Organisatsiooni juhtimine - Tallinna Keskraamatukogu by KLeE77P

VIEWS: 6 PAGES: 12

									           Organisatsiooni juhtimine
                   Valiknimestik


1. 101 võimalust äri edendamiseks / Andrew Griffiths
  Tallinn : Agitaator, 2009, lk 250.

  Praktilised näpunäited, kuidas ärimaailmas püsima jääda ja läbi lüüa. Autor kirjeldab 101
  mõjuvõimsat moodust, kuidas äritegevust hoogustada ja ettevõtte tegelikku potentsiaali
  vallandada. Käsitletud teemad on universaalsed, puudutavad kõiki majandusharusid ja
  tegevusvaldkondi ning sobivad igale ettevõttele, hoolimata selle suurusest või geograafilisest
  asukohast.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 658/GRI

2. 360° tagasiside kasutamise kunst ja teadus / Richard Lepsinger, Anntoinette D. Lucia
  Tallinn : Tänapäev, c2004, lk 318.

  360° tagasiside on tänapäeval üks populaarsemaid organisatsiooni uurimise vorme. Tagasiside
  protsessi käigus uuritakse, kuidas inimese käitumist tajutakse ja missugust mõju avaldab
  käitumine ülemusele või ülemustele, otsestele alluvatele, kolleegidele, meeskonnakaaslastele,
  sise- ja välisklientidele ning tarnijatele. Sisuliselt uuritakse selle käigus kõigi arvamust kõige
  ümbritseva kohta, nii et organisatsioonist tekkiks terviklik pilt. See raamat on antud meetodi
  esimene eestikeelne põhjalik käsitlus, kus õpetatakse 360° tagasisidet võimalikult efektiivselt
  kasutama, valima eri variantide vahel ja antakse kasulikke näpunäiteid protsessi juhtimiseks.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/LEP

3. Algaja juhi käsiraamat : kuidas esimene aasta juhatuses edukalt üle elada / Joseph T. Straub
  Tallinn : Koolibri, c2004, lk 151.

  Tegemist on käsiraamatuga, mis tutvustab kogenematule juhile tänapäeva kiiretempolist
  ärikeskkonda ning varustab teda kasuliku tõsielul põhineva informatsiooniga, mis aitab tal end
  oma uue juhtiva tööga kergesti kohaneda. Raamat sisaldab rohkesti anekdoote, harjutusi, teste,
  ankeete ja näiteid ning varustab sind oskuste, enesekindluse ja teadmistega, mis aitavad sul
  oma uue rolliga tõrgeteta kohaneda.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/STR
4. Arenduskäsiraamat / Äripäeva Kirjastus
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2007-…, Lõimväljaanne (lahtised lehed).

  Käsiraamatust leiab näpunäiteid täiskasvanute arendamiseks tööl, konverentsidel, seminaridel,
  koolitustel ja õppeasutustes. Mõeldud on kõigile, kes soovivad konkurentsis püsimiseks
  arendada ettevõtet, kujundada head mainet ning leida ja hoida töötajaid. Raamat on abiks
  kõigi tasandi juhtidele, spetsialistidele, personalijuhtidele, lektoritele, koolitajatele ja
  arenguprogrammi koostajatele. Käsiraamatus annavad nõu praktikud, kelle igapäevategevus
  on seotud inimeste arengu ja arendamisega.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 374/ARE ja Internetist raamatukoguhoidja vahendusel

5. Dogberti täiesti salajane juhtimisõpik / vahendanud Scott Adams
  Tallinn : Tänapäev, 2001, lk 172.

  Raamat keskendub küsimusele, miks kõik juhid teevad samu lollusi - ning nende omandamiseks
  pole paremat allikat, kui just see raamat. Aluseta lubadused ametikõrgendusest, otsustevaba
  juhtimine, alluvatele kingituste pähe rämpsu käitumine... kõik see on tänapäevane juhtimine.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/ADA

