Tark ProQ enhet 1.1u by wanghonghx

VIEWS: 14 PAGES: 1

									                                               Net Business Consult AS

Tjenesteark                                               Oksenøyvn. 12
                                                     1366 Lysaker
                                                    Tel. 67 52 89 80
                                                 http://www.net-pro.no
                            e-mail: kjell.sorensen@net-pro.no eller ivar.karlsen@net-pro.no


Kvalitetssikring av enheter                             Oppdragsteder
ProQ inneholder 30 underliggende             Kvalitet er både      Våre konsulenter har utført
                                           kvalitetssikringsoppdrag for:
vurderingsområder. Områdenes               objektivt og
prosesser er verdiskapende eller             subjektivt.
støttende og enhver bedrift omfattes av          Den kvalitet som
                             kan måles, er enkel
et utvalg av disse.
                             å forholde seg til.

ProQ gir deg en analyse av din
virksomhets status og indikerer forskjell
fra nivået i sammenlignbare                Net
virksomheter, slik at du har grunnlaget          Professionals
for en kvalitetsutvikling.                finner enhetens
                             kvalitets-
ProQ gjennomføres etter en på forhånd           indikator:
avtalt prosess basert på                 ProQ
hovedaktivitetene i figuren. ProQ er en
komplett metode som benyttes for å
skreddersy prosessen til behovet i den
enkelte virksomhet.

Typiske ProQ-indikatorer:
  Ledelsens ansvar             Kvalitetssystem
  Kunderelasjoner             Dokument- og datastyring
  Profilering og markedsføring       Kvalitetsregistreringer
  Systemutvikling generelt         Overordnet styring, strategi
  Avtaler                 og virksomhetsplan
  Kundens kravspesifikasjon        Virksomhetsresultater og
  Utviklingsplanlegging          målinger
  Sikkerhet                Regler, praksis og
  Konstruksjon og iverksetting       overenskomster
  Test og validering            Verktøy og teknikker
  Godkjenning               Innkjøp
  Reprodusering, levering og        Inkluderte
  installering               programvareprodukter
  Vedlikehold og brukerstøtte       Interne kvalitets-
  Produksjon                systemrevisjoner
  Kompetanseutvikling, opplæring      Korrigerende tiltak


  Medarbeideres tilfredshet
  Konfigurasjonsstyring
                       Samarbeidspartnere og
                       ressurser
                                                Provida
                       Virkninger på samfunnet

  Innhente, gjennomgå og
  v urdere dokumentasjon

                     ProQ: analy se,
                                         Anbef alt kvalitets-
                     rapportering og råd giv ning
                                         utv ikling og beslutning
  Velge ut til og gjennomf øre
  interv juer

								
To top