MANAGEMENT DE PROIECT by vcWVXrTS

VIEWS: 15 PAGES: 32

									    MANAGEMENT DE PROIECT
CURS 8: Pregătirea derulării proiectului


 prof. dr. ing. Mircea Covrig
 as. drd. ing. Cristina Gheorghe
                      An universitar 2008- 2009, Semestrul I

            JOI, 20 NOIEMBRIE 2008
6.3 Programul proiectului
  se obţine pe baza planului proiectului, prin alocarea resurselor
   necesare realizării tuturor activităţilor necesare proiectului

Tipuri de resursele
  resursele umane
  resursele financiare
  resursele tehnologice
  resursele materiale
  resursele informaţionale
  resursa timp
                              Management de proiect
20.11.2008                            2008 - 2009
Resursele umane
  personalul care contribuie la realizarea proiectului = echipa proiectului


Resursele financiare
 asigură finanţarea activităţilor proiectului

 necesită precizarea surselor care contribuie la finanţare

 gestionarea resurselor financiare se face pe baza planului proiectului şi
 se desfăşoară pe întreaga perioada de derulare

 la baza asigurării unor resurse financiare, respectiv la realizarea unor
 parteneriate de execuţie stă contractul = reprezintă un document oficial,
 în formă scrisă, prin care se stabilesc aspectele acordului dintre părţi
 şi care devine referinţă; toate completările ulterioare trebuie efectuate
 prin anexe la contract

 pentru proiectele de mică anvergură, căutarea surselor de finanţare
 poate fi şi o problemă a managerului de proiect, ajutat de experţii organizaţiei


                                   Management de proiect
20.11.2008                                 2008 - 2009
  Surse posibile de finanţare ale unui proiect
                          Management de proiect
20.11.2008                       2008 - 2009
Finanţarea proprie
  suport indispensabil pentru susţinerea unui proiect, deoarece majoritatea surselor
  externe condiţionează finanţarea cu asocierea la fondurile proprii ale organizaţiei care
  oferă proiectul

  datorita legislaţiei fiscale prin care amortizarea este descrescătoare, în primii ani de
  utilizare a unui bun, cresc resursele de amortizare peste nevoile stricte de înlocuire a
  echipamentelorRezervele :
  nu există cost de colectare

  nu există obligaţia de rambursare sau rerambursare

  utilizarea lor este liberă, faţă de alte mijloace care sunt afectate pe baza unui control
  riguros
                                      Management de proiect
20.11.2008                                    2008 - 2009
Obţinerea de fonduri este mai dificilă:
 IMM-urile au o capacitate financiară insuficientă pentru a accede
  pe piaţa financiară
 legile juridice precizează anumite moduri de finanţare posibile
 în raport cu modul de organizare al societăţii comerciale
 societăţile cu o activitate riscantă (cercetarea) obţin greu finanţarea,
 sau o obţin cu un cost ridicat;
 conjunctura economică poate limita apelarea la capitalurile externe


Sursele guvernamentale:
 pot fi la nivel internaţional, naţional sau local, granturi directe
nerambursabile
 reprezintă una din cele mai importante surse de finanţare
nerambursabile a proiectelor                                Management de proiect
20.11.2008                             2008 - 2009
Apelarea la împrumuturi:
  este o soluţie pentru proiectele cu grad mic de risc şi cu o rentabilitate
  superioară

  stimulează dezvoltarea :
  - nu mai sunt probleme financiare;

  - îndatorarea creşte rentabilitatea capitalului propriu;

  - în perioada de inflaţie îndatorarea sporeşte patrimoniul organizaţiei, deoarece rambursarea
  împrumutului se face în moneda depreciată, iar valoarea investiţiei creşte cu inflaţia


  crează piedici:
  - obligaţia rambursării determină probleme de flux monetar; este indicat ca un credit să fie utilizat
    pentru proiecte care asigură intrări rapide de fonduri;

  - plata dobânzilor creşte costul;

  - datoriile măresc riscul financiar deoarece în caz de dificultăţi, acestea trebuie rambursate
   cu prioritate

  - dacă sunt folosite prea multe credite, organizaţia nu îşi va mai putea găsi creditori
   în cazul unor dificultăţi financiare

