Program for 73 sæson 20092010 by ByronHout

VIEWS: 241 PAGES: 28

									 Program for
 73. sæson

     RE GYMN
    OV    A
 ID
         ST
HV
          IK
    AF 1937
 2009/2010
Velkommen til gymnastik i Hvidovre Gymnastik af 1937


HvG 37 vil hermed byde alle nye og tidligere gymnaster samt passive
medlemmer velkommen til endnu en spændende sæson.

Lidt om Hvidovre Gymnastik af 1937
Hvidovre Gymnastik af 1937 (HvG 37) er Hvidovres ældste gymnastikfor-
ening. Vi er ca. 400 medlemmer i alle aldre. Vi dyrker mange former for gym-
nastik, fra leg for børn og forældre til funky dance og fra koldbøtter til store
redskabsspring.

I vores konkurrenceafdeling satser vi på resultater, hvor det i børneafdelingen
og voksenafdelingen er vigtigere at få god motion i den form, der passer til
alder og temperament.

Som det hører sig til i en forening, arrangeres der mange forskellige aktivite-
ter ud over den daglige træning. Mange ser frem til den årlige fællestræning,
hvor medlemmerne og deres familier inviteres til at prøve de forskellige akti-
viteter foreningen byder på. Forårsopvisningen er kulminationen på vinterens
træning for de fleste hold, og DM er toppen for konkurrenceholdene.

HvG 37 er medlem af DGI Storkøbenhavn, DGF-Sjællandskredsen og FIH på
hjemmebane.

DGI: De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
DGF: Danmarks Gymnastik Forbund
FIH: Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Hvidovre

Velkommen og god fornøjelse
Bestyrelsen
2
Forårsopvisning i Dansborghallen 2009

                  3
Bestyrelsen i Hvidovre Gymnastik af 1937

Formand       Mette Schiønnemann
          Gillesager 210 2.tv.
          2605 Brøndby
          Tlf.: 36 75 59 64
          E-mail: metteogjess@brnet.dk

Næstformand     Mie Schiønnemann
          Ærøvej 7, 1. tv.
          2000 Frederiksberg
          Tlf.: 51 76 65 83
          E-mail: mie@hvg37.dk

Kasserer      Marianne Agerskov
          Strandhavevej 172, 1. sal
          2650 Hvidovre
          Tlf.: 36 49 09 47
          E-mail: marianne@agerskov.eu

Sekretær      Anne Faber Hansen
          Kirkebroen 36
          2650 Hvidovre
          Tlf: 36 75 93 73
          E-mail: afh@arbejdsmiljoforskning.dk

Kursussekretær   Lisbet Helgogaard
          Kærmark 26
          2650 Hvidovre
          Tlf: 36 75 76 25
          E-mail: livet@city.dk

Bestyrelsesmedlem  Lene Nielsen
          Tlf: 36 49 61 75

Bestyrelsesmedlem  Lene Byrialsen
          Tlf: 36 49 18 48

Suppleant      Susanne Rude Andersen
          Tlf: 36 48 18 00
4
Bliv passivt medlem
Alle, der er interesserede i at støtte HvG 37, og som gerne vil have direkte indflydelse
på foreningens arbejde og aktiviteter, kan melde sig ind som passivt medlem. Det
koster kun 75 kr. pr. år og med i prisen er bl.a. gratis adgang til forårsopvisningen i
Dansborghallen. Vi opfordrer så mange forældre som muligt til at melde sig ind og
støtte foreningen.Udvalg
Meget af det praktiske arbejde i foreningen foregår i de fire udvalg. Der mangler altid
en hjælpende hånd i udvalgene – så hvis du som forældre, bedsteforældre eller gym-
nast ønsker at give en hånd med, så ring til en af udvalgsformændene. Det eneste det
kræver er, at du melder dig ind i klubben som passivt medlem til 75 kr. pr år.Formænd for foreningens udvalg:

Børneudvalget:       Eva Mortensen
              Tlf.: 36 77 04 21
              E-mail: lindhardt@webspeed.dk


Konkurrenceudvalget:    Brian Vikær Andersen
              Tlf.: 30 76 24 18
              E-mail: b.vikaer.andersen@city.dk


Voksenudvalget:      Vakant
Sponsorudvalget:      Kim Nissen
              Tlf.: 36 75 73 17
              E-mail: sponsorudvalg@hvg37.dk
                                            5
Foreningens struktur og kontingentpriser


Børneafdelingen            Sæson: 31/8-2009 – 27/3-2010
Hold 1 – Far/mor/børn         550,00 kr.
Hold 2 – Far/mor/børn         550,00 kr.
Hold 3 – Mariehøns, piger       550,00 kr.
Hold 4 – krudtugler, drenge      550,00 kr.
Hold 5 – Gym-piger           550,00 kr.
Hold 6 – Solstrålerne         550,00 kr.
Hold 7 – Small Starz          550,00 kr.
Hold 8 – Funky Fresh          600,00 kr.

