WYKAZ PODRECZNIK�W DO PROWADZENIA ZAJEC EDUKACYJNYCH W by HC120305165851

VIEWS: 21 PAGES: 9

									    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


        WYKAZ PRZEDMIOTÓW DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM ŻYWIENIA I
                GOSPODARSTWA DOMOWEGO


Lp.   Zajęcia edukacyjne (przedmioty)               Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo

 1.   Język polski             Urszula Jagiełło Renata Janicka – Szyszko Magdalena Steblecka Język polski. Kształcenie
                       kulturowo – literackie i językowe” OPERON
 2.   Język niemiecki           K. Łuniewska, Z. Wąsik- „Alles Klar”, wyd. WsiP
 3.   Język angielski           New Matura Matrix Intermediate Plus
                       New Matura Pre - Intermediate Plus
 4.   Historia               B. Burda, B. Halczak –„Starożytność”, „Średniowiecze”, wyd. OPERON
 5.   Wiedza o społeczeństwie       I. Malinowska, D. Ura, U. Urban- „WOS”, wyd. Żak
 6.   Wiedz o kulturze           R. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wojtowski- „Wiedza o kulturze”, wyd. WSiP
 7.   Matematyka              W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek- „Marematyka dla liceum ogólnok., zakres podstawowy i
                       rozszerzony”, wyd. Nowa Era
 8.   Fizyka z astronomią         B. Sagnowska „Fizyka i astronomia dla każdego” ZamKor
 9.   Chemia                M. Poźniaczek, Z. Kluz- „Chemia dla liceum ogólnokszt., liceum profilowanego i technikum”,
                       wyd. WSiP
 10.   Biologia               E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska- „Biologia część 1, wyd. MAC
 11.   Geografia              J. Korba, W. Wiecki- „Geografia zakres podstawowy”, wyd. OPERON
                       „geografia1” wyd PPWK/Nowa Era
 12.   Podstawy przedsiębiorczości     S. Gregorczyk, M. Romanowska- „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, wyd. WSiP
 13.   Technologia informacyjna       Grażyna Wojciech Hermanowscy „Technologia informacyjna” Operon (wstrzymać się z
                       zakupem)
 14.   Przysposobienie obronne       M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała- „Bądźmy bezpieczni”, wyd. PWN, plus ćwiczenie
 15.   Urządzenia zakładów         W. Jastrzębski- „Urządzenia zakładów gastronomicznych”, wyd. WSiP
     gastronomicznych i gospodarstw
     domowych
 16.   Technologia gastronomiczna z     „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem” Małgorzata Konarzewska wyd. Rea

    PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
    DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