                                           Management de proiect
20.11.2008                                         2008 - 2009
Resursele materiale
  se referă la materiile prime, materialele şi serviciile necesare executării
  unui proiect

  materiile prime se referă la materialele necesare realizării unui produs,
  dacă acesta este finalitatea proiectului, iar în celelalte cazuri se discută
  numai despre materiale

  problemă asociată cu resursele materiale: aprovizionarea

Resursele tehnologice
  în aceasta categorie pot fi încadrate tehnologiile, maşinile, utilajele şi
  spaţiile necesare
                                Management de proiect
20.11.2008                             2008 - 2009
Resursa timp
  nu există timp infinit pentru un proiect
  timpul de execuţie nu poate fi oricât de lung, deoarece, odată
  cu creşterea timpului, cresc şi cheltuielile şi scade profitul
  datorită pierderilor cauzate de întârzierea apariţiei produsului
  pe piaţa
                            Management de proiect
20.11.2008                          2008 - 2009
6.3.1 Alocarea resurselor
   pentru stabilirea programului proiectului, managerul de
    proiect trebuie să stabilească anumite reguli de prioritate:
     Precizarea resurselor
     Optimizarea alocării resurselor - Planificarea se va face
     după limita de timp sau după resurse?


A. Precizarea resurselor
 stabilirea resurselor necesare din fiecare categorie
  (planificatorul trebuie să răspundă la întrebarea: „care
  resurse vor fi luate în considerare?” )
 stabilirea unităţii de măsură
  stabilirea nivelului de eficenţă a resurselor

                           Management de proiect
20.11.2008                        2008 - 2009
Eficienţa resurselor


  în cadrul echipelor sau colectivelor formate din mai multe persoane, o
  eficienţă de (80-85)% este rezonabilă. Astfel, pentru o bună
  planificare, este necesară creşterea numărului evaluat de ore pentru o
  activitate cu (15-20)%
  resursele umane au şi rezerve privind utilizarea : orele suplimentare,
  lucrul în schimburi sau activităţi desfăşurate în zilele libere legale. Este
  de recomandat să nu se considere la planificare aceste resurse, ele
  formând o sursă disponibilă la nevoie.
                                Management de proiect
20.11.2008                             2008 - 2009
Exemple de precizare a resurselor
  Proiect mic - companie industrială nu va necesita o planificare a
  resurselor tehnologice şi a celor materiale. Acest lucru se datorează
  existenţei utilajelor disponibile şi, probabil, a existentei materiilor prime
  în stocul companiei

  Proiect mic - mică întreprindere impune o planificare a utilajelor şi a
  resurselor materiale, pentru că pot să nu existe utilajele necesare, iar
  materialele dorite să nu existe pe stoc.

  Proiect mic – companie mare, nu impune o planificare a resurselor
  financiare, ca în cazul realizării aceluiaşi proiect într-o firmă de mici
  dimensiuni. Dacă proiectul este de mai mare anvergură, de multe ori
  este necesară şi planificarea financiară, privind fluxul monetar.

  Proiect mic – companie mică impune o planificare a resurselor
  financiare. Dacă proiectul este de mai mare anvergură, de multe ori
  este necesară şi planificarea financiară, privind fluxul monetar.
                                Management de proiect
20.11.2008                              2008 - 2009
Exemple de resurse în cadrul unui proiect
  În cadrul unui proiect de cercetare vor fi consideraţi, la capitolul resurse
  umane, cercetătorii şi tehnicienii.

  Muncitorii, laboranţii etc., de altfel foarte utili proiectului nu vor apărea
  explicit, pentru că ei efectuează o muncă uniform repartizată în timp, în
  cadrul organizaţiei. Salariile acestor persoane vor fi incluse în regie
  În cadrul unui proiect industrial s-a considerat că vor fi analizate numai
  două tipuri de resurse umane: inginerii de concepţie şi inginerii tehnologi.

