Nekaj osnov o delu z osebnim racunalnikom in elektronsko po�to by 71vzmM

VIEWS: 0 PAGES: 28

									ŠOLSKI CENTER PTUJ
Poklicna in tehniška elektro šola
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj,  (02) 772-44 11, fax: (02) 776-20 21
      NEKAJ OSNOV O DELU Z
      OSEBNIM RAČUNALNIKOM
        IN PROGRAMI
                    Začetni seminar
                 SKRIPTA ZA INTERNO UPORABO
  Gradivo pripravila:
  Marjan Bezjak
  Franc Vrbančič


                         Ptuj, april 2002
                        Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in programi

                                          KAZALO

1.    UVOD ....................................................................................................................................................................... 1

2.    OSNOVNI POJMI O DELU V WINDOWS OKOLJU ....................................................................................... 2
   2.1.  MIŠKA ................................................................................................................................................................... 2
   2.2.  NAMIZJE IN ZAGON PROGRAMOV ........................................................................................................................... 2
   2.3.  KAJ JE OKNO? ........................................................................................................................................................ 3
   2.4.  ZAKLJUČEK DELA V OKOLJU WINDOWS................................................................................................................. 4
   2.5.  UPRAVLJANJE S PODATKI IN PROGRAM RAZISKOVALEC ........................................................................................ 5
   2.6.  ISKANJE DATOTEKE ............................................................................................................................................... 6
3.    WORD ...................................................................................................................................................................... 8
   3.1. VSTAVLJANJE SLIKE V DOKUMENT ........................................................................................................................ 8
4.    EXCEL ................................................................................................................................................................... 10
   4.1. OSNOVNE OPERACIJE ........................................................................................................................................... 10
   4.2. PRIMER POTNEGA NALOGA .................................................................................................................................. 11
5.    INTERNET EXPLORER ..................................................................................................................................... 12
   5.1. KAKO IŠČEMO...................................................................................................................................................... 12
   5.2. SHRANJEVANJE SLIKE .......................................................................................................................................... 14
6.    OUTLOOK EXPRESS ......................................................................................................................................... 15
   6.1.  KAKO IZGLEDA PROGRAM OUTLOOK EXPRESS? .................................................................................................. 16
   6.2.  KAKO NASTAVIM NOVI RAČUN (NOVI UPORABNIKA)? ......................................................................................... 17
   6.3.  IMAM RAČUN, A NEKJE V NASTAVITVAH JE NAPAKA. KAJ ZDAJ? ......................................................................... 17
   6.4.  RAD BI POSLAL SPOROČILO? ................................................................................................................................ 18
   6.5.  DOVOLJ IMAM ROČNEGA PISANJA EMAIL NASLOVOV. JE KJE KAKŠNA BLIŽNJICA? .............................................. 18
7.    MICROSOFT OUTLOOK ................................................................................................................................... 21
   7.1.  JE DELO V MICROSOFT OUTLOOKU KAJ DRUGAČNO? .......................................................................................... 21
   7.2.  LAHKO KAJ SPREMENIM V IZGLEDU OKNA? ......................................................................................................... 21
   7.3.  SE DA UPORABITI ZNANJE OUTLOOK EXPRESSA? ................................................................................................ 22
   7.4.  KAKŠNE SO RAZLIKE? .......................................................................................................................................... 22
   7.5.  NASLOVE ŽE IMAM V OUTLOOK EXPRESSU, JIH LAHKO PRENESEM? .................................................................... 22
   7.6.  KAJ JE TO KOLEDAR IN ČEMU RABI? .................................................................................................................... 23
   7.7.  JOJ, KOLIKO JE TEGA. MORAM RES VEDETI VSE ŽE DANES?.................................................................................. 24
   7.8.  KAJ JE TO GSM IN SMS? ..................................................................................................................................... 25
   7.9.  NAMIGI ZA OUTLOOK EXPRESS ........................................................................................................................... 26
   7.10.   NAMIGI ZA MICROSOFT OUTLOOK.................................................................................................................. 26
                          Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


1. UVOD

Namen tega priročnika je informiranje o osnovnih opravilih, ki jih lahko izvajamo s pomočjo
osebnega računalnika. Napisan je z namenom uporabe na seminarju za obrtnike OOZ Maribor,
sekcije za elektroniko. Izhajali smo iz predpostavke, da se nekateri slušatelji prvič srečujejo z
računalnikom. Ravno zaradi tega izhajamo iz osnovnih opravil in razlag le teh.

