Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Udd__og_aktivitet-erhvervsskoleomraadet-2009

VIEWS: 37 PAGES: 234

									Sum af BOGFØRT
INST_NR     INST_NAVN          GRP   FO
     101401 Københavns Tekniske Skole     1  1010
                            1011
                            1012
                            1015
                            1031
                            1032
                            1034
                            1037
                            1041
                            1054
                            1055
                            1130
                            1145
                            1160
                            1190
                            1195
                            1280
                            1290
                            1335
                            1350
                            1380
                            1390
                            1395
                            1410
                            1415
                            1435
                            1445
                            1480
                            1490
                            1495
                            1510
                            1520
                            1525
                            1530
                            1760
                            1890
                          3 3500
                            9017
                          21 2100
                          27 2800
                            2803
                            2804
                            2807
101401 Københavns Tekniske Skole          27  2808
                            2809
                            2813
                            2816
                            2819
                            2823
                            2824
                            2825
                            2826
                            2832
                            2833
                            2836
                            2839
                            2840
                            2841
                            2842
                            2843
                            2844
101403 Hotel- og Restaurantskolen          1  1013
                            1038
                            1680
                            1705
                            1710
                            1715
                          3  3500
                            3627
                            3660
                            3694
                            3700
                            9017
                          21  2100
                          27  2809
                            2839
                            2840
                            2841
101449 Social- og Sundhedsskolen, København     1  1039
                            2002
                            2003
                            2004
                          21  2100
                            2101
                            2102
                            2103
                            2115
                          27  2839
                            2840
101497 Niels Brock - Copenhagen Business College  1   15
101497 Niels Brock - Copenhagen Business College  1  1036
                            1911
                            1912
                            1915
                            1922
                            1932
                            1940
                            1952
                          3  3500
                            3513
                            3514
                            3516
                            3527
                            3531
                            3602
                            3603
                            3604
                            3607
                            3624
                            3626
                            3630
                            3632
                            3663
                            3691
                            3692
                            3693
                            3694
                            3695
                            3696
                            3697
                            3699
                            3706
                            9017
                          21  2100
                            2160
                            2190
                          27  2816
                            2839
                            2840
147401 TEC Teknisk Erhvervsskole Center       1  1010
                            1011
                            1012
                            1014
                            1015
                            1024
                            1031
                            1032
147401 TEC Teknisk Erhvervsskole Center  1  1033
                        1034
                        1035
                        1037
                        1041
                        1048
                        1110
                        1140
                        1170
                        1205
                        1210
                        1220
                        1250
                        1254
                        1255
                        1260
                        1265
                        1270
                        1355
                        1420
                        1430
                        1450
                        1470
                        1485
                        1500
                        1546
                        1559
                        1560
                        1565
                        1570
                        1700
                        1740
                        1810
                        1860
                        1870
                      3  3500
                        3569
                        3660
                        9017
                     21  2100
                        2101
                        2115
                     27  2801
                        2802
                        2803
                        2805
                        2807
147401 TEC Teknisk Erhvervsskole Center        27  2808
                              2810
                              2814
                              2816
                              2817
                              2818
                              2820
                              2823
                              2824
                              2827
                              2828
                              2833
                              2836
                              2837
                              2839
                              2840
                              2841
                              2845
                              2846
153408 SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret  1  1039
                              2002
                              2003
                              2004
                            3  3004
                              3131
                              3500
                            21  2100
                              2101
                              2102
                              2115
                            27  2816
                              2823
                              2839
                              2840
173410 Handelsskolen København Nord           1  1036
                              1911
                              1912
                              1915
                              1916
                              1922
                              1932
                              1952
                            3  3500
                              3513
                              3516
                              3602
                              3607
173410 Handelsskolen København Nord          3  3624
                             3625
                             3691
                             3692
                             3693
                             3694
                             3695
                             3697
                             9017
                           21  2100
                             2102
                             2103
                             2160
                           27  2816
                             2839
                             2840
183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest  1   15
                             1010
                             1012
                             1015
                             1031
                             1032
                             1036
                             1039
                             1040
                             1041
                             1047
                             1052
                             1110
                             1115
                             1700
                             1780
                             1785
                             1790
                             1820
                             1912
                             1915
                             1916
                             1932
                             1940
                           3  3500
                             3513
                             3514
                             3634
                             3655
                             3660
                             3691
183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest  3  3692
                             3693
                             3694
                             9017
                           21  2100
                             2115
                           27  2809
                             2811
                             2816
                             2836
                             2839
                             2840
                             2841
                             2842
219409 Humanica                    1  1039
                             2001
                             2002
                             2003
                             2004
                           3  3004
                             3131
                             3500
                           21  2100
                             2115
                           27  2839
                             2840
253401 SOSU-uddannelser Greve             1  1039
                             2001
                             2002
                             2004
                           3  3500
                           21  2100
                           27  2816
                             2839
                             2840
259401 Køge Handelsskole               1  1036
                             1911
                             1912
                             1915
                             1932
                             1940
                             1952
                           3  3513
                             3516
                             3604
                             3692
                             3693
259401 Køge Handelsskole      3  3694
                    3695
                  21  2100
                    2160
                  27  2839
                    2840
265402 Slagteriskolen i Roskilde  1  1013
                    1038
                    1041
                    1575
                    1650
                    1660
                    1670
                    1680
                    1700
                  3  3500
                    3511
                    3513
                    3569
                    3608
                    3683
                    3684
                    3698
                    9017
                  21  2100
                    2125
                    2170
                  27  2809
                    2812
                    2816
                    2821
                    2839
                    2840
                    2841
265403 Roskilde Handelsskole    1  1036
                    1912
                    1915
                    1922
                    1932
                    1952
                  3  3500
                    3513
                    3624
                    3632
                    3663
                    3691
                    3692
265403 Roskilde Handelsskole   3  3693
                   3694
                   3695
                   3697
                   3699
                 21  2101
                   2160
                 27  2802
                   2839
                   2840
                   2841
265416 Roskilde Tekniske Skole  1   16
                    17
                   1010
                   1011
                   1012
                   1013
                   1014
                   1030
                   1031
                   1032
                   1033
                   1034
                   1037
                   1051
                   1059
                   1110
                   1190
                   1195
                   1350
                   1390
                   1410
                   1415
                   1420
                   1430
                   1435
                   1465
                   1500
                   1515
                   1525
                   1580
                   1590
                   1605
                   1615
                   1655
                   1890
                   1952
265416 Roskilde Tekniske Skole          1  3458
                         3  3500
                           3681
                           9017
                           9020
                        21  2100
                        27  2803
                           2805
                           2807
                           2808
                           2813
                           2816
                           2817
                           2822
                           2823
                           2824
                           2828
                           2830
                           2836
                           2839
                           2840
                           2842
                           2844
315408 Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland  1  1039
                           2001
                           2002
                           2003
                           2004
                         3  3004
                           3131
                           3511
                        21  2100
                        27  2839
                           2840
315412 EUC Nordvestsjælland           1  1010
                           1011
                           1012
                           1014
                           1015
                           1031
                           1032
                           1033
                           1034
                           1035
                           1036
                           1039
                           1059
315412 EUC Nordvestsjælland  1  1110
                  1115
                  1145
                  1230
                  1335
                  1340
                  1350
                  1380
                  1390
                  1405
                  1425
                  1430
                  1435
                  1450
                  1500
                  1565
                  1870
                  1912
                  1915
                  1932
                  1940
                3  3500
                  3610
                  9017
               21  2100
               27  2800
                  2803
                  2804
                  2807
                  2809
                  2812
                  2814
                  2816
                  2817
                  2818
                  2820
                  2822
                  2823
                  2824
                  2825
                  2828
                  2830
                  2831
                  2832
                  2833
                  2836
                  2839
315412 EUC Nordvestsjælland  27  2840
                  2841
                  2845
                  2846
                  2848
329401 EUC Ringsted      1  1010
                  1013
                  1014
                  1015
                  1031
                  1032
                  1033
                  1036
                  1038
                  1040
                  1052
                  1205
                  1210
                  1475
                  1720
                  1750
                  1915
                  1952
                  1955
                3  3500
                  3694
               21  2100
                  2125
                  2180
               27  2805
                  2839
                  2840
                  2841
333409 Selandia - CEU     1   16
                  1010
                  1011
                  1012
                  1013
                  1014
                  1030
                  1031
                  1032
                  1033
                  1034
                  1035
                  1036
                  1038
333409 Selandia - CEU  1  1110
               1190
               1224
               1225
               1230
               1350
               1390
               1430
               1435
               1450
               1500
               1559
               1560
               1565
               1605
               1625
               1705
               1715
               1890
               1912
               1915
               1941
               1952
             3  3500
               3513
               3532
               3535
               3604
               3607
               3694
            21  2100
               2101
               2160
            27  2800
               2801
               2802
               2803
               2807
               2808
               2813
               2814
               2816
               2817
               2818
               2819
               2820
               2822
333409 Selandia - CEU   27  2823
                2824
                2828
                2831
                2832
                2836
                2837
                2839
                2840
                2841
                2842
                2844
                2845
                2846
369401 CELF, Nykøbing F  1   16
                1010
                1011
                1012
                1013
                1014
                1015
                1024
                1030
                1031
                1032
                1033
                1034
                1035
                1036
                1038
                1039
                1040
                1041
                1059
                1110
                1145
                1205
                1220
                1230
                1260
                1300
                1350
                1380
                1385
                1390
                1430
                1500
369401 CELF, Nykøbing F  1  1560
                1565
                1670
                1680
                1700
                1890
                1912
                1915
                1940
                1952
                3458
                3465
              3  3500
                3514
                3516
                3554
                3569
                3603
                3604
                3607
                3693
                3694
                9017
             21  2100
                2115
                2160
             27  2800
                2801
                2803
                2805
                2807
                2808
                2809
                2813
                2814
                2816
                2817
                2818
                2819
                2823
                2824
                2826
                2828
                2830
                2835
                2836
                2837
369401 CELF, Nykøbing F  27  2839
                2840
                2841
                2845
                2846
369409 SOSU Nykøbing F.  1  1039
                2001
                2002
                2003
                2004
                2005
              3  3131
                3500
                3511
                9017
             21  2100
             27  2816
                2839
                2840
373401 EUC Sjælland    1  1010
                1011
                1012
                1014
                1015
                1031
                1032
                1033
                1034
                1035
                1039
                1040
                1041
                1059
                1110
                1190
                1350
                1360
                1370
                1380
                1390
                1420
                1430
                1435
                1450
                1500
                1770
                1780
373401 EUC Sjælland         3  3500
                     3538
                     3682
                     9017
                  21  2100
                     2115
                  27  2800
                     2803
                     2805
                     2807
                     2811
                     2814
                     2817
                     2818
                     2819
                     2820
                     2823
                     2824
                     2827
                     2828
                     2833
                     2836
                     2837
                     2839
                     2840
                     2841
                     2845
                     2846
373402 Handelsskolen Sjælland Syd  1  1036
                     1912
                     1915
                     1922
                     1932
                     1940
                     1941
                     1952
                   3  3500
                     3513
                     3514
                     3537
                     3602
                     3603
                     3604
                     3607
                     3618
                     3620
                     3624
373402 Handelsskolen Sjælland Syd              3  3691
                                3692
                                3693
                                3694
                                3695
                                3706
                              21  2100
                                2130
                                2160
                              27  2805
                                2809
                                2816
                                2839
                                2840
                                2842
                                2844
373403 SOSU Næstved - Center for social- og sundhedsudd.  1  1039
                                2001
                                2002
                                2003
                                2004
                              3  3500
                              21  2100
                                2101
                              27  2809
                                2839
                                2840
                                2841
400405 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole        1  1039
                                2001
                                2003
                                2004
                              21  2100
                              27  2816
                                2839
                                2840
400408 Bornholms Erhvervsskole               1  1011
                                1012
                                1014
                                1031
                                1032
                                1033
                                1034
                                1036
                                1038
                                1110
                                1145
400408 Bornholms Erhvervsskole  1  1190
                   1390
                   1410
                   1420
                   1500
                   1680
                   1700
                   1715
                   1912
                   1915
                 3  3500
                   3607
                   9017
                 21  2100
                   2115
                 27  2800
                   2803
                   2807
                   2808
                   2814
                   2816
                   2817
                   2818
                   2822
                   2823
                   2827
                   2828
                   2830
                   2836
                   2839
                   2840
                   2841
                   2842
                   2844
                   2845
                   2846
421401 Vestfyns Handelsskole   1  1036
                   1915
                   1940
                 27  2839
                   2840
461301 Dalum Landbrugsskole    1   16
                    17
                   1030
                   3458
                   3460
                   3461
461301 Dalum Landbrugsskole  1  3465
               21  2100
                  2125
               27  2808
                  2823
461305 Kold college      1   16
                  1013
                  1030
                  1038
                  1590
                  1605
                  1625
                  1640
                  1705
                  1715
                  1720
                  1952
                3  3500
                  3554
                  3681
               21  2100
                  2102
               27  2807
                  2808
                  2812
                  2813
                  2814
                  2816
                  2821
                  2823
                  2835
                  2839
                  2840
                  2841
461415 TietgenSkolen      1  1036
                  1047
                  1059
                  1911
                  1912
                  1915
                  1922
                  1932
                  1940
                  1952
                3  3500
                  3513
                  3514
461415 TietgenSkolen  3  3516
              3602
              3655
              3657
              3685
              3691
              3692
              3693
              3694
              3695
              3696
              3697
              3706
              9017
            21  2100
            27  2809
              2816
              2839
              2840
              2842
              2844
461420 AMU-Fyn     1  1380
              1445
              1700
            3  3500
            21  2100
            27  2800
              2802
              2803
              2808
              2809
              2813
              2814
              2816
              2817
              2818
              2820
              2821
              2823
              2824
              2827
              2828
              2832
              2836
              2837
              2839
              2840
461420 AMU-Fyn             27  2841
                      2845
                      2846
461449 Social- og Sundhedsskolen Fyn  1  1039
                      2001
                      2002
                      2003
                      2004
                      2005
                    3  3004
                      3008
                      3131
                      3500
                    21  2100
                    27  2839
                      2840
479413 Svendborg Erhvervsskole     1  1010
                      1011
                      1012
                      1013
                      1014
                      1031
                      1032
                      1033
                      1034
                      1036
                      1038
                      1110
                      1125
                      1190
                      1350
                      1390
                      1410
                      1415
                      1430
                      1450
                      1500
                      1680
                      1715
                      1890
                      1912
                      1915
                      1952
                    3  3500
                      3554
                      3693
                      3694
479413 Svendborg Erhvervsskole  21  2100
                   2102
                   2115
                 27  2803
                   2823
                   2828
                   2833
                   2836
                   2839
                   2840
                   2841
                   2843
513301 Gråsten Landbrugsskole   1   16
                    17
                   1030
                   3451
                   3452
                   3453
                   3458
                   3460
                 3  3671
                 21  2125
                 27  2808
515402 Haderslev Handelsskole   1  1036
                   1915
                 3  3511
                   3694
                 21  2102
                   2115
                 27  2809
                   2816
                   2839
                   2840
                   2842
                   2844
537401 EUC Syd          1  1010
                   1011
                   1012
                   1013
                   1014
                   1015
                   1031
                   1032
                   1033
                   1034
                   1035
                   1038
537401 EUC Syd  1  1039
           1040
           1110
           1190
           1195
           1205
           1210
           1220
           1224
           1225
           1350
           1380
           1390
           1410
           1420
           1430
           1435
           1440
           1450
           1485
           1500
           1546
           1559
           1560
           1565
           1680
           1715
           1770
           1780
           1790
           1800
           1820
           1890
         3  3500
           3533
           3534
           3632
         21  2100
           2102
           2115
           2160
         27  2800
           2802
           2803
           2805
           2806
           2807
537401 EUC Syd                      27  2809
                                2811
                                2814
                                2816
                                2817
                                2818
                                2819
                                2820
                                2823
                                2827
                                2828
                                2832
                                2833
                                2834
                                2836
                                2837
                                2839
                                2840
                                2841
                                2845
                                2846
537411 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS  1  1036
                                1912
                                1915
                                1932
                                1940
                                1952
                              3  3500
                                3691
                                3693
                                3694
                                3695
                                9017
                             21  2100
                             27  2807
                                2809
                                2839
                                2840
                                2842
                                2844
541402 Tønder Handelsskole                 1  1036
                                1915
                              3  3514
                                3516
                             21  2115
                             27  2816
                                2839
541402 Tønder Handelsskole       27  2840
545406 Social- og Sundhedsskolen Syd  1  1039
                      2001
                      2002
                      2003
                      2004
                    3  3004
                      3500
                    21  2101
                      2115
                      2125
                    27  2816
                      2839
                      2840
557302 Kjærgård Landbrugsskole     1   16
                       17
                      1030
                      3451
                      3452
                      3453
                      3456
                      3458
                      3460
                    21  2100
                    27  2808
                      2823
                      2824
                      2840
561401 EUC Vest             1  1010
                      1011
                      1012
                      1013
                      1014
                      1015
                      1031
                      1032
                      1033
                      1034
                      1035
                      1038
                      1039
                      1040
                      1110
                      1120
                      1125
                      1135
                      1220
561401 EUC Vest  1  1230
            1235
            1250
            1260
            1350
            1380
            1390
            1415
            1420
            1430
            1435
            1450
            1500
            1546
            1559
            1560
            1565
            1570
            1571
            1670
            1680
            1705
            1715
            1720
            1770
            1780
            1890
            1940
          3  3500
            9020
         21  2100
            2180
         27  2801
            2803
            2805
            2807
            2809
            2810
            2811
            2814
            2816
            2817
            2818
            2820
            2822
            2823
            2824
561401 EUC Vest        27  2827
                  2828
                  2836
                  2839
                  2840
                  2842
                  2844
                  2846
561402 Esbjerg Handelsskole  1  1036
                  1911
                  1912
                  1915
                  1922
                  1932
                  1940
                  1952
                3  3500
                  3513
                  3514
                  3516
                  3603
                  3607
                  3655
                  3663
                  3691
                  3693
                  3694
                  3695
                  3696
                  3698
               21  2100
                  2101
                  2102
                  2160
               27  2809
                  2816
                  2839
                  2840
                  2842
                  2844
561413 AMU-Vest        1  1011
                  1031
                  1041
                  1155
                  1225
                  1350
                  1380
561413 AMU-Vest               1  1415
                        1700
                      3  3500
                      21  2101
                        2102
                      24  2420
                      27  2800
                        2801
                        2802
                        2803
                        2809
                        2812
                        2814
                        2816
                        2817
                        2818
                        2820
                        2823
                        2824
                        2826
                        2827
                        2828
                        2832
                        2836
                        2837
                        2839
                        2840
                        2841
                        2845
                        2846
                        2848
561415 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg  1  1039
                        2001
                        2002
                        2003
                        2004
                      3  3500
                        9017
                      21  2100
                        2101
                      27  2816
                        2839
                        2840
                        2841
565301 Grindsted Landbrugsskole       1   16
                         17
                        1030
565301 Grindsted Landbrugsskole         1  3451
                           3452
                           3453
                           3458
                        21  2100
565401 Grindsted Erhvervsskole          1  1036
                           1915
                           1932
                        21  2100
                        27  2816
                           2839
                           2840
                           2842
571401 Ribe Handelsskole             1  1036
                           1915
                         3  3500
                        21  2100
                        27  2840
573401 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium  1  1036
                           1915
                        27  2816
                           2839
                           2840
575402 Vejen Handelsskole            1  1036
                           1915
                         3  3500
                        21  2100
                        27  2809
                           2816
                           2839
                           2840
                           2842
607405 EUC Lillebælt               1  1010
                           1012
                           1014
                           1031
                           1032
                           1033
                           1034
                           1035
                           1110
                           1135
                           1145
                           1160
                           1205
                           1210
                           1220
607405 EUC Lillebælt                  1  1224
                              1225
                              1235
                              1264
                              1265
                              1280
                              1335
                              1395
                              1430
                              1500
                              1559
                              1560
                              1565
                              1570
                            3  3500
                              3569
                            21  2100
                            27  2802
                              2803
                              2807
                              2814
                              2816
                              2817
                              2818
                              2821
                              2823
                              2826
                              2830
                              2832
                              2839
                              2840
                              2841
                              2845
                              2846
607410 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens  1  1039
                              2001
                              2002
                              2003
                              2004
                            3  3005
                              3006
                              3008
                              3111
                              3500
                              9017
                            21  2101
                              2102
607410 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens  27  2809
                              2816
                              2839
                              2840
615300 Bygholm Landbrugsskole              1   16
                               17
                              1030
                              3458
                              3465
                            21  2100
                              2125
                            27  2808
                              2839
                              2840
615402 Business College Horsens             1  1036
                              1911
                              1912
                              1932
                              1941
                              1952
                            3  3500
                              3514
                              3603
                              3604
                              3610
                              3691
                              3693
                              3694
                              9017
                            21  2100
                            27  2816
                              2839
                              2840
621401 HANSENBERG                    1   16
                              1010
                              1011
                              1012
