yumurta_tavuklarinin_beslenmesi by xiuliliaofz

VIEWS: 36 PAGES: 75

									YUMURTA TAVUKLARININ
  BESLENMESİ
   Yumurta Tavuğu Yaşam
      Çizelgesi
0g      6h      20h          Reforme tavuk
   civciv    Piliç      Verim Devresi
              Yumurtlama Noktası
                        72-80
         AMAÇ


Yüksek verimli ve istenen kalitede yumurta
veren üniform yapıda sürü elde etmektir!!!!!!
          HEDEF
Büyütme periyodu boyunca hedef canlı ağırlığa
 ulaşmak
İyi bir iskelet sistemi ve çatısına sahip vücut
 kondüsyonu bakımından yağsız bir büyüme
 sağlamak
Cinsel olgunluk yaşını planlanan hedefe göre
 ayarlamak
Sürü canlı ağırlık ortalamasının  %20 sınırları
 içerisinde olmasını sağlamak
İyi bir tüylenme sağlamak
Hastalıklara karşı dirençli sürü elde etmek
           KURAL

  Piliçlerin cinsel olgunluğa istenen yaş ve hedef canlı
         ağırlıkta erişmelerini sağlamak

         Bu kurala uyulmazsa;

 Verim azalır
 Yumurtalar küçük olur
 Prolapsus görülür

 Büyüme döneminde yapılan hatalar yumurtlama
 döneminde düzeltilemez
          ÖNLEM
Hedef canlı ağırlık için uygun bir besleme
Uygun bir ışıklandırma programı

   Piliç büyütme devresinde ışık süresi asla
      uzamamalı (15. Haftaya kadar)

   Yumurtlama devresinde ışık süresi asla
    kısalmamalı (18. Haftadan sonra)
      Işıklandırma Programı

Üreme organlarının gelişimi
Yem tüketim miktarını etkiler  Dolayısıyla tavukların yumurtaya giriş yaşını,
     yumurta verimi ve iriliğini etkiler
Kahverengi Yumurtacılarda Işıklandırma
  İlk 1-2 gün     24 saat  20-40 lux
  3-6 gün       16 saat  20-30 “
  2. Hafta      14 saat  10-20 “
  3. Hafta      12 saat  10-20 “
  4. Hafta      10 saat   4-6 “
  5-16. Hafta     9 saat   4-6 “
  17. Hafta      10 saat   5-7 “
  18. Hafta      11 saat   5-7 “
  19. Hafta      12 saat   5-7 “
  20. Hafta      13 saat  10-15 ”
  21.Haftadan sonra  14 saat  10-15 “
CİVCİV VE PİLİÇ BÜYÜTME
    KONSEPTİ
Civciv yaşından itibaren eldeki hibrite ilişkin
 hedef canlı ağırlıklar yaşla birlikte yakından takip
 edilmeli ve besleme programı buna göre
 düzenlenmelidir.

Vücut ağırlığı kadar vücut kompozisyonu da
 önemlidir.Yumurtlama devresinin başlangıcında
 vücut kompozisyonunun mümkün olduğunca
 yağsız olması gerekir.
 Piliç Büyütmede Dikkat Edilmesi
     Gereken Faktörler
Genetik: Cinsel olgunluğa ulaşan tavukların
 vücut ağırlıkları ırkların genetik yapısına bağlı
 olarak değişir.
Kuluçkadan Çıkış Mevsimi: Gün ışığının azaldığı
 dönemde yetiştirilen piliçler geç olgunlaşırlar.
 Piliçlerin erken olgunlaşması ilk yumurtaların
 küçük olmasına neden olur.
Işıklandırma Programı
Stres: Gaga kesimi
Yönetim Uygulamaları: Yem formulasyonları ve
 yemleme şekli kafeste ve yerde yetiştirmeye
 göre değişir
Beslenme Dengesizlikleri: Yüksek iyot, düşük
 lizin ve protein yumurtaya başlangıç tarihini
 geciktirmektedir.
Yemleme yöntemleri: Piliçlerin ideal canlı
 ağırlığa ulaşması için büyüme döneminde
 yemleme kontrolü yapılmalıdır
  YUMURTA TAVUKLARININ
YUMURTLAMA ÖNCESİ BESLENME
    DÖNEMLERİ
1-Civciv Büyütme (0-12. Hafta)
2- Piliç Büyütme (13-16. Haftalar)
3- Yarka (16-17. Haftalar)
4- Yarka Prelayer (17h-%5 Randıman)
    CİVCİV BÜYÜTME DÖNEMİ
       (0-12. Haftalar)
İlk Gün: %5 şekerli su ve hemen yem
ME: 2800-2900 Kkal/kg
HP: %18-19
HY:% 7.5 !!!!!!
Ca: % 1.0
Linoleik asit: % 1.0
Ham madde kalitesi: MAKSİMUM
Buğday (Arabinoksilan); Arpa(β-glukan)
Yem Formu: Crumble (İrmik)
 Leghorn Civcivlerinde, Başlangıç Peryodunda Rasyonun Enerji
   Düzeyi İle Yem Tüketimi Arasındaki İlişki (0 – 6 hafta)*

