Lista de Produse, Servicii si Tehnologii by HC12030800827

VIEWS: 61 PAGES: 8

									                      Anexa 4.3
     Lista de Produse, Servicii si Tehnologii rezultate din activitatea de cercetare
               dezvoltare comandate de beneficiar
 ANUL 2004 (noiembrie-decembrie) PRODUSE

Nr. crt  Denumire lucrare                          Nr. Contract   Beneficiar
 1.   Documentatie de executie si software de detaliu pentru       424/2003        PETROM
     integrare in echipamentele existente aferente intrarii sondei            prin PETROSTAR
     Pescarus pe platforma PFCD                                 Ploiesti

 ANUL 2004 (noiembrie-decembrie) SERVICII

 2.   Intocmire studio de evaluare a impactului asupra mediului     4580001275/22   ISPAT SIDE1 SA
     pentru proiectul RK si modernizarea bateriei de cocsificare nr.  .07.04      Galati
     4-UCC
 3.   Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate      186/2004    BCR      Suc.
                                                Republicii, Oradea
 4.   Modificarea sistemului electronic de securitate în vederea      508/2004    BCR Sucursala 5
     implementării noului sistem de retail
 5.   Modificarea sistemului electronic de securitate în vederea      528/2004    BCR Sucursala Tg.
     implementării noului sistem de retail                        Secuiesc
 6.   Modificarea sistemului electronic de securitate în vederea      529/2004    BCR   Sucursala
     implementării noului sistem de retail                        Râmnicu Sărat

 7.   Modificarea sistemului electronic de securitate în vederea      530/2004    BCR   Sucursala
     implementării noului sistem de retail                        Motru

 8.   Training of Project Managers     in  Clean  Technologies  RO/02/B/F/PP-   Comisia Europeana
     Promotion in the Balkans,TRAC                   141061, 2002-
                                       2004
 9.   Dispecer pentru 24 de puncte termice –Ansamblul Berceni      211/2004     RADET
     Oltenita


 ANUL 2005 PRODUSE

10.    Determinarea pozitiei aparatelor inglobate la centralele      2341/2005     SC Hidroelectrica
     Sacadat si Fughiu prin identificarea cablelor                    SA SH Cluj
11.    Studiu pentru controlul starii barajelor prin inspectie vizuala  7643/2005     SC Hidroelectrica
     computerizata cu aplicatie practica la barajul Dragan CPSA              SA
     7420.60                                       SH Cluj
12.                                     311/       SC Hidroelectrica
     Telependul Fogale
                                       2005       SA
                                                SH Slatina
13.    Instalatie de telemecanica aferenta Centralei Hidroelectrice    46 / 2004     SC Hidroelectrica
     Mariselu                                       SA
                                                SH Cluj
14.    TRAC - Training of Project Managers in Clean Technologies     2002     -  Centrul  National
     Promotion in the Balkans                      RO/02/B/F/PP   Leonardo Da Vinci
                                       – 141061
15.    Sistem de monitorizare si control centralizat destinat       2058/01.10.200  SC Electroaparataj
     modernizarii si optimizarii functionale a echipamentelor de    4         SA-Sucursala
     filtrare electrostatica autohtone                          Electrotehnica
16.    Modernizarea instalatiei electrice la un numar de 12 buc. pod       98/05     ALRO Slatina
     rulant
17.    Executie si montaj automatizare pod rulant in cadrul           06/05    SC ARTROM SA
                                                   Slatina
18.    Automatizare instalatie pornire grup Diesel la caderea         206/05     C.H.E. VADENI
     tensiunii pe barele de 0,4 KV –
19.    Osciloperturbograf digital – 18 buc.                  266/05     C.H.E. VADENI
20.    Dispozitiv sesizare patinare banda                  M7011/     S.C. Complexul
                                        29.07.05    Energetic Rovinari
                                              SA
21.  Dispozitiv sesizare patinare banda                  M7332/     SNLO Tg. Jiu
                                      19.10.05
22.  Modernizarea si monitorizarea sistemelor de ungere ale      451      /  SNGN   ROMGAZ
    compresoarelor de gaz metan in vederea reducerii efectelor    18.11.2003     SA Suc. Ploiesti
    negative asupra subsolului si a cresterii gradului de
    recuperare a gazului condensat

