Lewandowski by l343g1DU

VIEWS: 420 PAGES: 9

									                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

                       Zofia      Orłowska
OKW Nr 336                  Danuta     Szczypek
Imię     Nazwisko             Dobrosława   Szeryńska
Krystyna   Bielawska
Monika                    OKW Nr 341
Magdalena  Boniecka             Imię      Nazwisko
Zbigniew   Bulzacki             Rafał      Antosik
Anna     Knapik              Barbara     Czubak
Danuta    Kowalczyk            Dorota     Grusiecka
Maciej    Krysa              Edyta      Grzemska
Teresa    Mizerska             Katarzyna    Lipińska
Paulina   Nowak              Dariusz     Matusiak
Irena    Nowak              Karolina    Raspopin
Andrzej   Podgródny            Grażyna     Rukat
Tomasz    Żółtak              Justyna     Rzepka
                       Zuzanna     Skonieczna
OKW Nr 337                  Mieczysław   Wieczorek
Imię     Nazwisko
Andrzej   Dębski              OKW Nr 342
Łukasz    John               Imię      Nazwisko
Urszula   Kawęcka             Alicja     Bartela
Marzena   Łukasiuk             Julia      Bąk
Anna     Michalska            Madga      Bień
Tadeusz   Piechocki            Krzysztof    Bodzon
Krzysztof  Soin               Agnieszka    Duda
Monika    Stańczyk             Alina      Krzemińska-Raspopin
Eryk     Szulia              Michał     Mioduchowski
Karolina   Wieczorek            Daniel     Orzechowski
Mateusz   Żółtak              Wiesława    Przeździecka
                       Waldemar    Skiba
                       Grażyna     Stępniak
OKW Nr 338
Imię     Nazwisko             OKW Nr 343
Barbara   Bednarek             Imię      Nazwisko
Karina    Jamorek             Aurelia     Ciesielska
Małgorzata  Karasowska            Beata      Duda
Katarzyna  Kędzierska            Barbara     Hartwig
Bartosz   Krysa              Magdalena    Kalisz
Jan     Lewandowski           Regina     Kulenty
Krzysztof  Liskowacki            Halina     Kuszpit
Hanna    Perlińska            Małgorzata   Rzepka
Marta    Pierzchała            Mariusz     Sapiejewski
Barbara   Rogulska-Zalewska        Sławomir    Skiba
Tadeusz   Zadrożny             Olga      Stańczyk
                       Elżbieta
                       Stanisława   Wójcik
OKW Nr 339
Imię     Nazwisko             OKW Nr 344
Piotr    Ciszecki             Imię      Nazwisko
Tomasz    Janus              Michał     Bajszczak
Andrzej   Krysa              Marek      Golasa
Wanda    Makowska             Hanna      Kawczak
Agnieszka  Obierzyńska           Teresa     Piekarzewska
Władysława  Okoń               Marta      Piwowarska
Maria    Piasecka             Joanna     Podsiadły
Wojciech   Robowski             Krystyna    Rybarska
Małgorzata  Sabak              Zbigniew    Szulik
Agnieszka  Szeligowska           Joanna, Maria  Terlecka
Alicja    Tomaszek             Jacek      Wald
                       Agata      Wnuk
OKW Nr 340
Imię     Nazwisko             OKW Nr 345
Iwona    Bojanowicz            Imię      Nazwisko
Waldemar   Ciesielski            Małgorzata   Bany
Aleksander  Domański             Zofia      Błaszczak
Robert    Kołakowski            Monika     Doroś
Marta    Krysik              Monika     Jędrzejczyk
Barbara   Krzemińska            Maria      Lindner
Bartłomiej  Kurpiel             Danuta     Łagocka
Artur    Okoń               Ewa       Osińska
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Kamila     Szelągowska          Agnieszka   Surdel
Mariola     Szot             Maria     Szostak
Krystyna    Śmigielska          Anna     Zapaśnik
Agnieszka    Żelazo            Józefa    Zawadzka