        Rasyonun Metabolik      0- 6 Haftalarda Yem
         Enerjisi (Kcal/Kg)       Tüketimi (Kg)
            2800            1.07

            2900            1.03

            3000            1.00

            3100            0.97*Normal çevre şartlarında, dengeli bir rasyonun uygulanması halinde ve
  ergenlik ağırlığı 1.8 Kg olan Leghorn soylarında.
  Leghorn Civcivlerde Ara Büyüme Peryodunda Rasyonun Enerji
   Düzeyi İle Yem Tüketimi Arasındaki İlişki (6 – 12 hafta)*

      Rasyonun Metabolik Enerjisi  6 –12 Haftalarda Yem
          (Kcal/Kg)         Tüketimi (Kg)
           2700            2.42

           2800            2.33

           2900            2.25

           3000            2.17

           3100            2.10

*Normal çevre şartlarında, dengeli bir rasyonun uygulanması halinde ve
  ergenlik ağırlığı 1.8 Kg olan Leghorn soylarında.
• Verilen bu değerlerden, örneğin, kg rasyonda
 110 kcal değerinde bir enerji kısıntısı hayvan
 başına yem tüketimini günde %3.5-4 düzeyinde
 artıracaktır. Bu durum karşısında, eğer yüksek
 enerjili rasyon, kendisinden önce gelen düşük
 enerjili rasyondan %3 düzeyinde daha fazla
 pahalı değilse, %3 düzeyinde daha fazla enerji
 kapsayan bu rasyonu tercih etmek, bir düzine
 yumurtaya düşen yem masrafı bakımından daha
 karlı olacaktır.
• 8 – 22 haftalık dönemde kullanılan rasyon,
 sadece normal büyüme, gelişme ve tüylenmeye
 yetecek kadar enerji ihtiva etmelidir. Çünkü
 vücuda alınan fazla enerji yağa çevrilir. Bu
 bilhassa olgunluk devresine yaklaşan hayvanlar
 için önemlidir. Bu devrede hayvanların çok
 yağlanmalarına meydan verilirse, hayati önemi
 olan organların etrafı adipoz doku tabakaları ile
 kaplanır ki, bu da optimum yumurta verimini
 engeller.
Leghorn Piliçlerinin Gelişme Peryodunda Rasyonun Enerji Düzeyi
    İle Yem Tüketimi Arasındaki İlişki (12 – 22 hafta)*  Rasyonun Metabolik Enerjisi  12-22 Haftalarda Yem Tüketimi
  (Kcal/Kg)           (Kg)
         2600             5.42

         2700             5.22

         2800             5.03

         2900             4.85

         3000             4.70


  *Normal çevre şartlarında, yeterli bir rasyonun uygulanması halinde ve
  ergenlik ağırlığı 1.8 Kg olan Leghorn soylarında.
  Civcivlerde Linoleik Asit Eksikliği


Büyüme hızında azalma,
Testis’in küçülmesi ve sekonder, seks
 karakterlerinde gerileme,
Su tüketiminde artış,
Karaciğerin büyümesi,
Fungal enfeksiyonlara mukavemetsizlik.
     PİLİÇ BÜYÜTME DÖNEMİ
       (13-16. Haftalar)

ME: 2750 Kkal/kg
HP: %15-16
Ca: %1 Max!!!!! (GUT-
          ISLAK ALTLIK)
Yem Formu: Granül
Linoleik asit: % 1-1.2

     Yağlanma Önlenmeli !!!!!
Büyütme Döneminde Yemleme
Büyütme dönemi yemleme programlarının
amacı, verim döneminde yumurta yumurtlama
potansiyelinin maksimum olacağı bir kalitede
piliç üretmektir.

