Asit ve Baz Metabolizmasi by 58p3Dq

VIEWS: 110 PAGES: 15

									Asit ve Baz Metabolizması

   Dr. Emre Sarandöl
       ASİT
• Ortama proton veren
     H20   H+ + OH-

     H20 + CH3COOH   H+ + H+ + + CH3COO - + OH-
       BAZ

Ortama OH- veren ya da H+ bağlayan

H20 + NaOH   H+ + OH- + OH- + Na+
        ASİT
Kuvvetli asit      Zayıf asit
  • HCl         • H2 CO3
 • H2 SO4       • CH3COOH
  • .....        • NH4 +
              • ...
         ASİT
• Uçucu (volatil)
  H2CO3     CO2 + H20

• Sabit asitler (sülfürik asit, fosforik
 asit, laktik asit, asetoaseti asit....)
   Kan pH’sı 7.35-7.45

    pH (“power of hidrogen”)

     [H+] = 35 – 45 nmol/L

pH’nın bu sınırlar içinde olması şarttır !!!
Kan pH’sının düzenlenmesi

 • Tampon sistemleri

    • Akciğer

    • Böbrek
Tampon sistemleri
 • Asit ya da alkali
 eklendiğinde ortam
pH’sının değişmesini
    engeller
    Tampon çözeltileri
Zayıf asit  ve  onun konjuge bazından oluşur

         HA    H+ + A-

 (zayıf asit)          (konjuge baz)
Disosiasyon (İyonizasyon sabiti) Ka

          [H+] [A-]
      Ka =
           [HA]

           Ka[HA]
     [H+] =
           [A-]
 Henderson – Hesselbach
    Denklemi
               [HA]
-log [H+] = - log Ka - log
               [A-]

                [A-]
      pH = p Ka + log
                [HA]
   Tampon sistemleri
    [A-] = [HA] olduğunda
       pH = p Ka
 en fazla tamponlama kapasitesine
        sahiptir

• Tampon sistemleri pKa ± 2 sınırları
  içinde işlevlerini en iyi yaparlar
   Tampon sistemleri

  • Hb tampon sistemi pKa =7.2

 • Fosfat tampon sistemi pKa =6.8

• Bikabonat tampon sistemi pKa =6.1
    Protein tamponu
  Protein.H    proteinat + H+

İçerdiği hisitidin aminoasiti önemli
    • Hücre içinde önemli
     • Plazmada daha az
 Fosfat tamponu
H2PO-4    HPO=4 + H+

   • Hücre içinde
  • İdrarda önemli

								
To top