Brain drain ne Europe Kthimi i trurit ne Shqiperi by 6X6g98v

VIEWS: 11 PAGES: 18

									 Brain drain ne Europe
Kthimi i trurit ne Shqiperi
  Blerina Kushta


               1
        Brain drain
• “Brain drain” ose ikja e kapitalit njerezor
 eshte emigrimi i individeve te trainuar dhe
 te talentuar ne shtete ose juridiksione te
 tjera per shkak te konflikteve ose
 mungeses se mundesive qe i ofron vendi
 ku jetojne.
• Term i perdorur per here te pare ne vitet
 50 nga shoqeria mbreterore e Londres

                        2
        Brain gain
• Brain gain ose perftimi i trurit eshte nje
 fenomen ku individe te talentuar e te
 shkolluar tentojne te hyjne ne nje vend.
• Ne nje simpozium kanadez ne vitin 2000 u
 perdor per here te pare ky term.
• Brain exchange ose shkembim i trurit.                      3
         Histori
• Nga vendet rurale ne zonat urbane
• Shek. XIX nga Evropa drejt Amerikes se
 Veriut
• Nga vendet ne zhvillim drejt vendeve te
 zhvilluara
• P.sh. Albert Einstein, Enrico Fermi, Von
 Brown, etj

                       4
      Brain drain sot
• Iraku vuan brain drain per shkak te
 paqendrueshmerise politike.
• Washington Prism ka konsideruar qe FMN
 rendit Iranin si vendin ne zhvillim qe vuan
 me shume brain drainin.
• Ish BS dhe Rusia e sotme vazhdojne te
 kene eksperience te hidhur ne ikjen e
 trurit.
                      5
     Bashkimi europian
• Vende te Europes lindore ankohen per
 ikjen e trurit drejt Irlandes dhe Mbreterise
 se bashkuar.
• Lituania ka humbur 100’000 nenshtetas ne
 pak vite.
• Polonia 1’000’000
• Italia

                       6
      Statisitika Itali
• Vitin e kaluar u ulen ne bankat e shkolles
 me se 360’000 nxenes te huaj.
• Nxenesit vinin nga 187 vende te ndryshme
 te botes.
• Shqiperia kryeson me 16,7% te nxenesve,
 pra rreth 60’000.
• Per te vijuar me Marokun, Rumanine,
 Kinen, Serbi-Mali i Zi, Ekuador, etj.
                      7
   Lufta kunder brain drain
• Strategji te perdorura nga Gjermania, UK,
 Franca, Belgjika,etj
• Sistem akademik te hapur dhe fleksibel.
• Permiresim te kushteve rregullatore te emigrimit.
• Informacion cilesor ne rang kombi.
• Ndihmesa ekonomike per shkencetaret e huaj.
• Pershtatje e situates te te ardhurave sipas
 forcave te tregut.
• Ulje e taksave per kerkimtaret.
                         8
   Manovra financiare (Itali)
• 10% ulje te taksave per kerkimtaret italiane
 aktualisht resident jashte atdheut.
• Parashikohet te investohet ne permiresimin e
 strukturave kerkimtare dhe te hapen prospektiva
 karriere dhe pune per te rinjte.
• Zbatim politikash te reja te cilat shperblejne
 sipermarrjet e kerkimtareve.
• Nxitje investimesh private ne fushen e kerkimit
 dhe inovacionit.
• Implementim i politikave vleresuese te burimeve
 njerzore dhe politika te bazuara ne merite.

                        9
    Anketim Albstudent
• Pyetsori u organizua nga Albstudent :
 Illyria (Hamburg)
 Rinia (Vjene)
 New Age (Milano)
 Voxaquila (Parma)
 USAB (Bolonje)
 Studenti ( Zyrih)
 ASAB (Bari)
                     10
      Kontigjenti i Shqiperise
•  Itali      227
•  USA       55
•  Gjermani     48
•  Austri     24
•  Turqi      24
•  Kanada     13
•  Greqi      13
•  Uk        11
•  France      6
•  Spanje      4
•  Zvicer      2
•  Belgjike     2
•  Tjeter      46
•  Gjithsej u anketuan 704 studente.

                    11
% Femra –Meshkuj (Total)  44%       Femra
       56%  Meshkuj
               12
% Femra-Meshkuj (Shqiperi)  47%       Femra
        53%  Meshkuj
                13
   Perqendrimi

      4%
   8%


           Shqiperi
           Kosove
28%          Maqedoni
        60%  Te tjera
                 14
Kthimi ne atdhe(Total)

    13%


 12%        Nuk e di
          Po
       50%
          Jo
          Midis

  25%
                15
Kthimi ne atdhe(Shqiperi)

     9%

  12%
           Nuk e di
           Po
        51%
           Jo
           Midis
  28%
                16
           Strategji
• Te ngrihen ura midis shtetit dhe aktoreve te tjere private
 si dhe studenteve shqiptare.
• Te kete perfshirje ne vendim-marrje dhe ne hapjen e
 hapesirave per punesim dhe aktivitetet te studenteve.
• Kontakt i rregullt dhe i vazhdueshem me studentet pra:
 Workshopes me studente, praktika prane institucioneve
 shteterore dhe kompanive private.
• Kontakt i perfaqesive shqiptare me studentet.
• Fonde per aktivitete studentore si dhe angazhim me i
 madh me komunitetin studentor.                              17
   Fund


Faleminderit!

        18

								
To top