6. Edukaks juhiks / Dale Carnegie
  Tallinn : Ersen, c2007, lk 223.

  Käesolev igakülgne samm-sammult edule teed juhatav raamat sisaldab arvamusavaldusi äri,
  meelelahutus-, spordi-, haridus- ja poliitikavalla juhttegijatelt ning hõlmab intervjuusid ja
  nõuandeid sellistelt silmapaistvatelt autoriteetidelt nagu Lee Iacocca ja Margaret Thatcher.
  Teejuht sisaldab tegutsemiskavasid, et aidata teil kindlaks teha enda tugevad juhiomadused,
  saavutada eesmärke ja suurendada enesekindlust, lahti saada «meie vs nemad» – mõtteviisist,
  saada meeskonnamängijaks ning tugevdada koostööd partnerite vahel, tasakaalustada tööd ja
  vaba aega, ohjata muresid ja muuta elu tarmukamaks ja teha veel palju muudki!

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/CAR

7. Edukas delegeerimine : lihtne ja tõhus teejuht efektiivse delegeerimise rakendamisel / Robert
  Burns
  Tallinn : Agitaator, c2007, lk 145.

  Käesolevas raamatus väljatoodud tehnikad ja tööriistad aitavad teil jõuda tulemusteni, mis
  teevad teist efektiivse juhi, planeerija, visionääri ja meeskonnaarendaja. Te mõistate, millist
  kasu annab teile delegeerimine ja õpite erinevaid delegeerimisvõtteid. Harjutamiseks pakub
  käesolev raamat teile hulgaliselt näidistegevusi ning kontroll- ja abivahendeid.
  Delegeerimistehnikate asjakohane rakendamine aitab teil tõusta karjääriredelil ning luua oma
  töötajaskonnas ühtekuuluvustunnet ja meeskonnavaimu.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/BUR
8. Eestvedamine / Kulno Türk
  Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001, lk 191.

  Eestvedamine (leadership) on liidri ja järgijate vaheline mõjusuhe, mille eesmärgiks on ühine
  tõhus tegevus tööle pühendumise õhkkonnas. Eestvedamises väljendub võimu ja autoriteedi
  dilemma, mille lahendamine aitab mõjutada inimeste tegevust ning neid tulemuslikult juhtida.
  Eestvedamine põhineb töötajate mõjutamisel eelkõige suhtlemise kaudu. Organisatsiooni
  eesmärkide saavutamine on kunst, mis eeldab juhi liidriks olemist. Hea juht suudab ühendada
  endas tugevad juhtimisoskused pehmete eestvedamisoskustega. Siis saab temast
  organisatsiooni liider ja mõjuvõimas isik. Juht peab arendama endas eestvedamisoskusi, mis
  loovad võimaluse saada karismaatiliseks liidriks. Karisma avaldub liidri vaimse ja emotsionaalse
  energiana, mis motiveerib inimesi saavutama enamat ning võimaldab organisatsiooni tõhusalt
  juhtida.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/TÜR

9. Elluviimine : õpetus sellest, kuidas asjad saavad tehtud / Larry Bossidy, Ram Charan, Charles
  Burck
  Tallinn : Pegasus, c2004, lk 228.

  Elluviimise võime eristab edukat firmat konkurentidest. Autorid on seisukohal, et täideviimine
  on juhtimise olulisima ülesandena täiesti õpitav. Raamat põhineb kahel täideviimise näitel –
  edukas (Dell) ja kehv (Xerox). Neist nähtub ilmekalt, kuidas edukas täideviimine sõltub eelkõige
  juhtide käitumisest. Lisaeeldusel, et õigetel kohtadel oleksid õiged inimesed.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/BOS

10. Esimene võrdsete seas : kuidas juhtida tippspetsialistide meeskonda / Patrick J. McKenna,
  David H. Maister
  Tallinn : Pegasus, c2003, lk 334.

  Raamat annab praktilisi juhiseid, kuidas kõrge tasemega professionaalide meeskonda juhtida ja
  juhendada. Näpunäiteid selleks, et saavutada taolise meeskonnaga väljapaistvaid tulemusi,
  olles ise ka vajadusel mängiva treeneri rollis.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/MCK

11. Esimesed 90 päeva : edu saavutamise strateegiad uutele juhtidele / Michael Watkins
  Tartu : Väike Vanker, c2007, lk 195.

