SECUNDAIR ONDERWIJS

Document Sample
SECUNDAIR ONDERWIJS Powered By Docstoc
					                   Bibliotheek Gent
              School en bibliotheek
        Aanbod voor scholen – Secundair onderwijs

Informatie, kennis en cultuur. Boeken, taal en lezen. Het zijn essentiële bouwstenen voor
jongeren. In de school bouwt men dagelijks met deze stenen aan een huis vol mediawijsheid
en leesplezier.

De openbare bibliotheek streeft dezelfde doelstelling na en presenteert zich als uitgelezen
partner om samen te werken met het secundair onderwijs.

In deze brochure leest u alles over het aanbod van de Stedelijke Openbare Bibliotheek voor
het secundair onderwijs in Gent: over opzoeken in/via de catalogus, op internet en in
databanken, over leestips, lijsten en nieuwsbrieven, over werkbezoeken, over (extra)
leenmogelijkheden en alle vormen van dienstverlening van de Gentse bibliotheek voor het
onderwijs.

Graag tot binnenkort in de (digitale) bibliotheek Gent!


0. INHOUDSTAFEL

1. DE DIGITALE BIBLIOTHEEK

1.1. De catalogus +
1.1.1. Zoeken in de collectie
1.1.2. De catalogus verrijkt
1.1.3. De catalogus interactief
1.1.4. De catalogus Uit in Gent
1.2. Internet en databanken
1.2.1. Internet
1.2.2. Databanken
1.3. Leestips en leeslijsten
1.4. Nieuws en nieuwsbrieven

2. HOOFDBIBLIOTHEEK ZUID
2.1. Wegwijs in de hoofdbibliotheek
2.2. Werkbezoek

3. LENEN IN DE BIBLIOTHEEK
3.1. Met een klasgroep lenen in de bibliotheek
3.2. Voor de lessen lenen in de bibliotheek
3.2.1. De collectieve kaart
3.2.2. Persoonlijke kaart
1. DE DIGITALE BIBLIOTHEEK
Bibliotheek Gent heeft – naast de collectie - een uitgebreid digitaal aanbod, dat
raadpleegbaar is via de catalogus en/of via de Digitale Bibliotheek Gent.

Het kan handig zijn om de widget van de bibcatalogus op het elektronische leerplatform
van de school te plaatsen. Zo kunnen de leerlingen voor diverse opdrachten rechtstreeks
vanuit het leerplatform opzoeken in de Gentse bibliotheekcatalogus.

1.1. De catalogus +

De catalogus is meer dan de klassieke toegang tot de fysieke collectie van de
bibliotheek: u vindt er ook heel wat digitale informatie.1.1.1.    Zoeken in de collectie

Diverse types zoekactie zijn mogelijk in de webcatalogus, vertrekkend van
  - zoekterm(en) in het invulvak
  - icoontjes van materiaalsoorten
  - ‘Aanraders’
  - de optie ‘uitgebreid zoeken’.

Het resultaat van een zoekactie kan u telkens
  - sorteren op relevantie, jaar, auteur, titel
  - verfijnen op materiaal, taal, onderwerp enz. (zie rechterframe).

Via verschillende korte demo’s kan u kennismaken met de zoekmogelijkheden. U kan
deze demo’s op school met de leerlingen doornemen of hen de demo’s zelfstandig laten
verkennen.

   Demo startscherm
   Demo eenvoudig zoeken
   Demo zoeken via icoontjes
   Demo tijdschriftartikels zoeken
   Demo reserveren

Wie nog gebruik maakt van de jeugdafdeling kan deze demo’s doornemen:

   Demo jeugdcatalogus
   Demo reserveren
Bibliotheek Gent   School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs    2011-2012   1
1.1.2.    De catalogus verrijkt

De catalogus biedt behalve verwijzing naar de collectie ook (toegang tot) extra
informatie:

  Meer over Media (MOM): korte besprekingen (fiction en non-fiction) van de
  recensiesite Biblion.
  Te vinden onder de boekcover: klik op ‘Inhoud/bespreking’
  Bv.: ‘Om Gent gedicht’

  Recensies uit Knack Boekenburen (fiction en non-fiction vanaf 2009).
  Te vinden onder de boekcovers: klik op ‘Lees 1 artikel op Knack.be’.
  Bv.: De hondeneters van Marita De Sterck

  Recensies van Nederlandstalige boeken (fiction en non-fiction vanaf 2004) uit de
  tijdschriften Leeswolf en Leeswelp.
  Te vinden onder de boekcovers: klik op ‘Recensie’.
  Bv.: ‘Dieperik’ van Leo Pleysier

