???? ??????????? ??? ???? by dt5546r

VIEWS: 0 PAGES: 25

									              ПРОГРАМА
        творчого конкурсу за обраним фахом
          галузь знань – “Мистецтво”
        напрям підготовки „Музичне мистецтво”

            Пояснювальна записка
   Екзамен з фаху „Музичне мистецтво” складають абітурієнти, що
вступають на напрям „Музичне мистецтво”, спеціалізації: „хорове
диригування (народний хор)”, „хорове диригування (академічний хор)”,
„оркестрові струнні інструменти”, „народний спів”, „оркестрові та ударні
інструменти”, „музичне мистецтво естради”, „естрадний спів”, „народні
інструменти”, „кобзарське мистецтво та бандура”, „музичний фольклор”.
   На даний напрям приймаються особи, які мають повну загальну
середню освіту та фахову підготовку за програмами мистецьких навчальних
закладів І рівня акредитації, а також, як виняток, особи, які мають повну
загальну середню освіту і фахову підготовку відповідно до програм музичних
навчальних закладів.
   Екзамен з фаху оцінюється за 100-бальною шкалою, оцінки
оголошуються після закінчення іспиту.

    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
      «Хорове диригування (народний хор)»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання програми з диригування, сольний
спів та гра на музичному інструменті, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з музично-теоретичних дисциплін).

             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – продиригувати два хорові твори, різні за характером та метром,
один з яких – a capрella;
   – виразно проспівати напам’ять хорові партії, виконуваних творів;
   – виконати напам’ять на фортепіано партитуру хорового твору a
caрpella;
   – зробити усний музично-теоретичний та хорознавчий аналіз
виконуваної хорової партитури;
   – виконати в народній (або академічній) манері два вокальних твори із
супроводом;
   – виконати на фортепіано два різнохарактерні твори, один з яких –
поліфонічний;
   – співати від заданого звуку різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звуку або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

           ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити такі знання, уміння та навички:
   – знання теоретичних основ гармонії;
   – уміння виконувати гармонічний аналіз музичних творів;
   – уміння гармонізувати мелодію і бас;
   – уміння оцінювання гармонічного рішення;

            ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР
                 з супроводом
Верьовка Г. „Не забудь юних днів”, „Ой ходив чумак”, „Не забудь юних
      днів”, „Ходила я по садочку”, «Ой на горі жита много”
Гладкий Г. Обр. Л.Ревуцького Заповіт
Лисенко М. „А вже весна”
Моцарт В. А. „Dies ire ” з Реквієма, Messa C- dur „Sanctus”.
Шашкевич А. „Фронтові побратими”, „Степом, степом”, „Лебеді
      материнства”.
Ревуцький Л. „Ой, чого ти почорніло”
Рубінштейн А. „Ноченька” хор з опери „Демон”
Шамо І. „Стоїть над Волгою курган”
Шуберт Ф. Messa G-dur „Kyrie”

                  a capella
Авдієвський А. „Чуєш, брате мій”, „Колискова”, „Павочка ходить”, „Добрий
       вечір тобі, пане господарю”
Верьовка Г. „Ой, там за Дунаєм”, „Ой, ти, дівчино, чом зажурилась”,
       „Сховалось сонце за горою”, „Жито, мати”, „Ой, дівчино
       Уляно”
Іконник В. „Сонце заходить”
Калінніков В. „Кондор”, „Зима”, „Элегия”
Козицький П. „Зелений кудрявчик”
Колеса Ф. „В гаї зелененькім”
Кошиць О. „Ой, у полі криниченька”, „Бодай тая степовая могила запала”
Левашов В. „В камышах лебедушка”
Леонтович М. „Мала мати одну дочку”, „Дударик”, „Щедрик”, „Піють півні”,
       «Пряля», «Козака несуть», «Ой, там за горою», «Ой, у полі
       плужок оре», „Мала мати одну дочку”, „Піють півні”, „Пряля”
Лисенко М. „Ой, гай, мати, гай зелений”; „Стелися барвінку”
Людкевич С. Ой, зацвіли фіалочки”, „Гагілка”
Орфєєв О. „Ой, у полі жито”
Рахманінов С. „Богородице, Діво, радуйся”
Ступницький В. „Прилетів сокіл до віконця”
Чайковський П.. „Ночевала тучка золотая”
Чесноков П. „Не цветочек в поле вянет”
Шамо І. Веснянка
             Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1980
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Дубінін І. Гармонія. – К., 1972
4. Дубовский И., Евсеев С. Учебник гармонии. – М., 1965
5. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
6. Мюллер Т.Ф. Гармонія. – М., 1981
7. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
8. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
9. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
10.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975


    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
     «Хорове диригування (академічний хор)»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання програми з диригування, сольний
спів та гра на музичному інструменті, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з музично-теоретичних дисциплін).

              ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – продиригувати два хорові твори, різні за характером та метром,
один з яких – a capрella;
   – виразно проспівати напам’ять хорові партії, виконуваних творів;
   – виконати напам’ять на фортепіано партитуру хорового твору a
caрpella;
   – зробити усний музично-теоретичний та хорознавчий аналіз
виконуваної хорової партитури;
   – виконати в академічній манері два вокальних твори із супроводом;
   – виконати на фортепіано два різнохарактерні твори, один з яких –
поліфонічний;
   – співати від заданого звуку різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звуку або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

             ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити такі знання, уміння та навички:
   – знання теоретичних основ гармонії;
   – уміння виконувати гармонічний аналіз музичних творів;
   – уміння гармонізувати мелодію і бас;
   – уміння оцінювання гармонічного рішення;

              ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР
                  з супроводом
Верьовка Г. „Не забудь юних днів”, „Ой ходив чумак”, „Не забудь юних
      днів”, „Ходила я по садочку”, «Ой на горі жита много”
Гладкий Г. Обр. Л.Ревуцького Заповіт
Лисенко М. „А вже весна”
Моцарт В. А. „Dies ire ” з Реквієма, Messa C- dur „Sanctus”.
Шашкевич А. „Фронтові побратими”, „Степом, степом”, „Лебеді
      материнства”.
Ревуцький Л. „Ой, чого ти почорніло”
Рубінштейн А. „Ноченька” хор з опери „Демон”
Шамо І. „Стоїть над Волгою курган”
Шуберт Ф. Messa G-dur „Kyrie”

                 a caрpella
Авдієвський А. „Чуєш, брате мій”, „Колискова”, „Павочка ходить”, „Добрий
       вечір тобі, пане господарю”
Верьовка Г. „Ой, там за Дунаєм”, „Ой, ти, дівчино, чом зажурилась”,
       „Сховалось сонце за горою”, „Жито, мати”, „Ой, дівчино
       Уляно”
Іконник В. „Сонце заходить”
Калінніков В. „Кондор”, „Зима”, „Элегия”
Козицький П. „Зелений кудрявчик”
Колеса Ф. „В гаї зелененькім”
Кошиць О. „Ой, у полі криниченька”, „Бодай тая степовая могила запала”
Левашов В. „В камышах лебедушка”
Леонтович М. „Мала мати одну дочку”, „Дударик”, „Щедрик”, „Піють півні”,
       «Пряля», «Козака несуть», «Ой, там за горою», «Ой, у полі
       плужок оре», „Мала мати одну дочку”, „Піють півні”, „Пряля”
Лисенко М. „Ой, гай, мати, гай зелений”; „Стелися барвінку”
Людкевич С. Ой, зацвіли фіалочки”, „Гагілка”
Орфєєв О. „Ой, у полі жито”
Рахманінов С. „Богородице, Діво, радуйся”
Ступницький В. „Прилетів сокіл до віконця”
Чайковський П. „Ночевала тучка золотая”
Чесноков П. „Не цветочек в поле вянет”
Шамо І. Веснянка

               Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1980
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Дубінін І. Гармонія. – К., 1972
4. Дубовский И., Евсеев С. Учебник гармонии. – М., 1965
5. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
6. Мюллер Т.Ф. Гармонія. – М., 1981
7. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
8. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
9. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
10.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975


    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
      «Оркестрові струнні інструменти»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з музично-теоретичних дисциплін).

               ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – виконати 2-3 музичні твори, різні за художнім змістом, музичною
формою і стилем;
   – продемонструвати глибоке розуміння художнього змісту, музичної
форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
   – належно володіти виконавськими навичками;
   – виявити художньо-інтерпретаційні уміння;
   – співати від заданого звуку різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звуку або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

              ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити такі знання, уміння та навички:
   – знання теоретичних основ гармонії;
   – уміння виконувати гармонічний аналіз музичних творів;
   – уміння гармонізувати мелодію і бас;
   – уміння оцінювання гармонічного рішення;

            ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

                 СКРИПКА
1. Гами 3- та 4-октавні, не менше 4 (легато, арпеджіо подвійні ноти, штрихи)
2. Поліфонія (2-3 частини з партити або сонати)
3. Концерт І або П-Ш частини
4. Віртуозна п’єса або етюд

Й.-С. Бах.       Партити і сонати
Г.Венявський.     Концерт № 2, Легенда, Інтродукція і тарантела,
            Полонези № 1,2
С.Прокоф’єв.      Концерт № 1,2
А.Дворжак.       Концерт
Ф.Мендельсон.     Концерт
Е.Лало.        Іспанська симфонія
А.Хачатурян.      Концерт
П.Чайковський.     Мелодія
М.Лисенко.       Фантазія
А.Штогаренко.     Пісня
Ю.Мейтус.       Скерцо, Алегро

