GREY COLLEGE/KOLLEGE REUNIE by 92m08d4

VIEWS: 18 PAGES: 2

									      GREY COLLEGE/KOLLEGE REUNIE

      PO Box/Posbus 12943
      Brandhof
      9324

      Grey Museum 1st floor/1ste vloer

      Tel: 051-4445799
      Fax/Faks: 051-4443203
      E-mail/E-pos: reunie@greycollege.com
      Web site/Webwerf: www.greycollege.com


                                                        Founded 1855 Gestig
      ______________________________________________________________________________________
           Program Stigtersfees van Grey Kollege Reünie / Program for Founders’ Festival of Grey College Reunie

                  - Besoek asb www.greycollege.com vir datums vir verdere projekte beplan vir 2006 -
                   - Please visit www.greycollege.com for more dates of projects planned for 2006 -

10 Oktober/October 2006     Grey Kollege Reünie Gholfdag / Grey College Reunie Golf Day (besprekings by kantoor/bookings at office)

13 Oktober/October 2006      Grey Kollege Reünie “Past vs Present” Gholfdag – Tempe Gholfbaan (besprekings by kantoor/bookings at office)

13 Oktober/October 2006     Grey Kollege Reünie-Dinee / Grey College Reunie Dinner

14 Oktober/October 2006     Grey Kollege Reünie Familiefees / Grey College Reunie Family Festival

15 Oktober/October 2006     Gedenkdiens/Church Service

Liewe Oud-Grey

Die ekstase van die 150 jaar vieringe is verby en ons sien uit na die volgende 150 jaar! Ons heet Mej Anél Cronjé welkom by ons kantoorpersoneel. Sy
sal Marina Basson bystaan in die kantoorpligte.

At a recent brain storming session, we identified the following projects:
   1. Our commitment of R500 000 towards our new offices;
   2. Funding of the Grey College Foundation;
   3. Selling of all the surplus 150 year red and white wines;
   4. Planning of the Reunie October Festivities and Golf Day;
   5. To support the school in promoting the 150 coffee table book, “From Generation to Generation” (see www.gc.co.za for details);
   6. To increase our membership numbers and to get the Old Boys more involved in the activities of Grey College, thus striving for our phrase for
      2006, “Proudly Grey College!”

Rakende ons kantoor wil ek graag die volgende onder u aandag bring:
  1. Ons jaarlikse begroting beloop ± R250 000;
  2. Die posgeld alleen van die Stabilis en state beloop R100 000 per jaar.

Dus versoek ek u om u ledegelde op datum te betaal en om Oud-Greys wat nie lid is van die Reünie aan te moedig om aan te sluit.

Ons wil graag ‘n toets doen en die Stabilis elektronies beskikbaar stel op die webwerf. Dit sal ons ontsaglike hoeveelhede geld spaar. Ons sal egter
aanhou om vir die pensionarisse Stabilisse te pos. Die eerste kwartaal se Stabilis sal vir almal wat al vir 2006 ledegeld betaal het gepos word en die toets
sal van die tweede kwartaal geimplimenteer word. U sal egter iets anders in die Stabilis se plek ontvang asook ‘n elektroniese nuusbrief (een keer per
maand) vir die wat e-pos adresse het. So sal ons meer en beter kontak met u kan behou en u meer waarde vir u ledegeld ontvang.

Neem asb ook kennis van die volgende:
    Onthou dat ons finansiële jaar strek van Januarie – Desember;
    Debietorders – as gevolg van ons eie, nuwe debietorderstelsel (wat outomaties self deur die Reüniekantoor gedoen word) moet almal wat voor
     en op Desember 2004 ‘n debietorder geteken het hierdie debietorder DRINGEND self stop by u betrokke bank en groot asseblief ‘n nuwe vorm
     by ons invul. Na vele versoeke is daar nogsteeds lede wat getrou ledegeld betaal maar nog op die ou debietorder van R10.00 per maand of
     R120.00 per jaar. Onthou, ons kan dit ongelukkig nie self stop nie en dit word ‘n moeilike taak om korrespondensie by u te kry indien u nie
     op die nuwe stelsel is nie;
      Adresveranderinge – onthou asseblief dat dit u verantwoordelikheid is om u adresse opgedateer te hou by die Reüniekantoor. Onthou ook
      om u bankbesonderhede op te dateer as dit sou verander – sien asseblief u aangehegte staat vir die Reüniekantoor se bankbesonderhede vir
      inbetalings;
      Our new web site – www.greycollege.com – is fully operational and includes a variety of features such as hot off the press news and dates of
      important inter school and sporting events!! Please make use of this facility and register yourself. This increases our contact with you. You
      are also welcome to contact us if you would like to advertise your business on this web site. Also see photos and DVD orders for the
      Disvovery Night of the Legends function on this site;
      150 Year Wines – please do not forget to buy your College Red (750 ml @ R60.00 per bottle) and College Chenin Blanc (750 ml @ R40.00
      per bottle). Also note the limited edition of our 1.5 liter and 5 liter College Red bottles available. This is a once in a lifetime opportunity to
      purchase a numbered bottle;
      Reunie Dinner (13 October) – tickets for this event will be sold on a first come first served basis. These will be available from 24 April 2006 at
      the Reunie office or through the various class representatives mentioned below. Please ensure that you buy your ticket as soon as
      possible as we cannot guarantee availability later. The price for this dinner is R220.00 per person (for paid-up members) and R400.00 for
      unpaid members (added R180.00 yearly membership fee). For pensioners (1959 matric year and older) – R220.00 per person (paid-up
      members) and R270.00 for unpaid members (added R50.00 yearly membership fee);
      Die volgende klasverteenwoordigers is verantwoordelik vir reëlings van die groot klas-Reünies:

