prezentare ECRIS by 58p3Dq

VIEWS: 110 PAGES: 15

									ECRIS
    Electronic Court Registration Information System
    Dezvoltat de Indaco Systems
Ce este ECRIS
Sistem informatic pentru managementul dosarelor şi
documentelor precum şi a tuturor informaţiilor legate
de cazuri în instanţe, parchete şi Ministerul Justiţiei,
ECRIS este dedicat susţinerii informatice a activităţilor
din cadrul sistemului de justiţie.

Având la bază o infrastructură de tip WAN, ECRIS
facilitează la nivel naţional comunicarea electronică
între curţile de apel, tribunale, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi Ministerul de Justiţie.

Funcţionalităţi importante
• Managementul dosarelor
• Analiză statistică la nivel central
• Portal pentru publicarea automată a dosarelor
• Sistem de înregistrare audio video a conferinţelor
• Infokiosk-uri pentru informarea publicului
• Baza de legislaţie şi jurisprudenţă
Istoricul ECRIS


    Octombrie 2001 – PRIMA IMPLEMENTARE
    în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (la Centrul de documentare şi informare)

    Septembrie 2002 – IMPLEMENTARE PILOŢI
    sistemul este implementat în 9 instituţii : parchete, instanţe şi Ministerul Justiţiei

    Septembrie 2003 – GARANŢIE SISTEM ŞI EXTINDERE
    un an de garanţie în care a fost asigurat suport tehnic şi servicii de mentenanţă

    Noiembrie 2003 – ÎNCEPE IMPLEMENTAREA ÎN INSTANŢELE ŞI PARCHETELE DIN ŢARĂ
    dotate cu tehnică de calcul (curţi de apel) şi în alte instanţe în care există suportul avhardware necesar
    implementării

    August 2004 – REPARTIZARE ALEATORIE, INSTRUIRE,
    se implementează funcţia de repartizare aleatorie a dosarelor în instanţe

    August 2005 – NUMĂR UNIC DE DOSAR, STATISTICĂ, TRANSFER AUTOMAT AL
    INFORMAŢIILOR DESPRE DOSARE
    sunt aduse alte noi facilităţi printre care: numărul unic la nivel naţional şi transferul automat al
    informaţiilor despre dosare între instanţele de judecată şi către portalul instanţelor
    Ianuarie 2006 – IMPLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL ÎN TOATE INSTANŢELE DE
    sunt dezvoltate si alte noi funcţionalităţi, portalul web al instanţelor de judecată http://portal.just.ro/
Arhitectura ECRIS                                   INTRAC
                                ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI
             PORTAL PUBLIC WEB          TRANSCRIERE PROCESE
                          ECRIS CDMS        CONFERINŢĂ SECURIZATĂ
                       CASES AND DOCUMENTS       AUDIO/VIDEO PENTRU
     KIOSK-URI DE INFORMARE       MANAGEMENT SYSTEMS        MARTORI PROTEJAŢI
             MINISTERUL JUSTIŢIEI            ECRIS LLDS
            STATISTICI CENTRALIZATE         LEGAL LIBRARY AND
              ŞI MANAGEMENT           DOCUMENTATION SYSTEMS
CDMS - Content Document Management System
Standardizarea activităţilor şi procedurilor


     Gestionează toate informaţiile despre dosare şi documente
     asigură managementul informaţiilor în procesul de anchetă
     (Parchet) sau judecată (Instanţă).
                                Generare automată de documente în dosare
                          Pe bază de template-uri de documente unitare la nivel naţional,
                          ECRIS generează automat: citaţii, citative, liste de şedinţă, decizii,
                              hotârâri etc. folosind informaţiile introduse de operatori.


     Flux de documente
     Sistemul oferă suport pentru gestionarea fluxului de documente
     de tip încheieri de şedinţă.                              Stocare a conţinutului electronic al documentelor
                          Conţinutul documentelor este stocat în baza de date a sistemului
                                                     informatic.
CDMS - Content Document Management System
Standardizarea activităţilor şi procedurilor


     Repartizare aleatorie a dosarelor
     pe termene si complete de judecată,cât şi între secţii multiple de
     judecată cu acelaşi profil (ex: comercial, civil, penal).
                                       Arhivarea/înregistrarea informaţiilor
                         din dosarele fizice introduse şi inclusiv cele care au ieşit din circuitul
                                                          juridic.
     Publicare automată a informaţiilor pe site-urile web
     ale instituţiilor
     informaţiile publice despre dosare şi părţi sunt automat
     publicate pe site-urile web ale instanţelor de judecată
     (ex: http://portal.just.ro , www.tmb.ro, www.scj.ro).