                  АЛЬТ
1. Гами 3-октавні, не менше 4 (легато, арпеджіо, подвійні ноти, штрихи)
2. Поліфонія (2-3 частини з партити або сонати)
3. Концерт І або П-Ш частини
4. Віртуозна п’єса або етюд
Два каприси (Компаньолі, Гофмейстер)
Й.-С. Бах.       Сюїти для віолончелі соло. Сонати та Партити,
            Концерт
М.Регер.         Сюїти для альта соло
Г.Телеман.        Концерт
Хандошкін.        Концерт
                ВІОЛОНЧЕЛЬ
1. Гами 3-октавні, легато, чвертями, вісімками та шістнадцятками, арпеджіо
Т-3, Т-6, Д-7 та їх обернення, подвійні ноти.
2. Поліфонія (2-3 частини з партити або сонати).
3. Концерт І або П-Ш частини.
4. Віртуозна п’єса або етюд

Й.-С. Бах.      Сонати та партити
К.Давидов.      Концерт
Л.Боккеріні.     Концерт
К.Сен-Санс.      Концерт
Й.Гайдн        Концерт C-dur
С.Рахманінов.     Мелодія
М.Лисенко.      Елегія
Д.Шостакович.     Адажіо
В.Кирейко.      Концерт
А.Вівальді.      Адажіо
Л.Ревуцький.     Балада
Г.Форе.        Метелик
Ю.Щуровський.     Танець-рондо

                КОНТРАБАС
1. Гами 2-3 октавні легато, чвертями, вісімками, вісімками та
шістнадцятками, арпеджіо Т-3, Т-6, Т-64, Д-7 та їх обернення, подвійні ноти.
2. 2-3 частини з класичної старовинної сонати (Галлі ара, Феша, Марчелло,
Кореллі)
3. І або П-Ш частини концерту Бреваля, Баха, Гольтермана, Шторха,
Гофмейстера, Драгонетті.
4. Два етюди різного характеру.

В.Кирейко.      Менует. Музичний момент, Скерцо
Б.Лятошинський.    Мелодія
М.Лисенко.      Елегія
Аббако.        Граве
Й.Гайдн.       Анданте
Раф.         Тарантелла
Плутав.        Юмореска
В.Косенко       Скерцино

            Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1980
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Дубінін І. Гармонія. – К., 1972
4. Дубовский И., Евсеев С. Учебник гармонии. – М., 1965
5. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
6. Мюллер Т.Ф. Гармонія. – М., 1981
7. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
8. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
9. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
10.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. –М., 1975    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
           «Народний спів»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з теорії музики).

             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – виконати в обробці чи автентичному варіанті 3-4 народних пісні
різних стилів та жанрів народної музичної творчості;
   – продемонструвати глибоке розуміння художнього змісту, музичної
форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
   – належно володіти виконавськими навичками;
   – продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння;
   – співати від заданого звука різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звука або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

            ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити уміння:
   – будувати звукоряди ладів (вгору, вниз): мажор та мінор, їх
різновиди;
   – будувати звукоряди ладів народної музики;
   – будувати в тональності та від звуку прості та характерні інтервали з
розв’язанням у всі можливі тональності;
   – будувати тризвуки та їх обернення в тональності та від звуку;
   – будувати домінантсептакорд (септакорд другого ступеня, септакорд
сьомого ступеня) та його обернення в тональності та від звуку з
розв’язанням.
           ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР
Українська народна пісня «Ой, роде наш красний»
Українська народна пісня «Ой, я знаю, що гріх маю»
Українська народна пісня «Висока верба»
Українська народна пісня «Ой, глибокий колодязю»
Українська народна пісня «Вербовая дощечка»
Українська народна пісня «Їхав козак за Дунай»
Українська народна пісня «Тихо, тихо Дунай воду несе»

            Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 1999
4. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
5. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М., 1991
6. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
7. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
8. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
9. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975
10.Хвостенко И. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.,
  1986

    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
    «Оркестрові духові та ударні інструменти»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з музично-теоретичних дисциплін).