      1946 – Hennie Prinsloo           082 8200901
      1951 – Julius Zerwick            073 5379949
      1956 – Johan Olwage             072 5324902      natashag@xsinet.co.za
      1961 – Op soek na teenwoordiger
      1966 – Theo Jooste             082 5505865      tgjooste@iafrica.com
      1971 – Dick Mahaffey            051-4440077      mahaffey@telkomsa.net
      1976 – Marius Berry             082 5716393      marius.berry@liblink.co.za
      1981 – Ben Malherbe             083 4536100      blmalherbe@telkomsa.net
      1986 – Jan Vermeulen            083 4065671      mebjan@telkomsa.net
         Steven Drostké                       steven.drotske@scarlet.be
      1991 – Derik Coetzer            083 6400910      derik.coetzer@gmail.com
      1996 – Rudolph van Schalkwyk        072 2714133      rudsu2@hotmail.com
      2001 – Rohan Myburgh            082 4588769      rohan@peramide.co.za

      Die ander jare se Oud-Greys kan deur die Reüniekantoor hul kaartjies bespreek.

      Grey Kollege Familiefees (14 Oktober) – hierdie funksie word nou ‘n permanente instelling (oor die sukses in 2005) en is oop vir almal (Oud-
      Greys, ouers en ondersteuners) en gaan ‘n baie opwindende informele funksie wees met al die “entertainment” wat nodig is. Hierdie kaartjies
      sal ook beskikbaar wees by die Reüniekantoor.
      Kyk uit vir ‘n Reüniestalletjie met aandenkings by die volgende interskole:
      27 April 2006      Maritzburg College        Te Grey Kollege (stalletjie in Ondersteuners Houtdek)
      6 Mei 2006       Selborne College         Te Grey Kollege (stalletjie in Ondersteuners Houtdek)
      13 Mei 2006       Paarl Boys’ High         Te Paarl
      20 Mei 2006       Affies              Te Pretoria
      29 Julie 2006      Grey PE             Te Port Elizabeth
      5 Augustus 2006     Pretoria Boys’ High       Te Grey Kollege (stalletjie in Ondersteuners Houtdek)
      12 Augustus 2006    Glenwood High          Te Durban
      19 Augustus 2006    Paul Roos Gimnasium       Te Grey Kollege (stalletjie in Ondersteuners Houtdek)
      Ons is opsoek na enige Grey Kollege (Sekondêr/Primêr/Reünie) item wat vir ons van waarde sal wees om uit te stal in ons kantoorruimte. As u
      sou instem om ‘n item te skenk sal dit hoog op prys gestel word. As u bereid is om te skenk, is die volgende van belang:
       1. U naam, van en matriekjaar op Grey moet die item vergesel.
       2. ‘n Kort beskrywing oor die item – geskiedenis daaroor (datums, tyd, plek, doel en gebeurtenis).

Die skool het ‘n argivaris, Mev Esté Esterhuizen aangestel wat ons behulpsaam sal wees om die uitstalruimte reg te benut tot voordeel van almal wat ons
kantore besoek.Graag vra ons u om ons behulpsaam te wees om die geskiedenis van die skool uit te beeld.

Dankie vir u belangstelling en aanhoudende lojaliteit teenoor u Alma Mater! Thank you for your interest and continuous loyalty to your Alma Mater!

Groete/greetings
Marius Berry
Voorsitter/Chairman
Grey Kollege/College Reunie

								
To top