Verjamemo, da nekateri že poznate in uporabljate večino napisanega v nadaljevanju, vendar kljub
temo upamo, da boste ob koncu seminarja obogateni z dodatnim znanjem in kakšno izkušnjo več.

Cilj seminarja je, da bi vsak slušatelj ob koncu znal poslati elektronsko pošto s pripetim
dokumentom ali sliko. Upamo, da bomo ta cilj dosegli, in da se bomo še srečali na naslednjih
seminarjih, kjer bi pogledali podrobneje posamezne programe in njihovo uporabo.


Ptuj, april 2002
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj               1
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto

2. OSNOVNI POJMI O DELU V WINDOWS OKOLJU

  2.1. Miška
Miška je strojni del računalnika s pomočjo katerega lahko delamo v Windows okolju. Na ekranu
ima miška svoj izgled, ki se lahko spreminja, ko se pomikamo po windows okolju.


Oblike miškinega kazalca na ekranu.
 Kako se pomikamo z miško?
Miško vzamemo v roko in jo pomikamo po podlagi. Z pomikanjem miške, se pomika tudi kazalec
miške na ekranu.
 Kaj pomeni klikni z miško?
Pomeni, da se z kazalcem postavimo na želeno mesto in enkrat kliknemo na levi gumb miške.
 Kaj pomeni dvoklikniti miško?
Pomeni, da levi gumb na miški dvakrat kliknemo.
 Kaj pomeni vleči z miško?
Pomeni, da kliknemo in držimo levi gumb na miški in miško premikamo. S premikanjem miške, se
premikajo tudi objekti v windows okolju.


  2.2. Namizje in zagon programov
Programe lahko zaganjamo preko bližnjic namizja ali s pomočjo menija Start.
      OSNOVNE
      BLIŽNJICE                             NAMIZJE
      NAMIZJA
                                         IZBEREMO
                                         ŽELENI
                                         PROGRAM IN
                                         KLIKNEMO         ZAGON
         PROGRAMOV                        OPRAVILNA
                                     VRSTICA

            MENI START
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj              2
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


Ob zagonu se nam program odpre v novem oknu.


  2.3. Kaj je okno?
Okno je osnovni element s katerim delamo v operacijskem sistemu Microsoft Windows.
Izgled okna                       Roletni meni
                                           Gumbi za
                                          povečanje in
                                          zmanjšanje okna
                                        drsnik
           Delovna
           površina
  Gumbi za povečanje in zmanjšanje okna

S klikom na gumb    se okno poveča.

S klikom na gumb    se okno zapre.

S klikom na gumb    se okno obnovi.

S klikom na gumb    se okno pomanjša na nivo ukaza in pomakne v spodnjo vrstico.

  Premikanje med okni
Med okni se pomikamo (preklapljamo) s klikanjem v opravilni vrstici, ali s kombinacijo tipk Alt +
Tab (držimo tipko Alt in pritiskamo tipko Tab, dokler se nam ne uokviri program, ki ga želimo
prikazati.     Izbrani program v opravilni vrstici ima izgled vklopljenega gumba.              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                  3
            Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto

  Roletni meni z ukazi


                          UKAZI
          MENI
Preko menija z ukazi dosegamo posamezne ukaze. Ukazi se pokažejo, ko kliknemo na ime
ustreznega menija.

S klikom na želeni ukaz se ukaz izvrši.


  2.4. Zaključek dela v okolju Windows
Po končanem delu v okolju Windows najprej ugasnemo vse programe in nato še operacijski sistem.
Postopek ugašanja operacijskega sistema Windows 98:
  S pomočjo menija Start (v spodnjem     Ob prikazu gornjega okna kliknemo samo še V redu
   levem vogalu) - na dnu kliknemo
      Zaustavitev sistema

Do okna na desni sliki lahko pridemo tudi s pomočjo kombinacije tipk na tipkovnici: Alt + F4.
               Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                4
            Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


  2.5. Upravljanje s podatki in program Raziskovalec
Po zagonu programa raziskovalec (Windows Explorer) se nam odpre okno, prikazano na spodnji
sliki.
                                 VSEBINA
             POGONI                  MAP
                                 (datoteke)

            MAPE
V menijih lahko sprožimo ukaze za delo s pogoni (Drives), mapami (Folders) in datotekami (Files).

