Dunavski regionalni projekat - Rad sa mas medijima - by vcWVXrTS

VIEWS: 8 PAGES: 26

									Dunavski regionalni projekat
 - Rad sa mas medijima -

    Trening za NVO-e


  Inka Šehović, REC Bosne i Hercegovine
      Sarajevo, 31. 10. 2005.

                      www.rec.org
   Cilj Dunavskog regionalnog
       projekta
  Cilj regionalnog projekta za zaštitu Dunava (DRP) je
   unapređenje okoliša u dunavskom slivu, zaštita voda i
 održivo upravljanje prirodnim resursima za dobrobit prirode
               i ljudi.

• Važna komponenta projekta je podizanje svijesti javnosti o
 problemu koji se odnosi na zagađenje, naročito nutrijentima
 i otrovima u slivu Dunava.
• Veće učesće i podrška javnosti može doprinjeti i značajnoj i
 mjerljivoj redukciji zagađenja.


                            www.rec.org
           Uloga medija
• Mediji igraju ključnu ulogu u stvaranju i razvoju
 demokratske kulture u svim zemljama. Informišući
 javnost, oni oblikuju javno mnijenje i utiču na ponašanje
 ljudi, a time i na njihove političke stavove.
• Stoga mediji moraju biti slobodni, pluralistički
 orijentisani i nezavisni, ali i društveno odgovorni. To su i
 uslovi kojima oni stiču opšte poverenje.
• Slobodni mediji ne mogu se razvijati u nedemokratskoj
 zemlji.
• Nema slobode bez slobodnih medija!

                            www.rec.org
Uticaj medija na javnost (javno mnijenje)
• Pokušaji da se utiče na javno mnijenje stari su koliko i samo
 društvo. Ipak, otkad su građani stekli pravo glasa, a time i pravo
 da biraju vlade, odnosi s javnošću dobijaju skoro dramatičnu
 važnost.
• Dobra komunikacija i stvaranje naklonosti određenog dijela
 javnosti danas su osnova svakog poslovnog uspjeha.
• Obavještavanje javnosti predstavlja planiran i stalni napor da
 se ostvari i održi dobra volja i uzajamno razumijevanje
 između organizacije i njene ciljne javnosti.
• Uloga medija (novinara) – kao instrumenta javnosti jeste u tome
 da posreduje između jednog i drugog, to jest da poveže refleksiju
 o društvu sa društvom samim.

                               www.rec.org
  Zašto je važna saradnja s medijima?


  O svijetu u kojemu živimo vrlo malo znamo iz
 vlastitih iskustava. Nešto smo ga više upoznali iz
 pričanja bliskih nam osoba i znanaca, a ponajviše
  smo saznali iz medija – ponajprije s televizije i
 radija te štampe i, u posljednje vrijeme, s Interneta.


UPOTREBITE MEDIJE, DA NE BI MEDIJI
     UPOTREBILI VAS!
                         www.rec.org
Saradnja sa medijima je važna zbog:
• Prenošenja naših poruka
• Mogućnosti da se čuje naš glas
• Informisanja i jačanja svijesti javnosti / ciljne grupe o pomenutim
 pitanjima
• Popularnosti/Imidža
• “Reklamiranja” projekta
• Prikupljanjanja novca od strane donatora
• Mogućeg uticaja na državne organe (institucije, vlasti, političare...)
• Mogućnosti poziva građanima na akciju i objašnjenja kako i oni
 mogu da učestvuju?


                                 www.rec.org
  Strateško planiranje komunikacije s
         medijima
1. Određivanje medijskih ciljeva projekta kao rezultata
  opštih projektnih ciljeva.