Piliçlerin canlı ağırlığı ve üniformitesi, bu konuda
esas rehber olmalıdır. Sürünün %80’i ortalama
canlı ağırlığın %10’u içinde olmalıdır. İki haftada
bir CA kontrol edilmeli, istenen üniformite
sağlanamamışsa gerekli önlemler alınmalıdır.
     YARKA (16-17. Haftalar)

ME: 2700 Kkal/kg
HP: %16-16,5
Ca: %2.3
Toplam P: %0.60
Yararlanılabilir P: %0.35
Yem Formu: Crumble (İrmik) veya Pelet
Linoleik asit % 1


  Amaç: Ca metabolizmasının ayarlanması
YARKA PRELAYER (17h-%5 Randıman)
    (Koltuk Değneği)
  ME: 2700 Kkal/kg
  HP: %16-16,5
  Ca: %2.8
  Toplam P: %0.60
  Yararlanılabilir P: %0.38
  Mısır Az veya Yok
  Yem Formu: Crumble (İrmik) veya Pelet
  Linoleik asit % 1 max
       Yumurta Üretimi

 Canlı ağırlık 1300g’ dan 1900g’ a çıkar.
 Yumurta büyüklüğü 22. haftada 40g iken
 42. haftada 56g üzerine çıkar.
 22 haftalık yaşta üretim başlar  28-30.
 haftada pike ulaşır 15. aydan sonra
 aşamalı olarak % 65’e düşer

Aydınlık period   Yem tüketimi  hipofiz
 bezinin uyarılması   yumurtlama
  YUMURTA TAVUKLARININ
YUMURTLAMA DEVRESİ BESLENME
    DÖNEMLERİ
     I. Dönem (20-42. Hafta)
    II. Dönem (42-72. Hafta)
         ya da
 I. Dönem (%5 randıman 28. Hafta)
    II. Dönem (29-45. Hafta)
    III. Dönem (46-65. Hafta)
  IV. Dönem (65. Haftadan sonra)
     60. Haftada tüy dökümü
 1. DÖNEM YUMURTAYEMİ ( 20-42 hafta)
ME: 2700 Kkal/kg
HP: %17-18
Ca: %3,5
Toplam P: %0.60
Yararlanılabilir P: %0.38
PTK ve pamuk yağı yok
Balık unu dikkat
Keten ve Kolza tohumu küspelerine dikkat
Mısır olursa iyi olur (linoleik asit)
Yem Formu: Crumble (İrmik) veya Pelet
Linoleik asit % 1.1-2.5
  2. DÖNEM YUMURTA YEMİ (42-72
       Haftalar)
ME: 2700 Kkal/kg
HP: %16-16,5
Ca: %3,5-4.2
Toplam P: %0.60
Yararlanılabilir P: %0.38
Balık unu dikkat
PTK ve pamuk yağı yok
Keten ve Kolza tohumu küspelerine dikkat
Mısır olursa iyi olur (linoleik asit)
Yem Formu: Crumble (İrmik) veya Pelet
Linoleik asit % 1.1-2.5
    Linoleik Asit Eksikliğinde

• Yumurta büyüklüğünde önemli derecede
 düşme,
• Eksikliğin ileri derecede olması halinde,
 yumurta veriminde düşme,
• Yumurtada döllülük nispetinin azalması,
• Yumurta ve karkas lipid kompozisyonunda
 önemli değişmeler.
        = Linemarin      Anoksi
        Linemarin linaz  Siyanik asit + Hb
Keten tohumu        = Erusik asit   yem tüketimi

Kolza Küspesi        = Gossipol    Vit A, Ca, Fe,
                 lizin kullanımı
  PTK
Yumurta tavukları besin maddelerini ne
     amaçla kullanır?