                              1013
                              1014
                              1015
                              1030
                              1031
                              1032
                              1033
                              1034
                              1035
                              1037
621401 HANSENBERG              1  1038
                         1039
                         1040
                         1048
                         1052
                         1110
                         1115
                         1230
                         1390
                         1420
                         1495
                         1500
                         1510
                         1525
                         1615
                         1620
                         1625
                         1700
                         1705
                         1715
                         1720
                         1770
                         1780
                         1785
                         1890
                       3  3500
                         3569
                         3607
                         9017
                      21  2100
                      27  2803
                         2808
                         2811
                         2816
                         2821
                         2836
                         2839
                         2840
                         2842
                         2844
621402 IBC International Business College  1   15
                         1036
                         1911
                         1912
                         1922
                         1932
                         1940
621402 IBC International Business College  1  1952
                       3  3511
                         3513
                         3514
                         3691
                         3692
                         3693
                         3694
                         3695
                      21  2100
                         2160
                      27  2839
                         2840
                         2844
621407 AMU SYD                1  1014
                         1145
                         1325
                         1425
                         1700
                      21  2100
                      27  2800
                         2802
                         2803
                         2806
                         2807
                         2808
                         2809
                         2812
                         2813
                         2814
                         2815
                         2816
                         2817
                         2818
                         2820
                         2821
                         2822
                         2823
                         2824
                         2827
                         2828
                         2830
                         2831
                         2832
                         2836
                         2837
                         2839
621407 AMU SYD           27  2840
                    2841
                    2845
                    2846
631402 Vejle Handelsskole og VUC  1  1036
                    1911
                    1912
                    1915
                    1922
                    1932
                    1942
                  3  3500
                    3511
                    3516
                    3632
                    3663
                    3691
                    3692
                    3693
                    3694
                    3695
                    3696
                    9017
                  21  2100
                    2101
                    2102
                    2115
                    2160
                  27  2803
                    2809
                    2816
                    2827
                    2832
                    2839
                    2840
                    2842
                    2844
657303 Agroskolen Hammerum     1   17
                    1030
                    1525
                    1625
                    3451
                    3452
                    3453
                    3458
                    3460
                    3461
657303 Agroskolen Hammerum      1  3465
                   3  3671
657401 Herningsholm Erhvervsskole  1  1010
                     1011
                     1012
                     1014
                     1015
                     1031
                     1032
                     1033
                     1034
                     1035
                     1036
                     1037
                     1039
                     1040
                     1041
                     1110
                     1190
                     1195
                     1260
                     1350
                     1380
                     1390
                     1410
                     1415
                     1420
                     1430
                     1525
                     1700
                     1770
                     1780
                     1890
                     1912
                     1915
                     1922
                     1932
                     1940
                     1952
                   3  3500
                     3604
                     3691
                     3693
                     3694
                     3695
                     3696
                  21  2100
657401 Herningsholm Erhvervsskole     21  2180
                     27  2800
                        2803
                        2807
                        2809
                        2811
                        2814
                        2816
                        2817
                        2821
                        2823
                        2826
                        2827
                        2828
                        2832
                        2833
                        2834
                        2836
                        2839
                        2840
                        2842
                        2843
                        2844
657412 Social & SundhedsSkolen, Herning  1  1039
                        2001
                        2002
                        2003
                        2004
                      3  3004
                        3005
                        3008
                        3500
                        9018
                     21  2100
                        2101
                        2102
                        2103
                     27  2839
                        2840
661402 Holstebro Handelsskole       1  1036
                        1911
                        1912
                        1915
                        1922
                        1932
                        1952
                      3  3500
661402 Holstebro Handelsskole   3  3610
                    3693
                 21  2100
                    2115
                 27  2814
                    2816
                    2839
                    2840
                    2844
661411 Holstebro Tekniske Skole  1   16
                    1013
                    1030
                    1031
                    1032
                    1033
                    1034
                    1035
                    1038
                    1110
                    1195
                    1224
                    1390
                    1435
                    1450
                    1500
                    1546
                    1559
                    1560
                    1565
                    1625
                    1670
                    1680
                    1715
                    1720
                    1890
                    3458
                  3  3500
                    9017
                 21  2100
                 27  2803
                    2805
                    2808
                    2812
                    2813
                    2814
                    2816
                    2817
661411 Holstebro Tekniske Skole           27  2818
                             2820
                             2823
                             2824
                             2827
                             2828
                             2832
                             2835
                             2837
                             2839
                             2840
                             2841
                             2845
                             2846
665401 Lemvig Handelsskole              1  1036
                             1915
                           21  2101
                           27  2814
                             2837
                             2840
667401 Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium  1  1036
                             1912
                             1915
                           3  3500
                           21  2100
                             2115
                           27  2839
                             2840
669402 Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium   1  1036
                             1915
                           21  2100
                           27  2840
681401 AMU Hoverdal                 21  2100
                           27  2803
                             2818
                             2819
                             2824
                             2826
                             2839
                             2840
                             2848
707403 Viden Djurs                  1  1010
                             1012
                             1031
                             1032
                             1033
                             1036
707403 Viden Djurs          1  1037
                     1047
                     1110
                     1145
                     1430
                     1465
                     1515
                     1670
                     1675
                     1915
                     1932
                     1952
                   3  3500
                     3554
                     3603
                     3607
                     3694
                     3706
                     9017
                   21  2100
                     2150
                   27  2816
                     2838
                     2839
                     2840
709401 Den jydske Haandværkerskole  1  1010
                     1011
                     1012
                     1180
                     1325
                     1390
                     1430
                   3  3535
                   21  2100
                     2115
                   27  2807
                     2819
                     2827
                     2828
                     2830
                     2831
                     2836
                     2840
727401 Handelsfagskolen        1  1912
                     1932
                     1952
                     1953
727401 Handelsfagskolen     1  1954
                 3  3500
                   3694
                21  2100
                27  2813
                   2830
                   2839
                   2840
731401 Randers Tekniske Skole  1  1010
                   1011
                   1012
                   1014
                   1031
                   1032
                   1033
                   1034
                   1035
                   1040
                   1059
                   1110
                   1145
                   1155
                   1190
                   1350
                   1390
                   1430
                   1435
                   1450
                   1500
                   1560
                   1565
                   1740
                   1780
                   1790
                   1890
                 3  3500
                   3554
                21  2100
                   2102
                   2115
                27  2800
                   2803
                   2804
                   2805
                   2806
                   2807
                   2811
731401 Randers Tekniske Skole       27  2814
                        2816
                        2817
                        2818
                        2820
                        2823
                        2824
                        2826
                        2827
                        2828
                        2832
                        2833
                        2836
                        2837
                        2839
                        2840
                        2841
                        2845
                        2846
731409 Randers Social- og Sundhedsskole  1  1039
                        2001
                        2002
                        2003
                        2004
                      3  3004
                        3005
                        9017
                     21  2100
                     27  2839
731416 Handelsskolen Minerva        1  1036
                        1911
                        1912
                        1915
                        1922
                        1932
                        1940
                        1952
                      3  3500
                        3513
                        3514
                        3516
                        3537
                        3662
                        3691
                        3692
                        3693
                        3694
       731416 Handelsskolen Minerva  3  3695
                         3706
                      21  2100
                         2170
                      27  2816
                         2839
                         2840
                         2842
                         2844
Hovedtotal
FOTXT                     Total
Teknologi og kommunikation             243871  1,010
Bygge og anlæg                    15595  1,011
Håndværk og teknik                  66671  1,012
Service                       -8438  1,015
Produktion og udvikling               179152  1,031
Strøm, styring og it                479311  1,032
Bygge og anlæg                  -1141248  1,034
Medieproduktion                  -1144498  1,037
Bygnings- og brugerservice             -715089  1,041
Individuel EUD, medieproduktion           -6501  1,054
Individuel EUD, produktion og udvikling       -42005  1,055
Støberitekniker                   468270  1,130
Industrioperatør                  -151210  1,145
Værktøjsuddannelsen                 -32295  1,160
Industriteknikeruddannelsen            -356950  1,190
Cnc-teknikuddannelsen                -4522  1,195
Ædelsmed                      191718  1,280
Metalsmed                      90637  1,290
Procesoperatør                   352856  1,335
Murer                       -1838274  1,350
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger    -763070  1,380
Træfagenes byggeuddannelse            -3751295  1,390
Ædelstensfatter                   -10794  1,395
Snedkeruddannelsen                 -516994  1,410
Maskinsnedker                    31306
Byggemontagetekniker               -1428366  1,435
Ejendomsservice                  -159304  1,445
Bogbinder                      235776  1,480
Serigraf                      258328  1,490
Grafisk tekniker                  -226221  1,495
Grafisk trykker                   355530  1,510
Fotograf                      228643  1,520
Mediegrafiker                    892938  1,525
Film- og tv-produktionsuddannelsen         468842  1,530
Laboratorietandtekniker              -461564  1,760
Teknisk designer                  -147182  1,890
EUD Enkeltfag, konteringsformål          -477504
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv      60412
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig       1251771
Anlæg/affald                    -355379
Bygning                      -278284
Dykkerområdet                   -186082
El-området/automatik og styring          -120694
Fiskeri/landbrug                    -23315
Flygtninge og indvandrere                -25024
Gartneri                        -94656
Ika                           -20902
Køle/klima/varme                    -191541
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -577103
Maskinbetjening, større maskiner            -27941
Medicinfremstilling                  -650523
Mindre håndværk                    -172161
Procesområdet                     -205708
Renovering/restaurering af gamle bygninger       -32728
Svejseuddannelser                      0
Teori                          61733
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -612334
Tilberedning/servering/ rengøring            162192
Tryk og billedbehandling                -341161
Vådrum                         -98828
Media, DTP og web                   -743682
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   1474676  1,013
Mad til mennesker                  -15031465  1,038
Ernæringsassistent                   -437120  1,680
Tjener                         -971513  1,705
Receptionist                      -939757  1,710
Gastronom                       -5471844  1,715
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -886697
Akademigastronom                    155362
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder        23222
AU Akademiuddannelse i Ledelse             162160
AU Akademigastronom                   -3187
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -2095
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -203443
Flygtninge og indvandrere                -45658
Teori                          -21267
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -1530575
Tilberedning/servering/ rengøring           1800412
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1266815  1,039
Den pædagogiske assistentuddannelse          -238022  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -1624702  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -5824570  2,004
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig          -13697
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri            -46599
IDV, Momspligtig                    -11680
IDV, Omsætning, der falder udenfor momsloven      -92350
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV      -21179
Teori                         -706669
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)    -94989
Eventkoordinator                     -8000
Merkantil                      -14827422  1,036
Kontoruddannelse, generel                -7736
Kontoruddannelse med specialer            -3674817  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -2118459  1,915
Finansuddannelsen                   -1165998  1,922
Handelsuddannelse med specialer             -55807  1,932
Sundhedsservicesekretær                -438029  1,940
Detailhandel med specialer               686130  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål             -34319
Indledende kurser til VVU               -310356
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser         -105471
HHX, enkeltfag                     125328
Markedsføringsøkonom, enkeltfag             -15779
IT- og elektronikteknolog, enkeltfag          -37035
Akademimerk. i kommunikation og formidling        67312
Akademimerk. international handel og markedsføring    3250
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring         6588
Akademiuddannelse i Ledelse               170078
Akademiudd. til finansiel rådgivning          -17109
Akademiudd. i International transport og logistik     2975
Markedsøkonom, enkeltfag                 2596
Datamatiker, enkeltfag                   71
IT-administrator                    -100316
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   -316015
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling     -3933668
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -964099
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -9657067
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -524850
AU Akademiudd. i international transport og logist   -50371
AU Akademiudd. i informationsteknologi (VVU)       1897
AU Akademiudd. i innovation, produkt og produktion      1
AU Akademiuddannelse i Retail              56647
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -31461
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -2263849
IDV, Udenlandske studerende              -7274320
IDV, systemeksport                   -450825
Ika                           -5946
Teori                         -2620869
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   1091043
Teknologi og kommunikation               -117076  1,010
Bygge og anlæg                     -156087  1,011
Håndværk og teknik                    84327  1,012
Mekanik, transport og logistik             -621840  1,014
Service                         -53790  1,015
Individuel eud: Mekanik, transport og logistik     -58130  1,024
Produktion og udvikling                -1467953  1,031
Strøm, styring og it                 -5395424  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -3680427  1,033
Bygge og anlæg                    758090  1,034
Transport og logistik                1732488  1,035
Medieproduktion                   -123827  1,037
Bygnings- og brugerservice              -582527  1,041
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler   -4416  1,048
Smedeuddannelsen                   -296797  1,110
Beslagsmed                      151959
Finmekanikeruddannelsen                959866  1,170
Data- og kommunikationsuddannelsen          599146  1,205
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen         263344  1,210
Automatik- og procesuddannelsen            510250  1,220
Karrosseriuddannelsen                -961130  1,250
Lufthavnsoperatør, trin 1              -354118  1,254
Lufthavnsuddannelsen                 -193877  1,255
Cykel-og motorcykeluddannelsen            146666  1,260
Postuddannelsen                     1840  1,265
Flymekaniker                     3969213  1,270
Forsyningsoperatør                   -5372  1,355
VVS-uddannelsen                   -434303  1,420
Elektriker                      -323639  1,430
Bygningsmaler                    -485468  1,450
Skiltetekniker                    102824  1,470
Frontline PC-supporter                -12153  1,485
Mekaniker                      -295499  1,500
Kranfører, forhøjet takst                1588  1,546
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          -460676  1,559
Vejgodstransportuddannelsen              282433  1,560
Lager- og terminaluddannelsen            -152522  1,565
Redderuddannelsen                   21538  1,570
Serviceassistent                   -42957  1,700
Optometrist (optiker)                -1633415  1,740
Porcelænsmaler                    337682  1,810
Ortopædist                      786738  1,860
Skomager                       761996  1,870
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -448386
EUD enkeltfag, tekniske udd             -118029
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder      -602588
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -9473
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -5377451
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri          1307711
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV    -2184452
Autohjælp/bjergning/redning              -7396
Buskørsel                       23638
Bygning                        222730
Elektronik                       -9595
El-området/automatik og styring            -2473
Fiskeri/landbrug                    -23100
Flyområdet                      -191283
Godstransport/flytning/renovation           -158047
Ika                          251191
Intern transport samt transport i lufthavne      -41940
Kranområdet                      252114
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   -25958
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   43150
Maskinbetjening, større maskiner            -23313
Montage/systemteknik                  276251
Overfladebehandling                  -44705
Renovering/restaurering af gamle bygninger      -117611
Svejseuddannelser                  -1577970
Taxikørsel                       337387
Teori                         265344
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   244160
Tilberedning/servering/ rengøring            -3595
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -422018
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -1176438
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1940551  1,039
Den pædagogiske assistentuddannelse          1708701  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -5117340  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -1328193  2,004
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            1140850
PGU-merit                       1990052
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -7780660
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -1431948
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri           -646082
IDV, Momspligtig                    77816
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -612998
Ika                          -10995
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -214662
Teori                         1556912
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   420577
Merkantil                       4126906  1,036
Kontoruddannelse, generel                -419  1,911
Kontoruddannelse med specialer             908296  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -1805085  1,915
Individuel eud: Det merkantile område          1799
Finansuddannelsen                   -403797  1,922
Handelsuddannelse med specialer            -308611  1,932
Detailhandel med specialer               963159
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -337788
Indledende kurser til VVU                -8689
HHX, enkeltfag                      1336
Akademimerk. i kommunikation og formidling        8069
Akademiuddannelse i Ledelse               23480
Akademiudd. til finansiel rådgivning         136304
Akademiudd. i informationsteknologi (VVU)       -9793
AU Akademiudd. international handel og markedsfør  -113533
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling     -32461
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring     -194473
AU Akademiuddannelse i Ledelse            713230
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         20916
AU Akademiudd. i informationsteknologi (VVU)     -49647
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -34149
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         114098
IDV, Momspligtig                    -7663
IDV, Omsætning, der falder udenfor momsloven     137578
IDV, Udenlandske studerende             -903926
Ika                          71904
Teori                         379581
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -228908
Eventkoordinator                   -10970   15
Teknologi og kommunikation               27528  1,010
Håndværk og teknik                  320505  1,012
Service                       -737350  1,015
Produktion og udvikling               -533565  1,031
Strøm, styring og it                 375590  1,032
Merkantil                      -3465984  1,036
Sundhed, omsorg og pædagogik             230614  1,039
Krop og stil                    -1719033  1,040
Bygnings- og brugerservice                278
Individuel EUD, merkantil               -91970  1,047
Individuel EUD, krop og stil             -190777  1,052
Smedeuddannelsen                    78622  1,110
Smed, rustfast kleinsmed. Forhøjet taxameter      1663
Serviceassistent                    9628
Frisør                       -1859974  1,780
Fitnessinstruktør                   65331  1,785
Kosmetiker                      -241292  1,790
Beklædningshåndværker                -209256  1,820
Kontoruddannelse med specialer            -328539  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -60600
Individuel eud: Det merkantile område         142386  1,916
Handelsuddannelse med specialer             -434
Sundhedsservicesekretær                63715  1,940
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -263721
Indledende kurser til VVU                7796
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          802
Akademiuddannelse i Human Resource         -1129868
Lederuddannelsen, erhvervsdiplomuddannelse       14048
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder       39139
AU Akademiudd. international handel og markedsfør  -862517
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling      -9156
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -35512
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -459552
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -546
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -2190257
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV      556470
Flygtninge og indvandrere               -12953
Frisørområdet                     -157167
Ika                          138917
Svejseuddannelser                   358733
Teori                         1187965
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -4168097
Tilberedning/servering/ rengøring           -283401
Tryk og billedbehandling                -38660
Sundhed, omsorg og pædagogik             -863250  1,039
Grundforløb                       14838
Den pædagogiske assistentuddannelse          954328  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            7307268  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen           -13304300  2,004
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            594943
PGU-merit                        29883
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -1294659
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -71503
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -544583
Teori                         -472606
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -349610
Sundhed, omsorg og pædagogik              692493  1,039
Grundforløb                     -1104459  2,002
Den pædagogiske assistentuddannelse          687366  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -6092285  2,004
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -568650
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig          9011
Ika                          -14603
Teori                         1947003
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -249198
Merkantil                      -2547170  1,036
Kontoruddannelse, generel                57893  1,911
Kontoruddannelse med specialer             45671  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -405337  1,915
Handelsuddannelse med specialer             -3006  1,932
Sundhedsservicesekretær                -17667  1,940
Detailhandel med specialer               -30034
Indledende kurser til VVU               -132364
HHX, enkeltfag                     -22956
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring         371
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling       1633
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring       -5825
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -239784
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -41863
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -2888702
IDV, Udenlandske studerende             -7287991
Teori                         312725
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -842640
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  -567498  1,013
Mad til mennesker                  -1326287  1,038
Bygnings- og brugerservice              -424475  1,041
Sikkerhedsvagt                     12145
Industrislagter                    2071198  1,650
Tarmrenser                       585151  1,660
Detailslagter                     201550  1,670
Ernæringsassistent                  -589889  1,680
Serviceassistent                   -193894  1,700
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -432616
Fagspecifikke kurser - akademi             18648
Indledende kurser til VVU                54856
EUD enkeltfag, tekniske udd              277541
Akademiudd. i Laboratorie- og bioteknologi       -24000
Arbejdsstudietekniker                  68572
Tilsynstekniker                    895295
AU Akademiudd. i Laboratorie- og bioteknologi     228928
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -32533
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -250211
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem      -2772286
IDV, Videncentre                   -2393632
Flygtninge og indvandrere               -425714
Fødevareindustri                    348971
Ika                           47291
Laboratorie                       21838
Teori                          59008
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -1506206
Tilberedning/servering/ rengøring           -160812
Merkantil                      -2751141  1,036
Kontoruddannelse med specialer            -777818  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    134399  1,915
Finansuddannelsen                   -111287  1,922
Handelsuddannelse med specialer             -547  1,932
Detailhandel med specialer               105131  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            228720
Indledende kurser til VVU                10990
Akademiudd. til finansiel rådgivning           2309
Datamatiker, enkeltfag                  178
IT-administrator                   -6337463
AU Akademiudd. international handel og markedsfør    46764
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling       1971
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -18160
AU Akademiuddannelse i Ledelse             297028
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -865227
AU Akademiudd. i informationsteknologi (VVU)       -407
AU Akademiudd. i innovation, produkt og produktion  -312449
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri          -1961947
IDV, Udenlandske studerende             -4098648
Buskørsel                       -54795
Teori                        -1185054
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -944859
Tilberedning/servering/ rengøring            -2969
Landbrugsuddannelsen                 -366346   16
Landbrugets lederuddannelse              -61474   17
Teknologi og kommunikation              -223090  1,010
Bygge og anlæg                    -166741  1,011
Håndværk og teknik                   -47550
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  -278000  1,013
Mekanik, transport og logistik             -6150
Dyr, planter og natur                -4221930  1,030
Produktion og udvikling                -89963  1,031
Strøm, styring og it                 -580147  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -517925  1,033
Bygge og anlæg                    -190773  1,034
Medieproduktion                   -1488292  1,037
Individuel EUD, dyr, planter og natur         -66103  1,051
EGU med EUD-faglementer                 -7200
Smedeuddannelsen                   -248868  1,110
Industriteknikeruddannelsen              -340930  1,190
Cnc-teknikuddannelsen                 -12146  1,195
Murer                         -532236  1,350
Træfagenes byggeuddannelse              -1465202  1,390
Snedkeruddannelsen                  -340689  1,410
Maskinsnedker                     -72267  1,415
VVS-uddannelsen                    -643645  1,420
Elektriker                      -705538  1,430
Byggemontagetekniker                 -540998  1,435
Web-integrator                    -4079759  1,465
Mekaniker                       -816708  1,500
Digital media                     151274  1,515
Mediegrafiker                     -149948  1,525
Produktionsgartner                   -81377  1,580
Væksthusgartner                     -2281  1,590
Anlægsgartner                     -651069  1,605
Dyrepasser                      -1555014  1,615
Greenkeeper                      -36228  1,655
Teknisk designer                    229331  1,890
Detailhandel med specialer               122637
Faglært landmand                   -2170168
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -68889
Blomsterbinder                    -142832
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -123
Kompetenceafklarende forløb, GVU rekv          46050
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -498949
Bygning                        514217
Elektronik                        -467
El-området/automatik og styring             -2485
Fiskeri/landbrug                    -11464
Gartneri                        672334
Ika                           42833
Intern transport samt transport i lufthavne      176273
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser    -660
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   175783
Maskinbetjening, større maskiner            331160
Overfladebehandling                  -91278
Plastområdet                      -16811
Svejseuddannelser                   -29639
Teori                          68115
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   304183
Tryk og billedbehandling                  68
Media, DTP og web                   111224
Sundhed, omsorg og pædagogik             -4234913  1,039
Grundforløb                      185212
Den pædagogiske assistentuddannelse          -308080  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -1698652  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -2527395  2,004
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            125109
PGU-merit                        -3800
Fagspecifikke kurser - akademi             233082
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig          7000
Teori                         3228318
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -594283
Teknologi og kommunikation               56894  1,010
Bygge og anlæg                    -223339  1,011
Håndværk og teknik                   -88168  1,012
Mekanik, transport og logistik             80324  1,014
Service                         97475  1,015
Produktion og udvikling                1546173  1,031
Strøm, styring og it                 -159133  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           321105  1,033
Bygge og anlæg                     912491  1,034
Transport og logistik                 -158877  1,035
Merkantil                      -6299635  1,036
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1061071  1,039
EGU med EUD-faglementer                -21600
Smedeuddannelsen                    264576  1,110
Smed, rustfast kleinsmed. Forhøjet taxameter      43006
Industrioperatør                    503264  1,145
Auto- og autoelektrouddannelsen            151680
Procesoperatør                     418083  1,335
Tagdækker                       527322  1,340
Murer                         837745  1,350
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger      575606  1,380
Træfagenes byggeuddannelse               803819  1,390
Glarmester                      -140872  1,405
Teknisk isolatør                    395757  1,425
Elektriker                      -476722  1,430
Byggemontagetekniker                  664837  1,435
Bygningsmaler                     302901  1,450
Mekaniker                       341963  1,500
Lager- og terminaluddannelsen             627427  1,565
Skomager                          0
Kontoruddannelse med specialer             -54013  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   5606444  1,915
Handelsuddannelse med specialer             -1295  1,932
Sundhedsservicesekretær                -526540  1,940
EUD Enkeltfag, konteringsformål             -6323
Merkonom                       -186464
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -4796
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -1138440
Anlæg/affald                     -229704
Bygning                        675418
Dykkerområdet                       175
El-området/automatik og styring             20680
Flygtninge og indvandrere               -41354
Fødevareindustri                    -4145
Godstransport/flytning/renovation           159777
Ika                           43604
Intern transport samt transport i lufthavne      230093
Kranområdet                      208180
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   -18705
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser   -81795
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   72208
Maskinbetjening, større maskiner           -126478
Medicinfremstilling                  -648617
Overfladebehandling                  -97082
Plastområdet                       1106
Plastsvejsning                     -1473
Procesområdet                     -199583
Renovering/restaurering af gamle bygninger       -52328
Svejseuddannelser                   -181557
Teori                         -219612
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -1319814
Tilberedning/servering/ rengøring           803805
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF       -9000
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -179515
Mobil- og tårnkran                  -458594
Teknologi og kommunikation               -47598  1,010
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -25368  1,013
Mekanik, transport og logistik             -20080  1,014
Service                        182310  1,015
Produktion og udvikling                -58408  1,031
Strøm, styring og it                 -819071  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -89218  1,033
Merkantil                       578707  1,036
Mad til mennesker                   -696619  1,038
Krop og stil                      -45581  1,040
Individuel EUD, krop og stil              88319  1,052
Data- og kommunikationsuddannelsen          -210702  1,205
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen          299002  1,210
Frontline radio/tv supporter               -210  1,475
