COLUMBIA +5% baranej krvi - DOC by KLeE77P

VIEWS: 5 PAGES: 17

									       Rehydrated culture media            Product catalogue
AGRÁRNA SPOLOČNOSŤ, s.r.o.       Tel: 041-5983651, 5003555-6
Sídlo: 038 52 Sučany 1259        Fax: 041-5983650
Divízia živných pôd: 01322 Rosina 169  e-mail: zivnepody@stonline.sk
                    www.agar.sk
                Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
               Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Index:
AGAR for cultivation of Bordetella pertussis ....................................................................................................... 4
AGAR for cultivation of Campylobacter jejuni 2 ................................................................................................... 4
AGAR for the cultivation of Helicobacter pylori ................................................................................................... 4
AGAR for the cultivation of Helicobacter pylori 2 ............................................................................................... 4
AGAR with yeast extract ....................................................................................................................................... 4
ANTIMYCOTIC SENSITIVITY TEST AGAR .................................................................................................... 4
BACILLUS CEREUS AGAR .............................................................................................................................. 5
BAIRD PARKER AGAR ....................................................................................................................................... 5
BLOOD AGAR 1,2% ............................................................................................................................................ 5
BLOOD AGAR 1,8% ............................................................................................................................................. 5
BPLS AGAR (USP) ............................................................................................................................................... 5
BRAIN HEART INFUSION AGAR ...................................................................................................................... 6
BRILLIANT GREEN AGAR ............................................................................................................................... 6
BUFFERED PEPTONE WATER .......................................................................................................................... 6
CASMAN AGAR .................................................................................................................................................. 6
CASMAN AGAR with antibiotics ........................................................................................................................ 6
CASO AGAR (TRYPTIC SOYA AGAR) ............................................................................................................ 7
CIN AGAR ............................................................................................................................................................. 7
CLAUBERG AGAR ............................................................................................................................................. 7
C.L.E.D. AGAR .................................................................................................................................................... 7
COLUMBIA +5% sheep blood ............................................................................................................................. 7
CHOCOLATE AGAR basic................................................................................................................................... 8
CHOCOLATE AGAR with Bacitracin and Vancomycin ..................................................................................... 8
CHOCOLATE AGAR for the cultivation of Campylobacter jejuni ...................................................................... 8
CHOCOLATE AGAR for cultivation of Helicobacter pylori ............................................................................... 8
DESOXYCHOLATE-CITRATE-LACTOSE AGAR ............................................................................................ 9
EDWARDS AGAR ............................................................................................................................................... 9
ENDO AGAR ......................................................................................................................................................... 9
GASSNER AGAR ................................................................................................................................................. 9
GO AGAR (Neisseria agar) .................................................................................................................................... 9
GO AGAR with antibiotics .................................................................................................................................. 10
HTM AGAR (Haemophilus Test Medium) .......................................................................................................... 10
HTM AGAR 2 (Haemophilus Test Medium) ...................................................................................................... 10
KARMALI AGAR ( Campylobacter Agar ) ........................................................................................................ 10
KEB AGAR .......................................................................................................................................................... 10
LES – ENDO AGAR ........................................................................................................................................... 11
MAC CONKEY AGAR with crystal violet ......................................................................................................... 11
MAC CONKEY SORBITOL AGAR ................................................................................................................... 11
MALT-EXTRACT AGAR .................................................................................................................................. 11
MALT-EXTRACT BROTH ................................................................................................................................ 11
MANNITOL – SALT AGAR ............................................................................................................................... 11
MUELLER-HINTON AGAR .............................................................................................................................. 12
MUELLER – HINTON AGAR with blood .......................................................................................................... 12
MUELLER- HINTON BROTH ........................................................................................................................... 12
MULLER – KAUFFMANN MEDIUM .............................................................................................................. 12
NUTRIENT AGAR No.2 .................................................................................................................................... 12
NUTRIENT BROTH No.2 ................................................................................................................................... 13
PALCAM MEDIUM ........................................................................................................................................... 13
PERFRINGENS AGAR ...................................................................................................................................... 13
Plate count agar (GTK)......................................................................................................................................... 13
Plate Count Skim Milk agar (GTK-M) ................................................................................................................. 13
PSEUDOMONAS AGAR (Cetrimid – Agar) ..................................................................................................... 13
R2A AGAR ......................................................................................................................................................... 14
SABOURAUD AGAR I. ...................................................................................................................................... 14
SABOURAUD AGAR II. With chloramphenicol .............................................................................................. 14
SABOURAUD AGAR III. with chloramphenicol and cycloheximid ................................................................. 14
SABOURAUD BROTH ....................................................................................................................................... 14
SELENITE MEDIUM .......................................................................................................................................... 14


                                          2
                Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
               Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

SCHAEDLER AGAR .......................................................................................................................................... 15
SCHAEDLER BROTH ....................................................................................................................................... 15
SIMMONS – CITRATE AGAR .......................................................................................................................... 15
SLANETZ - BARTLEY AGAR ......................................................................................................................... 15
TERGITOL – 7 AGAR ....................................................................................................................................... 15
TERGITOL – 7 AGAR - MODIFIC ................................................................................................................... 16
THIOGLYCOLLATE BROTH ........................................................................................................................... 16
UREA AGAR ...................................................................................................................................................... 16
V AGAR (Agar with human blood) .................................................................................................................... 16
VRBL ................................................................................................................................................................... 16
XLD AGAR.......................................................................................................................................................... 17
Yeast Glucose chloramphenicol agar (GKCH)..................................................................................................... 17


Customers can choose volume of media in bottles and tubes, composition of rehydrated media.
We are looking forward to your suggestions.
                                          3
            Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
           Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

AGAR for cultivation of Bordetella pertussis         Application: Medium for the selective isolation of
Product code: 178 (20 plates)                 Helicobacter pylori.