 1. Yaşama Payı
 2. Büyüme
 3. Tüy yapımı
 4. Yumurta üretimi
Besin Maddesi Gereksinimleri

1- Enerji Gereksinimi
2- Protein Gereksinimi
3- Vitamin & Mineral Gereksinimi
      1-Enerji Gereksinimi


Kanatlı rasyonları metabolik enerji temeline
 dayanarak düzenlenir.
Kanatlılar enerji gereksinimlerini karşılayacak
 kadar yem yerler, bu yüzden kullanılabilir
 enerji düzeyi içerisinde tüm besin maddeleri
 yeterli miktarda yer almalıdır.
Yüksek   enerjili tahıllar temel   enerji
 kaynağıdırlar.
Verim ve Yaşama Payı İçin Enerji İhtiyaçları

• Hayvan ister büyüme peryodunda, ister verim
 devresinde olsun, vücuduna aldığı total enerjinin
 oldukça büyük bir kısmını, yaşaması, yani
 hayatının muhafazası için sarfeder. Yaşama
 payı, bazal metabolizma ve normal aktiviteyi
 kapsar. 40 gr ağırlığında bir civcivin günlük
 yaşama payı enerji ihtiyacı 8 kcal kadardır.
 Yaşama payı için bu enerji öncelikle
 sağlanmadan hayvan hiçbir enerjiyi büyüme için
 değerlendiremez.
• Rasyonun enerji kapsamı, hayvanın hayati
 fonksiyonlarının devamını sağlayacak bir
 düzeyin altına düşerse, vücuttaki proteinli
 dokular kullanılmaya başlanır ve hayvan
 ağırlık kaybeder. Bu kayıp hayvanın, hayati
 fonksiyonlarını bozacak bir seviyeye
 ulaştığında hayvan ölür.
Enerji – açlığı şartlarında vücut enerji kaynakları aşağıdaki sıraya
              göre kullanılır

• Önce vücutta depo edilen küçük miktardaki
 glikojen harcanır,
• Bundan sonra, yağ rezervlerinin çoğu
 sarfedilir,
• Nihayet, kan şekerini normal düzeyde tutmak
 ve diğer hayati fonksiyonlar için proteinli
 dokular kullanılır.
Yağ Katkısı:
  Yağlar, rasyonun enerji düzeyini artırmak
  amacıyla % 3-8 oranında diyete eklenebilirYağ Katkısı   Kışın yumurta verimi
Yağ Katkısı   1 düzine yumurta verimi için
         gereksinim duyulan yem miktarı
      2- Protein gereksinimi

Gereksinim duyulan protein düzeyi rasyonun
 enerji düzeyi ile orantılı olmalıdır.
Kanatlılar 14 es.a.a. gereksinim duyarlar
 Sıcaklık   yem tüketimi   protein gerek.
 Sıcaklık   yem tüketimi   protein gerek.
Bazı aminoasitler diğerlerinin metabolizması
 sonucu karşılanabilir.
Sistin Metiyonin, Tirozin  Fenilalanin
Glisin  Serin
Esansiyel Amino asitler:
Löysin, izolöysin, lizin, metiyonin, triptofan ve
 arjinin

Metiyonin yumurta üretimi için sınırlayıcı bir
 amino asittir.