OKW Nr 346                  OKW Nr 351
Imię      Nazwisko           Imię     Nazwisko
Katarzyna    Domańska           Kamil     Błoński
Elżbieta    Kalinowska          Danuta    Cyperling
Robert     Kubuj             Hanna     Dudwał
Jerzy      Matysiak           Małgorzata  Głowacka-Kowalska
Anna      Miziołek           Hanna     Jagodzińska
Marek      Molak             Maria     Kozaczuk
Janina     Penconek           Amelia    Melaniuk-Skorupa
Grażyna     Siekielska          Elżbieta   Olczak
Halina     Tomaszewska          Krzysztof   Parzychowski
Tomasz     Zakrzewski          Agnieszka   Suchenek
Jacek      Zawisza            Julia     Wachnicka

OKW Nr 347                  OKW Nr 352
Imię      Nazwisko           Imię     Nazwisko
Barbara     Biaduń            Marek     Anuszewski
Małgorzata   Blicharska          Anna     Dudzińska
Katarzyna    Chwalibóg           Ryszard    Dumania
Beata,Grażyna  Janiszewska          Tomasz    Giś
Maja      Machalska           Robert    Karczemny
Elżbieta    Niedek            Magdalena   Kostecka
Joanna     Osowiecka           Tadeusz    Ojdana
Leszek     Petrus            Tomasz    Płóciennik
Maria      Stanisławska         Iwona     Sagała
Ewa       Starzyńska          Damian    Wawer
Małgorzata   Stępień            Teresa    Witek

OKW Nr 348                  OKW Nr 353
Imię      Nazwisko           Imię     Nazwisko
Mirosław    Bultz             Mateusz    Boruta
Dorota     Dudkiewicz          Renata    Borzęcka
Piotr      Izrailewski          Anita     Domańska
Bogusława    Konowrocka          Krzysztof   Gajda
Sławomir    Machalski           Katarzyna   Głowacz
Emilia     Małek             Wioleta    Kędzierska
Radosław    Matusiak           Agnieszka   Kotarska
Wacław     Rudakowski          Elżbieta   Olszewska
Ewa       Rudzis            Bożena    Szafrańska
Urszula     Stępień            Małgorzata  Ziółkowska
Jadwiga     Witkowska           Jacek     Żołądek

OKW Nr 349                  OKW Nr 354
Imię      Nazwisko           Imię     Nazwisko
Irena      Balcer            Zygmunt    Bąk
Teresa     Fudała            Janusz    Cieślewski
Maciej     Korzeniewski         Krzysztof   Czapski
Edwarda     Kozłowska           Jolanta    Gajda
Stefan     Łazarek            Mateusz    Kobierski
Dariusz     Maciejak           Dorota    Kornak
Stefan     Ossowski           Cezary    Krajewski
Zofia      Pacek             Barbara    Krysik
Bartosz     Sałgała                   Krzyżanowska-
Cezary     Siwiński           Maria     Płóciennik
Dorota Maria  Śleszycka           Michał    Kudelski
                       Halina    Stasiak
OKW Nr 350
Imię      Nazwisko           OKW Nr 355
Maryla     Brzozowska          Imię     Nazwisko
Piotr      Czaja             Sławomir   Andrzejewski
Barbara     Głowacka           Andrzej    Arak
Gabriela    Jabłońska           Alina     Bąk
Joanna     Łoś              Ewa      Choińska
Ewa       Osowiecka           Agata     Jurga
Wiesław     Piegat            Magdalena   Krajewska
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Magdalena  Miastkowska           Karol     Kozłowski
Izabela   Pydyn              Dorota    Krak
Magdalena  Stępień             Tomasz    Molenda
Iwona    Tarłowska            Robert    Skwarek
Monika    Wójcik              Alicja    Tyszko

OKW Nr 356                  OKW Nr 361
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Halina    Andrzejewska           Jolanta    Andrzejewska
Agnieszka  Baczyńska            Karolina   Brzozowska
Andrzej   Bajerowicz            Elżbieta   Czyżewska
Grzegorz   Borysiak             Michał    Mardoń
Tadeusz   Fijałkowski           Mariusz    Mróz
Iwona    Giera              Bartłomiej  Pawlak
Tomasz    Jawoszek             Romuald    Radziwonka
Bożena    Kaczmarczyk           Kamil     Sokalski
Justyna   Minasiewicz           Lucyna    Witkowska
Mirosław   Raba               Ryszard    Wojtasiewicz
Anna     Wojcieska            Grażyna    Zakrzewska