  Nu pot fi incluşi toţi inginerii, de specializări diferite, care participă la
  proiect, dar care activează perioade scurte de timp. În acest caz se poate
  utiliza faptul că o parte din inginerii de profil electric sau tehnologic pot
  face şi munca acestora sau salariile lor vor fi incluse în regie
  În cadrul unui proiect industrial care necesită multe utilaje s-a hotărât
  analiza numai pentru prese şi utilajele de prelucrare prin aşchiere,

  Celelale utilaje necesare nu au o încărcare mare in cadrul societăţii şi,
  deci, sunt disponibile. Costul utilizării acestor utilaje neanalizate va fi
  considerat printr-o valoare fixă sau va fi introdus în regie.
                                 Management de proiect
20.11.2008                               2008 - 2009
A.1 Alocarea resursei timp
  se face utilizând planul proiectului elaborat pe baza timpilor de execuţie
  estimaţi pentru fiecare activitate
  presupune calculul duratei de realizare a proiectului, folosindu-se, în
  principal, două metode:
  metoda CPM – metoda drumului critic (Critical Path Method)
  metoda PERT – tehnica de evaluare şi revizie a programelor (Program
  Evaluation and Review Technique)


Se determină:
 activităţile critice

 activităţile necritice şi rezerva lor de timp

 drumul critic

 timpul de execuţie al proiectului pe baza teoriei probabilităţilor

 probabilitatea de realizare a proectului                               Management de proiect
20.11.2008                             2008 - 2009
Metoda CPM
  este o metodă deterministă - lucrează cu durate sigure pentru activităţi,
   tolerând o singură estimare a acestora
   se utilizează în cazul proiectelor la care estimarea timpului şi a celorlalte
   resurse sunt precise, datorită experienţei existente din repetitivitatea lor,
   (exemplu: proiecte de construcţie)
  nu permite calculul riscului în ceea ce priveşte terminarea proiectului

Metoda PERT
  este o metodă probabilistică - foloseşte trei estimări de timp asociate fiecărei
   activităţi: optimistă, pesimistă şi cea mai probabilă
  se bazează pe distribuţia beta pentru fiecare activitate şi pe distribuţia normală
   pentru durata procesului
  calculează timpul de execuţie al proiectului pe baza teoriei probabilităţilor
  se foloseşte mai ales pentru proiecte de cercetare – dezvoltare la care erorile
   de estimare ale timpilor de execuţie au o variaţie foarte mare şi apar activităţi
   nerepetitive
  permite calculul riscului referitor la terminarea proiectului


                                   Management de proiect
20.11.2008                                 2008 - 2009
În procesul de alocare se pot obţine următoarele informaţii:

I. valoarea rezervelor de timp pe care le are fiecare activitate
II. determinarea timpului minim de realizare a proiectului
III. probabilitatea de reuşită a proiectului, în cursul planificării cu timp limitatI. Determinarea rezervelor de timp
  rezervele de timp se determină pentru activităţi, iar rezultatele sunt
  trecute într-un formular special – vezi tabel 1
                                 Management de proiect
 20.11.2008                              2008 - 2009
Tabel 1: Analiza timp a activităţilor
                    Management de proiect
20.11.2008                  2008 - 2009
  Timpul minim de începere al activităţii, TmI - cea mai timpurie dată
  la care activitatea poate să înceapă, în ipoteza că toate activităţile
  precedente au început de asemenea, cel mai devreme posibil

  Timpul minim de terminare al activităţii, Tm - data cea mai
                          T


  timpurie la care activitatea poate fi terminată în ipoteza că toate
  activităţile precedente au început cel mai devreme posibil
                        T
  Timpul maxim de terminare al activităţii, TM - reprezintă data cea
  mai târzie la care activitatea poate fi terminată fără a întârzia
  proiectul, în ipoteza că toate activităţile ulterioare se desfăşoară
  conform planului

  Timpul maxim de începere al activităţii, TM - reprezintă data cea
                          I


  mai târzie de începere a activităţii fară a întârzia proiectul, în ipoteza
  că toate activităţile ulterioare se desfăşoară conform planului


                              Management de proiect
20.11.2008                            2008 - 2009
  Rezerva totală de timp - perioada cu care poate fi întârziată o activitate,
  dacă toate activităţile care o preced se termină la termenele minime
  posibile, iar activităţile care urmează încep la termenele lor maxime
  prevăzute în plan
                  Rt  TM  TmI  t
                     T

Observaţii:
 - depăşirea rezervei totale de timp conduce la posibilitatea de a nu respecta
  termenul final al proiectului
 - activităţile care au rezervă totală de timp nulă sunt activităţi critice

  Rezerva liberă de timp - perioada de timp care rămâne atunci când toate
  activităţile ulterioare încep la termenele lor minime, iar toate activităţile
  anterioare se termină tot la termenele minime din proiect