             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – виконати два різних за художнім змістом, музичною формою і
стилем твори (один з них - твір великої форми);
   – продемонструвати глибоке розуміння художнього змісту, музичної
форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
   – належно володіти виконавськими навичкам;
   – виявити художньо-інтерпретаційні уміння;
   – знати всі види гам, домінантсептакордів і зменшених септакордів;
   – співати від заданого звука різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звука або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

           ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити такі знання, уміння та навички:
   – знання теоретичних основ гармонії;
   – уміння виконувати гармонічний аналіз музичних творів;
   – уміння гармонізувати мелодію і бас;
   – уміння оцінювання гармонічного рішення;

             ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

                 ФЛЕЙТА
Фюрстенау, Цибін – «10 концертних етюдів»,
Келлер - 3-й зошит,
Приль, Платонов – «24 етюди»,
Паганіні – « 24 каприси ».
Андерсен – Балада і танок сильфів,
Бізе – Менует із сюїти № 2 “Арлезіанка”,
Боцца – Агрестід,
Гендель – Соната № 2,
Домінчен – Скерцо,
Дютійе – Сонатіна,
Бах Й-С – Сонати №5, №6 ,“Сиціліана” з сонати мі-мінор,
Василенко – Сюїта “Навесні”,
Жоліве – Пісня Ліноса,
Казелла – Сіціліана і Бурлеска,
Моцарт – Перший, Другий концерти,
Плейель – Концерт,
Ромберг – Концерт,
Чайковський – Осіння пісня (перекл. І. Ягудіна),
Шостакович – Танок з “Балетної сюїти”.

                 ГОБОЙ
В. Ферлінг – 48 етюдів,
І. Люфт – 24 етюди.
Вівальді – Соната до мажор,
Бах Й-С – Концерт до мажор,
Бах Й-С – Соната соль мінор,
Гідаш – Концерт,
Глієр – Анданте,
Дранішніков – Поема,
Крамарж – Концерт,
Пуленк – Соната,
Раков – Соната,
Лисенко – Колискова.
                КЛАРНЕТ
Р. Гофман – 40 етюдів,
Л. Відеман – Етюди
Р. Штарк - Етюди.
Данті – Соната ч.1,
Рахманінов – Вокаліз,
Щедрін – Сюїта,
Вебер – Варіації, Концертіно, Великий концертний дует,
Лядов – Прелюдія,
Скорульський – Ларго,
Крамарж – Концерт,
Обер – Жига.
                 ФАГОТ
Ю. Вейсенборн – Етюди,
Л. Мільде – Етюди.
Дваріонас – Теми з варіаціями,
Раков – Етюд,
Юрловський – Гумореска,
Гліер – Експромт,
Сен-Санс – Соната.
                САКСОФОН
Боцца – Арія, Експромт і танець,
Мійо – Сюїта “Скаромуш,”
Готліб – Концерт,
Калінкович – Концерт-каприччіо,
Л.Колодуб – Українські витинанки,
Форе – Павана,
Ривчун – Концертний етюд,
Демерсман – Венеціанський карнавал.

               ВАЛТОРНА
К. Копраш – 60 вибраних етюдів,
М. Дульський – Етюди.
Глазунов – Мрії,
Моцарт – 4 концерти,
Глінка – Ноктюрн,
Русанов – Мелодія,
Сен-Санс – Концертна п’єса,
Лисенко – Сумний спів,
Рахманінов – Серенада,
Колодуб Л. – Концерт № 1.
                  ТРУБА
Ж. Арбан – Школа,
В. Вурм – Етюди,
В. Брандт – Етюди.
Свірський – Скерцо, Ноктюрн,
Чайковський – «День ли царит»,
Рахманінов – Весняні води, Вокаліз,
Шостакович – Романс,
Бердяєв – Гумореска,
Концерти для труби: Альбіноні, Арутюняна, Гедіке, Генделя, Гайдна,
           Вівальді, Пескіна, Василенка,
           Бердиєва, Брандта.

                ТРОМБОН
Л. Блюм – Етюди,
Б. Григор‘єв – Етюди.
Блажевич – Концерт № 2,
Чайковський – Осіння пісня,
Давід – Концертіно,
Глазунов – Пісня трубадура,
Тартіні – Адажіо,
Васильєв – Концертна п’єса,
Сен-Санс – Лебідь.
                БАРИТОН
Ж. Арбан – Школа,
В. Вурм – Етюди,
В. Брандт – Етюди.
Марчелло – Концертіно,
Блажевич – Концертний етюд,
Блок – Поема,
Лебедєв – Концертне алегро,
Сен-Санс – Каватина,
Степовий – «Розвійтеся з вітром».
                  ТУБА
Б. Григор‘єв – 50 етюдів,
С. Васильєв – 24 мелодичних етюди,
В. Блажевич – 70 етюдів.
Давід – Концертіно,
Блажевич – Концерти №№2,5,6,8,
Кладницький – Соната,
Гедіке – Імпровізація,
Кротов-Блажевич – Концертний етюд,
Вільямс – Концерт для туби,
Боцца – Прелюдія і allegro в стилі Баха, Аllegrо і фінал,
Лебедєв – Концертне allegro, Концерт №1,
Лінк – Сонатіна,
Чайковський – Аріозо короля Рене,
Зверєв – Драматичне концертіно,
Сен-Санс – Каватина.
                КСИЛОФОН
Дворжак – Гумореска,
Рахманінов – Італійська полька,
Мураделі – Грузинський танок,
Чайковський – Танець лебедят з балету “Лебедине озеро”,
Хачатурян – Танець з шаблями з балету “Гаяне”,
Шостакович – Бурлеска.