OKW Nr 357                  OKW Nr 362
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Ireneusz   Bolimowski            Dorota    Jędra
Leszek    Delczyk             Jakub     Kaczmarek
Marzena   Fajfer              Daniel    Michalski
Teresa    Kajak              Marian    Murawski
Agata    Kazanowska            Agnieszka   Parczyńska
Krzysztof  Moreń              Mirosław   Pasiński
Krystyna   Rosińska             Agnieszka   Piasecka
Stanisław  Stelmaszczuk           Marianna   Stańkowska
Elżbieta   Tomczak             Edyta     Świderska
Małgorzata  Zawadzka             Krzysztof   Tyszkiewicz
Anna     Zdanowska            Marzena    Wardak

OKW Nr 358                  OKW Nr 363
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Lidia    Biała              Roman     Barth
Barbara   Bolimowska            Barbara    Domańska
Bolesław   Dudziuk             Krzysztof   Jankowski
Tomasz    Hardecki             Elżbieta   Kostrzewa
Krystyna   Idziak-Idzikowska        Lech     Kowalewski
Sławomir   Kurman              Teresa    Perczyńska
Marta    Mućko              Ryszard    Salamoński
Mariusz   Ociesza             Robert    Stawicki
Artur    Szot               Katarzyna   Szysz
Bartosz   Warzocha             Krystyna   Zatorska
Michał    Wojtasiewicz           Artur     Żurawiński

OKW Nr 359                  OKW Nr 364
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Krzysztof  Jankowski            Andrzej    Czyżewski
Małgorzata  Kosman-Gonullu          Irena     Dybalska
Teresa    Latoszek             Paweł     Godlewski
Kinga    Orlińska             Monika    Goławska
Dariusz   Piętka              Stanisław   Jarzynka
Paweł    Sękowski             Amelia    Jurczak
Monika    Szymańska            Anna     Kasperska
Zbigniew   Tarłowski            Marcin    Kluś
Mariusz   Wojtczak             Filip     Kopijer
Jan     Zaks               Krystyna   Marszałek
Joanna    Zwierzyńska           Jan      Piwiński

OKW Nr 360                  OKW Nr 365
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Jarosław   Andrzejewski           Agnieszka   Baranowska-Posłuszny
Anna     Bienias             Krystyna   Brojek
Joanna    Grzeczkowicz           Ryszard    Dorf
Iwona    Grzywacz             Andrzej    Gajda
Renata    Jakubowska            Zenon     Gełczewski
Krystyna   Jankowska            Beata     Goławska
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Żaneta    Grychczyńska           Jadwiga    Murawska
Marta    Kasperska            Aleksander  Nitka
Jolanta   Makowska             Ludwika    Odziomek
Aleksandra  Mlącka              Sławomir   Paprocki
Piotr    Orych              Zofia     Węgrzynowicz

OKW Nr 366                  OKW Nr 371
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Grzegorz   Barszcz             Dorian    Aboud
Małgorzata  Borkowska            Jakub     Figoń
Zuzanna   Brandys             Jan      Grzegrzółka
Janusz    Ignaciuk             Magdalena   Korzeniewska
Ewa     Przedpełska-Mordes        Magdalena   Kowal
Krzysztof  Rykiel              Agnieszka   Łochowska-Kuś
Łukasz    Smolny              Bożena    Maćkuś
Elżbieta   Stępniewska           Patrycja   Matusiak
Iza     Szczepanska           Janina    Miłkowska
Lidia    Święch              Anna     Sobczak
Dariusz   Zbucki              Grzegorz   Zernik