Composition (g/litre)                     Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Beef extract …………………………... ….        10,0       Expiration: 1 month
Peptone from gelatine…………………….        10,0
Sodium chloride…………………………..         5,0
Starch……………………………………...           10,0
Niacin ……………………………………..           0,001      AGAR for the cultivation of Helicobacter
Charcoal……………………………...……           4,0       pylori 2
Agar ……………………………………….            12,0
                               Product code: 171 (20 plates)
Bordetella selective supplement
                               Composition (g/litre)
       Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
                               Meat peptone...……… ……………………         10,0
Application: Medium for the cultivation of Bordetella
                               Beef extract…...…………………………...        10,0
pertussis.
                               Sodium chloride…………………………...         5,0
                               Agar ……………………………………….            12,0
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Horse blood ……………………………….          70ml
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                               Cefsulodin ………………………………..          15 mg
Expiration: 1 month
                               Trimethoprim …………………………….          5 mg
                               Vancomycín ………………………………           10 mg

                                      Final pH (25ºC) = 7,5 ± 0,2
AGAR for cultivation of Campylobacter jejuni 2
Product code: 169 (20 plates)                 Application: Medium for the selective isolation of
                               Helicobacter pylori.
Composition (g/litre)
                               Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Meat peptone ..……… ……………………         10,0       Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Beef extract …...…………………………         10,0       Expiration: 1 month
Sodium chloride…………………………...         5,0
Agar ……………………………………….            12,0
Horse blood ……………………………….          70ml
Cefalotin …………………………………..          15 mg
Polymyxin B ……………………………...          2.500 m.j.
                               AGAR with yeast extract
                               Product code: 312 (5 tubes x 20ml)
Trimethoprim …………………………….          5 mg
                                      405 (12 bottles x 100ml)
Vankomycin ………………………………           10 mg
                               Composition (g/litre)
       Final pH (25ºC) = 7,5 ± 0,2
                               Tryptone………………………………….            6,0
Application: Medium for the selective isolation of
                               Yeast extract………………………………          3,0
Campylobacter jejuni.
                               Agar………………………………………..            10,0-20,0
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                                       Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Expiration: 1 month
                               Application: Medium for the enumeration of the total
                               aerobic flora of food products.

                               Package: 5 tubes x 20 ml
AGAR for the cultivation of Helicobacter pylori            12 bottles x 100 ml
Product code: 170 (20 plates)                 Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                               Expiration: 1 month
Composition (g/litre)

Brucella agar ……………………………...         45,2
Horse blood ……………………………….          100 ml      ANTIMYCOTIC SENSITIVITY TEST AGAR
Vancomycin……………………………….           10 mg      Product code: 166 (20 plates)
Trimetoprim ………………………………           5 mg
Cefsulodin ………………………………...          5 mg
                               Composition (g/litre)
Amfotericin ……………………………….          5 mg
                               Casein hydrolyzate ………………………..        19,0
        Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
                               Yeast extract………………………………          10,0
                               Glucose …………………………………...           20,0                             4
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Sodium citrate .……………………………         10,0       Expiration: 2 months
Disodium phosphate…………………..….        1,0
Agar ……………………………………….            25,0

       Final pH (25ºC) = 6,6 ± 0,2           BLOOD AGAR 1,2%
                               Product code: 118 (20 plates)
Application: Medium for studying the sensitivity of
microorganisms to antimycotics by diffuse disc method.    Composition (g/litre)

Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 Special blends of peptones……..………...    23,0
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark               Starch……………………………..……….           1,0
Expiration: 1 month                      Sodium chloride…..………………………         5,0
                               Agar………………..……………………...           12,0
                               Sheep blood.……...…………………….....       50 ml

                                      Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2
BACILLUS CEREUS AGAR
Product code: 139 (20 plates)
                               Application: Medium for microbiological control of
                               pharmaceutical products.
Composition (g/litre)
                               Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Meat extract……………………………….          1,0
                               Storage: +2 až +8 ºC
Mannitol…………………………………            10,0
                               Expiration: 75 days
Sodium chloride………………………….          2,0
Magnesium sulphate………………………         0,1
Disodium phosphate………………………         2,5
Monopotassium phosphate……….………        0,25
Sodium pyruvate…………………………..         10,0
                               BLOOD AGAR 1,8%
                               Product code: 119 (20 plates)
Bromthymol blue………………………….          0,12
Agar……………………………………….             15,0
Egg yolk emulsion ………………………..        25 ml      Composition (g/litre)
Polymyxin B ……………………………...          100.000 IU
                               Special blends of peptones……..………...    23,0
                               Starch……………………………..……….           1,0
        Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
                               Sodium chloride…..………………………         5,0
                               Agar………………..……………………...           18,0
Application: Medium for the enumeration, detection and
                               Sheep blood.……...…………………….....       50 ml
isolation of Bacillus cereus in food.
                                      Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC
                               Application: Medium for microbiological control of
Expiration: 2 months
                               pharmaceutical products.

                               Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Storage: +2 až +8 ºC
BAIRD PARKER AGAR                       Expiration: 75 days
Product code: 126 (20 plates)

Composition (g/litre)

Tryptone………………………………….            10,0       BPLS AGAR (USP)
Meat extract...…………………………….         5,0       Product code: 127 (20 plates)
Yeast extract.......…………………..……..      1,0
Glycerol…………………………………..           12,0       Composition (g/litre)
Sodium pyruvate…………………………..         10,0
Lithium chloride………………………….         5,0       Meat peptone..…………………………….         5,0
Agar………………………………………..            20,0       Peptone from casein………………………        5,0
Egg yolk tellurite emulsion ……………….     50 ml      Sodium chloride……………………….…..        3,0
Sulfamethazine                50 ml      Lactose………………………………….…           10,0
                               Phenol red…….…………………………...         0,018
        Final pH (25ºC) = 7,0 ± 0,2          Brilliant green……………………………..        0,0125
                               Yeast extract........…………………………       3,0
Application: Medium for the isolation and enumeration     Sucroze…………………………………….           10,0
of Staphylococcus aureus in food and pharmaceutical      Agar…………………………………….….            13,0
materials.
                                      Final pH (25ºC) = 6,9 ± 0,2
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC                             5
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Application: Selective medium for the isolation of      BUFFERED PEPTONE WATER
Salmonella and Shigella from pathological materials.     Product code: 306 (5 tubes x 10ml)
                                      501 (6 bottles x 100ml))
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC                     Composition (g/litre)
Expiration: 2 months
                               Proteose peptone…………….……..……         10,0
                               Sodium chloride………………………….          5,0
                               Disodium phosphate..……….…..……….        3,5
BRAIN HEART INFUSION AGAR                   Monopotassium phosphate ..........….…....   1,5
Product code: 164 (20 plates)
                                       Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
Composition (g/litre)
                               Application: Medium for the non-selective enrichment of
Brain Heart infusion……..……………….       8,0       bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from
Peptone……….. ………………………...          5,0       foodstuffs and other materials.
Casein hydrolysate……….……………...        16,0
Sodium chloride………………………….          5,0       Package: 5 tubes x 10ml
Dextrose ………………………………….           2,0            6 bottles x 500ml
Disodium phosphate.……………………         2,5       Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Agar ………………………………………             13,5       Expiration: 1 month
Sheep blood ……………………………….          100 ml

       Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
                               CASMAN AGAR
Application: Medium for the anaerobic cultivation of     Product code: 167 (20 plates)
microorganisms.
                               Composition (g/litre)
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark               Casein peptone... ………………………….         11,5
Expiration: 2 months
                               Meat peptone ...……………………………          5,0
                               Yeast extract ………………………...……         3,5
                               Beef extract ……………………………….          3,0
                               Nicotinamide………………………………           0,05
BRILLIANT GREEN AGAR                     p-Aminobenzoic acid……………….……..        0,05
Product code: 140 (20 plates)                 Dextrose …………………………………..           0,5
       205 (12 bottles x 180ml)            Starch……………………………………...            1,0
                               Sodium chloride…………………………..          5,0
Composition (g/litre)                     Agar ……………………………………….             13,5
                               Sheep blood………………………………..           50 ml
Proteose peptone..……………………...…        10,0
Yeast extract........…………………………       3,0               Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2
Lactose……………………………………            10,0
Sucrose…………………………………...           10,0       Application: Medium for the cultivation of fastidious
Sodium chloride………………………….          5,0       pathogenic organisms, such as Haemophilus influenzae
Phenol red.........…….………………….…       0,08       and Neisseria gonorrhoeae from clinical materials.
Brilliant green……………………………..         0,0125
Agar……………………………………….             12,0       Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Sodium sulphaacetamine………………….        1g        Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Sodium mandelate…………………………          0,25       Expiration: 2 months
        Final pH (25ºC) = 6,9 ± 0,2

Application: Medium for the selective isolation and      CASMAN AGAR with antibiotics
identification of E.coli and other faecal coliform      Product code: 168 (20 plates)
organisms in water, milk and dairy.
                               Composition (g/litre)
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
     12 bottles x 180ml                 Casein peptone... ………………………….         11,5
Storage: +2 až +8 ºC , in the dark
                               Meat peptone ...……………………………          5,0
Expiration: 1 month
                               Yeast extract ………………………...……         3,5
                               Beef extract ……………………………….          3,0
                               Nicotinamide………………………………           0,05
                               p-Aminobenzoic acid……………….……..        0,05
                               Dextrose …………………………………..           0,5                             6
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Starch……………………………………...           1,0       Application: Selective medium for the isolation of
Sodium chloride…………………………..         5,0       Yersinia enterocolitica from a variety clinical and non-
Agar ……………………………………….            13,5       clinical specimens.
Sheep blood………………………………..          50 ml
Colistin ……………………………………           7,5 mg      Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Lincomycin ……………………………….           1 mg       Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Trimethoprim ……………………………..          5 mg       Expiration: 2 months
Vankomycin ………………………………           2 mg

       Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2
                               CLAUBERG AGAR
Application: Medium for the cultivation of fastidious
                               Product code: 172 (20 plates)
pathogenic organisms, such as Neisseria gonorrhoeae
from clinical materials.
                               Composition (g/litre)
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Meat peptone … ………………………......        20,0
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                               Sodium chloride…………………………...         5,0
Expiration: 2 months                     L-cystine……………………………….….           0,24
                               Sodium thiosulphate…………………….…        0,43
                               Agar ……………………………………….            15,0
                               Serum ……………………………………..            100 ml
CASO AGAR (TRYPTIC SOYA AGAR)                 1% Potassium tellurite …………………...      3 ml
Product code: 132 (20 plates)
                                      Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
Composition (g/litre)
                               Application: Medium for the selective isolation and
Peptone from soymeal……………………..        5,0
                               differentiation of Corynebacterium diphteriae.
Tryptone……………..…………………...          15,0
Sodium chloride…………………………..         5,0
                               Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Agar………………………………………..            15,0
                               Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
        Final pH (25ºC) = 7,5 ± 0,2
                               Expiration: 1 month

Application: Medium is universal culture medium for
aerobic cultivation.
                               C.L.E.D. AGAR
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 Product code: 135 (20 plates)
Storage: +2 až +8 ºC
Expiration: 2 months                     Composition (g/litre)

                               Bacteriological peptone..……….……….      4,0
                               Beef extract ..…………………….…..….        3,0
CIN AGAR                           Beef peptone….………..………….…..….        4,0
Product code: 155 (20plates)                 L-cystine……………………………..…..          0,128
                               Lactose………………………..….……….           10,0
Composition (g/litre)                     Brothymol blue…………….…..………....        0,02
                               Agar………………………………………..            13,0
Pancreatic digest of gelatin ……………….     10,0
Peptone………………………….………...           5,0               Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2
Meat extract ………………………………          5,0
Yeast extract………………………...…….         2,0       Application: Medium for the isolation, enumeration and
Mannitol ………………………………….           20,0       presumptive identification of microorganisms from urine.
Sodium pyruvate………………………….          2,0
Sodium chloride...…………………………         1,0       Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Magnesium sulfate………………………...        0,001      Storage: +2 až +8 ºC
Sodium desoxycholate.……………………        0,5       Expiration: 2 months
Agar ……………………………………….            12
Crystal violet ……………………………..         0,001
Neutral red ………………………………..          0,03
Cefsulodin ………………………………...          15 mg      COLUMBIA +5% sheep blood
Irgasan …………………………………….           4 mg       Product code: 111 (20 plates)
Novobiocin ……………………………….           2,5 mg
                               Composition (g/litre)
        Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
                               Special blends of peptones……..………...     23,0
                               Starch……………………………..……….           1,0                             7
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Sodium chloride…..………………………         5,0       CHOCOLATE AGAR with Bacitracin and
Agar………………..……………………...           10,0       Vancomycin
Sheep blood.……...…………………….....        50 ml      Product code: 113 (20 plates)

        Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2          Composition (g/litre)