Voksenafdelingen            Sæson:31/8-2009 – 28/4-2010
Hold 10 – Motionsdamer         750,00 kr.
Hold 11 – Power/slow          750,00 kr.
Hold 12 – Seniorholdet 60+       750,00 kr.
Alle 3 hold: Pensionster over 65 år  450,00 kr.

Ved deltagelse på flere hold betaler seniorer på 60 år og derover 100,00 kr. mere for
deltagelse pr. ekstra hold.

Konkurrenceafdelingen         Sæson: 11/8-2009 – 23/6-2010
Hold 14 – Mini 6+7           1.300,00 kr.
Hold 15 – Mini 4+5           1.500,00 kr.
Hold 16 – Mini 3            1.900,00 kr.
Hold 17 – Mini 1+2           2.000,00 kr.
Hold 18 – Junior 3+4          2.000,00 kr.
Hold 19 – Junior 1+2          2.000,00 kr.
Hold 20 – Ynglinge           2.200,00 kr.
Hold 21 – Seniormix          2.200,00 kr.

Kontingentet dækker sommergymnastik, deltagergebyrer ved konkurrencer og
forplejning ved én konkurrence vest for Storebælt. Kontingent dækker ikke fest ved
ynglinge og seniorkonkurrencer, transportudgifter, foreningstrøjer, dragter og forplej-
ning øst for Storebælt.
6
Tilmelding og betaling


Alle, der ønsker at gå til gymnastik eller være passivt medlem af HvG 37, skal udfylde
en indmeldelsesblanket. Denne kan enten afleveres på en af indmeldelsesdagene,
sendes til kasserer Marianne Agerskov (se adresse på side 4), eller udfyldes via vores
hjemmeside www.hvg37.dk under ”Indmeldelse”.
  Indmeldelserne registreres i den rækkefølge de indkommer. Hvis der kommer for
mange indmeldelser til et hold, vil vi oprette venteliste til holdet. Står du på venteli-
ste, giver vi dig besked, når du er kommet på hold.

Bemærk – indbetaling af kontingent uden indmeldelsesblanket tæller ikke som en
indmeldelse – du er først indmeldt på et hold, når vi har modtaget indmeldelsesblan-
ket (eller udfyldt formularen på nettet) og efterfølgende betalt.

Du kan indbetale kontingent på konto nr. 5342 0510068 (Arbejdernes Landsbank)
Husk at oplyse navn, hold nr. og evt. medlemsnr.

Med programmet følger en indmeldelsesblanket og et indbetalingskort, som vi beder
dig udfylde med medlemmets navn (for børnenes vedkommende også forældrenes
underskrift), hold nr., alder, adresse, telefon nr., e-mail og fødselsdato. Kontingent-
beløbet står ud for de enkelte hold og på side 6 i programmet. For medlemmer med
et kontingent på 750,00 kr. og derover kan betalingen deles i 2 rater, hvor den 2. rate
forfalder til betaling 30. oktober 2009.

Ifølge § 11 i vedtægterne forfalder kontingentet en uge før sæsonstart, hvilket vil sige
den 24. august 2009.

Holdene oprettes kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal indmeldte, betalende med-
lemmer pr. 31. august 2009.

Vi ser meget gerne forældrenes interesse omkring gymnastikken, men beder om for-
ståelse for, at selve træningen foregår med børn og instruktører – altså ingen forældre
i træningssalen (hold 1 og 2 er dog undtaget). Meld dig ind som passiv, støt forenin-
gen og få indflydelse – det koster KUN 75,00 kr. pr. år.
                                            7
Børneafdelingen
Hold 1: Far/mor/barn/børn 2–3 år
                        qq
Her mødes vi småbørnsforældre, med vores børn til en gang gymnastik for os alle
sammen. Vi leger og lærer at være aktive sammen. Vi lærer også lidt basisgymnastik.
Både børn og (bedste)forældre er med og får rørt kroppen godt. Her er desværre ikke
plads til søskende i andre aldersgrupper.


Instruktør:     Sumaya Simonsen
Tid:         Torsdag kl. 17.00–17.50
Sted:        Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:        3.9.2009–25.3.2010
Pris:        550 kr.
Hold 2: Far/mor/barn/børn 2–3 år
                        pp
Her mødes vi småbørnsforældre, med vores børn til en gang gymnastik for os alle
sammen. Vi leger og lærer at være aktive sammen. Vi lærer også lidt basisgymnastik.
Både børn og (bedste)forældre er med og får rørt kroppen godt. Her er desværre ikke
plads til søskende i andre aldersgrupper.


