Radionuklidov� diagnostika v endokrinologii by AtFOKj

VIEWS: 0 PAGES: 63

									 Radionuklidová diagnostika v
    endokrinologii

   Materiál pro studenty medicíny


MUDr. Otto Lang, PhD., Helena Balonová MD.
       KNM UK 3. LF
         Praha
       Endokrinologie
• Základní postavení štítné žlázy
 – Thyreologie stála u zrodu NM – dostupnost
  131I, I – klíčová součást T hormonů

• Diagnostika i terapie
 – Terapie využívá beta záření 131I
• Příštítná tělíska
• Nadledviny
• Hormonálně aktivní tumory
 – Diagnostika i terapie
   Štítná žláza - anatomie
• Před chrupavkou štítnou, vřetenovité
 laloky, tvar motýla, isthmus
• Vývojově sestupuje z baze jazyka –
 funkční zbytky tkáně, ektopie
• Nehmatná, zvětšená pohyb s polykáním
• S věkem lehce sestupuje, tvoří uzly
 (degenerativní změny) – hmatná vždy
 patologie
    Štítná žláza - histologie
• Folikul – funkční jednotka
• Váček, stěnu tvoří epitelové buňky
• Vytvářejí, skladují a uvolňují T hormony
• Skladování v koloidu folikulů ve vazbě na
 thyreoglobulin
• Parafolikulálrní buňky
  – Kalcitonin (metabolismus vápníku)
Folikuly štítné žlázy
    Štítná žláza - fyziologie
• T hormony obsahují atom jodu
 – Vstřebáván v zažívacím traktu
 – Koncentrován ve štítné žláze 20:1 (akumulace)
 – Oxidován a organifikován – jodthyrosiny
 – Konjugace na T3 a T4 (thyreoperoxidáza)
 – Zásoba T hormonů až 10 mg
 – Uvolňování do krve řízenou proteolýzou
  thyreoglobulinu – forma T4
 – Přebytečný jod přechodně slinné žlázy a žaludek
 – Vylučován ledvinami
     Štítná žláza - fyziologie
• T hormony v plazmě vázány na TBG a
 albumin
• Volné hormony jen 0,1% (nositelé účinku)
• T4 prohormon, T3 – působí v jádře bb
• Činnost kontrolována TSH
 – stimuluje růst i činnost
• Tvořen hypofýzou
 – zpětná vazba přes T hormony
• TRH – hypotalamický, stimuluje TSH
• Autoregulace – vysoká hladina jodu tlumí
Štítná žláza - fyziologie
Normální scintigrafie štítné žlázy
 Štítná žláza - patofyziologie
• Thyreotoxikóza (hypertyreóza) –
 vysoká krevní hladina T hormonů z
 různých příčin
 – Primární
   • Graves – Basedowova choroba
   • Toxická struma – autonomní adenom
 – Sekundární
   • Nadprodukce TSH
 – Ostatní příčiny
   Štítná žláza - patofyziologie
• Graves – Basedowova choroba
• Autoimunitní choroba s protilátkou TSI
 – Thyroid stimulating imunoglobulin
• Stimuluje růst štítnice a produkci i uvolňování
 T hormonů
• 50% pacientů má exoftalmus
• Klinický obraz je typický, lab. test potvrzuje dg
• Vysoká hladina T3, T4, nízká hladina TSH,
 zvětšená štítná žláza (mohou být uzly)
Graves – Basedowova choroba
Difuzní    Uzlovitá
          Po strumectomii
  Štítná žláza - patofyziologie
• Autonomní adenom
• Toxická struma
• Produkce T hormonů bez ohledu na
 potřeby organismu (neregulovaná)
• Obvykle je jen jeden adenom
• Může být i v polynodosní strumě
• Klinický obraz je stejný jako u Graves –
 Basedowovy choroby
       Autonomní adenom
Počáteční stav - euthyreóza  Rozvinutý stav - hyperhyreóza
Toxická struma
 Před léčbou  Po léčbě 131I
  Štítná žláza - patofyziologie
• Sekundární tyreotoxikóza
 – Adenom hypofýzy
   • Obvykle hyperfunkce i dalších žláz závislých na hpfz
 – Ektopická produkce TSH-like hormonu
   • Mola hidatidosa, choriokarcinom
• Ostatní příčiny thyreotoxikózy
 – Ektopická produkce T hormonů (teratom)
 – Thyroiditida
   • Přechodná (týdny), následuje hypotyreóza (celý
    cyklus se může opakovat – infekční zánět)
 – Iatrogenní – předávkování T hormony při léčbě
            Thyroiditida
Postižen pravý lalok         Postižen levý lalok
 Štítná žláza - patofyziologie
• Hypotyreóza – nízká hladina T hormonů
• Primární
 – 95% má atypický klinický obraz – laboratorní
  diagnostika je nezbytná (vysoká hladina TSH)
 – Hashimotova struma (chronická autoimunitní)
  • je nejčastější
 – Iatrogenní
  • Po strumectomii – klinicky nenápadná, nutná lab.
   kontrola
  • Poléková - Amiodaron
• Sekundární
 – Není produkován TSH – destrukce hypofýzy
      Hashimotova struma
99mTc  technecistan  67Ga  citrát
    Karcinom štítné žlázy
• 90% dobře diferencovaných (akumulují jod)
 – 80 – 90% papilární
  • Dvakrát častější u žen, metastazuje lymfogenně
 – 10 – 20% folikulární
  • Bez pohlavní preference, metastazuje hematogenně
   (plíce, skelet, játra, mozek)
 – Prognóza dobrá – pětileté přežití 95% pacientů
• 5% nediferencovaných (anaplastický ca)
 – Převážně ve stáří, prognóza špatná
• 5% medulárních
 – Produkují kalcitonin
        Radiofarmaka
•  99mTc  pertechnetát
  – Je vychytáván, ale není organifikován – rychle
   se vyplavuje
  – E = 140 keV, T/2 = 6 hodin
•  123I

