ASAF Teema� ja vuosikokous

Document Sample
ASAF Teema� ja vuosikokous Powered By Docstoc
					ASAF Teema– ja vuosikokous                              19.5.2009/MS


Aika: 18.5.2009 klo 14.00

Paikka: Emerson Process Management Oy, Pakkalankuja 6 Vantaa

Teemakokous: Turvallisuuteen liittyvän järjestelmän toteuttaminen
    Turva-automaation toteutuksen vaihtoehtoja: sähkömekaaninen ohjaus - laiteväylät -
    kenttäväylät - tietoliikenneverkot"... (Juha Nieminen, Advancetec Oy)
    Laitteiden valinta IEC 61511 mukaiseen toteutukseen - sertifioidun ja käyttökokemusten
    perusteella (Proven in Use) hyväksytyn erot (Martti Hakonen, Emerson Process
    Management Oy)

ASAFin vuosikokous 2009
  1. Kokouksen avaus

    Puheenjohtaja Mika Kaijanen avasi vuosikokouksen.

  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

    Mika Kaijanen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

  3. Osanottajien toteaminen

    Todettiin osanottajat (liite 1).

  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

    Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  5. Sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

    Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Sundquist. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Ylinen
    (Inspecta Tarkastus Oy) ja Jari Koivuvirta (Neste Jacobs Oy/Rintekno).

  6. Esityslistan hyväksyminen

    Hyväksyttiin kokouksen esityslista ehdotetulla tavalla.

  7. Jaoston toimintakertomus vuodelta 2008

    Mika Kaijanen ja Matti Sundquist esittelivät toimintakertomuksen vuodelta 2008 (liite,
    alkuosa).

    Toimintakertomus hyväksyttiin.

  8. Jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2009

    Mika Kaijanen ja Matti Sundquist esittelivät jaoston toimintasuunnitelman (liite 2, loppuosa).
  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

9. Jaoston puheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodelle 2009

  Valittiin Mika Kaijanen puheenjohtajaksi ja Matti Sundquist sihteeriksi.

10. Jaoston johtokunnan muiden jäsenten valinta vuodelle 2009

  ASAF johtokunta kaudelle 2009 (18.5.2009 alkaen) valittiin:

  Puheenjohtaja Mika Kaijanen, STUK (Säteilyturvakeskus)
  Sihteeri Matti Sundquist, Sundcon Oy

  Jäsenet:

  Mauri Heikkinen, Pöyry Industry Oy - varalla Timo Järvinen
  Timo Malm, VTT Teolliset järjestelmät - varalla Antti Pakonen
  Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
  Sami Matinaho, Neste Jacobs Oy/Rintekno
  Tuomas Viskari, ÅF-Consult Oy

11. Muut asiat

  SASin vuosikokous 26.5.2009 Siilinjärvellä (YARA Oy)

12. Ilmoitusasiat

  Turvallisen Tekniikan Seminaari 2009 pidetään 11.6.2009 Tampereella. Teemana on riskin
  arviointi ja uusi konedirektiivi.

13. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.50.
  Matti Sundquist
  Matti Sundquist

  Kokouksen sihteeri  Pöytäkirjan tarkastajat:
LIITE 1

ASAF Teema- ja vuosikokous 18.5.009 / Emerson Process Management OY

Teema- ja Vuosikokoukseen osallistuneet

         Nimi          Yritys           sähköposti
Teema ja vuosikokoukseen osallistuneet
1         Koivuvirta Jari     Rintekno, Neste Jacobs Oy  jari.koivuvirta@rintekno.fi
2         Viskari Tuomas     ÅF-Consult Oy        tuomas.viskari@afconsult.com
3         Kaijanen Mika      STUK            mika.kaijanen@stuk.fi
4         Matinaho Sami      Neste Jacobs Oy/Rintekno  sami.matinaho@rintekno.fi
5         Hakonen Martti     Emerson Process       martti.hakonen@emerson.com
                     Management Oy
6         Antti Pakonen      VTT             @tt.fi
7         Timo Malm        VTT             @tt.fi
8         Matti Sundquist     Sundcon           @undcon.fi
9         Antti Ylinen      Inspecta Tarkastus     @nspecta.fi
10        Timo Järvinen      Pöyry Industry Oy      @oyry.com

Teema kokoukseen osallistuneet
11        Sainio Timo       Metso Endress+Hauser Oy   timo.sainio@metso.com
12        Nikander Jari      Sick Oy           jari.nikander@sick.fi
13        Paavola Jorma      Omron Electronics Oy    jarmo.paavola@eu.omron.com
14        Juha Nieminen      Advancetec Oy
Yhteensä 14    Vuosikokous 10 henk.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:3/7/2012
language:Finnish
pages:3