 ANUL 2005 SERVICII

23.  Masuratori de emisii de la cosurile de dispersie gaze de pe    85/31.01.05    EURO STEEL
    platforma societatii                                 INDUSTRIES SA
24.  Bilant de mediu I                         19/06.01.05    GALFINBAND SA
                                              GALATI
25.  Bilant de mediu nivel I si II                   75/28.02.05    UPRUC RAMA SA
26.  Bilant de mediu nivel I si II                   537/05       PREMS T.P SA
27.  Bilant de mediu nivel I si II                   286/18.02.05    UPRUC POL SA
28.  Bilant de mediu I si II                      358/09.03.05    GOLDEN
                                              CHICKEN SRL
29.  Bilant de mediu nivel II                     559/06.06.05    MONALDI GRUP
                                              SRL
30.  Bilant de mediu nivel II                     561/15.06.05    CRUCIANI IMPE1
                                              SRL Braila
31.  Bilant de mediu nivel II                     15226/21.07.05   Uzina Mecanica
                                              Cugir SA
32.  Bilant de mediu nivel I                      569/16.08.05    ECAS ELECTRO
                                              SRL
33.  Bilant de mediu nivel II                     570/31.08.05    METALSTIL SRL
                                              Brasov
34.  Bilant de mediu nivel II – Ferma Oprisenesti si Traian      579/14.10.2005   AGRIMON SRL
35.  Documentatie in vederea obtinerii autorizatiei integrate de    584/28.10.2005   GOLDEN
    mediu                                        CHICKEN SRL
36.  Bilant de mediu nivel II - Ferma PLOPU              583/28.10.05    SC Agrimon SRL
37.  Documentatie pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu   588/23.11.05    SC ERDEMIR
    Platforma industriala                                Romania SRL
38.  Bilant de mediu nivel I si II                   589/23.11.05    SC ERDEMIR
    Iazul decantor                                    Romania SRL
39.  Documentatie pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu   592/18.12.05    FORTUS SA
40.  Service Sistem de informare a calatorilor in gara Basarab     41/2002 ad2    RTFC Bucuresti
                                     /2004
41.  Elborarea unui ghid pentru dezvoltarea industriala in spatiul   5 /2005      INCD Ecoind
    eoc-eficientei
42.  Indicator de nivel piezometric- tip CPR-60PM TELEMAC –      509/2005      SC Hidroelectrica
    Bistrita Piatra Neamt                                SA
                                              SH Bistrita
43.  Sistem de detecţie şi alarmare la incendiu în corpul de clădire   374/2005     SC IRIDE SA
    14A2
44.  Si35stem electronic de securitate aferent sediului         535/2005     BCR     Agenţia
                                              Metalurgiei
45.  Proiect tehnic şi reparaţii pentru staţia de detectare şi      523/2005     CET Piteşti Sud
    semnalizare incendiu de la
46.  Montarea unei camere exterioare pentru supravegherea        540/2005     BCR Suc. Jud.
    bancomatului de schimb valutar şi securizare 2 cash boxuri,             COVASNA, Sfântu
                                              Gheorghe
47.  Completare şi instalare sistem electronic de securitate       65/2005     Raiffeisen Bnak –
                                              Aiud
48.  Sistem electronic de securitate aferent sediului          558/2005     BCR Agenţia Lacul
                                              Tei
49.  Reabilitare sistem electronic de securitate aferent sediului    509/2005     OMNILOGIC SA
    firmei
50.  Sistem electronic de securitate aferent sediului          566/2005     BCR     Agenţia
                                              Metalurgiei
51.  Suplimentare la sistemul electronic de securitate de la sediul   571/2005     BCR    Sucursala
                                              Dorobanţi
52.  Suplimentare sistem electronic de securitate aferent sediului    575/2005    BCR    Sucursala
                                             Lipscani
53.  Completare sistem electronic de securitate cu subsistem TVCI    568/2005    BCR     Agenţia
                                             Videle
54.  Conectarea la sistemul de securitate a două cash boxuri la     581/2005    BCR    Sucursala
   serviciul retail de la                               Libertăţii
55.  Suplimentare la sistemul electronic de securitate de la sediul   582/2005    BCR    Sucursala
                                             Floreasca
56.  Modernizarea şi extinderea sistemului electronic de securitate   587/2005    BCR    Sucursala
   de la sediul                                    Voluntari
57.  Sistem complex de pază şi alarmare incendiu şi efracţie;      2955/2005    Muzeul de Ştiinţele
   Sistem de sonorizare şi traducere simultană                    Naturii, Bacău
58.  Instalaţie de supraveghere video şi control acces cu bariere    578/2005    LUKOIL Cluj
   automate pentru depozit
59.  Reabilitarea Depoului Militari. Reţea de calculatoare şi      37/2005    RATB
   telefonie. Racord la centrala telefonică.
60.  Reabilitarea Depoului Alexandria. Reţea de calculatoare şi     72/2005    RATB
   telefonie. Racord la centrala telefonică.
61.  Reabilitarea Depoului Alexandria. Bariere şi porţi automate     124/2005    RATB
62.  Reabilitarea Depoului Alexandria. Instalaţii electrice       486/2005    RATB
63.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate     507/2005    BCR     Arhiva
   aferent sediului                                  Giuleşti
64.  Launching a Visionary Quest for the intelligent School of    SAS6-CT--     Comisia Europeana
   Tomorrow, on the basis of Relevant State-of-the-art scientific  2003-508865
   an Technological Achievements SCHOOL-FORESIGHT
65.  Design, Operation and Monitoring of Hybrid Power         EL/03/B/F/PP/-  Comisia Europeana
   Systems for Designers of Power Systems              148227
66.  Conceptul de a reduce impactul asupra mediului si de a       81 /2005     Registrul Naval
   atinge performanta optima in transport prin navigatia interna    CORINT       Roman

