Ecuatia lui Schrodinger by UXEL696

VIEWS: 82 PAGES: 36

									Structura moleculara a sistemelor
      biologice
 Legaturi intramoleculare
Orice reprezentare a dinamicii moleculelor
 si a structurilor supramoleculare trebuie
 sa inceapa cu:

  atomul
  organizarea energiilor pe nivele energetice
  interactunile dintre atomi.
     Energia de valenta a electronului

 Lucrul mecanic
 NECESAR pentru a
 indeparta electronul        em     4
 de pe “orbita”         E 2 2 2
                  8 0 n h
  impotriva fortei de
  atractie a nucleului
  la distanta infinita

 •Energie de ionizare:

     indepartarea electronului duce la formarea unui ion
 Erwin Rudolf
 Josef Alexander

 Schrödinger

1887-1961
  What is Life?
             1944


Francis Crick

   unul dintre descoperitorii ADN-ului
a mentionat “What is Life?” : o descriere teoretica inainte de
         descoperirea ADN-ului
http://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger's_cat
http://bio.unibuc.ro/general/splai/foto
       /splai11.jpg
    Ecuatia lui Schrodinger
 Fundamentarea teoretica pe baza careia se
 obtin functiile de unda ale electronilor


 Probabilitatea de existenta a electronilor
 intr-o anumita regiune din spatiu.
         HY=EY
 Functia de unda care descrie starea
 stationara a unui electron este denumita

          ORBITAL


 NOR ELECTRONIC: descriere mai
  adecvata a naturii statistice a distributiei
  electronului.
http://www.orbitals.com/orb/
       Orbitali sferici
 Asa cum sunt cei ai hidrogenului au l=0 si
 m=0. Mai sunt denumiti si orbitali de tip s
           n=2
 Numarul cuantic l ia valoarea 0 dar
 ocazional poate fi si 1. Forma orbitalilor
 corespunzatori este de sfera dubla.


 •Pozitionarea axelor este determinata de
 numerele m (-1,0,+1). Orbitalii
 corespunzatori sunt orbitali de tip p
   Legaturi covalente. Orbitali
       moleculari
 Datorita interactiunilor electromagnetice
 dintre electroni
  nivelele energetice ale moleculei pot fi mai
  scazute decat suma nivelelor energetice ale
  atomilor neperturbati
 Se formeaza o legatura chimica
 Energia de legatura intramoleculara de
  legatura are cateva componente:

 Energia cinetica a electronilor
 Energia electrostatica dintre electroni si
 nuclee
 Energia electrostatica dintre electroni
 Energia electrostatica dintre nuclee
  Energiile au semne diferite
 Energia negativa semnifica forta de atractie,
 (“stablizatoare”) .
  – In principal, depinde de distantele de separare.


  - La o anumita distanta energia are minim

      = distanta de legatura dintre doi atomi din
       molecula.
  Problema poate fi rezolvata cu precizie
 (analitic) doar pentru molecula de hidrogen
          (H2 ) !!!


 Pentru molecule mai complicate (chiar si numai
 diatomice)   se   procedeaza la  diverse
 APROXIMARI si mai ales la rezolvari numerice
 ale ecuatiilor functiilor de unda  •Rezolvari bazate pe tehnica de calcul
Exemplificare: Atomul de carbon

        2s22px2py


 • s este ocupat (“complet”) de doi electoni


 • pe orbitalii px si py se afla doar cate un electron
 neimperechiat

 In consecinta doar 2 din cei patru electroni de
 valenta pot forma legaturi.
  O caracteristica a atomului de
        carbon
 Saltul pe un un nivel intermediar de energie
 joasa (~ 250 kJ/mol) inainte de reactie  2s22px2py       2s 2px 2py 2pz
      Atomul de azot
 Ramane in starea trivalenta pe toata durata
 reactiei


      2s2 2px 2py 2pz
      IN PRINCIPIU


 Geometria moleculei poate fi reprezentata
 de suprapunerea simpla a orbitalilor
 implicati in formarea atomilor
   Carbonul