  Auteurspagina’s van de Vlaamse Centrale Catalogus: globaal beeld van het werk
  van alle auteurs met 5 of meer titels, met ook secundaire literatuur, interviews,
  verfilmingen, bewerkingen, websites en persartikels (volledige tekst).
  Te vinden door te klikken op het portreticoontje naast de auteursnaam.
  Bv.: Erwin Mortier

  Google books: link naar Google Books met gedeeltelijke of volledige online versie.
  Te vinden onder de boekcovers: klik op ‘Google boeken’.
  Bv.: Het nut van het verleden van Marc Reynebeau

  Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL): meer dan 11.000
  teksten uit en over de Nederlands(talig)e literatuur, taal en cultuurgeschiedenis.
  Te vinden via icoon ‘dbnl’ in de linkerkolom of via hetzelfde icoon bij de boektitels.
  Bv.: Kaas van Willem Elsschot / Masereel: een biografie van Joris van Parys

  Persmappen van Mediargus: selectie van ca.11.000 krantenartikels over bijna 300
  veel gevraagde onderwerpen, o.a. 30 Vlaamse auteurs.
  Te vinden via icoon In de pers in de linkerkolom of via het verfijnen van een
  zoekactie door te klikken op 'In de pers' bij Materiaal (rechterframe).
  Bv.: Onderwijs studiekeuze

  Digileen: muziek gratis beluisteren via streaming uit de online muziekbibliotheek
  van Centrale Discotheek Rotterdam, met meer dan 10.000 albums of 110.000 tracks
  jazz, klassieke muziek en wereldmuziek.
  Te vinden via het icoon ‘Digileen’ in de linkerkolom of via het icoon ‘Digitaal lenen’
  bij de titel van de muziekcd of –track.
  Bv.: Balkan Brass Battle
Bibliotheek Gent    School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs    2011-2012      2
1.1.3.    De catalogus interactief

De catalogus heeft een interactief luik, ‘Mijn catalogus’. Daarmee kunnen u en/of de
leerlingen:

  -  lijsten/lijstjes aanleggen
  -  titels ‘taggen’ (een trefwoord geven)
  -  titels een waardering geven via sternotatie
  -  recensies schrijven.

Hoe het werkt, ziet u stap voor stap in de demo’s:

  Demo mijn catalogus interactief
  Demo jeugd interactief
1.1.4.    De catalogus ‘Uit in Gent’

Alle informatie van de databank ‘Uit in Gent’ is in de Gentse bibliotheekcatalogus
opgenomen.

Dat biedt volgende mogelijkheden:
  - in één zoekactie het volledige aanbod bekijken, door te klikken op ‘Uit in Gent’
    bij ‘Aanraders’ (linkerkolom) en te verfijnen op periode (rechterframe)
  - rond één onderwerp tegelijk items uit de bibcollectie én UIT-informatie.

Bv.: Maurice Maeterlinck
Bibliotheek Gent    School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs   2011-2012    3
1.2. Internet en databanken

Via de Digitale Bibliotheek Gent krijgt u toegang tot heel wat digitale bronnen. Sommige
bronnen zijn overal raadpleegbaar via internet, andere enkel in de bibliotheek.
De Presentatie Efficiënt zoeken kan de leerlingen hulp bieden bij opzoekwerk.

Als u met een klasgroep gebruik wil maken van de databanken in de bibliotheek, kan u
een aantal pc’s reserveren. In de hoofdbib Zuid zijn er 40 internetpc’s, in elk filiaal:
minstens één internetpc. Zie: 2.2. Werkbezoek

1.2.1.    Internet

De Digitale Bibliotheek Gent biedt een geordend overzicht van interessante websites
   De Webwijzer: meer dan 7.000 websites, geordend op onderwerp en gecheckt op
   kwaliteit en relevantie.
   Links naar nuttige en interessante websites rond de meest uiteenlopende
   onderwerpen (onderwijs, Gent, internet, taal, literatuur, muziek, andere
   biblotheekcatalogi…).

1.2.2.    Databanken

Enkele aanraders:

LiteRom (3 versies): interviews en boekrecensies uit dag- en weekbladen
   LiteRom: over Nederlandstalige schrijvers vanaf 1900 . Demo.
   LiteRom Wereldliteratuur: over buitenlandse schrijvers vanaf 1976. Demo
   Jeugd LiteRom: over jeugdliteratuur. Demo

Uittrekselbank (2 versies): auteursportretten en besprekingen
   Uittrekselbank: over Nederlandstalige en buitenlandse schrijvers van de
    middeleeuwen tot nu. Demo
   Jeugd Uittrekselbank: over jeugdboeken. Demo

Winkler Prins Online: in drie versies: basisschool, secundair en volwassenen. Demo