2. Određivanje ciljnih grupa kojima se obraćamo; Kakav
  uticaj očekujemo da ćemo imati na njih?

3. Poruke kojima komuniciramo sa svakom od grupa da
  bismo ostvarili željeni uticaj.


                          www.rec.org
   Definisanje medija – različiti tipovi i
      kategorije mas medija:
• tematsko polje: zabavni, informacioni, obrazovni

• vlasništvo: privatni, državni, javni
 (Kada su masovni mediji u rukama države ili velikih političkih
 privrednih intersnih grupa, realno je očekivati da one određuju ili
 nadziru sadržaj masovne komunikacije)

• vrsta: štampa i magazini, radio, TV, agencije

• pokrivenost: internacionalna, regionalna, nacionalna, lokalna

                                www.rec.org
 Tradicionalna podjela medijskih uloga

• RADIO najavljuje događaj

• TV prenosi događanja

• NOVINE pojašnjavaju događaj

• INTERNET konvergira sve medijske
 komunikacije: tekst, sliku, zvuk i živu sliku uz
 trenutačnu mogućnost interakcije (feedback-a)
                        www.rec.org
Forme javnog nastupa u mass
medijima
NOVINE:
• Saopštenja za javnost, press konferencija, izjava,
 intervjui, demanti, pisma čitatelja, otvorena
 pisma.
• Fotografija je važnija od 1000 riječi (mora biti
 prikladna)
• Dobre i loše strane autorizacije


                        www.rec.org
Forme javnog nastupa u mass
medijima
RADIO:
•  Govor je najvažnije izražajno sredstvo radija
•  Govor drži pažnju, izgled osobe je samo privlači
•  Po govoru prosuđujemo drugu osobu
•  Govoriti prirodno je ključni uslov
  vjerodostojnosti                        www.rec.org
   Forme javnog nastupa u mass
        medijima
TELEVIZIJA
• Slika privlači pažnju, ton je drži
• Neverbalna komunikacija mora biti u suglasju sa
 verbalnom
• Govor tijela može biti važniji od izrečenog
• Kultura komuniciranja najvažnija u dijaloškim emisijama
• TV ne oprašta. TV je sofisticirani medij koji bilježi sve
 detalje, ističe ih i pojačava njihov dojam                           www.rec.org
  Odabir načina i tehnika komunikacije
• Press materijali: saopštenje za medije, podsjetnik, najava,
 poziv
• Medijski događaji
• Pisma uredniku
• Priče (članci)
• Intervjui
• Ostalo …
                            www.rec.org
     Kako zainteresovati medije?
 Interesantni ljudi (iz organizacije ili javne ličnosti po
 pozivu)
 Interesantna mjesta koja akcentuju temu, poruku koju
 želite da prenesete)
 Interesantna tema
 Medijski događaji moraju da obiluju akcijom i kreativnošću.
 Pronađite ironiju u situaciji, ubacite dozu humora kada je to
 prigodno.
 Unesite snagu, živost i entuzijazam u vašu poruku.


