Docstoc

Tuimbe Pamoja

Document Sample
Tuimbe Pamoja Powered By Docstoc
					                Tuimbe Pamoja Lyrics

Swahili Lyrics
________________________________
                       4. NAMBA 1-2-3
1. TUTUMIE PAMOJA
                       Hapa tutajifunza kuhesbabu namba,
                       moja hadi kumi,
Tutumie pamoja, pamoja, pamoja,
                       Mimi nitaanza kwa kuimba,
Tutumie pamoja, pamoja namna hii,
                       Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita,
Cha kwangu, cha kwako,
                       saba, nane, tisa, kumi tayari
Cha kwetu, cha kwao,
Tutumie pamoja, pamoja namna hii.
                       Sasa tuimbe kwa pamoja
Tujifunze pamoja, pamoja, pamoja,
                       Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita,
Tujifunze pamoja, kiswahili chetu,
                       saba, nane, tisa, kumi tayari
Cha kwangu, cha kwako,
Cha kwetu, cha kwao,
                       Vizuri sana watoto,
Tutumie pamoja, pamoja namna hii.
                       Mmejitahidi kuimba,
____________________________________
                       Sasa nauliza,
                       Mnaweza kuimba wenyewe?
2. A-E-I-O-U

Hizi ni herufi kuu,             Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita,
Tamka kwa sauti kuu,             saba, nane, tisa, kumi tayari
A-E-I-O-U,
A-E-I-O-U,                  ____________________________________

Sasa, kwa pamoja tutajifunza herufi kuu za  5. ASKARI
Kiswahili,
Watoto wazuri, tuseme kwa pamoja,      Askari eee, vitani eee,
A-E-I-O-U,                  Askari eee, vitani eee,
____________________________________     Amevaa magwanda, buti, kofia ya chuma,
                       Askari eee.
3. SIMAMA KAA
                       Amevaa magwanda, buti, kofia ya chuma,
Simama kaa, simama kaa,           Askari eee.
Ruka, ruka, ruka, simama kaa
Simama kaa, simama kaa,           Mguu sawa
Ruka, ruka, ruka, simama kaa         Nyuma geuka
Tembea, tembea,               Mbele tembea
Tembea, tembea,               Heshima kulia
Ruka, ruka, ruka, simama kaa         Macho mbele
Kimbia, Kimbia,               Gwaride hima!
Kimbia, Kimbia,
Ruka, ruka, ruka, simama kaa         Askari eee, vitani eee,
____________________________________     Askari eee, vitani eee,
                       ____________________________________
                 Tuimbe Pamoja Lyrics
6. KIOO                       Maua mazuri yapendeza
                          Ukiyatazama yanameremeta
Kioo, kioo alikivunja nani             Maua mazuri yapendeza
Simjui, simjui, wamwisho akamatwe,
Afungwe gerzani, gereza la watoto,         Maua mazuri yapendeza
Kioo, kioo alikivunja nani             Ukiyatazama utachekelea
Simjui, simjui, wamwisho akamatwe,         Hakuna mmoja asiye yapenda
Afungwe gerzani, gereza la watoto,         Maua mazuri yapendeza
____________________________________        Ukiyatazama utachekelea
                          Hakuna mmoja asiye yapenda
7. SHAMBA                      ____________________________________

Bwana mmoja mwenye shamba alilima viazi,      9. NAJUA KUHESABU NAMBA
Akachimba chimba akakuta almasi,
Loo, loo bahati,                  Najua kuhesabu namba
Loo, loo bahati,                  Moja, mbili, tatu
Ya mtu mwenye shamba                Najua kuhesabu namba
Loo, loo bahati,                  Moja, mbili, tatu
Loo, loo bahati,                  Nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi,
Ya mtu mwenye shamba.                Nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi,

Bwana huyu baada ya kupata almasi alifurahi     Gari moja,
sana,                        Ndege wawili,
Akakimbia upesi mjini na kwenda kuiuza almasi    Viti vitatu,
hiyo,                        Maembe manne,
Alipata fedha nyingi na maisha yake yalibadilika,  Kalamu tano,
Alifanya sherehe mara kwa mara,           Vijiko sita,
Huku akialika watu wengi tofauti,          Siku saba,
Hakufikiri juu ya kuweka akiba,           Vitabu nane,
Na baadala yake alitumia fedha vibaya,       Watoto tisa,
Na baada ya muda sii mrefu,             Vidole kumi.
Fedha zote zilikwisha,
Jee, wewe ungepata almasi hii ungefanyia nini?   Najua kuhesabu namba
____________________________________        Moja, mbili, tatu
                          Nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi,
8. MAUA MAZURI                   Nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi,