OKW Nr 367                  OKW Nr 372
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Jadwiga   Cybulska-Król          Krystyna   Anacka
Katarzyna  Dobiasz             Bożenna    Bednarek
Wiesława   Dworzyńska            Danuta    Błoszyńska
Agnieszka  Frankowska            Luiza     Dołęgowska
Agata    Grejman             Maria     Glanc
Małgorzata  Kamińska             Marta     Kaczmarek
Halina    Kowalska             Danuta    Kostrzewa
Małgorzata  Król               Olga     Kukwa
Ewa     Maciejewska Pawlica       Jan      Maćkuś
Barbara   Mielnik             Halina    Panufnik
Jarosław   Ziomek              Paweł     Trzciński

OKW Nr 368                  OKW Nr 373
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Monika    Ambroziak            Marta     Bednarek
Emilia    Jarota              Tomasz    Borzymek
Agnieszka  Jarząbek             Bogusław   Czubek
Monika    Konkol              Danuta    Kacperkiewicz
Eugeniusz  Łapiński             Krzysztof   Kłąb
Marta    Łęczycka             Marek     Mucha
Renata    Michalska            Maria     Pawlak
Wojciech   Pawlica             Janusz    Serwin
Arkadiusz  Poważyński            Katarzyna   Szabelewska
Anna     Więsik              Teresa    Witczak
Adam     Żukowski             Olgierd    Zawisza

OKW Nr 369                  OKW Nr 374
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Elżbieta   Bareja              Wanda     Fijałkowska
Krystyna   Daszko              Sylwina    Iwaniuk
Magdalena  Dzbańska             Anna     Iwańska
Apolonia   Gałązka             Jadwiga    Korcz
Monika    Kądziela             Rafał     Kowalski
Marcin    Lechowski            Agata     Piechocka
Krzysztof  Nitka              Monika    Rostkowska
Artur    Rostkowski            Paweł     Sikora
Henryk    Sikorski             Stanisław   Sobolewski
Joanna    Szymańska            Katarzyna   Szot
Mariola   Ziomek              Alicja    Turek

OKW Nr 370                  OKW Nr 375
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Adam     Dzbański             Mieczysław  Iwaniuk
Barbara   Gnat               Jerzy     Karski
Hubert    Jakubowski            Wojciech   Korcz
Magdalena  Kamińska             Robert    Królak
Ewa     Lepianka             Mieczysław  Kuleta
Przemysław  Maćkuś              Elżbieta   Nasiłowska
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Katarzyna  Orlińska             Ewa        Korczak
Stanisław  Pawelec             Łukasz       Majak
Artur    Rosa               Maciej       Milewski
Piotr    Trybka              Bogumiła      Sporzyńska
Jacek    Wasiak              Krystyna      Wiścicka

OKW Nr 376                  OKW Nr 381
Imię     Nazwisko             Imię        Nazwisko
Jan     Bartczak             Joanna       Chorąży
Krystyna   Kotuła              Henryk       Denejko
Beata    Krupa              Małgorzata     Jarzyło
Tamara    Pęconek             Dominika      Kowal
Adam     Stanisławski           Piotr       Kulik
Dariusz   Strzałek             Anna        Małek
Przemysław  Szymko              Zofia       Michalak-Stradomska
Tomasz    Walędzik             Jadwiga      Piłatkowska
Tomasz    Witkowski            Łukasz       Szopa
Jolanta   Zakrzewska            Elżbieta      Tomczyk
Bożena    Żukowska             Andrzej      Zwoliński

OKW Nr 377                  OKW Nr 382
Imię     Nazwisko             Imię        Nazwisko
Krystyna   Gizińska             Jerzy       Arkuszewski
Urszula   Kicia              Tomasz       Bieńko
Mieczysław  Kleszcz             Beata       Konczkowska
Halina    Maciejewska           Katarzyna     Kotwica
Czesław   Okła               Józef, Sylwester  Kowalski
Dariusz   Pawiński             Maria       Lasocka
Jolanta   Podsiedlik            Marta       Lipińska
Krystyna   Rejf-Dimitrow          Andrzej      Marczak
Marzena   Umiastowska           Monika       Piotrowska
Magdalena  Zakrzewska            Dariusz      Sałajczyk
Aleksandra  Ziach              Olaf        Sawajner