Instruktør:     Julia Lytken
Minihjælper:     Juliet Astrupgaard
Tid:         Lørdag kl. 09.10–10.00
Sted:        Holmegårdshallen
Sæson:        5.9.2009–27.3.2010
Pris:        550 kr.
8
  jjjjjjjjjjjjj
                      o                        o
                         o
Hold 3: Mariehøns, Piger 4 år
På dette hold laver vi bevægelse på en måde, som tager hensyn til pigernes alder og
udvikling. Vi laver forskellige sanglege og fantasilege med og uden redskaber samt
“rigtig gymnastik”. Forældre må se på de første 2 gange, derefter snakker de voksne
udenfor, mens børnene træner.


Instruktør:     Miriam Wirenfeldt
Hjælpeinstruktør:  Karina Herløv Byrialsen
Minihjælper:    Alicia Sundoo
Tid:        Mandag kl. 17.05–17.50
Sted:        Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:       31.8.2009–22.3.2010
Pris:        550 kr.
Hold 4: Krudtugler, Drenge 4–5 år        u
Så er der drengetons for de drenge, der er blevet for store til mor/far/barn, og nye
drenge som har brug for at brænde energi af. På dette hold laver vi bevægelse på en
måde, som tager hensyn til drengenes alder og udvikling. Vi laver forskellige lege og
fantasilege med og uden redskaber samt “rigtig gymnastik”. Forældre må se på de
første 2 gange, derefter snakker de voksne udenfor, mens børnene træner.


Instruktør:     Nadia R. Kristiansen
Hjælpeinstruktør:  Karina Herløv Byrialsen
Minihjælper:    Astrid Lund
Tid:        Mandag kl. 16.10–17.00
Sted:        Sønderkærskolen, sal 3


     u
Sæson:       31.8.2009–22.3.2010
Pris:        550 kr.
jjjjjjjjjjjjj                                      9
Hold 5: Gym-piger 6–7 år
Dette hold er for de piger, der endnu ikke helt har besluttet sig for om de vil gå til dans
eller (spring)gymnastik. Den enkelte time vil derfor både indeholde træning med
redskaber og træning af dansekoreografier. Det er vores hensigt at pigerne i løbet af
sæsonen tilegner sig en række springmæssige basisforudsætninger samt forskellige
koreografier. Timerne vil være bygget op på samme måde, men med varieret indhold.


Instruktør:      Miriam Wirenfeldt
Hjælpeinstruktør:   Karina Herløv Byrialsen
Minihjælper:      Signe Nørtoft Mortensen
Tid:          Mandag kl. 17.55–18.45
Sted:         Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:         31.8.2009–22.3.2010
Pris:         550 kr.
Hold 6: Solstrålerne (lettere handicappede børn)
                                      s
Vi er et hold handicappede børn, som er glade for at dyrke gymnastik, men som ikke
helt trives på foreningens øvrige hold. Vi laver gymnastikøvelser på gulvet, lidt red-
skabsgymnastik og gerne lege og forhindringsbaner.
  Humøret og energien skal være i top, men vi laver alle kun det, vi nu kan, tør og
orker. Forårsopvisningen deltager vi i med glæde – derfor øver vi et fast kort program
vinteren igennem i 5–10 minutter af hver undervisningstime.


Instruktør:     Eva Mortensen
Hjælpeinstruktører: Bendt Mortensen og
          Sarah Lynggaard
Tid:
Sted:
Sæson:
      s    Tirsdag kl. 18.00–19.00
          Sønderkærskolen, sal 3
          8.9.2009–23.3.2010
Pris:        550 kr.
10
   jjjjjjjjjjjjj
Hold 7: Small Starz, Piger 6–8 år
Vi starter træningerne med at danse små sekvenser for at få pulsen i vejret og krop-
pen varm. En enkelt ”kondileg” kan det også blive til, for vi skal kunne holde ud, når
vi danser. Derefter vil vi indøve danseserier til musik, som vi vælger sammen i løbet af
året. Til foråret deltager vi i opvisning i Dansborghallen, så vi kan vise vores forældre
og andre, hvad vi har lært. Kom og dans med!


Instruktør:      Sumaya Simonsen
Tid:         Torsdag kl. 16.10–16.55
Sted:         Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:        3.9.2009–25.3.2010
Pris:         550 kr.
funky starz
Hold 8: Funky Fresh, Piger 10+ år
Dette hold er for alle jer, der elsker at danse, høre den fede musik og være sammen
med andre, der har det lige som jer. Du skal have danset lidt før for at kunne være
med, da vi skal lære lidt sværere serier, som vi skal optræde med til foråret. Målet
med holdet er, at vi bliver rigtig gode til at bevæge kroppen til musik men også, at vi
skaber nogle danse sammen. Kom og dans med!


