S idealitzen temes propers al realisme i al naturalisme by Zw48Ik7

VIEWS: 12 PAGES: 47

									ESCULTURA

 Segle XX
Obres
  Modernisme i simbolisme: Desconsol de
  Llimona
  Cubisme i expressionisme: El profeta de
  Gargallo
  Art Abstracte:
       – Figura Ajaguda de Moore
       – Mutació de Chillida

  Art cinètic: Stabile-mobile de Calder
JOSEP LLIMONA –Desconsol-
- Estil:
  Modernisme i
  simbolisme...
- Influència de
  Rodin:
  modelatge
  esfumat...
- Efectes de llum
  i ombres...
-  S’idealitzen temes propers al realisme i al
  naturalisme
-  Domini del “bon gust”
-  Últim període de permanència de la idea
  clàssica d’escultura abans de la revolució
  cubista i abstracta
Desconsol...
        Nu
En el context de l’escultura funerària...

  Tomba de Emelyn Story en el cementiri civil de Roma,
  realitzada pel seu home, l’escultor William Wetmore Story
  (1819 - 1895)
Panteó R. Camps
de Sitges (Josep
Llimona)
   Etapes
Període  Denominació        Característiques

1864 -  Aprenentatge  Obres encara acadèmiques
 1895
1895 -  Modernisme   Figures femenines, panteons, donzelles
 1909          vestides
1909 -  Transició   Estatuària religiosa, verges, cristos
 1913
1913 -  Plena     Herois (Sant Jordi, Forjador), donzelles
 1925   maduresa    nues
1925 -  Serenitat   Nus femenins clàssics
 1934
Innovacions plàstiques del s.XX
El buit: Crea formes, com ho fa el silenci en una
 obra musical (Gargallo)
La deformació: descobreix noves possibilitats
 (Moore)
La incorporació de l’espai: escultura que es fon
 amb el seu entorn
L’abstracció (sense el suport de la realitat, nou
 llenguatge)
El moviment real... (Calder)
 PABLO GARGALLO –El profeta-
Cubisme,
Expressionisme
...
 Multiplicitat de
    punts de
    vista...
Concepció
  canviant de
  l’escultura
  Novetat: La introducció del
  buit... És cabdal la manca de
  matèria (massa, volum,
  consistència...). Nova
  manera d’entendre la
  corporeïtat.

   Més força expressiva...
Influència de...
  Archipenko
 Brancusi:plàstica elevada a la
  categoria de símbol...

Ocell a l’espai
Modigliani
Art Abstracte
Art abstracte (entre l’abstració i la semi-
figuració...)
  HENRY MOORE -Figura ajaguda 1938

 Temes: familia,
 maternitat, guerrer
   ferit...

  Monumentalitat
   (al marge del
    format...)
Sensació de
 monumentalitat
Chacmool
Se sentí fascinat
 per l’art
 primitiu
Recerca d’una expressió més sincera i
 autèntica... Retorn a la funció primera de
 l’escultura, màgica i religiosa...
Grup de família
Bàrbara Hepworth
Escultura cinètica (del moviment)

  “Per què ha de ser estàtic, l’art? El
   següent pas en l’escultura és el
       moviment”
Art cinètic
  Concepte que neix el 1920 amb el Manifest
  Realista
  Es generalitza els anys 50-60
  Nom: a partir de la branca de la mecànica que
  investiga la relació entre el moviment dels cossos i
  les forces que actuen sobre ells
  Actualment: Aquelles obres que canvien
  d’aspecte, moviment, efecte... Segons la posició...
  També efectes òptics
  Proximitat al “Optical Art”
Alexander Calder
  Transició cap a l’abstracció
   Coneix l’obra de Piet Mondrian

   S’incorpora al grup Abstraction-Création
   (Mondrian, Kandinsky, Hans Arp...)
   Amistat amb Joan Miró que marcarà

   profundament la seva creació artística
Mobile...Stabile…
 Escultures mòbils         Escultures estables
  Cosmovisions...          Dinosaures...

      Essència orgànica, natural...?
Platillos voladores o nubes acústicas

  Estabile a
  l’aula magna
  de la
  Universitat
  Central de
  Venezuela
  1953
  Aus fanàstiques...
 Estabile: Flying Dragon    Mobile al Guggenheim
Institut de les Arts. Chicago     de N.Y
 Influència de Miró...
                Estabile forms (1973)
Quant a cromatisme i tema...
Stabile-mobile (Calder)

-  Objectiu: l’equilibri
  inestable que genera
  moviments continus de
  les formes
-  De la mà de
  l’enginyeria: investiga
  la relació entre el
  moviment dels cossos i
  les forces que actuen
  sobre ells
Oshkosh. 1965
 La terra...
 La lluna...
 El sol...
 Moviments
  naturals,
  orgànics?
  Translació,
  rotació...
Informalisme
 Moviment dintre l’abstracció
 Nega qualsevol forma tradicional (fins i tot
 la geomètrica)
 Es fonamenta en la capacitat expressiva de
 la matèria per si mateixa.
Eduardo Chillida

Informalisme...
Influència mútua
Escultura-
 arquitectura    Mutació
   Les seves obres van augmentant
progressivament de dimensió fins arribar a
 les populars grans estructures de ferro o
  formigó, que s’integren al paisatge i
 reflecteixen la tensió de les forces de la
naturalesa a partir d’una gran simplicitat de
          formes


OBJECTIU: Provocar la reflexió, esbrinar el missatge...
Materials diversos...

       acer, pedra, fusta,
    Ferro,
    formigó, alabastre...
Enclusa de somnis
Modulació de l’espai (1963)
Topos
Lurra (planeta Terra)
La pinta dels vents
Elogio del Agua (1987)
Elogio del Horizonte

								
To top