Računalniški pomnilni prostor je organiziran v treh stopnjah (drevesna struktura). Ta organizacija
velja v programu Raziskovalec in tudi v vseh drugih uporabniških programih pri odpiranju (Open)
in shranjevanju datotek (Save).
Stopnje pomnilniškega prostora:
 Pogoni (DRIVES)
a: disketni pogon;      c:, d:, … diskovni pogon, omrežni pogon, CD, DVD, …
 Mape (FOLDERS)
Posamezni pogoni so razdeljeni v mape. Odpiramo jih z dvoklikom (ali klikom na + pred mapo),
zapiramo pa jih z klikom na nadrejeno mapo (ali klikom na - pred mapo).
Zgradimo si lahko novo mapo:
    - z zaporedjem ukazov Datoteka (File) / Novo (New) / Mapa (Folder)
               Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                 5
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto

    -  z desnim klikom na miški - pojavi se nam novi meni - si izberemo Novo (New) in v
      naslednjem meniju Mapa (Folder).
  Vsebina map
V desnem polju Raziskovalca se nam pojavi vsebina izbrane mape. V mapi se nahajajo podmape in
datoteke. Datoteke imajo končnico (3 črke), katere nam določajo vrsto datoteke (.DOC = dokument,
.JPG, .GIF = slika, …). Datoteke je možno spet kreirati, premikati, kopirati, …


  2.6. Iskanje datoteke
V primeru, ko "izgubimo" datoteko (ali smo pozabili lokacijo, kje se nahaja) lahko uporabimo
orodje za iskanje datotek ali map.
        2. NAJDI
              3. DATOTEKE
              ALI MAPE
      1. STARTOdpre se nam spodnje okno, v katerega vpišemo ime iskane datoteke in zaženemo iskanje z
gumbom Najdi.
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj               6
Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


             2. KLIKNEMO
             NAJDI
             1. VPIŠEMO
             ISKANO IME
   Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj           7
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


3. WORD
Ob zagonu programa se odpre okno:
    VELIKOST PISAVE:        OBLIKA PISAVE:         PORAVNAVA PISAVE:
    12 - PRIMER           K - KREPKO           LEVO
    14 - PRIMER           L - LEŽEČE             SREDINSKO
                    P - PODČRTANO                DESNO
    16 - PRIMER
Pogledali si bomo nekaj ukazov za urejanje besedila (so dodani v okno) in kako lahko vstavimo
sliko v dokument. Preden uporabimo ukaze za oblikovanje besedila, moramo najprej označiti
besedilo (povlečemo z miško).


  3.1. Vstavljanje slike v dokument


       1. MENI
       VSTAVLJANJE
       2. SLIKA

                3. IZ DATOTEKE
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj               8
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto

Odpre se nam okno za izbiro datoteke:
                     1. KLIKNEMO NA        4. VSTAVI
                     TRIKOTNIK, DA
                     SE NAM ODPRE
                     STRUKTURA
                     IMENIKOV

                         2. IZBEREMO IMENIK, V
                         KATEREM IMAMO SLIKO (Z
       3. Z DVOKLIKOM           DVOKLIKOM NA POGON,
       NA MAPO,              MAPO, PODMAPO, …)
       PODMAPO IN NA
       DATOTEKO
       IZBEREMO SLIKO


Če smo zadovoljni z urejenim dokumentom in vstavljeno sliko, nam ostane še shranjevanje
dokumenta. To izvedemo z menijem Datoteka (File) [1.]/ Shrani kot (Save as) [2.] in določimo ime
dokumentu [3.] ter kliknemo Shrani (Save) [4.]. Postopek še prikažimo s slikami:
       [1.]
        [2.]                             [4.]

                              [3.]
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj               9
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


4. EXCEL

Excel je namenjen oblikovanju in uporabi preglednic. Omogoča nam tudi običajne matematične in
logične operacije z uporabo osnovnih formul in funkcij. Napredni uporabniki bodo s pomočjo tega
programa izrisali tudi kakšen diagram.


Program lahko zaženemo z dvoklikom na bližnjico namizja.