Mediargus: Vlaamse persdatabank met
   alle artikels uit de Vlaamse kranten
   alle artikels uit een aantal weekbladen (o.a. Roulartamagazines Knack en Trends)
   alle berichten van het persagentschap Belga.
Het oudste artikel dateert van 1988. Uitgebreide en verfijnde zoekmogelijkheden.
(Zie ook Persmappen onder 1.1.2. De catalogus verrijkt)

Actuele documentatiebank: actuele dossiers over veelgevraagde onderwerpen,
geschikt voor een spreekbeurt of werkstuk. Demo

Keesings historisch archief: overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen in alle
landen van de wereld vanaf 1946. Demo
Bibliotheek Gent   School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs   2011-2012      4
1.3. Leestips en leeslijsten
De bibliotheek selecteert leestips en maakt leeslijsten voor jongeren:

    De maandelijkse tips voor jongeren
    Te vinden via de blog (Tag ‘Leestips Jongeren’ in rechterkolom).
    Titels in eenvoudig Frans en Engels in de jeugdbibliotheek
    Te vinden via de catalogus, bij Aanraders (linkerkolom).
    Actuele Franse en Engelse leeslijsten met boeken uit de volwassenenafdeling
    die geschikt zijn voor jongeren: ‘Les Ados lisent’ en ‘The Young Read’
    Te vinden via de catalogus bij ‘Aanraders’ (linkerkolom).
    Ook beschikbaar als gedrukte brochure of pdf ‘Les ados lisent’ en ‘The Young
    Read’.
    Een keuze uit de romans van het voorbije jaar
    Te vinden via de catalogus bij ‘ Aanraders’ (linkerkolom).

De bibliotheek verzamelt ook nuttige websites met leestips voor jongeren, ouders en
leerkrachten.
Te vinden in het luik ‘Literatuur’ en Leestips Jeugd van de Digitale Bibliotheek Gent.

Enkele aanraders:

    www.boekenzoeker.be: voor 12-15-jarigen (volgens leesvoorkeuren)
    www.fahrenheit451.be: voor 15-18 jarigen (jongerenwebsite van Stichting Lezen)
    www.iedereenleest.be: voor 18+, tips van andere lezers (website van Stichting
    Lezen)
    www.jongerenliteratuurplein.nl : voor 15+ (website van de Nederlandse Stichting
    Bibliotheek)
1.4. Nieuws en nieuwsbrieven
Op de hoogte blijven van het aanbod en de activiteiten van de bibliotheek - o.a. voor
jongeren - kan via

  -  het bibliotheeknieuws op de cataloguspagina
  -  de bibliotheekblog (u kan abonneren via RSS)
  -  de wekelijkse nieuwsbrief ‘Cultuur, bibliotheek en erfgoed’ van de Stad Gent
    (inschrijven kan via: www.gent.be/bibliotheek > Nieuwsbrieven)
  -  Bibliotheek Gent op Facebook

Over het bruisende (jeugd)literaire leven in Gent is er de maandelijkse nieuwsbrief
‘Literaire actualiteit in Gent’ (inschrijven kan via de website).
Bibliotheek Gent   School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs   2011-2012     5
2. HOOFDBIBLIOTHEEK ZUID

De bibliotheek organiseert geen uitgebreide rondleidingen voor het secundair
onderwijs maar biedt heel wat faciliteiten om met de klas de bibliotheek te leren kennen.


2.1. Wegwijs in de hoofdbibliotheek

    Dit schema toont u een overzicht van de hoofdbibliotheek met alle afdelingen en
    met een lijst met onderwerpen en verwijzing naar de afdeling waar ze te vinden
    zijn.
    Het bibliotheekreglement en openingsuren leest u in deze algemene folder.
    Zoeken op internet is gratis in de bibliotheek.
      o In de hoofdbib aan de Zuid zijn er 35 internetpc’s voor volwassenen en 5
        internetpc’s voor kinderen tot 13 jaar.
      o In elk filiaal is minstens één internetpc aanwezig.
      o Downloaden op USB-stick is mogelijk.
      o Printen kost 10 eurocent per pagina.
    In de hoofdbibliotheek kan men gratis surfen (Wifi) met een eigen toestel (laptop,
    tablet, smartphone, …) en zonder tijdsbeperking.


2.2. Werkbezoek

    Klassen kunnen voor opdrachten in het kader van de les op bezoek komen naar
    de hoofdbibliotheek. U kan hen vooraf laten kennismaken met de catalogus en het
    reglement, en de infofolder en het overzicht met hen doornemen.
    Indien gewenst en mogelijk kan een bibliotheekmedewerker een korte,
    algemene bibliotheekintroductie (10 min.) verzorgen en een lokaal aanbieden om
    jassen en boekentassen te bewaren.
    Werkbezoeken kan u combineren met zoeken op internet en databanken. Zie: 1.2
    internet en databanken). Als u met uw klas gebruik wil maken van het internet in
    de bibliotheek, kan u een aantal pc’s reserveren.