OKW Nr 378                  OKW Nr 383
Imię     Nazwisko             Imię        Nazwisko
Barbara   Antosik             Kazimierz     Barszczak
Irena    Dębska-Leja           Krystyna      Garwacka
Paweł    Falkowski            Magdalena     Golec
Mateusz   Janiszewski           Daniela      Jankowska
Monika    Kałasz              Hanna       Kalota
Magdalena  Kapusta             Izabela      Kiljańczyk
Janusz    Majewski             Tadeusz      Kotuła
Magdalena  Piątek              Jolanta      Kwiatkowska
Marek    Pycka              Wojciech      Ożdżeński
Weronika   Szopa              Irena       Paprocka
Joanna    Wojdak              Jolanta      Raspopin

OKW Nr 379                  OKW Nr 384
Imię     Nazwisko             Imię        Nazwisko
Bogdan    Ćwikliński            Małgorzata     Bartczak
Artur    Dudek              Barbara      Jóźwicka
Gabriel   Dziubak             Joanna       Kiljańczyk
Hubert    Kiljańczyk            Agnieszka     Kuciak
Magda    Królak              Witold       Matraszek
Beata    Łazarz              Bożenna      Rafalska
Elżbieta   Sapa               Krzysztof     Rajchert
Małgorzata  Suchenek             Teresa       Tarnowska-Tejchman
Aneta    Wołosewicz            Jerzy       Tumiński
Urszula   Wójcicka             Elżbieta      von Engel
Małgorzata  Wróblewska            Kinga       Żabczyńska

OKW Nr 380                  OKW Nr 385
Imię     Nazwisko             Imię        Nazwisko
Justyna   Andrzejewska           Paweł       Dmuchowski
Robert    Antosik             Dariusz      Dołowy
Michał    Borzymek             Irena       Goluch
Jerzy    Galik              Jadwiga      Junik
Krzysztof  Jarzyło             Janina       Kotaszewicz-Kowalska
Radosław   Kiersnowski           Katarzyna     Łęg
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Marcin    Małkowski            Maria      Matyszczak
Kinga    Mc Guire             Tomasz      Musiał
Agnieszka  Plewa              Wacława     Niewiadomska
Jerzy    Rojecki             Piotr      Okła
Tomasz    Różański             Rafał      Rudowski
                       Grzegorz     Stosio
OKW Nr 386
Imię     Nazwisko             OKW Nr 391
Marta    Kołacińska            Imię       Nazwisko
Michał    Kubaszewski           Anna       Chiziak
Marzena   Michałek             Mariusz     Ekiert
Zdzisław   Nowak              Urszula     Kołodziejczyk
Katarzyna  Przepiórkowska          Jadwiga     Manowska
Małgorzata  Pyrz               Małgorzata    Rybarczyk
Teresa    Sarrach             Kinga      Sokalska
Halina    Sienko              Cezary      Staniszewski
Piotr    Sikora              Dominika     Strenger
Zbigniew   Stolarczyk            Joachim     Strzęboszewski
Artur    Wontusiak            Jadwiga     Terlecka
                       Paweł      Woźniak
OKW Nr 387
Imię     Nazwisko             OKW Nr 392
Barbara   Białek              Imię       Nazwisko
Iwona    Bielawska            Maria      Domosud
Dorota    Gorczyńska            Magdalena    Foltin
Marian    Granas-Olewiński         Renata      Fundeła-Kozanowska
Robert    Jeż               Maciej      Gartych
Małgorzata  Lasota              Agnieszka    Gawryszewska
Renata    Legutowska            Daniel      Kosiński
Łukasz    Ragus              Leszek      Michalak
       Wołodkiewicz-          Monika      Stolarczyk
Dominika   Donimirska            Beata      Tomecka
Grażyna   Wylot              Krystyna     Trzaskalska-Słupek
Joanna    Ziober              Izabela     Trzebińska