    obsługą konsumenta          Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta cz. II -Danuta Górecka, Halina
                       Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska- Kaczmarek, wydawnictwo Format- AB, kl.
                       II, TŻiGD
                       Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta cz. III -Danuta Górecka, Halina
                       Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska- Kaczmarek, wydawnictwo Format- AB, kl.
                       III TŻiGD
17.   Mikrobiologia żywności        E. Drewniak, T. Drewniak- „Mikrobiologia żywności”, wyd. WSiP
18.   Podstawy żywienia człowieka     Podstawy żywienia człowieka- podręcznik szkolny dla zawodu technik żywienia i
                       gospodarstwa domowego; technik organizacji usług gastronomicznych; technik kucharz; Dorota
                       Czerwińska, Anna Kołłajtis-Dołowy, Katarzyna Kozłowska, Barbara Pietruszka, wydawnictwo
                       Format- AB
19.   Przepisy ruchu drogowego       Pozycja dowolna
20.   Higiena i ochrona zdrowia      Higiena i ochrona zdrowia- Joanna Gromadzka- Ostrowska,
                          Wydawnictwo Format- AB,
21.   Wybrane zagadnienia z psychologii  Hanna Hamer Jan Wołoszyn Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej wydawca
    społecznej              FORMAT-AB
22.   Podstawy ekonomii          Pozycja dowolna
23.   Marketing              Jacek Mustrakiewicz „Marketing”
24.   Podstawy biurowości         M. Pietraszewski- „Podstawy biurowości”, wyd. EMPI 2
25.   Zarządzanie firmą          Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Beata Janik
26.   Obsługa konsumenta          Obsługa konsumenta w hotelarstwie cz. I, II - Joanna Duda, Sebastian Krzywda,
                       wydawnictwo REA
   PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
   DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim          WYKAZ PRZEDMIOTÓW DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIK HOTELARSTWA
Lp.
      Zajęcia edukacyjne
                                    Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
      (przedmioty)
   1.                 Urszula Jagiełło Renata Janicka – Szyszko Magdalena Steblecka Język polski. Kształcenie kulturowo –
      Język polski
                     literackie i językowe” OPERON
   2. Język niemiecki         j. niemiecki Wobei kann ich helfen? – Beata Krzysztofik cz. 1 Wyd. Rea
   3.                 New Matura Matrix Intermediate Plus
     Język angielski
                     New Matura Pre - Intermediate Plus
   4.  Historia           B. Burda, B. Halczak –„Starożytność”, „Średniowiecze”, wyd. OPERON
   5.  Wiedza o społeczeństwie   I. Malinowska, D. Ura, U. Urban- „WOS”, wyd. Żak
   6.  Wiedza o kulturze      R. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wojtowski- „Wiedza o kulturze”, wyd. WSiP
   7.  Matematyka          W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek- „Marematyka dla liceum ogólnok., zakres podstawowy”, wyd. Nowa Era
   8.  Fizyka z astronomią     B. Sagnowska „Fizyka i astronomia dla każdego” ZamKor
   9.  Chemia            M. Poźniaczek, Z. Kluz- „Chemia dla liceum ogólnokszt., liceum profilowanego i technikum”, wyd. WSiP
   10.  Biologia           E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska- „Biologia część 1, wyd. MAC
   11.  Geografia           „Geografia1” wyd PPWK/Nowa Era
   12.  Podstawy           S. Gregorczyk, M. Romanowska- „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, wyd. WSiP
      przedsiębiorczości
   13.  Technologia informacyjna   Grażyna Wojciech Hermanowscy „Technologia informacyjna” Operon (wstrzymać się z zakupem)
   14.  Przysposobienie obronne   M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała- „Bądźmy bezpieczni”, wyd. PWN, plus ćwiczenie
   15.  Podstawy ekonomiczne i    Pozycja dowolna
      prawne
   16.  Marketing w hotelarstwie   M. Turowski „Marketing w hotelarstwie”
   17.  Zarządzanie firmą      Pozycja dowolna
   18.  Zasady żywienia i      Kunachowicz – „Zasady żywienia”
      technologia gastronomiczna  A. Procner – „Technologia gastronomiczna z towaroznastwem”
   19.  Obsługa konsumenta      Obsługa konsumenta w hotelarstwie cz. I, II - Joanna Duda, Sebastian Krzywda, wydawnictwo REA
   20.  Organizacja i technika    „Organizacja i technika pracy w hotelarstwie” Skrypt praktycznej nauki zawodu Sylwia Oparka; Teresa

      PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
      DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


  pracy            Nowicka
                WYDAWNICTWO: Polskie Zrzeszenie Hoteli
21. Technika pracy biurowej  M. Pietraszewski- „Podstawy biurowości”, wyd. EMPI 2
22. Usługi turystyczne     Pozycja dowolna
23. Podstawy rachunkowości i  Pozycja dowolna
  finansów
  PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
  DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


             WYKAZ PRZEDMIOTÓW DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIK KUCHARZ

Lp.
      Zajęcia edukacyjne
                    Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
      (przedmioty)
   1.  Język polski         Urszula Jagiełło Renata Janicka – Szyszko Magdalena Steblecka Język polski. Kształcenie kulturowo – literackie i
                    językowe” OPERON
   1.  Język angielski       K. Łuniewska, Z. Wąsik- „Alles Klar”, wyd. WsiP + „Deutsch im Hotel”

   2.  Język niemiecki       New Matura Matrix Intermediate Plus
                    New Matura Pre - Intermediate Plus
   3.  Historia           B. Burda, B. Halczak –„Starożytność”, „Średniowiecze”, wyd. OPERON

   4.  Wiedza o społeczeństwie   Z. Smutek, J. Maleńka. Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy wyd. Operon
   5.  Wiedza o kulturze      R. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wojtowski- „Wiedza o kulturze”, wyd. WSiP