Instruktør:      Sumaya Simonsen
Hjælpeinstruktør:   Louise Blohm
Tid:         Torsdag kl. 18.00–19.00
Sted:         Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:        3.9.2009–25.3.2010
Pris:         650 kr.
jjjjjjjjjjjjj                                     11
Voksenafdelingen
Hold 10: Motionsdamer – Motion uden alder
Holdet er for alle damer, som kan lide at bevæge sig til musik, få pulsen op og sved på
panden.
  Træningen bliver varierende og underholdende, da smil og latter er vigtige dele af
en god træning og det sociale på holdet. Sæsonen vil dog også byde på andet end
træning af lattermusklerne, da bl.a. små opvarmningssekvenser, balance, styrke, ud-
holdenhed/kondition og ud- eller afspænding bliver faste dele af træningen således,
at der opnås gode oplevelser med kroppen og hinanden. Træningen vil foregå med
forskellige redskaber ex. elastik og bolde, og der bliver plads til, at I kan byde ind med
ønsker.


Instruktør:      Kommer senere
Tid:          Mandag kl. 19.15–20.10
Sted:         Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:         31.8.2009–26.4.2010
Pris:         750 kr.
   Få indflydelse på din forening
   På voksenholdene har vi et voksenudvalg, der arrangerer kaffeaftener, jule- og
   sæsonafslutninger m.m. Har du lyst til at give en hånd med i udvalget, så kon-
   takt Lene Nielsen (se side 4), som gerne vil sætte dig ind i udvalgets arbejde.

   Har du lyst til at uddanne dig til gymnastikinstruktør, er dette også muligt.

   Bare sig til!
12
Hold 11: ”Kom i form” m/k
”Kom i form” er et motionshold for både mænd og kvinder der har mod på at bevæge
sig. Timen vil bestå af mange forskellige træningsmåder, både med og uden styrke-
redskaber.
  I navnet ”Kom i form” lægges der op til, at der både vil være fuld fart på, men at
det også kan foregå stille og roligt. I vil kunne opleve, alt fra Aerobic, Tai Boe, Effekt,
Styrketræning, Pilates og måske endda en lille motionsdans. Så hvis du vil ha en sjov
time mandag aften så kom og hver med og få gang i forbrændingen.


Instruktør:      Kommer senere
Tid:          Mandag kl. 20.15–21.15
Sted:         Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:         31.8.2009–26.4.2010
Pris:         750 kr.
Hold 12: ”Seniorholdet” 60+
På dette hold kan vi alle være med. Har du nogle skavanker betyder det intet, for vi
laver kun det, vi synes, vi kan. Til gengæld hygger vi os af og til efter træning med
en kop kaffe og lidt brød. Det er aldrig for sent at begynde, du er meget velkommen.
Holdet er selvfølgelig for begge køn.


Instruktør:      Lisbet Helgogaard
Tid:          Onsdag kl. 15.00–15.55
Sted:         Sønderkærskolen, sal 3
Sæson:         2.9.2009–28.4.2010
Pris:         750 kr./450 kr.
                                            13
Hvidovre Gymnastik af 1937
søger donationer og
sponsorer!
For at kunne drive en gymnastikforening professionelt og samtidigt udvikle den en-
kelte gymnasts talent og sportsglæde, er det nødvendigt at have de rigtige faciliteter
og trænerkræfter til rådighed, samt at stille op til så mange opvisninger, stævner og
konkurrencer som muligt.

På det grundlag ønsker HvG37 at give alle sine gymnaster, som repræsenterer for-
eningen lokalt, regionalt og landsdækkende, de bedst mulige forhold.

Ved at indgå i et sponsorsamarbejde med HvG37 vil foreningen kunne tilbyde
synlighed evt. via foreningens tøj, logo på hjemmeside, logo/omtale på programmer
og/eller bannerreklame ved foreningens arrangementer.

Varetagelsen af foreningens sponsorater sker i sponsorudvalget. Foreningens spon-
sorpolitik samt sponsormateriale er udarbejdet i et samarbejde mellem foreningens
bestyrelse og sponsorudvalget.

Mulighederne er mange og vil naturligvis afhænge af, hvilken aftaleform den enkelte
sponsor ønske at indgå i.

