Malam Nolstagia KHS 2012 by nklye

VIEWS: 663 PAGES: 2

									                 PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
              Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang,
                  Jalan Semenyih, 43000, Kajang.

Ruj Kami     : Bil ( 87 )PIBG SMKTK 2/02/02
Tarikh      : 5 Mac 2012Yang DiPertua,
PIBG SMK Tinggi Kajang,
43000 Jln. Semenyih,
Kajang, Selangor.

                                    Tarikh : _________________
Kepada

Tuan,

PENAJAAN UNTUK “MALAM NOSTALGIA DAN JAMUAN AMAL”(SMKTK)

Saya/kami................................................ dari Syarikat .................................................. .
bersetuju untuk menaja /membeli meja/ kerusi / iklan bagi majlis di atas yang akan diadakan pada
 1 April 2012.

2.    Tajaan tersebut adalah seperti berikut :


PILIHAN MEJA / KERUSI
               Meja                              Kerusi
            Yang Ingin Ditaja                        Yang Ingin Ditaja
Nilai Satu Meja                   Nilai Satu Kerusi
          Sila Tanda  Bilangan                    Sila Tanda       Bilangan
            (/)                              (/)
RM 1,000.00                      RM 100.00
JUMLAH                        JUMLAHPILIHAN IKLAN BUKU CENDERAMATA BERSAIZ A4
                                                        Sila Tanda
BIL.               JENIS / KATEGORI                   JUMLAH ( RM )
                                                          (/)
 1.   Kulit depan ( bahagian dalam ) berwarna                     3000.00
 2.   Kulit belakang ( bahagian luar ) berwarna                    3000.00
 3.   Kulit belakang ( bahagian dalam ) berwarna                    2000.00
 4.   Satu muka penuh berwarna                             500.00
 5.   Satu muka penuh hitam putih                           300.00
 6.   Setengah muka berwarna                              300.00
 7.   Setengah muka hitam putih                            200.00
 #   Sila sertakan Filem/Colour Separations
3.    Bersama-sama ini disertakan bayaran melalui * Wang Tunai / Cek /Kiriman Wang * bernombor
................................   atas   nama   PIBG  SMK    Tinggi    Kajang.    Sebanyak    RM
...........................................[Ringgit Malaysia : ...................................................] bagi
bayaran iklan/ tajaan pilihan saya seperti dalam jadual.PENGAKUAN PERSETUJUAN :

4.  Dengan ini juga dimaklumkan bahawa saya / kami * akan hadir / tidak akan hadir * pada majlis
“Malam Nostalgia dan Jamuan Ama (MANJA)” SMK Tinggi Kajang .
Sekian, terima kasih.


Yang benar,


.....................................................
(                          )

No. Tel . (P)   : ________________________         Cop Syarikat :

H/P        : ________________________

* Sila potong yang tidak berkenaan
CATATAN :

Tuan/Puan dibenarkan untuk mengembalikan Borang Penyertaan Malam Nostalgia dan Jamuan Amal
(MANJA) dan Pengakuan Persetujuan dan Pembayaran untuk hadir sebelum 23 Mac 2012.

								
To top