Bager og konditor                   -543838  1,720
Urmager                         92960  1,750
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -5765  1,915
Detailhandel med specialer               107581  1,952
Detail m/specialer, Radio-TV              -72732  1,955
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -49450
AU Akademiuddannelse i Ledelse             73817
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -11721
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem       -65930
IDV, administrative opgaver (§ 2)           -12806
Elektronik                       -39263
Teori                         -26505
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -19528
Tilberedning/servering/ rengøring            12726
Landbrugsuddannelsen                  -22971   16
Teknologi og kommunikation               765702  1,010
Bygge og anlæg                    1624830  1,011
Håndværk og teknik                   350701  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   349632  1,013
Mekanik, transport og logistik             -48077  1,014
Dyr, planter og natur                 -596844  1,030
Produktion og udvikling                215814  1,031
Strøm, styring og it                 -991672  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           444290  1,033
Bygge og anlæg                    -2048897  1,034
Transport og logistik                 610594  1,035
Merkantil                       1017475  1,036
Mad til mennesker                   -450474  1,038
Smedeuddannelsen                   304681  1,110
Industriteknikeruddannelsen              -44473  1,190
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør         -115355  1,224
Personbefordringsuddannelsen             -94872  1,225
Auto- og autoelektrouddannelsen            213086
Murer                        -212554  1,350
Træfagenes byggeuddannelse              -837405  1,390
Elektriker                      -331207  1,430
Byggemontagetekniker                  -8731  1,435
Bygningsmaler                     -23846  1,450
Mekaniker                       391373  1,500
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          -733237  1,559
Vejgodstransportuddannelsen              424328  1,560
Lager- og terminaluddannelsen             -8468  1,565
Anlægsgartner                     463266  1,605
Landbrugsuddannelsen                 439618  1,625
Tjener                        -86189  1,705
Gastronom                      -492552  1,715
Teknisk designer                    47806  1,890
Kontoruddannelse med specialer            -24583  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -420010  1,915
Kontorserviceuddannelsen                -3076  1,941
Detailhandel med specialer              111411  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -130600
Indledende kurser til VVU               -1800
Jordbrugsteknolog, enkeltfag              6199
Installatør, enkeltfag                -166882
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring        1350
Akademiuddannelse i Ledelse               954
AU Akademiuddannelse i Ledelse            160210
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         198957
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri           53856
IDV, Udenlandske studerende              710805
Anlæg/affald                      10416
Autohjælp/bjergning/redning              -11414
Buskørsel                       543183
Bygning                       -100519
El-området/automatik og styring            11181
Fiskeri/landbrug                    67240
Gartneri                        -3553
Godstransport/flytning/renovation          1323053
Ika                          76482
Intern transport samt transport i lufthavne      32669
Kranområdet                      348750
Køle/klima/varme                   -17707
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest  -53607
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser  -50374
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -12142
Maskinbetjening, større maskiner           -239865
Overfladebehandling                   43286
Plastsvejsning                     -90781
Procesområdet                      27675
Svejseuddannelser                  -1126133
Taxikørsel                        4796
Teori                         613051
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -2239863
Tilberedning/servering/ rengøring           -26167
Tryk og billedbehandling                -25216
Media, DTP og web                   -14752
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -456488
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -839996
Landbrugsuddannelsen                  179281   16
Teknologi og kommunikation              -296231  1,010
Bygge og anlæg                     -39820  1,011
Håndværk og teknik                   -13870  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -34342  1,013
Mekanik, transport og logistik            -120103  1,014
Service                        -11710  1,015
Individuel eud: Mekanik, transport og logistik    -310598  1,024
Dyr, planter og natur                 508340  1,030
Produktion og udvikling                -109132  1,031
Strøm, styring og it                 -951213  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -1721335  1,033
Bygge og anlæg                    -201096  1,034
Transport og logistik                 -343734  1,035
Merkantil                       422117  1,036
Mad til mennesker                  -1157173  1,038
Sundhed, omsorg og pædagogik             -332832  1,039
Krop og stil                      -54041  1,040
Bygnings- og brugerservice              -934540  1,041
EGU med EUD-faglementer                 7820
Smedeuddannelsen                   -397766  1,110
Industrioperatør                   -269805  1,145
Data- og kommunikationsuddannelsen           93328
Automatik- og procesuddannelsen            -241261  1,220
Auto- og autoelektrouddannelsen            881069  1,230
Cykel-og motorcykeluddannelsen             -78695  1,260
Vindmølleoperatør                    5619
Murer                         -86997  1,350
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger      173415  1,380
Bådservice-assistent                   2563
Træfagenes byggeuddannelse              -582793  1,390
Elektriker                      -1099612  1,430
Mekaniker                       -124326  1,500
Vejgodstransportuddannelsen               5964  1,565
Lager- og terminaluddannelsen             -37707
Detailslagter                       951
Ernæringsassistent                   -44614  1,680
Serviceassistent                   -468235  1,700
Teknisk designer                    118750  1,890
Kontoruddannelse med specialer              3152  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -992273  1,915
Sundhedsservicesekretær                 45990  1,940
Detailhandel med specialer                4794
Faglært landmand                    -1908
Agrarøkonom                      128056
EUD Enkeltfag, konteringsformål            255090
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          -2575
HHX, enkeltfag                     -2109
HTX, enkeltfag                     27402
EUD enkeltfag, tekniske udd               -3603
Akademimerk. international handel og markedsføring   -48104
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring        60588
Akademiuddannelse i Ledelse               57403
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring       21479
AU Akademiuddannelse i Ledelse             161899
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -1117
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -272955
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     2112848
IDV, Udenlandske studerende              -908843
Anlæg/affald                      151364
Autohjælp/bjergning/redning              -59585
Bygning                        807452
Elektronik                      -106488
El-området/automatik og styring            -70864
Fiskeri/landbrug                    -59011
Flygtninge og indvandrere               -944774
Gartneri                        540857
Godstransport/flytning/renovation           -225427
Ika                           -435
Intern transport samt transport i lufthavne       87545
Kranområdet                      1544367
Køle/klima/varme                     9474
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -28999
Maskinbetjening, større maskiner            -20289
Mindre håndværk                    -13573
Overfladebehandling                  -93875
Plastområdet                      -2037
Skovbrug                        17760
Svejseuddannelser                  -1025490
Taxikørsel                       77510
Teori                        -141050
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -476879
Tilberedning/servering/ rengøring           66515
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF     -320609
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -886925
Sundhed, omsorg og pædagogik            -4020675  1,039
Grundforløb                     2212367  2,001
Den pædagogiske assistentuddannelse          876747  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            3677587  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen           -5796860  2,004
SOSU, Bro, del af grundforløb              1400
PGU-merit                      1091755
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -357666
Fagspecifikke kurser - akademi            -10539
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -2723
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -6400
Ika                          -2567
Teori                        -1691215
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -441588
Teknologi og kommunikation               -6557  1,010
Bygge og anlæg                    -204134  1,011
Håndværk og teknik                  -117966  1,012
Mekanik, transport og logistik             -1663  1,014
Service                        212296  1,015
Produktion og udvikling               -598092  1,031
Strøm, styring og it                 -397312  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -58569  1,033
Bygge og anlæg                    -708671  1,034
Transport og logistik                 575943  1,035
Sundhed, omsorg og pædagogik             -287722  1,039
Krop og stil                     -244709  1,040
Bygnings- og brugerservice               44081  1,041
EGU med EUD-faglementer                 1087
Smedeuddannelsen                   -414889  1,110
Industriteknikeruddannelsen             -247762  1,190
Murer                        -256393  1,350
Stenhugger                      420019  1,360
Stukkatør                       80356  1,370
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger     379434  1,380
Træfagenes byggeuddannelse              -442486  1,390
VVS-uddannelsen                   -377682  1,420
Elektriker                      338497  1,430
Byggemontagetekniker                 -262739  1,435
Bygningsmaler                     -71781  1,450
Mekaniker                      -785419  1,500
Tandklinikassistent                  -45441  1,770
Frisør                        -181728  1,780
EUD Enkeltfag, konteringsformål             -4800
Bygningskonstruktør, enkeltfag            -558001
Kloakmester                      -356815
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        60087
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -84301
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -1288122
Anlæg/affald                     -483157
Bygning                        259922
Elektronik                       -6304
El-området/automatik og styring             12272
Frisørområdet                      13412
Godstransport/flytning/renovation           -534486
Intern transport samt transport i lufthavne      694917
Kranområdet                      388912
Køle/klima/varme                    63941
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   -9253
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -103946
Maskinbetjening, større maskiner            -61503
Montage/systemteknik                   -418
Overfladebehandling                  -40466
Renovering/restaurering af gamle bygninger       -34021
Svejseuddannelser                   -400978
Taxikørsel                       141974
Teori                         294151
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -140237
Tilberedning/servering/ rengøring            19904
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      350198
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -1146549
Merkantil                      -6328907  1,036
Kontoruddannelse med specialer            -106666  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   2972138  1,915
Finansuddannelsen                   -98423  1,922
Handelsuddannelse med specialer             -748  1,932
Sundhedsservicesekretær                -65589  1,940
Kontorserviceuddannelsen                -2325
Detailhandel med specialer               181635
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -50822
Indledende kurser til VVU                -9402
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          -4849
Handelsøkonom, enkeltfag                 7805
Akademimerk. i kommunikation og formidling       50998
Akademimerk. international handel og markedsføring    1316
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring        62636
Akademiuddannelse i Ledelse              712254
Ejendomsmægler                      4115
Datanom                          98
Akademiudd. til finansiel rådgivning         -319824
AU Akademiudd. international handel og markedsfør    4230
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling     -21839
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -37756
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -19592
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -24069
AU Akademiuddannelse i Retail             -54944
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -4763298
Indtægtsdækket virksomhed (= 3653)           3006
IDV, Udenlandske studerende             -2573531
Elektronik                       27607
Flygtninge og indvandrere                 7
Ika                          -36103
Teori                         617026
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -806474
Tryk og billedbehandling                1687
Media, DTP og web                   -1071
Sundhed, omsorg og pædagogik            -6697325  1,039
Grundforløb                     4076425  2,002
Den pædagogiske assistentuddannelse          354063  2,003
Social- og sundhedshjælperudd.            3208041  2,004
Social- og sundhedsuddannelsen           -7021712
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -306290
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -72249
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri          -737080
Flygtninge og indvandrere              -190374
Teori                         -12050
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  4423990
Tilberedning/servering/ rengøring            -40
Sundhed, omsorg og pædagogik            -1669476  1,039
Grundforløb                     1077120
Social- og sundhedshjælperudd.            1009501  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen           -2539286  2,004
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -60228
Ika                          -3198
Teori                         136815
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -40069
Bygge og anlæg                    -17791  1,011
Håndværk og teknik                  -15485  1,012
Mekanik, transport og logistik            -12573  1,014
Produktion og udvikling                459415  1,031
Strøm, styring og it                 -197255  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -100509  1,033
Bygge og anlæg                     76117  1,034
Merkantil                       124900  1,036
Mad til mennesker                  -341626  1,038
Smedeuddannelsen                   -123748  1,110
Industrioperatør                   -202056  1,145
Industriteknikeruddannelsen              -207124  1,190
Træfagenes byggeuddannelse              -216892  1,390
Snedkeruddannelsen                  -130284  1,410
VVS-uddannelsen                    -110843  1,420
Mekaniker                       -184231  1,500
Ernæringsassistent                   -30517  1,680
Serviceassistent                    88124  1,700
Gastronom                        11744  1,715
Kontoruddannelse med specialer             11174  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -198694  1,915
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -155008
Akademiuddannelse i Ledelse              -188380
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -4777
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -906150
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -1471560
Anlæg/affald                       1017
Bygning                         84880
El-området/automatik og styring             3899
Fiskeri/landbrug                    13694
Godstransport/flytning/renovation           200619
Ika                           39397
Intern transport samt transport i lufthavne      296072
Kranområdet                      213097
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser   -8727
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -9906
Montage/systemteknik                   2835
Overfladebehandling                  -25035
Plastområdet                      -6348
Svejseuddannelser                   -415586
Teori                         758313
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -442795
Tilberedning/servering/ rengøring            5032
Tryk og billedbehandling                 3383
Media, DTP og web                    -598
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      200749
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF        35550
Merkantil                       111516  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -16281  1,915
Sundhedsservicesekretær                213374  1,940
Teori                         -167642
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -22257
Landbrugsuddannelsen                 -123554   16
Landbrugets lederuddannelse              466576   17
Dyr, planter og natur                 437451  1,030
Faglært landmand                    543646  3,458
Driftsleder                       14625
Udvidet driftsleder                   -200
Agrarøkonom                      -256073  3,465
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -334358
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem      -5287096
Fiskeri/landbrug                    -24379
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -21666
Landbrugsuddannelsen                  92706   16
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   75384  1,013
Dyr, planter og natur                -1269221  1,030
Mad til mennesker                  -1554424  1,038
Væksthusgartner                    -70341  1,590
Anlægsgartner                     312596  1,605
Landbrugsuddannelsen                  115891  1,625
Mejerist                        284544  1,640
Tjener                         89552  1,705
Gastronom                       -494380  1,715
Bager og konditor                   124746  1,720
Detailhandel med specialer               166651
EUD Enkeltfag, konteringsformål             27478
HTX, enkeltfag                     -4365
Blomsterbinder                    -126620
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -357702
IDV, Momspligtig                    -56780
El-området/automatik og styring             8042
Fiskeri/landbrug                    -5656
Fødevareindustri                    21355
Gartneri                        12398
Godstransport/flytning/renovation           -39092
Ika                           1442
Laboratorie                      -14568
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -1517
Skovbrug                        -3783
Teori                         -62130
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -31883
Tilberedning/servering/ rengøring            33159
Merkantil                      -8747223  1,036
Individuel EUD, merkantil               -23310  1,047
EGU med EUD-faglementer                 -7200
Kontoruddannelse, generel               -45369  1,911
Kontoruddannelse med specialer            -180595  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -2373502  1,915
Finansuddannelsen                   1105188  1,922
Handelsuddannelse med specialer             21506  1,932
Sundhedsservicesekretær                -175824  1,940
Detailhandel med specialer               318964  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -149330
Indledende kurser til VVU               -299031
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser         -119259
HHX, enkeltfag                      173
Akademimerk. i kommunikation og formidling        422
Lederuddannelsen, erhvervsdiplomuddannelse       286455
Erhvervsdiplomuddannelsen                7682
Finansiel videreuddannelse                3580
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   143518
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling     -137441
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -565185
AU Akademiuddannelse i Ledelse            2360739
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -303736
AU Akademiudd. i international transport og logist   72157
AU Akademiudd. i informationsteknologi (VVU)      42520
AU Akademiuddannelse i Retail              39867
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -4819
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -2925319
Flygtninge og indvandrere                 -90
Ika                          -93688
Teori                        -1217532
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -4461220
Tryk og billedbehandling                -29055
Media, DTP og web                   -18120
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger      668546
Ejendomsservice                    -58928
Serviceassistent                    122335 1,700
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -583578
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -1478586
Anlæg/affald                      343859
Buskørsel                       -39856
Bygning                        -25665
Fiskeri/landbrug                   -209698
Flygtninge og indvandrere               -23440
Gartneri                       -122502
Godstransport/flytning/renovation           -133830
Ika                           57764
Intern transport samt transport i lufthavne      379644
Kranområdet                      132828
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   595355
Laboratorie                       -5319
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -274979
Maskinbetjening, større maskiner            -3855
Montage/systemteknik                  -12927
Overfladebehandling                  -193875
Procesområdet                      -6740
Svejseuddannelser                   -626749
Taxikørsel                       428535
Teori                         -929233
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -3378202
Tilberedning/servering/ rengøring           333377
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      1316940
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF        47705
Sundhed, omsorg og pædagogik             -3298493  1,039
Grundforløb                      -68859  2,001
Den pædagogiske assistentuddannelse          -399809  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -2346494  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -9367583  2,004
SOSU, Bro, del af grundforløb             108065
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            -315764
SOSU enkeltfag                     157579
PGU-merit                       688367
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -1193829
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -259192
Teori                        -1651435
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -556742
Teknologi og kommunikation               135587  1,010
Bygge og anlæg                     333630  1,011
Håndværk og teknik                   23918  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -13400  1,013
Mekanik, transport og logistik             18774  1,014
Produktion og udvikling                -270690  1,031
Strøm, styring og it                  -51562  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -511179  1,033
Bygge og anlæg                     855600  1,034
Merkantil                       -248979  1,036
Mad til mennesker                  -1427191  1,038
Smedeuddannelsen                    -59333  1,110
Skibsmontør                      176535  1,125
Industriteknikeruddannelsen               23851  1,190
Murer                         -117111  1,350
Træfagenes byggeuddannelse              -696282  1,390
Snedkeruddannelsen                   74937  1,410
Maskinsnedker                      25960  1,415
Elektriker                      -131444  1,430
Bygningsmaler                      28092  1,450
Mekaniker                       158621  1,500
Ernæringsassistent                   -11275  1,680
Gastronom                        88641  1,715
Teknisk designer                    -35704  1,890
Kontoruddannelse med specialer             66305  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -321111  1,915
Detailhandel med specialer               46229  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -178217
HTX, enkeltfag                     -1604
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring       18344
AU Akademiuddannelse i Ledelse             49647
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -625315
IDV, Momspligtig                      1
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -644652
Bygning                        -34441
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski    -543
Overfladebehandling                  -36434
Renovering/restaurering af gamle bygninger      -620301
Svejseuddannelser                   -654773
Teori                          46915
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -871782
Tilberedning/servering/ rengøring            23046
Vådrum                         -12543
Landbrugsuddannelsen                 2166060   16
Landbrugets lederuddannelse              640038   17
Dyr, planter og natur                -2066598  1,030
Faglært landmand, modul 1a               15000
Faglært landmand, modul 1b                -50
Faglært landmand, modul 2                -1416
Faglært landmand                   -975016  3,458
Driftsleder                       11556
Landbrugets overbygningsuddannelser, enkeltfag     -16342
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem      -1604464
Fiskeri/landbrug                    -5400
Merkantil                       -166883  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans    160846  1,915
Fagspecifikke kurser - akademi             -19773
AU Akademiuddannelse i Ledelse             -8586
IDV, Momspligtig                   -250412
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -564491
Flygtninge og indvandrere                -986
Ika                          -54558
Teori                         -113402
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -180210
Tryk og billedbehandling                -5177
Media, DTP og web                    -2515
Teknologi og kommunikation               71700
Bygge og anlæg                     -26505  1,011
Håndværk og teknik                   -15441  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug    7998  1,013
Mekanik, transport og logistik             41161  1,014
Service                         28029  1,015
Produktion og udvikling                1358397  1,031
Strøm, styring og it                 -893575  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -1345037  1,033
Bygge og anlæg                    -1958096  1,034
Transport og logistik                 -418335  1,035
Mad til mennesker                   -665148  1,038
Sundhed, omsorg og pædagogik          -107941  1,039
Krop og stil                   7899  1,040
Smedeuddannelsen                -565738  1,110
Industriteknikeruddannelsen          -259132  1,190
Cnc-teknikuddannelsen              120455  1,195
Data- og kommunikationsuddannelsen        26914  1,205
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen      535110  1,210
Automatik- og procesuddannelsen        -263845  1,220
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør       -65756  1,224
Personbefordringsuddannelsen          -141110  1,225
Murer                     -245799  1,350
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger  -106467  1,380
Træfagenes byggeuddannelse           -527717  1,390
Snedkeruddannelsen                15498  1,410
VVS-uddannelsen                  8199  1,420
Elektriker                   -695016  1,430
Byggemontagetekniker              -40823  1,435
Skorstensfejer                 -106955  1,440
Bygningsmaler                 -369375  1,450
Frontline PC-supporter              12921  1,485
Mekaniker                    43344  1,500
Kranfører, forhøjet takst             1446  1,546
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør       -95987  1,559
Vejgodstransportuddannelsen          -105749  1,560
Lager- og terminaluddannelsen          180371  1,565
Ernæringsassistent               103499  1,680
Gastronom                     8356  1,715
Tandklinikassistent               -43094  1,770
Frisør                     185945  1,780
Kosmetiker                    35208
Pottemager                   105343  1,800
Beklædningshåndværker              138813  1,820
Teknisk designer                -68045  1,890
EUD Enkeltfag, konteringsformål        -742557
Designteknolog, enkeltfag            -4000
Produktionsteknolog, enkeltfag         -12000
Datamatiker, enkeltfag              -4000
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig     -984235
IDV, Momspligtig                   0
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV  -522551
IDV, Udenlandske studerende            5000
Anlæg/affald                   -4305
Buskørsel                    -65315
Bygning                     -31385
Elektronik                   123089
Elektronikfremstilling             349934
El-området/automatik og styring        -365818
Flygtninge og indvandrere                4487
Frisørområdet                      -704
Godstransport/flytning/renovation            43328
Ika                          142065
Intern transport samt transport i lufthavne      255559
Kranområdet                       81030
Køle/klima/varme                    38334
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   -38378
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   592693
Montage/systemteknik                  -72715
Overfladebehandling                  -20370
Procesområdet                      89759
Renovering/restaurering af gamle bygninger       -54128
Robotuddannelser                    83508
Svejseuddannelser                   -409904
Taxikørsel                       45386
Teori                         -101776
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -477457
Tilberedning/servering/ rengøring            45236
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      196172
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -145787
Merkantil                       518498  1,036
Kontoruddannelse med specialer             395528  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -415513  1,915
Handelsuddannelse med specialer             33098  1,932
Sundhedsservicesekretær                116189  1,940
Detailhandel med specialer               509430  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -43700
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   -18041
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring       47268
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -200451
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning          3650
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -12073
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -731784
El-området/automatik og styring             2529
Flygtninge og indvandrere                3872
Teori                        -1280506
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -430508
Tryk og billedbehandling                -53325
Media, DTP og web                   -49184
Merkantil                       -261107  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -384320  1,915
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          3334
HHX, enkeltfag                     -2636
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -120842
Ika                          -11112
Teori                         -10541
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -84682
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1190826  1,039
Grundforløb                      222907
Den pædagogiske assistentuddannelse          -54212  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -1494181  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -2796451  2,004
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            260807
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -661335
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri           972965
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -1182042
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem         -57
Ika                          -88402
Teori                         -671200
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -170875
Landbrugsuddannelsen                 1742611   17
Landbrugets lederuddannelse              -322119  1,030
Dyr, planter og natur                -2599240
Faglært landmand, modul 1a              -183339
Faglært landmand, modul 1b               25603
Faglært landmand, modul 2               499123
Faglært landmand/grøn student              -5500
Faglært landmand                   -1926667  3,458
Driftsleder                       25850
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -249658
Fiskeri/landbrug                   -592850
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -97088
Maskinbetjening, større maskiner            -12586
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   727243
Teknologi og kommunikation               -79155  1,010
Bygge og anlæg                     547143  1,011
Håndværk og teknik                  -443503  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -37563  1,013
Mekanik, transport og logistik             291696  1,014
Service                         35799
Produktion og udvikling               -2123251  1,031
Strøm, styring og it                 -793760  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -1372685  1,033
Bygge og anlæg                    -4162527  1,034
Transport og logistik                 -330485  1,035
Mad til mennesker                  -1789754  1,038
Sundhed, omsorg og pædagogik             -308164  1,039
Krop og stil                     -120968  1,040
Smedeuddannelsen                   -1306929  1,110
Skibsmekaniker                     112841  1,120
Skibsmontør                      151039  1,125
Skibstekniker                       173
Automatik- og procesuddannelsen             11585
Auto- og autoelektrouddannelsen            465045
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen       17850
Karrosseriuddannelsen                  2850
Cykel-og motorcykeluddannelsen               90
Murer                         -238000  1,350
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger      53344
Træfagenes byggeuddannelse              -1618140  1,390
Maskinsnedker                     189971
VVS-uddannelsen                    482717  1,420
Elektriker                       53279  1,430
Byggemontagetekniker                 -372925  1,435
Bygningsmaler                     -349688  1,450
Mekaniker                       -732772  1,500
Kranfører, forhøjet takst               -137569  1,546
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør           -98510  1,559
Vejgodstransportuddannelsen              601050  1,560
Lager- og terminaluddannelsen              56605  1,565
Redderuddannelsen                    79107  1,570
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp        -3783  1,571
Detailslagter                       916
Ernæringsassistent                   28054  1,680
Tjener                         24037  1,705
Gastronom                        81196  1,715
Bager og konditor                    7860
Tandklinikassistent                  -251897  1,770
Frisør                         133664  1,780
Teknisk designer                   -117705  1,890
Sundhedsservicesekretær                -103944
EUD Enkeltfag, konteringsformål              458
Kompetenceafklarende forløb, GVU rekv          61865
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -3055509
IDV, administrative opgaver (§ 2)          -1387980
Autohjælp/bjergning/redning              1621136
Bygning                        -99332
Elektronik                       -25127
El-området/automatik og styring            451839
Flygtninge og indvandrere               241385
Flyområdet                       -1425
Frisørområdet                      -6435
Godstransport/flytning/renovation           -136901
Ika                          -931628
Intern transport samt transport i lufthavne      -17829
Kranområdet                      192356
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest  -340375
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser  -589994
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -140010
Maskinbetjening, større maskiner           -189071
Montage/systemteknik                 -159643
Overfladebehandling                  -21942
Svejseuddannelser                   -374845
Teori                         2600060
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -1834990
Tryk og billedbehandling               -104851
Media, DTP og web                   -42246
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF        -33240
Merkantil                      -1930484  1,036
Kontoruddannelse, generel                15087  1,911
Kontoruddannelse med specialer             520978  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    662152  1,915
Finansuddannelsen                   -34078  1,922
Handelsuddannelse med specialer            -21597
Sundhedsservicesekretær                -243319  1,940
Detailhandel med specialer               -1850  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -99008
Indledende kurser til VVU               -155575
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          4690
HHX, enkeltfag                      9952
Akademimerk. international handel og markedsføring    4723
Akademiuddannelse i Ledelse              109299
Lederuddannelsen, erhvervsdiplomuddannelse        -50
IT-administrator                    -1841
AU Akademiudd. international handel og markedsfør    21893
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -61110
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -177840
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -34769
AU Akademiudd. i international transport og logist   -96163
AU Akademiudd. i Laboratorie- og bioteknologi     -323999
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -1907129
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri           -19769
IDV, Momspligtig                   -689021
IDV, Udenlandske studerende              142541
Flygtninge og indvandrere                -4825
Ika                           -7473
Teori                         -185529
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -69534
Tryk og billedbehandling                126134
Media, DTP og web                    -3584
Bygge og anlæg                    -547186
Produktion og udvikling                -117160
Bygnings- og brugerservice              -411300  1,041
Overfladebehandler                   37367  1,155
Personbefordringsuddannelsen             -237569  1,225
Murer                          68932
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger      238053  1,380
Maskinsnedker                      61826
Serviceassistent                    307107
EUD Enkeltfag, konteringsformål             -5250
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri           -787105
IDV, Momspligtig                   -324885
Anden tilskudsfinansieret aktivitet          -100043
Anlæg/affald                      946945
Autohjælp/bjergning/redning               57659
Buskørsel                       162380
Bygning                         -7508
Flygtninge og indvandrere               -20230
Fødevareindustri                     1089
Godstransport/flytning/renovation           -141340
Ika                          950769
Intern transport samt transport i lufthavne     -1940999
Kranområdet                      -498716
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest  -121758
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -9807
Maskinbetjening, større maskiner            76512
Mindre håndværk                    -130411
Montage/systemteknik                  -18689
Overfladebehandling                  362175
Procesområdet                      22443
Svejseuddannelser                   246217
Taxikørsel                      -615782
Teori                         -527986
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -234552
Tilberedning/servering/ rengøring           -249101
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF       57422
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -2251791
Mobil- og tårnkran                  -572585
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1043163  1,039
Grundforløb                      -27906  2,001
Den pædagogiske assistentuddannelse          316476  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -328122  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -2618595  2,004
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -10580
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -105
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -22069
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri           -516331
Ika                           -1062
Teori                         -76070
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -108086
Tilberedning/servering/ rengøring           -42293