Application: Medium promotes the culture of Gram-       Special blends of peptones……..………...       23,0
positive cocci, notably streptococci, including S.      Starch……………………………..……….              1,0
pneumoniae and permits detection of haemolytic        Sodium chloride…..………………………            5,0
response.                           Yeast extract ……………………………..            5,0
                               Agar ……………………………..……….              10,0
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 Konská krv………………………………..             100,0 ml
Storage: +2 až +8 ºC                     Bacitracin…………..………………….…..            300 mg
Expiration: 75 days                      Vancomycin ………………………………              10 mg

                                       Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2

COLUMBIA + 5% sheep blood and 5% NaCl             Application: Medium for the cultivation and isolation of
Product code: 178 (20 plates)                 Haemophillus. Gram-positive bacteria are inhibited by
                               Bacitracin and Vancomycin, Haemophilus grow in clear
Composition (g/litre)                     culture

Special blends of peptones……..………...     23,0       Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Starch……………………………..……….           1,0       Storage: +2 až +8 ºC
Sodium chloride…..………………………         50,0       Expiration: 3 months
Agar………………..……………………...           10,0
Sheep blood.……...…………………….....        50 ml

        Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2          CHOCOLATE AGAR for the cultivation of
                               Campylobacter jejuni
Application: Medium promotes the culture of Gram-       Product code: 163 (20 plates)
positive cocci, notably streptococci and inhibites
sneaking growth of Proteus.                  Composition (g/litre)
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Casein hydrolysate……….………………..          12,0
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                               Peptone ………… ………………………...             5,0
Expiration: 2 months                     Yeast extract …… ………………………..           3,0
                               Beef extract … …………………………...           3,0
                               Sodium chloride..…………………………            5,0
                               Starch ...…………………………………..             1,0
CHOCOLATE AGAR basic                     Glucose.…………………………………..              1,0
Product code: 112 (20 plates)                 Sodium thiosulphate……………………….           0,1
                               Agar ………………………………………               15,0
Composition (g/litre)                     Horse blood……………………………….             100 ml
                               Cefalotin …………………………………..             15 mg
Special blends of peptones……..………...     23,0       Polymyxin B ……………………………...            2.500 m.j
Starch……………………………..……….           1,0       Trimethoprim ……………………………..            5 mg
Sodium chloride…..………………………         5,0       Vancomycin ………………………………              10 mg
Yeast extract ……………………………..         5,0       Amfotericin ……………………………….             2 mg
Agar………………..……………………...           10,0
Horse blood.……...…………………….....        100 ml             Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2

        Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2          Application: Medium    for  the  selective   isolation
                               Campylobacter jejuni.
Application: Medium for the isolation of gonococci,
meningococci. Chocolate agar is mainly recommended      Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
for isolation of pathogenic Neisseria and Haemophilus.    Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                               Expiration: 2 months
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC
Expiration: 3 months
                               CHOCOLATE AGAR for cultivation of
                               Helicobacter pylori
                               Product code: 149 (20 plates)

                               Composition (g/litre)                             8
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

                               Application: Medium for the selective isolation
Special blends of peptones……..………...    23,0       Streptococcus agalactiae and other streptococci.
Starch……………………………..……….           1,0
Sodium chloride…..………………………         5,0        Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Agar ……………………………………….            10,0       Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Horse blood...……………………………..         100 ml      Expiration: 21 month
Cefsulodin…………………………………           5 mg
Vancomycin ………………………………           10 mg
Trimethoprim …………………………….          5 mg
Amfotericin B …………………………….         5 mg       ENDO AGAR
                               Product code: 122 (20 plates)
       Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
                               Composition (g/litre)
Application: Medium for the selective cultivation of
Helicobacter pylori.
                               Peptone…………………………………....           10,0
                               Lactose…………………………………….            10,0
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Dipotassium phosphate………….………...       3,5
Storage: +2 až +8 ºC
                               Sodium sulphite…………………………...         2,5
Expiration: 1 month                      Agar………………………………………..            12,0
                               Basic fuchsin....……………………………         4 ml

                                       Final pH (25ºC) = 7,5 ± 0,2
DESOXYCHOLATE-CITRATE-LACTOSE
AGAR                             Application: Selective culture medium for the detection
Product code: 117 (20 plates)                 and isolation of E.coli and coliform bacteria in various
                               materials.
Composition (g/litre)
                               Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Bacteriological peptone...……..……….….    5,0        Storage: +2 až +8 ºC
Meat extract...…………………………….         5,0        Expiration: 2 months
Sodium citrate……………………………..         8,5
Sodium thiosulphate.………………..….…       5,4
Ferric citrate.……………………………...        1,0
Sodium desoxycholate…………………….        5,0        GASSNER AGAR
Lactose…………………………………….           10,0       Product code: 129 (20 plates)
Neutral red.........….…………..…………...     0,02
Agar..………………………………………            12,0       Composition (g/litre)

       Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2           Peptone……..….……………………….....         4,0
                               Sodium chloride…………………………...         5,0
Application: Selective medium for the detection and      Lactose………………………………….…            43,0
enumeration of Salmonella and Shigella. Growth of       Water blue…………………………..….…          0,62
Gram-positive cocci is inhibited.               Metachrome yellow…………………….....        1,25
                               Agar……………………………………….             13,0
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC                            Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
Expiration: 3 months
                               Application: Medium for the detection and isolation of
                               pathogenic Enterobacteriaceae in food and other
                               materials.
EDWARDS AGAR
Product code: 165 (20 plates)                 Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Storage: +2 až +8 ºC
Composition (g/litre)                     Expiration: 2 months

Meat extract ... ……………………………        10,0
Beef extract .... …………………………...       10,0
Aesculin...…………………………………          1,0        GO AGAR (Neisseria agar)
Sodium chloride…………………………..         5,0        Product code: 154 (20 plates)
Thalium sulfide..………………………….        0,33
Crystal violet …..…………………………        0,0013      Composition (g/litre)
Agar ………………………………………            15,0
Sheep blood………………………………..          50 ml       Peptone ………………………….………...          7,5
                               Casein hydrolysate …………………….....       7,5
       Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2           Starch……………………………………...           1,0
                               Dipotassium phosphate…………………...       4,0                             9
                Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
                Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Monopotassium phosphate………………...                1,0
Sodium chloride…………………………..                   5,0      HTM AGAR 2 (Haemophilus Test Medium)
Agar ……………………………………….                      12,0     Product code: 174 (20 plates)
Sheep blood………………………………..                    50 ml
                                       Composition (g/litre)
          Final pH (25ºC) = 7,02± 0,2
                                       Mueller – Hinton agar …………………….       38,0
Application: Medium for the cultivation of Haemophilus            Yeast extract……………………….………          5,0
and pathogenic Neisseria.                           NAD ………………………………………             15 mg
                                       Hemin ……………………………………..            15 mg
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark                              Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
Expiration: 2 months
                                       Application: Medium for studying the sensitivity of
                                       Haemophilus influenzae to antibiotics.

