (Enterprise Search та знайти іншу посаду).
       o Обмеження стратегії - компанія не може зіткнутися з
вимогами ринку і конкурентів, тому скупиться на невелике число ринків.
      7. Стратегії виходу на ринок - це конкуренція підприємстві
устарела, так що відмовитися від деяких ринках, і прагне до мінімуму
негативні наслідки.


      B. Ринкова стратегія, у нас є: Не стратегії, різні стратегії і
цілеспрямованої стратегії.
      - На ринку вважається однорідною, та адреси підприємства і
маркетингу базується на стандартизації.
     - Різні стратегії, засновані на відмінностях між існуючими ринку
або ринку. Маркетинг sediferntiaza в залежності від цільових ринків (ціни на
продукцію).
     - Стратегія зосереджені - маркетингові зусилля компанії
спрямовані на дуже невелике число сегментів ринку (цифра, великі
підприємства, а також заздалегідь).


     C. Конкурентоспроможні підприємства.
     1. Стратегія лідера - вимагає, щоб підприємства найбільшою
часткою ринку (по боротьбі з лідером ринку)
    Заходи: - впровадження нових продуктів;
    - Диверсифікація поставок;
    - Зміна цін;
    - Сприяння дуже напруженою.
    2. Вибір стратегії (що напад на лідера).
    - Є компанії, сильні ринкові позиції і місце 2 \ 3;
    - Цілі на керівництво ринку для своєї продукції, щоб зайняти місце
    лідера з підтримання або 2 місце.
Заходи: - пропонують продукцію за аналогією з лідером, але дешевше
    - Середня якість продукції при низьких цінах;
    - Висока якість виробів при великих цінах;
    - Поліпшення обслуговування;
    - Нові канали розповсюдження.
      3. Наступні стратегії - компанія з стійким розвитком, які
мають досить консервативну позицію, не робляться з наміром scgimbul у
конкурентного середовища.
      4. Нішеві стратегії - типовий невеликий компанії зосереджені в
сегментах виявили інші.
      D. Поведінка підприємства
   Наступальні стратегії - прийняв потужні підприємства з хорошими
позиціями на ринку, компанії невиправданої ринку.
                 ГЛАВА 6
              Політика виробництва


        Політика проводиться в суворо
        Політика коло
        Політика і Сервіс Гарантія


   Політика виробництва, в самому широкому сенсі, складається з трьох
основних завдань:
  а) Впровадження нових продуктів;
       - Мета полягає в отриманні нових клієнтів або сегментів
   наповнення вартою ринку.
  б) Модернізація продукції;
       - Компанія висловлює занепокоєння з приводу постійного
   формування його послуг, з тим щоб краще реагувати на зміни в
   купівельної звички споживання і цільових клієнтів.
  с) Ліквідації віці, якому подається вниз.
       Політика виробництва у вузькому поні манні


   Включає
  o   Дослідження продукту - якість аналізу проблем у дослідженні
старіння їх економічного, аналізу трафіку і спостереження за їх споживання.
  o   Іновації - бути основою орієнтації наступальних interprinderii про
продукт;
   Сукупність елементів, які дають підприємству самобутність своєї
продукції.
   !!!!!!!!!!!!!!! Не має значення, але означає технологічних орієнтації
відповідно до ринкових вимог.
   с) забезпечити правові продукції (правові заходи, яка захищена від
підробки)
   d) Ставлення до застарілої продукції.


       Політика відбору


       Спрямована на встановлення розміру і структури асортименту
товарів, що пропонуються компанією по відношенню до своїх власним
потенціалом та потребами.


       Політика послуг і гарантій


       Це повний пакет переваг пропонованих продуктів за повну
оцінку продукту та гарантійне споживання.
       Продовження несе виробництва протягом періоду, так за час
продажу та належного функціонування продукції відносно деяких правил.


       Компоненти, які визначають продукт


 o Матеріальні компоненти: - форма, розмір, структура, зміст, вагу і силу.
 o Нематериальні компоненти: - найменування продукту, бренду,
   використання інструкції, патенти, ліцензії маркетинг, ціна, сервіс і
   гарантії.
  o Повідомлення про продукт - споживач інформації, представленої
   оферента, мерчандайзинг (налагодження робочих товару на полицях),
   за місцем продажу заохочення
  o Образ продукту - це синтез психічних уявлень про характер
   пізнавальні, емоційні, соціальні та персональні продукти в Rondul
   споживачам.


   Різноманітність продукції


   Ансамбль продукції та їх поєднання, використання загальних критеріїв
систематичними. (Наприклад, діапазон розкрашення продукції, взуття).
   Продукт = рядок групи однорідних продуктів з точки зору технології,
матеріали та інші питання.


   Розмір спектр продукції
      а) ширина діапазону = кількість рядків у його склад;
      б) Глибина = кількість різних товарів, які містять рядок продуктів.
      с) Довжина = підсумовування всіх товарів


   Основний продукт відповідати основним потребам та обігу продукту
або послуги.
   Загальний продукт - товар набуває різні форми.
   Очікується, - стосується задоволення споживчих потреб pricipale
нападів.
   Поліпшення - включає в себе послуги і додаткові пільги.
   Потенціал - включає в себе можливості подальшого вдосконалення і
зміни її.
                  ГЛАВА 7
               Цінова політика


     Помістіть суміш у ціні маркетинг
     Цілі політики цін
     Стратегії ціноутворення


     Помістіть суміш у ціні маркетинг


  Ціна відіграє певну роль у комплекс маркетингу, оскільки він відображає
здатність компанії адаптуватися до екологічним вимогам, Вих урок вартість
фірми ресурсів та їх можливості. Політика є цінним компонентом комплексу
маркетингу встановлює керівні принципи для досягнення ціну або набір
завдань, які повинні бути досягнуті у відношенні рівня і мобільність
distribuitatea цінами.
   Ціна та її


   Ціна є сума, яку продавець бажає отримати в обмін товарів або послуг
одночасно. Оцініть наступні характеристики:


   - Є важливої змінної комплексу маркетингу, оскільки він відшкодовує
витрати, понесені і забезпечення прибутку компанії;
   - Ціна є єдиною змінної одержання прямої вигоди, що не потребують
витрат та інвестицій;
   - Ціна відбувається, як баланс між пропозицією та попитом і займають
проміжне положення між цими двома змінними, екзогенних (incontrolabila) і
ендогенних (контроль).


   Цілі політики цін


   У результаті постійних об'єктами компанії є: підтримка ринку і
максимізації прибутку.
   Національні та міжнародні компанії спрямована на ціну наступні
пункти.
        а) виживання є об'єкт в короткі терміни у відповідності з
якою компанія прагне залишитися в "життя" і, як і раніше, керує своїми
бізнес відновити витрати на виробництво і маркетинг.
        Довгострокові та середнього бізнесу повинні вживати
заходів зі скорочення витрат і підвищення привабливості проблеми і
сподіваємося, що попит буде збільшуватися, оскільки в іншому випадку
компанія буде зникнути.
        б) Максимальна вигода може бути досягнута шляхом
практикує високу ціну, але Існують ситуації, коли в результаті збільшення
попиту, і більш низькою прибутком;
   o Відновлення інвестицій здійснюється на основі базового рівня
     обліку таким чином, що при встановленні ціни в цілях
     забезпечення розумного розрахунку ефективності;
   o Максимальна цифра бізнесу прагне відновити ресурси, які
     використовуються  для  досягнення   фінансового  продукту,
     встановивши високі ціни, але в цій ситуації, коли конкуренти
     prctica мала ціна може завоювати ринок;
   o Максимальна частка ринку припускає встановлення більш низької
     ціни, як доступні, як більш широкий сегмент споживачів. Цей
 об'єкт може бути досягнутий в наступних ситуаціях: коли ринок
 реагує на ціни і витрат виробництва та збуту D восени, як компанія
 та Ії крітерії існування;
o Підтримка або підвищення якості продукції за домінування на
 ринку. Висока якість передбачає високу ціну, і відшкодування
 витрат на продавця потрібно знати, щоб виробництво і домінувати
 на ринку;
o Підтримання іміджу компанії передбачає вигідні позиції на ринку
 шляхом встановлення однакових цін конкурентів;
o Ринок передбачає встановлення високих цін на певному етапі
 ринок, доступні з високим рівнем доходів клієнтів та їх вилученню;
o Запобігання конкуренції, для запобігання ринку конкурентів
 досягається за рахунок зниження цін на деякі продукти, коли поява
 конкуренції в цій продукції;
o Привести до ціни конкуренції встановлюється, коли фірма не може
 впливати на ринок, а потім погодити їх з цінами конкурентів;
o Проникнення в нові мережі для цієї мети фірма посередників
 надати вигідні умови оплати і торгові кредити;
o Підтримання fidelitatii підтримка здійснюється роздрібних пільгами
 роздрібних цін;
o Залучення споживача здійснюється тимчасове зниження ціни
 продукту залучити більше споживачів;
o Сприятливий вплив на інші товари, які продаються за ціною що
 склалася на конкретний товар з-за низьких цін на продукт
 привертає все більше і більше клієнтів магазину, що приводить до
 збільшення продажів.
     Стратегії ціноутворення


   Є складовою частиною політики marketingcare Основною метою є
підвищення рентабельності, що домогтися окупності та прибутку. Фірма
може практики стратегії для фіксованою ціною в залежності від кількості
ендогенних факторів і ексогенних.


      Класифікація стратегія ціноутворення
      Вартість стратегії займає за наступними критеріями:
      а) Після того, як ціна;
      б) ступінь диверсифікації цін;
      с) Коли мобільності цін.


      3.1.За рівнем цін;
      - Висока ціна стратегія
      - Низька ціна стратегія
      - Помірна стратегія ціноутворення
      Висока ціна стратегія
   Адреса високими цінами споживачі готові платити великі treturi за
товар або послугу вони зацікавлені, зокрема.


      Види високої ціни
        - Ціна = вершками функціонуванням ринку перевагою
        нового продукту;
        - Ціна = престижу штучно високим перевищує вартість
        продукту на якість продукції та пропонують певні марки;
         - Ціна захисту / зонтиком і захистити інших конкурентів з
         гірших.
   Стратегія є висока ціна на вершки або крем рішень - використовується
на початковому етапі ринкових запуску нових продуктів / підвищено до
рівня суттєво відрізнятися від вже існуючих. Стратегія використовується в
наступних умовах:
     - Виробництво знаходиться на низькому рівні, існує значна
     кількість покупців, які проявляються попиту на продукцію;
     - Питомі витрати не настільки великі, щоб зміцнити зростання
     цін.


     Стратегія крем володіє наступними характеристиками:
     - Адреси розкоші клієнтам, які можуть платити більш високі ціни;
     - Включає в себе введення найбільшої ціну можна практиці фірми
     у конкурсі для отримання високих прибутків, як в якомога
     швидше;
     - Ресурси розвитку компанії на виробництві, не великий, але дохід
     забезпечує засоби для подальшого розвитку продукту.


   Стратегія   ціни  помірні  форми  прояву  психологічної  цін,
диференційованих та дискримінаційний характер.
   Психологічне ціноутворення заохочує торговельні стратегії, засновані
на поведінці емоційної чутливості від покупця до продукту. Види
психологічної ціни:
     - Здається, в кінці багато нулів
     - Дивно, що воно закінчується на малюнку 9, на основі звички, що
     ціни перебувають 10 - 20 років на посаді традицію.
   Ціни відрізняються на практиці і добре промислових різниць в
залежності від способу оплати обліку періоду надання знижки.
   Ціни дискримінаційних цін для різних сегментів ринку встановлена у
відповідності з доходами населення, віком і статтю, якості, типу покупки.
   Ця стратегія передбачає низькі ціни по спаданню ціни до тих пір, поки
витрати, а іноді навіть нижче. Використовується три стратегії:


       а. стратегію проникнення на ринки - припускає встановлення
низькою вартістю менш конкуренції завоювати ринок для стимулювання
попиту. Згідно що склалася практиці в наступних випадках:
       - На початку життєвого циклу продукту;
       - Коли вони вже знаходяться в стадії зрілості або спаду;
       - Коли попит на продукт respectv дуже пружною і дозволяє
       високий обсяг продажів;
       - Коли продукту витрати на низькому рівні, купівельна
       спроможність населення низка і конкуренція висока.
       b. Сприяння стратегії – заохочення   ціна  являє собою ціну
продажу і застосовується в наступних ситуаціях: деякі спеціальні випадки,
коли компанії продаються від економічного зростання, але й для ліквідації
запасів, компанія встановлює ціни на витрати виробництва або навіть нижче.
Вартість в   універсальних магазинах, щоб залучити більше клієнтів, фірма
розраховує високих цін протягом короткого періоду часу, то це зменшує
компанії надавати клієнтам кредити на низькому рівні.
       с. стратегії стримування конкуренції - ціни стримування
конкуренції є низькі ціни конкурентів, що тримати на відстані. Якщо ці ціни
у визначенні стратегії компанії орієнтована на вартість, попит та
конкуренція.
       За ступинем диверсифікації цін


       Згідно з цим критерієм дві спеціальні категорії:


       а. Стратегія в певний рівень цін, є широко розповсюдженою
практикою, що, коли розбіжності не є великі витрати між різними видами
продукції.
       b. Стратегія кілька рівнів цін, що є практично здійсненні в
ситуації, коли компанія хоче поглиблення ринку, навіть якщо ціна
перевищить відмінності різниця між собівартість продукції.


       Після того, як ціна мобільності розрізняти:


       1. Вартість стратегії з високої мобільності;
       2. Ціни стратегію з середньою мобільності;
       3. Вартість стратегії з низькою мобільністю.
                 ГЛАВА 8
              Розподіл Політика


   Концепція розподілу
   Канали та форми розподілу
      Розподіл


   Повна діяльність компанії, перераховані у конкретних продуктах,
розроблених для задоволення споживчих потреб і виражається вигоди,
очікувані від розподільної системи дизайну. Поєднання маркетингової та
збутової діяльності включає гетерогенні процеси, які включають в себе
пересування товарів, маркетинг, побудова ефективного розподілу каналів, за
якими бізнес-клієнти будуть мати доступ до продукції та послуг. Розподіл
ланцюга фізично і економічно продуктів і відносин, які виникають між
агентами ринку, агентів, що належать до економічного профілю, гетерогенні
різні ролі в економіці.


      Внаслідок розповсюдження включають:
      а) маршрут подорожував по товарах ринку між учасниками в цій
   ланцюга (виробників, посередників, споживачів);
      б) Операції, що передача прав власності на товар від одного
   агента до іншого:
       - Купівля продаж;
       - Груза;
       - Концесії;
       - Лізинг.
       в) Оперативні ансамбль процесів, які підлягають споживчих
    товарів (товарів, матеріально-технічне забезпечення);
       г) технічний пристрій, який здійснює ці процеси та операції по
    мережі пристрій, який включає в себе підрозділи, приміщень і
    персоналу. Концептуальне визначення розподілу може бути досягнуто
    на макроекономічні та мікроекономічні.


    Макроекономічний розподіл


    На макроекономічному рівні розподілу система заснована BPE
відносин між цими трьома пунктами класифікується
     → Виробництво ринку - який включає в себе реалізацію товарів і
послуг;
     →   ринку,  який  призначений   для  задоволення  потреб
utilizatorilorfinali;
     → розподіл ринку, який передбачає передачу товарів від виробників
до споживачів.
Аналіз, проведений фахівцями Co, поставити як доказ існування п'ять
потоків уздовж каналу розповсюдження:
    а) → потік Ате переговори яка забезпечує економічний поведінку та
фізичне і включає в себе набір інструментів, за допомогою яких продукція
маршруту та визначення обов'язків учасників каналу розподілу. Потік
орієнтований переговори як з постачальниками benificiari і навпаки.
    б) → потоку розповсюдження контенту, є природною і вказує на рух
товарів від виробника до споживача і      включає: відправлення   та
транспортування товару, отримання та зберігання, зберігання, відображення,
передача товарів кінцевим споживачам.
   c) → потік власності.
   В цьому відношенні права власності на товари, охоплюваній розподіл
проходить послідовно від одного до іншого учасника обміну.
   д) → інформаційний потік - це подвійний потік спрямований як на
виробника і споживача в протилежному від U до покупця prouči.
   е) → потік пропорційний у передачі рекламних повідомлень для
потенційних клієнтів і ринкові огляди товарів, що підлягають розподілу.
   Тому розподіл подарунків і виступає в якості схеми в двох напрямках.
   Curentul 1: від виробників - споживачів, які в даний час розподіл
послуг, щоб споживач товарів доступні.
   Curentul 2: від споживачів - виробник - в даний час переданий потреби,
бажання і навіть невдоволення споживачів (поточні психологічні)
   Мікроекономічний розподіл


   Мікроекономічному рівні распределительной функції і можуть бути
взаємодоповнюючими.
   Обов'язкові функції класифікуються на три категорії:
      - Функція інформацію, яка пов'язана з досягненням інформаційні
   потоки в двох напрямках;
      -  Функція  створення  і  застосування,  що  пов'язано  з
   комерційними клієнтами методи переконання для придбання компанії;
      - Цілі на повне утримання функцій депозитів, кредитів
   перевізника, що спеціалізуються в області передачі.


   Канали та форми розподілу
   Розповсюдження каналу / маркетингового каналу складається з
кількох незалежних органів, які беруть участь у постачанні товару або
послуги для індивідуальних споживачів або кінцевих користувачів.
   З допомогою розподілу каналів зв'язку тимчасові, просторові і
відповідальність споживачів в трансфері до наступних власностей від
виробника до споживача.
   Учасники каналу розподілу для виконання наступних функцій:
      1. Інформація про те, що являє собою збір і поширення
   інформації про силах, що діють на ринку, з тим щоб полегшити обмін.
      2. Сприяння досягненню пов'язаних Сіу трансляції рекламних
   повідомлень на цю пропозицію.
      3. Контракт передбачає, що визначення потенційних клієнтів і
   спілкуватися з ними.
      4. Переговори є розуміння того, що домовленості, пов'язані з
   умовами контрактів та ціноутворення, зокрема, створює передумови,
   що передача прав власності на продукт.
      5. Кореляція означає, що для досягнення відповідності між
   попитом і пропозицією, що збірка portionare упаковка.
      6. Фізичний розподіл, яке посилається на транспортування,
   складування, зберігання та доставку.
      7. Беручи, що ризик при виконанні каналу.
      8. Фінанси та страхування, яке включає в себе використання
   коштів, фінансові витрати операційної розподіл каналів.


   Завдяки  операції,  перераховані  маркетингові  канал  діяльності
генерується на наступних принципах:
      1. Розподіл каналу може бути вилучено (замінено) на виробника;
       2. Функції виконуються ці компоненти не можуть бути усунені
   за яких обставин.
       3. Якщо якісь посилання / компоненти видаляються з їхніх
   функцій.
   Переміщення вниз розподілу каналів в себе й інші члени.
   Характеристика каналів збуту;


   Канал розповсюдження характеризується розмірами:
   1) канал довжиною задається число проміжних ланок, що беруть
участь у потоці продуктів чи послуг від виробника до кінцевого споживача.
Канал довжиною необхідних в комерційній практиці такі канали збуту:
   1. прямих каналів без посередників, коли виробник постачає товар
безпосередньо споживачеві;
   2. непрямих каналів з посередниками, які можуть бути короткими
каналами з одним посередником;
   3. ЗМІ, в якому виробник продає продукцію центральних покупців, які
поширюють його на своїх власних точок продажу.
   4. довгі канали, які включають кілька посередників від виробника,
оптової, роздрібної торгівлі, споживчих.


   2) Ширина каналу виражає масштаб і канал збуту є число підрозділів,
які забезпечують circuituil продукт в одній і тій же послідовності, в ланцюг
розподілу.
   3) Глибина каналу або розподілу асигнувань для споживачів,
розглянути питання про ступінь, в якій розподіл забезпечити близькість
місця, як та адаптації до споживача.
КРОКИ ДО ОТРИМАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИКИ


    Отримання гранту фінансування стратегії розширення діяльності
малого та середнього бізнесу в середньостроковій перспективі. У більшості
випадків, отримання цих коштів має бути "стрибок вперед" на розвиток і
фінансове становище МСП позитивним. Процес, в ході якого Управління
малого та середнього бізнесу беруть участь в отриманні фінансових коштів
для надання субсидій має бути паралельно оперативної діяльності цієї
організації, виходячи зі своїх власних ресурсів. У рамках підготовки
застосовувати для фінансування з різних грантів фінансування МСП
повинно пройти кілька етапів підготовки.
    Перший етап складається з процесу управління шляхом забезпечення
того,  щоб    організація  задовольняє   вимогам  для  різних  фондів  і
фінансування. Таким чином, необхідно забезпечити наступні ситуації:
Крок 1. Перевірка права МСП у отриманні гранту
        - По крайней мере, за один рік до застосування, організації
    повинні бути отримані доходи у відповідності з балансом (спеціальні
    умови для організацій, орієнтованих на прибуток);
        - Будьте день сплати податків в державний бюджет і
    консолідований місцевих бюджетів;
        - Не буде банкрутства і не має ніякого бізнесу в судової
    адміністрації;
        -  Основна   діяльність  спрямована  на  виготовлення   та
    обслуговування;
        - Сканування джерел фінансування (по співробітнику або через
    взаємодію з консультативними).
   Крок 2.Перевірка та відбор проектів
   - Відповідають критеріям, викладеним у додатку до кожної основної
сфери діяльності (програми доповнення повинні бути представлені на веб-
сайті міністерства, які мають владу управління);
   - Ознайомтеся з яких-небудь конкретних вимог, встановлених
управління запуску "проектів" і в керівництві заявника.;
   - Існують форми організації з римського права, і вона зареєстрована в
Румунії.
   - Розроблена та реалізується на території Румунії;
   - Перераховано на право перелік операцій, на додаток до кожної
основної сфери діяльності;
   - Адреса району або цільові групи (якщо це можливо), а в доповненні
або заявника керівництва;
   - Терміни та обсяг фінансування, необхідного, не виходять за межі,
викладені в "слово для проектів";
   - Відповідають політики та стандартів, а також в національному плані
державної допомоги, державних закупівель та рівності можливостей, сталого
розвитку.
   Крок 3. Встановлення фінансування
   Із загальної вартості проекту, одержувач повинен охоплювати не
можуть витрат і спільного фінансування.
   Спів-фінансування може бути забезпечено за рахунок власних або
залучених джерел.
   Крок 4.Необхідні документи що вимагає подання проекту
   Перелік необхідних документів залежить від типу проекту:
      - Аналіз економічних і фінансових (аналіз витрат і вигод);
      - Аналіз ризиків і чутливості;
      - Бізнес-план / техніко-економічне обгрунтування;
      - Технічний проект, в разі необхідності;
      - Будівельні дозволу;
      - Думка про навколишнє середовище;
      - Стратегічна екологічна оцінка;
      - Документи, що підтверджують співфінансування;
      - Назва власність / Закон про концесію;
      - Документи бухгалтерського обліку (балансу);
      - Причастність до Уголовних справ кожної особи, уповноважена
   застосовувати для фінансування та особи, відповідальної за проект;
      - Уголовное запису особою, відповідальною за здійснення
   проекту
      - Податковий сертифікат, що підтверджує, що заявник не має
   заборгованості до консолідованого державного бюджету (отриманий
   від фінансового управління).
      - Свідоцтво про відсутність у заявника заборгованості в місцевий
   бюджет;
      - Сертифікат, виданий до Торгівельним Реєстром в тому що
   заявник має свій офіс;
   - Рішення ГМ / CA затвердження проекту і витрат, пов'язаних з
проектом, так що загальна сума проекту, а також їх спільного фінансування.
Якщо це є єдиним акціонером угоди є необхідним;
   - Резюме і описів відповідних осіб, які беруть участь в управлінні
здійсненням;
   - Якщо послуги з управління проектами є суб-контракти: мінімальним
вимогам (аналогічний досвід), необхідні специфікації покупки послуги з
питань управління, управління діяльністю проекту буде підлягати службі
управління, повідомлення про те, як заявника і особи, які працюють
перевірятиме / контролювати роботу підрядника, який буде забезпечувати
управління проектами.
   Прийнятні витрати по кожному проекту буде частково визначатися
управління у відповідності з національними правилами відбору. Таким
чином, в момент початку "застосування проекту" Управління буде відомий
список прийнятних витрат за цими проектами.
   Коли програма фінансування, які можуть бути застосовані, щоб
перейти до фази два, який складається з:
   Крок 5. Керівництво для отримання фінансування та реалізації
фінансових документів, оцінка проектів, затвердження та реалізації
проекту.
   - Збір та аналіз інформації для керівництва фінансування, щоб цілі та
пріоритети (від імені Європейського союзу фінансування, дане керівництво є
фінансування приблизно за 2 місяці до терміну подання документації,
фінансування, роблячи виключення в EAFRD , які щомісяця сесій для
подання проектів);
   - Створення паралельних між необхідністю для розвитку компанії і
конкретних програм;
   - Визначити цілі та суми, запитаної в документації та визначення
джерел фінансування фінансування;
   - Створення команди, що зробить фінансування документації або
телефонуйте консалтингові фірми;
   - Належна документація фінансування.