Tüyler sülfür aminoasitlerince zengindir
 (metiyonin gerekir)
• Bitkisel proteinlerin çoğu indirgeyen karbonhidratlar ihtiva ederler. Bunlar,
 proteinlerin serbest amino gruplarıyla kolayca reaksiyona girerler. Lisin,
 reaksiyona giren amino asitlerin başında gelir. Arginin, histidin ve triptofan
 da keza bu reaksiyonlardan etkilenen amino asitleridir. Bu tip karbonhidrat
 – amino asit reaksiyonlarına “Browning yahut Maillard” reaksiyonları
 denir. Browning reaksiyonları, sindirim enzimlerine bile dayanıklı bağların
 meydana gelmesine yol açabilir. Eğer reaksiyonlar adamakıllı ileri bir
 safhaya ulaşırsa, amino asitler, proteinlerin hidrolizinde bile serbest hale
 geçmeyecek şekilde bağlı bir durum gösterebilirler. Isı ile muamele
 karbonhidrat protein interaksiyonlarını hızlandırır. Isı, (Proteindeki serbest
 amino grupları ile aspartik ve glutamik asidin serbest karboksil grupları
 arasında olduğu gibi) bir protein molekülünde mevcut gruplar arasında
 çeşitli reaksiyonlara sebep olabilir. Eğer bu tip reaksiyonlar meydana
 gelirse, tabiatıyla, sindirim derecesi ve dolayısıyla o amino asidinden
 yararlanma dereceleri düşer.
• Amino asit dengesizlikleri
• Amino asit antogonizmaları. Civcivlerde
 lisin/arginin oranı 1 : 1’den fazla olmamalıdır
• Bazı amino asitler, yüksek düzeylerde
 doğrudan doğruya toksiktirler. Yüksek
 düzeylerde metiyonin, büyümeyi geriletebilir
      3-Mineral gereksinimi:

A-Kalsiyum:

 Yumurta tavuklarının kalsiyum gereksiniminin yüksek
 olmasının nedeni yumurta kabuğunun CaCO3’ tan
 oluşmasıdır.
 Ca Rasyon   yumurta verimi & kabuk kalitesi
 Kanatlılar ilk yumurta yumurtlanmadan yaklaşık 10-
 14 gün önce medullar kemiklerinde Ca depolamaya
 başlarlar. Broyler rasyonlarında tavsiye edilen Ca:P
 oranı 1:1.2 dir (oran 1:1 ve 1:1.5 olabilir).Yumurtacılar
 için 1:4 ( Ca, kemik ve yum kab.)
  Diyet Ca  Mg, Mn & Zn Kullanılabilirliği
       Ca
     GEREKSİNİMİ2/3 İnce mozaik  1/3 Midye-istiridye
    taşı      parçacıkları
         D Vitamini

 Vitamin D’ nin   1-25-dihidroksikolekalsiferol
 aktif formuCa bağlayıcı proteinin sentezini uyarır
Kemiklerden Ca mobilizasyonunu sağlar
Vit D eksikliğinde Ca emiliminde aksama
     D vitamini bulunmadığında Ca
  kullanılmadan sindirim sisteminden atılır
Vit D varlığında Ca’ un düzenli emilimi
    Kalsiyumun emilebilmesi için
      D vitamini gereklidir
B-Fosfor:
Kanatlı rasyonlarında kullanılan protein
 katkıları (mezbaha artıkları, balık unu, süt
 yan ürünleri) genellikle yeterli düzeyde
 fosfor içerir
Bitkisel kaynaklı protein konsantrelerine P
 katkısı yapılmalıdır.
Hayvansal fosforun tümü & bitkisel
 fosforun 40%’ı (fitat formu)(buğday kepeği
 & pirinç kepeği) kullanılabilir.
C- İyot:

 Rasyon İyot Düzeyi  guatr

Kanatlı rasyonlarında iyotlu tuz
 kullanılmalıdır
D- Tuz (NaCl):

Eklenecek miktar yem maddelerine
 bağlıdır.
Yaşlı tavuklar, gençlere göre tuzu daha iyi
 tolere edebilirler ancak su tüketimleri artar.
E- Manganez:

Mn yumurta üretimi ve üreme için
 gereklidir.
Mangan karbonate, oksit, sülfat gibi ticari
 mineral karışımları kullanılabilir.
 F- İyot:
İyot, rasyona 0.5 mg düzeyinde katılmalıdır.
 Ancak rasyonda %5-10 düzeyinde balık unu
 kullanıldığında iyot katkısına gerek yoktur.
 Ca & P rasyon   iyot gereksinimi