PRAKTISCH:
    Graag deze bezoeken vooraf laten weten aan bibliotheek.communicatie@gent.be
    met vermelding van:
     o school, studierichting/vak, aantal leerlingen
     o datum en begin- en einduur
     o voorkeur voor een bepaalde afdeling
     o indien internetgebruik: tijdstip en aantal gewenste internetpc’s
     o indien gewenst: inleiding en/of lokaal voor jassen/tassen
Bibliotheek Gent   School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs   2011-2012     6
3. LENEN IN DE BIBLIOTHEEK

U kan met een klasgroep naar de bibliotheek komen en samen met de leerlingen boeken
en ander materiaal kiezen en/of u kan zelf in functie van uw lessen een keuze maken in
de bibliotheek. Als leerkracht krijgt u extra uitleenmogelijkheden.3.1. Met een klasgroep lenen in de bibliotheek

    Waar: In de hoofdbibliotheek of één van de filialen. Op de website vindt u de
    adressen en openingsuren van de hoofdbibliotheek en alle filialen.

    Wanneer:

     o  In de hoofdbibliotheek tijdens de openingsuren. In de jeugdbibliotheek
       steeds op afspraak: 09 266 70 00 of bibliotheek@gent.be.
     o  In de filialen op afspraak tijdens of buiten de openingsuren. Zie adressen
       en openingsuren op de website.

    Lenerskaart: De leerlingen lenen met hun persoonlijke kaart. Wenst u met uw
    klas nog gebruik te maken van de jeugdafdeling en een klaskaart (1ste jaar
    secundair of sommige klassen BUSO): zie document School en Bibliotheek –
    Basisonderwijs.
Persoonlijke kaarten

    Leerlingen gebruiken zelfstandig de bibliotheek met een eigen kaart.
    Voor leerlingen die nog geen kaart hebben, kan u minstens 3 dagen vooraf de
    kopies van de identiteitskaarten en een lijst met adressen aan de bibliotheek
    bezorgen zodat de lenerskaarten klaar liggen bij uw bezoek.
    Wij raden aan om de ouders te informeren over het bibliotheekbezoek en hen
    toelating te vragen om hun zoon of dochter lid te laten worden. De leerlingen zijn
    immers zelf verantwoordelijk voor wat ze lenen.
    Wat kan men gratis lenen met een persoonlijke kaart:
      o 5 boeken + 5 strips + 5 tijdschriften (nr/jaargang) + 5 bladmuziek + 5 cd’s
      o 2 dvd’s + 2 video’s + 2 cd-roms + 2 taalcursussen
      o De leentermijn is 4 weken en kan eenmaal verlengd worden.
    Meer info over lenen: zie folder of website
Bibliotheek Gent   School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs   2011-2012      7
3.2. Voor de lessen lenen in de bibliotheek


    Waar: In de hoofdbibliotheek of een van de filialen. Zie adressen en openingsuren
    op de website.

    Wanneer: Tijdens de openingsuren. Zie: www.gent.be/bibliotheek > Bibliotheken
    en openingsuren.

    Lenerskaart: U kan kiezen voor een collectieve kaart (leerkrachten van scholen
    in Gent) of een persoonlijke kaart.


3.2.1. De collectieve kaart

    Als u als leerkracht in functie van de lessen leent
    Uitsluitend voor personen verbonden aan scholen en instellingen van
    grondgebied Gent
    Voordeel: tot 30 boeken lenen voor 6 weken (niet verlengbaar)
    Formaliteiten: aanvraagformulier invullen (ook te verkrijgen in de bibliotheek) en
    identiteitskaart tonen
    De verantwoordelijkheid (vb in geval van verlies of beschadiging) ligt bij de
    leerkracht/begeleider
    Wat kunt u gratis lenen met een collectieve kaart:
      o 30 boeken + 30 strips + 30 tijdschriften (nummer/jaargang) + 30
        bladmuziek + 30 cd’s
      o 2 dvd’s + 2 video’s + 2 cd-roms + 2 taalcursussen
    De leentermijn is 6 weken (niet verlengbaar).
    Alle info over lenen: zie website.


3.2.2. Persoonlijke kaart

Wie geen collectieve kaart wenst of leerkracht is buiten Gent, kan met een persoonlijke
kaart lenen.

Alle info op de website.
 Vragen of suggesties?
 Neem contact op met bibliotheek@gent.be of tel. 09 266 70 00 (Dienst Communicatie)
Bibliotheek Gent    School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs     2011-2012   8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:3/9/2012
language:
pages:9