Kontakt:
Vækker de mange muligheder som sponsor din interesse kan du læse mere om
HvG37´s sponsorpolitik og formål på vores hjemmeside www.hvg37.dk eller kontakt
venligst vores sponsorudvalg på e-mail: sponsorudvalg@hvg37.dk

Kim J. Nissen
Hvidovre Gymnastik af 1937
Sponsorudvalget

Sponsorudvalget er oprettet ved udgangen af 2008 med henblik på at tiltrække sponsorer til
Hvidovre Gymnastik af 1937 for at sikre udvikling og fastholdelse af trænere og gymnaster.
Sponsorudvalget er et frivilligt udvalg i Hvidovre Gymnastik af 1937 under bestyrelsen bestående
af forældre til gymnasterne.

14
Se mere om projektet på hvg37.dk
                  15
Konkurrenceafdelingen
Som navnet antyder, deltager holdene i Konkurrenceafdelingen i forskellige konkur-
rencer, så som Sjællandsmesterskaberne og Forbundsmesterskaberne samt i diverse
opvisninger lokalt eller regionalt. Der er derfor større forventninger til engagement og
deltagelse fra gymnasterne i Konkurrenceafdelingen.
  Foreningen forventer, at der udvises ”holdånd” i forbindelse med konkurrencerne,
dvs. gymnasterne hepper så vidt muligt på hinanden. Alle gymnasterne kan lide,
at der er ”venner på sidelinjen”. Det tilstræbes, at holdene i foreningen følges til
konkurrencerne og overnatter sammen, selvom de måske skal på gulvet henholds-
vis lørdag og søndag. Alle gymnaster deltager på lige fod, også selvom de måske er
reserver.


Hvilke forventninger er der til gymnasterne?
På holdene i Konkurrenceafdelingen forventes det, at gymnasten prioriterer at del-
tage til alle træninger, konkurrencer og opvisninger på nær ved sygdom, fødselsdage
eller lignende. Hvis gymnasten er forhindret i at deltage, meldes der afbud til træne-
ren – gerne i god tid.
  Det er desuden vigtigt at gymnasten møder op til træning og konkurrencer, om-
klædt, til tiden og med håret sat op, så det er væk fra ansigtet.


Hvilke forventninger er der til forældrene?
På børneholdene forventes det, at forældrene støtter op omkring gymnastens delta-
gelse i træning, opvisninger og konkurrencer, samt at forældrene så vidt muligt selv
deltager på forældremøder, som tilskuer til konkurrencer og opvisninger og i sociale
arrangementer for gymnaster og forældre.
  Det forventes desuden, at forældrene respekterer, at der ikke må være forældre i
hallen under træningen, da børnene bliver ukoncentrerede.
  Det er rart for børnene at dele deres oplevelser med forældrene ved konkurrencer,
også vest for Storebælt. Konkurrenceudvalget forsøger hvert år at arrangere fælles
forældretransport og -overnatning, så det bliver økonomisk overkommeligt at støtte
børnene ved konkurrencerne. Det giver også mulighed for fællesskab og hygge foræl-
dre og søskende imellem.


16
Hvad koster det?
Ud over det årlige kontingent på de enkelte hold er der udgifter til holdets dragt
(200–650 kr.), træningsdragt (ca. 400 kr.) samt transport- og overnatningsudgifter til
konkurrencer og opvisninger.
  Transport- og overnatningsudgifterne afhænger af, hvor mesterskaberne afholdes
de enkelte år, men de fleste hold deltager i 1–2 konkurrencer i Jylland og minimum
2 konkurrencer/opvisninger på Sjælland. Det koster ca. 500 kr. pr. konkurrence i
Jylland og 20–100 kr. pr. konkurrence på Sjælland. Dertil kommer eventuelle udgifter
til forældretransport/-overnatning.


Er det sjovt?
Ja! Gymnasterne har det sjovt sammen, selvom der er fokus på, at de skal blive dyg-
tige. Der bliver lagt vægt på, at de opfører sig pænt og taler pænt til hinanden under
træningen.


Konkurrenceudvalget
Konkurrenceudvalget består af forældrerepræsentanter fra de enkelte hold i Konkur-
renceafdelingen. Udvalget vælger en formand, som sidder med til møderne i forenin-
gens bestyrelse.
  Konkurrenceudvalget har ca. 4 møder om året, og deltager i planlægning og udfø-
relse af foreningens arrangementer.
Aldersinddelinger i konkurrenceafdelingen i sæson 2009/2010:

Mini:      årgang 1999–2005

Junior:     årgang 1996–1997–1998

Yngling:    årgang 1992–1993–1994–1995

Senior:     årgang 1991 og tidligere
                                          17
Minipigegruppen (årgang 1999 – 2005) spring/rytme