Odpre se nam okno programa:
                              VNOSNA VRSTICA


              CELICA A1
                              STOLPEC E
      VRSTICA 2

                   JEZIČEK LISTA List3

Vrstica za oblikovanje je podobna tisti, ki smo jo spoznali pri Wordu. V tem programu moramo biti
pozorni, da se oblikovanje navezuje na posamezno celico (ali izbor označenih celic), ki je določena
s številko vrstice in črko stolpca.


   4.1. Osnovne operacije
  Množenje
V primeru, da želimo pomnožiti dve celici in rezultat vpisati v tretjo celico, se postavimo v
rezultirajočo celico in vpišemo = "prva celica" operacija "druga celica". Seveda je to napisano
simbolično, praktično pa si poglejmo na spodnji sliki:                            = ZMNOŽEK CELICE A1 in B1

  V CELICI C1
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                10
            Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto

Poglejmo si še, kako bi sešteli več celic v istem stolpcu:

                                ZA IZRAČUN VSOTE CELIC
                                C1 do C5 UPORABIMO
                                FUNKCIJO SUM

                               V CELICI C6
                               IMAMO VSOTO CELIC
                               C1 do C5
  4.2. Primer potnega naloga
Za primer, kje bi lahko uporabili znanje, katerega ste ravno usvojili, imate na spodnji sliki prikazan
obrazec za potni nalog.
               Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                 11
            Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


5. INTERNET EXPLORER

Internet Explorer je program, s katerim se lahko sprehajamo po svetovnem spletu - internetu in
iščemo najrazličnejše informacije. Najdemo lahko skorajda vse, poleg tega še lahko nakupujemo,
plačujemo položnice, …


Lahko ga zaženemo z dvoklikom na bližnjico na namizju.

Okno programa izgleda nekako tako:
                       UKAZNA VRSTICA          PODROČJE, KJER SE
                                        NAM PRIKAZUJEJO
  GUMB     GUMB                             VSEBINE SPLETNIH
  NAZAJ     NAPREJ                            STRANI


Preden karkoli najdemo, ali želimo pogledati, potrebujemo naslov spletne strani, ali naslov
internetnega iskalnika, preko katerega iščemo. Na voljo imamo nekaj slovenskih (iščejo po
slovenskih straneh, lahko uporabljamo šumnike, …), še več pa je tujih. Trenutno je v Sloveniji
aktualen iskalnik najdi.si, katerega najdemo na naslovu www.najdi.si. Od tujih pa je trenutno v
ospredju Google na naslovu www.google.com.

Na strani www.arnes.si so bližnjice do nekaterih tujih (v prvi vrsti) in slovenskih iskalnikov (druga
vrsta).
  5.1. Kako iščemo
Vsak iskalnik ima okence za vpis iskanega niza in gumb Išči. Mi si bomo ogledali na primeru
iskalnika Google.

               OKENCE
                          GUMB Išči
Po vpisu iskanega niza in kliku na gumb Išči se nam prikažejo rezultati.


               Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                12
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto
                                   REZULTATI ISKANJA
Najobičajnejši način odpiranja zadetkov je z desno tipko na miški / odpri povezavo v novem oknu.
S tem načinom odpiranja ne izgubimo rezultatov iskanja (se ne rabimo vračati z gumbom nazaj) -
lahko le preklapljamo med okni.
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj               13
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


  5.2. Shranjevanje slike
Iz spletne strani si lahko prenesemo sliko na svoj računalnik po naslednjem postopku:
    - z miško se postavimo na najdeno sliko;
    - desni klik;
    - Shrani sliko kot;
    - izberemo mapo, kamor jo želimo shraniti (zapomnite si mapo in ime datoteke);
    - in to je vse!
                                  Shrani sliko kot

   POSTAVIMO
   SE NA SLIKO,
   DESNI KLIK
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj            14
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


6. OUTLOOK EXPRESS

  Kaj je Outlook Expres?
Outlook express je programsko orodje s pomočjo katerega pošiljamo/sprejemamo elektronska
sporočila.  Kje se program nahaja in kako ga zaženemo?
Najlažje program zaženemo, če kliknemo na ikono, ki se nahaja nekje
na namizju  Kaj storiti, če te ikone na namizju ni?
1. Ikono lahko samo dodamo ali zbrišemo z
  omizja.
2. Dodajanje ikone na namizje:
3. Klikni desni gumb na miški
4. Z miško se postavi na ukaz NOVA
5. Klikni ukaz BLIŽNJICA
6. Klikni ukaz PREBRSKAJ
7. Outlook express se nahaja v : "C:\Program
  Files\Outlook Express\MSIMN.EXE"
8. Klikni ukaz NAPREJ in vnesi ime, ki se
  bo pojavilo ob ikoni.
9. Klikni ukaz DOKONČAJ, na monitorju se
  pojavi ikona z imenom, ki smo ga vnesli.
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj           15
             Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