GO AGAR with antibiotics                           Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Product code: 168 (20 plates)                         Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                                       Expiration: 2 months
Composition (g/litre)
Peptone…………………………. ……...…                    7,5
Casein hydrolysate …………………….....                7,5
Starch……………………………………...                     1,0      KARMALI AGAR ( Campylobacter Agar )
Dipotassium phosphate…………………...                 4,0      Product code: 157 (20 plates)
Monopotassium phosphate………………...                1,0
Sodium chloride…………………………..                   5,0      Composition (g/litre)
Agar ……………………………………….                      12,0
Sheep blood………………………………..                    50 ml
                                       Peptone…………………………………….            23,0
Colistin ……………………………………                     7,5 mg
                                       Starch……………………………………...           1,0
Lincomycin ………………………………                     5,0 mg
                                       Sodium chloride…………………………..         5,0
Trimethoprim …………………………….                    5,0 mg
                                       Charcoal ......……………………………...        4,0
Vankomycin ………………………………                     2,0 mg
                                       Agar ……………………………………….            10,0
Amfotericin .................................................  2,0 mg
                                       Hemin ……………………………………..            0,032
                                       Sodium pyruvate………………………….          0,1
           Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
                                       Cefoperazon ………………………………           0,032
                                       Vancomycin.………………………………           0,02
Application: Medium for the isolation and cultivation of
                                       Cycloheximid ……………………………..          0,1
pathogenic Neisseria.
                                               Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                                       Application: Medium for the selective isolation of
Expiration: 2 months
                                       Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from
                                       clinical and non-clinical materials.

                                       Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
HTM AGAR (Haemophilus Test Medium)                      Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Product code: 156 (20 plates)                         Expiration: 2 months

Composition (g/litre)

Mueller – Hinton agar …………………….                 38,0     KEB AGAR
Yeast extract………………………...…….                  5,0      Product code: 161 (20 plates)
Horse blood………………………………..                    50 ml
NAD ………………………………………                       15 mg     Composition (g/litre)
Hemin ……………………………………..                     15 mg
                                       Casein hydrolysate ……………………….        15,0
           Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2               Tryptone – casein – soy broth…………….     5,0
                                       Sodium chloride…………………………...         5,0
Application: Medium for studying the sensitivity of              Agar ……………………………………….            20,0
Haemophilus influenzae to antibiotics.                    Yeast extract ………………………...…….        5,0
                                       Sheep blood………………………………..          50 ml
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                         Kanamycin ………………………………..           100 mg
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark                       Vancomycin ………………………………           7,5 mg
Expiration: 2 months
                                               Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2
                                     10
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Application: Medium for the anaerobic cultivation of      MAC CONKEY SORBITOL AGAR
Bacteroides sp..                        Product code: 160 (20 plates)

Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 Composition (g/litre)
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Expiration: 1 month                      Peptones…………………………………..                   20,0
                                Sorbitol ……………………………………                   10,0
                                Bile salt.....………………………………...                1,5
                                Neutral red..........………………………….              0,03
LES – ENDO AGAR                        Crystal violet.......…………………………               0,001
Product code: 146 (20 plates)                 Sodium chloride..........................................  5,0
                                Agar ……………………………………….                    15,0
Composition (g/litre)
                                         Final pH (25ºC) = 7,1 ± 0,2
Yeast extract………………………....……         1,2
Tryptone………………………….………            53,7       Application: Selective medium for the detection of
Tiopeptone……………………………….           3,7        Escherichia coli 0157.
Tryptose…………………………….……..           7,5
Lactose…..…………………………….…..          9,4        Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Potassium hydrogen phosphate……………      3,3        Storage: +2 až +8 ºC
Dipotassium hydrogen phosphate……….      1,0        Expiration: 2 months
Sodium chloride………………………….          3,7
Sodium deoxycholate…………………...…        0,1
Sodium lauryl sulfate…………….……….       0,05
Sodium sulfite…………………………….          1,6        MALT-EXTRACT AGAR
Fuchsin …………………………………...           0,8        Product code: 142 (20 plates)
Agar………………………………………..            15,0
96% Ethanol ………………………………           20 ml       Composition (g/litre)

        Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2           Malt extract………………………………..                 30,0
                                Mycological peptone…………………..                5,0
Application: Medium for the selective isolation and      Agar………………………………………..                    15,0
enumeration of coliform bacteria in water by the
membrane filtration technique.                          Final pH (25ºC) = 5,6 ± 0,2

Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 Application: Medium for the detection, isolation and
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark               enumeration of fungi, particularly yeasts and moulds in
Expiration: 1 month                      various materials

                                Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                                Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
MAC CONKEY AGAR with crystal violet              Expiration: 1 month
Product code: 114 (20 plates)

Composition (g/litre)
                                MALT-EXTRACT BROTH
Bacteriological peptones..…..…………….     20,0       Product code: 402 (12 bottles x 100ml)
Bile salt…………………………………...          1,5
Sodium chloride………………………..…         5,0        Composition (g/litre)
Lactose………………………..…………..           10,0       Malt extract……………………………..…                 17,0
Neutral red…….…………………………..          0,03
Crystal violet…..………………………….         0,001                Final pH (25ºC) = 4,8 ± 0,2
Agar……..…………………………………            15,0
                                Application: Medium for the detection, isolation and
        Final pH (25ºC) = 7,1 ± 0,2           enumeration of fungi, particularly yeasts and moulds in
                                various materials
Application: Medium for the isolation of enterobakteria
in clinical material and enumeration enterobacteria in     Package: 12 bottles x 100 ml
food and water. Gram-positive cocci are inhibited by      Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
crystal violet.                        Expiration: 1 month

Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC
Expiration: 3 months                      MANNITOL – SALT AGAR
                                Product code: 136 (20 plates)
                             11
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Composition (g/litre)
                               Composition (g/litre)
Bacteriological peptone…………………..       10,0
Beef extract......……………………………        1,0       Infusion from beef meat ...………………..              6,0
Sodium chloride…………………….……..         75,0       Casein hydrolysate.....…………………….               17,5
Mannitol…………………………………..           10,0       Starch………………………….………….                    1,5
Phenol red……….……..………………….          0,025
Agar………………………………………..            15,0                 Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2

        Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2          Application: Medium for testing the sensitivity of
                               clinically important pathogens towards antibiotics.
Application: Medium for the selective isolation and
enumeration of staphylococci from clinical and other     Package: 5 tubes x 10ml
materials.                          Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
                               Expiration: 1 month
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC , in the dark
Expiration: 2 months
                               MULLER – KAUFFMANN MEDIUM
                               Product code: 303 (5 tubes x 10ml)

MUELLER-HINTON AGAR                      Composition (g/litre)
Product code: 115 (20 plates)
                               Peptone from soya………………………..                 2,3
Composition (g/litre)                     Tryptone……………..…………………....                  7,0
                               Sodium chloride…………………………..                  2,3
Infusion from 300 g beef meat                 Calcium carbonate...………………………                 25,0
Casein hydrolysate...........……...………….   17,5       Sodium thiosulfate………………………..                 40,7
Starch................………………………..….     1,5       Oc bile.......……………………………….                  4,75
Agar…..………….…………..………….…           10,0       Brilliant green ...........................................  0,01
                               Iodine+Potassium iodide solution……….             20 ml
        Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2

Application: Medium for studying the sensitivity of               Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0, 2
bacteria to antibiotics.
                               Application: Medium for the selective enrichtment of
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 salmonellae from various materials.
Storage: +2 až +8 ºC
Expiration: 45 days                      Package: 5 tubes x 5 ml
                               Storage: +2 až +8 ºC
                               Expiration: 1 month

MUELLER – HINTON AGAR with blood
Product code: 148 (20 plates)
                               NUTRIENT AGAR No.2
Composition (g/litre)                     Product code: 143 (20 plates)
                                      208 (12 bottles x 180 ml)
Infusion from 300 g beef meat
Casein hydrolysate...........……...………….   17,5       Composition (g/litre)
Starch................………………………..….     1,5
Agar…..………….…………..………….…           10,0       Meat extract…………………….…………                   10,0
Sheep blood………………………………..          50 ml      Peptone…………………………………...                    10,0
                               Sodium chloride………………………….                  5,0
        Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2          Agar………………………………………..                     15,0

Application: Medium for studying the sensitivity of                Final pH (25ºC) = 7,3 ± 0,2
bacteria to antibiotics.
                               Application: Universal medium for cultivating less
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 fastidious microorganisms.
Storage: +2 až +8 ºC
Expiration: 45 days                      Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
                               Storage: +2 až +8 ºC
                               Expiration: 3 months

MUELLER- HINTON BROTH
Product code: 308 (5 tubes x 10ml)                             12
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

NUTRIENT BROTH No.2
Product code: 309 (5 tubes x 10ml)                     Final pH (25ºC) = 7,6 ± 0,2
       403 (12 bottles x 180 ml)
                               Application: Medium for the isolation and enumeration
Composition (g/litre)                     of vegetative and spore forms of Clostridium perfringens.

Meat extract....……………………….……         10,0       Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Peptone…………………………………..            10,0       Storage: +2 až +8 ºC
Sodium chloride………………………….          5,0       Expiration: 2 months

        Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2

Application: Universal medium for cultivating less      Plate count agar (GTK)
fastidious microorganisms.                  Product code: 202 (12 bottles x 180ml)

Package: 5 tubes x 10 ml                   Composition (g/litre)
    12 bottles x 100 ml
Storage: +2 až +8 ºC                     Casein hydrolysate ……………………….         5,0
Expiration: 3 months                     Yeast extract……………………….………          2,5
                               Glucose……………………………………             1,0
                               Agar………..………………………………             15,0

PALCAM MEDIUM                                Final pH (25ºC) = 7,0 ± 0,2
Product code: 404 (12 bottles x 100ml)
                               Application: Medium for the determination the total
Composition (g/litre)                     microbial content in milk, dairy product, water and other
                               materials.
Peptone…………………………………...           23,0
Starch……………………………………..            1,0       Package: 12 bottles x 180ml
Yeast extract……………………….... …..        3,0       Storage: 23ºC in the dark
Ammonium iron citrate…………………..        0,5       Expiration: 12 months
D-mannitol………………………………..           10,0
D-glucose………………………………….           0,5
Aesculin…………………………………..           0,8
Lithium chloride…………………………..         15,0       Plate Count Skim Milk agar (GTK-M)
Phenol red…………………….……..……          0,08       Product code: 204 (12 bottles x 180 ml)
Agar………………………………….…….            12,0
Acriflavine………………….…..…….…          5,0 mg      Composition (g/litre)
Ceftacidim ………………………………..          20 mg
Polymixin B ………………………………           10 mg      Casein peptone ………………………........       5,0
                               Yeast extract………………………...….....        2,5
        Final pH (25ºC) = 7,0 ± 0,2          Skim milk………………... ……………….          1,0
                               Glucose …………………………………...           1,0
Application: Selective medium for the detection and      Agar ……………………………………….             10,5
isolation of Listeria monocytogenes from food and
heavily contaminated material from environment.               Final pH (25ºC) = 7,0 ± 0,2

Package: 12 bottles x 100 ml                 Application: Medium for determining the microbial
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark               count in milk and diary products.
Expiration: 1 month
                               Package: 12 bottles x 180 ml
                               Storage: +2 až +8 ºC
                               Expiration: 5 months
PERFRINGENS AGAR
Product code: 141 (20 plates)
       207 (12 bottles x 180 ml)
                               PSEUDOMONAS AGAR (Cetrimid – Agar)
Composition (g/litre)                     Product code: 123 (20 plates)