  Raamat räägib sellest, kuidas kiirendada üleminekut ja vältida läbikukkumist, ning annab
  juhiseid selleks, kuidas märgatavalt lühendada aega, mis kulub uue rolli omandamiseks.
  Raamat on mõeldud kõigile uutele juhtidele – esmatasemest tippjuhini.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/WAT
12. Ettevõtja käsiraamat. [ptk. 1-6] / [1] : Äripäeva Kirjastus
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2001-… .

  Käsiraamat sisaldab palju praktilisi näiteid, kasulikke viiteid ja linke. Raamatu autorid on ala
  parimad asjatundjad Eestis, kes on oskuslikult ühendanud rahvusvahelise ja kohaliku kogemuse.
  Põhiteemad: ettevõtte arenguetapid, ärikeskkond, äriplaani koostamine, organisatsiooni
  loomine, turundus, kontrollimine, enese ja teiste juhtimine, tegevjuhi palkamine, ettevõtte
  tegevuse finantseerimine, ettevõtte viimine börsile.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 658/ETT või Internetist raamatukoguhoidja vahendusel

13. Ettevõtte inimväärtus : kuidas mõõta ja juhtida inimkapitali / Andrew Mayo
  Tallinn : Pegasus, 2004, lk 281.

  Inimeste väärtust ei saa hinnata ja mõõta traditsiooniliste põhimõtete järgi. Käesolevas
  raamatus seab autor tänased juhid väljakutse ette - leida viis monitoorida, mõõta ja juhtida äri
  kõige otsustavamat ressurssi, milleks on inimkapital.
  Võttes eeskujuks Kaplani ja Nortoni tasakaalus tulemuskaardi, tutvustab Mayo inimkapitali
  monitori, mis võimaldab igal organisatsioonil monitoorida ja juhtida oma suurimat vara. Ta
  pakub mõistlikke kvantitatiivseid meetodeid mõõtmaks kolme põhilist ala -- inimeste väärtus
  indiviididena, nende panus nii rahalisse kui mitterahalisse lisandväärtusesse ja keskkond, kus
  nad töötavad. Inimeste panuse olulisust organisatsiooni edus on hakatud mõistma rohkem kui
  kunagi varem.
  Inimeste juhtimine varana - ja mitte kuluna - on tänapäeva organisatsioonides juhtimise
  olulisim ülesanne. Andrew Mayo «Ettevõtte inimväärtus» on suurepäraste näidetega
  varustatud inimkapitali juhtimise õpik.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/MAY

14. Introvertne juht : oma sisemise jõu kasvatamine / Jennifer B. Kahnweiler
  Tallinn : Äripäev, 2010, lk 167.

  Teadlased on selgitanud, et 50% inimestest ja 40% juhtivtöötajatest on introverdid. Eestlased on
  loomu poolest vaiksed ja tagasihoidlikud ja meil on introvertide osakaal ilmselt suuremgi.
  Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole sissepoole elav introvert see, kes peab väljapoole elavale
  ekstraverdile alla jääma. Temal on oma vaikivad tugevused, mida rakendades sellised kuulsad
  introverdid nagu Bill Gates ja Warren Buffett tippu jõudsid. Raamat sisaldabki näpunäiteid,
  kuidas avastada oma vaikivaid tugevusi ja neid ära kasutada.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/KAH
15. Juhendamine ja mentorlus / Eike Tõnismäe, Helle Gern
  Tallinn : Äripäev, c2008, lk 320.

  Tööalased arenguvõimalused omavad sõltumata ametikohast järjest suuremat tähtsust.
  Inimesed hindavad igakuise palganumbri kõrval ka seda, millised on nende tulevikuväljavaated
  oma tööandja juures. Suurepäraseks võimaluseks ühtse meeskonna loomisel on juhendamine ja
  mentorlus. On väga oluline, et iga meeskonnaliige oskaks vastata küsimustele nagu: miks ma
  seda tööd teen? Kas minu tööl on tähendus? Kuidas suurendab see töö minu arengut,
  organisatsiooni väärtust ja on ka laiemalt kasulik?