                                    Generare de rapoarte şi situaţii statistice
                                  Sistemul permite obţinerea automată de rapoarte şi
                                      situaţii statistice standard sau personalizate.
CDMS - susţine procesele din justiţie         Standardizarea
         activităţilor şi
         procedurilor
         prin utilizarea template-                Transparenţă
         urilor şi a                       în actul de justiţie
         nomenclatoarelor                     Publicare automată a informaţiilor
         unitare la nivel                     despre dosare pe site-urile web
         naţional          Număr unic naţional     ale instanţelor. Repartizare
                       al dosarului         aleatorie a dosarelor fără
                       Facilitează urmărirea    intervenţie umană.
       Suport complet         dosarelor în toate
       pentru procesul de       stadiile
       judecată
       Înregistrare-consultare
       dosare, termene de
       judecată, căi de atac, acces
       la legislaţie, generare               Prin stocarea conţinutului
       automată de documente,               electronic al dosarelor
       statistică, gestiune
CDMS - susţine procesele din justiţie       Rapoarte şi
       statistici
       Generare online de
       rapoarte şi statistici
       standard sau ad-hoc
         Proceduri standardizate
         de înregistrare a
         informaţiilor.Template-uri
         de documente
         precompletate.
LLDS – Legal Library and Documentation System


    Acces la o bază de legislaţie completă, actualizată zilnic.
    Acces la jurisprudenţa relevantă.
    Referinţe şi legături între documente (legislaţie şi jurisprudenţă).
ECRIS – portal public al instanţelor


    La adresa http://portal.just.ro/ se regăsesc informaţii publice despre fiecare instanţă (tribunal,
    judecătorie), date privind organizarea şi activitatea acestora, precum şi informaţii despre dosare,
    termene şi şedinţe de judecată, extrase şi publicate automat din sistemul informatic ECRIS.
ECRIS – info kiosk-uri de informare publică


    Instalate în spaţiul public al instanţelor de judecată, info kiosk-urile sunt o soluţie eficientă de a pune la
    dispoziţia cetăţenilor, informaţii publice despre dosarele din baza de date ECRIS.
    Uşor de utilizat, acestea permit în mod instantaneu: aflarea termenului de judecată repartizat aleatoriu,
    consultarea registrului general sau a opisului alfabetic.
INTRAC – soluţie de înregistrare şi transcrierea sedinţelor
    Caracteristici
    • Înregistrează şi permite transcrierea şedinţelor de judecată, conferinţe, teleconferinţe
    • Înregistrare digitală pe 4/8/16/24/32/48 canale
    • Orice modificare operată de utilizatori la nivelul software-ului este înregistrată în baza de date
    • Se pot introduce categorii de marcaje de timp pe înregistrări
    • Permite integrarea unui sistem de filtre care reacţionează în momentul în care intervin sunete nedorite
    • Înregistrează în mod automat simultan informaţia în cel puţin 2 locaţii
     Semnează digital informaţiile

    Beneficii
    • Oferă transparenţă privind desfăşurarea şedinţelor prin redarea cu exactitate a ceea ce se transmite prin
     toate canalele disponibile
    • Asigură un proces de judecată corect, păstrând autencitatea înregistrărilor
    • Creşte rapiditatea transcrierilor prin utilizarea marcajelor de timp setate pe înregistrări
    • Reduce timpul de identificare a unei înregistrări/transcrieri folosind filtrarea după setări
    • Include sistem de audio-conferinţă interactiv, perfect adaptabil nevoilor de comunicare din cadrul
     companiilor
Conferinţă securizată pentru martor protejat


    Sistem de conferinţă securizată audio/video pentru declaraţiile martorilor protejaţi.
    Comunicare LAN/WAN securizată.

    Permite redarea imaginii şi a vocii în mod distorsionat (modul de distorsionare este customizabil pentru
    a proteja imaginea şi vocea martorului care face declaraţia).
Tehnologia ECRIS
ECRIS - contact
         Web site
         http://www.indaco.ro/produseECRIS.html


              E-mail
              Daniel Iane
              daniel.iane@indaco.ro (CEO)

              Valentin Stoica
              valentin.stoica@indaco.ro (Technical manager)


         Tel / Fax
         + 40 (0)21 311 97 11

                       Bucureşti,
                       ROMANIA

								
To top