sorun analizi by n6q4b0

VIEWS: 41 PAGES: 9

									     T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 PROJELER KOORDİNASYON
  MERKEZİ BAŞKANLIĞI              T.C.
         MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
     Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
SORUN ANALİZİ
           T.C.
      MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Sorun, arzulanan durum ile mevcut
   durum arasındaki farktır.

                           Olmak İstenilen
 Mevcut
                           Durum (Hedef)
 Durum

             Sorun               T.C.
          MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
      Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
         Sorun Analizi
 Nedir?
 Mevcut durumun arzu edilmeyen yönlerinin, neden-
 sonuç ilişkisi içinde ortaya konulabilmesini sağlayan
 yapısal bir incelemedir.

 Nasıl?
  Katılımcı bir yaklaşımla sorunun belirlenmesi
  Sorunun kaynaklarının belirlenmesi
  Neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konması: Sorun
  ağacı ya da sorunlar hiyerarşisi.

                     T.C.
                MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
           Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
   Sorun Analizi - Aşamalar
1. Paydaşlar için öncelikli sorunları beyin
  fırtınası yöntemi ile tartışın.
2. Tartışma sonucu belirlenen sorunlardan
  birini başlangıç sorunu olarak ele alın.
3. Başlangıç sorunu ile ilgili diğer
  sorunları araştırın.
4. Neden-sonuç hiyerarşisini oluşturun.

                  T.C.
             MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
         Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
 Sorun Analizi – Aşamalar (devam)

5. Buna neden olan ne? sorusu ile tüm sorunları
  hiyerarşik sırayla düzenleyin.
6. Oklar aracılığıyla sorunları birbirlerine
  bağlayın ve ilişkileri net bir şekilde gösterin.
7. Diyagramı gözden geçirin: eksik sorunlar var
  mı? Varsa ekleyin.
8. Diyagramı çoğaltarak paydaşlara dağıtın.                   T.C.
              MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
          Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
    Sorun Ağacı

      ANA PROBLEM                   SONUÇALT PROBLEM 1          ALT PROBLEM 2
                              NEDEN
    KÖK PROBLEMLER
                  T.C.
             MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
         Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
                      Sorun Ağacı
                              Grafik ve Fotoğraf alanında 240
                              Genç Kadının İş Bulamaması          KADINLARA YÖNELİK İŞ
          Reklam Grafiği alanında                                  Kadınların toplumdaki
          OLANAKLARININ AZLIĞI
            Eğitim verecek                                     statüsünün yüksek
          Mekanizmaların Eksikliği                                    olmaması                                                            Kadınların
              Mesleki Alanda       Eğitimde        Eğitim
                                                            Toplumsal
 Kalifiye Eleman                              Ortamında
                 Bilgi         Altyapı                            Cesaretinin
   Eksikliği                               Donanım
               yetersizliği       Eksikliği                             Azlığı
                                       Eksikliği
   Alan                             Öğretmenlere        Resmi
                        Seminer ve       destek        makamların
öğretmenlerinin   Öğrencilerin ilgi ve                                 Kadının bireysel   Alanda çalışma
                       Bilgilendirme     sağlayacak        eğitim
yeni teknolojiye  yeteneklerine göre                                   Girişimciliğinin  ortamının kadına
                       toplantılarının    kaynakların       mekanlarını
ve sektöre ayak   yönlendirilmemeleri                                   Eksik olması    uygunsuzluğu
                         eksikliği      eksikliği      sağlayamaması
uyduramaması
                                      T.C.
                                 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
                             Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
TEŞEKKÜRLER…
           T.C.
      MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

								
To top