  – Optimální pro diagnostiku – čistý gama zářič
  – E = 159 keV, T/2 = 13 hodin
•  131I

  – Používán pro terapii (beta složka záření)
  – Egama = 364 keV, T/2 = 8 dní
  Štítná žláza – fyziologie
rozdíl mezi radiofarmaky (Tc vs I)
           Metody
• In vitro
 – RIA stanovení hladin hormonů (T3, T4, FT3,
  FT4, TSH, TRH test)
• In vivo
 – Nezobrazovací
   • Akumulační test
   • Perchlorátový test
 – Zobrazovací
   • Scintigrafie
            Metody
• Akumulační test
 – Jediná indikace je dnes před léčebným
  podáním 131I pro výpočet dávky
 – 0,4 – 0,7 MBq 131I perorálně, měření nad
  štítnou žlázou za 4, 6 a 24 hodin
 – Normální hodnoty
   • 6 – 18% za 4 – 6 hodin, 10 – 30% za 24 hodin
 – Ovlivňující faktory
   • Nízká akumulace
    – Vysoký obsah jodu v potravě, léky, kontrastní látky
   • Vysoká akumulace
    – Nízká hladina jodu v potravě
          Metody
• Akumulační test
 – Zvýšená akumulace
   • Primární i sekundární hypertyreóza (u polynodózní
    strumy může být normální)
 – Snížená akumulace
   • Nesprávně provedený test
• Perchlorátový test
 – Po podání perchlorátu dojde k vyplavení jódu
 – Slouží k dg poruchy organifikace (Hashimoto)
            Metody
• Zobrazování (scintigrafie)
 – Radiofarmaka
   •  99mTc  – levné, obecně dostupné
   •  123I – drahý, ale ideální

   •  131I – jen u karcinomů po podání léčebné dávky

 – Indikace
   •  Diferenciální dg toxické strumy vs adenomu
   •  Funkční hodnocení hmatných uzlů
   •  Ektopická tkáň
   •  Poruchy organifikace (perchlorátový test)
           Metody
• Scintigrafie štítné žlázy – provedení
 – 99mTc 100 – 150 MBq i.v.
   • Obrazy snímány 20 min. po injekci, poloha vleže
    na zádech, kolimátor pin-hole, nepolykat a nehýbat
    hlavou
 – 123I 10 – 20 MBq p.o.
   • Pacient musí být nalačno
   • Obrazy snímáme stejným způsobem, ale později
    (4 nebo 24 hodin)
           Metody
• Interpretace obrazů
 – Normální nález
  • Motýlovitý tvar (mnoho variant), laloky 2 x 5 cm,
   homogenní distribuce radioaktivity, nad jugulem
 – Patologický nález
  • Velikost – zvětšená, zbytky po strumektomii
  • Akumulace
    – Difuzně zvýšená nebo snížená
    – Ložiskově zvýšená nebo snížená
      » Uzly – teplé, horké, chladné, studené
           Metody
• Scintigrafie štítné žlázy – interpretace
 – Studený uzel
   • Nespecifický nález (cysta, adenom)
   • Riziko karcinomu je 15-20% (u dětí vyšší, po
    terapii 131I až 40%) – nutná biopsie
 – Horký uzel
   • Většinou benigní, asi 50% je autonomních
    (supresní test)
 – Polynodózní struma
   • Zvětšená, různé typy uzlů, polykací obtíže, častá u
    žen středního věku
 – Difuzní toxická struma
   • Zvětšená, vysoká akumulace, lobus pyramidalis
Studený uzel
 99mTc  pertechnetát
   Horký uzel
TSH = 1.2
Subakutní thyroiditida
   99mTc  pertechnetát
Hashimotova thyroiditida
      99mTc  pertechnetát