   Шлях документації в процесі отримання фінансування виглядає
наступним чином:
   - Аналіз стану умов і дотримання установою, яка здійснює
фінансування, якщо запит не відповідає в цьому зв'язку документації, будуть
відхилені;
   - Оцінка документів з оцінки фінансового комітету;
   - Затвердження оцінки, яка передбачає грантового фінансування;
   - Відбір проекту відбору у відповідності до критеріїв, затверджених
Моніторинговою Комісією
   - Затвердження проекту та підписання фінансування
   - Проект одержувача. У проекті повинні бути розглянуті: діюче
законодавство (у тому числі в області державної допомоги та державних
закупівель), організація тендерів на контракти на товари, роботи, послуги,
вартість яких перевищує мінімальний поріг, створеним на підставі закону,
вибір підрядників, укладання контрактів та їх здійснення (замовника /
підрядчика), підготовки і подання вимог про сплату в Управління
адміністрації (УА) / Проміжні органу (IB), сертифікація заплатити (AM / IB),
оплата AM / Оплата адміністрації.
   Після представлення фінансових документів, час очікування для
отримання остаточного рішення коливається від 2 до 9 місяців, у залежності
від програми. Останнім часом спостерігається тенденція до скорочення
терміну очікування щодо вдосконалення процедур.
   Щоб збільшити шанси на успіх, то краще звернутися до кількох
фінансування програми.
   Заявник повинен враховувати всі ці аспекти, і для досягнення своїх
стратегічних планах у середньостроковій перспективі доступ до джерел
фінансування гранту. Це тому, що помилки, які, як часто це поведінка
заявника. Це "дайджест ідею" власного розвитку тривалого періоду часу, і в
якийсь момент хочеться зробити будь-якої документації на тиждень, і хоче, і
здійснення протягом місяця з тих пір він це необхідно, то практично
неможливо.
              СТРУКТУРНІ ФОНДИ 2009
         Повний гід структурних фондів в 2009 році


   Структурні фонди після приєднання коштів, наданих Європейським
Союзом, мета якої полягає у наданні допомоги державам-членам. Існують
стійкі інвестиції в освіту, наукові дослідження, сільське господарство,
інфраструктура, розвиток МСП і заходи з розвитку сільських районів.
Особлива увага приділяється найменш розвинутих регіонів, з метою
зміцнення економічного і соціального єдності в Європейському Союзі.
   Пріоритетні цілі структурних фондів на 2007-2013 роки є:
   1. Сходимость Мета: сприяння розвитку і структурної перебудови в
регіонах зареєстровано intrazieri в області розвитку.
   2. Мета регіональної конкурентоспроможності та зайнятості: надання
допомоги регіонам, які не мають права на Збіжність мети.
   3. Європейське територіальне співробітництво мета: надання допомоги
транснаціональним регіонам, округів і районів.
   Структурні фонди можуть бути отримані в Румунію через наступні
оперативні програми:
   1. PNDR - Національна програма розвитку сільських районів
   2. POS КЦВ - Галузева оперативна програма. Підвищення економічної
конкурентоспроможності
   3. ROP - регіональна оперативна програма
   4.POS DRU - Галузева оперативна програма. Розвиток людських
ресурсів
   5.POS M - Галузева оперативна програма з навколишнього середовища
   6.POS  ВФГ   -  секторальних  Оперативна  програма  Розвиток
адміністративного потенціалу
   7.POP - Оперативна програма по рибальству
   8.POS T - Галузева оперативна програма Транспорт
   9.POS AT - Оперативна програма по наданню технічної допомоги
   1.PNDR - Національна програма розвитку сільських районів
   Структурні фонди 2009 - Повне керівництво
(оновлено січня 2009 року)


   Загальна мета
   Підвищення конкурентоспроможності агропродовольчою сектору та
лісового господарства, покращення стану навколишнього середовища та
сільських районів, поліпшення якості життя в сільській місцевості,
диверсифікація сільської економіки, починаючи та експлуатації місцевих
ініціатив в галузі розвитку.


   Конкретні цілі
- Сприяння перетворенню і модернізації подвійну структуру сільського
господарства та лісового господарства та пов'язаних з ним переробних
галузей, зробити їх більш конкурентноздатними і вносити свій внесок у
забезпечення економічного зростання та зближення рівнів доходів у
сільських районах (де це можливо), поряд із забезпеченням умов життя та
охорону навколишнього середовища в цих районах;
- Підтримка і поліпшення якості навколишнього середовища в сільських
районах Румунії, шляхом сприяння сталому управлінню у галузі сільського
господарства і лісів;
- Управління і полегшення переходу від робочої сили з сільського
господарства в інших секторах, з метою забезпечення належного рівня життя
соціально-економічними.
    Загальний бюджет
    2009 - 1442871530 Євро
    2010 - 1359770651 Євро
    2011 - 1357854634 Євро
    2012 - 1359146997 Євро
    2013 - 1356173250 Євро
   Всього 6875817062 Євро
ПРІОРИТЕТИ


Пріоритетний Axis 1: Підвищення конкурентоспроможності сільського
та лісового господарства
Мера 111 - підготовка кадрів, поширення інформації та знань
Ще не стартувала.
Мера 112 - Установка молодих фермерів
Проекти мають бути подані до 27 лютого 2009 року.
Мера 121 - модернізація сільськогосподарського авуарів
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Мера 122 - підвищення економічної цінності лісів
Ще не стартувала.
Мера 123 - Збільшення доданої вартості сільськогосподарської та лісової
продукції
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Мера 125 - вдосконалення і розвиток інфраструктури, пов'язаної з
розробкою та адаптацією сільське і лісове господарство
Ще не стартувала.
Мера  141  -  підтримка  фермерських  господарств  напівпосушливий
прожитковий
Проекти мають бути подані до 27 лютого 2009 року.
Мера 142 - Створення продюсер групи
Проекти мають бути подані до 27 лютого 2009 року.
Мера 143 - надання консультативних послуг та консультантів для фермерів
Ще не стартувала.


Axis  Пріоритет  2:  Покращення  навколишнього    середовища  та
сільського простору
Мера 211 - Підтримка для знедолених гірській місцевості
Ще не стартувала.
Мера 212 - Підтримка в неблагополучних районах, за винятком гірських
районів
Ще не стартувала.
Мера 214 - Оплата агроекологічних
Ще не стартувала.
Мера 221 - перший облесенія сільськогосподарських земель
Ще не стартувала.
Axis Пріоритету 3: Покращення якості життя в сільських районах
і диверсифікації сільської економіки
Мера 312 - підтримка створення та розвитку малих підприємств
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Мера 313 - сприяння туристичної діяльності
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Мера 322 - реконструкція, розвиток сільських районів, поліпшення базових
послуг для економіки та сільського населення і сільського значення
спадщини
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
LEADER Axis
Міра 4.1 - Реалізація стратегії розвитку на місцевому рівні
Міра 4.21 - Реалізація проектів по співпраці
Ще не стартувала.
Міра 4.31 - функціонування місцевих ініціативних груп, придбання навичок і
анімація території
Ще не стартувала.
Подмера 431-1. Будівля державно-приватного партнерства
Ще не стартувала.
Подмера 431-2. Функціонування місцевих ініціативних груп, придбання
навичок і анімація території
Ще не стартувала.
Мера 511 - Технічна допомога
Міра 61 - платити прямих взаємодоповнюючих
   ЗАДІЯНІ УСТАНОВИ
   Керуючий орган: Міністерство сільського господарства та розвитку
сільських районів
   Адреса: Бухарест, B-дул Карол I, Nr. 24, сектор 3, поштовий індекс
020921, поштове відділення 37
   Тел: 0213 07 23 00
   Електронна пошта: feadrmadr.ro
   Веб: www.maap.ro
   Орган оплати: Агентства виплат з розвитку сільських районів і
рибальства
   Адреса: Головний офіс - Бухарест
   Вул. Штірбєй Воде Nr. 43, сектор 1, Бухарест
   Тел: 0214 - 02.27.79
   Електронна пошта: promovare@apdrp.ro
   Веб: www.apdrp.ro
      2.POS КЦВ - секторальних Оперативна програма
      Підвищення економічної конкурентоспроможності
        Структурні фонди 2009 - Повне керівництво
            (оновлено січня 2009 року)


   Загальні цілі
   Загальною метою цієї програми є підвищення продуктивності
румунського підприємства по скороченню розходжень у продуктивності
праці в середньому в ЄС.
   Конкретні цілі
   - Зміцнення і розвиток виробничого сектора;
   - Створення умов для сталого розвитку підприємств;
   - Підвищення потенціалу в галузі досліджень і розробок (R І D),
стимулювання  співробітництва  між  науково-дослідними  інститутами,
розвиток та інновації (RDI) і підприємств, та розширення доступу до ПІН;
   - Відкриття потенціалу інформаційних і комунікаційних технологій та
їх застосування у державному секторі (адміністрація) та приватного
(підприємств, громадян);
   - Підвищення ефективності використання енергії та енергетичної
системи, заохочення використання поновлюваних джерел енергії.
   Бюджет років
   2009 - 386097057 євро
   2010 - 506773089 євро
   2011 - 528395407 євро
   2012 - 456947159 євро
   2013 - 406462565 євро
    Всього 2284675277 Євро
               Пріоритетні Axis
Пріоритетні Axis 1: інноваційної системи та забезпечення екологічної
ефективності виробництва


   Основний   район втручання   1.1  -  Інвестиції продуктивною і
підготуватися до конкуренції на ринку підприємств, особливо МСП
Операція): надання підтримки з метою зміцнення і модернізації виробничого
сектора на матеріальні та нематеріальні інвестиції
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
1. Фінансова підтримка в розмірі до 920000 лей для інвестицій в малі та
середні підприємства Запит подання проектів продовжиться до вичерпання
бюджету (за винятком регіонів Північної Америки, Центр, Захід, Північно-
Захід, де він був призупинений подачі).


2. Фінансова підтримка на суму від 920 001 і 5 560 000 лей надано для
здійснення інвестицій в МСП
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція б) підтримки для здійснення міжнародних стандартів
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Операції с): Підтримка для доступу до нових ринків та інтернаціоналізація
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.


Основний район втручання 1.2 - доступ МСП до фінансування
Операція): Підтримка розробки гарантійним фондам
Ще не стартувала.
Операція Б): надання підтримки з метою створення компаній венчурного
капіталу
Ще не стартувала.
Основний район втручання 1.3 - Розвиток стійкого бізнесу
Операція): розробка структури підтримки бізнесу (SSA) національних і
міжнародних
Ще не стартувала.
Операція б): Підтримка консультантів для МСП
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Операції с) надання підтримки підприємствам у мережі або груп
постачальників
Ще не стартувала.


Пріоритетні Axis 2: Наукові дослідження, розвиток технологій та
інновацій для конкурентоспроможності
Основний район втручання 2.1 - CD у співпраці між університетами /
науково-дослідні інститути та розвиток компаній, щоб отримати результати,
що застосовуються в економіці
Операція 1: Науково-дослідні проекти у співпраці між університетами /
науково-дослідних установ та підприємств
Він був запущений.
Операція 2: Проекти CD на високому науково-фахівців, які будуть брати
участь з-за кордону
Ще не стартувала.
Основний район втручання 2.2 - Інвестиції в інфраструктуру RDI
Операція 1: Розвиток існуючих і нових CD CD інфраструктуру (лабораторії,
дослідницькі центри)
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція 2: Розвиток полюсів передового досвіду
Ще не стартувала.
Операції   3:  розробка  мережевого  центру  CD,  координується  на
національному рівні, так і пов'язані з європейської та міжнародної мережі,
профіль (ГРІД, GEANT)
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція 4: Зміцнення адміністративного потенціалу
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2.3 - доступ до RDI діяльності (зокрема МСП)
Операція 1: Підтримка початківців і побічних Інноваційна
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Операція 2: Розробка CD підприємств, створення нових робочих місць для
CD
Ще не стартувала.
Операції 3: Сприяння розвитку інноваційних фірм
Проекти повинні бути представлені до 4 березня 2009 року.


Пріоритетні осі 3: Інформаційні та комунікаційні технології для
державного та приватного секторів
Основний район втручання 3.1 - підтримка використання інформаційних
технологій
Операція 1: Забезпечення доступу до широкосмугового зв'язку та послуг,
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція 2: підтримка місцевих органів влади для широкосмугових мереж і
точок громадського доступу до широкосмугового Інтернету (папства), в
області ринкової кон'юнктури (сільських районів і малих міст області, у
плані доступу)
Ще не стартувала.
Операції 3: Надання підтримки МСП для широкосмугових мереж і точок
громадського доступу до широкосмугового Інтернету (папства), в області
ринкової кон'юнктури (сільських районів і малих міст області, у плані
доступу)
Ще не стартувала.
Операція 4: Підтримка підключення шкіл до Інтернету за допомогою
широкосмугового зв'язку
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 3.2 - розробка та вдосконалення електронних
державних послуг
Операція 1: надання підтримки у здійсненні рішень для електронного
управління та забезпечення підключення до широкополосних, у разі
необхідності
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція 2: Впровадження ІКТ систем в цілях підвищення оперативної
сумісності систем
Проекти мають бути подані до 22 січня 2009 року.
Операції 3: Надання підтримки реалізації заявок на E-Learning
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція 4: Надання підтримки у реалізації рішень в галузі електронного
охорони здоров'я та забезпечити підключення до широкосмугового зв'язку, у
разі необхідності
Проекти мають бути подані до 22 січня 2009 року.
Основний район втручання 3.3. Розвиток електронної економіки
Операція 1: Надання підтримки у здійсненні комплексних інформаційних
систем та інших електронних додатків для управління бізнесом
Проекти мають бути подані до 22 січня 2009 року.
Операція 2: Сприяння розвитку електронної комерції та інші електронні
рішення для бізнесу
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Axis Пріоритет 4: Підвищення енергетичної ефективності і безпеки
поставок, в контексті боротьби зі зміною клімату
Основний район втручання 4.1 - енергоефективність і розвиток (підвищення
енергетичної ефективності та стійкості енергетичної системи)
Операція)  підтримка  інвестицій  в приміщення     та обладнання       для
підприємств у галузі, що призведе до економії енергії, в цілях підвищення
ефективності використання енергії
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція б) підтримка інвестицій в розширення мережі та модернізації
транспортної  електроенергії,  природного  газу    та    нафти,  а  також
розподільних мереж на електроенергію та газ, щоб зменшити втрати мережі
та реалізації з точки зору надійності та безперервності послуга передачі і
розподілу
   Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Операції з) Інвестиції в устаткування для десульфураціі газів згоряння,
пальники з низьким NOx з фільтрами і великих груп підвищеного згоряння
Проекти мають бути подані до 31 грудня 2009 року.
Основний район втручання 4.2 - оцінка використання поновлюваних джерел
енергії для виробництва енергії "зелений"
Операція:  підтримка  інвестицій  у  модернізацію     і  розвиток   нових
потужностей  для  виробництва   електроенергії  і    тепла,  за    рахунок
використання поновлюваних джерел енергії: біомаса, водно-енергетичних
ресурсів (в одиницях з встановленої потужності, що дорівнює або менше 10
МВт), сонячна енергія, енергія вітру, біопаливо геотермальних ресурсів та
інших поновлюваних джерел енергії
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 4.3 - Диверсифікація взаємопідключення мереж з
метою підвищення надійності енергопостачання
Операція: підтримка інвестицій в об'єднання національних транспортних
мереж електро-і газових мереж у Європі
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Пріоритетні осі 5: Технічна допомога
Основний  район  втручання  5.1  -  підтримка керування,  реалізації,
моніторингу та контролю POS КЦВ
Операція): оцінка та відбір проектів
Операція б) управління та здійснення POS КЦВ
Операції с): процес моніторингу
Операція D): Процес контролю
Основний район втручання 5.2 - підтримка зв'язку, оцінки та розвитку ІТ
Операція): Повідомлення
Операція б) оцінка
Операції з): Розвиток IT
   Установами, які займаються
   Керуючий орган: міністерство економіки та фінансів
   Адреса: вул. Apolodor. 17, сектор 5, тріска 050741, Бухарест
   Телефон: 021 319 97 59
   Факс: 021 312 25 09
   Електронна пошта: dezbateri_publice@minind.ro
   Веб: www.minind.ro
   Посередництво органів
   Міністерство у справах малого та середнього бізнесу, торгівлі, туризму
   та вільних професій (колишнього Національного агентства з МСП та
   співробітництво)
   Адреса: вул. Ні Poterasi. 11, сектор 4, Бухарест
   Телефон: 021 - 3361451
   Факс: 021 - 3361843
   Електронна пошта: comunicare@minind.ro
Веб: www.mimmctpl.ro
Міністерство освіти і науки (Національний орган з наукових
досліджень)
Адреса вул. Менделєєва, Nr. 21-25, тріски 010362, сектор 1, Бухарест,
Румунія
Тел: 0213 - 19.23.26
Електронна пошта: media@mct.ro
Веб: www.mct.ro
Міністерство зв'язку та інформаційних технологій
Адреса: No Свободи просп. 14
Сектор 5, Код 050706
Телефон: 021 - 400.11.90
Факс: 021 - 311.41.31
Електронна пошта: office@mcti.ro
Веб: www.mcti.ro
Міністерство економіки та фінансів - Генеральний директорат з
енергетичної політики
Адреса: Каля Victoriei Nr. 152
Поштовий індекс 70034, Сектор 1, Бухарест
Телефон: 021 - 202.53.88
Факс: 021 - 202.53.92
Електронна пошта: asistenta-oie@minind.ro
Веб: www.oie.minind.ro
        3.POR - регіональна оперативна програма
        Структурні фонди 2009 - Повне керівництво
             (оновлено січня 2009 року)


   Загальна мета
   Підтримка   розвитку   економічної,  соціальної,  територіально
збалансованого та сталого Регіони Румунії, що відповідають їхнім потребам
і конкретні ресурси, зосередившись на міських полюсів зростання,
поліпшення інфраструктури та умов життя в бізнесі, щоб Румунія регіонів,
особливо тих, хто залишився тому, більш привабливих місць для
проживання, відвідування, інвестувати і працювати.
   Конкретні цілі
   -Підвищення соціальної та економічної ролі міських центрів через
поліцентріческого підходу для стимулювання збалансованого розвитку
регіонів;
   - Підвищення доступності в регіоні та особливо acesibilitatii містах і їх
зв'язків з навколишніми районами;
   - Підвищення якості соціальної інфраструктури в регіонах;
   - Підвищення конкурентоспроможності регіону як місця для бізнесу;
   - Збільшення внеску туризму в країнах, що розвиваються регіонах.
   Загальний бюджет
2009 - 441135485 євро
2010 - 523721833 євро
2011 - 556767943 євро
2012 - 663832914 євро
2013 - 806269201 євро
   Всього 2991727376 Євро
               Пріоритетні осі


Axis Пріоритет 1: Підтримка сталого розвитку міст - потенціал
зростання
Основний район втручання 1.1 - Схеми комплексного розвитку міст
Міський центр
Проекти мають бути подані до 31 березня 2009 року.
Полюс розвитку міст
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Зростання полюса
Проекти мають бути подані до 31 грудня 2012 року.
Axis Пріоритет 2: Покращення інфраструктури регіонального та
місцевого транспорту
Основний район втручання 2.1 - Відновлення та модернізація мережі
окружних доріг, міських вулиць - в тому числі будівництво / ремонт доріг в
поясі
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Пріоритетні Ось 3: Удосконалення соціальної інфраструктури
Основний район втручання 3.1 - відновлення, модернізація та оснащення
медичних послуг інфраструктури
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний район втручання 3.2 - відновлення, модернізацію, розвиток
інфраструктури та обладнання соціальних послуг
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний район втручання 3.3 - Удосконалення об'єктів з обладнанням
оперативної бази для втручання у надзвичайних ситуаціях
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний район втручання 3.4 - відновлення, модернізацію, розвиток
інфраструктури та обладнання, довузівської освіти, наукової та навчальної
інфраструктури для продовження
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Пріоритетні осі 4: зміцнення бізнес-середовища на місцевому та
регіональному рівнях
Основний район втручання 4.1 - Розвиток стійких бізнес-структур
регіонального та місцевого значення
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.


