Docstoc

Eesti Energia AS

Document Sample
Eesti Energia AS Powered By Docstoc
					                                   Loodushoiuosakond
                                   Viljandi mnt. 18B
                                   11216 Tallinn
                                   tel (0)676 7160
                                   faks
                                   e-post heli.nestra@rmk.ee
                                   www.rmk.ee
Hr. Andrus Maide
Veeteede Amet
Valge 4
11413 TALLINN
TAOTLUS                        Meie 12.10.2009 nr 12-1/3672
Riigimetsa Majandamise Keskus palub Peipsi ja Pihkva järve sügavusandmete edastamist
EOMAP Kaubanduse AS-le, kes töötleb saadud andmeid Peipsiveere seinakaardi koostamiseks
ja kujundamiseks RMK Mäe loodusmaja ekspositsiooni jaoks.
Lugupidamisega
Heli Nestra
RMK loodushoiuosakonna tootejuht
6767160, 5175160

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:3/6/2012
language:
pages:1