67.  Inlocuirea componentelor expirate, verificarea reglajelor si   comanda nr. IL-  CNE Cernavoda
   protectiilor pentru switch power 75 kVA/240Vd.c         693-02/
                                    R2-13.10.04
68.  Repararea si punerea in disponibilitate a telecomenzii      11/ 07.04.2005  Aeroportul Oradea
   balizajului luminos a Aeroportului Oradea

69.  Elaborare desene tipED specialitate electric/automatizari    15433/2004    Societatea
                                             Nationala Nuclear-
                                             electrica SA
                                             Sucursala CNE-
                                             PROD Cernavoda
70.  Inginerie de dataliu pentru STATIA DE GAZE – IRRI -        Nr.287/2002     NAOC–Nigeria
   NIGERIA                                       prin PETROSTAR
                                                Ploiesti

71.  Studiu de fezabilitate pentru reechipare platforma marina     Nr.541/2005    OMV PETROM,
   PESCARUS in vederea functionarii fara oameni                    prin PETROSTAR
                                                Ploiesti

72.  Asistenta tehnica pe platformele marine PETROMAR         Nr. 563/2005    PETROCONST
                                               Constanta
73.  RITI –Access Project “Giurgiu Local Council Integrated      Purchase     USAID -Academy
   Informatics System”                       Order 2985-04-  for Educational
   - Intocmirea metodologiei de testare, a procedurilor de     IPA-03 /     Development RITI
   testare si a formularelor de validare ;             20.04.2004    –Access Project
   - Testarea aplicatiilor
   - Intocmirea Raportului de implementare , a chestionarelor de
   evaluare si a instrumentelor software de monitorizare si
   evaluare
   - Intocmirea raportului de monitorizare si evaluare
 ANUL 2006 PRODUSE