                 Rl  Tm  TmI  t
                    T

Observaţii:
 - consumarea rezervei libere de timp pentru o activitate poate fi utilizată dacă se
  permite activităţilor anterioare să întârzie mai mult decât timpul minim posibil de
  începere planificat
 - utilizarea rezervei libere de timp pentru o activitate nu poate afecta activităţile
  care urmează


                                  Management de proiect
20.11.2008                               2008 - 2009
  Rezerva independentă de timp - perioada de timp care
  rămâne atunci când toate activităţile anterioare se termină
  la termenele maxime de timp, iar activităţile ulterioare încep
  la termenele minime de timp
                 Ri  Tm  TM  t
                    T  iObservaţii:
 - valoarea pozitivă a rezervei independente de timp arată că activitatea
  respectivă poate fi deplasată într-un sens sau altul cu un timp egal cu
  rezerva independentă, fără ca activităţile vecine să fie influenţate.
  Rezultă că activitatea respectivă este independentă de activităţile
  vecine.
- activităţile cu rezervă independentă de timp sunt rare.
- în marea majoritate a cazurilor, valoarea acestui tip de rezervă este zero
  sau este negativă (arată lipsa acestei rezerve)                              Management de proiect
20.11.2008                           2008 - 2009
Semnificaţia rezervelor de timp
                 Management de proiect
20.11.2008               2008 - 2009
  Rezervă remanentă - valoarea rezervei totale, calculată la un
  moment dat al execuţiei proiectului. Aceasta este o valoare
  importantă pentru manager deoarece rezerva remanentă poate fi
  nulă, transformând o activitate necritică într-o activitate critică

Observaţii:
 este posibil să apară şi valori negative pentru rezervele remanente,
 ceea ce transformă activitatea necritică într-o activitate
 ”supercritică”. În acest caz, timpul ei de execuţie trebuie redus
 pentru a o transforma într-o activitate critică sau necritică
  rezervele remanente negative de timp pot apărea în cazul în care
  nu se respectă datele ţintă programate:
  - durata minimă a drumului parcurs până la o activitate cu dată fixă,
  este mai mare decât cea planificată
  - întârzierea terminării unei activităţi peste termenul maxim permis
  - resurse insuficente

                             Management de proiect
20.11.2008                           2008 - 2009
II. Determinarea timpului minim de realizare a proiectului
  timpul minim de execuţie al proiectului este rezultatul planului
  proiectului
  în cazul planificării calendaristice corespunde timpului de
  terminare al ultimei activităţi
  în cazul planificării cu ajutorul reţelelor corespunde duratei
  drumului critic
  dacă reţeaua are mai multe drumuri formate din activităţi, cea
  mai mare dintre duratele drumurilor critice determină timpul
  minim de execuţie
  pentru reducerea timpului minim de execuţie este necesară
  reducerea timpului de execuţie al activităţilor critice


                             Management de proiect
20.11.2008                          2008 - 2009
III. probabilitatea de reuşită a proiectului, în cursul
planificării cu timp limitat
  foarte importantă pentru
  managerul de proiect
  poate fi determinată numai
  dacă se utilizează metoda
  PERT
  datorită evaluării timpului de
  execuţie, T p , prin metode
  probabilistice, acesta va avea
  o valoare aleatoare, care are o
  distribuţie normală, în raport cu
  timpul minim de execuţie, Tmp ,
  calculat prin metoda drumului
  critic, dacă numărul de
  variabile este suficient de mare
  – vezi figura alăturată


                           Management de proiect
20.11.2008                         2008 - 2009
  durata reală de execuţie a proiectului, T pl , are o împrăştiere a
  valorilor în intervalul [ Tmp  3 , Tmp  3 ], iar frecvenţa de apariţie se
  repartizează după curba normală
  abaterea medie pătratică,  d , se calculează în funcţie de dispersiile  k
  asociate fiecărei activităţi k, din cele n activităţi care formează drumul
  critic
  pentru a determina probabilitatea de realizare a unui timp planificat
  oarecare, se foloseşte tabelul de probabilităţi, , în raport cu factorul
  de probabilitate z:
                 T pl  T pm
              z          [3 d , 3 ]
                  d
  se consideră că o probabilitate P[0,7; 0,8] este acceptabilă din
  punctul de vedere al partenerilor şi finanţatorilor

  dacă probabilitatea este P  0,6 , riscul executantului este foarte mare,
  iar dacă P  0,8, riscul finanţatorului de a nu i se folosi în mod
  corespunzător fondurile este foarte mare