Основний район втручання - 4,2 Реабілітація забруднених промислових
об'єктів і nUsed і підготуватися до нових видів діяльності
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний район втручання 4.3 - підтримка розвитку мікроекономіки
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні осі 5: Сталий розвиток і туризм
Основний район втручання 5.1 - Сталий відновлення та цінності культурної
спадщини та створення / модернізації об'єктів інфраструктури, пов'язаних
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний район втручання 5.2 - Створення, розробка, модернізація
інфраструктури для забезпечення сталого відновлення природних ресурсів, з
потенціалом для розвитку туризму та підвищення якості туристичних послуг
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 5.3 - Розвиток туристичного потенціалу та
створення необхідної інфраструктури для підвищення Румунії привабливості
як для туристів
Операція - створити Національний центр інформації та туристської
діяльності (CNIPT) і оснащення їх
Проекти мають бути подані до 1 жовтня 2009 року.
Операція - розвиток та зміцнення внутрішнього туризму шляхом підтримки
просування конкретних товарів і конкретних маркетингових заходів
Проекти мають бути подані до 16 січня 2009 року.
Операція - заохочення національних туристичних брендів
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Пріоритетні Axis 6: Технічна допомога
Основний район втручання 6.1 - підтримка реалізації, управління та оцінки
діяльності Регіонального Оперативного
Основний район втручання 6.2 - підтримка заходів з реклами та інформації
про POR


Установами, які займаються
POR Керуючий орган: Міністерство розвитку, громадських робіт і
житлового будівництва
   Адреса: вул. Apolodor Nr. 17, Бухарест, сектор 5
   Телефон: 0 37 - 211 14 09
   Електронна пошта: info@mdlpl.ro
   Веб-сайт: www.mdlpl.ro
   Проміжні органів POR
   Регіональне агентство з розвитку Північно-Сходу (Підаєв Північно-
   Схід)
   Адреса: вул. Литов Draghescu немає. 9, Пятра Нямц, повіт Нямц
   Тел: 0233 - 218071
   Факс: 0233 - 218072
   Електронна пошта: adrnorest@adrnordest.ro
   Веб-сайт: www.adrnordest.ro
   Регіональне агентство з розвитку Південно-Східної (Південно-Східна
   ДОПОГ)
Адреса: С-та Індепенденцей nr.1, поверх 5, кімната 513, Braila, Браіла
повіт, поштовий індекс 810210
Тел: 0339 - 401018
Факс: 0339 - 401017
Електронна пошта: adrse@adrse.ro
Веб-сайт: www.adrse.ro
Агентство регіонального розвитку Південної Мунтенія (ДОПОГ
Мунтенія Sud)
Адреса: вул. 1 грудня 1918 номера 1, калараш, калараш повіт,
поштовий індекс 910019
Тел: 0242 - 331769
Факс: 0242 - 313167
Електронна пошта: office@adrmuntenia.ro
Веб-сайт: www.adrmuntenia.ro
Агентство  регіонального   розвитку  Південно-Західної  OLTENIA
(ДОПОГ OLTENIA С.В.)
Адреса: вул. Unirii nr.19, камери 86,87,40, Крайова, Dolj повіт,
поштовий індекс 200585
Тел: 0251 - 418240 Факс: 0251 - 412780
Електронна пошта: office@adroltenia.ro
Веб-сайт: www.adroltenia.ro
Агентство Регіонального Розвитку Заходу (Західна ЗРД)
Адреса: вул. Проголошення Тімішоара Nr. 5, Тімішоара, Timis повіт,
поштовий індекс 300054
Тел: 0256 - 491923
Факс: 0256 - 491981
Електронна пошта: office@adrvest.ro
Веб-сайт: www.adrvest.ro
Агентство  регіонального   розвитку  Північно-Заходу   (Північно-
Західний ЗРД)
Адреса: вул. Sextil Puscariu немає. 2, Клуж-Напока, Клуж повіт,
поштовий індекс 400111
Тел: 0264 - 431550
Факс: 0264 - 439222
Електронна пошта: adrnv@mail.dntcj.ro
Веб-сайт: www.nord-vest.ro
Агентство регіонального розвитку Центр (Центр ДОПОГ)
Адреса: площа Європи, бл 32d, Алба-Юлія, Альба повіт, поштовий
індекс 510096
Тел: 0258 - 818616/int. 110
Факс: 0258 - 818613
Електронна пошта: office@adrcentru.ro
Веб-сайт: www.adrcentru.ro
Агентство Регіонального Розвитку Ilfov Бухарест (Бухарест Ilfov
Підаєв)
Адреса: Каля Victoriei Nr. 16-20, т. н. , І інші. 2, сектор 3, Бухарест
Телефон: 021 - 315 9659
Факс: 021 - 315 9665
Електронна пошта: contact@adrbi.ro
Веб-сайт: www.adrbi.ro
Аудиторська: Палата аудиторів
Адреса: вул. Ні Лев Толстой. 22-24, тріски 011948, сектор 1, Бухарест
Телефон: 021 - 307 87 20 Факс: 021 - 307 88 25
Електронна пошта: info@rcc.ro
Веб: www.rcc.ro
Орган сертифікації та оплати:
Міністерство економіки та фінансів
Адреса: немає Apolodor. 17, сектор 5, тріска 050741, Бухарест
Тел. Центральний: 021 319 97 59
Загальні Факс: 021 312 25 09
Електронна пошта: dezbateri_publice@minind.ro
Веб: www.minind.ro
      4.POS DRU - секторальних Оперативна програма
            Розвиток людських ресурсів
         Структурні фонди 2009 - Повне керівництво
             (оновлено січня 2009 року)


   Загальна мета
   Загальна мета полягає у розвитку людського капіталу та підвищення
конкурентоспроможності на основі поєднання освіти та безперервної освіти,
ринку праці та надання більш широких можливостей для подальшої участі
на сучасному ринку праці, гнучкий і включає 1650000 чоловік.
Конкретні цілі
- Сприяння освіті та початкової і безперервної підготовки кадрів за якістю, в
тому числі вищої освіти та наукових досліджень;
- Сприяння розвитку підприємницької культури та підвищення якості та
продуктивності праці;
- Сприяти Включення молоді на ринку праці;
- Розробка сучасного ринку праці, гнучкого і всеосяжного;
- Стимулювання вставки ринку праці неактивних людей, у тому числі у
сільській місцевості;
- Удосконалення системи державної служби зайнятості;
- Полегшення доступу уразливих груп населення до освіти і ринку праці.
Загальний бюджет
2009 - 452584803 євро
2010 - 538429514 євро
2011 - 595593519 євро
2012 - 666545305 євро
2013 - 679876212 євро
   Всього 5904305634 Євро
                Пріоритетні осі
Пріоритетні Axis 1: Освіта та підготовка кадрів в підтримку росту і
розвитку суспільства, заснованої на знаннях
Основний район втручання 1 - Доступ до освіти і початкової професійної
підготовки
"Краще освіта для всіх"
 Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Школа для всіх"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2 - Якість у сфері вищої освіти
"Університет майбутнього"
 Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Університет для ринку праці"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 3 - Розвиток людських ресурсів в галузі освіти та
підготовки кадрів
"Професійна освіта та підготовка кадрів"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Кар'єра Освіта та навчання"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основне втручання 4 - Якість у продовженні підготовки кадрів
"Кваліфікація за Європі
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Партнери в області підготовки кадрів '
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основне втручання 5 - докторських і після захисту докторської Програми в
підтримку наукових досліджень
"Докторської програми краще"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні Axis 2: зв'язок протягом всього життя, на ринку праці
Основний район втручання 1 - Перехід від школи до життя
"Учитесь торгівлі"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Учитесь свою кар'єру!"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2 - профілактика і корекція в ранньої школі
"Другий шанс освіти"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Не кинути школу!"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 3 - Доступ і участь у продовженні підготовки
кадрів
"Кваліфікація - шанс на майбутнє!"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Не ви!"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні Ось 3: Підвищення пріспособляемості працівників і
підприємств
Основний район втручання 1 - сприяння розвитку підприємницької культури
"Підприємництво, альтернатива кар'єри"
Регіон Бухарест-Ilfov
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Центр Регіон
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Північно-Східного регіону
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Північно-Захід
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Регіон Південно-Східної
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Південний регіон Мунтенія
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Регіон Південно-Західна
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Західний регіон
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2 - навчання і підтримка для підприємств і
працівників в цілях сприяння адаптації
"Компетенції по конкурентоспроможності"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Пріспособляемость і гнучкість"
Регіон Бухарест-Ilfov
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Центр Регіон
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Північно-Захід
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Регіон Південно-Західна
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Південний регіон Мунтенія
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Регіон Південно-Східної
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Північно-Східного регіону
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 3 - Розвиток партнерських зв'язків та заохочення
ініціатив в області соціальних партнерів та громадянського суспільства
"Працювати разом"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Партнерство в області зайнятості"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні Axis 4: Модернізація державної служби зайнятості
Основних напрямків діяльності 1 - Зміцнення потенціалу SPO служби
зайнятості
"Якість послуг у сфері зайнятості"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Служби зайнятості ефективними "
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2 - SPO підготовки власного персоналу
"Професіонали на ринку праці"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Фахівці в області зайнятості"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні Axis 5: Сприяння активній працевлаштування заходи
Основних напрямків діяльності 1 - Розробка і здійснення активних заходів в
області зайнятості
"Ринок праці Інтеграція"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Будь активним на ринку праці?
Центр Регіон
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Західний регіон
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Регіон Південно-Західна
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Північно-Захід
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Південний регіон Мунтенія
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Північно-Східного регіону
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Регіон Південно-Східної
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2 - Розвиток довгострокового сталого розвитку
сільських районів у плані розвитку людських ресурсів і зайнятості.
"У сільських районах - можливості працевлаштування"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"У сільських районах - більше, ніж сільське господарство"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні Axis 6: Сприяння соціальної інтеграції
Основний район втручання 1 - Розвиток соціальної економіки
"За краще життя"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Економіка та соціальної солідарності"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2 - Покращення доступу до інформації та участі
вразливих груп населення на ринку праці
"Разом, на ринку праці"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 3: заохочення рівності можливостей на ринку
праці
"Рівних можливостей і поваги"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основне втручання 4 - транс-національної ініціативи в тому числі на ринку
праці
«Транснаціональне партнерство"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
"Обмін належної практики"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні Axis 7: Технічна допомога
Основних напрямків діяльності 1 - Підтримка в реалізації, управління та
оцінки загального POS DRU
Основний район втручання 2 - підтримка просування та комунікації POS
DRU
Установами, які займаються
Керуючий орган: міністерство праці, сім'ї та рівних можливостей
Адреса: вул. Шлях Plevnei немає. 46-48, сектор 1, Бухарест
Тел: 0213 - 15 02 09
Факс: 0213 - 15 02 06
Електронна пошта: posdru@fseromania.ro
Веб: www.fseromania.ro
5.POS M - Галузева оперативна програма з навколишнього середовища
         Структурні фонди 2009 - Повне керівництво
              (оновлено січня 2009 року)
   Загальна мета
   Загальна мета полягає у захисті і поліпшення якості навколишнього
середовища та умов життя в Румунії, в цілях дотримання актів
навколишнього середовища.
Конкретні цілі
- Поліпшення якості та доступу до інфраструктури водопостачання і
каналізації на основі положення в галузі водопостачання та санітарії в
більшості міських районів в 2015 році і створення структур для ефективного
регіонального управління водопостачання / каналізації;
- Розвиток сталого управління відходами шляхом вдосконалення управління
відходами і скорочення числа історично забруднених районах, по крайней
мере на 30 графство, до 2015 року;
- Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та зменшення
кліматичних   змін,  викликаних  опалювальних    систем  в  найбільш
забруднених населених 2015;
- Охорона та підвищення біологічного різноманіття та природної спадщини
шляхом підтримки управління охоронюваних територій, в тому числі
здійснення мережа "Натура 2000";
-  Зниження   ризику  стихійних  лих  населення,  шляхом    здійснення
превентивних заходів, в найбільш уразливих районах, до 2015 року.
Загальний бюджет
2009 - 578507217 євро
2010 - 683350731 євро
2011 - 761146030 євро
2012 - 848813721 євро
2013 - 930977111 євро
   Всього 3802794810 Євро


                 Пріоритетні осі
Пріоритетні Axis 1: Розширення та модернізація водопостачання та
каналізації
Проекти мають бути подані до 31 грудня 2011 року.
Пріоритетні Axis 2: Розробка комплексного управління відходами та
реабілітації забруднених об'єктів історично
Основний район втручання 2.1 - Розробка комплексної утилізації відходів та
розширення інфраструктури з управління відходами
Проекти мають бути подані до 31 грудня 2011 року.
Основний район втручання 2.2 - відновлення районів, забруднених історії
Ще не стартувала.
Пріоритетні осі 3: Зниження рівня забруднення навколишнього
середовища та зниження наслідків зміни клімату шляхом реорганізації
та  відновлення  систем    централізованого  теплопостачання  для
досягнення цільових показників ефективності використання енергії у
населених пунктах, найбільш постраждалих від забруднення
Основний район втручання 3.1 - відновлення систем опалення в міських
районах, гарячі (гаряча точка)
Ще не стартувала.
Пріоритетні Axis 4: впровадження відповідних систем керування для
природи
Проекти мають бути подані до 30 квітня 2009 року.
Основний район втручання 4.1 - розвиток інфраструктури та планів щодо
захисту біологічного розмаїття і "Натура-2000
Ще не стартувала.
Пріоритетні Axis 5: Здійснення адекватної інфраструктури, природних
ризиків найбільшою мірою схильні до ризику
Основний район втручання 5.1 - Захист від повеней
Ще не стартувала.
Основний район втручання 5.2 - Скорочення прибережної ерозії
Ще не стартувала.
Пріоритетні Axis 6 "Технічна допомога"
Основний район втручання 6.1 - Підтримка для управління та оцінки POS
Основний район втручання 6.2 - Підтримка для інформації та реклами
Система управління
Керуючий орган: Міністерство охорони навколишнього середовища і
сталого розвитку
Адреса: вул. Юстиції, ні. 59-61, сектор 4, Бухарест
Телефон: 021 - 301 83 49
Факс: 021 - 316 07 78
Електронна пошта: @ malina.frateanu mmediu.ro
Веб: www.mmediu.ro
Посередництво органів
Проміжний орган регіону Північно-Східної Бакеу 1
Адреса: Б-г. Ionita Санд Sturza, немає. 78, тріска 600269
Тел.: 0234 - 206 116
Факс: 0234 - 515 501
Електронна пошта: @ programare.pos arpmbc.ro
Проміжні тіла 2 Регіон Південно-Східної Галац
Адреса: вул. Немає порту. 23
Тел: 0236 - 325 325
Факс: 0236 - 325 515
Електронна пошта: programare@mediuse.ro
Проміжні органу регіону 3 Южно Мунтенія Пітешті
Адреса: вул. Крайова, немає. 32
Тел: 0248 - 211 433
Факс: 0248 - 211 433
Електронна пошта: programare.oi @ arpmsm3.ro
Проміжні тіла 4 Регіон Південно-Західного Крайова
Адреса: вул. Штефан чел Маре, Nr. 12, тріска 200130
Тел / факс: 0251 - 431 643
Електронна пошта: poscraiova@yahoo.com
Проміжний орган Регіон 5 Західна Тімішоара
Адреса: вул. Amurgului немає. 1, тріска 300278
Тел / факс: 0256 - 226 675
Електронна пошта: @ instrumente.structurale ipmtm.ro
Проміжний орган Регіон 6 Північно-Західного Клуж-Напока
Адреса: вул. Ні шахтарі. 47, тріска 400409
Тел / факс: 0264 - 418 714
Електронна пошта: office@posmediucj.ro
Проміжний орган Сібіу Центр Регіон 7
Вул. Крістіан, немає. 21, тріска 550073
Тел / факс: 0269 - 211 512
Електронна пошта: @ office.oi arpmsb.ro
Проміжний орган SOP навколишнього Бухарест
Адреса: вул. Сл.т. Олександр Borneanu немає. 4, 6
Телефон: 021 - 315 77 17
Факс: 021 - 315 77 18
Електронна пошта: instrumentestructurale_arpmb@yahoo.com
    6.POS ВФГ - секторальних Оперативна програма Розвиток
            адміністративного потенціалу
Структурні фонди 2009 - Повне керівництво (оновлено січня 2009 року)
   Загальна мета
   Загальна мета полягає в тому, щоб PODCA внесок у державне
управління більш ефективним і більш ефективні у соціально-економічну
користь румунського суспільства.
Конкретні цілі
- Отримання деяких структурних поліпшень і процес управління циклом
державної політики;
- Підвищення якості та ефективності надання державних послуг, з упором на
процес децентралізації.
Загальний бюджет
2009 - 40850990 євро
2010 - 41668010 євро
2011 - 29865828 євро
2012 - 24604847 євро
2013 - 22706759 євро
   Всього 159696434 ЄВРО
               Пріоритетні осі
Axis Пріоритет 1: Поліпшення структури та процесу цикл управління
Основних напрямків діяльності 1 - Удосконалення процесу прийняття
рішень в політико-адміністративної
Операція "Стратегії регіонального розвитку"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Основний район втручання 2 - Підвищення підзвітності органів державного
управління
Ще не стартувала.
Основний район втручання 3 - підвищення ефективності діяльності
організації
Операція "Перегляд структури та впровадженні сучасних інструментів"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція "навчальні програми в таких галузях, як закупівлі, ECDL, іноземні
мови, розробка проекту, проведення торгів і управління проектами і т.д.".
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Операція:   "Розвиток  системи  післядипломної  програми  з  розвитку
управлінських кадрів з керівних посад в державному управлінні"
Крайній термін подачі заявок на фінансування закінчився.
Пріоритетні Axis 2: Підвищення якості та ефективності надання
державних послуг, з упором на процес децентралізації
Основних   напрямків  діяльності  1  -  Підтримка  процесу  галузевої
децентралізації послуг
Ще не стартувала.
Основний район втручання 2 - Підвищення якості та ефективності надання
послуг
Ще не стартувала.
Ось Пріоритет 3: Технічна допомога
Основних напрямків діяльності 1 - Підтримка в реалізації, управління та
оцінки загального PODCA та підготовці наступного програмного заходу
Основний район втручання 2 - Підтримка діяльності спілкування і
заохочення PODCA
Установами, які займаються
Керуючий орган: Міністерство внутрішніх справ та адміністративної
реформи
Адреса: ринок революції 1, розділ. 1, Бухарест
Телефон: 021 / 303.70.80
Електронна пошта: amdca@mira.gov.ro Веб: www.mira.gov.ro
         7.POP - Оперативна програма по рибальству
Структурні фонди 2009 - Повне керівництво (оновлено січня 2009 року)
   Загальна мета
   Розвиток конкурентоспроможної рибної промисловості, сучасного та
динамічного діяльність на основі сталого рибальства і аквакультури,
розглянути аспекти охорони навколишнього середовища, соціального
розвитку та економічного добробуту.
   Конкретні цілі
- Розвиток конкурентоспроможності та стійкості сектора рибальства
початкового;
- Розвиток ринку рибних продуктів;
- Підтримка сталого розвитку риболовних районів та підвищити якість життя
в цих районах;
- Надання підтримки у здійсненні відповідних СП в СЛТ.
Загальний бюджет
2009 - 30156234 євро
2010 - 36391468 євро
2011 - 39257052 євро
2012 - 42262575 євро
2013 - 45362301 євро
   Всього 193429630 євро
               Пріоритетні осі
Пріоритетні Axis 1: Заходи щодо адаптації спільноти риболовецького
флоту
Міра 1.1 - підтримка громадських постійного припинення промислової
діяльності
Ще не стартувала.
Міра 1.2 - державна підтримка за тимчасове припинення діяльності,
риболовля
Ще не стартувала.
Міра 1.3 - Інвестиційні судна та вибірковості
Ще не стартувала.
Міра 1.4 - прибережного рибальства дрібномасштабні
Ще не стартувала.
Мера 1,5 - соціально-економічні компенсації
Ще не стартувала.
Пріоритетні Axis 2: Аквакультура, рибальство внутрішніх, переробки
та збуту продуктів, отриманих від рибальства і аквакультури
Міра 2.1 - Інвестиції у виробничі аквакультури
Ще не стартувала.
Міра 2.2 - Заходи acva-середовищі
Ще не стартувала.
Міра 2.3 - Заходи громадської охорони здоров'я
Ще не стартувала.
Міра 2.4 - Заходи здоров'я тварин
Ще не стартувала.
Мера 2.5 - з рибальства у внутрішніх водах
Ще не стартувала.
Міра 2.6 - інвестиції в переробку та збут
Ще не стартувала.
Пріоритетні осі 3: Заходи, що представляють взаємний інтерес
Міра 3.1 - Колективні дії
Ще не стартувала.
Міра 3.2 - захист і розвиток дикої фауни і флори
Ще не стартувала.
Міра 3.3 - риболовецькі порти та посадку центри та притулки
Ще не стартувала.
Міра 3.4 - Розвиток нових ринків і просування кампанії
Ще не стартувала.
Мера 3.5 - Пілотні проекти
Ще не стартувала.
Пріоритетні Axis 4: Сталий розвиток промислових районів
Міра 4.1 - Вибір локальних груп
Submasura 4.1.a - Підтримка для державно-приватного партнерства та
комплексної стратегії розвитку на місцевому рівні
Ще не стартувала.
Submasura 4.1.b - підтримка реалізації комплексних місцевих стратегій
Ще не стартувала.
Міра 4.2 - підтримка співпраці між діями місцевих групах
Ще не стартувала.
Пріоритетні осі 5: Технічна допомога
Установами, які займаються
Керуючий орган: Національне агентство з питань рибного господарства та
аквакультури
Адреса: Sos Oltenitei немає. 35-37, Башта Блоку, та інші. 5, сектор 4,
Бухарест
Телефон: 021 - 634.44.29
Факс: 021 - 3326132
Електронна пошта: anpa@anpa.ro, inspectie@anpa.ro
Веб: www.anpa.ro
Орган сертифікації: Платежі Агентство з розвитку сільських районів і
рибальства
Адреса: вул. Stirbei Воде Nr. 43, сектор 1, Бухарест
Телефон: 021 - 402.27.79
Електронна пошта: cabinet@apdrp.ro
Веб: www.apdrp.ro
Аудиторська: Палата аудиторів
Адреса: вул. Лев Толстой. 22-24, тріски 011948, сектор 1, Бухарест
Телефон: 021 - 307 87 20
Факс: 021 - 307 88 25
Електронна пошта: info@rcc.ro
Веб: www.rcc.ro
     8.POS T - Галузева оперативна програма Транспорт
        Структурні фонди 2009 - Повне керівництво
             (оновлено січня 2009 року)
   Загальна мета
   Загальна мета програми полягає в тому, щоб сприяти стійкої
транспортної системи в Румунії, які будуть сприяти безпечного перевезення,
швидка й ефективна людей і товарів на відповідному рівні послуги за
європейськими стандартами, як національних, так і європейським та
міжнародним .
Конкретні цілі
- Розвиток міжнародних перевезень і транзиту людей і власності в Румунії,
забезпечуючи зв'язок для ефективного порту Констанца і транзит людей з
країн ЄС на півдні, на модернізацію і розвиток TEN-T мережах необхідно,
які застосовують принципи охорони навколишнього середовища необхідно .
- Сприяння ефективному пересуванню людей і товарів між Румунією та
передача країні пріоритетним осям на модернізацію і розвиток національних
і TEN-T, у відповідності з принципами сталого розвитку.
- Сприяння розвитку збалансованих модальні перевезень, заснованого на
дотриманні конкурентні переваги кожного виду транспорту, заохочуючи
розвиток залізничного транспорту і судноплавства між видами.
- Сприяння забезпеченню сталого розвитку, особливо шляхом мінімізації
негативного впливу транспорту на навколишнє середовище та підвищення
його безпеки.
Загальний бюджет
2009 - 770539727 євро
2010 - 913436617 євро
2011 - 983487517 євро
2012 - 1053278629 Євро
2013 - 1125640063 Євро
    Всього 4846382553 Євро
Пріоритетні осі
Пріоритетні Axis 1: Модернізація та розвиток пріоритетних осей TEN-
T в цілях розвитку стійкої транспортної системи, інтегрованої в
європейську транспортну мережу
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний  район  втручання  1.1-модернізація  і  розвиток  дорожньої
інфраструктури вздовж осі-TEN-T НЕ пріоритет. 7
Основний район втручання 1,2 - модернізація та розвиток інфраструктури
вздовж осі-TEN-T НЕ пріоритет. 22
Основний район втручання 1,3 - модернізація і розвиток судноплавства
уздовж осі TEN-T НЕ пріоритет. 18
Пріоритетні   Axis  2:  Модернізація  та   розвиток  національної
транспортної вісі за TEN-T пріоритетів сталого розвитку національної
транспортної системи
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний район втручання 2.1 - модернізація і розвиток національної дороги
Основний район втручання 2,2 - модернізації та розвитку національної
залізничної інфраструктури та послуг для пасажирів
Ще не стартувала.
Основний район втручання 2,3 - модернізація і розвиток морських портів і
річкових
Ще не стартувала.
Основний район втручання 2,4 - модернізація та розвиток повітряного
транспорту. Ще не стартувала.
Пріоритетні Ось 3: Сталий розвиток транспортного сектору на більш
високий рівень захисту навколишнього середовища, здоров'я людини та
забезпечення безпеки пасажирів
Запит про подання проектів продовжують виснажувати бюджет.
Основний район втручання 3.1 - Сприяння в ТРАНСПОРТНИХ
Ще не стартувала.
Основний район втручання 3.2 - підвищення безпеки руху на всіх видах
транспорту
Основний район втручання 3.3 - Мінімізація негативного впливу транспорту
на навколишнє середовище
Axis 4: Технічна допомога
Основний район втручання 4.1 - підтримка ефективного управління,
впровадження, моніторингу та контролю ДОЛЖНОСТИ
Основний район втручання 4.2 - Підтримка інформації та реклами на POST
Установами, які займаються
Керуючий орган: Міністерство транспорту
Адреса: бульвар Dinicu Golescu немає. 38, Сектор 1, Бухарест
Тел: 0750032 260
Email: @ liliana.barna mt.ro
Веб: www.mt.ro
Сертифікація та оплати: Міністерство економіки та фінансів
Адреса: немає Apolodor. 17, сектор 5, тріска 050741, Бухарест
Телефон: 021 319 97 59
Факс: 021 312 25 09
Електронна пошта: dezbateri_publice@minind.ro
Веб: www.minind.ro
Аудиторська: Палата аудиторів
Адреса: вул. Ні Лев Толстой. 22-24, тріски 011948, сектор 1, Бухарест
Телефон: 021 - 307 87 20
Факс: 021 - 307 88 25
Електронна пошта: info@rcc.ro
Веб: www.rcc.ro
  9.POS AT - Оперативна програма по наданню технічної допомоги
        Структурні фонди 2009 - Повне керівництво
            (оновлено січня 2009 року)
   Загальна мета
   Загальною метою програми є надання підтримки процесу координації
та сприяння ефективному здійсненню та поглинання ефективності та
прозорості структурних інструментів у Румунії.
   Конкретні цілі
- Забезпечити підтримку та належні інструменти для координації та
здійснення дієвих та ефективних структурних інструментів на період 2007-
2013 років та підготовки до наступного періоду програмування структурних
інструментів.
- Забезпечити скоординовано поширення інформації про національні
загальних структурних інструментів та здійснення Плану дій по АКІС, у
відповідності з Національною стратегією комунікацій для Структурні
інструменти.
   Загальний бюджет
2009 - 26221919 євро
2010 - 26746357 євро
2011 - 34460571 євро
2012 - 38078930 євро
2013 - 38840510 євро
   Всього: 164348287 євро
   Пріоритетні осі
Пріоритетні Axis 1: Надання підтримки у здійсненні структурних
інструментів та координації програм
Основний район втручання 1.1 - Підтримка для управління та здійснення
структурної Інструменти
Основний район втручання 1.2 - оцінка
Основний район втручання 1.3 - Підготовка кадрів по горизонталі
управління програм / проектів
Основна область 1.4 втручання - операції управління адміністрації по
можливості, АКІС, сертифікації та оплата адміністрації та аудиту
Пріоритетні   Axis  2:  Подальший  розвиток  та  підтримка  для
забезпечення функціонування єдиної системи управлінської інформації
Основний район втручання 2.1 - Розробка та експлуатація SMIS і цифрової
мережі
Основна область 2.2 втручання - операція SMIS Центральна група та мережа
координаторів
Основний район втручання 2.3 - Навчання користувачів, розподіл керівних
принципів і процедур, керівництв користувача та інформацію про діяльність
SMIS
Основний район втручання 2,4 - придбання обладнання та послуг ІТ І C
Пріоритетні осі 3: Поширення інформації та розвиток Структурні
інструменти
Основний район втручання 3.1 - Поширення інформації та спільного
проведення рекламної діяльності в структурних інструментів, виділених
Румунії
Основна область 3.2 втручання - операція Інформаційний центр по
Структурні інструменти
    Установами, які займаються
    Керуючий орган: Міністерство економіки та фінансів
Адреса: немає Apolodor. 17, сектор 5, тріска 050741, Бухарест
Телефон: 021 319 97 59
Факс: 021 312 25 09
Електронна пошта: dezbateri_publice@minind.ro
Веб: www.minind.ro
БІЗНЕС-ПЛАН - РЕЗЮМЕ