  6.1. Kako izgleda program Outlook Express?
Izgleda kot vsako okno, ki se odpre v windows okolju. Zgoraj desno so gumbi za povečevanje in
zmanjševanje okna, prva vrstica z imenom programa, sledi vrstica z roletnim menijem, delovna
površina programa in zadnja vrstica je informacijska.


                                  Ime programa in gumbi za
               Bližnjice do             zmanjšaj/povečaj/zapri
               ukazov
   Delovna
   površina-imeniki
                             Vsebina sporočila         Delovna površina
                                              zadeva
    Informacijska
    vrstica
                Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                     16
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto  6.2. Kako nastavim novi račun (novi uporabnika)?
1. V meniju ORODJA klikni ukaz »RAČUNI«
2. Klikni gumb DODAJ in nato POŠTA
3. V polje »ime za prikaz« vpiši poljubno ime in klikni na gumb NAPREJ.
4. V polje »E-poštni naslov« vpiši userXX@s-scptuj.mb.edus.si (naslov svoje emeil pošte-to
  dobiš od uporabnika strežnika). Namesto XX vpišeš številko, ki jo dobiš pri vodji
  izobraževanja. Nato klikni gumb NAPREJ.
5. V polje »strežnik za prihajajočo pošto« vpiši scp.s-scptuj.mb.edus.si. Isto vpiši v polje
  »strežnik za odhajajočo pošto«. . Nato klikni gumb NAPREJ.
6. V polje »ime POP računa« napiši userXX. V polje geslo vpišeš geslo, ki ga dobiš pri vodji
  izobraževanja. Nato klikni gumb NAPREJ.
7. V polje »ime internetnega poštnega računa« vpiši poljubno ime računa. Pod tem imenom bomo
  ta račun zaganjali. Nato klikni gumb NAPREJ.
8. Izberi vrsto povezavo s katero se želiš povezati z internetom. Izberi LAN povezavo. Izbereš jo
  tako, da klikneš na krogec pred besedilom
9. Nato klikni gumb NAPREJ in DOKONČAJ.
10. S klikom na gumb ZAPRI se vrnemo v osnovno okno programa Outlook Express.


   6.3. Imam račun, a nekje v nastavitvah je napaka. Kaj zdaj?
1.  V meniju ORODJA klikni ukaz »RAČUNI«
2.  Klikni jeziček POŠTA in s klikom na račun izberi poljubni račun.
3.  Klikni GUMB lastnosti in popravi napake
4.  Klikni gumb V REDU in nato ZAPRI.


Ukaz DODATNE NASTAVITVE
Kopijo sporočila lahko pustimo na
strežniku.
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj              17
             Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto  6.4. Rad bi poslal sporočilo?
1. V meniju SESTAVI klikni ukaz NOVO SPOROČILO.
2. Izpolni vsa potrebna polja
3. Klikni na ukaz POŠLJI.

   Pošlji sporočilo                                           Tukaj kliknem in
                                           pripnem prilogeVstavim naslov.
Za in Kp: prejemnik vidi komu
vse je bilo sporočilo poslano
Skp: prejemnik ne vidi komu                             Sem vpišem
vse je bilo sporočilo poslano
                                           sporočilo
  6.5. Dovolj imam ročnega pisanja Email naslovov. Je kje kakšna bližnjica?
1. V meniju ORODJA obstaja ukaz ADRESAR.
2. Vnesem novosti in spremembe.
3. Z ukazom DATOTEKA/ZAPRI se vrnemo v program
                Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                  18
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


NOV STIK: vnesemo ime in Email naslov te osebe.
NOVA SKUPINA: možnost pošiljanja skupini, ki vsebuje več naslovov.
LASTNOSTI: spremenimo lastnosti posameznika ali skupine (zbrišemo-dodamo člane,
spremenimo naslove, …)
IZBRIŠI: zbrišem označenega/označene člane
POŠLJI POŠTO: označenim članom pošljem pošto.