Maua mazuri yapendeza                ____________________________________
Maua mazuri yapendeza
Ukiyatazama yanameremeta              10. SISIMIZI
Hakuna limoja lisilo pendeza
Ukiyatazama, yanameremeta              Sisimizi mwaenda wapi?
Hakuna limoja lisilo pendeza            Twaenda msibani,
                          Aliyekufa ni nani?
Maua mazuri yapendeza                Aliyekufa mkubwa wetu,
Maua mazuri yapendeza                Kidede zunguruka,
Ukiyatazama yanameremeta
                          Ukitaka inama inuka.
                 Tuimbe Pamoja Lyrics
11. SIKU ZA WIKI               Bado siku chache kama tano, sita,
                       Mungu wangu tumechoka tunataka kuondoka,
Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne,    Kwaherini watu wote wa shuleni.
Jumatano, Alhamisi, Ijumaa.
                       ____________________________________
Jumamosi ninacheza,
Jumapili napumzika,
                       14. CHUI
Jumatatu hadi Ijumaa nakwenda shule.
Jumamosi ninacheza,              Chui, chui, chui, maisha ni haya
Jumapili napumzika,              Chui, chui, chui, maisha ni haya
Jumatatu hadi Ijumaa nakwenda shule.     Tembea kwa maringo,
____________________________________     Cheza kwa maringo,
                       Mgongo na kifua, mabega na tumbo,
12. ZUM ZUM                  Mgongo na kifua, mabega na tumbo
                       Chui, chui, chui, maisha ni haya
Zum zum zum, Nyuki hulia wee,         ____________________________________
Zum zum zum, Nyuki hulia wee,
Toka mbali kutafuta ua zuri kwa chakula,   15. MABATA
Zum zum zum, Nyuki hulia wee,
Zum zum zum, Nyuki hulia wee.         Mabata madogo madogo,
____________________________________     Yanaogelea, yanaogelea,
                       katika shamba zuri la bustani,
13. TUNAKUJA DARASANI KILA SIKU        Yanapenda kulia,
                       kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
Tunakuja darasani kila siku,         kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
Kujifunza kiswahili na mwalimu,        katika shamba zuri la bustani,
Tunasoma, tunasema,              Yanapenda kulia,
Kweli tunaendelea,              kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
Sisi wanafunzi bora wa shuleni,        kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
                       katika shamba zuri la bustani,
Tunaanza kujifunza asubuhi,          Yanapenda kutembea bila viatu, bila viatu,
Kila saa moja tunapumzika,          Katika shamba zuri la bustani,
Kila swali tunajibu kwa kusema kuandika,   Yanapenda kutembea bila viatu, bila viatu,
Sisi wanafunzi bora wa shuleni.        Katika shamba zuri la bustani,

Somo hili kiswahili linapita,
                  Tuimbe Pamoja Lyrics
                         Seven, eight, nine, ten that’s it.
English Lyrics                  Now let us sing together,