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/TÕN

16. Juhi heade ideede raamat / toimetaja Heli Lehtsaar
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2004, lk 276.

  Kogumik põhineb tunnustatud Eesti juhtimisspetsialistide nõuannetel ning Eesti ettevõtete
  juhtide kogemustel. Raamat ei impordi Ameerikast või Lääne-Euroopast pärit juhtimistarkusi,
  vaid vahendab kohalikku, Eesti kogemust. Raamatu läbiv joon on nn juhtimise pehmem pool –
  juttu ei tule strateegiast ja äriplaanist, vaid ettevõtte põhilise ressursi – inimeste – juhtimisest,
  värbamisest, meeskonnatööst.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/JUH

17. Juhi ideelaegas / koostaja Teeli Remmelg
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006, lk 204.

  Raamatu eesmärk on juhtidele pakkuda värskeid vaatenurki ja häid mõtteid. Raamatusse on
  koondatud parim osa Äripäeva juhtimisalaseid artikleid, mida tasub aeg-ajalt uuesti meelde
  tuletada ja uut moodi ellu viia. Vaatluse all on nii firma kultuur kui juhi karjäär, nii motiveeriva
  töökeskkonna kui võiduka meeskonna loomine, samuti töötajate värbamine ja vallandamine
  ning uuenduste ja loovuse kasutamine. Kogumik põhineb Eesti juhtimisspetsialistide nõuannetel
  ja Eesti ettevõtete kogemustel.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/JUH

18. Juhi innustavad ideed / koostaja Kristo Kiviorg
  Tallinn : Äripäev, 2009, lk 208.

  Firma ülestöötamine nõuab juhilt palju energiat ja aega, aga ühel hetkel ollakse silmitsi
  küsimusega, kuidas edasi, mida peaks muutma, et vältida nii firma kui iseenda läbipõlemist. See
  küsimus on päevakohane eriti nüüd, mil majanduskeskkond on järsult muutunud ning ka
  edukad firmad peavad tegema korrektiive oma eesmärkides, pakutavate toodete või teenuste
  valikus, tööjõu- ja hinnapoliitikas.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/JUH
19. Juhi kompass : mida kõik juhid ei tea / Bill George, Peter Sims
  Melliste : Väike Vanker, 2008, lk 246.

  Raamat on üks enimmüüdud juhtimisraamatuid. Selle käsiraamatu autor, Harvardi ärikooli
  õppejõud Bill George on olnud ise väga edukas tippjuht, kes tõstis tuntud meditsiinitehnika
  kompanii Medtronic turuväärtuse mõne aastaga ligi 55kordseks.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/GEO

20. Juhi käsiraamat : kõik, mida on tarvis teada ärist ja juhtimisest / peatoimetaja Robert Heller
  Tallinn : Varrak, c2003, lk 255.

  Täielik juhi käsiraamat juhtimise võtmeoskuste omandamiseks ja põhiliste ärikontseptsioonide
  mõistmiseks ning edukaks karjääri planeerimiseks. Raamat sobib sissejuhatuseks uutele
  juhtidele, kogenud juhtidele oma teadmiste värskendamiseks ning on hädavajalik
  väikeettevõtte juhtidele.
  Juhtidelt ei ole kunagi nii palju nõutud kui praegu. Kui varem arvati, et hea juht peab olema
  tubli ainult omas valdkonnas, siis praegu on saadud aru, et ettevõtte iga protsess algab kliendi
  väärtuste defineerimisega ja lõpeb klientidele väärtuse loomisega ning kõik juhid peavad
  mõistma ettevõtte tegevust tervikuna.
  Sellest raamatust ei õpi mitte niivõrd oma valdkonna kohta, kui just laiemalt teistest
  funktsioonidest ning ettevõtte tervikpildist. Peavad ju finantside põhialuseid teadma ka
  turunduse ja tootmise juhid ning planeerimine ei ole enam planeerimisosakonna või värbamine
  personaliosakonna ainuvastutus.
  Raamat annab kiire, kuid samas ka põhjaliku ülevaate põhilistest valdkondadest alatest
  turundusest ja tootmisest ning lõpetades internetiäri, finantside ja rahvusvahelise juhtimisega.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 658/JUH

21. Juhi käsiraamat. [ptk. 1-6] / [1] : Äripäeva Kirjastus
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2003-…, Lõimväljaanne (lahtised lehed).