Sæson 2009/2010 starter med en ”udtagelse” for alle piger fra årgang 1999–2003.
(Piger fra årgang 2004+2005 bliver automatisk meldt ind på mini 6+7.) Dette gør vi,
for at alle gymnaster og instruktører får de bedst mulige vilkår at træne under. Udta-
gelsen vil dele pigerne i 4 hold – Mini 1+2, Mini 3, Mini 4+5 og Mini 6+7. På alle fire
hold trænes konkurrencegymnastik på forskellige niveauer, og der vil blive lagt vægt
på alle gymnastiske færdigheder, holdånd, og hvad det vil sige at være i en konkur-
renceafdeling. Samtidig stilles der krav til gymnasterne om engagement, seriøsitet og
gå-på-mod, og det forventes at pigerne møder op til hver træning.
(Bemærk: ingen bliver sorteret fra ved udtagelsen – alle piger kan gå til gymnastik!)

Der er dog forskel på de fire minihold. Mini 1+2 og Mini 3 er A-hold, hvilket vil sige, at
pigerne på begge hold skal deltage i de landsdækkende konkurrencer. De piger der
bliver udtaget til mini 1+2 og mini 3 er ved sæsonstart de dygtigste, og udtages fra
alle årgangene.
  Mini 4+5 og mini 6+7 udtages ligeledes efter niveau – her bliver der dog også kig-
get lidt efter alder. Mini 4+5 skal deltage i de sjællandske mesterskaber for B-hold, og
mini 6+7 har et træningsår før de kommer i konkurrence. Dette er bl.a. for at tilgo-
dese de mange helt nye gymnaster, der ofte er i denne aldersgruppe. Alle fire hold
deltager selvfølgelig i årets opvisninger og events.

Inden udtagelsen kommer alle pigerne fra årgang 1999–2003 til at træne sammen 2
gange. Her vil de lære trænerne og hinanden at kende, samt blive klædt på til hvad de
skal lave under udtagelsen. Datoer for fællestræningerne er:

Tirsdag den 11. august kl. 16.30–18.30
Fredag den 14. august kl. 16.00–18.00

Udtagelse – Tirsdag den 18. august kl. 16–19 i Holmegårdshallen.
(Hvis du under al forventning ikke kan deltage i udtagelsen, eller er helt ny, og ikke
ønsker det, skal det siges ved indmeldelsen)

Første rigtige træning for mini 1+2 og mini 4+5 er fredag den 21. august, mini 3 star-
ter lørdag den 22. august og mini 6+7 starter tirsdag den 25. august.

Med hensyn til kontingentbetaling, skal alle minier indbetale 900 kr. ved første rate.
(Bemærk: sommergymnastik er inkluderet i kontingentet for alle minipigehold)

18
Forældremøder!
Der vil i sæsonens begyndelse blive holdt forældremøde på alle minihold.
Her vil konkurrenceudvalget og instruktørerne fortælle om sæsonens forløb,
træning og opgaver. Det er også på dette møde, at de nye forældrerepræsentanter
bliver valgt ind i konkurrenceudvalget.

Vi forventer at alle gymnaster er repræsenteret ved møderne!
Hold 14: Minipige 6+7 (årgang 2004–2005 før 1/9)

Instruktører:    Bettina Olesen og Camilla Groth
Hjælpeinstruktører: Katrine Justsen og Mette V. Samuelsen
Tid:        Tirsdag kl. 16.30–17.45 (Sønderkærskolen, sal 3)
          Fredag kl. 16.00–17.15 (Holmegårdshallen)
Sæson:       25.08.2009–22.06.2010
Pris:        1.300 kr.
                                         19
Hold 15: Minipige 4+5

Instruktører:     Malene Hansen og Malene Bloch Karlsen
Hjælpeinstruktør:   Amanda Rovelt, Maria Lyø Brynald og Jeanette Bloch Karlsen
Minihjælper:     Isabella Skaarup Kindt
Tid:         Onsdag kl. 16.00–17.30
           Fredag kl. 15.30–17.00
Sted:         Holmegårdshallen
Sæson:        (11/8) 21.08.2009–23.06.2010
Pris:         1.500 kr.
Hold 16: Minipige 3

Instruktører:     Julia Lytken og Bettina Olesen
Hjælpeinstruktører:  Mia Kristiansen og Mette Jacobsen
Minihjælper:     Maide Dich Matthiesen
Tid:         Mandag kl. 17.00–19.30 (Rytme på Sønderkær)
           Onsdag kl. 16.00–17.30
           Lørdag kl. 10.00–12.00
Sted:         Holmegårdshallen
Sæson:        (11/8) 22.08.2009–23.06.2010
Pris:         1.900 kr.
20
Hold 17: Minipige 1+2