OKW Nr 388                  OKW Nr 393
Imię     Nazwisko             Imię       Nazwisko
Maria    Bleja              Karolina     Czerwosz
Elbieta   Elceser             Alicja      Gawryszewska
Roman    Eski               Sabina      Michaluk
Andrzej   Frydrych             Bożenna     Olszewska-Mikołajewicz
Monika    Gawlińska            Elżbieta     Pasińska
Grażyna   Jeżo               Jerzy      Przybylski
Anna     Legutowska            Magdalena    Rosiak
Bartosz   Lindner             Grzegorz     Wójcik
Bernard   Lubański             Andrzej     Wójcik
Agnieszka  Rojecka             Jan       Załuski
Ewa     Śmigielska            Przemysław    Zimnicki

OKW Nr 389                  OKW Nr 394
Imię     Nazwisko             Imię       Nazwisko
Mariusz   Bleja              Józef      Adamczyk
Marcin    Gorczyński            Zdzisław     Bernatowicz
Monika    Łukaszewicz           Arkadiusz    Dymkowski
Joanna    Małecka-Araszkiewicz       Karolina     Fryc
Ewa     Olszewska            Lech Stanisław  Gartych
Marcin    Osuch              Piotr      Gut
Urszula   Rojecka             Jadwiga     Kakowska
Michał    Skibiński            Sylwia      Kowalska
Sylwia    Szolc              Marcin      Łajca
Tomasz    Śleszycki            Krzysztof    Łusiewicz
Maria    Włodarczyk            Teresa      Nieckarz

OKW Nr 390                  OKW Nr 395
Imię     Nazwisko             Imię       Nazwisko
Grzegorz   Dawidek             Jan       Bocheński
Irena    Denejko             Beata      Bolesta
Piotr    Dmuchowski            Wanda      Dmoch
Teresa    Gałązka             Bogumiła     Dymkowska
Barbara   Jóźwiak             Bożenna     Jakubisiak
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Piotr    Kaczmarczyk           Zenon     Kurkowski
Tadeusz   Kiełczyński           Teresa    Mazgaj-Wiśniewska
Wiesława   Łusiewicz            Renata    Paprzycka
Monika    Nieckarz             Wacław    Pełka
Bartosz   Rusin              Janusz    Sakowski
Anita    Szymańska            Danuta    Smolarek

OKW Nr 396                  OKW Nr 401
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Baeata    Bodzian             Jan      Flor
Józefa    Gieruś              Justyna    Gać
Joanna    Pawelec             Paulina    Kalinowska
Katarzyna  Pisańska             Małgorzata  Kowalska
Agnieszka  Piwko              Marcin    Makowski
Joanna    Polakowska            Maria     Morawiecka
Agnieszka  Ruman              Jacek     Musiał
Mirosława  Szyderska            Hanna     Musińska
Wanda    Terlecka             Agnieszka   Rokicka
Krzysztof  Włodarczyk            Beata     Straszyńska
Agnieszka  Ziółkowska            Jerzy     Wilczyński

OKW Nr 397                  OKW Nr 402
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Barbara   Chęcińska            Dariusz    Chmielowiec
Zdzisława  Cyganiewicz           Małgorzata  Czerwińska
Monika    Gieruś-Grzybowska        Anna     Grzywacz
Dorota    Gołubiew             Marta     Joel
Agnieszka  Granas-Olewińska         Monika    Krajewska
Jolanta   Gumkowska            Katarzyna   Moczulska
Teresa    Kaczyńska            Danuta    Olesińska
Małgorzata  Łuckiewicz-Trzykowska      Michał    Strzeszewski
Katarzyna  Rynkiewicz            Piotr     Wiśnioch
Ewa     Skiba              Wiesława   Zacharska
Piotr    Wycech              Krzysztof   Żelazko

OKW Nr 398                  OKW Nr 403
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Ewelina   Ankudowicz            Elżbieta   Balcer
Mirosława  Filewicz             Czesław    Biń
Barbara   Fryc               Anna     Bolesta
Elżbieta   Kamińska             Joanna    Chmielewska
Jacek    Krzywonos            Kazimiera   Czarnecka
Krystyna   Olszewska            Zofia     Nagórska
Jolanta   Piotrzkowska           Danuta    Pastor
Izabela   Przesmycka            Tomasz    Pastuszak
Anna     Sakowska             Anna     Strachocka
Barbara   Śliwińska            Piotr     Szyderski
Ewa     Zdzitowiecka           Angelika   Tengli-Radziszewska