Landbrugsuddannelsen                 -223818   16
Landbrugets lederuddannelse               -5198   17
Dyr, planter og natur                 -296456  1,030
Faglært landmand, modul 1a               -1072
Faglært landmand, modul 1b              -136698
Faglært landmand, modul 2                6433
Faglært landmand                   -521926  3,458
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -598111
Merkantil                       443516  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -104949  1,915
Handelsuddannelse med specialer            -1813  1,932
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -255916
Ika                         -139328
Teori                        -217921
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -247854
Tryk og billedbehandling               -20412
Merkantil                       -64687  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -454803  1,915
EUD Enkeltfag, konteringsformål            94700
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -13359
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -44280
Merkantil                      -2861735  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans   2899988  1,915
Ika                          32373
Teori                         -25571
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -83026
Merkantil                       598902  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans   140579  1,915
EUD Enkeltfag, konteringsformål             -146
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -97084
Flygtninge og indvandrere               319293
Ika                          -15792
Teori                        -1231152
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -784055
Tryk og billedbehandling                -8792
Teknologi og kommunikation              -29521  1,010
Håndværk og teknik                  -85635  1,012
Mekanik, transport og logistik             -1189  1,014
Produktion og udvikling               -845673  1,031
Strøm, styring og it                 -477754  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -255275  1,033
Bygge og anlæg                    -68715
Transport og logistik                -341941  1,035
Smedeuddannelsen                   -163913  1,110
Skibstekniker                      -661
Industrioperatør                   -51555  1,145
Værktøjsuddannelsen                   -661
Data- og kommunikationsuddannelsen           -728
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen          -1293
Automatik- og procesuddannelsen             -728
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør          -11354  1,224
Personbefordringsuddannelsen              -21959  1,225
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen        225
Postoperatør, trin 2                  -75653  1,264
Postuddannelsen                    -23507  1,265
Ædelsmed                        -29179  1,280
Procesoperatør                    -618103  1,335
Ædelstensfatter                     -3133  1,395
Elektriker                       -2914
Mekaniker                        -1388
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          -130632  1,559
Vejgodstransportuddannelsen              -66234  1,560
Lager- og terminaluddannelsen             -209264  1,565
Redderuddannelsen                    -291
EUD Enkeltfag, konteringsformål              -51
EUD enkeltfag, tekniske udd                -2
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -525666
Buskørsel                        3432
Bygning                         13664
El-området/automatik og styring              32
Godstransport/flytning/renovation             685
Ika                            95
Intern transport samt transport i lufthavne        434
Kranområdet                        180
Laboratorie                         9
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski    3467
Mindre håndværk                     14023
Plastområdet                        5
Procesområdet                       571
Teori                         220688
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   113696
Tilberedning/servering/ rengøring            5096
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF         0
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF         527
Sundhed, omsorg og pædagogik             -5232965  1,039
Grundforløb                       28839
Den pædagogiske assistentuddannelse          -22881  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -1234569  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -2895316  2,004
Social- og sundhedshjælperuddannelsen (EVE)      -266522
Social- og sundhedsassistent, EVE            -2945
SOSU enkeltfag                     395963
Social- og sundhedshjælper opskoling hjemmehjælper   -44764
EUD Enkeltfag, konteringsformål              891
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -6015
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri            5136
IDV, Momspligtig                    -20770
Flygtninge og indvandrere               -56726
Ika                          438961
Teori                        -1811873
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -126041
Landbrugsuddannelsen                 -225272   16
Landbrugets lederuddannelse               59503   17
Dyr, planter og natur                 -73998  1,030
Faglært landmand                   -1833514  3,458
Agrarøkonom                      -200259
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -74745
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem       -769692
Fiskeri/landbrug                    328796
Teori                         -48062
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -134421
Merkantil                      -2268814  1,036
Kontoruddannelse, generel                -1027  1,911
Kontoruddannelse med specialer             49690  1,912
Handelsuddannelse med specialer             -2730  1,932
Kontorserviceuddannelsen                -2550
Detailhandel med specialer               14495
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -13998
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          -520
Akademimerk. international handel og markedsføring  -145982
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring       411244
Merkonom                        -1555
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   116953
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring       2999
AU Akademiuddannelse i Ledelse             196448
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -6914
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -1175707
Ika                           28273
Teori                         418733
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -222663
Landbrugsuddannelsen                   5313
Teknologi og kommunikation               -37278  1,010
Bygge og anlæg                    -223457  1,011
Håndværk og teknik                  -208324  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  -119319  1,013
Mekanik, transport og logistik             -7243  1,014
Service                         5465  1,015
Dyr, planter og natur                -2305794  1,030
Produktion og udvikling                -803948  1,031
Strøm, styring og it                 -1035783  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -1218205  1,033
Bygge og anlæg                    -878964  1,034
Transport og logistik                 487237  1,035
Medieproduktion                    523463  1,037
Mad til mennesker                  -2128470  1,038
Sundhed, omsorg og pædagogik            -1051856  1,039
Krop og stil                    -1362207  1,040
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler   -7200
Individuel EUD, krop og stil              -3606
Smedeuddannelsen                  -1025866  1,110
Smed, rustfast kleinsmed. Forhøjet taxameter      38741  1,115
Auto- og autoelektrouddannelsen            109351
Træfagenes byggeuddannelse             -1199116  1,390
VVS-uddannelsen                   -533574  1,420
Grafisk tekniker                   274969  1,495
Mekaniker                      -143442  1,500
Grafisk trykker                    233167  1,510
Mediegrafiker                      5475  1,525
Dyrepasser                      -835026  1,615
Veterinærsygeplejerske               -3344487  1,620
Landbrugsuddannelsen                  5093  1,625
Serviceassistent                    68194  1,700
Tjener                         86139  1,705
Gastronom                       257218  1,715
Bager og konditor                    1552
Tandklinikassistent                 -361877  1,770
Frisør                        -500661  1,780
Fitnessinstruktør                   -13964  1,785
Teknisk designer                   558994  1,890
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -269710
EUD enkeltfag, tekniske udd              -11464
Akademiuddannelse i Ledelse              -1938
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       25676
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -96225
Bygning                        14116
Fiskeri/landbrug                   -15067
Frisørområdet                     16186
Ika                          17280
Laboratorie                       7870
Svejseuddannelser                  -251722
Teori                         -28418
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -128712
Tryk og billedbehandling                2134
Media, DTP og web                   10433
Eventkoordinator                    23968
Merkantil                      -5364247  1,036
Kontoruddannelse, generel               -39778  1,911
Kontoruddannelse med specialer            168552  1,912
Finansuddannelsen                  -249196  1,922
Handelsuddannelse med specialer           -823675  1,932
Sundhedsservicesekretær               -1498015  1,940
Detailhandel med specialer              -1445090 1,952
Fagspecifikke kurser - akademi             -18621
Indledende kurser til VVU               -715553
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser         -85010
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   -488242
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling     -293191
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -616372
AU Akademiuddannelse i Ledelse            3222791
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning        -1406783
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -4275312
IDV, Udenlandske studerende             -1337872
Teori                         2650575
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -3635563
Media, DTP og web                   -35198
Mekanik, transport og logistik             460669
Industrioperatør                   -134615
Plastmager                      -525595 1,325
Teknisk isolatør                   -151687
Serviceassistent                    41569
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -281934
Anlæg/affald                       1270
Buskørsel                        11272
Bygning                        -273746
Elektronikfremstilling                 383987
El-området/automatik og styring             52652
Fiskeri/landbrug                    -37919
Flygtninge og indvandrere               -47271
Fødevareindustri                     -594
Gartneri                       -654765
Godstransport/flytning/renovation           -484241
Hydraulik                        -1278
Ika                          154185
Intern transport samt transport i lufthavne     -2936693
Kranområdet                      -966609
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   111866
Laboratorie                       1258
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser   -27040
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -180468
Maskinbetjening, større maskiner           -181517
Montage/systemteknik                  -61048
Overfladebehandling                   22514
Plastområdet                     -458593
Plastsvejsning                    -160719
Procesområdet                       802
Svejseuddannelser                  -1077111
Taxikørsel                       -59475
Teori                         -497300
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -1968450
Tilberedning/servering/ rengøring           -243152
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -492912
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -767540
Merkantil                       -235644  1,036
Kontoruddannelse, generel                32363  1,911
Kontoruddannelse med specialer             45162  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -335964  1,915
Finansuddannelsen                   -49108  1,922
Handelsuddannelse med specialer            -23085  1,932
Kundekontaktcenteruddannelsen             -32663  1,942
EUD Enkeltfag, konteringsformål             -4808
Fagspecifikke kurser - akademi             -69428
HHX, enkeltfag                     29041
Datamatiker, enkeltfag                -239873
IT-administrator                   -222251
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   -216058
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling      -21151
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -89808
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -297451
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -177367
AU Akademiudd. i international transport og logist  -162062
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        15628
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -372691
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri          -1991217
IDV, Momspligtig                   -1511543
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -160316
IDV, Udenlandske studerende              -511972
Bygning                          150
Flygtninge og indvandrere                4710
Ika                          275672
Montage/systemteknik                  31878
Procesområdet                      4915
Teori                         2708220
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   5863235
Tryk og billedbehandling                91560
Media, DTP og web                   452215
Landbrugets lederuddannelse              -212888   17
Dyr, planter og natur                -1250503  1,030
Mediegrafiker                        6
Landbrugsuddannelsen                  215834
Faglært landmand, modul 1a              -322547
Faglært landmand, modul 1b                7648
Faglært landmand, modul 2               359228
Faglært landmand                   5463824  3,458
Driftsleder                      144326
Udvidet driftsleder                   68733
Agrarøkonom                       -8041
Landbrugets overbygningsuddannelser, enkeltfag      3160
Teknologi og kommunikation              -263931  1,010
Bygge og anlæg                     57305  1,011
Håndværk og teknik                   78657
Mekanik, transport og logistik             13646
Service                        -137612  1,015
Produktion og udvikling                -304125  1,031
Strøm, styring og it                 -639680  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -1946909  1,033
Bygge og anlæg                    -2085155  1,034
Transport og logistik                 -343336  1,035
Merkantil                      -1210248  1,036
Medieproduktion                     25225  1,037
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1083815  1,039
Krop og stil                     -453348  1,040
Bygnings- og brugerservice               10407
Smedeuddannelsen                   -1789920  1,110
Industriteknikeruddannelsen              -721673  1,190
Cnc-teknikuddannelsen                 -34069  1,195
Cykel-og motorcykeluddannelsen             501735  1,260
Murer                        -1371528  1,350
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger      322029  1,380
Træfagenes byggeuddannelse              -1940305  1,390
Snedkeruddannelsen                  -235696  1,410
Maskinsnedker                     650687  1,415
VVS-uddannelsen                    -411087  1,420
Elektriker                      -1633507  1,430
Mediegrafiker                      54180  1,525
Serviceassistent                    -7330
Tandklinikassistent                   2606  1,770
Frisør                        -874933  1,780
Teknisk designer                    233979  1,890
Kontoruddannelse med specialer             -67712  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -3139349  1,915
Finansuddannelsen                   -46147  1,922
Handelsuddannelse med specialer            -155072  1,932
Sundhedsservicesekretær                -642218  1,940
Detailhandel med specialer              -197275  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -122426
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring          0
AU Akademiudd. international handel og markedsfør    -9202
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring       1769
AU Akademiuddannelse i Ledelse               -1
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning          7259
AU Akademiudd. i international transport og logist     0
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -755079
IDV, administrative opgaver (§ 2)           -974259
Anlæg/affald                      63614
Bygning                        -15472
El-området/automatik og styring             11723
Flygtninge og indvandrere               -85491
Frisørområdet                      19662
Godstransport/flytning/renovation           -89985
Ika                           -2683
Intern transport samt transport i lufthavne      -227512
Laboratorie                       -6423
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -639922
Mindre håndværk                    -49064
Montage/systemteknik                  -51242
Overfladebehandling                  -70469
Procesområdet                     -17032
Renovering/restaurering af gamle bygninger       -84990
Robotuddannelser                    -27596
Svejseuddannelser                  -1509482
Teori                         -160508
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -651399
Tryk og billedbehandling                -27006
Vådrum                         -29602
Media, DTP og web                    -3297
Sundhed, omsorg og pædagogik             -2357675  1,039
Grundforløb                       -6600
Den pædagogiske assistentuddannelse          -36020  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.             -16383  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -8868355  2,004
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            650786
Social- og sundhedshjælperuddannelsen (EVE)      1154331
SOSU enkeltfag                     -11780
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -2852928
Teknisk praktisk faglige forløb, GVU, ej rekv     -38360
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         144586
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri           -192832
IDV, Momspligtig                    -46581
IDV, Omsætning, der falder udenfor momsloven      206430
Teori                         705326
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -555066
Merkantil                      -1031294  1,036
Kontoruddannelse, generel                 12
Kontoruddannelse med specialer             42437  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -10800
Finansuddannelsen                   -61657  1,922
Handelsuddannelse med specialer             -4598  1,932
Detailhandel med specialer               -26265  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -29451
Merkonom                         1010
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring         0
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         706958
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -714828
Godstransport/flytning/renovation           -16857
Ika                          -17763
Teori                         -169866
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -515425
Media, DTP og web                    -1061
Landbrugsuddannelsen                  156297   16
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  -592596  1,013
Dyr, planter og natur                 -223661  1,030
Produktion og udvikling                -195352  1,031
Strøm, styring og it                 -557341  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -680466  1,033
Bygge og anlæg                    -794620  1,034
Transport og logistik                 137257  1,035
Mad til mennesker                  -1041151  1,038
Smedeuddannelsen                    -20102
Cnc-teknikuddannelsen                 -42424  1,195
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør          -169713  1,224
Træfagenes byggeuddannelse              -749762  1,390
Byggemontagetekniker                  -43569  1,435
Bygningsmaler                     -477328  1,450
Mekaniker                       -155284  1,500
Kranfører, forhøjet takst               -12560  1,546
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          -676707  1,559
Vejgodstransportuddannelsen              139282  1,560
Lager- og terminaluddannelsen             -357878  1,565
Landbrugsuddannelsen                  -17777  1,625
Detailslagter                    -1299196  1,670
Ernæringsassistent                   53154  1,680
Gastronom                       227216  1,715
Bager og konditor                   -28018  1,720
Teknisk designer                    229999  1,890
Faglært landmand                   -156573  3,458
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -174573
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        2120
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -358328
Bygning                         -1245
Elektronik                       -1825
Fiskeri/landbrug                    496435
Fødevareindustri                    -15561
Gartneri                        -31693
Godstransport/flytning/renovation           -220132
Ika                          107867
Intern transport samt transport i lufthavne      -183038
Kranområdet                      109839
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   124336
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -127198
Maskinbetjening, større maskiner           -552463
Montage/systemteknik                  -83912
Overfladebehandling                  -50918
Procesområdet                      -9743
Skovbrug                        -21435
Taxikørsel                       381538
Teori                         -298948
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -264886
Tilberedning/servering/ rengøring            69279
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -256045
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -1437477
Merkantil                       177619  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -3093
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri            4093
Godstransport/flytning/renovation           -23149
Taxikørsel                       -97590
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -107685
Merkantil                        46771  1,036
Kontoruddannelse med specialer             -1491  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -27891  1,915
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -25524
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig          -4412
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -107596
Teori                           529
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -39535
Merkantil                       -259167  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -11864
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig          -5526
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -25272
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -344640
Bygning                        -170576
Kranområdet                      -33691
Køle/klima/varme                   -813896
Maskinbetjening, større maskiner            -15304
Mindre håndværk                     11036
Teori                         -77526
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -304970
Mobil- og tårnkran                  -915586
Teknologi og kommunikation                -57
Håndværk og teknik                   -44574  1,012
Produktion og udvikling                -60064  1,031
Strøm, styring og it                  94395  1,032
Bil, fly og andre transportmidler            65413  1,033
Merkantil                       643672  1,036
Medieproduktion                    -94749  1,037
Individuel EUD, merkantil                -2312  1,047
Smedeuddannelsen                    26975  1,110
Industrioperatør                    58711
Elektriker                        309
Web-integrator                    -2840120  1,465
Digital media                      60124  1,515
Detailslagter                      51530
Ferskvareassistentuddannelsen             -28712  1,675
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -3224  1,915
Handelsuddannelse med specialer             24490  1,932
Detailhandel med specialer               860314  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            1616140
HTX, enkeltfag                     -3644
Akademimerk. international handel og markedsføring   -5107
Akademiuddannelse i Ledelse               64666
AU Akademiuddannelse i Ledelse             -65346
AU Akademiuddannelse i Retail             -253558
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -2874
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -2250815
IDV, Vejledningscentre                 -6155
Ika                           38395
Tekstil og Beklædning                  -9180
Teori                        -1028998
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -1067643
Teknologi og kommunikation              -267149  1,010
Bygge og anlæg                    -457394  1,011
Håndværk og teknik                   84548
Køleteknikuddannelsen                 -666969  1,180
Plastmager                      -310362  1,325
Træfagenes byggeuddannelse              -1797035  1,390
Elektriker                      -1390886  1,430
Installatør, enkeltfag                 -23222
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -762179
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV      -26479
El-området/automatik og styring            -78115
Køle/klima/varme                   -134680
Montage/systemteknik                 -185482
Overfladebehandling                  -14310
Plastområdet                      -25982
Plastsvejsning                     -69082
Svejseuddannelser                   -67116
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -28166
Kontoruddannelse med specialer            -170264  1,912
Handelsuddannelse med specialer            -195539  1,932
Detailhandel med specialer              -1945114  1,952
Detail m/speciale, Glas og porcelæn          -748405  1,953
Detail m/speciale, sport og fritid          -865592  1,954
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -4823
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -16443
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         13617
Gartneri                       -27033
Plastområdet                      4666
Teori                        -714117
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)  -801969
Teknologi og kommunikation               -755  1,010
Bygge og anlæg                    -55415  1,011
Håndværk og teknik                  -21650
Mekanik, transport og logistik            -48803  1,014
Produktion og udvikling               -2815137  1,031
Strøm, styring og it                 691756  1,032
Bil, fly og andre transportmidler            8021  1,033
Bygge og anlæg                    -250929  1,034
Transport og logistik                -674194  1,035
Krop og stil                     882102  1,040
EGU med EUD-faglementer                -14400
Smedeuddannelsen                   -446957  1,110
Industrioperatør                   648414  1,145
Overfladebehandler                  447875  1,155
Industriteknikeruddannelsen             2242631  1,190
Murer                        -895829  1,350
Træfagenes byggeuddannelse             -1021182  1,390
Elektriker                      879638  1,430
Byggemontagetekniker                  51829
Bygningsmaler                     658108  1,450
Mekaniker                      -250510  1,500
Vejgodstransportuddannelsen              -12837  1,560
Lager- og terminaluddannelsen             -15712  1,565
Optometrist (optiker)                -668168  1,740
Frisør                        840411  1,780
Kosmetiker                      -35135
Teknisk designer                   287809  1,890
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -59818
HTX, enkeltfag                    122819
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -1223242
IDV, Momspligtig                   -479651
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV    -1576601
Anlæg/affald                     -83768
Bygning                       -109416
Dykkerområdet                       0
Elektronik                      -29160
Elektronikfremstilling                -95307
El-området/automatik og styring            17991
Frisørområdet                     -23132
Godstransport/flytning/renovation           350300
Ika                          159868
Intern transport samt transport i lufthavne      458774
Kranområdet                       82674
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest  -182149
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -64926
Maskinbetjening, større maskiner           -217645
Mindre håndværk                    -17832
Montage/systemteknik                  -54764
Overfladebehandling                  -93496
Procesområdet                     -16824
Renovering/restaurering af gamle bygninger       -39595
Svejseuddannelser                  -1825005
Taxikørsel                       80440
Teori                         106005
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -679266
Tilberedning/servering/ rengøring            22435
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -137430
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF        -43171
Sundhed, omsorg og pædagogik             -3302115  1,039
Grundforløb                       -8021
Den pædagogiske assistentuddannelse          -683183  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -918805  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -1519164  2,004
Pædagogisk grunduddannelse, EVE             64421
Social- og sundhedshjælperuddannelsen (EVE)      -454142
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -5133
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -46913
Teori                         887085
Merkantil                      -1882425  1,036
Kontoruddannelse, generel                55483  1,911
Kontoruddannelse med specialer             284983  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -4166
Finansuddannelsen                   -118938  1,922
Handelsuddannelse med specialer             -160
Sundhedsservicesekretær                345415  1,940
Detailhandel med specialer               175804  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -45697
Indledende kurser til VVU               -23512
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser         -68722
HHX, enkeltfag                     38197
Handelsøkonom, enkeltfag                44716
Iværksætteruddannelsen                  4806
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   427769
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling      -6220
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      -37599
AU Akademiuddannelse i Ledelse              -656
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         -129446
AU Akademiuddannelse i Retail              32981
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -625802
IDV, Videncentre                       0
Ika                           678875
Teori                         2250635
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -2370681
Tryk og billedbehandling                -10320
Media, DTP og web                    -10414
                          -499711692
Teknologi og kommunikation           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, medieproduktion        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, produktion og udvikling    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Støberitekniker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industrioperatør                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Værktøjsuddannelsen              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Cnc-teknikuddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ædelsmed                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Metalsmed                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Procesoperatør                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ædelstensfatter                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Byggemontagetekniker              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ejendomsservice                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bogbinder                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serigraf                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grafisk tekniker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grafisk trykker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fotograf                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mediegrafiker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Film- og tv-produktionsuddannelsen       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Laboratorietandtekniker            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tjener                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Receptionist                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel eud: Mekanik, transport og logistik   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Finmekanikeruddannelsen               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Data- og kommunikationsuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Automatik- og procesuddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Karrosseriuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lufthavnsoperatør, trin 1              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lufthavnsuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Cykel-og motorcykeluddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Postuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Flymekaniker                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Forsyningsoperatør                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skiltetekniker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frontline PC-supporter               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kranfører, forhøjet takst              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Redderuddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Optometrist (optiker)                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Porcelænsmaler                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ortopædist                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skomager                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Eventkoordinator            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Individuel EUD, merkantil        ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, krop og stil      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtidFrisør                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fitnessinstruktør            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kosmetiker               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Beklædningshåndværker          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Individuel eud: Det merkantile område  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Sundhedsservicesekretær         ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Den pædagogiske assistentuddannelse        ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice              ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Industrislagter                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tarmrenser                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailslagter                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, dyr, planter og natur        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Cnc-teknikuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Maskinsnedker                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Web-integrator                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Digital media                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mediegrafiker                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktionsgartner                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Væksthusgartner                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsgartner                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyrepasser                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Greenkeeper                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Den pædagogiske assistentuddannelse  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Industrioperatør                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Procesoperatør                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tagdækker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Glarmester                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk isolatør                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, krop og stil             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Data- og kommunikationsuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frontline radio/tv supporter             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bager og konditor                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Urmager                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detail m/specialer, Radio-TV             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Personbefordringsuddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Murer                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsgartner                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tjener                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontorserviceuddannelsen              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel eud: Mekanik, transport og logistik    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Industrioperatør                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Automatik- og procesuddannelsen           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Auto- og autoelektrouddannelsen           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Cykel-og motorcykeluddannelsen            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Murer                        ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Træfagenes byggeuddannelse              ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtidErnæringsassistent                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grundforløb                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Smedeuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Stenhugger                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Stukkatør                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tandklinikassistent              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frisør                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Social- og sundhedshjælperudd.    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industrioperatør           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtidLandbrugsuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Agrarøkonom                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Væksthusgartner                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsgartner                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mejerist                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tjener                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bager og konditor                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, merkantil              ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Kontoruddannelse, generel              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grundforløb                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skibsmontør                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Maskinsnedker                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Cnc-teknikuddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Data- og kommunikationsuddannelsen       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Automatik- og procesuddannelsen        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Personbefordringsuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skorstensfejer                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frontline PC-supporter             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kranfører, forhøjet takst           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tandklinikassistent              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frisør                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Pottemager                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Beklædningshåndværker             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Den pædagogiske assistentuddannelse         ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skibsmekaniker                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skibsmontør                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Træfagenes byggeuddannelse         ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