Instruktører:    Isabella Helgogaard og Søren Barslund Pedersen
Hjælpeinstruktører: Celia Kristiansen, Mathilde Rude Andersen,
          Laura Faber Hansen og Camilla Ludvig
Tid:        Mandag kl. 17.00–19.30 (Rytme på Sønderkær)
          Tirsdag kl. 17.00–19.00
          Fredag kl. 15.30–17.30
Sted:        Holmegårdshallen
Sæson:       (11/8) 21.08.2009–22.06.2010
Pris:        2.000 kr.
 Minipige 1+2+3 vil om mandagen have rytmetræning efter en særlig rokerings-
 plan. Det bliver to ugers mandagstræning og en uge fri, to ugers mandagstræning
 og en uge fri. De to mandagstræninger vil ligge i tidsrummene 17.00–18.15 og
 18.15–19.30. Planen vil blive udleveret ved første træning.
  Se resultatet fra udtagelsen
  onsdag den 19. august 2009 på
              hvg37.dk z
                                        21
          Bliv m
          k lu b i ni h jæ
                   l pe r    i
           Er du            di n
          blive 12 år
                 har du
          Fortæl minihjælper mulighed f
          at du din træner i din foren or at
          hjulpe gerne vil, s eller dit u ing.
             t på v   å skal    dv
                ej.      du bli alg,
                           ve
                               dit
                             er vej.
                      u b live ell å
                     k l at brænerlpet p
                   n or
                  di   f   n t hju
                i ghed æl dilive
               r
             n e mul For u
                  i  t   b
            r æ r du ing. skal d
          et
         l p år haforel, så
        æ 3
                n
       h j 1 din vi
    i v fyldter i gerne
   B l du ræn du
   Er ælpet, at
    hj valg
    ud
22
Hold 18: Juniorpige 1+2+3 (Årgang 95+96+97)
Juniorholdene vil i år blive samlet til ét stort hold. Der vil derfor ikke være udtagelse.
  Alle tre juniorpigehold vil være A-hold, hvilket vil sige, at alle tre hold skal med til
de landsdækkende konkurrencer – alt efter antal vil der blive reserver til holdene.
  Der vil i løbet af sæsonen blive sat fokus på den enkeltes gymnast udvikling samt
fællesskabet. Træningerne vil indeholde seriøsitet, holdånd, udvikling, fællesskab og
fokus på resultater. Det forventes, at gymnasterne kommer til hver træning og yder
deres bedste.
  Der vil grundlæggende være samme rytmeserie på alle tre hold, hvilket gør det
muligt at rykke rundt internt på holdene i løbet af sæsonen.
  Det forsøges at planlægge en træningsweekend i løbet af året.

Der vil i sæsonens begyndelse blive holdt forældremøde på holdet, hvor vi forventer
at alle gymnaster er repræsenteret. Her vil konkurrenceudvalget og instruktørerne
fortælle om sæsonens forløb, træning og opgaver, og nye forældrerepræsentanter til
konkurrenceudvalget vil blive valgt.


Instruktører:    Marina Ziegler, Morten Hansen, Terese Helgogaard og
          Flemming Hersig
Hjælpeinstruktører: Frederikke Rovelt, Marlene E. Kristiansen og
          Melissa Toke Nissen
Tid:        Tirsdag kl. 15.30–17.30
          Fredag kl. 16.00–18.30 (Rytme på Sønderkær)
          Lørdag kl. 09.30–12.00
Sted:        Holmegårdshallen
Sæson:       22.08.2009–22.06.2010
Pris:        2.000 kr.
 Junior 1+2+3 vil om fredagen have rytmetræning efter en særlig rokeringsplan.
 Det bliver to ugers fredagstræning og en uge fri, to ugers fredagstræning og
 en uge fri. De to fredagstræninger vil ligge i tidsrummene 16.00–17.15 og
 17.15–18.30. Planen vil blive udleveret ved første træning.

                                             23
Hold 19: Ynglingepige 1+2 (Årgang 92+93+94+95)
Holdet startede sidste år, hvor ét hold deltog i de landsdækkende konkurrencer. Hol-
det bliver i år større, og vi regner med at blive nok til at kunne stille med to hold.
  Sidste sæson var præget af at være i opstartsfasen, men nu er vi klar til at gå i gang
med en struktureret sæson, hvor der vil blive trænet målrettet og seriøst. Det betyder,
at der er en forventning til gymnasterne om at møde hver gang og yde en god indsats
til alle træningerne, så der også kan blive plads til sjov med god samvittighed.
  Der er plads til erfarne gymnaster og helt nye, der har lyst til at prøve spring/rytme
gymnastik.
  Der vil blive et par søndagstræninger i løbet af sæsonen, hvor der vil være mulig-
hed for brug af springgrav og muligvis en weekendtræning.