NAMIG: Če na tipkovnici držim tipko »CONTROL« in z miško klikam po članih , se kliknjeni
član označi.
Če držim tipko SHIFT, ter dva člana , se izberejo vsi člani med tema dvema.

  Vsa pošta je pomešana. Se da to kako sortirati?
1. V delovni »površini imeniki« (glej :kako
  izgleda Outlook Express) s pomočjo ukaza
  DATOTEKA/MAPA/NOVA            MAPA
  naredimo mape z ustreznim imenom. (rabimo
  jih z sortiranje sporočil)
2. V meniju ORODJA klikni ukaz POMOČNIK
  ZA PREJETO POŠTO.
3. Nastavimo pravila, kako sortirati pošto.
4. Z ukazom V REDU se vrnemo v program.

DODAJ: dodaj novo pravilo sortiranja
ODSTRANI: odstrani pravilo
LASTNOSTI: lastnosti označenega pravila
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj           19
            Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto


  Grem na drugi računalnik. Naj vsa imena in naslove znova tipkam?
1.  V meniju DATOTEKA poiščem ukaz IZVOZI.
2.  Določim način prikaza informacij in kliknem ukaz IZVOZI.
3.  Določim ime in pot datoteke, kjer se bo informacija shranila kliknem ukaz NAPREJ.
4.  Izberem poljA, ki jih želim izvoziti in kliknem ukaz DOKONČAJ.
5.  Kliknem ukaz ZAPRI in se vrnem v program

Uvozim z ukazom UVOZI. Postopek je podoben kot prej, le da uporabim ukaz uvozi.

  Na tečaju sem vse znal. Sedaj pa nimam ne knjige in ne inštruktorja.
1. V meniju POMOČ lahko poiščemo želeno pomoč pod opcijo VSEBINA IN STVARNO
  KAZALO.
               Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj           20
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto

7. Microsoft Outlook

  7.1. Je delo v Microsoft Outlooku kaj drugačno?
V osnovi sta oba programa namenjena za lažje delo s pošiljanjem in sprejemanjem sporočil.
Outlook Express- zgolj za pošiljanje in sprejemanje sporočil
Microsoft Outlook – pošiljanje in sprejemanje sporočil + načrtovanje opravil/sestankov/zapiskov

Ikona Microsoft Outlooka 2000
Okno programa Microsoft Outlook 2000
                                  Roletni
                                  menu
  Polje bližnjic
                          Delovno
    Skupina                  polje
    OTHER
  7.2. Lahko kaj spremenim v izgledu okna?
Izgled okna lahko v celoti spremenimo.
1. Klikni z desnim gumbom miške v
  polje bližnjic
2. Pojavi se okno z ukazi (glej desno).
  Izberi  ukaz  DODAJ    NOVO
  SKUPINO.
3. Vpiši poljubno ime skupine.
4. S tipko ENTER zaključi vnos

Na podoben način se spremeni ime
skupine, vnese nova bližnjica Outlookove
vrstice, …              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                21
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto  7.3. Se da uporabiti znanje Outlook Expressa?
Da. Kot smo že zapisali sta programa podobna, vsaj kaj se tiče dela z E-mail pošto. Kreiranje
novega sporočila, poštnega računa, … je enako kot pri Outlook Expressu.


  7.4. Kakšne so razlike?
Microsoft Outlook Express ima koledar, notesnik in urejevalnik opravil. Bolj prijazno je tudi
urejanje e-mail naslovov, ki so urejeni po abecednem vrstnem redu.
Dodajanje novega email naslova=nov stik.
1. Klikni meni DEJANJA.
2. Izberi ukaz NOV STIK
3. Izpolni potrebna polja (obvezno polje email naslov in polje shrani kot).
4. Klikni gumb SHRANI IN ZAPRI.