Те, що бізнес-план? Тут необхідно, однак, що малі та середні підприємці
місце дуже рідко. Формулювання бізнес-плану складається з чотирьох
розділів:
1) опис бізнесу;
2) маркетинговий план;
3) план управління;
4) фінансовий план.
Додатки до бізнес-план повинен містити резюме бізнес-документів і
додатків фінансових прогнозів.


Опис бізнесу
У цьому розділі необхідно зробити докладний опис вашого бізнесу. Стоїть
питання ставиться: Які бізнес-я? При відповіді на це питання, не забудьте
включити продукту, ринку та послуг, а також чітке опис того, що робить
ваш бізнес унікальним (унікальний момент продажу). Добре б знати,
незважаючи на те, що, як вам розробити бізнес-план, швидше за все,
доведеться змінити і свою чергу, первинні питання.
Розділ, присвячений опису бізнес поділяється на три підрозділи. Перший
опис самого свого бізнесу, друга описує товар або послугу, які ви плануєте
запропонувати їй, а третій описує розташування вашого бізнесу, і чому це
необхідно.


А. Опис бізнес
1. Юридична форма бізнесу: власності, партнерства, корпорації. Ліцензії та
дозволи потрібно;
2. Вид діяльності: торгівля, виробництво, сервісне обслуговування;
3. Який ваш продукт або послугу;
4.Precizeaza якщо бізнес новий, незалежний, придбання, розширення,
франшизи;
5. Чому Ваш бізнес буде приносити прибуток? Які можливості для розвитку?
Франшиза буде впливати на темпи економічного зростання?
6.Cand вийде належного бізнесу (день, час);
7.Ce ви дізналися про бізнес, в якому ви запускає із зовнішніх джерел
(постачальники, банки, спеціалізовані видання і т.д.).
Обложка включає ім'я, адресу, номери телефонів та імена всіх акціонерів. Не
забудьте підкреслити аспект унікальності (унікальна точка продажу) вашого
бізнесу, то чому і яким чином залучати споживачів. Поставте значення в
будь-якої ідеї чи нові функції, які могли б збільшити ваші шанси на успіх.
Опис бізнес повинен чітко визначити цілі і завдання бізнесу, і показати, що
ви і не хочете бути в цьому бізнесі.


Товар / послуга


Намагається представити переваги товару чи послуги від споживачів
перспективу. Успішний підприємець знає, що хоче споживач, або,
принаймні, має уявлення про своїх очікуваннях. Таке прогнозування
дозволяє в значній мірі в досягненні задоволеності клієнтів і лояльності її
формування, і, безумовно, є хорошою стратегією для подолання конкуренції
або навіть видалити.


Опис:
1.Ceea ви продаєте;
2.Ce вигоди для споживачів;
3.Ce продукції потрібно, і якщо вони будуть забезпечувати стійкий
продажів;
4.Ce залучити різні продукт або послуга для Вас.
Місцезнаходження


Успіх або невдача вашого бізнесу багато в чому залежить від їхнього місця
розташування. Ви повинні бути близькі до споживачів: вони мають почуття
безпеки та доступності. Розглянемо наступні питання, при написанні цього
розділу:
1.Care розташування потреби?
2. Скільки простору потрібно?
3.De що бажано області і це будівництво?
4.Este легко доступні? Розташований в галузі транспорту в загальному?
Вуличне освітлення є адекватним?
5.Exista ринку демографічного або інтерес?


План маркетингу


Маркетинг відіграє важливу роль в успіху інвестицій. Наскільки збуту для
продукції буде залежати успіх вашого бізнесу. Ключовим елементом плану
маркетингу для досягнення успіху є гарне знання потреб, бажань та
очікувань клієнтів. Виявлення таких факторів, ви можете створювати
маркетингові стратегії, які дозволять вам прокидатися і задовольнити ваші
потреби клієнтів. Визначте ваші клієнти в залежності від віку, статі, доходу,
рівня освіти, місця проживання.
 По-перше, вам зосередитися на тих клієнтів, які майже напевно зробить для
вашого продукту. Поряд зі збільшенням кількості клієнтів, необхідно
змінити, і маркетингового плану, в тому числі ceilalati.
Створення бізнес-плану, дайте відповідь на наступні питання:
1.Cine ваші клієнти? Визначте ваші цільові ринки.
2.Piata ввести зростає? Постійна? У занепаді?
Бути продовжений 3.Poate ринку?
4.Cum ви будете залучати, зберігати і розвивати ринкову частку?
5.Care політика цін?


Конкурс


Конкуренція є способом життя. Ми знаходимося в постійній конкуренції за
робочі місця, просування по службі, стипендії, спортивних і практично в
кожному аспекті життя. Націй є конкуруючими завоювати споживчий ринок
у всьому світі, а також власників малих і середніх підприємств. Бізнес-
середовище є нестійкій та високим рівнем конкуренції, з тим щоб бути
успішним, ви повинні знати, добре конкуренції.
Тай 1.Care є перші п'ять конкурентів?
Тай 2.Cine є непрямими конкурентами?
3.Cum їхніх підприємств є: постійне, збільшення в занепаді?
4.Ce винесли уроки з їх діяльності? З реклами, яка буде робити?
5.Care мають свої сильні і слабкі сторони?
6.Prin те, що ваш продукт не відрізняється від них?
Моніторинг конкурентів. Зберігати файли окремо для кожної частини:
реклама, рекламні матеріали, цінову політику. Дослідницька sloganele них. Є
короткі, описові, привабливою? Робити все це допоможе вам краще
дізнатися ваших конкурентів.
Політики і продажна ціна


Цінова політика є ще однією маркетинговою технікою, щоб допомогти вам
бути конкурентоспроможними на ринку. Дослідження цінової політики
конкурентів тай, і ви будете знати, якщо ваші ціни в одну і ту ж лінію з
конкурентами, в районі ринку, і якщо вони усвідомлюють промисловості
практики.
Деякі з цін стратегії є:
1.Costurile цін і роздрібних продажів;
2.Pozitia конкурентоспроможними;
3.Preturi нижче, ніж у конкурентів;
4.Preturi в порівнянні з конкурентами;
5.Preturi підтримали;
6.Preturi кілька;
7.Costurile цін та послуг (для бізнес-послуг);
8.Componenta служби
9.Costurile матеріалів;
10.Costurile виробництва;
11.Costurile директора.
Ключем до успіху є наявність добре продуманої стратегії, то встановити
політику та постійно стежити за цінами та операційних витрат для
забезпечення вашої прибутку.


Реклама та зв'язки з громадськістю


Те, яким чином ми сприяємо товарів і послуг може призвести до видалення
або знешкодження вашого бізнесу. Наявність хороших товарів чи послуг без
сприяння їх не так, якщо ви якимось бізнесом. Багато хто підрядники
працювати під впливом помилковою ідею про те, що бізнес сприяє сам і
керує, що гроші повинні бути використані для реклами і просування в інших
галузях діяльності.
Реклама і просування в життя лінію для бізнесу, і повинна розглядатися як
така.
Щоб створити план, який використовує рекламу і мереж (мережі
електронних списків, дискусій по електронній пошті) полягає в тому, щоб
сприяти Вашому бізнесу. Розробка короткостроковій та описовий текст,
який буде чітко визначити ваші товари і послуги, розміщення і ціни.
План управління


Запуск бізнесу потрібно щось більше, ніж прагнення до вашим власним
босом. Передбачається, цілеспрямованість, наполегливість, вміння приймати
рішення і здатність обробляти до обох працівників, а також фінанси. План
управління (спільно з фінансовим управлінням та маркетинг-плану) закласти
основу для успіху вашого бізнесу.
Як і основні засоби та обладнання, люди ресурсів - вони є найбільш
важливим активом підприємства. Ви виявите, що співробітники та групи
грають важливу роль у всіх операціях свого бізнесу. У постійно, то
обов'язково знати, які є якостями, які ви і не ви, так як вам доведеться
наймати співробітників, щоб замінити свою недоліків. Воно є обов'язковим,
що Ви самі знаєте, як диск, і звертатися зі своїми співробітниками.
Включення їх в команді. Тримайте їх в курсі змін і завжди просимо їх про
огляді.
Співробітників часто мають чудові ідеї, які можуть призвести до охопити
нові сегменти ринку, вдосконалення продуктів та послуг для існуючих чи
нових продуктів і послуг, які можуть підвищити конкурентоспроможність
менше.
Ваш план повинен відповісти на деякі питання, такі, як:
1. Як допомогти своєму досвіду підприємницької новий бізнес?
2. Які ваші слабкі сторони і як можна компенсувати?
3. Хто буде частиною команди управління?
4. Які сильні та слабкі сторони управлінської команди?
5. Які його обов'язки?
6. Чи є ці обов'язки чітко визначені?
7. Ми підтримуємо цю роботу?
8. Яка в даний час потреби в персоналі?
9. Які ваші плани на найм і навчання персоналу?
10. Яка заробітна плата, пільги, відпустку, ви надаєте?
11. Які переваги, якщо такі є, ви можете дозволити собі в даний момент?
Фінансовий менеджмент-плану


Тверде управління фінансами є однією з найкращих способів для вашого
бізнесу залишається прибутковим і розчинника. Кожен крок в успішному
бізнесі залежить від того, наскільки добре ви можете вести бізнес у
фінансовому виразі. Щороку тисячі підприємств з високим потенціалом для
досягнення успіху збанкрутувати з-за поганого фінансового менеджменту.
Як власник бізнесу, то слід визначати і здійснювати політику, яка приведе і
забезпечити    виконання   фінансових  зобов'язань,  які  ви  несете
відповідальність. Щоб привести ваші фінанси, а також можливості,
планувати свій бюджет реалістичним шляхом визначення суми грошей вам
треба, щоб відкрити свій бізнес (витрати початку), а також суми, необхідної
для зберегти (операційні витрати). Першим кроком у створенні фінансового
плану є початок розробки бюджету. Початок включені ті витрати, які
потрібні тільки один раз, як, наприклад, обладнання, комунальні послуги
родовищ і т.д..
На початку повинен охоплювати такі витрати:
1. Персонал (набір витрат);
2. Юридична та професійних послуг;
3. Ліцензій та дозволів;
4. Обладнання;
5. Страхування;
6. Купівля;
7. Реклама і просування по службі;
8. Заробітна плата та бонуси;
9. Бухгалтерський облік;
10. Доходи;
11. Комунальні послуги;
12. Непередбачені витрати.
   Оперативний бюджет підготовлений, коли ви дійсно готові почати свій
бізнес. Оперативний бюджет буде відображати пріоритети витрачання
коштів, що витрати, і як ви готові піти на ці витрати. Оперативний бюджет
повинні також включати грошові кошти, які будуть охоплювати перші три
або шість місяців експлуатації.
Він повинен дозволити такі витрати:
1. Персоналу;
2. Страхування;
3. Прокат;
4. Знос;
5. Виплата кредитів;
6. Реклама і просування по службі;
7. Бухгалтерський облік;
8. Непередбачені витрати;
9. Заробітна плата та бонуси;
10. Комунальні послуги;
11. Борг / підписку / плати;
12. Податків;
13. Ремонт.
   Фінансовий розділ у свій бізнес-план повинен включати всі заявки на
кредити, які вони зробили, перелік обладнання та матеріалів, рахунки,
фінансовий аналіз, прогноз реального доходу (прибутку і збитків в
соответствии с) і замість готівки. Відомість надходжень і грошових прогноз
повинен включати прогноз на три роки, в понеділок докладні за перший рік,
і щокварталу протягом найближчих двох років.
   Системи обліку та управління запасами, які ви використовуєте, як
правило, все включено в цьому розділі бізнес-плану. Навіть якщо вам
розробити єдину систему інвентаризації та бухгалтерського обліку,
консультації фахівця в галузі фінансів, для кожного сегменту і зрозуміти їх
дію. Фахівець у галузі фінансів може допомогти в розвитку цієї частини
бізнес-плану.
Питання, які необхідно враховувати є:
1. Яку систему обліку Ви використовуєте?
2. Що для продажів і прибутку, ви хочете в наступному році?
3. Які фінансові прогнози доведеться включити у свій бізнес-план?
4. Які системи інвентаризації буде використовувати?
   Ваш план повинен включати опис кожного проекту окремо. Якщо ви
не знайомі з фінансової точки зору в пошуках допомоги для своєї готівки,
звіт про прибутки і збитки та баланс. Ваша мета полягає в тому, щоб стати
експертом в галузі фінансів, але й розуміти фінансові інструменти
достатньо, щоб зробити їх корисними. Ваш бухгалтерський облік або
фінанси фахівець допоможе вам досягти ваших цілей.
          ПРИКЛАД БІЗНЕС-ПЛАНУ
A.   ДАННІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТА1. Назва фірми


2. Номер та дата реєстрації у
Торгівельному Реєстрі


3. Юридична форма власності4. Тип діяльності5. Натура  Приватний       Державний     Іноземний
  капіталу
 - Пропорція (%):


6. Сума


7. Адреса тел/ факс, e-mail:


8. Банківський рахунок відкрито у:

Банку ………..........…………     Номер рахунку …………………......…..….

Банку ………..........…………     Номер рахунку ….………………......…..….
 9. Асоціати, головні акціонери:

            Дата
Ім’я та прізвище          Адреса (офіс)  Телефон   Капітал
           народження
  B. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ ФІРМИ
 B.1.Керівництво
 (заповнюється для кожної особи наступні таблиці)

 Посада            Ім’я та прізвище      Освіта
   Вік           Стаж роботи        Спеціалізація
   Інші посади    Займана посада    З       По
які займали раніше
  Головні відповідальності у фірмі:

  B.2. Найманий персонал
  Заг. численність робітників         з яких продуктивних:

  (Може бути прикладений штатний розпис, якщо можливо)

  C. ОПИСАННЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   1. Продукція I актуальні послуги:
   (Опишіть тип продукції / послуг та характеристик, процент з цифри бізнесу,
ціна за продаж товару)
  2. Головні постачальники сировини та матеріалів:

 Назва сировини    Ім’я та адреса   Загальна частина   Форма власності
           постачальника     постачання
  Загальна частина імпортованої сировини (%)   в загалі сировини
   1. Сумарний опис актуального технологічного процесу
   2. Технічні данні щодо найважливіших машин, обладнання та транспортних засобів що
знаходяться у власності економічного агента:

Стаціонарна техніка    Технічні данні      Рок        Вартість
                          випуску
   3. Нерухомість:

   Назва   Призначення     Власність    Орендоване
               Вартість    Іпотеки    Вартість   Період
                               оренди
  Вкажіть місце де фірма розгортує діяльність та як забезпечують собі
необхідним (електроенергія, вода, каналізація).

   ПРИМИТКА: Додається копія акту власності         / договору оренди,
інвентарний опис, рахунки з придбання etc.


   D. СЬОГОДНІШНИЙ РИНОК
1.Головні клієнти:

1.1.Внутрішні:
Ім’я         Адреса      Форма    Тип продукту     Частина
                   власності             продаж
1.2. Зовнішні:
Ім’я         Адреса     Форма    Тип продукту   Частина
                  власності           продаж
2. Головні конкуренти:
Ім’я       Адреса         Форма власності    Тип продукту
3. Позиція товарів/послуг фірми в порівнянні з конкурентними:
 Товари/Послуги       Ціна           Якість
               Дешево Відносно Дорого  Низька  Відносна   Висока
(Опишіть головні переваги ваших товарів/послуг в порівнянні з конкурентними),
  E. ОПИШІТЬ ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПРОЕКТ

   (Опишіть проект, як зародилася ідея, які завдання на короткий, середній та
довгий період ви запропонували себе реалізувати)

  1.Нові продукти:
  (опишіть типи продуктів / послуг та характеристик, відсоток з загального
продажу, ціна, продаж)
  2. Головні постачальники сировини та матеріалів:
Сировина/послуги  Ім’я та адреса Форма власності      Вартість річних
          постачальника               закупівель
                                (тис. лей)
  (Опишіть як ви запланували робити закупівлі, хто забезпечує транспорт т. і.)
  Додайте пропозиції від постачальників головної сировини.


  3. Опишіть коротко технологічний процес:
  (Опишіть коротко технологічний процес та покращення надані проектом,
якщо вони є).
   3.1. Вплив на зовнішнє середовище:
   (Опишіть як проект може вплинути на зовнішнє середовище та які вирішення
ви пропонуєте для усунення цих ефектів).
  (Аналіз впливу додається якщо потрібен)

  3.2. Можливість забезпечення необхідним:
  (Де має реалізуватися проект, адреса, опишіть приміщення та як планується
забезпечення необхідним).
  (Додається схема розташування придбаних стаціонарних засобів)

  4. Описання запропонованої інвестиції в контексті технологічного
процесу описаного раніше
                            Амортизаційний
Предмет інвестиції Постачальник     Вартість
                              період
                              (років)
  ВСЬОГО:


  (Додаються пропозиції від головних постачальників, як ї проект та необхідні
дозволи).


  5. Графік реалізації інвестиції:
             Захід            Тривалість впровадження
                           Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4
   6. Необхідні модифікації до обладнання, існуючі споруди:
  7. Необхідні модифікації в структурі та кількості найманого персоналу:
  (Покажіть кількість створених посад, тип посади, необхідні кваліфікації,
запропонована місячна заробітна плата, включаючи податки. Опишіть як ви
плануєте відбирати персонал та як ви плануєте підготувати їх до запропонованої
посади, та яку підготовчу програму плануєте на майбутнє та як плануєте
мотивувати персонал).
   (Новий штатний розпис, якщо потрібно).   8. Річні витрати на продукцію:
   (Розшифруйте прямі та непрямі
річні витрати діяльності проведену в ході максимальної реалізації проекту).
   9. Запропонований    річний
дохід:
  (Розшифруйте   обсяг   річного
продажу для кожної категорії товару /
послуги   реалізовані    завдяки
максимальному впровадженні проекту).