   Абітурієнт повинен виконати також твори для вібрафона, малого
барабану, литавр.

             Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1980
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Дубінін І. Гармонія. – К., 1972
4. Дубовский И., Евсеев С. Учебник гармонии. – М., 1965
5. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
6. Мюллер Т.Ф. Гармонія. – М., 1981
7. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
8. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
9. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
10.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975


    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
       «Музичне мистецтво естради»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з музично-теоретичних дисциплін).
             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – виконати два музичні твори, різні за художнім змістом, музичною
формою і стилем;
   – продемонструвати глибоке розуміння художнього змісту, музичної
форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
   – імпровізувати на задану гармонічну схему;
   – належно володіти виконавськими навичкам;
   – виявити художньо-інтерпретаційні уміння;
   – співати від заданого звука різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звука або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

           ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити такі знання, уміння та навички:
   – знання теоретичних основ гармонії;
   – уміння виконувати гармонічний аналіз музичних творів;
   – уміння гармонізувати мелодію і бас;
   – уміння оцінювання гармонічного рішення.

           ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

               ФОРТЕПІАНО
Ж.Гершвін       3 прелюдії для фортепіано
К.Дебюсі       Ляльковий Кек-уок з циклу “Дитячий куток”
           Менестрелі Генерал Левайн. Ексцентрик з 24
           прелюдій для фортепіано
П.Хіндеміт      Сюїта 1922 (номер на вибір)
І.Якушенко      Джазовий альбом
Г.Сасько       Збірник “Мозаїка”
Г.Міллер       Серенада місячного світла
С.Джоплін       Регтайм
Ю.Чугунок       Гармонія у джазі РК 1980 (хрестоматія)
І.Бриль        Практичний курс джазової імпровізації

               АКОРДЕОН
Р.Гальяно       Вальс Марго
Г.Принчіппе      Концерт
А.П’яццола      Лібертанго. Ундертанго
Р.Бажилін       Барви літнього вечора
П.Россіні       Запаморочливий акордеон, Гарячі пальці, Веселий
           кабальєро
В.Власов       Кроки, Мені подобається цей ритм, Степ, Давай
           посвінгуємо Basso-ostinato
В.Черніков      Воронезький ковбой
Ф.Абреу        Tіко-тіко
А.Воссен       Карусель
О.Корчевий      Омський сувенір

  1-2 твори академічного репертуару (поліфонія, крупна форма).

                 ГІТАРА
С.Вільямс       Блюз на вулиці Бейсі
Тіко-тіко       Кубинська народна мелодія. Корковадо
А.Бобін        Боса-нова
Е.Косма        Опале листя, Ти для мене все
С.Колесник      П’єса в класичному стилі
В.Молотков      Відтінки моря
Ч.Паркер       Донна Лі (бі-поп)
А.Козлов       Листопад

               БАС-ГІТАРА
Джо Пасс       Форфард Паос
Д.Веллінгтон     Сі-Джет блюз
Е.Марков       Джанго – Обробка теми Джю Льюіса
Е.Косма        Опале листя
А.Бабій        Позолочене століття
В.Двойкіна      Імпровізація на тему Ч.Паркера “Дона Лі”
В.Двойкіна      Імпровізація на тему В.Янга “Стелла в світі зірок”

                ФЛЕЙТА
А.Александров     Арія 32
Г.Гендель       Соната № 2
Д.Шостакович     Танок з “Балетної сюїти”
І.-С.Бах       Сіціліана з Сонати мі-мінор
В.Василенко      Сюїта “Весною”
В.Коваленко      Мазурка
Д.Бізе        Менует з сюїти “Арлезіанка”
К.Домінчен      Скерцо
П.Чайковський     Осіння пісня (переклад І.Ягудіна)

                КЛАРНЕТ
І.Дант        Соната. ч.1
С.Рахманінов       Вокаліз
Р.Кадрін         Сюїта
К.Вебер          Варіації, Концертіно, Великий концертний дует
С.Лядов          Прелюдія
С.Скорульський      Ларго
К.Крамар         Концерт, Обер Жига

                 САКСОФОН
Е.Косма          Опале листя (обр. М.Шапошнікової)
П.Дезмант         Граємо на п’ять
Ф.Вутс          Джазова соната
Ч.Паркер         Етюди, “Неділька”
К.Дебюссі         Маленький пастух
Ф.Ліст          Ноктюрн
Ривчун.          Концертний етюд,