  Käsiraamat on mõeldud laiale kasutajate ringile ettevõtlusalase teabe saamiseks.
  Põhiteemadeks on ettevõtte arenguetapid, ärikeskkond, äriplaani koostamine, organisatsiooni
  loomine, turundus, kontrollimine, enese ja teiste juhtimine, tegevjuhi palkamine, ettevõtte
  tegevuse finantseerimine, ettevõtte viimine börsile.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/JUH
22. Juhtida avalikus või erasektoris?       /  Ruth  Alas,  Ruth  Oltjer,  Ruth  Sepper
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006, lk 196.

  Raamatus on paralleelselt näidatud kahe tippjuhi juhtimisstiili ja nende ees seisvaid
  väljakutseid. Olgu öeldud, et mõlemal neil on sarnane taust – õppinud arstiks ja omandanud
  lisaks ärijuhtimise magistrikraadi. Nii on Ruth Sepper juhtinud Põhja Eesti Regionaalhaiglat ning
  Ruth Oltjer juhib AS Chemi-Pharm, mis valmistab ja turustab desinfektante, puhastus- ja
  erihooldustooteid. Nagu raamatu kolmas autor, EBSi juhtimise õppetooli juhataja professor
  Ruth Alas ütleb, on raamatus näidatud multifuntsionaalsust ja toimetulekut erinevates
  majandussektorites läbi kahe eduka juhi.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/ALA

23. Juhtida iseseisvalt ja tasakaalukalt : naiseliku juhtimisstiili tugevused / Patrizia Haucke,
  Anette Krenovsky
  Tallinn : Tormikiri, c2004, lk 128.

  See raamat on mõeldud naistele, kes on saamas firma või ettevõtte juhiks. Kui te aga töötate
  juba ettevõttes kõige vastutavamal ametikohal, jagab see raamat teile vajalikke teadmisi, et
  saavutada edu ja rõõmu töös, mida teete. Raamatu autorid on suurte kogemustega nõustajad.
  Nende oskuslikud selgitused ja tähelepanekud on teile abiks, kuidas paremini rakendada oma
  võimeid, anda oma oskustest kõik, kuid näida sealjuures loomulik, rahulik ja intelligentne.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/HAU

24. Juhtimine : põhimõisted ja seosed / Aino Siimon, Kulno Türk
  Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2003, lk 299.

  Juhtimine (management) on organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalik sihipärane
  tegevus, mille käigus ühendatakse erinevad protsessid ja ressursid ühtseks tervikuks. Raamatus
  käsitletakse juhtimise funktsioone ning juhi pädevust ja tegevust organisatsioonis. Raamat on
  mõeldud juhtimise aine õppijatele, tegevjuhtidele ja kõigile huvilistele, kes lahendavad
  juhtimisprobleeme. Autorid kutsuvad lugejaid kaasamõtlemisele diskussioonilistes
  juhtimisküsimustes, olles tänulikud tagasiside eest.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/SII

25. Juhtimine ja suhtekorraldus : meelespealilledega tass : pastische / Aune Past
  Tallinn : Pegasus, c2005, lk 302.

  Raamatus on seotud avalikud ja inimeste vahelised suhted jutustuseks, mis põimitud teooriaga.
  Raamatu näited elust, teooria viiteid, tsitaadid klassikutelt ja iseenese terve mõistus peaks
  aitama kõigil suhteid professionaalselt korraldada.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 659/PAS
26. Juhtimine rohujuure tasandil : kuidas suurendada algatusvõimet ja vastutustunnet kõigis oma
  töötajates / Guy Browning
  Tallinn : Varrak, c2003, lk 108.