TSH = 4.1
Graves – Basedowova choroba
         99mTc  pertechnetát
  TSH=0.02, FTI=8.9
Perchlorátový test - schéma
         Perchlorátový test
  Pozitivní          Negativní
                99mTc    kvantifikace
99mTc   123I     test
99mTc              123I    test
     kvantifikace  test
           Metody
• Scintigrafie karcinomu štítné žlázy
 – Po strumectomii
   • 1 – 3 měsíce po operaci, substituční léčbu nutno
    vysadit (zvýšení TSH)
   • 100 - 200 MBq 131I, WB studie, 3-5 dní po aplikaci
 – Po terapii 131I
   •  Pátrání po metastázách
   •  WB obrazy po terapeutické aplikaci
   •  Snímání jako po strumektomii
   •  Dokud není nález dva roky po sobě negativní
Normální scan se 131I
Folikulární karcinom štítné žlázy
Mnohočetné
metastázy
 Folikulární karcinom štítné žlázy
Meta v plicích a lebce  Efekt terapie 131I
            Metody
• Těhotenství a kojení
 – Všechna užívaná radiofarmaka volně
  procházejí placentou, štítnice plodu
  akumuluje jod od 12. týdne – indikovat pečlivě
 – 131I – kontraindikován
 – Všechna radiofarmaka volně procházejí do
  mléka – kojení se musí přerušit
   •  99mTc na 12 – 24 hodin
   •  123I – na 2 – 3 dny