   F. ДАННІ ЩОДО РИНКУ ТА ПРОСУВАННЯ НОВОГО ТОВАРУ / ПОСЛУГИ
   1. Потенціальні клієнти:
   (Опишіть яку стратегію маркетингу ви гадаєте використовувати, як ви
ідентифікували потенційних клієнтів, як ви плануєте поширити ринок або
ідентифікувати нові ринки, інше).

  1.1.Внутрішні:
  Ім’я         Адреса   Форма     Тип товару   Частина
                   власності           продажу
  1.2. Зовнішні:
  Ім’я         Адреса   Форма     Тип товару   Частина
                   власності           продажу
  (Дослідження ринків або статистики до яких відносяться та заяви для
отримання пропозицій від потенційних клієнтів додаються).
  1. Потенційні конкуренти:
  Ім’я          Адреса      Форма власності Тип товару
  2. Головні переваги від нових наданих товарів / послуг:

  Ціна     Якість    Нові характеристики   Посл. після продажу
  Інші переваги:
  3. Передбачена реакція конкуренції до появи на ринку нових товарів:
  4. Як реалізується продаж товарів:
  Форма продажу               Частина з загальних продажів
                     (%)
  5. Заходи з просування товарів
  Реклама
  Офіційні презентації
  Флаєри, брошури
  Відстроченні розрахунки
  Інше

  (Опишіть яку стратегію просування ви використовуйте для просування
продукту / послуги та після цього порахуйте річні витрати для просування).


  6. Річні витрати для просування
  G. ФІНАНСОВІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МЕНУЛОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

  Індикатор                       Рік
                        2006   2007      2008
  Існуюча частина ліквідності
  Швидка частина ліквідності
  Рівень повернення позик
  Рівень погашення
  дебіторської заборгованості
  Послуга позики
  Рівень профілю
  Рівень плати
  (Бухгалтерські баланси на останні три роки та на останнє півріччя
додаватимуться. Фінансові звіти на останній квартал додаються).  H. ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ФІНАНСОВІ ПРОЕКТИ НА
СЛІДУЮЧІ 5 РОКІВ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
  Джерела фінансування забезпечувалися з:


                    Сума            %
  Банківські кредити

  Власний капітал
  Інші джерела
  (інші кредити)
                                 100,00
  ВСЬОГО


  До бізнес-плану додаються:
  Рух передбачених коштів
  - на проект

  - на всю діяльність

  Ситуація доходів та запропонованих витрат
  - на проект

  - на всю діяльність


   (Рух передбачених коштів рахується на 5 років, місячно для першого року
діяльності. Звітність доходів та витрат рахується на 5 років, квартально для
першого року діяльності).
I.ФІНАНСОВІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МАЙБУТНІХ ЗАХОДІВ ФІРМИ

         Індикатор            (%)
  1. Рівень внутрішньої рентабельності
  проекту
  2. Рівень поточної ліквідності

  3. Рівень швидкої ліквідності

  4. Послуга позик
            МЕНЕДЖМЕНТ
Глава 1.Роль і важливість МСП
Підприємство • Визначення МСП
• Роль і значення МСП
• Перспективи для МСП
• Реформа і розвиток МСП


Глава 2.Можливості створення МСП
• правові форми для ведення бізнесу
• вжиття заходів, необхідних для вирішення МСП
• Створення власних сил МСП. Бізнес-план
• Придбання існуючого бізнесу
• Франчайзинг (франчайзингу)
• Джерела фінансування бізнесу


Глава 3. Організація і діяльність МСП
• Особливості управління МСП
• розробник. Визначення профілю, функцій, ролі і обов'язки
• Спеціальні організаційні МСП
• стратегічного планування та оперативного


Глава 4. Управління людськими ресурсами в МСП
• Плануйте ваші особисті потреби. Набір та відбір персоналу
• підвищення готовності співробітників
• Спілкування в рамках компанії та мотивувати співробітників


Глава 5. Оперативне управління в МСП
• Вибір місця
• Загальний план підприємства
• Планування та контроль виробництва
• Оперативне управління МСП служби.
• Контроль якості готової продукції
• Оцінка якості обслуговування


Глава 6. Стратегії економічного підрозділи
• Концепція економічної стратегії
• Економічна стратегія блоку
• Фактори економічної стратегії блоку
• Стратегія для забезпечення економічного ринку
                 Глава 1
             Роль і значення МСП


   Визначення МСП
   Роль і значення МСП
   Перспективи для МСП
   Процес реформування та розвитку МСП


   Înterprinderilor Визначення МСП
   В останнє десятиліття стало важливим розвиток малого бізнесу, були
широко поширені в Південно-Східній Азії. В розвиток цього сектора
збільшився добробуту, підвищення рівня життя та важливою подією як в цих
країнах, а в промислово розвинутих країнах.
   П. Друкер заявив, що "малий бізнес є основним каталізатором
зростання." Ці малі підприємства внесок в гарній заходом для досягнення
цілей будь-якої національної економіки. МСП грають важливу роль в
економіці з наступних причин:
   - Гнучкість структури, які дають високий потенціал для адаптації до
змін в економічному середовищі;
   - Малі та середні підприємства можуть відносно легко інтегруватися в
регіональні промислові мережі, що сприяє, з одного боку, економічний
розвиток регіону, з іншого боку, зниження рівня безробіття та підвищення
рівня життя, оскільки вона надає притулок зайнятість;
   - Їх невеликі розміри, що дозволяє уникнути зайвої бюрократизації та
уникнути dezumanizării;
   - МСП зробити індивідуальний набагато легше контролю / управління.


   Існує широко визнане визначення МСП. Будуть розглянуті малого /
середнього бізнесу повинні відповідати певним умовам.
   Визначення МСП, є наступні:
   - Розмір бізнесу: оборот, соціальний капітал, кількість особистих
вигод, (найбільш важливі / часто використовуваним критерієм є кількість
працівників);
   - Управління: Загальна конфедерація дрібних і середніх підприємств
(МСП Генеральна конфедерація) свідчить про те, що МСП є майстром, і
привели до 1 людина. Статистичні дані показують, що 45% з них були
створені під керівництвом одного і того ж особи.


   Визначення МСП: органи вирізається з промисловою або комерційною
прибутку центру і єдиної діяльності.
   При визначенні розміру компанії мають зв'язку з якісними та
кількісними критеріями:
   - Кількісні: обсяг продажів, кількість співробітників, прибуток;
   - Якісні: до досягнення певного рівня продуктивності праці,
досягнення певної ступеня єдності в економічній середовищі, для
досягнення певного рівня поведінку.
   В США компанії є малі та середні підприємства, де власників
(фізичних осіб) становить від 1-20, мають гарне географічне положення
визначається, управління незалежною, окремої власності, а також бізнес-дані
спінінг навколо декількох мільйонів доларів США (торгівля роздрібна: $ 8
млн, оптова торгівля $ 22 млн.).
   В ЄС основним критерієм є чисельність працівників класифікуються
на 3 категорії:
   - Мікро-підприємства: 1-9 працівників;
   - Мала: 10-99 співробітників;
   - Середні підприємства: 100-499 чоловік.
   Румунія взяла участь цього критерію класифікації:
   - Мікро-підприємства: 1-9 працівників;
   - Мала: 10-49 співробітників;
   - Середні підприємства: 50-249 працівників.
   Правова основа функціонування МСП надаються у відповідності з
Законом 133/1999    щодо  стимулювання  приватних  підприємців для
створення і розвитку МСП. МСП, що працюють в сфері: виробництва
товарів і послуг.
   Ці компанії можуть встановити в будь-якій сфері діяльності,
загального обслуговування, загальне будівництво, роздрібна та оптова
торгівля. Послуги, які вони надають спеціалізовані послуги, з сильною
технічної (наприклад, для волосся та косметичних салонів, ремонт взуття,
пралень і т.д.). Ці послуги можуть бути запропоновані як індивідуальні
споживачі і підприємства.
   У  роздрібних   МСП,  які   пропонують  товари  для  продажу
безпосередньо споживачам, і вони можуть бути класифіковані в мережі
магазинів або незалежних підрозділів.
   В оптових посередників, як правило, між виробництвом та роздрібною
торгівлею. Як правило, у будівництві та обробній промисловості Існують
кілька МСП, з-за високих витрат і тому, що виробничі цикли досить довго.
   Організація МСП істотно впливають два аспекти:
   а) 80% випадків керівництво надається власникові, який дозволяє в
деякій мірі на виникнення і прояв повноважень;
   б) Працівники погано або злегка синдикат, який вносить свій внесок у
формування привілейованих відносин між працівниками та власниками. Це
співвідношення залежить від особистості водія.
   Організація і структура МСП залежить від взаємодії між власниками
бізнесу та сім'ї, об'єктивна необхідність керувати цим з великою
обережністю взаємодії.
   Це вказує на декілька питань:
   - Підтримка сконцентровані (ефективна) потужність в кожному
поколінні;
   - Послідовність і транспонірованія (передача) енергії;
   - Управління кадрової політики, які дозволяють співіснування
сімейних відносин та nefamiliale;
   - Сумісність з еволюцією еволюції родини.
   В цілому форма економічного життя двох типів МСП:
   1)  малі  підприємства  традиційних  які,  як  правило,  не  має
довгострокової стратегії, має обмежений ринок збуту, а також процеси
прийняття товару та можливі лінії розвитку, досвід передається з покоління
в покоління.
   2) нового типу МСП (сучасні МСП) впровадити технології, шукаємо
нові ринки, орієнтована на пошук лазівку технології для створення
продуктів, краще підходять для їх використання, висока якість продукції
супроводжується служби освіти, особливо в плані надійності, міцності та
оздоблення. МСП, як правило, представлена сучасна влада в комплекс
продуктів, компетенція, накопичений в ході спеціальної освіти працівників
або спеціальних навичок і досвіду їх.


   Роль і значення МСП
   Роль і значення МСП в зв'язку з особливостями їх:
   - Забезпечує нові робочі місця;
   - Стимулювання інновацій та гнучкості;
   - Це практичні в місцях співробітників покращується, і ви зможете
головою у напрямку великих підприємств;
   - Підвищення конкуренції;
   - Допомагає в належне функціонування великих підприємств, які
надають послуги або виробляють різні продукції;
   - Фабрика продуктів і послуг з точки зору ефективності.
   Перспективи для МСП
   Хоча останнім часом цей сектор зареєстровано пожвавлення в
румунської економіки, буде підкреслювати важливість МСП, по крайней
мере, наступні міркування:
   - Існує тенденція до зміни ваги між галузями народного господарства
по службі (повернувся в моду послуг);
   - Були створені асоціації, які представляють і захищають інтереси
МСП (вони дають ознаки того, що роботи). Приклад: Національне агентство
для малих і середніх підприємств (державні організації), румунська центр
для малих і середніх підприємств (НУО) та ін.;
   - Стали з'являтися і спеціалізовані видання для МСП;
   - Вони почали готувати фахівців, зокрема, для роботи в малих і
середніх підприємств;
   - Закон 133/1999 та інших законодавчих актів, законів і постанов,
надали ряд засобів для МСП (фінансування програм з підготовки кадрів,
приміщень для надання кредитів та інших економічних і фінансових
установ, зокрема, податків).
   Чи можуть проблеми (слабкості) в МСП, таких, як:
   - Менеджери (керівники) не мають необхідної професійної підготовки;
   - Відсутність фінансових ресурсів;
   - Недоліки бізнес-маркетинг;
   - Чи можуть виникнути труднощі з набором персоналу;
   - Пакет окладу (необгрунтовані) у порівнянні з великими фірмами;
   - Є нестабільний (високий рівень виникнення (створення) та disparţie
(банкрутство)).
   Наслідки банкрутства є:
   а) матеріалів;
   б) психологічний план: правило, згідно з якою роботодавець
банкрутства, не надто швидко для іншої діяльності;
   c) може мати соціальні наслідки: скорочення робочих місць, зникнення
деяких продуктів на ринку.


   Причини банкрутства може бути декілька, деякі з них більш
суб'єктивні цілі.
   Серед причин банкрутства малих згадати наступні:
   - Підприємець: його брак кваліфікованих кадрів як в організаційному і
професійному;
   - Нездатність керувати наявними ресурсами і неспроможності
спрогнозувати їх рівень;
   - Зовнішня середа компанії, що її присутність на основі своєї політики
у заворушеннях.


   1.1 Процес реформування та розвитку МСП
   У Румунії реформа процес був проведений за двома координатами:
   - Для того, щоб стежити за приватизацію державних підприємств;
   - Розвиток малих і середніх підприємств.
   На жаль, не було успіхів у цій надзвичайно скоординовано, але
отримали певну послідовність. У цьому процесі реформ виникли проблеми з
низькою частки малих і середніх підприємств у промисловості (високий
ризик), проблеми реструктуризації, відсутність або неадекватність своїх
субсидій і слабкого розвитку або відсутності документів для підтримки
МСП.
   Засоби для підтримки МСП:
   1) бізнес-інкубатори. Це лабораторія, яка забезпечує економічну
допомогу МСП, і буде сприяти активізації та виховання підприємницьких
талантів. Вони забезпечують підтримку і простір для обміну ідеями,
професійної підготовки та перепідготовки, навчальні програми для
керівників і співробітників, пропонує безкоштовне консультування і сприяє
налагодженню контактів з банками і партнерами.
   2) консультування установ, що надають підтримку МСП:
   - Розробник тестування навичок;
   - Розробка бізнес-плану;
   - Тренінги в бізнесі;
   - Надавати інформацію, необхідну для початку бізнесу.
                 Глава 2
             Шляхи створення МСП


     Правові форми ведення бізнесу
     Кроки, необхідні для реєстрації МСП
     Власні сили для створення МСП. Бізнес-план
     Придбання існуючого бізнесу
     Франчайзинг (франчайзинг)
     Фінансування бізнесу


   Правові форми ведення бізнесу
   Якщо підприємець вирішив розпочати бізнес він повинен вибрати
найбільш підходящу форму компанії. Ця компанія є юридична особа, яка
бере на себе в компанії, в яких два або більше фізичних та / або юридичних
осіб, згодні внести внесок у грошовій або натуральній формі встановити
капіталу служити реалізація заходів прибутковим.
   Щоб сформувати ідеальний вибір будь-якого підприємства повинні
враховувати конкретну ситуацію і знайти відповідь на ряд проблем, таких
як:
- Характер бізнесу він хотів би здійснити;
- Обсяг бізнесу чи ділові можливості та розширити їх;
- Сума грошових коштів, необхідних;
- Яким чином можна отримати гроші;
- Що буде оцінками прибуток;
- Бути реалістами щодо потенціалу та компетентності в даній галузі, досвід
роботи в даній області;
- У бізнесі;
- Відповідальність у випадку банкрутства;
- Яка плата за ініціювання та створення бізнесу компанії.
   Основні форми, які можуть бути запущені бізнесу є:
      1) Коммерческое Суспільство
   Підприємства, що діють в їх власне ім'я (люди відрізняються
власника), мають свої власні управлінські та бізнес. Найбільш відомі форми:
ЦНС, СКС, SCA, LLC.
   Nas - припускає поєднання людей, які підтримують один одного і
визнавати їх різні індивідуальні якості, вклад у капітал у вигляді партій і
громадських зобов'язань, забезпечених активами компанії з необмеженою
відповідальністю і спільні і декількох членів.
   СКС - це, встановлених договором суспільства, внесок у капітал у
формі громадського порядку полягає в тому, щоб брати участь у сумі
грошових коштів компанії, ви берете на себе відповідальність за будь-які
збитки для кредиторів. Особа командидує (фінанси) в рамках бізнес-
відповідь капіталу і привів командиди називається. В якій вигоди, пов'язані з
втратою та командида закликав коменданта і необмеженої відповідальності
за активи компанії. Зобов'язання гарантовані соціальні та patromoniul з
необмеженою відповідальністю і кілька членів всіх командирів.
   SCA - капітал повинен бути не менше 25,000,000 лей, а також
мінімальне число акціонерів 5. Визначається виходячи компанії і статусу
контракту, зобов'язання, аналогічні СКС.
   ТОВ - Товариство з обмеженою відповідальністю на капітал поділений
на партії та соціальні мінімум 2000000 лей. Встановлюється на основі
договору і статусу в компанії, за винятком О.О.О. єдиною, де стан
досягається. Ця форма є найбільш поширеною.
   Переваги для ТОВ них:
- Розмір капіталу;
- Число партнерів (максимум 50);
- Внесок в натуральній формі (до 60% від капіталу);
- Зобов`язання, забезпечені активами компанії та акціонерів відповідальності
обмежується розмір споживання.
      2) Індивідуальні підприємці
      3) Сімейний асоціації входять члени сімей, що мають спільне
   господарство, а у випадку деяких професійних атестації не потрібно,
   зацікавлені особи.
   Ця форма має такі переваги:
- Утвердження і дозвіл процедура проста ЧГП;
- Податки (орган) нижче;
- Податки нижче, ніж у компаній.
   Недоліки:
- Ні працівник може використовувати особисту;
- Можливості фінансування (кредит) нижче;
- Обмежені можливості для розширення бізнесу.


      4) Самозайнятою: проста форма прояву приватної ініціативи.
   Умови: для румунських громадян, які проживають в Румунії.


   Кроки, необхідні для реєстрації МСП.
   Ці дії відрізняються в залежності від правової форми і регулюється
законом (Закон 31/1990).
   Етапи:
   1) Оцінка бізнесу (розробка бізнес-плану, можливості);
   2) Вибір правової форми;
   3) підготувати необхідні документи.


   Техніко-економічне обгрунтування: надання техніко-економічні та
фінансові інвестиції. Оцінка бізнесу є проект, який передбачає необхідність,
доцільність, ефективність інвестицій.
Д  ля МСП це досить попереднього техніко-економічного обгрунтування,
в якому зазначаються:
- Мета формування нових бізнес-діяльності і структури;
- У його розпорядженні ресурсів;
- Результати роботи за прогнозами короткостроковій та середньостроковій
перспективі (до 5 років);
- Фактори ризику;
- Сильні та слабкі сторони економічної обстановки в області конкуренції
(SWOT аналіз);
   Зміст дослідження попереднього техніко-економічного обгрунтування
apoximativ бути такою ж, але форми та програми різняться в залежності від
того, хто вас запитає. Міністерство фінансів Наказ 32/1993 який законодавчо
змісту (мінімум) по техніко-економічного обгрунтування. У відповідності з
цією метою зміст дослідження включають в себе:
- Історія трейдера: назва компанії, штаб-квартира, акціонерами, діловими
цілями, бенефіціар, розташування, інвестиційні можливості та потреби;
- Технічні дані: земля, будівлі, utiliajele області, як забезпечити оплату
комунальних послуг (водопостачання, газ, електрику тощо).
- Оцінка інвестиційних витрат: витрати на проектування, вартість
будівельних робіт, монтаж, обладнання, зразки і т.д.;
- Техніко-економічні показники: загальний обсяг інвестицій, поетапно
інвестицій (через GANT діаграми типу), терміни інвестування, можливості
нової цільової показник прибутку, витрат і т.д.;
- Джерела фінансування + Додавання.
   Власні сили шляхом створення МСП. Бізнес-план.
   Розробник має декілька варіантів:
- Можна почати свій бізнес;
- Чи буде купити існуючий бізнес;
- Буде підписано договір франшизи.
   Початок власного бізнесу повинні бути засновані на ретельному
аналізі переваги та недоліки:
   Переваги:
- Задоволення у вигляді свого власного акта;
- Уникайте репутацію колишнього власника;
- Здійснювати neângrădită нових ідей (інновації).
   Недоліки:
- Насичення ринку;
- Висока вартість об'єктів;
- Труднощі, завоювання репутації на ринку;
- Вам потрібно подзвонити в консалтинговій тощо.
   Підстави для підприємця, щоб включити цю опцію, є:
- Нарада, де він розробив продукт або нова послуга, яка вимагає нового типу
підприємств, нового методу та ін.;
- Бажають уникнути ряд процедур і методів, що використовуються в рамках
існуючих
- Хоче мати свободу прийняття рішень на місці, обладнання, персонал,
постачальники і т.д..;
- Отримання коштів для створення нових підприємств.
   Створення МСП грунтується на фонд ідей, в основному психолого-
соціально-професійних, який з наступних елементів:
- Досвід роботи в обличчя;
- Дослідження, спрямовані на конкретний товар або створення;
- Хобі людини.
   Будь-який бізнес повинен бути підготовлений заздалегідь і, отже,
необхідність бізнес-плану. Це зробило прогноз бізнесу в середньостроковій
перспективі (5 років). Бізнес-план являє собою документ у вигляді
письмового цілей, які вони хотіли б бути зроблені, заходи і ресурси,
необхідні для досягнення цих цілей.
   Розробка бізнес-плану є абсолютно необхідним у наступних ситуаціях:
- У випадку, якщо курс на створення (технічне тощо). Особливо, якщо вони
звертаються до банківських кредитів;
- Якщо компанія хоче розробити або оновити ефективності інвестицій;
- У тих випадках, коли зміна стратегії управління;
- Вони продають бізнес.
Бізнес-план має такі переваги:
- Уявіть огляд діяльності;
- Допомагає оцінка справедливого і більш реалістичні ідеї бізнесу;
- Це інструмент, який, якщо вони використовуються належним чином
забезпечує ефективне управління;
- Дозволяє зв'язку бізнес-ідей, від людей, за компанію.


   Для бізнес-плану необхідно виконати наступні дії:
1) Збір необхідної інформації;
2) організація та аналіз зібраної інформації;
3) розробка належної бізнес-плану.
Придбання існуючого бізнесу
Основні причини:
- Я скоротила ризик створення нових даних;
- Вона займає обладнання, персонал, запаси сировини і матеріалів,
одержувачів та / або кредиторів;
- Низьку ціну, ніж створення власних силах.
   Переваги:
- Можливість продовження успіху діючого бізнесу;
- Місце дуже гарне місце;
- Стійкість працівниками, постачальниками, клієнтами;
- Прийняти та стану машин та обладнання;
- Зниження ризиків;
- Підтримання хороших відносин з діловими партнерами.
   Недоліки:
- Бізнес не є прибутковим;
- Слабка підготовка персоналу (недієздатною);
- Відмова обладнання, обладнання, що використовуються і фізичного або
морального;
- Запаси застарілих;
- Погана репутація;
- Оцінка бізнесу
- Труднощі змін.


   Франчайзинг (франчайзингу)
   Франчайзинг являє собою спосіб створення малих і середніх. Це угода
між двома сторонами з яким одна сторона (франшизи), набуває право на
диску, як власник, але він зобов'язаний діяти у відповідності з зазначеним
методів і умов (введених), з іншого боку (франчайзер).
   Потенційна вартість франшизи залежить від прав, передбачених цим
договором. В результаті   цього договір   франчайзингу є створення
підприємств, які використовують співробітники і власник відповідає за всю
діяльність. Правовою основою для цього виду договору є право 79/1998.
Існують різні форми франчайзингу:
   1) розподіл продукції франчайзингу, яка бере три види подій:
а) виробника та оптових продавця: продавець має можливість здійснювати
упаковку і розподіл продукції;
б) продавець і оптових торгових: купець може запропонувати, є виключною
у відношенні конкретної продукції на території;
в) виробником і роздрібної торгівлі: продавець отримує право продавати
тільки один продукт, але обмежена по площі та обсягу продукції.