Peptone from soymeal…………………..…        5,0       Composition (g/litre)
Tryptose…………………………………...           15,0
Yeast extract……………………………....         5,0       Gelatin peptone…………………….. …….         16,0
Ammonium iron citrate……………………        1,0       Tryptone………………………………….            10,0
Sodium disulfite…………………………..         1,0       Potassium sulphate………………….…..…        10,0
Agar………………………………………..            15,0       Magnesium chloride……………………….         1,0
D-cycloserin ………………………………          400 mg      Agar………………………………………..             11,0                             13
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Glycerol……………………………………            10 ml
Cetrimid……..…………………………….           10 mg      Peptone…………………………………….            11,0
Nalidix acid……………………….……….          15 mg      Glucose …………………………………...           20,0
                               Agar ……………………………………….             12,0
        Final pH (25ºC) = 7,1 ± 0,2          Chloramphenicol……………………..…..         0,5

Application: Medium for the isolation and                  Final pH (25ºC) = 6,0 ± 0,2
differentiation of Pseudomonas aeruginosa from various
materials.                          Application: Medium for the isolation, identification and
                               cultivation of yeasts and moulds.
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC                     Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Expiration: 2 months                     Storage: +2 až +8 ºC
                               Expiration: 3 months


R2A AGAR
Product code: 130 (20 plates)                 SABOURAUD AGAR III. with
                               chloramphenicol and cycloheximid
Composition (g/litre)                     Product code: 153 (20 plates)

Yeast extract………………………....…….         0,5       Composition (g/litre)
Tryptone………………………………….            0,25
Peptone…………………………………..            0,75      Peptones………………………………….            10,0
Dextrose……..……………………….……           0,5       Glucose …………………………………..            20,0
Starch……………………………………             0,5       Agar ……………………………………….             15,0
Dipotassium phosphate………………...….       0,3       Chloramphenicol ………………………….          500 mg
Magnesium sulfate………………………          0,024      Cycloheximid ……………………………..          500 mg
Sodium pyruvate……………………….….          15,0
                                      Final pH (25ºC) = 6,0 ± 0,2
        Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
                               Application: Medium for the isolation of Dermatophytes
Application: Medium for the enumeration of enterococci    and other pathogenic fungi.
in water by membrane filtration.
                               Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 Storage: +2 až +8 ºC
Storage: +2 až +8 ºC                     Expiration: 2 months
Expiration: 1 month


                               SABOURAUD BROTH
SABOURAUD AGAR I.                       Product code: 301 (5 tubes x 5ml)
Product code: 152 (20 plates)
                               Composition (g/litre)
Composition (g/litre)
                               Peptone………..…………………….…           11,0
Peptone..………………………………….            11,0      Glucose………………………………….            20,0
Glucose …………………………………...           20,0
Agar ……………………………………….             12,0             Final pH (25ºC) = 6,0 ± 0,2

        Final pH (25ºC) = 6,0 ± 0,2          Application: Medium for sterility test of pharmaceutical
                               products.
Application: Medium for the isolation of yeasts.
                               Package: 5 tubes x 5 ml
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                 Storage: +2 až +8 ºC
Storage: +2 až +8 ºC                     Expiration: 1 month
Expiration: 3 months


                               SELENITE MEDIUM
SABOURAUD AGAR II. With                    Product code: 311 (5 tubes x 10 ml)
chloramphenicol
Product code: 120 (20 plates)                 Composition (g/litre)
       206 (12 bottles x 180 ml)
                               Tryptone………………………………......          5,0
Composition (g/litre)                     Lactose……..……………………………..           4,0
                             14
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Sodium hydrogen phosphate………………       10,0              Final pH (25ºC) = 7,6 ± 0,2
L-cystine…………………………………..           0,01
Sodium selenite……………………………          4,0 g      Application: Medium for the cultivation of fastidious
                               aerobic and anaerobic microorganisms.
        Final pH (25ºC) = 7,0 ± 0,2
                               Package: 5 tubes x 10 ml
Application: Medium for the enrichment of salmonellae     Storage: +2 až +8 ºC
from faeces, foodstuffs and other materials.         Expiration: 1 month

Package: 5 tubes x 10 ml
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Expiration: 1 month                      SIMMONS – CITRATE AGAR
                               Product code: 125 (20 plates)

                               Composition (g/litre)
SCHAEDLER AGAR
Product code: 137 (20 plates)                 Sodium citrate……………………………..          1,0
                               Natrium chloride…………………………..         5,0
Composition (g/litre)                     Magnesium sulfate………………………..         0,2
                               Dipotassium phosphate…………………..        1,0
Peptic Digest of Casein...………..…...…..    8,2       Monopotassium phosphate……………….        1,0
Meat peptone………………………….…..          2,5       Agar……………………………………….             15,0
Peptone from soya ………….………….....       1,0       Bromthymol blue…….……………………          0,08
Glucose……………………………………            5,8
Yeast extract........…………….…………...      5,0               Final pH (25ºC) = 7,1 ± 0,2
Sodium chloride ..…………….…………...       1,7
Dipotassium phosphate……………………        0,8       Application: Medium for the differentiation of Gram-
L-cystine…………………………………            0,4       negative bacteria on the basis of citrate utilization.
Hemin…………………………….………..            0,01
Tris(hydroxymethyl) aminomethan ………     3,0       Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Agar……………………………….……….            13,5       Storage: +2 až +8 ºC
Vitamin K1 ………………………………..          1 ml       Expiration: 2 months
Sheep blood………………………………..          50ml