OKW Nr 399                  OKW Nr 404
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Jarosław   Adasiewicz            Anna     Antoniak
Elżbieta   Ankudowicz            Rafał     Cesarczyk
Anna     Jarosz              Anna     Kowalska
Iwona    Kamińska             Joanna    Kruk
Halina    Maliszewska           Lilla     Osmycka
Ryszard   Okoniewski            Dariusz    Radziszewski
Janusz    Olszewski            Danuta    Stokowska Kwiatkowska
Michał    Rokicki             Kacper    Strachocki
Michał    Rzeczycki            Dariusz    Strzęboszewski
Marianna   Sakowska             Iwona     Trzepałko
Hanna    Zdzitowiecka           Wojciech   Wrembel

OKW Nr 400                  OKW Nr 405
Imię     Nazwisko             Imię     Nazwisko
Elżbieta   Boniecka             Jacek     Baliński
Paweł    Cwyl               Agnieszka   Brzęk
Krystyna   Dolega              Bożena    Cicholska
Kazimierz  Dudek              Joanna    Grodek
Maria    Faszyńska            Paweł     Kowalski
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Janina       Krześniak         Bogdan    Klukowski
Dagna       Noińska          Karol     Krówczyński
Małgorzata     Poroszewska        Maria     Omen
Piotr       Skalski          Rafał     Posman
Magdalena     Staniak          Agnieszka   Szopa
Zenon       Wolniewicz         Iwona     Zawisza

OKW Nr 406                  OKW Nr 411
Imię        Nazwisko          Imię     Nazwisko
Kamil       Czuba           Małgorzata  Hamernik
Krzysztof     Kaczyński         Zofia     Karczewska
Wojciech      Matz            Magdalena   Klimkowska
Jolanta      Moczulska         Jan      Majek
Aleksandra     Rau            Paweł     Mietz
Adam        Rudzki           Janina    Piątek
Jarosław      Salmanowicz        Maria     Polak
Joanna       Szymanda          Radosław   Politowski
Anna        Wypustek          Adam     Smogorzewski
Grzegorz      Zaremba          Zbigniew   Szumski
Kamil       Czuba           Teresa    Szymańska

OKW Nr 407                  OKW Nr 412
Imię        Nazwisko          Imię     Nazwisko
Leszek       Borkowski         Sylwia    Bredek
Marta       Chrzanowska        Andrzej    Chyłek
Piotr       Hański           Małgorzata  Kurek
Grzegorz      Kaczyński         Aleksandra  Lech
Alicja       Kruk            Krzysztof   Malinowski
Rafał       Lipiński          Iwona     Marek
Andrzej Bogusław  Nagórski          Agnieszka   Naporowska
Włodzimierz    Noiński          Tomasz    Piskorz
Monika       Strupiechowska       Andrzej    Seliga
Małgorzata     Szewczyk          Barbara    Wysocka
Krystyna      Zaremba          Jerzy     Żagan

OKW Nr 408                  OKW Nr 413
Imię        Nazwisko          Imię     Nazwisko
Rafał       Gawin           Dariusz    Chrzan
Hanna       Grzegrzółka        Piotr     Lorek
Renata       Grzeszczuk         Tomasz    Mianowski
Małgorzata Maria  Jankowska         Zofia     Seliga
Elżbieta      Jaworska          Paweł     Selin
Wojciech      Melon           Joanna    Stremska
Karolina      Mietz           Piotr     Szczepaniuk
Agnieszka     Rudziewicz         Laura     Tengli
Agnieszka     Staszczyszyn        Anita     Tengli-Olczak
Lucyna       Wysocka          Anna     Wardek
Beata       Zduńczyk          Sandra    Wodyńska

