Falso queritur de natura sua genus humanum, quod inbecilla atque

Document Sample
Falso queritur de natura sua genus humanum, quod inbecilla atque Powered By Docstoc
					Falso queritur de natura sua   Falso   genus   humanum   A torto il genere umano si
genus   humanum,    quod  queritur de sua natura, quod   lamenta della propria natura,
inbecilla atque aevi brevis,   imbecilla atque brevis aevi,   perché debole e di breve
forte potius quam virtute     regatur potius forte quam     durata, sia governata più dal
regatur.   Nam,    contra  natura.    Nam,    contra  caso che dalla virtù. Perché al
reputando neque maius aliud    reputando, invenias aliud     contrario, a pensarci bene,
neque praestabilius invenias   neque    maius    neque  non potresti trovare niente né
magisque naturae industriam    praestabilius et (invenias)    più grande né più eccellente e
hominum quam vim aut       naturae   deesse    magis  (potresti trovare) che alla
tempus deesse. Sed dux atque   industriam hominum, quam     natura manca più l’operosità
imperator vitae mortalium     vim aut tempus. Sed animus    degli uomini che la forza o il
animus est. Qui ubi ad      est dux atque imperator vitae   tempo. Ma è l’animo la guida
gloriam virtutis via grassatur,  mortalium. Qui ubi grassatur   e il capo supremo della vita
abunde pollens potensque et    ad gloriam via virtutis, est   dei mortali. E questo, quando
clarus est neque fortuna eget,  abunde pollens et potens et    procede verso la gloria per la
quippe probitatem, industriam   calarus neque eget fortuna,    via della virtù, è molto
aliasque artis bonas, neque    quippe potest neque dare     vigoroso e potente e illustre e
dare neque eripere cuiquam    neque   eripere   cuiquam  non ha bisogno della fortuna,
potest; sin captus pravis     probitatem, industriam, neque   perché non può né dare né
cupidinibus ad inertiam et    alias artis bonas; sin captus   togliere a nessuno l’onestà,
voluptates corporis pessum    pravis cupidinibus est pessum   l’operosità e le altre buone
datus est, perniciosa libidine  datus   ad   inertiam  et  qualità; se invece (l’uomo),
paulisper usus, ubi per      voluptates corporis, usus     catturato da male passioni, si
socordiam    vires  tempus  paulisper perniciosa libidine,  è   dato   rovinosamente
ingenium diffluxere, naturae   ubi per socordiam diffluxere   all’inerzia e ai piaceri del
infirmitas accusatur: suam    vires, tempus, ingenium,     corpo, dopo aver goduto per
quisque culpam auctores ad    infirmitas naturae accusatur;   poco tempo di una pericolosa
negotia transferunt. Quod si   auctores transferunt quisque   sfrenatezza,   quando   per
hominibus bonarum rerum      suam culpam ad negotia.      mancanza di energia sono
tanta cura esset, quanto studio  Quod si hominibus esset tanta   svanite le forze, il tempo,
aliena ac nihil profutura     cura bonarum rerum, quanto    l’ingegno, si accusa la
multaque etiam periculosa ac   studio (quantum est studium    debolezza della natura; i
petunt, neque regerentur     quo) petunt    aliena  ac  colpevoli addossano ciascuno
magis quam regerent casus et   profutura nihil et multa etiam  la loro colpa agli eventi. Che
eo magnitudinis procederent,   periculosa, neque regerentur   se gli uomini avessero tanta
ubi pro mortalibus gloria     (casibus)   magis   quam  cura delle buone qualità,
aeterni fierent.         regerent casus et procederent   quanto è l’ardore con cui
                 eo magnitudinis, ubi (= et ibi)  cercano le cose estranee e che
                 pro mortalibus fierent aeterni  a niente gioveranno e molte
                 gloria.              anzi pericolose,
non sarebbero governati
(dagli eventi ) più di quanto
governerebbero gli eventi e
giungerebbero a tal punto di
grandezza, che invece di
mortali,    diventerebbero
immortali per la gloria.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:420
posted:3/8/2012
language:Portuguese
pages:2