Instruktører:    Pernille Snitkjær og Henrik Smedgaard
Tid:         Tirsdag kl. 17.00–19.00
           Torsdag kl. 16.00–17.30 (Rytme på Sønderkær)
           Fredag kl. 17.00–19.00
Sted:        Holmegårdshallen
Sæson:        21.08.2009–22.06.2010
Pris:        2.200 kr.
24
Hold 20: Seniormix (Årgang 91 og tidligere)
Seniorholdet fik sidste år bronze i 2. division, og har derfor høje ambitioner til næste
sæson.
  Der er plads til både piger og drenge, og bliver vi nok drenge, laver vi et mixhold,
ellers et damehold. Vi træner seriøst og målrettet op til konkurrencerne, men der er
også plads til hygge og sjov.
  Der vil i løbet af sæsonen blive søndagstræninger, med mulighed for brug af spring-
grav, samt en weekendtræning.
  Alle er velkomne på holdet, også selvom du ikke har lyst til at deltage i konkurren-
cerne.


Instruktører:   Diana Kardel, Henrik Smedgaard, Mads Foglmann,
          Mads Graversgaard Kristensen og Mikkel Wegner
Tid:        Tirsdag kl. 19.00–21.00
          Torsdag kl. 17.30–19.00 (Rytme på Sønderkær)
          Fredag kl. 19.00–21.00
Sted:       Holmegårdshallen
Sæson:       18.08.2009–22.06.2010
Pris:       2.200 kr.
                                            25
   Holmegårdsskolen
   Plovheldvej 8 ➔
            Sønderkærskolen
            Kettegård Alle 2 ➔
             Vores 2 træningssteder
26
Aktivitetskalender

2009
Tirsdag   d. 11. august     Indmeldelse i Holmegårdshallen kl. 16.00–19.00
Torsdag   d. 13. august     Indmeldelse på Sønderkærskolen kl. 16.00–18.00
Tirsdag   d. 18. august     Udtagelse for minipigerne kl. 16.00–19.00
Søndag    d. 23. august     HvG Seminar
Mandag    d. 24. august     Indmeldelse på Sønderkærskolen kl. 16.00–18.00
Mandag    d. 31. august     Sæsonstart for børne- og voksenafdelingen
Uge 42    d. 12.–18. oktober  Efterårsferie
Søndag    d. 25. oktober    Fællestræning for medlemmer + familie og venner
Søndag    d. 22. november    ”Klubmesterskab” i Holmegårdshallen
Fredag    d. 18. december    Juleferie til og med 3. januar 2010

2010
Mandag    d. 4. januar     Start efter juleferien
Uge 7    d. 15.–21. februar  Vinterferie
Søndag    d. 21. februar    Micro/macro i Gadstrup
Lørdag    d. 27. februar    DGI-Storkbh. forårsopvisning i DGI-Byen (børn)
Lørdag    d. 6. marts      DGI-Storkbh. forårsopvisning i DGI-Byen (voksne)
Lørdag    d. 20. marts     Forårsopvisning i Dansborghallen
Lør.–Søn.  d. 20.–21. marts   Ynglinge – Kvalifikation (Kalundborg)
Onsdag    d. 24. marts     Generalforsamling i klublokalet kl 18.00
Man.–Man.  d. 29.marts–5.april  Påskeferie
Tors.–Lør.  d. 1.–3. april    SM Mini og Junior (Roskilde)
Lør.–Søn.  d. 10.–11. april   Senior – Kvalifikation (Vejen)
Lør.–Søn.  d. 24.–25. april   Junior – Kvalifikation (Århus)
Lør.–Søn.  d. 1.–2. maj     Mini – Kvalifikation (Ringsted)
Lør.–Søn.  d. 15.–16. maj    DM Forbundsmesterskaber – Ynglinge (Ollerup)
Fre.–Søn.  d. 22.–23. maj    DM Stævne Senior (Silkeborg)
Lør.–Søn.  d. 29.–30. maj    DM Forbundsmesterskaber – Junior (Tåstrup)
Lør.–Søn.  d. 5.–6. juni     DM Forbundsmesterskaber – Mini (Odense)
                                         27
 Her kan du melde dig ind:

Tirsdag den 11. august kl. 16 –19 (Holmegårdshallen)
Torsdag den 13. august kl. 16 –18 (Sønderkærskolen)
Mandag den 24. august kl. 16–18 (Sønderkærskolen)
       og under ”Indmeldelse” på

       www.hvg37.dk

								
To top