VVS-uddannelsen               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kranfører, forhøjet takst          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Redderuddannelsen              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Ernæringsassistent             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Tjener                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Tandklinikassistent             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Frisør                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer              ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Overfladebehandler                 ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Personbefordringsuddannelsen            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grundforløb              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen         ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur         ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Transport og logistik               ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Industrioperatør                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Personbefordringsuddannelsen     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Postoperatør, trin 2         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Postuddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ædelsmed               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Procesoperatør            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ædelstensfatter            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtidChauffør trin 1: Lastvognschauffør  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Den pædagogiske assistentuddannelse  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker               ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik          ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtidSmedeuddannelsen                ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Smed, rustfast kleinsmed. Forhøjet taxameter  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Træfagenes byggeuddannelse           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grafisk tekniker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grafisk trykker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mediegrafiker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyrepasser                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Veterinærsygeplejerske             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tjener                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Tandklinikassistent              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frisør                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fitnessinstruktør               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Plastmager          ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kundekontaktcenteruddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur               ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtidService                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Smedeuddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Cnc-teknikuddannelsen               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Cykel-og motorcykeluddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Maskinsnedker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mediegrafiker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Tandklinikassistent                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frisør                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Den pædagogiske assistentuddannelse  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil               ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Kontoruddannelse med specialer    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Finansuddannelsen           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Cnc-teknikuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kranfører, forhøjet takst              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailslagter                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bager og konditor                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, merkantil             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtidWeb-integrator                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Digital media                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Ferskvareassistentuddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation             ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Køleteknikuddannelsen               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Plastmager                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detail m/speciale, Glas og porcelæn        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detail m/speciale, sport og fritid  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg            ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Mekanik, transport og logistik    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Smedeuddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industrioperatør           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Overfladebehandler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Bygningsmaler            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Optometrist (optiker)        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frisør                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Teknisk designer           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik     ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Den pædagogiske assistentuddannelse  ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil               ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel       ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer    ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Finansuddannelsen           ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Sundhedsservicesekretær        ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer      ÅE_STÅ J UNDER Alm. undervisning på fuldtid
 5.93500
 1.62500
 0.37500
 0.13500
261.30500
 70.10000
656.28000
449.88920
 53.31500
 0.17500
 3.00000
 0.70000
 17.30000
 5.55000
 23.52500
 0.12500
 20.11500
 0.62500
 4.26000
 92.29500
 40.31000
229.00775
 0.10000
 55.59500