   7.5. Naslove že imam v Outlook Expressu, jih lahko prenesem?
1.  Klikni meni DATOTEKA ukaz UVOZ IN IZVOZ.
2.  Izberi dejanje UVOZ INTERNETNE POŠTE IN NASLOVOV in potrdi dejanje z NAPREJ.
3.  Izberi program OUTLOOK EXPRESS in kaj vse želiš uvoziti (ADRESAR, POŠTA,
   PRAVILA) Potrdi z NAPREJ.
4.  Klikni gumb DOKONČAJ.
5.  Počakaj, da se uvoz konča in klikni SHRANI V INBOX.
                    Uvoženi
                    naslovi-
                    contacts
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj             22
           Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto  7.6. Kaj je to koledar in čemu rabi?
S koledarjem lahko načrtujemo sestanke, opravila in še kaj.
1. Klikni ikono KOLEDAR.
2. >Dvakrat klikni na 13.uro.
3. vpiši potrebne podatke sestanka, in nastavi opomnik na pet minut.
4. Klikni na SHRANI IN ZAPRI.
                                            datum
                                  opravila
                   Ura in
                   sestanki
              Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj               23
          Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto  7.7. Joj, koliko je tega. Moram res vedeti vse že danes?
Ne, zato pa imamo meni POMOČ.
1. Klikni na meni POMOČ.
2. Poišči pomoč glede uporabe opomb.
3. Po navodilih poskusi vnesti in shraniti opombo.
             Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj           24
            Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto  7.8. Kaj je to GSM in SMS?
GSM - Global System for Mobile Communications/ omrežje po katerem lahko pošiljamo SMS
sporočila
SMS - short message service /kratka pisna sporočila po GSM omrežju.

  Jaz bi tudi poslal kakšno SMS sporočilo!
1.  Zaženi program
2.  V ukazno vrstico vpiši naslov www.ptuj-on.net
3.  Izberi opcijo SMS sporočila
4.  Napiši sporočilo, telefonsko številko in email naslove.
5.  Klikni ukaz POŠLJI.
6.  V primeru napake, te program opozori.
7.  Klikni NAZAJ, popravi napake in pošlji znova.
OPOZORILO: Največja dolžina besedila je 144 znakov

V primeru tehničnih težav pri enem ponudniku imamo na voljo še nekaj naslovov:
http://app.simobil.net/
http://www.mobitel.si/slo/user/0709.html
http://sms.gajba.net/
http://sms.skavt.net/cgi-bin/sms/multisms.pl
http://www.slowwwenia.com/sms.asp
               Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj           25
            Nekaj osnov o delu z osebnim računalnikom in elektronsko pošto
  7.9. Namigi za Outlook Express

  Namig 1: Puščanje kopije sporočila na strežniku
Orodja/ računi/ pošta (izberi ime računa)/ lastnosti/dodatne nastavitve/Kopijo sporočila pusti na
strežniku

  Namig 2: Imam več računov in ne bi rad preverjal vseh
Za vsak račun posebej je treba narediti: Orodja/ računi/ pošta (izberi ime računa)/ lastnosti/splošno/
katere račune bomo preverjali z ukazom "Pošlji in prejmi"

  Namig 3: Odgovori avtorju brez vključevanja izvornega besedila
Orodja/ možnosti/ pošiljanje/ vključim sporočilo v odgovor

  Namig 4: dodal bi novo skupina ali člana v svojo listo email naslovov
Orodja/adresar/ nov stik ( vpišemo enega člana) ali Orodja/adresar/ nova skupina ( za skupino)

  Namig 5: Računalnik imam priključen z modemom na omrežje, kaj zdaj.
Orodja/ računi/ (izberi račun) lastnosti (izbranega računa)/povezava /uporabi telefonsko linijo
(nastavi lastnosti modema in telefonsko številko)  7.10.   Namigi za Microsoft Outlook

  Namig1: Oblika okna mi gre na živce. Hočem spremembe po moji želji
V meniju Pogled je kopica ukazov s katerimi lahko delovna okna programa in poljubne vrstice
ukazov zapiramo ali odpiramo.
V Orodja/po meri / ukazi ali možnosti ali orodne vrstica lahko poljubno vrstico nastavimo po
lastni želji.

  Namig 2: Nekatere akcije so že privzete (primer: opomnik je nastavljen na 15 minut). Rad
  bi to spremenil.
V orodja/možnosti lahko privzete nastavitve spreminjam po želji.

  Namig 3: Arhiviranje dokumentov
V datoteka/arhiviranje/ (izberi mape za arhiviranje , določi ime in kraj arhiva, ter pogoje
arhiviranja) lahko arhiviramo sporočila in še kaj.
Dokument lahko odpremo z datoteka/odpri/ (poiščemo pot in ime arhivske datoteke)
               Poklicna in tehniška elektro šola Ptuj                26

								
To top