74.                                    30/       SC Hidroelectrica
   Instalatie masura nivele apa racire actionare de la CHE
                                     2006       SA
   Mariselu
                                              SH Cluj
75.  Modernizare si reparatie senzori hidrogen sulfurat H2S,        189/2005    ROMAG PROD
    produs IPA
76.  Sistem de transmitere on-line a datelor de mediu             382/06   SGA Mehedinti
77.  Executie si montaj automatizare pod rulant in cadrul           01/06   SC ARTROM SA
                                                Slatina
78.  Executie si montaj automatizare pod rulant in cadrul– 15 buc.       127/06   SC ARTROM SA
                                                Slatina
79.  Executie si montaj instalatie electrica si automatizare linie de     128/06    Beco SRL
    imbuteliere suc
80.  Sistem de avertizare-alarmare                       110/06   RAAN Drobeta
                                               Turnu-Severin
81.  Executie subansamble echipament PDM-03XA; PDM 03XAF           84/06     Baia de Fier
82.  Echipament pentru balizarea luminoasa a heliporturilor –      97/ 22.10.2003  Aeroportul Oradea.
    contract; cu omologare si transfer la Automatica SA
83.  Control si Monitorizare Centrale cogenerare pe gaz de la:     613 /      CET Gura
    Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc si Rădăuţi          24.06.2006    Humorului, CET
                                              Campulung M, CET
                                              Radauti
84.  Sistem de control si monitorizare                 619 /      CET Bacau
                                     28.08.2006
85.  Sistem de automatizare fle1ibil pentru proces industrial nou,   C78/2005     Comisia Europeana
    eficient, folosind unitati microstructurate            Program
                                     CORINT
86.  Aprobare de model pentru dozatoarele de uleiuri minerale      P00000420/31.  SC PETROM SA
    pentru cantitati de 10 si 20 litri.                01.2006     pentru SPU Grivita
87.  Documentatie de executie pentru incalzitoare electrice pe      Nr. 624/2006   OMV PETROM,
    platforme marine cu cablu autoregulator PFS3....PFSU                 prin PETROSTAR
                                                 Ploiesti

 ANUL 2006 SERVICII

88.  Documentatie pentru autorizatie integrata             593/09.01.06   SC AIS&A
                                              PRODIMPE1
                                              Bucuresti
89.  Bilant de mediu pentru obtinerea autorizatiilor de mediu      9/2006      RAT Brasov
    pentru punctele de lucru RAT Brasov
90.  Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei integrate    743/26.01.06   Compania Apa
    de mediu                                      Brasov
91.  Elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei    745/26.01.06   Compania Apa
    integrate de mediu                                 Brasov
92.  Bilant de mediu I si II                      09/06.03.06   Regia autonoma de
                                              transport Brasov
93.  Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu        600/11.04.06   BADSI IMPE1 SRL