OKW Nr 409                  OKW Nr 414
Imię        Nazwisko          Imię     Nazwisko
Justyna      Chojnacka         Katarzyna   Ciecioląg
Dorota       Dygant           Joanna    Czerwińska
Dariusz      Grzegrzółka        Marcin    Doroś
Małgorzata     Jaworska          Józef     Gorzkowski
Iwona       Karczewska         Hanna     Jaroń
Agnieszka     Klimaszewska        Grażyna    Józiewicz
Marcin       Palcewicz         Jolanta    Lusawa
Marcin       Siemiński         Krystyna   Magera
Łukasz       Wysocki          Krzysztof   Starko
Magdalena     Wyszyńska         Wioletta   Wodyńska
Małgorzata     Zduńczyk          Piotr     Żbikowski

OKW Nr 410                  OKW Nr 415
Imię        Nazwisko          Imię     Nazwisko
Barbara      Bolesta          Robert    Dorosz
Urszula      Cesarczyk         Katarzyna   Dudziak
Krystyna      Chlebowska-Elwart     Bartłomiej  Gaździński
Adam        Górka           Teresa    Komorowska
Piotr       Gromek           Anna     Kurek
                                     Załącznik Nr 7
    do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2732/2005 z dnia 2 września 2005 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Teresa    Kurpik             Elżbieta   Prosińska
Artur     Matusik             Andrzej    Przystupa
Joanna    Stefańska            Maciej    Sotomski
Agata     Suwalska            Mariusz    Stankowski
Hubert    Zawisza             Zdzisław   Traczyk
Jolanta    Ziomek             Ewa      Wójcik

OKW Nr 416                  OKW Nr 1035
Imię     Nazwisko            Imię     Nazwisko
Janina    Dorosz             Alina     Bodytko
Cezary    Gawlas             Joanna    Dzwonkowska
Krzysztof   Komorowski           Małgorzata  Grzegrzółka-Bąk
Piotr     Kurpik             Barbara    Kulczycka
Anna     Kurzawa             Helena    Musiałowicz
Jadwiga    Noińska             Roman     Niemierka
Alina     Pietruszka           Mirosław   Soszyński
Wiesława   Sikorska            Urszula    Tofiluk
Wiesław    Skwarski            Stanisław   Wysocki
Michał    Suwalski            Aleksandra  Zatorska
Daniel    Usnarski            Łukasz    Zdanowicz

OKW Nr 417                  OKW Nr 1036
Imię     Nazwisko            Imię     Nazwisko
Zbigniew   Gąsiorowski           Krystyna   Baliszewska
Agnieszka   Godowska            Marcin    Kapusta
Krzysztof   Jankowski            Jan      Kucowski
Anna     Kania              Grzegorz   Łukasiak
Agnieszka   Kempa              Henryk    Musiński
Wojciech   Komorowski           Elżbieta   Niemierka
Anna     Krupka             Katarzyna   Nowak
Karolina   Książek             Małgorzata  Okła
Czesław    Nowakowski           Aloizy    Prusiński
Zofia     Nowicka             Rafał     Świderski
Marian    Wójcik             Ewa      Trelichowska

OKW Nr 418                  OKW Nr 1037
Imię     Nazwisko            Imię      Nazwisko
Paweł     Boguszewski           Wioletta    Bujalska
Witold    Grzywacz            Jan      Byszewski
Jakub     Jagodziński           Danuta     Czerska
Jolanta    Jezierska            Alina     Grychczyńska
Krzysztof   Nowakowski           Zuzanna    Jurga
Danuta    Olkowska            Janina     Kawecka
Andrzej    Omen              Patrycja    Kost
Bożena    Orlińska            Monika     Kozłowska
Eugeniusz   Romanowski           Piotr     Podolecki
Anna     Rudzik             Marta     Sęk
Andrzej    Włostowski

OKW Nr 419
Imię     Nazwisko
Bogusław   Adamski
Michał    Chojecki
Teodora    Czechowska
Beata     Falkowska
Janina    Jankowska
Ewa      Kopczyńska
Marek     Krak
Mariola    Książek
Dorota    Nowicka
Elżbieta   Wiewiórkowska
Michał Adam  Wujec

OKW Nr 1034
Imię     Nazwisko
Jakub     Dąbrowski
Tomasz    Gonullu
Piotr     Lis
Bartosz    Musiałowicz
Teresa    Odolczyk

								
To top