Tema pentru acasa!
      Legatura ionica
 Daca efectul de polarizare este impins la
 extrem, nu se mai formeaza un orbital
 molecular sau electroni de legatura.
   - Se produce:
     un transfer total al unui electron de valenta
        de la un atom la celalalt.
     o separare totala de sarcina.
   Se formeaza ioni care se atrag prin forte
   electrostatice.
           “Discutie”
 Fara legatura covalenta nu mai exista
 identitate moleculara

 Exemplu: nu se mai poate vorbi de molecula de
 NaCl deoarece:
 – in solutie, disociaza si este doar o expresie a
  stoichiometriei dintre cei doi ioni

 – cristalul de NaCl este o supermolecula produsa
  de aranjarea ordonata a ionilor (structura
  cristalina)
Legea lui Coulomb


  q1q2
F
  4 0 r 2
     Energia de legatura
 Lucrul mecanic necesar pentru a misca
 ionul de la distanta de legatura la distanta
 infinita de contraion
             Lucrul diferential (dW) care poate fi
             foarte mic dar FINIT ca valoare
      q1q2
  dW        dr
     4 0 r 2
             Poate fi calculat ca produsul dintre
             forta (F) si distanta corespunzatoare
             (dr)
Lucrul mecanic necesar pentru a misca o
 sarcina de la infinit la distanta x1 este


       x1     x1
          q1q2      q1q2
  W   dW         dx 
       
          4 0 x 2
                 4 0 x1

 Energia de legatura (E): energia necesara pentru a rupe
 legatura, deci pentru a deplasa sarcina de la distanta x=x1 la
 distanta x=infinit


           E=-W
Exemplu: legatura Na Cl

  q1q2    |q|=1.602 10-19 C
W
  4 0 r
       distanta dintre ioni = ?
     Daca ar exista doar forte
       electrostatice?
 Ionii se vor apropia pina la colaps

Exista (trebuie) si o FORTA REPULSIVA care impiedica
colapsul si care sa conduca la formarea unui minim energetic
corespunzator distantei de legatura

• Componenta repulsiva a energiei de interactiune Van der
Waals

 • Se poate estimata pe baza razelor Van der Waals:

 se considera atomii ca doua sfere rigide de anumite
 dimensiuni, sfere ca nu pot intrepatrunde.
              Aproximari
 Ionul de sodium: raza ~0.098 nm
 Clor: ~ 0.181 nm.

  • In consecinta, distanta dintre cei doi atomi de Na+Cl-
  intr-o RETEA CRISTALINA (deoarece razele Van der
  Waals au fost estimate intr-o retea cristalina) este de
  r= 2.79 10-10 m

E= -W=– (-1.602 10-19) (-1.602 10-19)/(4π (8.85 10-12).(2.79 10-10)=8.27 10-19 J
       Exprimat in eV
  E= (8.27 10-19) (6.242 1018) = 5.31 eV


E = (8.27 10-19) (6.02 1023) = 4.98 105 J mol-1
  Orbitalii moleculari pot duce la deplasari
   semnificative de sarcini in molecule
 Ilustrare: distributie asimetrica a celor doi
 electroni din legatura covalenta.
 • Orbitalul molecular este deplasat spre unul
 dintre cei doi atomi din legatura covalenta


 Un element/atom este mai electronegativ decat
 celalalt
      Sclara a electronegativitatii
      In general este o relatie directa
      intre numarul de ordine din tabelul
      periodic, numarul grupei si
      electronegativitate
H<C<N<O<F

I<Br<Cl<F
       Dipol electric
 Aproximativ 22% din energia legaturii C-O si
 39% din cea H-O este atribuita acestui
 efect.
Molecula de apa
     http://www.lsbu.ac.uk/water/h2oorb.html
http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro3.htm
   dipol OH; In consecinta, cei doi atomi de
   hidrogen se resping unul pe celalalt (efect de
   polarizare).

								
To top