 67.31000
 20.87500
 1.92500
 0.60000
 9.62500
 1.75000
 13.25000
 26.07500
 17.80000
 98.81375
 30.62500
 2.54500
510.86750
 12.15000
 26.64850
 25.00000
169.57500
105.45500
 28.32500
 22.28500
489.19500
1000.71220

 175.92500
 88.16496
 35.37500
  0.10000
 28.19500
 33.64500
  4.32000
  7.42800
  1.63000
  1.47250
  0.40000
  3.39000
 105.49100
 519.75500
345.23250
159.64300
 83.65180
 7.87500
 3.97500
 0.29000
 35.65500

 28.00500
123.83500
 9.97500
 25.37000
 52.88000
 0.49500
 6.56000
 9.34000
 0.05500
 59.22500
 2.55000
144.67000
257.20750
 92.07500
 7.82500
 0.12500
113.82000
 0.27000
 7.00500
 20.44000
 36.59000
 0.37500
 15.82500
 92.17950
 0.65000
 1.75000
 0.85000
 92.00500
 50.91500
 55.76500
523.92000
624.52928
 0.05000
 69.21500
181.58000

 9.46000
 8.99000
 0.80000
 0.53000
 0.90400
 30.15500
 43.35800
 22.17500
481.44152
 10.15000
 83.60000

 1.52000
 6.25000
 14.64000162.54000
 3.65500
 24.10000
 16.40000
 18.52500

 4.83000

 34.67500
 67.55500

 61.69000
 37.28500
269.20500
 41.31500
 14.17500
 38.59500
206.74000
253.81520
 1.74000
 2.37000
 49.22500
 0.15000
 13.54500
 6.71000
306.94500
 23.19400

 15.32500
 4.84500
 31.66000
 21.61000
 14.67500
383.86324
 84.98000
 77.04000
 2.29500
 0.02500
 10.05000
 27.15000
 10.47500
 1.05000
 0.67500

 0.50000

437.03500
 46.93000
 54.50500
 98.20000
159.13000
188.27000
 0.50000

 14.65000
 14.22500
 0.25000
 21.98000
 71.15000
 14.95500
 5.12500
 47.30000
 55.62500
 28.00500
151.77500
 69.41500
 5.20000
 5.17500
 7.65000
 3.42500
 80.12000
 50.07500
 3.02500
 10.35000
133.93500

 57.01000
 11.05000
331.92000
 0.05000
 2.12000
 1.42500
 0.62500
 0.17500
 61.08500
 46.23000
 68.82600
151.34900
 12.36500
314.80000
 58.85000
 7.90000

44.48000

23.97000
 7.96500
17.67500
10.97500
46.97000
20.88000
10.64000
32.05000
 8.52500
18.86000
16.81500
 7.95000

 2.47500
58.05000
 0.02500
15.90000
 2.20000
 0.42500
 0.05000
 13.87500
 13.32500
 81.43500
 23.69000
 65.37500
 38.11000
 2.10000
 0.45000
 36.77500
 8.17500
 0.12500
 28.92500
 23.55000
 17.42500
 7.35000
 17.77500
 4.57500
 0.00000
 2.66000
 0.12500
 0.85000
 1.02000
 73.82500
 45.79500
 67.40000
 51.78000
140.24000
 41.55000
307.25000
 86.85000
 8.75000
 6.56000
 0.10000
 5.06500

17.69500
50.55000
23.80000
13.50000
10.17500
21.35000
 2.98500
11.73500
 8.82000
35.00000
10.35000
 5.62500
27.49000
 7.45500
11.62500
69.56000
 0.01000
41.65500
 5.47500
 5.94000
 0.09800
 0.10000
 0.17500
 2.65000
 0.30000
 8.82000
 74.67000
126.30500
111.36500
126.70800
140.10800
 36.27000
336.74300
148.01500
 15.62500
 1.00000
 33.50000

 8.82500
 12.20000

 11.00500
 0.20000
 20.15000

 20.27500
 7.27500

 30.00300
 55.30500
 51.46000
 2.98500 2.72500
14.37500
 3.92500
 0.15000
24.52880
14.81000
 58.23000
 0.09000
 27.96500
 7.25500
147.85500
 0.04000
 2.53300
 1.19500
 1.40900
 9.66000
 56.03700
 66.51500
 87.70500
274.33000
 8.87500
 44.09000
 14.43000
 6.02500

 41.87000
 7.75000
 39.34500
 3.29000
 0.66500
 21.39500
 80.61500
 51.76500
 32.83500
 21.49000
 30.69000
 33.94500
 7.97000
 45.23680
436.82822
 18.00500
 81.71389
 4.40000
 0.02500
 15.34000
 92.48500
 29.87500
 9.54500
156.40000
 23.74000

 4.12000
 63.32000
 0.50000
 0.25000
 0.10000
 23.12500
 28.67500
 25.04800
 45.61000
104.26072
 35.40000
 10.62500
 1.60000
 3.12500
 17.70000
 1.37500
 2.00000
 5.07000
 2.00000
 3.67500
 4.00000
 2.20000
 18.50693
100.40000
 14.50000
 18.13000 28.75000
 48.52500
 39.89000
 64.56934
 0.27500
 6.27500
 0.30000
149.68000
179.97750
 9.82500
 14.40000
 3.60000
 68.65000
 11.25000
 37.50000
 14.25000
798.49000
 0.45000

 0.97500
 53.32500
180.45755
 33.71500
 0.25000
 13.42457
 63.15000
4.45000
189.14000
 0.50000
 32.23500
 23.06000
551.67000
 0.52500
 5.68000
 0.26500
 0.14000
 0.00000
 64.24800
 85.31000
 79.01500
152.39050
274.27789
 98.58200
 16.00000
 6.67500
 9.95500
 11.79500
 44.13000
 6.93000
 2.85500
 26.57500
 8.10000
 16.07500
 10.08083
 5.00000
 5.77000
 5.57500
 86.65000
 9.69500
 16.67500
 26.82500
 44.87500
 39.24000
113.82500
 33.50840
 0.03500
 0.18500
 0.12500
 1.74500
 0.50500
201.68000
164.10000
162.51500
239.56600
 29.11000
170.83500
18.64000
12.27500
26.80050
19.47500
 0.62500
30.95500
19.25000
38.41500
 0.22500
 3.69000
27.08953
 5.02500
39.01500
 9.14500
11.74500
49.07500
11.67500
 8.89500
14.60000
 0.28500
26.62500
 0.23500
 1.44500
 4.16500
 4.80500
 6.80000
12.05000
 3.62500
11.71500

 1.32500
 9.05000
12.52500
223.03714
 26.63500
 29.46769
115.24500
 5.60000
 31.90000
 86.23000
 16.30500
107.88500

 11.97500
 38.78000
244.16000
 13.50000
 41.37500
 30.90000
 0.36000
 0.62500
 3.86000
 0.02500
 0.03500

112.28500
 71.16500
 70.09500
191.40500
 27.62500
128.30000
 19.14000
 7.87500
 50.20000
 1.75000
 15.87500
 33.14500

 76.54500

 16.91500
 49.64000
 15.58500
 13.90000
 24.17000
 1.24000
 0.92500
 11.49500
 11.92000
155.81500
 0.02500

 7.90000
 3.25000
 13.52500

 6.98000
 14.75000
 13.21000
269.15135
 0.30000
 25.47500
 73.38000
 1.00500

 8.53480
 0.05000
 5.40000
 0.87500
 4.19500

 11.77500
 90.91000
 0.16000
 4.55000
 22.11500
235.17000
 18.00000
 13.12500
 25.07000
47.67000

70.60500
18.48500
 0.03500
97.36500
28.48280
90.90000
24.00000
60.82500
18.00000
 2.19500
 6.28500
 0.08400
75.19000
40.57500
53.29500

67.10500
 8.31500

 5.50000
 0.59500
 2.30000

 6.87500
 1.93000
 1.95000
 36.34000
 0.30000 1.97000
 7.14000
 21.65500
159.26500

 7.87500
 20.10500
288.69000
 33.17000
 25.45000
 27.82500
 82.52232
237.17500
 0.02500
 9.09000
 0.07500
 1.80000
 1.31000
 0.00000
 0.89000
 0.04000
 0.03000
194.87000
 54.61000
 48.11000
 72.46000
123.33000
 19.81000
 64.41500
 71.45000
 36.07000
 46.95500 30.98000
 0.25000

 55.72500
 43.85500
 6.47500
 20.24000
 6.00000
 8.87500
 49.45000
130.17500
 0.00000
 8.60000
 9.65000
 28.97500

 10.37500
 56.28500
 1.78000
 15.47000
741.90189
 0.42500
 92.64700
 5.17500
 13.72500
 37.83000
29.79600
32.91500
270.19091
 1.02500
 8.22000
 64.34300
 1.14500
 0.47500
 2.07500
 22.27500
 91.21500
 90.01500
 1.93500
 0.21500 1.85000
 52.32000
 65.48500
 59.79500
142.56500
 14.72600
296.23966
 24.74000
 39.92500
 20.46000

 56.50000
 34.99500
 0.60000
 13.43500
 53.78500
 8.52500
 78.06000
 6.62500
 12.44500
 58.79500
 85.19500
 4.80000

 8.33000
 61.67500
 12.06500
 13.36500
 75.81942
 2.05500
 5.92000
 26.33500
 11.05500
130.24500

 40.03500
 20.29500
276.38000
315.90000

 6.43000

 0.57000
 0.20000
 4.07500
 5.22500
 6.70000
 60.52500
 42.05000
 61.25000
 63.00000
 63.80000
 39.36000
133.74000

 1.27500
 1.56000
 46.10000
 1.17500
 18.82500
 33.08500
 0.28500
 0.76500
 10.81000
 21.69000
 0.60000
 27.06000
 9.12500
 8.50000
 25.73500
 8.47500
 15.10500
 43.09500
 76.05000
 0.03500
 0.51000
 75.47500
 0.50000
 29.66000
 10.00000
 29.67500
143.58425
 55.67000
 0.20000
 15.68500109.53500
 7.47500

 0.72500
 0.18000
 9.34850
191.54950
 0.12500
 0.87500

 37.74500
 28.72500
 72.52500
157.49000
 16.90000
 5.65000
237.52000
 29.90000
 34.00000
 0.17500
 0.09000