   Блюзовий квадрат.
                   ТРУБА
Ю.Саульський       Балада
В.Степурко        Трубач в джазі
Б.Пауел          Жвава паризька вулиця
В.Гросс          Ніжно
Х.Сільвер         Подвійний удар
А.Сандовал        Характерні етюди
Д.Гілеспі         Ніч в Туніс
С.Вандер         Сер Дюк
Ф.Хабарі         Блюзовий квадрат
             Шалений блюз

                  ТРОМБОН
К. Бахолдін        Коли не вистачає техніки
А. Давід         Концертіно
В. Блажевич        Концерт № 2
Д. Тартіні        Адажіо
С.Васильєв        Концертна п’єса

             УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
   Сольна техніка в різних ритмах і стилях (вальс, фокстрот, біт, боса-
нова, свінг, рок і т.п.).

              Рекомендована література
1.  Алексеев Б., Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1980
2.  Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3.  Дубінін І. Гармонія. – К., 1972
4.  Дубовский И., Евсеев С. Учебник гармонии. – М., 1965
5. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
6. Мюллер Т.Ф. Гармонія. – М., 1981
7. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
8. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
9. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
10.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975


    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
           «Естрадний спів»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з теорії музики).

             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – виконати 3-4 вокальних твори різних жанрів та стилів (a capella, під
фонограму “мінус”, у супроводі концертмейстера);
   – продемонструвати розуміння художнього змісту, музичної форми,
жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
   – належно володіти виконавськими навичками;
   – виявити глибоке розуміння художнього змісту, музичної форми,
жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
   – продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння;
   – співати від заданого звука різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звука або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

            ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити уміння:
   – будувати звукоряди ладів (вгору, вниз): мажор та мінор, їх
різновиди;
   – будувати звукоряди ладів народної музики;
   – будувати в тональності та від звука прості та характерні інтервали з
розв’язанням у всі можливі тональності;
   – будувати тризвуки та їх обернення в тональності та від звука;
   – будувати домінантсептакорд (септакорд другого ступеня, септакорд
сьомого ступеня) та його обернення в тональності та від звука з
розв’язанням.
            ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

 Буєвський Б.       На долині туман; Дві стежини; Я до тебе з
              ніжністю; Понеси мене ,весно.
 Кос-Анатольський А.    Коли заснули сині гори; Ой ти, дівчино, з горіха
              зерня; Конвалії; Зоряна ніч; Незабутній вальс
 Білаш О.         Два кольори; Ясени; Сині очі волошки.
 Верменич В        Чорнобривці; Іду я росами; Спогад; Я мрію про
              море; Підкручу я чорні вуса; Цо кому до тего;
              Тополятко.
 Горчинський А.      Червона троянда; На пероні.
 Майборода П.       Рідна мати моя; Запливай же роженько; Ми
              підем, де трави похилі.
 Шамо І.          Києве мій; Дніпровський вальс; Осіннє золото;
              Впали дві зірниці; Пісня про невідкриті
              острови; Три поради. Кленовий вогонь; Я піду в
              далекі гори;
 Зуєв О.          Три дороги; А ми удвох; Якщо поруч ти;
              Безсмертник;
 Монастирський Б.     Клич мене; Віконниці кленові; На лавочці;
 Мозговий М.        Край, мій рідний край; Зачаровані слова; Ой,
              Прут-ріка;
 Семенов В.        Горицвіт; Мій зоряний світ; Играй, скрипач; Зто
 Дворський П.       Рідна мова; Смерекова хата.
 Петриненко Т.       Пісня про пісню; Господи, помилуй; Зорепадом
              летять роки;
 Злотник О.        Маки червоні; Гай, зелений гай; Невезуча;
              Чуєш, мамо; Батько і мати.
 Татарченко Г.       Білі нарциси; Тайвань; Чоловікам пасує висота.
 Гершвін Дж.        Колискова; Тінь твоєї посмішки; Зачарований
              ритм; Найкраща;
 Керн Дж.         Хелло, Доллі; Дим; Твоя пісня; Ти - це все.
 Портер К.         Кохання на продаж.
 Легран М.         Буду чекати тебе.
 Адамо С.         Падає сніг.
   Дассен Дж.        Якби не було тебе. Симпатичний старомодний
               стиляга; Богемська рапсодія.
   Меркюрі Ф.        Вистава продовжується; Спаси мене; Музика
               ночі.
   ЛлойдУеббер.       Ісус-Супер Зірка: рок-опера.- [Арії Ісуса, Ірода,
               Марії Магдаліни].

           Романси українських композиторів
   3аремба Л.       Дивлюсь я на небо.
   Кос-Анатольский А.   Солов’їний романс.
   Стеценко К.      Стояла я і слухала весну; Вечірня пісня;
              Плавай, плавай, лебедонько.
   Янівський Б.      Журавочка.
   Козак С.        Коні вороні.
   Білаш О.        Ой не ріж косу.
   3уєв О.        П’є журавка воду.
   Майборода П.      Запливай же, роженько весела.