94.  Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu        601/11.04.06   B&S MOTORS
                                              SRL)
95.  Bilant de mediu nivel I,                      612/03.07.06   SMC MANAGER
    Raport de bilant de mediu nivel I                          SA
96.  Documentatie obtinere acord de mediu pentru amenajarea,      615/27.07.06   SC DISCORT
    descarcarea, depozitarea si incarcarea de bitum fierbinte in            INSTALATII SRL
    autoturisme
97.  Documentatie pentru obtinerea accord de mediu la “Depozitul    622/ 22.09.06  SC ERDEMIR
    de stocare a deseurilor nepericuloase rezultate de la                Romania SRL
    neutralizarea solutiilor de decapare
98.  Bilant de mediu nivel I,                      640/14.11.06   NOVA SA pct. de
    Raport de bilant de mediu nivel I                          lucru Rosiorii de
                                              Vede
99.  Service Sistem de informare a calatorilor in gara Basarab     41/2002 ad3   RTFC Bucuresti
                                    /2005
100.  Instalare si cablare retea tf, date voce si TV          599/6.03.06  MULTICONSTRUC
                                            T ’92 SRL
101.  Service Sistem de informare acalatorilor in gara Basarab     41/2002 ad4  RTFC Bucuresti
                                    /2006
102.  Monitotizare procese.Sistem SCADA amenajarea Cris        2524/2005   SC Hidroelectrica
    (Furnizare de echipamente electrice CHE Lugasu, CHE               SA
    Tileagd, CHE Sacadat- Dragan).                         SH Cluj
103.                                  222/      SC Hidroelectrica
    Livrare placa mira hidrometrica, sonda piezometrica si sonda
                                    2006      SA
    inductiva Tg Jiu
                                            SH Tg Jiu
104.  Livrare contoare electrice UPM 304                       Honeywell
                                    5009/2006
                                            Bucuresti
105.  Sistem pentru Traiectorii Captive in Tunele Aerodinamice - CTS  C139.P2/2004  INCAS
106.  Instalaţie de securitate, stingere incendiu şi voce-date      2324/2006  DGFPJ Braşov
    aferente sediului
107.  Instalaţie de securitate şi cablare structurată          2300/2006  DGFPJ Satu Mare
108.  Suplimentare sistem electronic de securitate cu o cameră TV    595/2006   BCR     Agenţia
                                            Vergului
109.  Refacere instalaţie electronică de securitate            605/2006  BCR     Arhiva
                                            Giuleşti
110.  Completare sistem electronic de securitate             564/2006  OMNILOGIC
111.  Sistem de detectare şi alarmare în caz de incendiu         572/2006  PRODAL 94 SRL
112.  Completare sistem electronic de securitate cu subsistem TVCI    602/2006  BCR     Agenţia
                                            Baraolt
113.  Modernizarea şi extinderea sistemului electronic de securitate   606/2006  BCR     Arhiva
    aferent sediului                                Giuleşti
114.  Schimbare subsistem TVCI alb/negru cu TVCI color          646/2006  BCR    Sucursala
                                            Târgu Secuiesc
115.  Completare subsistem TVCI                      647/2006  BCR Suc. Jud.
                                            COVASNA, Sfântu
                                            Gheorghe
116.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     627/2006  BCR - Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Bucureştii Noi
    din componenţa sistemului electronic de securitate
117.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     632/2006  BCR - Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Sectorului 2
    din componenţa sistemului electronic de securitate
118.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     633/2006  BCR – Agenţia
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Vergului
    din componenţa sistemului electronic de securitate
119.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     636/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Judeţeană Buzău
    din componenţa sistemului electronic de securitate
120.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     635/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Râmnicu Sărat
    din componenţa sistemului electronic de securitate
121.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     643/2006  BCR – Agenţia
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Tineretului, Giurgiu
    din componenţa sistemului electronic de securitate
122.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     27391/2006  BCR – Agenţia
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Alba Iulia,
    din componenţa sistemului electronic de securitate               Bucureşti
123.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     644/2006  BCR – Agenţia
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Theodor Pallady
    din componenţa sistemului electronic de securitate
124.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     639/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Plevnei
    din componenţa sistemului electronic de securitate
125.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     637/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         Floreasca
    din componenţa sistemului electronic de securitate
126.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere     645/2006  BCR – Suc. Jud.
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)         COVASNA, Sf.
    din componenţa sistemului electronic de securitate              Gheorghe
127.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    638/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Dorobanţi
    din componenţa sistemului electronic de securitate
128.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    27390/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Sectorului 5
    din componenţa sistemului electronic de securitate
129.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    642/2006  BCR – Agenţia
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Zimnicea
    din componenţa sistemului electronic de securitate
130.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    648/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Libertăţii
    din componenţa sistemului electronic de securitate
131.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    650/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Dr. A. Obregia
    din componenţa sistemului electronic de securitate
132.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    44592/2006  BCR – Agenţia Mall
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Platza
    din componenţa sistemului electronic de securitate
133.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    649/2006  BCR – Agenţia
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Fierbinţi
    din componenţa sistemului electronic de securitate
134.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    641/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Tunari
    din componenţa sistemului electronic de securitate
135.  Livrare de componente hardware şi software, montaj, punere    653/2006  BCR – Sucursala
    în funcţiune pentru securizarea înregistratoarelor video (DVR)        Sectorului 4
    din componenţa sistemului electronic de securitate
136.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    404/2006  BCR      Suc.
    aferent sediului                               Bucureştii Noi
137.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    356/2006  BCR Suc. Sector 2
    aferent sediului
138.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    361/2006  BCR Agenţia Th.
    aferent sediului                               Pallady
139.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    372/2006  BCR   Suc.  Dr.
    aferent sediului                               Obregia
140.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    117/2006  BCR Suc. Jud.
    aferent sediului                               Buzău
141.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    116/2006  BCR Suc. Rm.
    aferent sediului                               Sărat
142.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    37/2006   BCR Suc. Jud.
    aferent sediului                               Covasna
143.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    35/2006   BCR Suc. Târgu
    aferent sediului                               Secuiesc
144.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    38/2006   BCR     Agenţia
    aferent sediului                               Baraolt
145.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    562/2006  sediului BCR Suc.
    aferent                                    Motru
146.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    67/2006   DGFPJ GORJ
    aferent sediului Tg. Jiu
147.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    374/2006  IRIDE
    aferent sediului
148.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    560/2006  BCR Suc. Lipscani
    aferent sediului
149.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    544/2006  BCR Piaţa Alba
    aferent sediului                               Iulia
150.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    514/2006  BCR      Suc.
    aferent sediului                               TELEORMAN,
                                           Alexandria
151.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    594/2006  BCR Suc. Olteniţa
    aferent sediului
152.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    603/2006  BCR Suc. Sector 6
    aferent sediului
153.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate    607/2006  sediului BCR Suc.
    aferent                                         Dorobanţi
154.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate      609/2006     BCR      Suc.
    aferent sediului                                    Floreasca
155.  Lucrări de service post-garanţie la sistemul de securitate      652/2006     BCR      Suc.
    aferent sediului                                    Sectorului 4