                                 Management de proiect
20.11.2008                               2008 - 2009
  pentru probabilităţi prea mici managerul de proiect trebuie să
  aprofundeze estimările timpilor de execuţie ale activităţilor de pe
  drumul critic pentru a reduce durata drumului critic şi dispersiile
  valorilor timpilor de execuţie. Se obţine astfel un drum critic acceleratObservaţii:
  în general valorile funcţiei P z  sunt calculate pentru z  0 .
  Pentru cazul în care z  0, valoarea probabilităţii este:

                 P( z)  1  P( z )
  metoda de determinare a probabilităţii de realizare a proiectului poate fi
  aplicată şi pentru o secvenţă de activităţi din cadrul proiectului
                                    Management de proiect
20.11.2008                                  2008 - 2009
A.2 Alocarea celorlalte resurselor
  alocarea resurselor este operaţia prin care se precizează resursele
  necesare pe fiecare activitate sau unitate de timp

  se bazează pe planul proiectului, care precizează desfăşurarea în timp
  a activităţilor, resursele alocate şi fişa proiectului

  operaţia de alocare a resurselor constă în realizarea graficului de
  alocare, care reprezintă variaţia în timp a resursei (se realizează
  folosind câteva dreptunghiuri)

  resursele se exprimă în unităţi fizice sau unităţi monetare
                              Management de proiect
20.11.2008                            2008 - 2009
Fişa de alocare a unei resurse
                 Management de proiect
20.11.2008              2008 - 2009
  metoda se aplică pentru fiecare resursă pe care managerul de
  proiect o consideră importantă
  graful se începe cu alocarea resurselor pentru activităţile de pe
  drumul critic şi apoi cu alocarea resurselor pentru celelalte activităţi
  graful din figura b este realizată în ipoteza că toate activităţile
  încep la timpul minim planificat - programul minimal de alocare a
  resursei
  în figura c este prezentat graficul de alocare a aceleiaşi resurse,
  folosind aceleaşi reguli, dar realizată în ipoteza că toate activităţile
  încep la timpul maxim posibil - programul maximal
  Se pot lua hotărâri privind activităţile care sunt pe drumul critic:
  alegerea unui timp de început adecvat utilizării resursei respective,
  modificarea duratei unor activităţi etc. Este posibil ca unele dintre
  aceste măsuri să impună modificări în planul proiectului şi evident
  în toate resursele care au fost alocate până în acest moment


                               Management de proiect
20.11.2008                            2008 - 2009
Alocarea unei resurse: a) fişa de alocare a resursei;
b) programul minimal; c) programul maximal
                            Management de proiect
20.11.2008                          2008 - 2009
A.3 Planificarea costurilor şi programarea fluxului
                     de numerar
  cunoaşterea costului resurselor conduce la determinarea costurilor
  pe activităţi, respectiv la o planificare a costurilor în timp, datorită
  duratei precizate a activităţilor

  pentru că se poate determina o repartiţie a necesarului costurilor în
  timp, se poate face o programare a cheltuielilor. Această
  programare depinde de programarea activităţilor, dar este diferită
  de aceasta, prin anumite particularităţi:
      costurile salariale se plătesc în zile fixe: la o săptămână, la două sau
       lunar, în timp ce activităţile au duratele lor proprii; astfel, sunt necesare
       plăţi pentru salarii înainte de terminarea activităţilor sau cu puţin după
       terminarea lor
      costurile cu energia se plătesc lunar                                    Management de proiect
20.11.2008                                 2008 - 2009
      costurile cu combustibilul se pot plăti lunar sau zilnic

      costurile materialelor se plătesc după recepţionarea acestora la un interval
       de 30-40 zile în raport cu contractul, dar poate exista un avans care
       trebuie achitat la semnarea contractului de aprovizionare, indiferent când
       se utilizează materialul respectiv

  în urma cunoaşterii repartiţiei costurilor/cheltuielilor se poate face o
   programare a necesarului de resurse financiare

   fluxul monetar precizează suma necesară de bani, la un moment de
   timp dat, care trebuie să fie încasată sau plătită. Cunoaşterea fluxului
   monetar permite realizarea aranjamentelor necesare cu finanţatorii,
   pentru a avea disponibili banii necesari la o anumită dată
                                    Management de proiect
20.11.2008                                  2008 - 2009

								
To top