  See raamat lihtne tavaloogikast lähtuv juhis, kuidas oma meeskonnale tegelikult piisavalt
  otsustusõigust anda ning panna nad ise ettevõtet arendama.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/BRO

27. Juhtimise argipäev / Ingeborg Baustad, Åge Sørsveen
  Tallinn : TEA Kirjastus, 2009, lk 253.

  Raamat annab vastuse küsimustele: mis on tegelikult juhtimine, millised on juhtide ülesanded,
  mida teevad juhid, kui nad juhivad, milliseid tulemusi juhtidelt oodatakse? Neid küsimusi ei ole
  traditsioonilises juhtimisalases kirjanduses piisavalt käsitletud. See raamat aitab juhil oma
  argipäeva mõista ja sellega paremini toime tulla.

  Autorid vaatlevad: millised ülesanded ja väljakutsed juhi argipäeva mõjutavad, miks kujuneb
  argipäev just selliseks nagu ta kujuneb ja kuidas juht sellele ise kaasa aitab, kuidas saab juht ise
  oma argipäeva paremaks, efektiivsemaks, õpetlikumaks ja arendavamaks muuta?

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/BAU

28. Juhtimise mängureeglid : eduka      juhtimise  täiuslik  teejuht  /  Richard  Templar
  Tallinn : Tänapäev, c2007, lk 227.

  Kas sa tahaks olla üks neist juhtidest, kes liugleb suuremate jõupingutusteta aina edasi ja aina
  kõrgemale, läbi probleemide, võimatute sihtmärkide ja ülekoormuse? Kui jah, siis on sul vaja
  juhtimise mängureegleid, mis panevad aluse sinu edukale käitumisele ja tegutsemisele. Sinu elu
  muutub kergemaks ja sinu edu märgatavamaks. Ja kui sind järgmisel korral edutatakse või teise
  firma poolt üle ostetakse, ei üllatu enam keegi. Kõige vähem sina ise. Teised võivad olla head.
  Sina saad veel paremaks.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/TEM

29. Kaasaegne juhtimine ja personali koolitus : käsiraamat / Merle Lõhmus, Laine Simson, Helina
  Vigla
  Tallinn : Vastus, 2002, lk 157.

  Jätkates Eesti algupäraste oskusraamatute sarja, pakub käesolev raamat kasulikku lugemist
  organisatsiooni juhtidele, personali- ja koolitusspetsialistidele ning kõigile tööinimestest
  õppijaile. Lisaks teooriale on autorid välja pakkunud ka koolitusdokumentide näiteid.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 658/LÕH
30. Keskastmejuht : kahe tule vahel / Erik Samel
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2003, lk 204.

  Keskastmejuht ei tunne end sageli oma rollis kindlalt: ta ei saa aru, kelle huve ta esindama
  peab. Kõige tavalisem Eesti osakonnajuhataja siunab meeleldi ülemusi ja teeb alluvatele pai. On
  teinegi äärmus: väikejuht, kellele firma juhatus on selgeks teinud, et tema asi pole «käsi
  poriseks teha».

  Äripäeva uues raamatus on kõik keskastmejuhile mõeldud tarkused võimalikult hõlpsasse vormi
  pandud. Osakonnajuhiks saades ei saa ju keegi olla kõiges kohe spetsialist: inimestetundmises,
  koolitamises, eelarve koostamises, delegeerimises või raskete kõneluste pidamises.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/SAM

31. Kuidas saada tippjuhiks : juhiseid organisatsiooni tippu tõusmiseks / Jeffrey J. Fox
  Tallinn : Sinisukk, 2001, lk 149.

  Nõuanderaamat juhtidele ja tulevastele juhtidele.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/FOX

32. Mis on juhtimine? : kuidas see käib ja miks see peaks kõiki huvitama / Joan Magretta ja Nan
  Stone
  Tallinn : Pegasus, c2003, lk 235.

  Käesolev raamat võtab kokku kogu juhtimisalase teadmise ja ei tugine ainult ühel teoorial või
  moeröögatusel. See raamat langetab salapära eesriide juhtimiselt ja näitab, kuidas tõhusad
  organisatsioonid saavutavad paremaid tulemusi.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/MAG

33. Moodne firma : [ülesehitus, strateegia, töötajate motiveerimine] / John Roberts
  Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006, lk 261.