156.  Imbunătăţirea conducerii procesului de fabricaţie la staţia de    15/2006      SC PREFAB     SA
    dozare materii prime şi autoclavizare                          Călăraşi

157.  ROINTERA - „Romanian Research Community Integration in       1  /  PI    /  Academia Romana
    the European Research Area”                    22.04.2004

158.  Montare protectii numerice pe hidrogeneratoarele HA1, HA2       268/06       Baia de Fier
    OLTET,
159.  Expertiza tehnica pentru telecomanda aeroportul Oradea       184/07.09.04     Aeroportul Oradea

160.  Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativa a      321/2529/1999    RADET
    sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti ANUL 2007 (ianuarie- septembrie) PRODUSE

161.  Revizia si completarea sistemului automat de actionare vana    12/27.01.2006    SC Hidroserv SA
    fluture de la CHE Marisel                                Filiala Cluj Napoca
162.  Deplasare pentru constatare defectiune instalatie de masura    1022/07.07      SC Hidroserv SA
    debite de la Captarea Bargau                              Filiala Cluj Napoca
163.  Etalonarea traductorului de masura nivel              2067/09.07      SC Hidroserv SA
                                                Filiala Cluj Napoca
164.  Proiectare DDE. Documentatie si finalizare documentatie,      3/3.07.2007     Ludwig Pfeiffer
    elborare proiect pentru sistemul SCADA, RTU si PLC in                  Hoch und Tiefbau
    conformitate cu specificatiile tehnice aler proiectului SAMTID             GmbH & Co ,
    nr 28884.                                        Germania
165.  Realizare sistem SCADA – livrarea echipamente, materiale      617         ALPINE
    ( SP1, interceptor, transmisii date si dispecerat central)     /07.08.2006     MAYREDER BAU
                                                GMBH AUSTRIA
                                                Sucursala
                                                Bucuresti
166.  Realizare sistem SCADA – lucrari de proiectare           618 /        ALPINE
    (SP1, interceptor, Lascar Catargiu – ape pluviale, Lascar     07.08.2006      MAYREDER BAU
    Catargiu- ape menajere; Brestei –Bucovat A; Brestei –                  GMBH AUSTRIA
    Bucovat – C; Dispecerat central statii de pompare ape                  Sucursala
    menajere si pluviale din municipiul Craiova ; transmisii de date            Bucuresti
    pentru statii de pompare ape menajere si pluviale din
    municipiul Craiova)
167.  Reparatie senzori H2S , TIP SHS 100G                659/18.05.2007    Regia Autonoma
                                                pt. Activitati
                                                Nucleare, Drobeta
                                                Tr. Severin
168.  Automatizare poduri rulante cu telecomanda fara fir        55/ 02.03.2007    SC POPECI
                                                UTILAJ GREU SA,
                                                Craiova
169.  Service – Actionare cu motor sincron de 3 MW cu continut      623/ 25.09.06    RSI Electro SRL
    redus de armonici de cuplu la turatii joase
170.  Instalatii de curenti slabi pentru bloc de birouri         666/ 28.06.07    RSI Electro SRL
171.  Realizare proiect, automatizare fabrici faina proteica PROTAN   662/ 31.05.07    FARMING Oana
    Codlea                                         Service SRL
172.  Cresterea puterii modulului de actionare nr.1 din cadrul      668/ 06.08.07    RSI Electro SRL
    standului DH 12-13
173.  Documentatie de executie pentru incalziri electrice pe       671/ 09.08.07    PETROCONST SA
    platformele marine PFS6, PFS7, PFS8, comprimare si
    cogenare
  ANUL 2007 (ianuarie- septembrie) SERVICII

