sadzobnik poplatokov za sluzby by HC120310053549

VIEWS: 7 PAGES: 1

									               Realitné služby Luisa Real, spol. s.r.o.

       Sadzobník poplatkov za služby
        (ku kupovanej nehnuteľnosti, k záložnej nehnuteľnosti,
List vlastníctva
so zapísaným ZP, po zavkladovaní, atď...)
                                    14 EUR*
Snímka z katastrálnej mapy (financovanej nehnuteľnosti, záložnej
nehnuteľnosti)
Potvrdenie o veku stavby (k záložnej nehnuteľnosti, k financovanej
                                    7 EUR*
nehnuteľnosti)
Znalecký posudok (k prevodu vlastníckych práv, k zriadeniu
                                    150 EUR *
ZP)
Znalecký posudok na rodinný dom (k zriadeniu ZP, k prevodu)      podľa typu a veľkosti
Geometrický plán                                     rodinného domu, pozemku
Vklad do katastra nehnuteľností    (k prevodu, k zriadeniu záložného
                                             70 EUR*
práva)
Vypracovanie zmluvnej dokumentácie k prevodu (Návrh         na vklad, Kúpna
                                             330 EUR *
zmluva, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a iné)
Korektúra zmluvnej dokumentácie (návrh na vklad, kúpna zmluva)
                                             70 EUR *

Zmluva o záložnom práve s vyznačením právoplatného povolenia vkladu
záložného práva v prospech financujúcej banky (overenie podpisov na            15 EUR *
splnomocnení)
Sprostredkovanie úveru                                  1%(podľa výšky úveru) *

Poradenstvo v oblasti realitnej činnosti (pri kúpe a predaji, pri dedičstve, rozvodovom
konaní, vysporiadaní BSM a iné)
                                             100 EUR *


Fyzická obhliadka nehnuteľnosti, ocenenie nehnuteľnosti                  100 EUR *

                         o územno-
Vypracovanie žiadosti pre obecný, mestský úrad (žiadosť
                                             17 EUR *
plánovaciu informáciu, výmaz záložného práva v prospech hl.m. SR)

Vybavenie staveného povolenia na výstavbu rodinného domu                 1.000 EUR ** správne poplatky hradí klient

* ceny sú vrátane DPH

* na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

								
To top