   2) франчайзинг бренду на ринку, що пропонують francizatului право
визначити знак або послуг з підготовки та / або продають під цією назвою.


   3) повна франчайзинг бізнес яким право визначити марку або назву
компанії та інші права, вище, відносяться наступні: стратегії ведення
бізнесу, маркетинговий план, стандарти продукції, плани і підготовки
менеджерів співробітників та системи управління. Всі вони пропонуються в
договір франшизи франшиза.


   Можливості франчайзингу є:
- Забезпечує derptul використовувати добре відомий бренд на ринку;
- Надає ряд переваг реклами francizorului;
- Там можуть обмежити області продажів;
- Там можуть бути обмеження щодо розширення і розвитку бізнесу;
- Полегшує отримання капіталу, фінансових ресурсів, необхідних для
початку бізнесу;
- Найчастіше технічні дотаційний francizorul держав та держав, у яких
постачальники повинні використовувати francizatul.
Переваги:
- Забезпечує фінансову підтримку;
- Надає ряд переваг у бізнесі та маркетингу francizatului;
- Забезпечує професійну підготовку в цій галузі (як технічних, так і боку
управління стороні). Цей курс складається з двох етапів:
а) початкова підготовка: в якому представлені методи і засоби, що
використовуються для успішного ведення бізнесу та елементів керування та
управління запасами та бухгалтерського обліку.
б) Постійна підготовка: утилізація на штатних співробітників
   Недоліки:
- Втрата абсолютної незалежності франшизи;
- У межах розширення і розвитку бізнесу;
- Вартість франшизи, яка складається з двох елементів:
а) Початкові витрати: виплата честь працювати під ім'ям francizorului
повинні бути додані витрати на технічне обладнання;
б) Вартість на рік: з'являться в річний внесок, розмір яких складає 1-15% від
прибутку.
Фінансування бізнесу
Ці джерела можуть бути:
- Власні (підприємець особисті заощадження, сума, отримана від друзів,
родичів, тощо.)
- Позикові (банківські);
- Атракціон (місце через рік міру виникнення діяльність).
                  Глава 3
            Організація і діяльність МСП


    Особливості управління МСП
    Розробник. Визначення профілю, функцій, ролі і обов'язки
    Організаційні характеристики МСП
    Стратегічне планування та оперативних


Особливості управління МСП


   МСП утворюють "світ" характеризується розмаїтістю, динамізм та
гнучкість. Здоров'я будь-якої економіки, залежить від числа МСП, що
створюються щорічно. Мобільність МСП пристосуватися до вимог ринку
динаміка викликати цілий ряд конкретних елементів, у теоретичних підходів
і методів управління в практику їх.
   Власні форми прояви управління МСП мають потребу в лікуванні в
якості окремої області, а комплексне управління в цілому.
   Існування  і  діяльність  МСП  здійснюється  їх  скоординованої
встановити або визначити їх відмітні особливості:
- Розмір маленької: вони скорочені потенціал підприємств призводить до
обмеження частки ринку, неможливістю визначити скорочення питомих
витрат і привести ситуацію в умовах сильної конкуренції з боку великих
підприємств. Один зі способів уникнути цього конкурсу для МСП можуть
відігравати роль постачальника або субпідрядника для таких великих
підприємств.
- Високий рівень банкрутств і створення: воно є фактором, що визначає
здоров'я економіки, рушійною силою розвитку будь-якої економіки.
- Спеціалізація: визначається їх розмір скоротився.
- Зменшення частки ринку: переваги та недоліки. Серед переваг відзначити
краще знання попиту і більшу гнучкість у змінах, які можуть проявлятися на
ринку.
- Труднощі при в'їзді та виїзді ринку МСП ринку і найкращого зручність
полягає в тому, що з більш високими бар'єрами для входу і виходу нижче.
Цей ринок пропонує одержати більш стабільний дохід.
     МСП, діяльність здійснюється в рамках їх спільного впливу
екологічних факторів, таких, як загальні та специфічні, ці обмеження, в
якому слід та управлінських процесів. В умовах перехідної економіки в
процесі розвитку та зміцнення їх невеликої кількості і характеру обмеження
різні.
     Труднощі в правові рамки самої розсіює податкового законодавства, в
оману, і під час відсутності узгодженої класифікації та кодування товарів від
прямих податків на доходи категорії. Розрахунок податку на корпорації
нестимульовано.
     У фінансових труднощів полягає в тому, що ресурси є недостатніми і
не забезпечують необхідною. Спектр фінансових послуг, що пропонуються
банками і страховими компаніями є обмеженим, і працівники, недостатньо
підготовлені до роботи з МСП.
     Ця  картина  середовища  доповнюється  неадекватною  фізичної
інфраструктури та бідними поставок базових послуг (транспорт, надання
комунальних послуг, планування міських районів місцях і т.д.).
     Управління   МСП  залежить  від  кількості  мікро-економічних
координат:
- Основні розетка району або місцевості, де вона розташована невелика;
- Велика кількість дрібних і невеликих розмірів цих ринків дає потужну
конфігурацію і розпорошувати конкуренції;
- Більшість МСП складають мікропідприємств, або, можливо, невеликий, але
пропонує великий асортимент товарів, але в цілому частка поставок
ідентичні (аналогічні);
- SME їм в силу їх великий важко провести відмінність між основними
конкурентами та інших конкурентів. В результаті я не знаю, як ці recţioneze
конкурентів;
- МСП мають сильний вплив на ціни конкурентів;
   Особливості управління в МСП і визначаються ще один елемент:
- Етап і етап життєвого циклу, в якому компанія.
Ефективність управління стимулює зростання (розвиток) розмір компанії
або перехід на більш високу ступінь розвитку. Етап розвитку між компанією
та її управління визначається intercondiţionări і енергосистем.


   Якщо МСП можуть задовольнити свої наступні етапи життєвого
циклу:
1) Прайс реліз
Цей етап складається з двох пунктів:
а) Етап виживання: форми використовуються і позикові ресурси, знайти
клієнтів  і  тестування  крім  ціни  та  поріг  рентабельності.  Етап
характеризується тим, що "роботодавець бізнес", оскільки було відзначено,
що роботодавець приймає участь у всіх заходах і контролю прямих
працівників. Діяльність численних, але низькій гучності. Ця організація є
простим і найважливішим фактором є оперативний потенціал;
б) на етапі консолідації: зареєстровано незначне збільшення і збільшує
оборотні кошти необхідні. Ключові фактори управлінського потенціалу та
фінансових ресурсів.


2) етап росту (викл.)
Він складається з двох етапів:
а) Етап контролю і планування, в якій мета полягає в тому, щоб
продемонструвати свою здатність конкурувати на ринку через ринок.
Робляться зусилля щодо збільшення капіталу, збільшення фінансового
контролю, необхідність у додатковому персонал, то делегати завдань і в
даний час робляться зусилля в напрямку стратегічного планування
діяльності;
б) етап розширення: він переміщується від малих підприємств до середини, є
значне розширення, конкурентоспроможності, менеджери є професіоналами,
збільшення делегації та критичних факторів (ключ), є:
- Оперативне планування;
- Стратегічне планування;
- Людські ресурси;
- Зміцнення планування (визначення мети досягнуто).


3) фаза повільного зростання


4) етап зрілості: стагнація обсягу діяльності та прибутку;


5) етап спаду
   Причини відмови у додаток до згаданих в попередній главі, і
включають наступні елементи:
- Управління освіти і економічні втрати;
- Жорсткість;
- Неможливість визначення цільових ринків і цільових сегментів.


   Це так само важко знайти час, але кожен з цих кроків, як правило,
охоплювати період, по крайній мере 1 рік. Перехід від одного періоду до
іншого, як правило, передує криза на підприємстві, якщо він правильно
вирішив пройти більш високий етап.


   Малі розміри їх МСП план індукує ряд відмінних елементів. За ці
принципи, методи та основні методи залишаються тими ж, незалежно від
їхнього розміру, форми власності або навколишньому середовищі, в якому
вони діють.
   Відмітними елементами їх МСП:
1) поєднання якості і власник менеджер
Зустрічається здебільшого невеликі. Фактори на користь urmărorii є:
- Обмежений діапазон діяльності;
- Складність обмежений (зменшення);
- Скорочення різноманіття управлінських проблем.
   Переваги:
- Максимальний рівень мотивації власника менеджер;
- Концентрація інформації та процеси прийняття рішень в єдиний народ;
- Зменшити ризик спотворень, пов'язаних з делегуванням повноважень;
- Економія фінансових ресурсів для оплати менеджера.
   Недоліки:
- Відсутність досвіду і професійної підготовки, необхідної для ведення
бізнесу.


2) функція слабко представлені прогнози
Погано представництва функція прогнозування полягає в тому, що термін
скорочується і цілеспрямованих стратегій, прийнятих в першу чергу тих,
підтримання і / або виживання.


3) В залежності від організації, що не відрізняється від великих підприємств
Для МСП тип організаційної структури є переважаючим органічні
характеризується невеликою кількістю правил і процедур, цілей і завдань
difinite розпливчасті та суб'єктивних критеріїв при відборі персоналу.
Спеціалізація (в ефір) функція є відносно низькою, однак, у якому
представлені переваги і сприяти диверсифікації діяльності, що кожен
працівник.
   Організаційна гнучкість сприяє висока пріспособляемость до мінливих
ринком і змін в споживчому поведінці. Інформаційна система відіграє
життєво важливу роль, він робить раціоналізації розподілу товарів,
конфігурація простої схеми є коротким і дуже коротким, інформаційних
потоків, змінюється обсяг і зміст, виходячи з потреб існуючих і бетону.
   У випадку МСП більш вірно: "Це більш вигідно і дешевше для
переміщення інформації, ніж товари."

4) В залежності від професійної підготовки в МСП сприятливих подій.
Малі розміри МСП і заохочення конкретних заходів, в результаті чого ряд
частини взаємозв'язки, особливо тісні зв'язки у відносинах між керівником і
працівником.  Ця  персоналізація  відносин  створює  передумови   для
ефективної оцінки підлеглих співробітників в тісній кореляції з рівнем
участі та фактичний внесок кожного для досягнення цілей.
   Питання людських ресурсів має особливе значення в МСП, оскільки
вони не можуть дозволити собі помилки, в кількості і професійної
підготовки працівників, витрати на заробітну плату з істотною часткою.

5) створюються сприятливі умови для здійснення функції з координації
Менеджер хоче узгодити індивідуальні інтереси з інтересами спільного.
Зв'язок здійснюється в основному в різних напрямках, як на формальних та
неформальних, які допоможуть збільшити швидкість реакції при змінах
обстановки.
   Комунікаційних бар'єрів може відповідати певним відбулося в:
- Ігнорування інформації;
- Розуміння різних зміст повідомлення;
- Відмова від отримання повідомлень ( "тільки те, що я і чути тільки те, що я
люблю").
6) Вона проявляється особливостей конкретної функції контролю за їх
малого
   Укласти і нинішній цикл управління особливо для МСП. Зменшення
об'єму, розмірів, що полегшує контроль такого роду здійснюється
безпосередньо,  без   посередників,  менеджерів  і  дозволяє  уникнути
спотворення реальності. Контроль може стати серйозним, постійним, з
менеджером posibiltatea сили втрутитися для усунення відхилень. Знання і
розуміння належного управління в особливості МСП є важливим внеском в
оптимізації діяльності.


   Розробник. Визначення профілю, функцій, ролі і обов'язки.
   Це той, хто створює свій власний бізнес, "звичайна людина", але хто
володіє характером і особистих причин, і що одночасно під впливом
навколишнього середовища та освіти отримано.
Визначення: розробник є особа, яка починає самостійно або в поєднанні
бізнес, виходячи з ризику інвестування капіталу і певні обов'язки вести
компанію.
   В результаті цієї діяльності може бути позитивним чи негативним
(менш позитивними).
   Ефективність управлінської діяльності визначається і залежить від
здатності та професійні та людські характеристики розробників:
- Енергія і потужність роботи;
- Психічне навички: творче мислення, здатність аналізу, синтезу та ін.;
- Фахівці в області, в яких вони діють;
- Прийняття рішень;
- Навички спілкування.
   Незважаючи на те, що була зроблена спроба визначити профіль
розробника. Цей профіль відомі зміни з року в рік (збільшення числа жінок,
зниження віку і т.д.) ..
   Як правило, підприємці мають досвід, але зараз більшість ігнорує
управління   знаннями.  Підприємці  вважають,  в  їх  компетенції  та
можливостей, проявляється в здатності переконувати інших, але занадто
великий терпимості до невизначеності і менш зрозумілі.
   Профіль підприємця визначається наступними особливостями:
- Розвиток почуття незалежності;
- Готовність взяти на себе відповідальність і вести бізнес;
- Кількість збільшилася до інтенсивних зусиль і часу;
- Перевага для бізнесу з середнім ступенем ризику;
- Швидка реакція, своєчасних рішень в нинішньому;
- Організувати ефективне робочий час.
   Проблеми:
1) зазначив, що основною перешкодою є освіту здобув у родині походження.
Будь-яка особа, яке виросло в умовах, які дали політики в галузі безпеки,
буде шанс на успіх і comduce успішний бізнес;
2) Відсутність знань;
3) Відсутність капіталу;
4) Острах ризику;
5) ізоляція.


   Всі ці перешкоди можуть бути подолані за допомогою сучасних і
шляхом консультацій. Для того, щоб спробувати визначити роль розробника
повинні почати з ролі МСП в економіці.
   Перші дослідження, присвячені цим підприємці з'явилися на початку
минулого століття, коли вона вперше була викладена концепція ролі, яку
відіграє приватний розробник.
   Концепція   1:  бути  впевненим  в  успіху,  він  повинен  бути
організатором, дуже хороший переговірник, завойовника.
   Одночасно має vivaciousness духу, наполегливість, мислення, здатність
розрізняти позитивні моменти і основні елементи роботи, яка повинна бути
розумна людина, щоб мати уяву і підготувати конструктивні ідеї, проекти і
т.д. діяльності. Ви повинні проявити мудрість, щоб знати, люди, працівники
можуть оцінити і скористатися гнучкість мислення і сила пропозицію.
   Відповідно до цієї концепції, класичні види діяльності є:
- Власник землі;
- Бюрократичні;
- Speculatorul;
- На переговорах;
- Виробництво.
   Концепція 2: середині століття, розробника полягає в тому, щоб нові
комбінації, він повинен бути прихильниками економічних перетворень.
Ліміт цієї концепції полягає в тому, що ці економічні зміни повинні бути
виключно як результат інноваційної діяльності.
   Згідно з цією концепцією підприємець в першу чергу необхідно
виявити і об'єднати праці, капіталу та сировини для задоволення цієї
потреби. Розробником є промоутером зміни, які слід розглядати як щось
нормальне. Як правило, підприємці самі не змінюються лише вивченням їх і
керувати ними як можливість.
   Концепція 3: акцент на індивідуальній мотивації, з цією концепцією
mobilurile (мотиви) окремі елементи якого-небудь важливих завдань
провести щось. Мотивування можуть відрізнятися від грошей, щоб бажання
відповідальності, віддають перевагу певним ступенем ризику, незалежність,
безпеку, завойовуючи визнання з боку суспільства.
   Існують три типи підприємців:
- Підприємці лідерів, головною метою якого є забезпечення безпеки;
- Innovative підприємців, головною метою якого є бажання мати відчуттів;
- Підприємці, спрямованих контролери перемогла і збереження влади.
   Еволюція ролі підприємців був під сильним впливом принципів і
методів управління тісно пов'язані із соціальним середовищем, з якої
розробник. Він повинен знати, що бере на себе відповідальність за
економічні, етичні, соціальні проти співробітника, постачальника, клиента.
   Дуже важко або неможливо для них, оскільки вони обмежують
взаємопроникливування. Порушення порядку призведе до економічної
відповідальності і соціальної етики.


Організаційні характеристики МСП


   Організаційний включає визначення того, які заходи повинні бути
зроблені для досягнення задач і розподіл цих видів діяльності на людей. Цей
вид діяльності підлягає організаційні принципи (концепції) організаційні:
1) підрозділи командування або підпорядкування одного співробітника, не
повинно бути відповідність між відповідальністю і повноваженнями;
2) делегування повноважень означає органу необхідно надати підлеглим
привести до мети;
3) правильне і повний опис діяльності, завдання роботи, у зв'язку з уточнити
зобов'язання, обов'язки та взаємовідносини, яка буде створена з іншими
установами. Це дуже важливо для встановлення обмежень на дії
співробітника (опис діяльності та завдання на роботі);
4) розширення сфери охоплення для охоплення заходів щодо контролю;
5) розподіл праці (робочих).
   У бізнесі для МСП є менш позитивних результатів з-за організаційних
недоліків:
- Відсутність делегування повноважень;
- Neidentificarea вчасно або відкласти вирішення ключових проблем;
- Відсутність або indisponibilitatea менеджер;
- Підхід проблем і пошуку рішень проблем, які вже прийняті підлеглим
рішення (рішень).


   Організаційні структури поділяються на три типи:
1) організаційні структури у відповідність: кожна людина має одну голову,
звідки випливає проста ланцюг командування, зверху вниз і один канал
зв'язку, є можливість спілкування по горизонталі. Основний недолік полягає
в тому, що в scurtcircuitării каналів зв'язку;
2) організаційні структури у відповідність після функції: ланцюжок простих
колонок, організований функції;
3) організаційні структури в організації і угрупування видів діяльності:
заходи згруповані за кількома критеріями:
- Ця функція виконується;
- Мета діяльності;
- Процеси, що відбуваються;
- Географічний район;
- Тип споживачів;
- Інші критерії.


   Стратегічне планування та оперативних


   Планування являє собою процес управління і полягає у визначенні
цілей і форм діяльності по досягненню цих цілей.
Стратегічне та оперативне планування має такі переваги:
- Вони являють собою посібник для надання допомоги керуючому у
виконанні поточної діяльності;
- Гарантії для банків і кредиторів, а компанії, зовнішній вигляд;
- Дає працівникам напрямок дій, і мотивацію для роботи в довжину (див.
людської психології);
Як правило, стратегічне та оперативне планування ігнорується, хоча вона
довела, що планування необхідно. Планування зневажали:
- Менеджери не володіють необхідними знаннями для такого планування;
- Хибні подання звітності в минулому;
- Менеджери не мають достатньо часу для розробки такого плану;
- Може здатися не боїться підкреслити недоліки в підприємстві;
- Страх не в змозі виконати планування;
- Страх не в змозі передбачити і планувати майбутні зміни.
   Існують два основних види планування:
- Стратегічне планування;
- Оперативне планування.
1) стратегічне планування
   Він виступив менеджер, займається часу довше, ніж один рік. Для
МСП:
- Вибір сфери діяльності;
- Механізми для формування та правовий статус підприємства;
- Вибір майданчика;
- Встановити об'єкт діяльності.
   Створення стратегічного планування включає наступні кроки шляхом:
1) аналіз зовнішнього середовища і внутрішніх фірма
   Зовнішні умови повинні бути відомі до конкурентів, які діють тут і тут
відбувається найбільш важливих ризиків. Внутрішня середа повинна
теперішній стан компанії, цей аналіз повинен охоплювати всі сторони
діяльності і, зокрема, наполягає на державні об'єкти, надання людських
ресурсів та інновацій, маркетингу, ринкової позиції компанії, виробництво і
розгортання виступаюча. Цей аналіз наступне уявлення про сильних і
слабких сторін або недоліків.
2) Створення Місії
Подарунки встановленому порядку. Ви відповідати наступним аспектам:
- Промисловість;
- Продукти та послуги з бізнес-підприємство;
- Ринки, що компанія буде працювати.
   Щоб знайти відповіді на наступні питання:
- Хто є цільовою споживачів?
- Який їх вік і дохід?
- Що таке частота покупки?
- Ринкові тенденції? Як буде розвиватися ринок в середньостроковій
перспективі?
- Які зміни відбуваються в поведінці споживачів та конкурентів?
3) Встановити цілі
   Вони визначають довгострокові (> 5 років) і короткі (<1 рік). МСП
коштів довгострокових і короткострокових 3-5 років до одного року.
   Ці цілі повинні виконати певні умови, або мають конкретну мету:
- Видалення пробілів з підприємств;
- Плодоношення або краще експлуатація ресурсів, сильних;
- Підтримка бізнес-місії.
   Ці завдання в значній мірі залежати від характеру діяльності і будуть
відрізнятися один від одного.
   Райони, в яких встановлюються правила в компанії є:
- Обслуговування споживачів рівні: протягом цілей доставки, час очікування
для споживачів, у той час як сам виступаючий, кількість скарг;
- Фінансові ресурси: структура капіталу, грошових потоків;
- Людські ресурси: кількість працівників, кадрової структури, спеціалізації,
плинність кадрів, дисциплінарних порушень;
- Дослідження та розвиток: створення нових продуктів і використання нових
технологій;
- У розпорядженні (продажу): обсяг продажу, становище на ринку продукції,
структури продажів, пошуку та залучення нових шарів споживачів,
проникати на нові ринки або ж ринок з новими продуктами.
Генерального директора створені довгострокові цілі і короткострокові
керівників підприємств та ієрархічних рівнів (керівники функціональних
департаментів) розширювати діяльність, команди тощо. Короткострокові
цілі випливає з довгостроковій перспективі.


4) визначення стратегії
    Настройка стратегії або доріжки за допомогою яких невеликий або
середньої виконати свою місію і цілі. З економічної теорії і практиці були
створені деякі базові стратегії: (цінової стабільності, зростання і розпаду):
а) Стратегія забезпечення стабільності: вони, як правило, застосовується,
якщо розробник задоволений ринкової позиції і хотіла б зберегти існуюче
положення;
б) стратегії зростання: якщо фірма хоче завоювати репутацію на ринку і
ринку consolidaree імені;
Цілі:
- Збільшення доходів (оборот);
- Підвищення (збільшення) становище на ринку.
    Ці цілі матеріалізувалися у скороченні переліку товарів з підвищеним
спів продукції та диверсифікації діяльності і співвідношення базових
вкладення.


с) стратегії, спрямовані на обмеження діяльності: правило застосовується,
коли фірма знаходиться в складному становищі, з фінансової точки зору, але
хотів би залишитися в рік Тому ринок буде зменшуватися об’єм продуктів і
послуг, пропонованих через несприятливу ситуацію на ринку.
   Для розробки стратегії, повинні бути розглянуті наступні питання:
1) це необхідно для виявлення проблем, пов'язаних з нинішньою стратегією
підприємства: які прогалини підкреслив, які результати були отримані, якщо
ця стратегія пов'язана з екологічними умовами;
2) Необхідно розробити стратегії, альтернативні;
3) Це вимагає оцінки нових стратегій і вибір одного, що призводить до
підвищення ефективності і прибутковості.


2) Оперативне планування
Це необхідно для забезпечення ефективного функціонування і для
пропонованої стратегії. Складається з двох частин:
а) створення елементів планування: вона спрямована на встановлення
політики, процедур і методів роботи, у бюджети і встановлення стандартів
якості, продуктивності та ефективності.