   6.  Matematyka          W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek- „Marematyka dla liceum ogólnok., zakres podstawowy”, wyd. Nowa Era

   7.  Fizyka i astronomia     B. Sagnowska „Fizyka i astronomia dla każdego” ZamKor

   8.  Chemia            M. Poźniaczek, Z. Kluz- „Chemia dla liceum ogólnokszt., liceum profilowanego i technikum”, wyd. WSiP

   9.  Biologia           E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska- „Biologia część 1, wyd. MAC

   10. Geografia           „Geografia1” wyd PPWK/Nowa Era

   11. Podstawy przedsiębiorczości  S. Gregorczyk, M. Romanowska- „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, wyd. WSiP

   12. Technologia informacyjna   Grażyna Wojciech Hermanowscy „Technologia informacyjna” Operon (wstrzymać się z zakupem)

   13. Przysposobienie obronne    M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała- „Bądźmy bezpieczni”, wyd. PWN, plus ćwiczenie      PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
      DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


14. Ekonomika i organizacja   Pozycja dowolna
  gastronomii
15. Rachunkowość i finanse    Pozycja dowolna
  gastronomii
16. Marketing w gastronomii   Jacek Mustrakiewicz „Marketing”

17. Zasady żywienia       Podstawy żywienia człowieka- podręcznik szkolny dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego;
                 technik organizacji usług gastronomicznych; technik kucharz; Dorota Czerwińska, Anna Kołłajtis-Dołowy,
                 Katarzyna Kozłowska, Barbara Pietruszka, wydawnictwo Format- AB
18. Technologia gastronomiczna  „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem” Małgorzata Konarzewska wyd. Rea
                 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. I- Małgorzata Konarzewska Wydawnictwo REA, klasa I
                 TK
                 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. II- Małgorzata Konarzewska Wydawnictwo REA, klasa
                 II TK
19. Obsługa konsumenta      R. Jargoń- „Obsługa konsumenta”, wyd. WSiP

20. Technika pracy biurowej   M. Pietraszewski „Podstawy biurowości” EMPR
  PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
  DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


                              Liceum Ogólnokształcące
Lp.     Zajęcia edukacyjne Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
      (przedmioty)
   1.  Język polski     Urszula Jagiełło Renata Janicka – Szyszko Magdalena Steblecka Język polski. Kształcenie kulturowo – literackie
                 i językowe” OPERON
   2.  Język angielski    New Matura Matrix Intermediate Plus
                 New Matura Pre - Intermediate Plus
   3.  Język niemiecki    K. Łuniewska, Z. Wąsik- „Alles Klar”, wyd. WsiP + „Deutsch im Hotel”

   4.  Historia       B. Burda, B. Halczak –„Starożytność”, „Średniowiecze”, wyd. OPERON

   5.  Wiedza o       Z. Smutek, J. Maleńka. Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy wyd. Operon
      społeczeństwie
   6.  Wiedza o kulturze   R. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wojtowski- „Wiedza o kulturze”, wyd. WSiP

   7.  Matematyka      W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek- „Marematyka dla liceum ogólnok., zakres podstawowy”, wyd. Nowa Era

   8.  Fizyka i astronomia  P. Walczak, G. Wojewoda- „Fizyka z astronomią, zakres podstawowy”, wyd. OPERON

   9.  Chemia        M. Poźniaczek, Z. Kluz- „Chemia dla liceum ogólnokszt., liceum profilowanego i technikum”, wyd. WSiP

   10. Biologia        E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska- „Biologia część 1, wyd. MAC

   11. Geografia        „Geografia1” wyd PPWK/Nowa Era

   12. Podstawy        S. Gregorczyk, M. Romanowska- „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, wyd. WSiP
     przedsiębiorczości
   13. Technologia       Grażyna Wojciech Hermanowscy „Technologia informacyjna” Operon (wstrzymać się z zakupem)
     informacyjna
   14. Wychowanie fizyczne   M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała- „Bądźmy bezpieczni”, wyd. PWN, plus ćwiczenie

   15. Przysposobienie     M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała- „Bądźmy bezpieczni”, wyd. PWN, plus ćwiczenie
     obronne

      PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
      DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


     WYKAZ PRZEDMIOTÓW DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
                            Kucharz Małej Gastronomii
Lp.  Zajęcia edukacyjne          Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
   (przedmioty)

1.  Język polski             E. Nowosielska, U. Szydłowska- „Zrozumieć świat”, wyd. Nowa Era
                      U. Szydłowska- „Wyrazić słowem”, wyd. Nowa Era
2.  Język niemiecki           R.DiHriel, B. Kijek, M. Multańska, wyd. PWN „Profil 1 i Profil 2”
4.  Historia i wiedza o społeczeństwie  Z.T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger- „Historia i Wiedza o Społeczeństwie”, wyd. SOP
7.  Matematyka              A. Cewe, M. Krawczyń, JPancer, R. Ropela „Matematyka w ZSZ”, wyd. PODKOWA
8.  Fizyka z astronomią         Rozenbajgier, Misiarzek „Fizyka z astronomią dla ZSZ”
11.  Geografia z ochroną i        P. Wład – „Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska”, wyd. ORTUS
   kształtowaniem środowiska
12.  Podstawy przedsiębiorczości     S. Gregorczyk, M. Romanowska- „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, wyd. WSiP
14.  Technologia informacyjna       M. Syło- „Technologia Informacyjna”, wyd. WSiP(nie obowiązkowa)
15.  Przysposobienie obronne       M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała- „Bądźmy bezpieczni”, wyd. PWN, plus ćwiczenie
18.  Podstawy żywienia człowieka     Zasady żywienia –podręcznik dla zawodu Kucharz Małej Gastronomii w zasadniczej szkole
                      zawodowej; Ewa Superczyńska, Melania Żylińska- Kaczmarek, wydawnictwo REA, kl. I, II KMG
19.  Technologia gastronomiczna z     A.Kopta- „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”, wyd. WSiP
   towaroznawstwem            M. Konaszwska B. Zielonka „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”, wyd. REA A.
                      Procner „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem” WSiP
20.  Wyposażenie zakładów         W. Jastrzębski- „Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych”, wyd. WSiP
   gastronomicznych
21.  Organizacja, bezpieczeństwo i    A. Hansen- „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, wyd. WSiP
   higiena pracy
22.  Podstawy rachunkowości        Pozycja dowolna
   gastronomicznej
   PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
   DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ
      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim


   WYKAZ PRZEDMIOTÓW DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
   Klasa „Wielozawodowa”
Lp.    Zajęcia edukacyjne       Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo
      (przedmioty)

   1.  Język polski          E. Nowosielska, U. Szydłowska- „Zrozumieć świat”, wyd. Nowa Era
                     U. Szydłowska- „Wyrazić słowem”, wyd. Nowa Era
   2. Język niemiecki         R.DiHriel, B. Kijek, M. Multańska, wyd. PWN „Profil 1 i Profil 2”
   3. Historia i wiedza o       Z.T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger- „Historia i Wiedza o Społeczeństwie”, wyd. SOP
     społeczeństwie
   4. Matematyka            A. Cewe, M. Krawczyń, JPancer, R. Ropela „Matematyka w ZSZ”, wyd. PODKOWA
   5. Fizyka z astronomią       Rozenbajgier, Misiarzek „Fizyka z astronomią dla ZSZ”
   6. Geografia z ochroną i      P. Wład – „Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska”, wyd. ORTUS
     kształtowaniem środowiska
   7. Podstawy przedsiębiorczości   S. Gregorczyk, M. Romanowska- „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, wyd. WSiP
   8. Religia/Etyka          x
   9. Technologia informacyjna     M. Syło- „Technologia Informacyjna”, wyd. WSiP(nie obowiązkowa)
   10. Przysposobienie obronne     M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała- „Bądźmy bezpieczni”, wyd. PWN, plus ćwiczenie
      PROSZĘ DOKONYWAĆ ZAKUPÓW PODRĘCZNIKÓW 1 WRZEŚNIA 2010 (BĘDZIE KIERMASZ KSIĄŻKI) NAUCZYCIELE
      DOKŁADNIE SPRECYZUJĄ, JAKICH PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ UŻYWAĆ

								
To top