174.   Documentatie pentru obtinerea acordului de mediu          622/ 22.09.06  ERDEMIR
                                               Romania SRL
175.   Elaborare raport de securitate SEVESO II              655/ 15.02.07  GA-PRO-CD
                                               CHEMICALS SRL
176.   Analize emisii atmosferice conform autorizatiei integrate de    661/ 25.05.07  FORTUS SA Iasi
     mediu 40-26-12-06
177.   Documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de mediu       665/ 25.06.07  ERDEMIR
                                               Romania srl
178.   Documentatie tehnica pentru prelungirea autorizatiei integrate   667/ 31.07.07  FORTUS SA Iasi
     de mediu 40 – 26.12.06
179.   Bilant de mediu nivel II pentru statia de epurare Corlatesti    673/22.08.07   Rafinaria ASTRA
                                               Romana SA
180.   Bilant de mediu pentru obtinerea avizului de inchidere la      846000/     Petrom Moinesti
     obiectivul abandonare sonde                     23.08.07
181.   Bilant de mediu nivel II pentru 13 facilitati            846000/     Petrom Pitesti
                                       30.08.07
182.   Servicii complete aferente testului de performanta la 2-55320-   R-3332/ 2006   SNN S.A. –
     INV2A/INV2C                                     Sucursala CNE
                                               Invest -Cernavoda
183.   Service la instalatia electrica de securitate pentru sisteme de   603/ 19.04.06  BCR sector 6
     efractie si control acces
184.   Lucrari de service aferente instalatiei electrice de securitate   657/ 27.04.07  BCR Sucursala
     pentru subsistemele de efractie incendiu, control acces,               Voluntari
     interfonie exterioara si interioara si TUCT
185.   Servicii de securitate, servicii proiectare, achizitie, montaj,   664/ 14.06.07  CEC SA
     service si mentenanta pentru sisteme TVCI in conditiile legii
     339-03
186.   Lucrari de service post-garantie aferente sistemului de       669/ 07.08.07  BCR Sucursala
     securitate de la BCR Sucursala Plevnei                        Plevnei
187.   Reconfigurare sistem de securitate aferent sediului BCR       672/ 14.08.07  BCR Agentia
     Agentia Baraolt                                   Baraolt
188.   Servicii de proiectare pentru elaborarea documentatiilor faza    679/15.09.2007  CNT EE
     SF+CS pt lucrarea « Sistem integrat de securitate in statii             Transelectrica SA
     electrice etapa a IIa »
189.   Asistenta tehnica in domeniul automatizarii in cadrul investitiei  660/ 18.05.07  SC Saint Gobain
     – Uzina Calarasi                                   Glaso Romania
190.   –Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru 20 de noduri termice  Ad 19/2006    RADET
     aferente Sectiei de Transport Grozavesti              - poz.98     Bucuresti
191.    Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru 17 noduri termice   Ad 19/2006    RADET
     aferente Sectiei de Transport Vest                 - poz.99     Bucuresti
192.   Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru 130 puncte termice   Ad 20/2006    RADET
     industriale aferente Sectiei de Transport SUD           - poz.100    Bucuresti
193.   Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru 96 puncte termice    Ad 20/2006    RADET
     industriale aferente Sectiei de Transport PROGRESU         - poz.101    Bucuresti
194.   Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru 77 puncte termice    Ad 21/2006    RADET
     industriale aferente Sectiei de Transport GROZAVESTI        - poz.102    Bucuresti
195.   Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru 100 puncte termice   Ad 21/2006    RADET
     industriale aferente Sectiei de Transport VEST           - poz.103    Bucuresti
196.   Dispecer central. Sistem de securitate. Proiect tehnic si caiet  Ad 18/2006    RADET
     de sarcini                             - poz.91     Bucuresti
  4.3.1 Numar produse, servicii, tehnologii                      196 x 20
  Total punctaj capitol 4.3                               3920

								
To top