  Teos aitab leida vastuseid küsimusele, kas laieneda uutesse valdkondadesse või
  kontsentreeruda põhitegevusele, kas anda allastmejuhtidele suurem tegutsemisvabadus või
  töötada välja selged käsuliinid, kas kontserni kuuluvad ettevõtted peaksid olema üksteisega
  kindlalt seotud või tegutsema sõltumatult jms. See on raamat eduka organisatsiooni
  kujundamisest.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 658/ROB
34. Muudatuste juhtimine ja õppiv organisatsioon / Ruth Alas
  Tallinn : Külim, 2002, lk 143.

  Tegemist on raamatuga neile, kel juhtimise põhitõed ja mõisted juba omandatud. Muudatused
  juhtimise ja organisatsioonilise õppimise teooriaid illustreerivad uuringute tulemused Eesti
  ettevõtetes. Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli poolt autori juhtimisel läbiviidud
  uuringud käsitlevad töötajate hoiakuid, organisatsioonikultuuri omadusi, organisatsioonilist
  õppimist ja muudatuste läbiviimise kulgu. Rahvusvaheliste uurimusprojektide raames tehtud
  uuringud eestvedamise ja töörahulolu kohta annavad võimaluse võrrelda Eesti ettevõtetes
  saadud tulemusi teiste riikide tulemustega.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/ALA

35. Organisatsioon ja juhtimine / Raoul Üksvärav
  Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, c2008, lk 592.

  Raamat koosneb kolmest osast: esimeses osas tuuakse ära eeldused ja toimingud, et
  organisatsioon ülepea käivituks ning juhtimine temas aset leiaks. Teine osa hõlmab
  organisatsiooni igapäevast edukat talitlemist tagavaid tegevusi ning juhi osa nendes. Kolmas
  osa pühendatud jooksvast uurimistööst ja praktikast tuleneva teabe, samuti mõne
  tulevikusuunitlusega probleemi käsitlemisele.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/ÜKS

36. Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris : õpik rakenduskõrgkoolidele / Anne Valk
  Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2003, lk 291.

  Raamatus vaheldub teoreetiline materjal praktiliste näidetega ning on illustreeritud
  väljavõtetega avaliku sektori tippjuhtidega läbiviidud intervjuudest. Mõistete ja seoste parema
  omandamise eesmärgil on õpikus hulgaliselt erinevaid ülesandeid ja juhtimisalaseid kaasusi.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/VAL

37. Organisatsiooni juhtimine / Jonathan Bowyer, Arthur Murphy, Paola Bortini, Rosa Gallego
  Tallinn : Euroopa Noored Eesti büroo : Haridus- ja Teadusministeerium, 2005.

  Raamat käsitleb juhtimist noorsootöös.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 374/ORG
38. Organisatsiooni metafoorid / Gareth Morgan
  Tallinn : Eesti Päevaleht, c2008, lk 527.

  Käesolev teos on praktiline käsiraamat õpetajatele, administraatoritele, strateegidele ja
  visionääridele. See on üks sügavamaid ja targemaid raamatuid, mis organisatsioonidest on
  kirjutatud.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/MOR

39. Organisatsioonikäitumine : üksikisik,     rühm   ja  organisatsioon   /  Ian  Brooks
  Tallinn : Tänapäev, c2008, lk 344.

  Organisatsioonikäitumine pakub lühikest, valikulist ja konkreetset sissejuhatust valdkonda.
  Sisaldades viiteid kaasaegsetele teooriatele ja uurimustööle, annab see ülevaate käitumisest
  üksikisiku, rühma meeskonna ning lõpuks ka organisatsiooni tasandil. Küsimused iga peatüki
  järel julgustavad andma kriitilisi hinnanguid mõjukatele teooriatele, rikkalikud juhtumiuuringud
  ja näited elust aitavad teooriat rakendada praktikasse.