           Романси російських композиторів
   Булахов П.       Не пробуждай воспоминаний.
   Абаза В.        Утро туманное.
   Алябьев А.       Нищая; Соловей, мой соловей.
   Вертинский А.     Я не знаю, зачем; Без женщин; Мадам, уже
              падают листья; Танго Магнолия; Минутка; Две
              розы.
   Донауров С.      Пара гнедых.
   Зубов Н.        Побудь со мной; Жалобно стонет ветер осенний
   Листов Н.       Я помню вальса звук прелестный.
   Обухов А.       Калитка.
   Харито Н.       Отцвели хризантемы.
   Фельдман Я.      Ямщик, не гони лошадей.
   Баснер В.       Белой акации гроздья душистые.
   Петров А.       Моей душе покоя нет; Женская доля такая;

             Рекомендована література
1.  Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986
2.  Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3.  Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 1999
4.  Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
5.  Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М., 1991
6.  Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
7.  Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
   сольфеджио. – М., 1989
8.  Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
   1987
9. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975
10.Хвостенко И. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.,
  1986
    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
         «Народні інструменти»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з музично-теоретичних дисциплін).

             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
    Абітурієнт повинен:
    – виконати 3 твори (поліфонія, велика форма, п’єса на народні теми),
різні за художнім змістом, музичною формою і стилем;
    – продемонструвати глибоке розуміння художнього змісту, музичної
форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
    – належно володіти виконавськими навичками;
    – виявити художньо-інтерпретаційні уміння;
    – співати від заданого звуку різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
    – співати від заданого звуку або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
    – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
    – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
    – читати з листа нотний текст.

           ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити такі знання, уміння та навички:
   – знання теоретичних основ гармонії;
   – уміння виконувати гармонічний аналіз музичних творів;
   – уміння гармонізувати мелодію і бас;
   – уміння оцінювання гармонічного рішення;

            ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

                 БАЯН
І.Альбеніс.         Кордова
І.-С. Бах          Прелюдії та фуги (ДТК І,П тт.)
В.Власов.          Ноктюрн. Експромт
В.Зубицький         Карпатська сюїта
В.Калінніков.        Ноктюрн фа# мінор
В.Кусяков.         Сонати
В.-А. Моцарт.        Соната № 12
І.Репніков.         Бассо остінато, Капричіо
М.Різоль.          Концерт. Фантазія на теми укр. нар. пісень.
              Донецька кадриль. Чардаш. Дощик
В.Семенов.         Калина червона
К.Стеценко – І.Яшкевич.   Вечірня пісня
Обр. В.Галичанського    У Харкові дощ іде. (укр. нар. пісня)
О.Холмінов.         Сюїта сі-мінор
Г.Шендерьов.        Прелюдія токата. Частівка
Й.Штраус.          Весняні голоси

                СОПІЛКА
В.Попадюк.         Фантазія на теми гуцульських народних
              мелодій
В.Попадюк          Українські народні мелодії
У.Вимер.          Гуцульська рапсодія
Г.Дініку          Хора-стаккато
М.Корчинський        Коломийки
В.Цайц           Дударик
В.Шумейко          Наспів
О.Ніжанківський       Бойківські коломийки
М.Тимофіїв         Гуцульська фантазія
Є.Льопко          Варіації

                КЛАРНЕТ
Я.Верещагін         Соната-collage
А.Гречанінов        Соната №2
І.Бара           П’єса в соль-мінорі
В.А.Моцрт          Концерт ля-мажор
П.Чайковський        Романс (переклад А.Штарка)
Л.Шпор           Концерт №3
М.Раков           Концерт, Фантазія, Вокаліз
Л.Колодуб          Мелодія
Й.Брамс           Дві сонати
Крамарж           Концерт

                 СКРИПКА
Гами 3- та 4- октавні, не менше 4 легато, арпеджіо подвійні ноти, штрихи

К.Порумбеску        Балада
Гриншпум          Весняний хоровод
В.Попадюк         Концертна полька
П.Терпелюк         Гуцульська фантазія
І.Левицький        Українська рапсодія
В.Гекер          Буковинські козачки, Херсонський козачок,
              Покутська полька
Ю.Блищук          Буковинський танець
Я.Орлов          Український гопак

               ЦИМБАЛИ
Й.-С. Бах         Скрипкові концерти
В. Бурдін         Прелюдія і хора
А.Реза.          Концертні етюди №№ 14-18. Перекладення
              класичних творів
Ф.Ліст.          Рапсодія
Д.Попійчук.        Концертна фантазія
В.Сирохватов.       Концерт № 1, 2
В.Смальський.       Концерт № 1