б) планування функціонування МСП їхній вибір зробив машини, вибір
місця,  загальний  план  машини  планування   операцій,  визначення
оптимальних поставок сировини і матеріалів, планування кадрових потреб,
вибір організаційної структури, створення та впровадження систем
управління та обліку та оперативного планування виробництва або послуг.
                 Глава 4
        Управління людськими ресурсами в МСП


     Планування потреби в персоналі. Набір та відбір персоналу
     Підвищення готовності співробітників
     Зв'язки всередині компанії і мотивувати співробітників


   Планування потреби в персоналі. Набір та відбір персоналу.


   Будь-яке МСП, і необхідно визначити джерела набору персоналу, та
розробити методику відбору на їхні потреби. Щоб не стикатися з браком
робочої сили МСП необхідно приділяти увагу на наступні аспекти:
- Процес набору і відбору персоналу;
- Щоб забезпечити стимули;
- Щоб забезпечити приємну атмосферу і наближенні людей;
- Щоб шукати автоматизації окремих операцій.


   Для створення необхідних кадрів і професійної підготовки, а також для
правильного вибору розділу із співробітників компанії повинні розробити
описів, які включають в себе завдання, обов'язки, умови праці, ієрархічної
підпорядкованості, а також інші предмети, які будуть використовуватися для
гарної поведінки умови роботи.
   Робота  специфікації  розробляються   із  зазначенням  необхідної
кваліфікації, досвіду та особистих якостей, які повинні доповнювати
якостями працівника. У МСП описів повинен бути більш гнучким по Є
багато можливостей у визначенні завдань. Менеджер повинен визначити
джерела найму працівників. Ці джерела можуть бути внутрішніми або
зовнішніми джерелами.
   Внутрішні джерела складаються з нинішніх співробітників, які
отримують шанс для просування по службі, і виконання, більшої мотивації
до роботи. Є менш дорогими і більш ефективними, оскільки вони були
відзначені, і з плином часу були сформовані в межах підприємства.
   Приверніть співробітників можна зробити трьома способами:
- Рециркуляція (просунутий);
- Трансфер;
- Сприяння розвитку освіти на посаду.
   Зовнішні джерела складаються з колишніх співробітників, знайомих
чи друзів нинішніх співробітників, люди з боку підприємства випускників
вузів, конкурс для співробітників, студентів, пенсіонерів тощо.
Відбір персоналу являє собою процес, який визначає, чи є кандидат якостей,
необхідних для виконання завдання специфікації. Існує немає ідеального
працівника, працівник повинен заповнити один з одним і утворюють ціле.
Майте на увазі, що в минулому є основою для досягнення успіху в
майбутньому і одержати більш докладну інформацію про профілі кандидата.
Вибір стадій процесу є:
1) Завершення роботи додатків і відправлення резюме;
2) попереднє співбесіду;
3) Тестування кандидатів збору інформації та рекомендацій;
4) Інтерв'ю відбору;
5) медичний огляд;
6) проведення переговорів і створення поставок demuncă.
   Складність вибору процесу залежить від характеру вибору каналу
може бути зроблено в рамках підприємства, або ж у спеціалізованій фірмі.


   Підвищення готовності співробітників.
   Повинна стосуватися як нових, так і тих, працівники старше.
Безперервне поліпшення призведе до підвищення ефективності роботи
компанії. Наслідки, як правило, у вигляді підвищення продуктивності праці,
зниження коливань до витрат на персонал за рахунок скорочення
виробничих витрат.
   Навчання персоналу з управлінськими функціями може бути
досягнуто двома шляхами:
- На роботі: забезпечення безперервності бізнесу;
- У консалтингової фірми або навчального закладу.
За його поведінка має бути наступним:
1) Визначення потреби в підготовці кадрів з різноманітних персонами;
2) Створення навчального плану;
3) Консультації управлінських працівників, якщо професійна підготовка є
ефективною і чи співробітники задоволені зміни менеджерів.


   Зв'язки всередині компанії і мотивувати співробітників.


   Людських відносин взаємодії з участю співробітників компанії, це
повідомлення повинно здійснюватися обережно, щоб уникнути конфліктів і
напружених ситуацій. Ця роль, щоб уникнути напружених ситуацій, він
повинен бути менеджером, а може полегшити ситуаціях. У МСП менеджер
завдання простіше. Менеджер здатність впливати на працівників з метою
досягнення цілей, виражених перспективі керівництво.
   Лідерство є частиною управління і використовується в галузі
управління і планування, організації, набору та відбору працівників і т.д.
контроль.
МСП керівництво має важливе значення і відіграє важливу роль у мотивації
співробітників на досягнення особистих цілей та підприємства.
   Відомі трьох типів лідерства:
- За участю керівництва;
- Лідерство автократичний (авторитарна);
- Лідерство дозвільний.
   Участь керівництво передбачає участь співробітників у розробці та
встановленні цілей, завдань і стратегії компанії.
   Автократичного керівництва авторитарного керівництва, менеджер
приймає рішення самостійно не дозволяє прийняття рішень іншими
працівниками.
Лідерство дозвільної поєднання перших двох типів. Існують певні
обмеження на дії співробітника, менеджер приймає рішення, але працівники
залишили рішення в залежності від ситуації.
   Рідко використовується тільки одна форма, як правило, менеджери
використовують декілька типів лідерства, що базується на паралельному
положенні, професійної підготовки та навичок управління та в залежності
від кваліфікації та навичок співробітників.
   Комунікація являє собою процес передачі інформації та ідей між
людьми. Існує не ідеальне спілкування. Це не завжди ефективні, оскільки
бар'єри для спілкування в процесі включають в себе:
- Ієрархічний рівень;
- Використання ненормативної лексики етнічні;
- Відсутність уваги або розбіжності повідомлення або інструкцій.
   Мотивація являє собою процес визначення зайнятих в діяльності, і
воно може бути позитивним чи негативним.
   Мотиви можуть бути використані для:
- Залучення потенційних працівників (заробітна плата, просування по
службі, навколишнє середовище тощо).
- Поліпшення результатів (додаткові обов'язки, підвищення заробітної
плати);
- Підтримка працівника.
   Основні способи стимулювання працівників:
- Стимулювання грошей;
- Середня продуктивність;
- Участь у прийнятті рішень;
- Збільшити обсяг обов'язків і повноважень;
- Прийняття програми гнучкого графіка роботи;
- Застосування нульових дефектів (вперше мета досягається дає стимул);
- Здійснення управління за цілями.
                   Глава 5
              Оперативне управління в МСП


    Вибір місця розташування бізнесу
    Генеральний план підприємства
    Планування виробництва і контролю
    Оперативне управління МСП служби.
    Контроль якості готової продукції
    Оцінка якості обслуговування


   Вибір місця.


   Місце вирішальний вплив безпосередньо і подальший розвиток бізнесу
та розширити їх. Місце також критерієм при виборі варіанту для створення
або придбання бізнесу. Місце рішенням є стратегічним рішенням, тому що
зміни не можуть бути зроблено в той день, на іншій дорозі, має вплив на
працівників рішення так довго і дуже довго.
   Доходи і прибуток залежать від вибору місця, оскільки вони infuenţate
потік потенційних клієнтів.
   Це рішення є вибір місця розташування inluenţat та інших елементів:
- Можливість автомобілів та залізничних доступу;
- Переконайтеся в тому, що комунальні послуги (водопостачання,
каналізація, газ і т.д.).
- Відстань до джерел сировини;
- Можливості для найму робочої сили, кваліфікованих трудових ресурсів,
структура населення з точки зору віку, підготовка населення за статтю і т.д..


   Перш ніж обрати місце, необхідно провести дослідження ринку,
спрямовані на споживачів і конкуренції. Фактори, що впливають на місці
рішення повинне визначити, оцінити і кількісно. Оцінка цих факторів, а
також на сайті повинно бути зроблено для вибору, а потім в залежності від
переваг і недоліків буде обрано варіант.


   Визначення місця розташування МСП в два етапи:
1) вибори району (міста)
   Впливають наступні фактори:
- Сумісність з місцевим бізнес-профілю;
- Потенціал демографічного області;
- Потенціал економічних (рівень розвитку, наявність сировини, доступ до
сировини, енергетичної інфраструктури, транспорту, зв'язку і т.д.).
- Споживчі звички;
- Потенціал для розвитку бізнесу.
2) Вибір місця в місті
Залежить від наступних елементів:
- Характер операцій процеси (виробництво, послуги, забруднюючих
речовин, шуму);
- Характер продукції і послуг;
- Розташування конкурентів;
- Звідки фактором, який являє собою потік потенційних клієнтів у різні
проміжки часу (цей фактор може бути дуже просто визначається шляхом
підрахунку).


   Генеральний план підприємства.
У   станова загального плану підприємства технічними засобами і місце
роботи, розмір і розташування допоміжних і адміністративних приміщень,
забезпечення належних умов праці, в зв'язку з комунальними послугами,
страхуванням заходів по захисту праці, забезпечення можливості доступу до
сприяння здійсненню заходів щодо підтримання та ремонту обладнання,
інші аспекти, з метою забезпечення оперативного розгортання процесу
виробництва або послуг.


   Для розробки генерального плану підприємства мають наступні етапи:
1) визначення об'єкта діяльності: виробництво та послуги, створення списку,
встановивши обсяг діяльності;
2) розробка заходів і операцій, необхідних для продуктів або послуг та
зайнятості в категорії (комерційне, виробництво / послуги);
3) визначення потреб у приміщеннях для обладнання, сировини, доступ і
розміщення в хороших робочих процесів;
4) Забезпечення    належного  вибору генерального  плану з кращим
розташування.


   На практиці існують три основних типи планів:


1) загальне розташування на продукт
   Спрямована на організацію пунктів у відповідності з потоком
операцій, необхідних для конкретного продукту або послуги пункти повинні
бути розташовані в логічній послідовності процесів.
   Переваги:
- Спеціалізація праці та обладнання (обладнання та персонал для однієї
операції;
- Зниження запасів;
- Скоротити час в дорозі між операціями;
   - Зменшіть космічних подорожей.


2) загальне розташування на процеси
   Група машин працює аналогічні операції з співробітниками групи
calificaţii схожі.
   Переваги:
- Флексибільність змін;
- Ефективного використання машин і працівників.
   Недоліки:
- Збільшення часу поїздки для працівників та сировини або підлозі.


3) загальне розташування в поєднанні
   Агрегований   переваги  та  недоліки  двох  генеральних  планів,
викладених вище.


   Планування виробництва та контролю.


   У невеликій конверсії процес складається з матеріальних, фінансових,
інформаційних та енергетичних продуктів, обладнання та людських
ресурсів.
   Виробництво Планування повинно бути засноване і буде грунтуватися
на досягненнях у попередні періоди, а також можливість прогнозування
продажів для фізичних та період.
   Фактори, що впливають на ефект від продажів у вирішальному
планування та виробництва (sezonalitatea, рівень життя, стиль життя,
економічні умови і т.д.) .. Планування роботи та контроль за виробництвом
значно спрощено, якщо компанія управляє і має контракти на продаж своєї
продукції постійно.
   У стратегії відбору вузький сегмент споживачів приведуть до
подальшого  етапу  продажів,   які  можуть  призвести  до  проблем
продуктивності та ефективності використання обладнання.
   Щоб протистояти негативним впливом сезонних коливань МСП
можуть вибрати кілька видів стратегій для виробництва яких ми згадали про
наступне:
1) Проведення виробничого процесу у відповідності з коливаннями попиту
   Недоліки:
- Збільшення видатків на високий попит на наймання додаткового
персоналу, оплати понаднормової роботи;
- Небезпека може бути надмірним формування запасів готової продукції та
сировини;
- Компанія буде в змозі звільнити співробітників в періоди скорочення
попиту.


2) найму тимчасового персоналу або неповний робочий день: забезпечення
стабільності для співробітників, можливість більш ефективного планування
заходів і витрат. Але еволюція не є додатком.


3) розширення діяльності призвело до розробки додаткових продуктів: вони
приходять на додаток до початковим пропозицією, для підтримки
функціонування продукції на ринку.


4) на південь від операцій або показників з іншими аналогічними
компаніями з зазвичай вище в періоди низького попиту: для досягнення
таких показників для великих підприємств та інших малих підприємств, які
вимагають виконання на продукти або компоненти в періоди підвищеного
попиту .
5) використання стимулів для збільшення продажів для зниження цін;
susţinură оголошень або агресивної рекламної кампанії.


   Для дотримання термінів і використовувати його в якості достатніх
ресурсів для будь-якого МСП повинні проводити програму виробництва
може stabilescă послідовність і тривалість операцій, які включають
технологічного процесу.
   Для виконання виробничих програм і стежити за термінами та іншими
елементами роботи, необхідно внести безпосередній контроль виробництва.
   Мета цього контролю полягає в тому, що, щоб уникнути перебоїв у
роботі обладнання, ефективність використання ресурсів, усунення вузьких
місць і т.д..
   Виробництво контроль здійснюється шляхом зіставлення фактичних
досягнень зі стандартами діяльності параметрів.


   Оперативне управління МСП служби.


   Це залежить від конкретних послуг, які полягають у наступному:
1) Intangibilitatea: послуги не можуть бути обмірювані, оцінені за суворим
технічним і важко захистити;
2) тленность: показати, що вони не можуть бути збережені, зберігання,
(виробничі потужності не можуть бути використані в якості 100%);
3) неоднорідність: з огляду на різноманітність людей, які звертаються до цих
послуг і мають різні поведінки і різноманітності послуг, що надаються;
4) Сімултанно: послуги виробляються і споживаються одночасно;
5) Передачі: показати схожість з точки зору послуг, поставок;
6) Особливості споживчої культури: будь-яка людина має свою власну
культуру, яка призводить до різних поведінкою в якості замовника.
   Необхідно скоригувати пропозицію за змістом синхронізацію з
попитом. Для зміни попиту і пропозиції можуть бути використані наступні
методи:
1) застосування тимчасових або строковий;
2) навчання співробітників для забезпечення більш видів діяльності;
3) Використання системи роботи з плином часу;
4) експлуатація об'єктів та програмування машин, які охоплюють наступні
аспекти:
а) План технічного обслуговування і ремонту з упором на профілактичне
обслуговування;
б) Розподіл розумного обсягу діяльності в залежності від можливостей
кожної машини;
с) Розширення операції.
   Контроль якості готової продукції.
   Контроль   якості  готової  продукції  надати  приміщення  для
supravieţiurea в конкурентному середовищі. Якість і безпеку експлуатації має
вирішальне значення при визначенні збільшення споживчої задоволеності і,
зміцнюючи імідж і позиції на ринку. Якість продукції та послуг на суму
функції за розміром, вагою колір, смак, упаковка, безпека в експлуатації, а
також інших елементів, у порівнянні з певними стандартами якості
називається.
   Підвищення якості повинно бути одним з пріоритетних стратегічних
цілей для кожної МСП. Для цього підприємство може використовувати
декілька способів, які найбільш відомих відносяться:
1) створення гуртків якості
2) формування груп людей, працівників і фахівців, які відіграють певну роль
у знаходженні рішень (рішення) проблеми якості продукції на підприємстві
і, зокрема, проблеми в цілому.
3) Проектування (перевірка) якості в процесі виробництва
   Відноситься до підготовки устаткування, сировини для задоволення
стандартів якості необхідні та співробітники володіють необхідною
кваліфікацією.
4) Створення системи контролю якості
   Спрямована на встановлення стандартів, вимірювання ефективності та
внесення необхідних виправлень.
Методи контролю якості. Існують два основних методів:
1) Перевірка: огляд участь 100% від всієї партії продукції.
Переваги:
- Ні strecoara НЕ псування.
Недоліки:
- Споживання часу;
- Це дорого;
- Перевірка може зайняти звичайної нудьги (яка генерує низькою
ефективністю).


2) Статистичний контроль (на основі вибірки розглядається по частинах)
Недоліки:
- Дозвольте похибка досить великий (обсяг вибірки має важливе значення:
якщо його розмір менше, то більше шансів уникнути помилкових продуктів і
навпаки)
Переваги:
- Контроль часу знижується;
- Мінімізація витрат.
   Оцінка якості обслуговування.


   Якість обслуговування є важко оцінити, оскільки їх характеристики:
недоторканність, одночасно, неоднорідність.
Якість послуг, є наступні:
- Точність служби;
- Виглядає зовнішніх послуг (і тут мають всі можливості, надані послуги).
Ступінь реагування до працівників:
- Споживачі 'бажань і потреб;
- У найближчі ієрархічного масштабу;
- Обслуговування впевненості: що породжує довіру клієнтів.


Якість проблем, які виникають у ході надання послуг:
Ці проблеми так званої реальності прогалини:
1) показує, послуга вимагає клієнтів і менеджерів за сприйняттям
споживачів;
Причини:
- Відсутність ринкових досліджень;
- Існує зв'язок між нездатністю керівників і співробітників;
- Занадто багато ієрархічних рівнів.
2) представлення керівників на споживчі запити та втілити ці вимоги як
специфікацій;
Причини:
- Недостатнє значення приділяється якості;
- Відсутність заклопотаності по стандартизації робочих завдань;
- Відсутність процедур для визначення цілей і, зокрема, завдання, пов'язані з
якістю.
3) в період перекладу споживчих вимог у специфікації якості та належного
надання послуг (або, іншими словами, між якістю і послуг);
Причини:
- Невизначеність у роботі завдань;
- Відмінності між завданнями роботи і кваліфікація працівників;
- Недостатня перевірка завдань, роботи з технічної дотаційний;
- Відсутність духу в колективі.
4) У зв'язку зі споживачами під час надання послуг;
5) послуги і передбачуваного власника.
Висновок: вимоги споживачів є найважливішим фактором (основні), в
оцінці якості обслуговування.
                 Глава 6
          Стратегії економічного підрозділи


Поняття економічної стратегії
Питання економічної стратегії блоку
Фактори диск економічна стратегія
Стратегія прискорення економічного ринку


   Поняття економічної стратегії
   Термін стратегія бачив більш частих в останні десятиріччя. Ніхто не
говорить про широко визнаних, відомий більше думок.
Стратегія може бути визначена одним з наступних способів:
1) комплекс рішень в умовах невизначеності;
2) норма, яка передбачає порядок прийняття рішень;
3) характеристики, що свідчить про взаємозв'язок між джерелами
інформаційних потоків та прийняття рішень підрозділи результатів;
4) концепція, на якій є розвиток економічного єдності;
5) Кількість рішень для зв'язку між економічними і єдність мети своєї
діяльності;
6) являє собою набір рішень, спрямованих метою оптимального приводу
економічної активності протягом певного періоду часу. (за даними словника
маркетингу);
7) Концепція створення блоку економічних задач в довгостроковій
перспективі, концепція для визначення заходів, які повинні бути проведені,
як і розподіл ресурсів для досягнення цілей;
8) Це спосіб визначення основних цілей і завдань довгострокових ділових і
спосіб коректування дій і розподілу ресурсів для цих цілей.
Висновок: розробка стратегії, в першу чергу в галузі управління.
   Сістематизувати ці думки були сформовані два основних шляхи:
1. Генрі Фейол розроблені, а потім Гарвардської школи бізнесу. Це думка
вважає нинішні стратегії як довгострокового варіанту для різних тактичних
рішень;
2. Ansoff стратегії рішення підрозділу в залежності від економічних умов у
кожному підприємстві.
Визначення: стратегія в галузі науки і мистецтва в економічний блок для
адаптації до екологічним вимогам, вимогам ринку і впливу на ринок або
довгостроковій перспективі.
Всі заходи, проведені з цією метою призначити стратегічного економічного
єдності.


6.1 Стратегія економічного блоку
Ці елементи є:
1) цілі
   Являє собою в явному вигляді конкретних і вимірних цілей. Вони
повинні бути вираженням поєднання ефективності і перетворення факторів
виробництва в її розпорядженні. Формулювання цих цілей здійснюється за
рахунок виявлення тенденцій у потребах, яким повинні задовольняти
продукція підрозділи, напрямки науково-технічного прогресу, можливості та
економічної ситуації на національному та міжнародному рівнях.


2) заходи по забезпеченню
   Вони стосуються шляхів і методів дій, спрямованих на досягнення
цілей. Вони залежать від виробничого потенціалу, фінансових, людських,
інноваційні, комерційні підприємства та конкурентоспроможності показав
(виражена) з діагностики стану та ефективності виробничих факторів.
   Приклад шляхи: збільшення виробничих потужностей, диверсифікація
/ спеціалізація роботи, співпраця у виробництві, виходу на нові ринки,
вдосконалення підготовки працівників тощо.
3) ресурси, необхідні
   До них відносяться: її наявність, а також залучених позикових. Вони
пов'язані з потенційним наявних матеріальних, фінансових, людських,
інформаційних тощо.


4) строки для досягнення цілей, поставлених
   Час викликали заходи, проміжні та остаточні встановлюються
політику у відповідність з ресурсами, з потенційними і часу розглядаються у
розробці стратегії. Вся стратегія повинна бути гнучкою, щоб виявляти
гнучкість і бути легко адаптуються до змін, які можуть виникнути під час
прийняття стратегії.


   Фактори диск економічна стратегія
   Стратегія залежить від кількості умовних і причинних факторів, які
можуть бути екзогенного або ендогенного в залежності від їх місця роботи.
Ендогенні фактори
1) фінансові фактори, які мають наступні компоненти:
- Грошові потоки;
- Співвідношення боргу та капіталу;
- Коефіцієнт обороту і роботи підрозділу;
- Співвідношення між прибутком і витратами.
2) інформаційні та інноваційні фактори мають наступні компоненти:
- Можливість розробки;
- Обсяг інноваційної діяльності;
- Положення про патенти на винаходи та інновації;
- Відомості про систему "(структура, складність, масштаби).
3) технічні та технологічні фактори, які мають наступні компоненти:
- Обладнання;
- Їх технічного рівня;
- Технологія;
- Якість та кількість materiilo преміум матеріалів, енергії та палива.
4) людські фактори, які мають наступні компоненти:
- Наявність робочої сили;
- Рівень кваліфікації;
- Праці за рівнями виконання: працівники maiştrii, верхнього ланки.
5) Фактори, що регулюють організацію і управління, які мають наступні
компоненти:
- Системи управління;
- Якість управління;
- Тип виробництва (за вагою, або унікальний серійний);
- Доповідь, як цифри, так і зв'язку між персоналом, управлінського та
адміністративного персоналу.
6) Фактори маркетингу наступні компоненти:
- Частка ринку;
- Позиціювання бренду власної продукції на ринку;
- Пост-продаж послуг;
- Число клієнтів;
- Інформація про ринок.
Зовнішні фактори
   Ці фактори, скласти екологічні та економічні одиниці в складі
комплексу зовнішніх умов, які впливають на оперативні підрозділи.
   До числа зовнішніх факторів належать: система надання кредитів,
правові засади функціонування МСП, стан і тенденції в галузі науково-
технічного прогресу і т.д..
   З точки зору цих зовнішніх факторів, Є кілька шляхів для отримання
конкурентних переваг:
- Розробка нових продуктів;
- Забезпечення високих часткою ринку для продукції чи послуг;
- Відкриття нішевих ринках;
- Отримання вартості перевага;
- Розробка сильною розподіл каналів;
- Створення сильного бренду.
   Портфельні стратегії включає в себе:
- Стратегії, пов'язаних з глобальної економічної системи в цілому;
- Стратегії для кожної функції і кожного hypostases економічного блоку.
   З урахуванням вищезгаданого ми зустрічаємо в практиці: стратегії
управління, організаційних, інформаційних, виробничих, маркетингових,
кадрових і т.д..
   Стратегія прискорення економічного ринку
Ринкова   стратегія  висловлює  ставлення  до  економічного  єдності
прискореної    динамічної  навколишньому  середовищу,  зокрема,  і
передбачувано попиту і співвідношення між ними.
Ринкова стратегія цілями є:
- Збільшення частки ринку;
- Зменшення ризику;
- Збільшення рентабельності;
- Збільшення продажів.
   В залежності від критеріїв, які використовуються для класифікації
відомі різні стратегічні альтернативи називається: альтернативне поведінку
та альтернативні позиції.