       Final pH (25ºC) = 7,6 ± 0, 2
                               SLANETZ - BARTLEY AGAR
Application: Medium for the recovery of anaerobic       Product code: 131 (20 plates)
microorganisms.
                               Composition (g/litre)
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC                     Typtose……..……………………………..           20,0
Expiration: 2 months                     Yeast extract……………………………....         5,0
                               Glucose……………………………………             2,0
                               Dipotassium hydrogen phosphate…..……..     4,0
                               Sodium azide……………………………...          0,4
SCHAEDLER BROTH                        Trifenyltetrazolium chloride………………      0,1
Product code: 304 (5 tubes x 10ml without blood)       Agar…………………………………….….             15,0
       305 (5 tubes x 10ml with blood)
                                       Final pH (25ºC) = 7,2 ± 0,2
Composition (g/litre)
                               Application: Medium for the enumeration enterococci in
Peptic Digest of Casein...………..…...…..    8,2       water by the membrane filtration technique.
Meat peptone………………………….…..          2,5
Peptone from soymeal……….………….....      1,0       Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Glucose……………………………………            5,8       Storage: +2 až +8 ºC
Yeast extract........…………….…………...      5,0       Expiration: 2 months
Sodium chloride ..…………….…………...       1,7
Dipotassium phosphate……………………        0,8
L-cystine…………………………………            0,4
Hemin…………………………….………..            0,01       TERGITOL – 7 AGAR
Tris(hydroxymethyl) aminomethan ………     3,0       Product code: 144 (20 plates)
Vitamin K1………………………………...          1 ml
                               Composition (g/litre)
Supplement:
Sheep blood……………………………….           50 ml      Proteose peptone...………………….…..…        5,0
                               Yeast extract…………………………..…..         3,0                             15
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Lactose…………………………………….            10,0       Storage: +2 až +8 ºC
Tergitol ………..………………………….           0,1        Expiration: 1 month
Bromthymol blue………………………….          0,025
Agar………………………………………..             15,0
1% TTC……………………………………             3 ml
                                UREA AGAR
        Final pH (25ºC) = 6,9 ± 0,2           Product code: 307 (5 tubes x 2ml)

Application: Selective medium for the enumeration of      Composition (g/litre)
coliform bacteria.
                                Peptone……………………………...             1,0
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                  Glucose…………………………….…             1,0
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark                Sodium chloride……………………..           5,0
Expiration: 1 month                       Sodium phosphate……………………           1,2
                                Potassium dihydrogen phosphate…….       0,8
                                Phenol red…………………………….            0,012
                                Agar…………………………………..              15,0
TERGITOL – 7 AGAR - MODIFIC                   Urea 40% solution …………………..          50 ml
Product code: 145 (20 plates)
                                        Final pH (25ºC) = 6,8 ± 0,2
Composition (g/litre)
                                Application: Medium for the differentiation of urea-
Peptone…………………………………....           10,0       degrading microorganisms.
Yeast extract……………………………....         6,0
Meat extract…………………………….....         5,0        Package: 5 tubes x 2ml
Lactose……………………………….……            20,0       Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Tergitol 7..……………………………….           0,10       Expiration: 1 month
Bromtymol blue…………………………...          0,05
Agar………………………………………..             16,0
1% TTC……………………………………             2,5 ml
                                V AGAR (Agar with human blood)
      Konečné pH = 7,2 ± 0,2 pri 25ºC           Product code: 162 (20 plates)

Application: Medium for the selective isolation and       Composition (g/litre)
enumeration of coliform bacteria in water by the
membrane filtration technique.                 Casein hydrolysate ……………………….         12,0
                                Peptone………..…………………………..           5,0
Package: 20 plates, (Ø 90 mm)                  Meat extract……………………………….           3,0
Storage: +2 až +8 ºC, in the dark                Yeast extract………………………...….....        3,0
Expiration: 1 month                       Starch……………………………………...            1,0
                                Sodium chloride...…………………………         5,0
                                Agar ……………………………………….             13,5
                                Human blood………………………………            70 ml
THIOGLYCOLLATE BROTH                      Nalidix acid………………………………..          30 mg
Product code: 302 (5 tubes x 10ml)               Gentamycin ……………………………….           4 mg
       401 (12 bottles x 100ml)             Amfotericin B …………………………….          2 mg

Composition (g/litre)                             Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2

Peptone from casein…………..…………..        15,0       Application: Medium for selective isolation Gardnerella
Yeast extract……………………………...          5,0        vaginalis.
Sodium thioglycollate…………………….        0,5
Sodium chloride………………………….          2,5        Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
L-cystine…………………………………            0,5        Storage: +2 až +8 ºC, in the dark
Glucose..………………………………….            5,5        Expiration: 2 months
Resazurin………………………………….            0,001
Agar………………………………………..             0,5

       Final pH (25ºC) = 7,1 ± 0,2            VRBL
                                Product code: 201 (12 bottles x 180ml)
Application: Medium for the cultivation and isolation of
obligate and facultative anaerobic and microaerophilic     Composition (g/litre)
bacteria and sterility test.
                                Bacteriological peptone……………..…….       7,0
Package: Bottles: 12x100ml                   Sodium chloride……………………..……          5,0
     Tubes: 5 x 5 ml                    Yeast extract………………………………           3,0                              16
             Agrárna spoločnosť, s.r.o., Prevádzka živných pôd: 013 22 Rosina 169
            Tel: 041/59 83 651, fax: 041/59 83 650, e-mail: zivnepody@stonline.sk

Bile salt….………………………………..           1,5
Lactose………………………………..…..           10,0
Neutral red…….………………………..…          0,03
Crystal violet…...………………………....        0,002
Agar…..……………………………………             11,0

       Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2

Application: Selective medium used for the enumeration
of coliforms in food products.

Package: 12 bottles x 180ml
Storage: 23ºC in the dark
Expiration: 12 monthsXLD AGAR
Product code: 128 (20 plates)

Composition (g/litre)

Yeast extract………………………....…….         3,0
L- lysine………………………….……...           5,0
Sucrose.………………………………….            7,5
Lactose……..……………………………..           7,5
Xylose…………………………………….             3,5
Sodium deoxycholate…………………….         2,5
Sodium chloride…………………………..          5,0
Sodium thiosulphate……………………….         6,8
Ammonium iron citrate…………………..        0,8
Phenol red.........………………………...…       0,08
Agar………………………………………..             13,0

       Final pH (25ºC) = 7,4 ± 0,2

Application: Medium for the isolation and differentiation
of pathogenic Enterobacteriaceae, especially of Shigella
and Salmonella.

Package: 20 plates, (Ø 90 mm)
Storage: +2 až +8 ºC
Expiration: 2 monthsYeast Glucose chloramphenicol agar (GKCH)
Product code: 203 (12 bottles x 180ml)

Composition (g/litre)

Yeast extract…………………..………...        5,0
Glucose…………….…..………………..          20,0
Chloramphenicol……………..……….…         0,1
Agar……….………….….………...……           16,0

       Final pH (25ºC) = 6,6 ± 0,2

Application: Medium for the enumeration of yeasts and
moulds in food products.

Package: 12 bottles x 180ml
Storage: +2 až +8 ºC
Expiration: 10 months
                              17

								
To top