                            www.rec.org
          Saopštenja za medije
  Saopštenje za medije je sažet opis, namjenjen medijima, koji
    sadrži informacije o određenom stavu, događaju ili
               određenoj temi.
Saopštenja se mogu razvrstati u nekoliko kategorija:
• Pripremna: obavještavaju o događajima, projektima ili
 programima koji treba da se dogode ili sprovedu.
• Aktuelna: daju podatke o događajima koji se odigravaju u vrijeme
 izdavanja saopštenja. Ova saopštenja treba odmah da budu
 objavljena.
• Lokalna: dolaze iz određenih oblasti i u vezi su sa »vijestima iz
 mog kraja«.
• Ekskluzivna: dostavljena jednoj agenciji, novini ili jednoj
 radijskoj ili TV stanici s pravom da ga objavi isključivo ta agencija,
 novina, radijska, odnosno TV stanica.
                                www.rec.org
        Kako napisati saopštenje
           (26 pravila)
1. Informacija mora biti vrijedna objavljivanja, dakle novum (novost).
2. Čitaocu mora da bude jasno zašto je poruka namjenjena baš njemu i zašto bi
  trebalo da je pročita do kraja.
3. Treba po pravilu početi sa kratkim opisom vijesti, a zatim navesti izvor
  informacija.
4. Zapitajte se kako će ljudi reagovati na tu vijest i šta ih konkretno dotiče.
5. Uvjerite se da li je prvih 10 riječi u vašoj izjavi najefektivnije, pošto su one
  presudne.
6. Izbegavajte pretjeranu upotrebu pridjeva i slenga.
7. Iznesite činjenice.
8. Obezbijedite što više podataka za kontakt: adrese, brojeve telefona i faksa, e-
  mail, web adrese...
9. Ne žurite sa objavljivanjem vijesti, sačekajte da skupite dovoljno materijala.
10. Omogućite i olakšajte pristup medijima.
11. Poenta mora biti sadržana u naslovu.
                                      www.rec.org
12.  Dobar naslov je onaj koji će privući pažnju čitaoca da nastavi da čita vijest.
13.  Dajte značaj vijestima, učinite ih vrijednim pažnje.
14.  U uvodnom paragrafu odgovorite na sljedeća pitanja (5w): ko, šta, gdje, kada i zašto.
15.  Napravite sažetak od 250 do 300 riječi.
16.  Ponudite prateći materijal.
17.  Citati i iskazi uglednih građana daju vam kredibilitet.
18.  Kontakt informacije moraju da budu savršeno jasne.
19.  Dajte sve kontakt telefone, e-mail-ove, web adrese, tako da čitalac može lako da vas
   kontaktira.
20.  Jasno označite završetak vašeg saopštenja npr. sa linijom ili sa #######
21.  Kontaktirajte odabrane medije i saznajte prije nego što im pošaljete dopis da li postoji
   određena forma za izjavu, rok, ograničenje dužine teksta, da li je potrebna ilustracija...
22.  Ukoliko je u pitanju nešto hitno, naznačite to na vrhu dopisa. Morate obavezno u
   takvim vijestima imati poentu između naslova i kraja prvog paragrafa.
23.  Najefikasnija dužina izjave je do jedne stranice.
24.  Uvjerite se još jednom da li je tema vrijedna za objavljivanje.
25.  Nakon što ste napisali izjavu zapitajte se kako će ta tema da utiče na običnog
   građanina, zašto je neophodno da ta informacija dođe u javnost, da li će čitalac imati
   neku dobit, korist. Ukoliko niste sigurni u navedeno, počnite iz početka.
26.  Prilagodite terminologiju ciljnoj grupi.

                                            www.rec.org
Korisni savjeti prilikom pisanja saopštenja
Najbolje je da koristite:
• Kratke rečenice (najpraktičnije i najlakše). Koristite jasne rečenice
 i kratke pasuse. Rečenica ne treba da sadrži više od 15-20 riječi.
 Mjenjajte dužinu rečenica da bi vam tekst saopštenja imao bolji
 ritam. Rečenice sa više od 30 riječi mogu da budu teške za
 razumijevanje. Pasusi treba da budu kratki i da sadrže od jedne do
 pet rečenica.
• Koristite jednostavne izraze. Od nekoliko sinonima treba da
 izaberete kraću i jednostavniju riječ, a ne dužu. Kada koristite
 tehničke ili složene izraze, njihovo značenje treba da objasnite
 običnim riječima.
• Nemojte da iznostite lične ocjene i stavove u saopštenju.

                                www.rec.org
• Ako je glavna ideja saopštenja najava konferencije za novinare ili
 nekog drugog događaja na kojem biste željeli da prisustvuju i
 novinari, morate odmah poslije prvog pasusa da navedete datum,
 mjesto, vrijeme održavanja. Nemojte ove informacije da stavljate
 na kraju ili usred četvrtog pasusa. Važno je da novinari mogu lako
 da uoče šta je svrha saopštenja.

• Saopštenje ne treba da bude duže od jedne strane, izuzev u
 rijetkim slučajevima. Ako je saopštenje duže od jedne strane, na
 dnu prve strane stavite naznaku »nastavak na drugoj strani« da bi
 novinar znao da ima još jedna ili više strana saopštenja.

• Svako saopštenje treba da sadrži ime i brojeve telefona / e-mail
 osobe zadužene za kontakt i datum slanja (na kraju saopštenja).