                         One, two, three, four, five, six,
1. LET US USE IT TOGETHER             Seven, eight, nine, ten that’s it.
Let us use it together, together, together,    That was very good children,
Let us use it together, together, together,    You sang very nicely,
Mine, yours,                   I am now asking you,
Ours, theirs,                   Can you sing it by yourself?
Let us use it together, together like this.
                         One, two, three, four, five, six,
Let us learn together, together, together,    Seven, eight, nine, ten that’s it.
Let us learn together, our Swahili,        ____________________________________
Mine, yours
Ours, theirs                   5. SOLDIER
Let us use it together, together, together,
____________________________________       A soldier eee, at war eee,
                         A soldier eee, at war eee,
2. A-E-I-O-U                   Is wearing a uniform, boots, metal helmet,
                         A soldier eee,
These are the main letters (alphabet),      Is wearing a uniform, boots, metal helmet,
Pronounce them with a loud voice,         A soldier eee,
A-E-I-O-U,
A-E-I-O-U,                    Attention (legs together),
                         Turn back,
Now, together we will learn the main letters in  Walk forward,
Swahili,                     Salute right,
Dear children, let us say together,        Look forward,
A-E-I-O-U,                    Parade stop!
____________________________________
                         A soldier eee, at war eee,
3. STAND UP, SIT DOWN,              A soldier eee, at war eee,
                         ____________________________________
Stand up, sit down,
Jump, jump, jump, stand up, sit down,       6. MIRROR
Stand up, sit down,
Jump, jump, jump, stand up, sit down,       Mirror, mirror, who broke the mirror,
Walk, walk,                    I don’t know, I don’t know, catch the last one,
Walk, walk,                    And put in prison, the children’s prison,
Jump, jump, jump, stand up, sit down,       Mirror, mirror, who broke the mirror,
Run, run,                     I don’t know, I don’t know, catch the last one,
Run, run,                     And put in prison, the children’s prison,
Jump, jump, jump, stand up, sit down,       ____________________________________
____________________________________
                         7. FARM
4. NUMBERS 1-2-3
                         One man had a farm and planted potatoes,
Now we will learn to count from          While he was digging he found a diamond,
One to ten,                    Loo, loo what a good fortune,
I will start by singing,             Loo, loo what a good fortune,
One, two, three, four, five, six,         For the man with a farm,
                  Tuimbe Pamoja Lyrics
Loo, loo what a good fortune,         Four, five, six, seven, eight, nine, ten
Loo, loo what a good fortune,
For the man with a farm,            One car,
                        Two birds,
The man was very happy after finding the    Three chairs,
diamond,                    Four mangoes,
He ran quickly to town and sold the diamond,  Five pens,
He got a lot of money and his life changed,  Six spoons,
He often held big parties,           Seven days,
And also invited many different people,    Eight books,
He did not think about saving anything,    Nine children,
And instead he spent his money badly,     Ten fingers
And after a short time all of his money was
gone,                     I know how to count numbers
If you had found this diamond, what would   One, two, three
you do with it?                Four, five, six, seven, eight, nine, ten
                        Four, five, six, seven, eight, nine, ten
                        ____________________________________
____________________________________
                        10. ANTS
9. BEAUTIFUL FLOWERS
                        Where are the ants going?
Beautiful flowers look so pretty        We are going to the funeral,
Beautiful flowers look so pretty        Who is it that died?
When you look at them they shimmer       Our leader has died.
There is none that is not pretty
When you look at them they shimmer       Oh yeah, turn around,
There is none that is not pretty        If you want to, bend down and up again,
                        ____________________________________
Beautiful flowers look so pretty
Beautiful flowers look so pretty        11. DAYS OF THE WEEK
When you look at them they shimmer
Beautiful flowers look so pretty        Saturday, Sunday Monday, Tuesday,
When you look at them they shimmer       Wednesday, Thursday, Friday.
Beautiful flowers look so pretty
                        On Saturday I play,
Beautiful flowers look so pretty        On saunday I rest,
When you look at them they will make you    Monday to Friday I go to school,
smile                     On Saturday I play,
There is no one who doesn’t like them     On saunday I rest,
Beautiful flowers look so pretty        Monday to Friday I go to school,
When you look at them they will make you    ____________________________________
smile
There is no one who doesn’t like them     12. ZUM ZUM
____________________________________
                        Zum zum zum, the bees sing,
9. I KNOW HOW TO COUNT NUMBERS         Zum zum zum, the bees sing,
                        From afar looking for a nice flower for food,
I know how to count numbers          Zum zum zum, the bees sing,
One, two, three                Zum zum zum, the bees sing.
I know how to count numbers          ____________________________________
One, two, three
Four, five, six, seven, eight, nine, ten    13. WE GO TO CLASS EVERYDAY
                Tuimbe Pamoja Lyrics

We go to class everyday,
To learn Swahili from the teacher,
We read and speak,
We really are progressing,
We are the good students from school.

We start learning in the morning,
And we rest every hour,
We answer every question by speaking and
writing,
We are the good students from school.

The subject of Swahili will come to pass,
In about five to six days,
My God we are tired and we want to leave,
Goodbye to all the people in school.
____________________________________

14. LEOPARD

Leopoard,leopard, leopard, this is the life,
Leopoard,leopard, leopard, this is the life,
Walk with pride,
Play with pride,
The back and chest, shoulders and belly,
The back and chest, shoulders and belly,
Leopoard,leopard, leopard, this is the life,
____________________________________

15. DUCKS

Small small ducks,
Are swimming, are swimming,
inside a beautiful garden,
They like saying,
kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
Inside a beautiful garden,
They like saying,
kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
kwa kwa kwa kwa kwaaa kwa,
Inside a beautiful garden,
They like walking without shoes, without
shoes,
Inside a beautiful garden,
They like walking without shoes, without
shoes,
Inside a beautiful garden.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:3/6/2012
language:
pages:6