rph pj oum by YenBuYen

VIEWS: 819 PAGES: 8

									            RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEND. JASMANI TAHUN 2 (KSSR)

Kelas    : 2 Setia

Tema    : Rekreasi dan Kesenggangan

Tajuk    : Kemahiran Pergerakan

Masa    : 0800 – 0830Standard Kandungan


1.11.2 Melakukan pelbagai kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai
semasa melakukan aktiviti rekreasi.


1.11.3 Menggunakan kemahiran mencongklang, memukul, membaling dan menangkap
semasa melakukan permainan tradisional dan rekreasi.


Standard Pembelajaran

1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.

2.4.1 Mengenalpasti pergerakan yang dilakukan

5.2.1 memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.
Hasil Pembelajaran  :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

Psikomotor
1.   memukul bola ke arah hadapan, kanan dan kiri, tepat pada sasaran dari jarak sekurang-kurangnya 8 meter secara statik dan
dinamik tanpa halangan dan dengan halangan.
2.   mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke dalam pelbagai variasi aktiviti rekreasi dan kesenggangan yang melibatkan
kemahiran memukul bola.

Kognitif
1.   menyatakan 3 langkah keselamatan terhadap diri sendiri dan rakan semasa melibatkan diri di dalam aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
2.   menyatakan kualiti dan tujuan memukul bola semasa melibatkan diri di dalam aktiviti permainan yang dilaksanakan oleh
guru.

Afektif
1.   menunjukkan perasaan seronok melalui mimik muka dan tepukan tangan.
2.   menghargai usaha dan keupayaan rakan dan guru menerusi interaksi semasa melakukan aktiviti.


Alatan :

  1. Gelung plastik
  2. Kayu perkusi
  3. Skittle
  4. Bola getah
  5. Gelung
  6. Botol kosong
  7. Bola tenis
  8. Pemukul kertas
  9. Pundi kacang
  10. Bola pingpong
  11. Glof kertas
  12. Bakul besar
Bahagian/                       Fokus Pembelajaran & Organisasi         BSPP/
            Aktiviti   Ciri Strategi
 Masa                               Kelas                Catatan

Permulaan   1. Kehadiran
 ( 5 minit )  2. Kesihatan
        3. Pakaian


        Memanaskan badan  Menghubungkait    Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan   BSPP:
        dan regangan    (Relating)      (8 / 9 setiap kumpulan)         1. Bola getah
                            Berdiri dalam bentuk bulatan,      2. Gelung
        ‘Hi-bounce’               memegang tangan rakan.
                            Empat orang murid berperanan      Catatan:
                            sebagai ‘recycler’.           Menerusi aktiviti ini
                            Murid dalam bulatan sebagai       murid dapat
                            penghalang.               menghubungkaitkan
                            ‘Recycler’ akan berusaha untuk     kepentingan perkara-
                            melantun bola api ke dalam tong kitar  perkara berikut:
                            semula (gelung) yang terletak       a. mewujudkan
                            ditengah bulatan.               kesediaan diri.
                            Penghalang boleh menggerakkan       b. faedah kitar
                            badan dan tangan ke kanan, kiri, atas     semula.
                            dan bawah tetapi tidak boleh
                            melepaskan tangan rakan.
  Bahagian/                       Fokus Pembelajaran & Organisasi        BSPP/
           Aktiviti     Ciri Strategi
   Masa                              Kelas               Catatan

Perkembangan  Memukul bola tepat  Aplikasi       Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan  BSPP
( 7 minit )  pada sasaran     (Applying)      (Tangan dan Kaki)
                                                 1. Skitel besar
                             Wakil dari setiap kumpulan akan
        ‘Strike and Move’                                 2. Gelung
                             bergerak dari satu gelung ke gelung
                                                 3. Botol kosong
                             yang lain berdasarkan bilangan botol
                                                 4. Bola tenis
                             yang dijatuhkan.
                                                 5. Pemukul kertas
                             Setiap ahli dari kumpulan Tangan dan
                             Kaki secara bergilir akan memukul
                             bola tenis yang diletakkan di atas
                             lantai.
                             Bola tenis dipukul dengan alat ganti
                             iaitu pemukul kertas.
                             Ahli kumpulan yang sampai dulu di
                             gelung terakhir adalah pemenang.
Bahagian/                      Fokus Pembelajaran & Organisasi         BSPP/
           Aktiviti   Ciri Strategi
 Masa                              Kelas                Catatan
Kemuncak    Memukul bola ke  Mengalami      Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan   BSPP
 ( 8 minit )  pelbagai arah             (Tangan dan Kaki)
                 (Experiencing)                        1. Skitel besar
                           Permainan bermula apabila seorang    2. Pundi kacang
        ‘Hit and Run’             murid dari kumpulan Tangan memukul
                           bola pingpong dengan sebelah tangan   3. Bola pingpong
                           (menggunakan alat ganti – Glof      4. Glof kertas
                           kertas).                 5. Bakul besar
                           Ahli kumpulan tangan bertindak pantas
                           dengan memungut pundi-pundi       Catatan:
                           kacang yang bertaburan di atas lantai.  Menerusi aktiviti ini
                           Pundi kacang yang dipungut di      murid-murid dapat
                           masukkan ke dalam bakul yang       mengalami :
                           disediakan.                perlakuan memukul
                                                 bola ke pelbagai
                                                 arah dengan
                                                 menghayunkan
                                                 tangan dari sisi
                                                 badan ke hadapan.
                                                 perbezaan antara
                                                 memukul bola
                                                 pingpong dari sisi
                                                 dan bawah.
                           Pada masa yang sama, ahli kumpulan
                           Kaki akan berusaha untuk menyepak
                           bola pingpong sehingga melepasi
                           pintu gol (2 skitel).
                           Apabila bola pingpong berjaya
                           melepasi pintu gol, kumpulan Tangan
                           mesti berhenti memungut pundi
                           kacang.
                           Kumpulan Kaki mengambil giliran
                           memukul bola pingpong.
                           Kumpulan yang memperolehi pundi
                           kacang terbanyak adalah pemenang.


 Penutup    Menyejukkan badan  Memindahkan    Murid-murid memetik jari dan      BSPP
( 10 minit )            (Transfering)   menghentakkan kaki secara bergilir-   1. Temborin
        ‘Snap and Stamp’           gilir mengikut tempo.
                                               Catatan:
                           1 – petik jari 2 kali
                           2 – hentak kaki kanan dan kiri     Menerusi aktiviti
                                               kesenggangan ini
                           3 – petik jari 4 kali          pelajar dapat
                           4 – hentak kaki 4 kali (kanan – kiri,  memindahkan
                           kanan – kiri)              pengalaman dan
                                               kemahiran sedia ada.
                           1, 2, 3, 4 / 1, 4, 3, 2 / 2, 1, 4, 3
                                               BSPP
        Teka-teki               Murid-murid dibahagikan kepada 8    1. Kad tugasan
                  Kooperatif
                  (Cooperating)   kumpulan .
                           Murid berbincang dan menyelesaikan   Catatan:
                           masalah (teka-teki) berkaitan dengan  Menerusi aktiviti ini
                           sukan yang melibatkan kemahiran     murid-murid dapat
                           memukul.                menjana minda dan
                                               bekerjasama untuk
                                               menunjukkan hasil yang
                                               baik

								
To top