 G- Magnezyum:
Kanatlı rasyonlarında Mg katkısına gerek yoktur.
 Mg rasyon  sulu dışkı (laksatif)
       Suyun Önemi
Su genellikle unutulan bir
 besin maddesidir
Temiz, serin olmalı ve sürekli
 hayvanların önünde
 bulundurulmalıdır
 Bakteri çorbası olmamalıdır!
Suyla birlikte vitaminler ve
 elektrolitlerin verilmesi
 yararlıdır.
Kanatlılar yem tüketimlerinin yaklaşık iki
 katı kadar su tüketirler
Su tüketimi çevre sıcaklığına bağlı
 olarak artar ya da azalır
Bazı tedaviler içme suyu ile yapılabilir
      Yemin Formu


A- İnce (toz) yem
B- Kırıntı (granül) yem   3x5 mm
C- Pelet Yem     3x10 Preslemeden
  sonra püskürtmeyle %1-2 oranında yağ
  katılabilir
Yem tüketimini etkileyen faktörler

1-Rasyonun enerji düzeyi:
  enerji düzeyi   yem tüketimi
  enerji düzeyi   yem tüketimi

2-Çevre sıcaklığı (16-24C):
  Sıcaklık   yem tüketimi
  Sıcaklık   yem tüketimi
 3-Sağlık
 4-Genetik
 5-Yemin formu
 6-Rasyonun besin maddesi dengesi
 7-Stres
 8-Vücut büyüklüğü
 9-Büyüme oranı & yumurta verimi
10-Tüylenme
  Yumurta Tavuklarının Yem Tüketimlerine
   Göre Besin Madde Gereksinimleri

           110g  100g  90g   80g  70g
Ham Protein (%)   15.5  17.0  19.0  20.5  22.1
Met. En. (kkal/kg)  2700  2800  2915  3025  3080
Kalsiyum (%)     3.4  3.5  3.6  3.8  4.0
Kul. Fosfor (%)    .38  .40  .45  .50  .55
Lizin         .68  .72  .77  .84  .91
Metiyonin       .32  .36  .41  .47  .56
Metiyonin+sistin   .55  .64  .71  .80  .91
Triptofan       .14  .15  .17  .18  .20
    Yem Tüketimi, Yemin Enerjisi ve Çevre
      Sıcaklığı Arasındaki İlişki
 Ortalama        ME, kkal/kg
Çevre Sıcaklığı 2750   2860      2970
   0C
             g/tavuk/gün
4.4       128   118      110
10.0       125   115      107
15.6       119   110      102
21.1       111   102      95
26.7       101   94       87
32.2       85   79       73
37.8       69   64       59
North ve Bell, 1990
 Sıcaklık – Yem tüketimi


4-10 0C   1 0C  %0.6

32-38 0C  1 0C   %6.2
Çevre Sıcaklığının Etkisi:

 Yazın  90g yem (19% protein 
    17g protein / tavuk / gün)

 Kışın  110g yem (15.5% protein 
    17g protein / tavuk / gün)
   Sıcaklık Stresine Karşı Alınabilecek
          Önlemler
 Yemin enerji düzeyini makul bir seviyeye (2850kkal/kg)
 yağ ilave ederek çıkartmalı( Karbonhidrat ile sağlanan
 enerji yağ ile sağlanmaya çalışılmalı, böylece termojenik
 etki azaltılabilir. Vücut yağlarının metabolizmasından
 gelen su miktarı artacağından vücut serinler
 Sıcakta doğal olarak yem tüketimi azalacağı için besin
 maddeleri yoğunluğu artırılmalı
 Ham protein değerini düşürüp (max. %17) lizin ve
 metiyonin değerleri günlük olarak sırasıyla 720 mg ve
 360 mg düzeylerinde alınacak şekilde ayarlanmalı
 Mineral- Vitamin premiksi artırılmalı. İri taneli kalsiyum
 kaynağı verilmeli. Tavuklar günde ortalama 3.5g Ca ve
 400mg kullanılabilir P alabilmeli
Kabuk kalitesinde bozulma olursa NaHCO3
 kullanılmalı. Na ve Cl düzeyleri makul
 seviyelerde tutulmalı
Sıcaklık stresinde 1 ton yeme 150g C vitamini
 katılmalı
Yemleme sayısı artırılmalı ve gece
 yemlemesi yapılmalı (Akşam 6 – Sabah 7)
İçme suyunu soğutarak vermeli ve Na
 değerini analiz etmeli
Kırıntı formda veya iri taneli ince yem
 verilmeli
3-5 günlük ani sıcak hava dalgalarında yem
 kompozisyonunda bir değişikliğe gitmemeli
  Yem Tüketiminde Pratik Düzeltmeler
            Yem Tüketimi
ME   100kkal/kg yem  5g        210C    +1g
Sıcaklık
        210C    - 2.5g
Yum Verimi (%70)    %10     4g
Canlı Ağırlık 50g         1.3g
Yum. Ağırlığı (58g)   2g     1g