                               www.rec.org
           Korisni savjeti (2)
• Pojedine novine, radio i TV stanice dnevno prime na desetine
 saopštenja.
• Razlikujte se od ostalih, izgradite vlastiti stil
• Zanimljive teme za saopštenja: nešto neobično, jedinstveno, novi
 projekt ili akcija, godišnjica nekog događaja, podaci o tome u kojoj
 se fazi nalazi neki projekat ili akcija, podaci o određenom
 problemu ili sličnoj temi, značajan napredak u pronalaženju
 rješenja, priča o stvarnim ljudima, priča koja pobuđuje emocije ...
• Neka vaša poruka bude i vidljiva
• Ponudite fotografije
• Neka vaša lista medija / novinara uvek bude ažurirana
• Uspostavljajte lične kontakte

                               www.rec.org
   Kada i kako slati izjave/saopštenja
• Izjave za medije slati 7-10 dana prije događaja prvi put, i
 obavezno još jednom 2 dana prije samog događaja.
• Izjave je najbolje slati poštom ili faksom. Obavezno
 provjeriti prijem poruke.
• Obratiti pažnju da se izjava uputi pravoj (potencijalno
 zainteresovanoj osobi).
• Ukoliko je nešto zaista hitno i vrijedno pažnje ponekad je
 efikasan i samo jedan telefonski poziv.
• Nakon slanja saopštenja pravilo je i telefonom detaljno
 obavijestiti medije o dešavanju.

                           www.rec.org
     Kako postupati sa novinarima
• Obezbijedite da pravi ljudi razgovaraju sa novinarima.
• Odabrana osoba mora da bude šarmantna, ubjedljiva i
 dobro informisana.
• Budite oprezni, ali nemojte biti sumnjičavi i razdražljivi.
• Budite im na usluzi. Obezbijedite im da vide sve što ih
 zanima i vodite računa da nikako ne vide stvari koje vi
 ne želite da vide.
• Za novinare koji su pomalo lijeni, pasivni, ali
 zainteresovani obezbijedite osobu koja može da da
 intevju uživo s mjesta događanja.
                           www.rec.org
 Praktični savjeti u postupanju sa novinarima

• Pronađite svog ekskluzivnog novinara.
• Pozovite ga na sastanak i dogovorite se s njim oko
 ekskluzivnosti publikovanja vijesti.
• Napravite atmosferu “tajnog” dogovora, pozovite na
 sastanak najviše tri odabrana novinara koji će
 ekskluzivno imati čast da prvi čuju vijest, novost.
• Budite ljubazni sa njima, učinite da se oni osjećaju kao
 dio tima.
• Kada se vijest prvi put objavi (pojavi u štampi), porašće
 brzo interes i drugih novinara za datu temu.
                          www.rec.org
              Zaključak
Kako uspostaviti i razvijati odnose sa medijima:
• Upoznajte “svoje” novinare
• Korektna komunikacija - uslov za saradnju!
• Posjetite redakcije – predstavite se, razgovarajte sa novinarima!
• Izađite iz svojih društvenih uloga!
Kako kreirati medijski događaj:
• Prezentirajte medijima ono što je novo, zanimljivo, drugačije,
 nesvakidašnje...
• Imajte pozitivan pristup
• Saopštavajte samo ono što je tačno, istinito
• Pričajte samo o onome o čemu ste kompetentni
                                www.rec.org
Izvjava za medije (javnost) mora biti:
• Kratka
• Jasna
• Razumljiva
• Slikovita
• Pamtljiva
• Mora poštovati standard 5W (ko, šta, gdje, kada i zašto)
Izjava ne smije biti:
• Kompicirana
• Sa previše pojašnjenja (ko pojašnjava previše-ne
 pojašnjava ništa)

                           www.rec.org
Intervjui:
 Različite forme i mogućnost intervjua-ovisno o
 mediju.
• U novinama: mogućnost korekcije, autorizacije
• Na radiju: Boja glasa i način govorenja pobuđuju
 pažnju
• Na TV: Svaki detalj je važan. TV ne oprašta!

Nastupi u dijaloškim emisijama:
• Voditi računa o kulturi komuniciranja i
 argumentima (i način na koji sjedite, kako ste
 obučeni itd...)
                        www.rec.org

								
To top