 0.87500
 80.30000
 45.80000
 62.10900
101.34100
 20.04500
 20.77500

 25.77000
 12.91000
 4.90000
 5.92500
 38.92500
 62.67500
 27.40000

 14.25000
 41.63000
 1.99500
 6.05500
 50.61000
 39.00250

 0.20000
170.38000

 27.54500
 17.96000
190.52500
545.74000
 3.65500
 18.70000

 1.57000

 18.25000
 24.31500
INST_NR  INST_NAVN         GRP  FO
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1011
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1012
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1013
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1014
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1031
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1032
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1033
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1034
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1037
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1038
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1110
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1250
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1450
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1460
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1470
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1500
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1680
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1705
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   1  1715
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   3  3500
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   3  9017
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   21  2100
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2816
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2817
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2823
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2824
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2826
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2827
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2828
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2830
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2836
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2839
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2840
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2841
 743401  Silkeborg Tekniske Skole   27  2842
 743402  Handelsskolen Silkeborg    1  1036
 743402  Handelsskolen Silkeborg    1  1912
 743402  Handelsskolen Silkeborg    1  1915
 743402  Handelsskolen Silkeborg    1  1932
 743402  Handelsskolen Silkeborg    1  1952
 743402  Handelsskolen Silkeborg    3   56
 743402  Handelsskolen Silkeborg    3  3500
 743402  Handelsskolen Silkeborg    3  3516
 743402  Handelsskolen Silkeborg    3  3693
 743402  Handelsskolen Silkeborg    3  3694
 743402  Handelsskolen Silkeborg    3  9017
743402  Handelsskolen Silkeborg          21  2100
743402  Handelsskolen Silkeborg          27  2816
743402  Handelsskolen Silkeborg          27  2839
743402  Handelsskolen Silkeborg          27  2840
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   1  1039
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   1  2001
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   1  2002
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   1  2003
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   1  2004
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   3  3131
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   3  3500
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   3  9017
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   21  2100
743407  Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg   27  2839
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  1  1036
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  1  1915
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  3  3516
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  3  3607
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  3  3624
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  3  3694
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  21  2100
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  27  2809
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  27  2816
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  27  2839
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  27  2840
745401  Skanderborg-Odder Center for uddannelse  27  2844
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1   16
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1   17
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1  1013
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1  1030
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1  1580
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1  1590
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1  1605
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1  1625
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    1  3458
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    3  3500
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    3  3681
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    21  2100
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    27  2803
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    27  2808
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    27  2813
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    27  2823
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    27  2824
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    27  2839
751398  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus    27  2840
751401  AARHUS TECH                1  1010
751401  AARHUS TECH                1  1011
751401  AARHUS TECH  1  1012
751401  AARHUS TECH  1  1013
751401  AARHUS TECH  1  1014
751401  AARHUS TECH  1  1015
751401  AARHUS TECH  1  1031
751401  AARHUS TECH  1  1032
751401  AARHUS TECH  1  1033
751401  AARHUS TECH  1  1034
751401  AARHUS TECH  1  1035
751401  AARHUS TECH  1  1037
751401  AARHUS TECH  1  1038
751401  AARHUS TECH  1  1040
751401  AARHUS TECH  1  1041
751401  AARHUS TECH  1  1110
751401  AARHUS TECH  1  1190
751401  AARHUS TECH  1  1205
751401  AARHUS TECH  1  1210
751401  AARHUS TECH  1  1260
751401  AARHUS TECH  1  1350
751401  AARHUS TECH  1  1380
751401  AARHUS TECH  1  1390
751401  AARHUS TECH  1  1420
751401  AARHUS TECH  1  1430
751401  AARHUS TECH  1  1435
751401  AARHUS TECH  1  1445
751401  AARHUS TECH  1  1450
751401  AARHUS TECH  1  1500
751401  AARHUS TECH  1  1525
751401  AARHUS TECH  1  1559
751401  AARHUS TECH  1  1560
751401  AARHUS TECH  1  1565
751401  AARHUS TECH  1  1575
751401  AARHUS TECH  1  1670
751401  AARHUS TECH  1  1675
751401  AARHUS TECH  1  1700
751401  AARHUS TECH  1  1715
751401  AARHUS TECH  1  1780
751401  AARHUS TECH  1  1885
751401  AARHUS TECH  1  1890
751401  AARHUS TECH  3  3500
751401  AARHUS TECH  3  3609
751401  AARHUS TECH  3  9017
751401  AARHUS TECH  21  2100
751401  AARHUS TECH  21  2180
751401  AARHUS TECH  27  2800
751401  AARHUS TECH  27  2803
751401  AARHUS TECH  27  2804
751401  AARHUS TECH           27  2805
751401  AARHUS TECH           27  2806
751401  AARHUS TECH           27  2809
751401  AARHUS TECH           27  2811
751401  AARHUS TECH           27  2814
751401  AARHUS TECH           27  2816
751401  AARHUS TECH           27  2817
751401  AARHUS TECH           27  2818
751401  AARHUS TECH           27  2820
751401  AARHUS TECH           27  2822
751401  AARHUS TECH           27  2823
751401  AARHUS TECH           27  2824
751401  AARHUS TECH           27  2827
751401  AARHUS TECH           27  2828
751401  AARHUS TECH           27  2832
751401  AARHUS TECH           27  2836
751401  AARHUS TECH           27  2837
751401  AARHUS TECH           27  2839
751401  AARHUS TECH           27  2840
751401  AARHUS TECH           27  2841
751401  AARHUS TECH           27  2842
751401  AARHUS TECH           27  2844
751401  AARHUS TECH           27  2845
751401  AARHUS TECH           27  2846
751402  Århus Købmandsskole        1  1036
751402  Århus Købmandsskole        1  1911
751402  Århus Købmandsskole        1  1912
751402  Århus Købmandsskole        1  1915
751402  Århus Købmandsskole        1  1922
751402  Århus Købmandsskole        1  1932
751402  Århus Købmandsskole        1  1940
751402  Århus Købmandsskole        1  1942
751402  Århus Købmandsskole        1  1951
751402  Århus Købmandsskole        1  1952
751402  Århus Købmandsskole        3  3500
751402  Århus Købmandsskole        3  3514
751402  Århus Købmandsskole        3  3516
751402  Århus Købmandsskole        3  3662
751402  Århus Købmandsskole        3  3663
751402  Århus Købmandsskole        3  3694
751402  Århus Købmandsskole       21  2100
751402  Århus Købmandsskole       27  2816
751402  Århus Købmandsskole       27  2839
751402  Århus Købmandsskole       27  2840
751402  Århus Købmandsskole       27  2842
751443  Århus Social- og Sundhedsskole  1  1039
751443  Århus Social- og Sundhedsskole  1  2001
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     1 2002
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     1 2003
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     1 2004
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     1 2005
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3  18
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 3004
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 3005
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 3008
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 3131
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 3500
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 3511
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 9017
751443  Århus Social- og Sundhedsskole     3 9018
751443  Århus Social- og Sundhedsskole    21 2100
751443  Århus Social- og Sundhedsskole    21 2115
751443  Århus Social- og Sundhedsskole    21 2125
751443  Århus Social- og Sundhedsskole    27 2823
751443  Århus Social- og Sundhedsskole    27 2839
751443  Århus Social- og Sundhedsskole    27 2840
760401  Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern  1 1010
                         1012
                         1013
                         1014
                         1031
                         1032
                         1033
                         1038
                         1110
                         1500
                        21 2100
                         2180
                        27 2805
                         2807
                         2809
                         2816
                         2823
                         2826
                         2828
                         2832
                         2836
                         2839
                         2840
                         2841
779401 Skive Tekniske Skole           1 1010
                         1011
                         1012
                         1014
                               1031
                               1032
                               1033
                               1034
                               1038
                               1041
                               1160
                               1355
                               1390
                               1410
                               1415
                               1430
                               1700
                               1855
                               1890
                               1955
                            21  2100
                            27  2807
                               2816
                               2823
                               2824
                               2826
                               2827
                               2828
                               2839
                               2840
                               2841
779402 Skive Handelsskole                1  1036
                               1911
                               1912
                               1915
                               1922
                               1932
                               1940
                               1952
                             3  3500
                               3691
                               3693
                               3694
                            21  2100
                            27  2816
                               2839
                               2840
787409 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg  1  1039
                               2001
                               2002
                               2003
             2004
           21 2100
             2101
             2102
           27 2839
             2840
787410 EUC Nordvest  1  16
             1010
             1011
             1012
             1013
             1014
             1030
             1031
             1032
             1033
             1034
             1035
             1036
             1038
             1059
             1110
             1115
             1190
             1230
             1350
             1390
             1500
             1680
             1700
             1912
             1915
             1952
             3458
            3 3500
             3514
             3516
             3607
             3691
             3693
             3694
             3696
             3699
           21 2100
           27 2800
             2802
             2803
                     2807
                     2808
                     2810
                     2812
                     2814
                     2816
                     2817
                     2818
                     2820
                     2822
                     2823
                     2828
                     2833
                     2834
                     2836
                     2837
                     2839
                     2840
                     2841
                     2842
                     2843
                     2845
                     2846
                     2847
791300 Asmildkloster Landbrugsskole  1  16
                      17
                     1030
                     3458
                     3461
                   21 2100
791418 Mercantec            1 1010
                     1011
                     1012
                     1013
                     1014
                     1025
                     1031
                     1032
                     1033
                     1034
                     1035
                     1036
                     1037
                     1038
                     1054
                     1110
                     1145
  1190
  1205
  1210
  1220
  1230
  1380
  1390
  1435
  1465
  1500
  1520
  1530
  1680
  1715
  1912
  1915
  1952
 3 3500
  3514
  3516
  3569
  3607
  3610
  3694
  3695
  3699
  9017
21 2100
  2150
27 2800
  2803
  2804
  2805
  2806
  2807
  2808
  2809
  2813
  2814
  2816
  2817
  2818
  2819
  2820
  2822
  2823
  2824
                     2826
                     2827
                     2828
                     2832
                     2834
                     2836
                     2837
                     2838
                     2839
                     2840
                     2841
                     2843
                     2845
                     2846
813402 Frederikshavn Handelsskole  1  1036
                     1911
                     1912
                     1915
                     1932
                     1952
                   3  3514
                     3610
                     3694
                  21  2100
                     2115
                  27  2839
                     2840
821409 EUC Nord           1   15
                     1011
                     1012
                     1013
                     1014
                     1020
                     1031
                     1032
                     1033
                     1034
                     1036
                     1038
                     1041
                     1110
                     1120
                     1125
                     1170
                     1190
                     1230
                     1350
  1390
  1410
  1430
  1435
  1450
  1500
  1680
  1685
  1700
  1885
  1912
  1915
  1922
  1932
  1952
 3 3500
  3604
  3660
  3662
  3691
  3692
  3693
  3694
  9017
  9020
21 2100
  2115
27 2800
  2803
  2805
  2807
  2809
  2814
  2816
  2817
  2818
  2819
  2820
  2822
  2823
  2824
  2826
  2828
  2832
  2833
  2836
  2837
                     2839
                     2840
                     2841
                     2842
                     2843
                     2845
                     2846
831401 Nordjyllands Landbrugsskole  1   16
                      17
                     1030
                     3451
                     3452
                     3453
                     3458
                     3460
                   21  2125
                   27  2808
                     2830
                     2839
                     2840
851401 Tech College Aalborg      1   16
                     1010
                     1011
                     1012
                     1013
                     1014
                     1015
                     1030
                     1031
                     1032
                     1033
                     1034
                     1037
                     1038
                     1039
                     1040
                     1110
                     1145
                     1190
                     1195
                     1205
                     1210
                     1350
                     1390
                     1420
                     1430
                     1435
  1450
  1465
  1495
  1500
  1515
  1525
  1625
  1670
  1705
  1710
  1715
  1720
  1770
  1780
  1790
  1890
 3 3500
21 2100
  2102
  2115
  2180
27 2803
  2805
  2807
  2809
  2811
  2812
  2813
  2815
  2816
  2819
  2821
  2822
  2823
  2824
  2826
  2827
  2828
  2830
  2832
  2833
  2834
  2836
  2839
  2840
  2841
  2842
               2844
               2846
851420 AMU Nordjylland  1  1011
               1014
               1030
               1031
               1034
               1035
               1041
               1145
               1224
               1225
               1380
               1445
               1455
               1546
               1559
               1560
               1565
               1605
               1655
               1700
             3  3500
             21  2100
               2115
             27  2800
               2802
               2803
               2805
               2806
               2807
               2808
               2809
               2812
               2813
               2814
               2816
               2817
               2818
               2820
               2821
               2823
               2824
               2825
               2826
               2827
               2828
                  2832
                  2835
                  2837
                  2839
                  2840
                  2841
                  2845
                  2846
851452 SOSU Nord        1  1039
                  2001
                  2002
                  2003
                  2004
                3  3004
                  3005
                  3131
                  3500
                21  2100
                  2115
                27  2823
                  2839
                  2840
861403 Erhvervsskolerne Aars  1  1010
                  1012
                  1013
                  1014
                  1031
                  1032
                  1033
                  1034
                  1036
                  1038
                  1110
                  1235
                  1680
                  1915
                  1932
                  1952
                3  3500
                21  2100
                  2102
                  2115
                  2125
                27  2805
                  2807
                  2808
                  2815
2823
2824
2839
2840
2841
FOTXT                        Udgifter
Bygge og anlæg                      54000  1,012
Håndværk og teknik                    43075  1,013
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug    -53932  1,014
Mekanik, transport og logistik             -106387   1,031
Produktion og udvikling                -105366   1,032
Strøm, styring og it                   -4197  1,033
Bil, fly og andre transportmidler           -2835266   1,034
Bygge og anlæg                     -665589   1,037
Medieproduktion                    -527174   1,038
Mad til mennesker                   -1013147   1,110
Smedeuddannelsen                       54  1,250
Karrosseriuddannelsen                 -549430   1,450
Bygningsmaler                     -267173   1,460
Vognmaler                       -1912068   1,470
Skiltetekniker                      -97122
Mekaniker                        228923   1,500
Ernæringsassistent                   -135633   1,680
Tjener                          -73491  1,705
Gastronom                       -612191   1,715
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -329735
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv         -5656
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -119726
Ika                            -9155
Intern transport samt transport i lufthavne      -559959
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski    -7794
Maskinbetjening, større maskiner            -140471
Mindre håndværk                      6003
Montage/systemteknik                    4485
Overfladebehandling                   -20415
Plastområdet                       -15071
Svejseuddannelser                      362
Teori                           72015
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -1569732
Tilberedning/servering/ rengøring             28481
Tryk og billedbehandling                  1743
Merkantil                       -1541822   1,036
Kontoruddannelse med specialer             159940   1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans     -50568  1,915
Handelsuddannelse med specialer              3243  1,932
Detailhandel med specialer                 5588
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi          -52138
EUD Enkeltfag, konteringsformål             -36907
HHX, enkeltfag                      -3590
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring        14452
AU Akademiuddannelse i Ledelse              89656
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        111096
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -369714
Ika                           56671
Teori                         -26966
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -348484
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1340495  1,039
Grundforløb                      848016  2,001
Den pædagogiske assistentuddannelse          1995427  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            1719388  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -1903765  2,004
PGU-merit                       169616
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -3167301
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -224165
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         338149
Teori                         -116012
Merkantil                       681430  1,036
Det merkantile område - handel, kontor og finans    49228  1,915
HHX, enkeltfag                     -5370
Akademiuddannelse i Ledelse              -255764
Akademiudd. til finansiel rådgivning          -61511
AU Akademiuddannelse i Ledelse             36345
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -135820
Flygtninge og indvandrere                38240
Ika                          118334
Teori                         1662519
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   796601
Media, DTP og web                    31902
Landbrugsuddannelsen                  127223   16
Landbrugets lederuddannelse              631417   17
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  -910757
Dyr, planter og natur                -3215110  1,030
Produktionsgartner                   215552  1,580
Væksthusgartner                    1180702  1,590
Anlægsgartner                      4080  1,605
Landbrugsuddannelsen                  298977  1,625
Faglært landmand                   1366557  3,458
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -10175
Blomsterbinder                    -859403
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -133229
Bygning                         -4843
Fiskeri/landbrug                   -138198
Gartneri                       -122028
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -323050
Maskinbetjening, større maskiner           -227862
Teori                         -23548
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -166436
Teknologi og kommunikation              -261951  1,010
Bygge og anlæg                    -104860  1,011
Håndværk og teknik                   -29950
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  -229925  1,013
Mekanik, transport og logistik             46713  1,014
Service                         43775  1,015
Produktion og udvikling                -780969  1,031
Strøm, styring og it                 -3286996  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -776279  1,033
Bygge og anlæg                    -2964459  1,034
Transport og logistik                 -190695  1,035
Medieproduktion                    100704  1,037
Mad til mennesker                  -2369047  1,038
Krop og stil                     -565983  1,040
Bygnings- og brugerservice              -1293364  1,041
Smedeuddannelsen                   -127391  1,110
Industriteknikeruddannelsen              -190564  1,190
Data- og kommunikationsuddannelsen          -598442  1,205
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen          -53084  1,210
Cykel-og motorcykeluddannelsen               2
Murer                         519220  1,350
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger      695121  1,380
Træfagenes byggeuddannelse              -2025819  1,390
VVS-uddannelsen                     6574  1,420
Elektriker                      -485886  1,430
Byggemontagetekniker                 -679755  1,435
Ejendomsservice                    -676349  1,445
Bygningsmaler                     -946639  1,450
Mekaniker                       -79655  1,500
Mediegrafiker                      89261  1,525
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          -371885  1,559
Vejgodstransportuddannelsen               17646  1,560
Lager- og terminaluddannelsen             -253437  1,565
Sikkerhedsvagt                     39286  1,575
Detailslagter                      41022  1,670
Ferskvareassistentuddannelsen              7598
Serviceassistent                   -294717  1,700
Gastronom                       -165851  1,715
Frisør                         542850  1,780
Teater-, udstillings- og eventtekniker         505068  1,885
Teknisk designer                    -86713  1,890
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -325277
Akademiudd. i innovation og produktionsoptimering   -82390
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -19493
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -5073684
IDV, administrative opgaver (§ 2)            -4576
Anlæg/affald                     -311812
Bygning                        -651505
Dykkerområdet                      14919
Elektronik                        78331
Elektronikfremstilling                 -306279
Flygtninge og indvandrere                77651
Frisørområdet                      -2586
Godstransport/flytning/renovation           -411790
Ika                           13251
Intern transport samt transport i lufthavne      -326738
Kranområdet                       34702
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest    54744
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser   -83376
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -28889
Maskinbetjening, større maskiner            -177594
Montage/systemteknik                   9680
Overfladebehandling                  -140147
Procesområdet                      39164
Svejseuddannelser                   -1104685
Taxikørsel                       506480
Teori                          852105
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   1048169
Tilberedning/servering/ rengøring           -1587312
Tryk og billedbehandling                 -4714
Media, DTP og web                    21047
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -1268413
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -1797314
Merkantil                      -25906354  1,036
Kontoruddannelse, generel               1489933
Kontoruddannelse med specialer              31135  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   12261801  1,915
Finansuddannelsen                    124241  1,922
Handelsuddannelse med specialer            -200349  1,932
Sundhedsservicesekretær                -856173  1,940
Kundekontaktcenteruddannelsen              49291  1,942
Detailhandel, generel                   9068
Detailhandel med specialer               -527234  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -447560
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser           1636
HHX, enkeltfag                      86917
Iværksætteruddannelsen                 -33747
IT-administrator                    -141437
AU Akademiuddannelse i Ledelse              1189
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -2584308
Ika                           -11210
Teori                         -1315540
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)    385266
Tryk og billedbehandling                -27960
Sundhed, omsorg og pædagogik             -1098249  1,039
Grundforløb                       172593
Den pædagogiske assistentuddannelse          -569593  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -3160816  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -749697  2,004
SOSU, Bro, del af grundforløb              1992
AU Akademiuddannelse i Sundhedspraksis        -130817
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            -20513
Social- og sundhedshjælperuddannelsen (EVE)      846024
SOSU enkeltfag                     142842
PGU-merit                        5099
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -900404
Fagspecifikke kurser - akademi             146789
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv       -14150
Teknisk praktisk faglige forløb, GVU, ej rekv     -119875
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -155156
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV      -77241
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem        4518
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -215775
Teori                        -2274568
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   489922
Teknologi og kommunikation               -11434  1,010
Håndværk og teknik                   -5001  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug    9756  1,013
Mekanik, transport og logistik             -23681  1,014
Produktion og udvikling                -200838  1,031
Strøm, styring og it                  34404  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -234216  1,033
Mad til mennesker                   779194  1,038
Smedeuddannelsen                    301160  1,110
Mekaniker                       515028  1,500
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -4232241
IDV, administrative opgaver (§ 2)           -93202
Elektronik                       -59040
El-området/automatik og styring             2783
Flygtninge og indvandrere               -10270
Ika                           -8530
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -16474
Mindre håndværk                     -550
Overfladebehandling                     0
Procesområdet                      1252
Svejseuddannelser                   -509792
Teori                         -115161
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -94061
Tilberedning/servering/ rengøring           -78821
Teknologi og kommunikation               17326
Bygge og anlæg                     -29556  1,011
Håndværk og teknik                   -70716  1,012
Mekanik, transport og logistik               0
Produktion og udvikling                -571007  1,031
Strøm, styring og it                  305231  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -274442  1,033
Bygge og anlæg                    -931099  1,034
Mad til mennesker                   -153521
Bygnings- og brugerservice               -43691  1,041
Værktøjsuddannelsen                 -2104613  1,160
Forsyningsoperatør                   -15331  1,355
Træfagenes byggeuddannelse              -205501  1,390
Snedkeruddannelsen                   -95489  1,410
Maskinsnedker                     -391676  1,415
Elektriker                      -739400  1,430
Serviceassistent                   -323909  1,700
Boligmonteringsuddannelsen               722228  1,855
Teknisk designer                     -100
Detail m/specialer, Radio-TV               284
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -553384
El-området/automatik og styring             1184
Ika                           34954
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -111452
Maskinbetjening, større maskiner            -36206
Mindre håndværk                    -144278
Montage/systemteknik                  -4660
Overfladebehandling                   53459
Teori                         155355
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   187007
Tilberedning/servering/ rengøring           173541
Merkantil                      -1671295  1,036
Kontoruddannelse, generel                -506  1,911
Kontoruddannelse med specialer             57185  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    267213  1,915
Finansuddannelsen                   -60255  1,922
Handelsuddannelse med specialer            -13140  1,932
Sundhedsservicesekretær                 28124
Detailhandel med specialer               11542
EUD Enkeltfag, konteringsformål               8
AU Akademiudd. international handel og markedsfør    -9242
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      366274
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -160574
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -464796
Ika                          -79414
Teori                          58958
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -171296
Sundhed, omsorg og pædagogik             -2893995  1,039
Grundforløb                      -192101  2,001
Den pædagogiske assistentuddannelse           27260  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            6254127  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -9177860  2,004
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         203667
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri            34031
IDV, Momspligtig                   -247098
Teori                         -125933
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -83942
Landbrugsuddannelsen                  262587   16
Teknologi og kommunikation               23561  1,010
Bygge og anlæg                     28039  1,011
Håndværk og teknik                   -25282  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -49035  1,013
Mekanik, transport og logistik              3878
Dyr, planter og natur                 106912  1,030
Produktion og udvikling                209884  1,031
Strøm, styring og it                  488080  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -191362  1,033
Bygge og anlæg                    -253197  1,034
Transport og logistik                 -53566  1,035
Merkantil                      -1077497  1,036
Mad til mennesker                   136109  1,038
EGU med EUD-faglementer                 3626
Smedeuddannelsen                   -408635  1,110
Smed, rustfast kleinsmed. Forhøjet taxameter       -429
Industriteknikeruddannelsen              -126486  1,190
Auto- og autoelektrouddannelsen             11353
Murer                         -146641  1,350
Træfagenes byggeuddannelse              -573157  1,390
Mekaniker                       -142667  1,500
Ernæringsassistent                   -11568  1,680
Serviceassistent                   -138005
Kontoruddannelse med specialer             -29051  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    -35175
Detailhandel med specialer               14756
Faglært landmand                    89856  3,458
EUD Enkeltfag, konteringsformål             7995
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          23095
HHX, enkeltfag                     -6558
Akademiuddannelse i Ledelse               8948
AU Akademiudd. international handel og markedsfør   -13690
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring       -4345
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -235013
AU Akademiudd. i international transport og logist   -2983
AU Akademiudd. i innovation, produkt og produktion   -30630
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -556948
Anlæg/affald                      51379
Buskørsel                        -6659
Bygning                        156648
El-området/automatik og styring            -14024
Fiskeri/landbrug                    -77948
Flyområdet                        150
Fødevareindustri                     693
Godstransport/flytning/renovation           355102
Ika                          121513
Intern transport samt transport i lufthavne      477778
Kranområdet                       79621
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest   -55534
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser   765725
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -61849
Overfladebehandling                   3461
Renovering/restaurering af gamle bygninger       12360
Robotuddannelser                    -1414
Svejseuddannelser                   -233289
Taxikørsel                       27844
Teori                         422165
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   415263
Tilberedning/servering/ rengøring            22642
Tryk og billedbehandling                -7242
Vådrum                         -20886
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -176419
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -293958
Ambulerende fiskerikurser               170233
Landbrugsuddannelsen                  788127   16
Landbrugets lederuddannelse              2605500   17
Dyr, planter og natur                -2196023  1,030
Faglært landmand                    78883  3,458
Udvidet driftsleder                  339345
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -987317
Teknologi og kommunikation               71404  1,010
Bygge og anlæg                    -395387  1,011
Håndværk og teknik                   108911
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -89359  1,013
Mekanik, transport og logistik            -102792  1,014
Individuel eud: Service                  26
Produktion og udvikling                -19831  1,031
Strøm, styring og it                 -2099452  1,032
Bil, fly og andre transportmidler          -1740360  1,033
Bygge og anlæg                    -2424110  1,034
Transport og logistik                 -16328  1,035
Merkantil                       4809332  1,036
Medieproduktion                    5051264  1,037
Mad til mennesker                  -1042860  1,038
Individuel EUD, medieproduktion             21071  1,054
Smedeuddannelsen                   -1168775  1,110
Industrioperatør                    -1394  1,145
Industriteknikeruddannelsen              -511884  1,190
Data- og kommunikationsuddannelsen          -1210445  1,205
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen         -653330  1,210
Automatik- og procesuddannelsen            -829455  1,220
Auto- og autoelektrouddannelsen             -440
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger     -729428  1,380
Træfagenes byggeuddannelse              -2074410  1,390
Byggemontagetekniker                 -202938  1,435
Web-integrator                    1486443  1,465
Mekaniker                      -1723931  1,500
Fotograf                       1200935  1,520
Film- og tv-produktionsuddannelsen          1597465  1,530
Ernæringsassistent                  -269782  1,680
Gastronom                       -25737
Kontoruddannelse med specialer             944115  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   2617830  1,915
Detailhandel med specialer               153792  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -407110
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser          43718
HHX, enkeltfag                     27732
EUD enkeltfag, tekniske udd              109314
Akademiuddannelse i Ledelse               28836
Merkonom                         6836
AU Akademiuddannelse i Ledelse             811090
AU Akademiudd. i finansiel rådgivning         456347
AU Akademiudd. i innovation, produkt og produktion    3187
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -4190
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig        -1461118
IDV, Vejledningscentre                  4774
Anlæg/affald                      890408
Bygning                        -368062
Dykkerområdet                     -18120
Elektronik                      -185062
Elektronikfremstilling                 -74557
El-området/automatik og styring            216360
Fiskeri/landbrug                    -14466
Flygtninge og indvandrere               -195641
Gartneri                       -318667
Godstransport/flytning/renovation           -496225
Ika                           31797
Intern transport samt transport i lufthavne      -719488
Kranområdet                      -136916
Køle/klima/varme                    87947
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest  -173321
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser  -2005030
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -766452
Maskinbetjening, større maskiner           -3500114
Mindre håndværk                     -3892
Montage/systemteknik                  -97440
Overfladebehandling                  -92664
Procesområdet                     -21179
Robotuddannelser                   -225704
Svejseuddannelser                   -561336
Taxikørsel                       -4305
Tekstil og Beklædning                   -50
Teori                         767460
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -709333
Tilberedning/servering/ rengøring            12320
Vådrum                         -8685
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -468121
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -1130738
Merkantil                      -2172324  1,036
Kontoruddannelse, generel               -49788  1,911
Kontoruddannelse med specialer             -9331  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans    458592  1,915
Handelsuddannelse med specialer            -32200  1,932
Detailhandel med specialer               84092  1,952
EUD-enkeltfag, merkantile uddannelser         -131100
Merkonom                         111
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -115929
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -343199
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -496494
Teori                         333019
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -330068
Eventkoordinator                    100334
Bygge og anlæg                     -32318  1,011
Håndværk og teknik                   -15469
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -6150
Mekanik, transport og logistik             -39284
Individuel eud: Teknologi og kommunikation        349
Produktion og udvikling                274053  1,031
Strøm, styring og it                  554699  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           1111239  1,033
Bygge og anlæg                    -381066  1,034
Merkantil                       -300288  1,036
Mad til mennesker                   -991824  1,038
Bygnings- og brugerservice                396  1,041
Smedeuddannelsen                    437295  1,110
Skibsmekaniker                      4793  1,120
Skibsmontør                      209428  1,125
Finmekanikeruddannelsen                 2777  1,170
Industriteknikeruddannelsen               33808  1,190
Auto- og autoelektrouddannelsen             33529
Murer                         -579327  1,350
Træfagenes byggeuddannelse              -879927  1,390
Snedkeruddannelsen                   131219  1,410
Elektriker                       80769  1,430
Byggemontagetekniker                  46945  1,435
Bygningsmaler                     -105855  1,450
Mekaniker                       319143  1,500
Ernæringsassistent                   -74825  1,680
Hotel- og fritidsassistent               16217  1,685
Serviceassistent                    322003  1,700
Teater-, udstillings- og eventtekniker         584678  1,885
Kontoruddannelse med specialer              7092  1,912
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -359416  1,915
Finansuddannelsen                   -94806  1,922
Handelsuddannelse med specialer             -985  1,932
Detailhandel med specialer               -3006  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål             7107
Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring        -6699
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder       -9918
Iværksætteruddannelsen                 -46340
AU Akademiudd. international handel og markedsfør    21141
AU Akademiudd. i kommunikation og formidling      -35078
AU Akademiudd. økonomi- og ressourcestyring      316342
AU Akademiuddannelse i Ledelse            -467778
Kompetenceafklarende forløb, GVU, ej rekv        -8514
Kompetenceafklarende forløb, GVU rekv           681
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -976011
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -2513640
Anlæg/affald                      -71365
Bygning                        435746
Elektronik                       -3548
El-området/automatik og styring            269546
Flygtninge og indvandrere               -128098
Godstransport/flytning/renovation           -315356
Ika                           80321
Intern transport samt transport i lufthavne       49297
Kranområdet                      -134999
Køle/klima/varme                     216
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest    5375
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser    216
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   272999
Maskinbetjening, større maskiner             407
Mindre håndværk                     -3242
Overfladebehandling                  -53580
Procesområdet                     -15640
Renovering/restaurering af gamle bygninger      -341089
Svejseuddannelser                   216278
Taxikørsel                      -149641
Teori                        -1317902
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   613809
Tilberedning/servering/ rengøring            -4312
Tryk og billedbehandling                 -289
Vådrum                         -72586
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF      -30182
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -1283835
Landbrugsuddannelsen                 -509716   16
Landbrugets lederuddannelse              -43674   17
Dyr, planter og natur                 -317922  1,030
Faglært landmand, modul 1a               -8110
Faglært landmand, modul 1b               68642
Faglært landmand, modul 2                16506
Faglært landmand                   -952751  3,458
Driftsleder                      -87828
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem        16522
Fiskeri/landbrug                    422743
Plastområdet                      -11334
Teori                         120206
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   111345
Landbrugsuddannelsen                  -18182   16
Teknologi og kommunikation              -352254  1,010
Bygge og anlæg                     392795  1,011
Håndværk og teknik                    8723  1,012
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   31912  1,013
Mekanik, transport og logistik             72790  1,014
Service                        -113169  1,015
Dyr, planter og natur                 961895  1,030
Produktion og udvikling                -378104  1,031
Strøm, styring og it                 -2940855  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -541496  1,033
Bygge og anlæg                    -2754614  1,034
Medieproduktion                    1752553  1,037
Mad til mennesker                  -1807866  1,038
Sundhed, omsorg og pædagogik             -617234  1,039
Krop og stil                     -456322  1,040
Smedeuddannelsen                   -574761  1,110
Industrioperatør                    -29426  1,145
Industriteknikeruddannelsen              855634  1,190
Cnc-teknikuddannelsen                 -10654  1,195
Data- og kommunikationsuddannelsen           800278  1,205
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen          126304  1,210
Murer                         -61036  1,350
Træfagenes byggeuddannelse              -1038478  1,390
VVS-uddannelsen                    -337464  1,420
Elektriker                       135770  1,430
Byggemontagetekniker                  104382  1,435
Bygningsmaler                     -10813  1,450
Web-integrator                    -3024656  1,465
Grafisk tekniker                    432492  1,495
Mekaniker                       1348131  1,500
Digital media                     127887  1,515
Mediegrafiker                     458666  1,525
Landbrugsuddannelsen                 -261539  1,625
Detailslagter                     -66247  1,670
Tjener                         44671  1,705
Receptionist                     -168222  1,710
Gastronom                       -100061  1,715
Bager og konditor                   269779  1,720
Tandklinikassistent                  -132672  1,770
Frisør                         103817  1,780
Kosmetiker                       391289  1,790
Teknisk designer                   -308119  1,890
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -438215
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         176122
IDV, Momspligtig                   -203579
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV     -2885233
IDV, administrative opgaver (§ 2)            -9450
Bygning                         47322
Elektronik                       59772
El-området/automatik og styring            131351
Flygtninge og indvandrere               -30468
Frisørområdet                     195155
Fødevareindustri                    68706
Gartneri                        28187
Hydraulik                        66527
Ika                           16792
Køle/klima/varme                    -1485
Laboratorie                       14690
Betjening af store maskiner & ambul. fiskerikurser  -209198
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   205310
Maskinbetjening, større maskiner           -121997
Mindre håndværk                     -5713
Montage/systemteknik                  -44421
Overfladebehandling                  977377
Plastområdet                     -263449
Procesområdet                      13881
Renovering/restaurering af gamle bygninger       -60372
Robotuddannelser                   -107238
Svejseuddannelser                  -1919071
Teori                         131763
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   630511
Tilberedning/servering/ rengøring           154310
Tryk og billedbehandling                499714
Media, DTP og web                    15200
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF        -21894
Bygge og anlæg                     119663
Mekanik, transport og logistik            -145282
Dyr, planter og natur                  23999
Produktion og udvikling                -55991
Bygge og anlæg                     46362
Transport og logistik                 1516450  1,035
Bygnings- og brugerservice               130140  1,041
Industrioperatør                    81185
Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør          -99852  1,224
Personbefordringsuddannelsen             -106396  1,225
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger     -220119  1,380
Ejendomsservice                    200349  1,445
Elektronikoperatør                   157470  1,455
Kranfører, forhøjet takst                -1998  1,546
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          -354112  1,559
Vejgodstransportuddannelsen              366934  1,560
Lager- og terminaluddannelsen             -167296  1,565
Anlægsgartner                     242187  1,605
Greenkeeper                       77810  1,655
Serviceassistent                    158468  1,700
EUD Enkeltfag, konteringsformål            -265350
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -396713
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV       7569
Anlæg/affald                     -153487
Buskørsel                        -1997
Bygning                        -415566
Elektronik                        -749
Elektronikfremstilling                 -30603
El-området/automatik og styring             -5453
Fiskeri/landbrug                    -10870
Flygtninge og indvandrere               158772
Fødevareindustri                    -1574
Gartneri                        378327
Godstransport/flytning/renovation          -1237551
Ika                           95309
Intern transport samt transport i lufthavne      -260045
Kranområdet                      -141176
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjenest  -235241
Laboratorie                       -7440
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -91363
Maskinbetjening, større maskiner           -1028308
Medicinfremstilling                  -21459
Mindre håndværk                    -28667
Montage/systemteknik                  -13438
Overfladebehandling                  -92568
Procesområdet                     -142664
Skovbrug                        -34786
Taxikørsel                       53692
Teori                         -913994
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   197085
Tilberedning/servering/ rengøring           404114
Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF     -1141662
Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF       -1601651
Sundhed, omsorg og pædagogik             -3101634  1,039
Grundforløb                        -1
Den pædagogiske assistentuddannelse          -395849  2,002
Social- og sundhedshjælperudd.            -2026025  2,003
Social- og sundhedsuddannelsen            -8223559  2,004
Pædagogisk grunduddannelse, EVE            331648
Social- og sundhedshjælperuddannelsen (EVE)      -20822
PGU-merit                          0
EUD Enkeltfag, konteringsformål           -1373225
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -37167
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV      878154
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski   -9250
Teori                        -4124315
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   -286651
Teknologi og kommunikation               -4840  1,010
Håndværk og teknik                   -42639
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug   -14809  1,013
Mekanik, transport og logistik             -15300
Produktion og udvikling                331544  1,031
Strøm, styring og it                  201048  1,032
Bil, fly og andre transportmidler           -123747  1,033
Bygge og anlæg                    -111702  1,034
Merkantil                       463294  1,036
Mad til mennesker                   242920  1,038
Smedeuddannelsen                    18963  1,110
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen      1459436  1,235
Ernæringsassistent                   188583  1,680
Det merkantile område - handel, kontor og finans   -411512  1,915
Handelsuddannelse med specialer            106847  1,932
Detailhandel med specialer               116673  1,952
EUD Enkeltfag, konteringsformål            107327
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig         -201501
IDV, Momspligtig                    -5755
IDV, Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV      10000
IDV, hotel- og konferencedrift, skolehjem       -17391
Elektronik                       -5119
El-området/automatik og styring             24475
Fiskeri/landbrug                     3768
Hydraulik                       -48758
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski  -64283
Maskinbetjening, større maskiner           -191020
Teori                         32370
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)   382377
Tilberedning/servering/ rengøring           19432
                           FO    FOTXT ÅE                   5
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                   ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Karrosseriuddannelsen                ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                    ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vognmaler                      ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skiltetekniker                    ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Mekaniker                      ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                  ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tjener                        ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                      ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer            ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans   ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J   UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grundforløb                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Dyr, planter og natur               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktionsgartner                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Væksthusgartner                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsgartner                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation             ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Data- og kommunikationsuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Murer                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ejendomsservice                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mediegrafiker                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sikkerhedsvagt                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailslagter                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Serviceassistent                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frisør                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teater-, udstillings- og eventtekniker        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhedsservicesekretær              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kundekontaktcenteruddannelsen           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse         ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Bygnings- og brugerservice             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Værktøjsuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Forsyningsoperatør                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Maskinsnedker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Boligmonteringsuddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grundforløb                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Den pædagogiske assistentuddannelse        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Industriteknikeruddannelsen             ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Murer                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Kontoruddannelse med specialer            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtidFaglært landmand                   ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtidTeknologi og kommunikation              ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Individuel EUD, medieproduktion           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industrioperatør                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Data- og kommunikationsuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Automatik- og procesuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Web-integrator                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fotograf                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Film- og tv-produktionsuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse, generel             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skibsmekaniker                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Skibsmontør                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finmekanikeruddannelsen              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid

Murer                       ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Snedkeruddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Hotel- og fritidsassistent             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teater-, udstillings- og eventtekniker       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kontoruddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Finansuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugets lederuddannelse             ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Faglært landmand                   ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Håndværk og teknik                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekanik, transport og logistik            ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Service                       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Dyr, planter og natur                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Medieproduktion                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Krop og stil                     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industrioperatør                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Industriteknikeruddannelsen             ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Cnc-teknikuddannelsen                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Data- og kommunikationsuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Murer                        ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Træfagenes byggeuddannelse              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
VVS-uddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektriker                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Byggemontagetekniker                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygningsmaler     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Web-integrator     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Grafisk tekniker    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mekaniker       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Digital media     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mediegrafiker     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Landbrugsuddannelsen  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailslagter     ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tjener         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Receptionist      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Gastronom       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bager og konditor   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Tandklinikassistent  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Frisør         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kosmetiker       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Teknisk designer    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Transport og logistik             ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Bygnings- og brugerservice           ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Buschauffør trin 1: Rutebilchauffør      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Personbefordringsuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ejendomsservice                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Elektronikoperatør               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Kranfører, forhøjet takst           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Chauffør trin 1: Lastvognschauffør       ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Vejgodstransportuddannelsen          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Lager- og terminaluddannelsen         ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Anlægsgartner                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Greenkeeper                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Serviceassistent                ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Sundhed, omsorg og pædagogik             ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Den pædagogiske assistentuddannelse         ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedshjælperudd.            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Social- og sundhedsuddannelsen            ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid
Teknologi og kommunikation              ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Fra jord til bord - hotel,køkken,levnedsm,jordbrug  ÅE_STÅ J   UNDER Alm. undervisning på fuldtid

Produktion og udvikling               ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Strøm, styring og it                 ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bil, fly og andre transportmidler          ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Bygge og anlæg                    ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Merkantil                      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Mad til mennesker                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Smedeuddannelsen                   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen      ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Ernæringsassistent                  ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Det merkantile område - handel, kontor og finans   ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Handelsuddannelse med specialer           ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
Detailhandel med specialer              ÅE_STÅ  J  UNDER  Alm. undervisning på fuldtid
    6 7 Aktivitet
 0.05000
 0.50000
 0.27500
 15.52500
 25.42500
125.98000
 50.64250
 16.72500
165.59000
 12.10000
 45.70000
 12.75000
 71.59000
 10.27500

 22.65500
 6.50000
 11.07500
 53.13500
374.47750
 8.08500
 0.95000
 0.07500
 64.26500
 0.02000
 22.47000
 7.40000
128.10500
 79.56000
 25.00000
 9.00000
 26.15000

193.52500
 13.55500
 8.37500
 74.42500
 22.30000
 22.52500
 2.88500
 0.20000
 0.59000
 0.39500
 0.40000
112.00500
143.74000
 78.07000
198.59000
 26.57000
 86.55500
141.66000
 22.14500
 40.58500
 18.00000
 15.86000
 27.54500
 11.33500

 28.67000
 13.93000
 73.60500
 44.42500
 39.82000
 42.04000
 42.13500
 33.40000
 36.21000
 14.01500
 2.53500
 5.74500
 10.95500
 7.05000
 6.97500

 31.24000
 35.56500
 37.60500
 11.12500
 25.20000
732.03430

128.78000
164.20500
 11.12000
 11.96500
 7.54000
 0.85000

 28.61000
144.69000
 78.95000
 23.87500
318.51000
 3.22500
 0.54880
 0.35000
 1.58690
 41.82020
 32.54995
 76.74155
 28.00830
 22.80000
 63.67500
 0.50000
 0.07000
 51.02000
 28.59500
 35.20000
 67.93000

 3.55000
 52.99500
 6.82500
 21.90000
 7.00000
 33.35000
 37.77500
 51.40000
 12.20000
151.18146
 0.20000
 1.17000
 32.37935
 1.18000
 0.21000
134.33000
 5.03000
 6.12500
 16.53000
210.40000
 3.75000
 0.20000
 0.10000
 0.15000
 0.15000

 34.11500
 53.63000
 31.17500
 62.11500
 70.82500
 8.10000
321.45556
 54.56000

 24.45000

 11.33500

 26.05000
 41.55500
 16.85000
 2.69000

 0.20000 8.46396
 23.37500
 18.57500
 37.03000
 51.66313 0.15000
 1.74500

 4.65000
 3.20000

 31.68800
 90.23000
 93.86000
109.74667
 1.32500
259.66200
164.57500
139.12500
 0.37000
 25.30000
 1.00000
11.22500
40.40000
24.80000
25.56000

16.02500
64.88500
 5.75000
33.27500
50.10000
23.15000
30.72000
 6.35000

29.22000
50.50000
 4.10000
220.01500
 1.10500
 6.91500
 0.95500
 0.17500
 7.47500
 4.00000
 59.36000
 66.27000
 73.95428
223.26071
174.94000
 78.01142
 5.47500
 13.33000
 0.50000
 17.64000
 1.62500
 19.66500

 40.72000
66.13500
 8.08000
28.70000
12.12500
10.95000
22.21500
11.02500
 0.45000
 6.40000
 9.25000
 0.05000
39.52500
 0.55500
 0.03500
 0.09000
 37.27500
 29.69500
 55.99061
 58.63382
 1.42500
 8.67500
 1.15000
 3.37500
 1.80500
 0.76000
 1.22000
144.37500
130.75000
228.73500
154.74250
265.78000
129.85000
221.19500
 57.27500
 39.31250
 56.37500
 9.46000
 18.47500
 0.25000
 26.52500
 3.25000
 41.75000
 80.74500
 62.06500
 93.95000
 14.75000
28.90000
55.02500
 1.17500
54.65500
 5.77500
 5.30000
13.52500
15.00000
 8.60000
 9.37500
69.12500
 6.37500
12.94000
44.63000
 8.73500
22.25000
47.05500
10.45000

 1.21000
 0.22500
12.66000
15.06250
 4.15000
 0.18000
 2.37000
10.11500
15.35500
 4.67500
 5.78000
 4.37750
227.33500

 34.45000
 28.52000
491.24000
 0.05000

 0.80000

 17.41500
 12.60000
 61.02500
 17.03500
138.70500
 27.82500
 33.11000
154.56000
 5.29000
 29.93500
 4.35000
 2.33000

								
To top