   •  131I nad 70 kBq – trvalé zastavení
        Terapie   131I

• Princip
 – Destrukce tkáně beta ionizujícím zářením
 – Účinek se projeví po týdnech až měsících
 – Kontraindikována v těhotenství
 – Otěhotnět může nejdříve 6 měsíců po léčbě
• Indikace
 – Tyreotoxikóza
 – Zbytky žlázy po strumectomii
 – Terapie metastáz, které akumulují jod
• V ČR pouze za hospitalizace (nad 500 MBq)
   Léčba tyreotoxikózy 131I
• Léčebná strategie
 – Tyreostatika – chirurgie – 131I
• Radioaktivní jod
 – Nízká dávka
   • Eliminuje funkci štítné žlázy do 1 roku
 – Vysoká dávka
   • Eliminuje funkci co nejdříve (týdny)
• Vždy následuje hypotyreóza – substituce!!!
 – Klinický obraz netypický
 – Nezbytné laboratorní kontroly
   Léčba tyreotoxikózy 131I
• Faktory ovlivňující dávku
 – Hmota štítnice, uzlovitost, akumulační test
• Aplikovaná radioaktivita
 – 100 – 200 MBq u difuzní, 300 – 800 u uzlovité
 – Pacient lačný, může se opakovat za 3-6 měsíců
 – Těžký průběh tx – tyreostatika, beta blokátory
• Potíže po léčbě (do 10 dnů)
 – Bolest v krku, dysfagie – hodně pít, kortikoidy
• Léčebný efekt
 – Lze očekávat po 3 – 6 týdnech (opakování)
    Léčba karcinomu 131I
• Vysoké dávky
 – 1 – 8 GBq
• Kontrolní zobrazení po roce
 – Nutno předem vysadit substituční léčbu (TSH)
   • T4 na 4 – 6 týdnů
   • T3 na 2 týdny
• Metastázy
 – 4 – 8 GBq
 – Může se opakovat po roce až do 10 let
• Potíže po léčbě – jako tyreotoxikóza
Léčba karcinomu 131I - podmínky
• Jednolůžkové pokoje s příslušenstvím
• Několik dnů po aplikaci nevycházet
• Návštěvy podle dávky
  – 2 m od pacienta
•  Denně se sprchovat
•  Po použití WC vícekrát splachovat
•  Maximálně používat věci na jedno použití
•  Praní prádla odděleně na pracovišti
Léčba karcinomu 131I - podmínky
• Veškerý tekutý odpad musí být jímán
• Personál může trávit u pacienta jen
 nezbytný čas
• Dveře pokojů označeny symbolem
 radioaktivity
• Pravidelně musí být monitorována
 kontaminace štítné žlázy personálu
• Pokud pacient zemře, musí se pohřbít do
 země
       Příštítná tělíska
• Zanořena do štítnice, obvykle 4, 1x3x5 mm
• Ektopická – krk, mediastinum; mohou být
 mnohočetná (až 12)
• Fyziologie
 – Produkují parathormon (PTH)
 – Mobilizuje kostní vápník a zvyšuje jeho
  vstřebávání ve střevě a v ledvinách při nízké
  hladině vápníku v krvi
 – Polypeptid, není skladován, plazmatický poločas
  aktivní části je 3-5 min, neaktivní několik hodin –
  ta je stanovována jako míra produkce PTH
Příštítná tělíska
        Příštítná tělíska
• Patofyziologie
• Hyperparatyreóza
 – Primární – idiopatická
 – Sekundární – deplece vápníku (CHRI)
  •  Nadprodukce PTH
  •  Vysoká hladina Ca a nízká hladina P v plazmě
  •  Kalcifikace v ledvinách (kameny, zánět, selhání)
  •  Kalcifikace v měkkých tkáních
  •  Morbus Recklinghausen – osteomalacie, fraktury, cysty
• Primární
 – 85% jen jediný autonomní adenom, vzácně více
 – 1 až 3% karcinom – v rámci MEN (mnohotná
  endokrinní neoplazie)
        Příštítná tělíska
• Radiofarmaka
• 201Tl
  – Analog draslíku, akumuluje se ve štítnici i v
   příštítných tělískách – obrazy nutno odečíst
•  99mTc  MIBI
  – Podobná farmakokinetika – také subtrakce
  – Dvoufázová scintigrafie – často užívaná
    • Není nutná subtrakce, obrazy časné (20 minut) a
     pozdní (2 hodiny)
       Příštítná tělíska
• Zobrazování – scintigrafie
 – Normální žláza není zobrazitelná (příliš malá)
 – Dobré výsledky u adenomů nad 500 mg
   • Senzitivita 90%
• Indikace
 – Lokalizace adenomu před operací
   • Redukce operačního času u rizikových pacientů
 – Lokalizace adenomu po neúspěšné operaci
   • Ektopická tělíska
       Příštítná tělíska
• Technika zobrazení
• Stejné obrazy jako u štítné žlázy + hrudník
• Subtrakční technika
 – Obraz s 201Tl (99mTc MIBI), potom s 99mTc (bez
  pohybu pacienta), pak subtrakce obrazů
• Dvoufázová scintigrafie
 – Obrazy za 5 – 10 minut a za 2- 3 hodiny po
  aplikaci (ze štítné žlázy se MIBI vyplavuje rychleji
  než z příštítných tělísek – cave adenom!)
      Příštítná tělíska
• Interpretace obrazů
• Normální nález
 – Žádná radioaktivita ve štítnici ani v mediastinu
• Adenom
 – Horký uzel (štítnice po odečtění, mediastinum)
• Falešně pozitivní nález
 – Adenom štítnice, pohyb pacienta (subtrakce),
  lymfom, sarkoidosa
• Falešně negativní nález
 – Příliš malý adenom
      Subtrakční technika
Normální
nález
      Subtrakční technika
Autonomní
adenom
       Dřeň nadledvin
• Produkuje katecholaminy (adrenalin)
 – Feochromocytom
  • Kolísavá hypertenze, palpitace, návaly, zarudnutí,
   bolesti hlavy, ortostatická hypotenze
  • Může být samostatně nebo v sympatickém gangliu
• Radiofarmaka
 – 123I MIBG (metaiodobenzylguanidin) pro
  diagnostiku a 131I pro terapii
 – Lez použít i pro ostatní nádory
  neuroektodermu
  • Karcinoid, medulární karcinom štítné žlázy
Dřeň nadledvin
      Dřeň nadledvin
• Zobrazení 123I MIBG
 – Nezbytná je pečlivá biochemická dg
 – Vysadit léky 2-3 týdny před aplikací MIBG
  (reserpin, antidepresiva)
 – WB obrazy (hlava a trup) + SPECT
  podezřelých oblastí (celého trupu při meta)
 – Obrazy 6 a 24 hodin po aplikaci
 – Pokud je akumulace dobrá, lze použít 131I
  MIBG pro terapii
       Dřeň nadledvin
• Interpretace obrazů 123I MIBG
 – Normální nález
  • Nadledviny nezobrazeny, mohou být slinné žlázy,
   játra, slezina – radioaktivita klesá s časem
 – Feochromocytom
  • Horké ložisko, radioaktivita s časem stoupá
  • Metastázy obvykle v plicích, skeletu, játrech
 – Neuroblastom
  • Nejčastější extrakraniální tumor dětí
  • Časně metastazuje do kostní dřeně
  • Vysoká akumulace umožňuje léčbu 131I MIBG
Zobrazení 123I MIBG
         Normální
         nález
     Feochromocytom – 131I

Před
léčbou
Po
léčbě
Feochromocytom – 123I

								
To top