   Альтернативне поведінка: вони є стратегічним вибором, що може
внести і застосувати наступні елементи:
1) Провести економічний блок до ринкових змін
Стратегії:
а) пасивного або адаптивної стратегії: для задоволення ринкових змін і
адаптувати свої рішення до цих змін;
б) активної стратегії: вивчення ринку і прогнозувати зміни в навколишньому
середовищі, подивившись на ризики та забезпечити застосування заходів
щодо виправлення становища до фактичного виробництва змін;
с) активної інноваційної стратегії: економічний блок, через який вивчення
навколишнього середовища і про те, як ця діяльність впливає на події. Успіх
такої стратегії залежить виключно важливе значення для функціонування
механізму входять наукові дослідження та розробки, виробництва і
маркетингу.
2) Провести економічний блок змінювати темп природоохоронних
Стратегії:
а) Наступальної стратегії: упор на дослідження з пошуку нових методів і
технологій виробництва та підвищення якості. Ця стратегія спрямована на
розширення можливостей для впливу на ринку;
б) оборонну стратегію, прагнучи зміцнити позиції на ринку за рахунок
поліпшення якості та конкурентоспроможності;
с) взаємопроникнення стратегії за допомогою якої компанія прагне виявити
будь-яких нішу у виробництві та утилізації товару на ринку.
Альтернативна позиція
Це стратегічний вибір, визначаються відповідно до:
1) Позиція на ринку структури
а) недиференційованих стратегії: реалізації плану (програми) реалізації
глобального маркетингу;
б) диференційована стратегія: одна спрямована програма дій для кожного
сегмента ринку;
с) концентроване стратегії: відноситься до одного сегменту або обмежене
число сегментів ринку (максимум 3).;
2) здатності на ринку
а) стратегія для збереження позицій на ринку;
б) Стратегія розвитку діяльності;
с) Стратегія крах бізнесу.


   Маркетингова стратегія являє собою комбінацію, в якій однією з
альтернатив  в  кожній  групі.   Приклад:  Стратегія  активного
взаємопроникнення інноваційних, диференційне розвиток.


   Найбільш важливим засобом досягнення цілей стратегії на ринку і
ціни продукту. На закінчення, стратегії продукту і ціни інгредієнтів
маркетингової стратегії.
Продукт стратегії можуть бути:
- Стабільність діапазоні стратегію для продуктів з високою продуктивністю;
- Обмеження кола стратегії;
- Стратегія диверсифікації.


   Вартість стратегії використовуються для придбання вигідних позицій
на ринку і підвищити ефективність роботи.
В залежності від мети відрізняють:
а) Стратегії ціна або низька ціна проникнення (японська цін);
Застосувати правила на ринку з дуже еластичним і базується на виробничих
витрат на низькому рівні. Вона навіть хоче перешкоджати конкуренції та
прийняття первинних втрат.
б) Стратегія високих цін або елітарної;
Для нових продуктів, а також певні сегменти споживачів з високими
доходами.
                 Резюме

   Що таке резюме?
   CV назвати це твоя булава, твоя візитна картка, ваше дзеркало. Жоден
з цих паралелей не вимагає пояснень. Це "скіпетр" для найбільш часто
передує цього та фізика, є забронювати поїздку на перший кинуті на резюме,
як довго він буде брати на карту (так що ми повинні залучати першим) і
дзеркало та, за вперед (True) та професійної діяльності.


   Приваблива як резюме:
1. зосереджено, лаконічний, простий - не більше 3 сторінок;
2. гнучкий - з урахуванням в кожному конкретному випадку;
3. І цілком логічно, - cursivitatea увагу до ідей, послідовність повідомлень;
4. є правильним з точки зору граматики та орфографії;
5. завершена - пропонує інформацію, нічого більше, не менше;
6. приємно читати.


   Як писати?
   CV будуть необхідні, написаний на комп'ютері. Ні в якому разі не
повинно бути представлено резюме руку. Є два варіанти. Ви можете
надіслати резюме:
1. На папері. Якщо вибрати цей варіант, і якщо вас називають своє резюме в
цій формі, то ви можете використовувати будь-який текстовий редактор (MS
Word, Open Office). Якщо у вас є комп'ютер, ви можете зателефонувати
бібліотека, Інтернет-кафе або в нашому офісі в Консультування;
2. В електронному вигляді. Ви можете відправити документ ви написали і
друковані або ж ви можете скористатися послугами мережі за резюме. Такі
механізми передбачені:
- www.ejobs.ro
- www.bestjobs.ro
- HTTPS: / / europass.cedefop.europa.eu / інструменти / CV / xmlOpen.do т.д.).


   Включаючи що не включати ваше резюме?
   Незалежно від форми - друковані чи електронні - Ваше резюме буде
таким же принципом елементи:
• у вас є заголовок, і набір ідентифікаційних даних (назва, адреса, телефон
електронну т.д.)
• блок випробувань (завжди перераховані в зворотному хронологічному
порядку). В залежності від завдання на запитання, тут ви можете докладно
вивчили матеріали мають безпосереднє відношення до позиції зацікавлених.
• блок досвід (завжди перераховані в зворотному хронологічному порядку, і
включає в себе досвід роботи в якості добровольців, особливо, якщо ви на
початку шляху). В залежності від позиції в питанні, тут Ви можете передати
функції ви і / або навички, які вони брали участь.
• Глава про акцій на різних конференціях, навчальних тощо.
• Членство в різних професійних організаціях
• Глава про знання ПК операційну: штатах, як відомо, і знання
• Глава з іноземних мов: кожна мова окремо згадано, супроводжуються
такими суб-кваліфікаторов: письма, читання, говорити, розуміти.


   Примітка: Деякі роботодавці вимагають у CV вік, стать, сімейний
стан та інші дані, які можуть призвести до дискримінаційною рішень. У
Румунії, закон захищає від дискримінації, так що ви не зобов'язані / надання
інформації. Іншими словами, якщо ви вважаєте, що допомогу, ви можете
пройти, якщо ні - ні.
   Крім того, ви можете вибрати один з наступних варіантів:
• CV звичай (ви обираєте зміст і форма використання - так можна краще
висловити). Ви можете вибрати для цього типу, якщо ви використовуєте для
творчої роботи / Ви можете використовувати як візитні картки тощо.
• Європейське CV (Europass). Нижче представлені моделі як змінюється і
завершених моделей (як змінюється і завершив доступні на всіх мовах ЄС).
Ви можете використовувати цей формат, коли ви працюєте на посаду в
органах державного управління і т.д..
• стандарт CV - форма, запропонована роботодавцем
Рішення про те, як CV ви будете використовувати ваш рахунок роботодавця
потреб, які часто явно.


Увага!
• Reciteste CV в декілька разів і знищити будь-який нецікавою інформації, це
не корисно для зацікавлених роботодавців. Зберігайте копії та зберегти повні
версії адаптовані для різних роботодавців.
• Я використовую сингулярних: я зробив, я люблю ...
• Увага, щоб зберегти документ, назва, особливо якщо ви вирішили
надіслати в електронному форматі. Введіть імена
- "Sper_sa_pun_mana_pe_jobul_asta_ca_nu_mai_pot.doc або
- "De_fapt_nici_nu_imi_place_firma_asta.doc"
буде не дуже гарне враження ... для роботи вирішили офіційно
"prenume_nume_postulvizat.doc, а там, де конкуренція за робочі місця
високий, ви можете вибрати назву, як" CV_de_luat_in_seama.doc "
• Не грайте з багатьма шрифтами, розмірами і т.д.. використовуючи Times
New Roman 12 або Arial 10. Макс Verdana 10.
               Приклад Європейського резюме
Приклад стандартизованого європейського Резюме який ми пропонуємо був
затверджений ПУ 1021/25.06.2004 та опублікований у
Офіційному Віснику № 633/13.07.2004.                     Резюме

Особисті інформації    -

І`мя 1          < Імя апліканта > (Імя, призвіще)

Адреса:          (номер, вулиця, поштовий індекс, місто, країна)

Телефон:         -

E-mail:          -

Національність      -

Дата народження      (день, місяць, рік)

ВЛАСНИЙ ДОСВІД      (Вкажить кожний професійний досвід, починаючи з останньої:
                 Період (з - по)
                 Назва та адреса наймача
                 Від діяльності
                 Займана посада
                 Головна діяльність та відповідальності)

ОСВІТА          Опишіть окремо кожну форму навчення та програму навчення,
             починаючі з останньої:
                 Період (з - по)
                 Назва та тип навчального закладу де проводилось
             професійне навчення
                 Галузь навчення
                 Тип кваліфікації / отриманий диплом
                 Рівень класіфіації форми навчення

ПЕРСОНАЛЬНІ
             (отримані на протязі всього життя та кар’єри але які не
ЗДАТНОСТІ ТА
             признанні обов’язково якимось сертифікатом або дипломом)
КОМПЕТЕНЦІЇ
Рідна мова           -

Іноземні мови          Вміння читати / писати /розмовляти

Артистичні здатності 2 (Музика, малювання, художнє мистецтво, література т. і.)

Здатності 3           (Приклад: Мешкаєте та працюїте з іншими особами, в
                многокультурному осередку, займаєте посаду де
                комунікабельність є необхідною якостю або розгортуїте
                діяльність де праця в команді це основне (на приклад: культура,
                спорт т. і.))

Організаційні          (Приклад: координуїте або керуїте діяльність інших осіб,
здатності4           проекти та адмініструїте бюджети, на місці праці, у
                волонтерських акціях (на приклад в культурних та спортивних
                галузях)

                (Вміння використання комп’ютера, деякі типи обладнання, т.
Технічні здатності5
                і.)

Водійські права         -

Інші здатності та
                (Компетенції які не були впомянуті раніше)
компетенції6

ДОДАТКОВІ            (Вкажіть інші інформації які не були впомянуті раніше, на
ІНФОРМАЦІЇ           приклад контактні особи т. і.)

                (Перерахуйте додані документи, резюме, якщо є необхідність)
ДОДАТКИ
Textul scris inclinat se va inlocui cu datele cerute.
1.
   Inlocuiti rubrica respectiva cu numele dumneavoastra
2, 3, 4, 5, 6
        Descrieti aceste aptitudini si indicati contextul în care le-ati obtinut
             CURRICULUM VITAE
             INFORMATII PERSONALE
Імя

Адреса
Телефон
Факс
E-mail
Національність
Дата народження
Стать
             ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
Період
Займана посада
Заходи та
відповідальності
Головні віди діяльності
Назва наймача
Тип діяльності або
сектор діяльності


Період
Займана посада
Заходи та
відповідальності
Назва та адреса наймача
Тип діяльності або
сектор діяльності
Період


Займана посада
Заходи та
відповідальності
Назва та адреса наймача
Тип діяльності або
сектор діяльності


Період


Займана посада
Заходи та
відповідальності
Назва та адреса наймача
Тип діяльності або
сектор діяльності


Період


Займана посада
Заходи та
відповідальності
Назва та адреса наймача
Тип діяльності або
сектор діяльності


Період


Займана посада
Заходи та
відповідальності
Назва та адреса наймача
Тип діяльності або
сектор діяльності
             НАВЧЕННЯ
Період
Кваліфікація /
отриманий диплом
Головні дисципліни /
отриманні професійні
компетенції
Назва та тип
навчального закладу
Рівень національної або
міжнародної
кваліфікації


Період
Кваліфікація /
отриманий диплом
Головні дисципліни /
отриманні професійні
компетенції
Назва та тип
навчального закладу
Рівень національної або
міжнародної
кваліфікації
             ОСОБИСТІ ЗДАТНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ


Рідна мова
Іноземні мови


Самоперевірка             Розуміння      Розмовлення   Писати
           (*)
Європейський рівень     Слухання   Читання  Участь   у Вміння    Письмове
                          співбесідах  виступати  висловлення
Соціальні компетенції
Організаційні здатності
Технічні здатності
Можливість
використання
комп’ютера
Інші компетенції та
здатності
Водійські права
Додаткова інформація
Додатки
Дата
Підпис
   Лист про наміри
   Потрібна робота в певній компанії, але це не робиться в даний час
вербування?
   Ви можете надіслати резюме та лист про наміри, щоб сперечатися
про те, що ви хочете отримати роботу в цій організації.
   Якщо ви поінформовані про бізнес-поле, ви знайдете причин
працювати там, мати хороше резюме та організаційна культура підходить,
то наступний крок полягає в тому, щоб відправити лист про наміри, добре
структуровані, що рух до вас у майбутньому вакантних робочих місць.
   Лист про наміри, відомості про себе і вам поставити значення в цій
ініціативі. Нижче наводяться деякі керівні принципи для типового листа
про наміри, персональна відповідає ситуації, що склалася:
   1. Хто ви питаєте?
   Департамент людських ресурсів бере управління резюме та листи
про наміри. Навіть якщо організація не існує вільних робочих місць,
менеджер людських ресурсів, стурбовані тим, що при видачі завдання,
знайти заміну швидко. Та лист про наміри, будуть доступні і ваші шанси
підвищуються.
   2. Як мотивувати ініціативу, коли немає роботи в наявності?
   Ви можете написати листа про наміри від фактичного досвіду
роботи або ви хочете. Формулювання в листі про наміри може бути: "Я
зацікавлений в посаді менеджера з продажу в компанії, тому що мій
досвід роботи в галузі рекомендувала мене на таку посаду".
   3. Те, що він звітах?


   Лист про наміри має супроводжуватися добре написана CV, тому не
підходить до розкриття інформації в біографічних даних. Було зазначено,
точок:
• Навички, які ви розробили їх колишніх робочих місць;
• Цілі ви зустрічалися на поточній роботі;
• Внесок, який може призвести до розвитку компанії;
• Знання компанії.
   4. Як закрити Лист про наміри?
   Лист про наміри може бути укладений із заявою про намір отримати
зустрічі з людських ресурсів менеджер, щоб обговорити можливості
роботи для вас. Це може бути записана у двох версіях:
• "Я зв'яжеться наступного тижня, щоб встановити дату";
• "Я для зустрічі з тобою".


ЗРАЗОК листа про наміри


Перша модель Лист про наміри


   Шановний пане / пані,
   Ми звертаємося до цього листа про наміри, у відповідь на Ваше
оголошення для роботи у вас у школі.
   Я закінчив в адміністративннауки та бізнес, Бухарестський
університет, і вважають, що учні отримали знання в галузі права,
економіки, менеджменту, маркетингу і фінансів. Я розраховую на
практиці  знання,  поряд  з  корисними  навичками  і  домен,  за
замовчуванням.
   Я динамічний людина з гарними навичками спілкування, на мій
досвід, накопичений відповідально вирішив, зацікавлених у подальшої
професійної підготовки в галузі економіки. Я хотів би я мав можливість
працювати у вашій компанії, де я міг би, щоб мої записи в
інтелектуальний потенціал і досвід (як CV додається) для виконання
Організацією завдання та цілі, а також розвивати свою кар'єру.
   Якщо ви вважаєте, що моя мотивація і кваліфікація для отримання
місця у вашій компанії можна отримати у будь-який час можна зв'язатися
для обговорення деталей можливого співробітництва.
   Спасибо,
   Ім'я Прізвище.


   Другий приклад з листа про наміри, більш тверезим, тому
called''language''of деревини. Цей лист про наміри, рекомендується
насамперед у формальних умовах, як, наприклад, банків і державних
компаній або робочих місць з високим ступенем відповідальності і
серйозності.


   Друга модель лист про наміри
   Шановний пане / пані,
   Нижчепідписані, Ім'я Прізвище, ми з інтересом відзначаємо
можливості вони пропонують Вашої компанії. Натхненням бажанням
досягти успіху, амбіцій, завзяття та оптимізму, надішліть Вашу заявку,
щоб отримати свій пост продаж аналітик.
   Я отримав академічної підготовки і досвіду в області продажів,
накопиченого в XYZ Ltd і АТ готові на плідне партнерство, яке буде мати
вигоди від моєї теоретичної підготовки, а також значний досвід в області
продажів. Documentandu мене на діяльності вашої компанії, я знайшов
задоволення у зв'язку з профілем і досягнення в повній мірі виконувати
свої сподівання і потреби шахти.
   Ось чому я дозволяють оцінити затвердження моє бажання,
ентузіазм, наполегливість, вірність і моя пристрасть на загальну успіх
(досягнення) мають тільки деякі з особливостей, яка буде честю
поставити їх на молодий і динамічний колектив.
   Можливість говорити про те, як вона може бути використана мої
знання та навички у своїй компанії перевага буде вітатися.
   З повагою,
   Ім'я Прізвище


   Третя модель лист про наміри, можуть бути використані для
управлінських посад. В залежності від вашого профілю, компанія
пропонує роботу і переваги, вибір найкращого листа про наміри.


   Третя модель лист про наміри
   Шановний (а) пан / пані
   Я уявляю мою кандидатуру на пост, який я зробив для повідомлення
опубліковано на сайті Myjob. Протягом всієї моєї професійної діяльності
(як CV додається) я зміг успішно скористатися моїм управлінським
навичкам прийняття рішень і дій.
   Ми створили організацію заходу, і я працював у той же час, як
компанія презентації перед великою аудиторією, і в передній частині
різних клієнтів. Я вважаю, що задоволеність клієнтів є найбільш
важливим бізнес і ми вимагаємо від керівництва моєї команди. Ми
працюємо в команді, що я його реорганізація, і я її підготовку.
Проектування і управління проектом бюджету були два моїх обов'язків,
причому  основною   метою  ефективного   управління  фінансовими
ресурсами та контроль витрат.
   Я хотів би особливу увагу на те значення, яке вона надає моєї
роботи і цілі для досягнення відчутних результатів. Вміння знаходити
рішення та пристосовуватися до різних ситуацій я працюю, і важливість
надання якісних послуг являють собою додаткові переваги моєї
професійної підготовки. Останнє, але не менш важливо відзначити, дуже
хороша команда Англійська і той факт, що я закінчив коледж з
specialty''X''and тепер стежити майстер курси XY''Z''.
   Я хочу подякувати вам за ваш час та інтерес до моєї кандидатури, і я
переконаний в тому, що в інтерв'ю, ви по достоїнству оцінять професійні
якості, перераховані вище.
   З повагою,
   Ім'я Прізвище.


   Рекомендаційний лист


   Що таке рекомендаційний лист?
   Зміст цього листа є особою relevandu якість і доступність
інтелектуальних, емоційних і практичним. Її мета полягає в тому, щоб
переконати адресата можливість вибору особи, рекомендовані на посаді /
позиції зацікавлених. Рекомендаційний лист в конверт відкритий, і
заявник повинні бути надані рекомендації або, іноді, можуть бути
відправлені поштою.


   Рекомендаційний лист, відрізняється в залежності від своєї місії, а
також особи, які направили їх (наприклад, відділу людських ресурсів
менеджер безпосередньо колег (у меншому числі випадків). У листі
рекомендації можуть бути запрошено по ряду причин в тому числі новій
посаді, застосуванні до спеціалізації, і за приналежність до професійної
асоціації.
   Рекомендаційний лист, як правило, містять наступне:


- Повне ім'я працівника.
- Назва компанії.
- Назва роботи ви тримаєте.
- Як довго працює компанія.
- Інші займані посади в компанії, які були зайняті.
- Відповідальність працівника.
- Країни працівника.
- Деякі з досягнень працівника.
- Рекомендації за стилем роботи
   При складанні листа рекомендації важливо не перебірати помилки
правопису і словник, щоб зберегти структуру пунктів (переважно
коротких і чітко визначено) і в максимальної напруженості була прийнята
на сторінці.
   Деякі посилання можуть дизайнер рекомендаційний лист. Хоча
найчастіше це написано від руки, навіть якщо воно буде підписано,
повинні бути надруковані вручну.
   Деякі роботодавці / одержувачів може просити рекомендаційний
лист в конверті зачинені і опечатані, а емітент підпис ставиться на
зрощення. Вони, однак, більш рідкісні.
   Листи рекомендації можна отримати навіть при зміні роботи чи
роботи, навіть якщо вони не мета конкретної мети, але обмежується
обгрунтувати перелік і ваші навички. Однак, якщо ви також повинні листі
чітко визначити позицію у відношенні яких рекомендації, ви можете
повернутися в будь-який час на прохання того чи новий лист. Ваш
колишній шеф / колегу / учитель буде набагато простіше переписати і на
додаток до вже написали лист тільки для того, щоб запам'ятати Вам і
залучити до роботи знову.
   Якщо організація застосовує по відношенню до деяких вимог, які
повинні бути розглянуті в документації вашої зайнятості і у вас є
рекомендаційні листи не вказували конкретно, посилання, які потребують
нового листа. Важливо не тільки мати рекомендаційні листи, але служать
для отримання роботи.
 Типовой рекомендаційний лист


S.C. Меблі Тулчі С.А.
Тулча, вул. Фонтан, Nr. 45
Тел. 0240 58 38 66, факс 58 38 68
www.mobilatulceasa.ro
   РЕКОМНДАЦІЯ
   Г-н Маріан Петреску обіймав посаду молодшого менеджера в нашої
компанії в період з 15 квітня 1997-15 січня 2009 року, сприяє збереженню
і розвитку діяльності Організації.
   Серед  Г-н  Маріан  Петреску  обов'язки   входить  розробка
комунікаційної стратегії та маркетингу, періодична оцінка діяльності,
втручання у надзвичайних ситуаціях і пропонованих програм із залучення
симпатій спільноти та працівників. Г-н Маріан Петреску довели такт і
наполегливість у вирішенні проблем markeing з найстаріших компаній, і в
значній мірі сприяло створення внутрішнього підрозділу і тверді. Г-н
Маріан Петреску використовує всі свої знання, придбані за кордоном для
приведення меблі від Тулчі трьох виробників з країни.
   Г-н Маріан Петреску і порушена робота в нашій компанії на 15
січня 2009 року, як результат його власних рішень, перспективних для
управління положенням і вище в іншому районі, з тим щоб повною мірою
використовувати творчі ресурси.
   Ми впевнені, що р-н Маріан Петреску продемонструють навички і
самовідданість, і ви, в результаті чого їхній внесок у розвиток вашої
організації.
             Виконавчий директор,
               Стефан Ангєлєску.

								
To top