                ГІТАРА
В.Лобас          Прелюдії
Сор.            Варіації на тему Моцарта
М.Торроба         Цикл „Замки Іспанії”
Й.С.Бах.          Сюїти для лютні та віолончелі
В.Шевченко.        Карпатська рапсодія
Б.Бєльський.        Награвання
Родріго.          Сапатеадо
А.Бойко.          Варіації на тему укр.народної пісні „Сонце
              низенько”
М.Кошкін.         Сюїта „Ельфи”
Р.Дієнс.          Фуоко
Джуліані.         Соната До мажор

             Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1980
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Дубінін І. Гармонія. – К., 1972
4. Дубовский И., Евсеев С. Учебник гармонии. – М., 1965
5. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
6. Мюллер Т.Ф. Гармонія. – М., 1981
7. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
8. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
9. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
10.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975
    Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
      «Кобзарське мистецтво та бандура»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з теорії музики).
             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – виконати концертну програму (два різнопланових інструментальних
та вокально-інструментальних твори);
   – продемонструвати рівень володіння комплексом практичних
навичок співу та гри на інструменті;
   – виявити глибоке розуміння художнього змісту, музичної форми,
жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;
   – продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння;
   – співати від заданого звуку різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звуку або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

            ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити уміння:
   – будувати звукоряди ладів (вгору, вниз): мажор та мінор, їх
різновиди;
   – будувати звукоряди ладів народної музики;
   – будувати в тональності та від звуку прості та характерні інтервали з
розв’язанням у всі можливі тональності;
   – будувати тризвуки та їх обернення в тональності та від звуку;
   – будувати домінантсептакорд (септакорд другого ступеня, септакорд
сьомого ступеня) та його обернення в тональності та від звуку з
розв’язанням.

            ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

              інструментальні твори
Г.Гендель. Чакона.
М.Дремлюга. Прелюдія і фуга.
В.Єсипок. Віночок українських народних танців.
О.Герасименко. Варіації на тему української народної пісні „Цвіте терен”.

            вокально-інструментальні твори
Укр. нар. пісня в обробці М.Лисенка „Ой, гаю мій, гаю”.
С.Гулак-Артемовський „Стоїть явір над водою”.
А.Кос-Анатольський „Ой, візьму відерце”.
Укр. нар. пісня в обробці В.Таловирі „В гаю зелененькім”.
             Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 1999
4. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
5. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М., 1991
6. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
7. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
8. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
9. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975
10.Хвостенко И. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.,
  1986

       Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації
             «Музичний фольклор»
   Вступні випробування з фаху проводяться у формі комплексного
екзамену:
   – практична частина (виконання концертної програми, сольфеджіо);
   – теоретична частина (тестування з теорії музики).

             ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
   Абітурієнт повинен:
   – представити аудіозаписи та розшифрування (текст, нотний матеріал)
3-4 народних пісень (або зразків народної інструментальної музики);
   – заспівати (для співаків) або заграти (для інструменталістів) 3-4
зразки народної музичної творчості;
   – продемонструвати глибоке розуміння художнього змісту, музичної
форми, жанрових та стилістичних особливостей виконуваних творів;
   – належно володіти виконавськими та сценічними навичками;
   – співати від заданого звуку різних звукорядів (вгору і вниз), в тому
числі звукорядів ладів народної музики;
   – співати від заданого звуку або в тональності простих або
характерних інтервалів з розв’язанням;
   – співати тризвуки та їх обернення, домінантсептакорд та його
обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення з розв’язанням;
   – визначати: звукоряди ладів, інтервали, акорди (тризвуки та їх
обернення, септакорди другого, п’ятого та сьомого ступенів з оберненнями),
акордові послідовності;
   – читати з листа нотний текст.

            ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
   Тестування повинно виявити уміння:
   – будувати звукоряди ладів (вгору, вниз): мажор та мінор, їх
різновиди;
   – будувати звукоряди ладів народної музики;
   – будувати в тональності та від звуку прості та характерні інтервали з
розв’язанням у всі можливі тональності;
   – будувати тризвуки та їх обернення в тональності та від звуку;
   – будувати домінантсептакорд (септакорд другого ступеня, септакорд
сьомого ступеня) та його обернення в тональності та від звуку з
розв’язанням.

              Рекомендована література
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986
2. Блок В. Ладове сольфеджіо. – М., 1987
3. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 1999
4. Калмыков Б., Фридкин Г. Одноголосие. – Ч.1. – М., 1987
5. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М., 1991
6. Островский А., Соколов С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973
7. Русяєва И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках
  сольфеджио. – М., 1989
8. Серебряний М. Сольфеджіо на прикладах сучасної естрадної музики. – К.,
  1987
9. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1975
10.Хвостенко И. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.,
  1986

								
To top