  Raamat on mõeldud neile, kes õpivad ärijuhtimist bakalaureuse- või magistriõppekava osana,
  täiendkoolituse või kvalifikatsiooni tõstmise kursuse läbijatele ning kõigile teistele, kes tunnevad
  huvi organisatsiooni- ning juhtimisteooriate vastu.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/BRO

40. Transformatsioon : uuenemise teejuht : muutu koos oma organisatsiooniga! / Stephen K.
  Hacker, Marta C. Wilson ja Cindy S. Schilling
  Tallinn : Eesti Kvaliteediühing, 2006, lk 262.

  Selleks, et tänapäeva maailmas ellu jääda, peavad organisatsioonid olema suutelised end
  uuendama - transformeeruma. Tegemist on taassünni protsessiga, mis tähendab, et me
  loobume vanadest harjumustest ja oleme valmis astuma uude ja ebakindlasse maailma.
  Tulemuseks on uue eluviisi avastamine, milles kõik vana ja tuntud ei lähe kaduma, kuid
  avastatakse uus potentsiaal. Transformatsioon nõuab kõigepealt oma taju muutmist, seejärel
  mõtlemise ja lõpetuseks tegevuse muutmist.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/HAC

41. Valutud muutused : kuidas saada juhina üle algatuste üleküllusest, kaosest organisatsioonis
  ja töötajate läbipõlemisest / Eric Abrahamson
  Tartu : Hermes, c2008, lk 238.

  Raamat käsitleb, kuidas saada juhina üle algatuste üleküllusest, kaosest organisatsioonis ja
  töötajate läbipõlemisest.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/ABR
42. Viie distsipliini käsiraamat : [strateegiad ja vahendid õppiva organisatsiooni loomiseks] /
  Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts
  Tartu : Fontese Kirjastus, 2003 ([Tallinn : Ühiselu]), 523 lk. : ill. ; 22 cm.

  Käesolev teos sisaldab strateegiad ja vahendid õppiva organisatsiooni loomiseks. Käsiraamat
  keskendub viiele valdkonnale, mida on vaja õppiva organisatsiooni loomiseks.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/VII

43. Viis põhjust, miks meeskonnad ei toimi : lugu juhtimisoskustest / Patrick Lencioni
  Tallinn : Pegasus, c2008, lk 237.

  Raamatus pakub Patrick Lencioni loo ettevõtte ja meeskondade juhtimise põnevast, kuid
  keerukast tööst. Jutustuse kestel näitab autor viis põhjust, miks meeskonnad ei toimi, esitades
  oma teooria sellest, miks töörühmad – ka kõige paremad neist – mõnikord raskustesse satuvad.
  Ta toob välja mudeli ja sammud, mida sageli esinevate takistuste ületamiseks kasutada ning
  mille abil arendada välja ühtne ja tõhusalt toimiv meeskond.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/LEN

44. Väärtushoiakutel   põhinev   juhtimine  /  Ken   Blanchard,   Michael   O'Connor
  Tartu : Elmatar, 2004, lk 134.

  Käesolevas raamatus näidatakse, kuidas organisatsioonid saavad pühenduda äriajamisele viisil,
  mis võimaldab kõigil osapooltel – omanikel/aktsionäridel, töötajatel, klientidel ja teistel –
  võitjaks jääda.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 65/BLA

45. Äriline mõtlemine : kuidas juhtida enda ja oma alluvate mõttetööd? / Dave Marcum, Steve
  Smith, Mahan Khalsa
  Puhja : Väike Vanker, c2005, lk 256.

  Teose autorid leiavad, et enamik inimesi teeb masinlikult äri, järgides oma mugavat vana
  süsteemi, tehes "oma tööd", samas kui vähesed edukad muudavad mõtlemist - mõeldes
  äriliselt. Raamatus kinnitatakse, et selleks, et organisatsioon oleks edukas, on vaja igaühel
  mõelda nagu peadirektoril. "Ärilisest mõtlemisest" võib lugeda mõtteid ja juhiseid, kuidas oleks
  võimalik endas ärilist mõtlemist arendada ja kuidas seda töötajateni viia.

  Kohaviit Tallinna Keskraamatukogus: 658/MAR

                                 Koostaja:
                                 Liisi Nokkur
                                 Eestikeelse kirjanduse osakonna
                                 pearaamatukoguhoidja
                                 Märts 2010

								
To top