Aktivite   yerde    5g +   kafeste
      beslenenler     beslenenler
     BESLENME VE YUMURTA KALİTESİ
A-DIŞ KALİTE
a-Yumurta Büyüklüğü (Yumurta Ağırlığı):
Yumurta Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler:
1-Rasyonun protein düzeyi:
 14-20% CP rasyon  dengeli AAs  Ağır yumurta
 Yumurta tavuğu rasyonlarında protein düzeyine karar
 verirken; ek proteinin rasyona getireceği maaliyet ile iri
 yumurta oluşumunun getireceği kazanç
 karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.
2-Enerji tüketimi
3-Mineral & vitamin düzeyi:
   Ca &  vit.D   yumurta ağırlığı
4-Linoleik asit düzeyi:
 Linoleik asit  Karaciğerde lipoprotein oluşumu
   ovaryumdan ovuma geçiş  yumurta ağırlığı
  
5-Irk
6- Tavuğun iskelet çatısının büyüklüğü
    b- Yumurta Kabuk Kalitesi

Çok sıcak havalar  kabuk kalitesi düşer
Yumurtlama periyodunun sonu Ca
 metabolizmasındaki bozulmadan dolayı kabuk
 kalitesi düşer
Sulfanomidler İnce kabuklu yumurta
İnsektisitler & tahıllardaki fungusitler bozuk
 şekilli yumurta
Rasyondaki balık yağının acılaşması  Pürüzlü
 yumurta kabuğu
Hastalıklar  Kabuk kalitesi düşer
Yumurta kabuğu oluşum mekanizması
 Sıcaklığın kabuk kalitesi üzerine etkisiSıcak hava   solunum hızı   CO2 kaybı 
  kan bikarbonat düzeyi  kabuk oluşumu
       Karbonik anhidraz

 CO2 + H2O            H2CO3

 H2CO3         HCO3- + H+

HCO3 + Ca++        CaCO3 + H+
  B- İÇ KALİTE

Yumurtanın besin maddesi kapsamı rasyonun
 besin maddesi düzeyinden etkilenir.
Rasyonda uygun iyot düzeyi   Yumurtann
 iyot içeriği
B2 Vit. Eksikliği yumurta akında sarımsı yeşil
 renk
        Yumurta Sarısı
Yumurta sarısının rengi rasyondaki karotenoid
 pigmentlerin (xanthophylls) varlığına bağlıdır
Taze & iyi kurutulmuş yeşillikler & yem katkıları
 %30 düzeyinde sarı mısır ya da % 5 düzeyinde iyi
 kaliteli yonca unu ya da 22mg ksantofil/kg  Koyu
 sarı renkli yumurta sarısı
Pigment düzeyi yüksek bitkiler İstenmeyen renkte
 yumurta sarısı
Yüksek miktarda PTK kahverengi benekli yumurta
 sarısı & pembe renkli albumin
Kırmızı biber  portakal-kırmızı renkli yumurta
 sarısı
    Yumurtada Balık Kokusu
Kolin + Bağırsak M.O.

Balık Unu             Trimetilamin

Kolza Küspesi (sinapin)


Kahverengi           Trimetilamin
Yumurtacılar       oksidaz sentezleyemezler
        Kolza  Balık Unu

Kahverengi Y.  (-)    (-)

BeyazY.     %5    % 2-3
Yumurtanın Kolesterol ve Omega-3 Yağ
      Asitleri Düzeyi

          Beslenme
Kolesterol    Etkilenmez

Omega – 3     Etkilenir
 - Balık yağı
 - Keten tohumu
 - Kanola yağı

								
To top