Tal Ben Shahar Happier

Document Sample
Tal Ben Shahar Happier Powered By Docstoc
					Lykkeinterventioner
       Jonas Fisker
      Cand.psych.aut
Dagens program
  Hvad vil lykkeintervention sige?
  Hvad var det nu, der havde betydning
  for vores lykke?
  Hvordan skal man forholde sig til det,
  man ikke kan forandre?
  Hvordan sørger vi for, at blive mindre
  ulykkelige?
  Pause


          Synthesisterapi.dk
2. Halvleg:
    Hvad kan vi gøre, for at blive mere lykkelige?
    Opsummering
    Spørgsmål
            Synthesisterapi.dk
Lykkeinter-hvad for noget?
  Intervention ifølge Fremmedordbog:
   Mellemkomst, mægling, indgriben,
    statsindgriben i et andet lands anliggender
    ved magtanvendelse eller trussel derom,
    tredjemands indtræden for en
    vekselskyldners regning. EF-opkøb af
    landbrugsvarer, hvis markedspris er faldet
    under et bestemt niveau
  Intervent ifølge fremmedordbogen:
    Den, der griber ind krigerisk

            Synthesisterapi.dk
Lykkeinter-hvad for noget?
  Intervenere ifølge Etymologisk ordbog:


   Sammensat af inter ’imellem’ + venire
   ’komme’ = imellem-komme eller komme
   imellem
           Synthesisterapi.dk
Intervention ifølge klinisk ordbog
  Indgreb, indgriben
             Synthesisterapi.dk
Lidt genopfriskning fra sidst
  Hvad har betydning for vores lykke, og hvad er vi
   selv herre over?
  1. Det, som vi ikke er herre over: genetik,
    personlighed, køn, alder, klimaet
  2. Det, som vi er lidt herre over: økonomisk status,
    uddannelsesniveau, sociale relationer, job,
    kærlighed/ægteskab, helbred, samfund
  3. Det, som vi er meget herre over: børn, religion,
    fysiske og mentale aktiviteter, intentionelle
    aktiviteter

            Synthesisterapi.dk
Lykkelagkagen
  50 % Arv
  10 % Livsomstændigheder
  40 % Intentionel aktivitet
        Synthesisterapi.dk
Hvad er problemet med statistik?
        Synthesisterapi.dk
Hvad er problemet med statistik?
        Synthesisterapi.dk
Set-point for lykke?
  Set-pointet er måske foranderligt over tid
            Synthesisterapi.dk
Set-point for lykke?
  Set-pointet er måske foranderligt over tid


  Man kan tale om multiple setpoints – et
   setpoint for f.eks arbejde og et andet for
   familieliv.
            Synthesisterapi.dk
Set-point for lykke?
  Set-pointet er måske foranderligt over tid


  Man kan tale om multiple setpoints – et
   setpoint for f.eks arbejde og et andet for
   familieliv.


  Setpointets brugbarhed/anvendelighed            Synthesisterapi.dk
What you can change and what
you can’t!
        Synthesisterapi.dk
At acceptere hvad der ikke kan
forandres
  John Gottman, professor I psykologi og
   ´ægteskabs-specialist’: Accept What You
   Cannot Change Principle:
           Synthesisterapi.dk
The serenity prayer
  Gud, giv mig styrken
  Til at acceptere de ting, som jeg ikke kan
   forandre
  Mod til at forandre de ting, jeg kan
  Og visdom til at kende forskellen
            Synthesisterapi.dk
Lykkeintervention – i praksis
  Hvad du eller andre gør for at forandre det,
   som der er mulighed at forandre, for at blive
   et lykkeligere menneske. Og acceptere, hvad
   du ikke kan forandre.
           Synthesisterapi.dk
To citater af en berømt og en halv-
berømt kunstner
  Life is what happens while you are busy
   making other plans. (John Lennon)
          Synthesisterapi.dk
To citater af en berømt og en halv-
berømt kunstner
  ’Life is what happens while you are busy
    making other plans’ (John Lennon)  ’Loneliness is just a state of mind’ (Tim
   Christensen)
           Synthesisterapi.dk
To citater af en berømt og en halv-
berømt kunstner
  ’Happiness is what happens while you
   are busy making other plans’ (John
   Lennon)  ’Happiness is just a state of mind’ (Tim
   Christensen)
          Synthesisterapi.dk
Og hvad man kan så bruge det til?
  Lykken er en proces – ikke et sted eller et mål


  Lykken bliver påvirket udefra, men er en indre
   tilstand. Man påvirker nemmest lykken ved at
   ændre på sig selv
            Synthesisterapi.dk
Guidet vs. ikke guidet intervention
         Synthesisterapi.dk
Negativer(Symptomer,   Positiver(Lykkefremmende
ulykkefremmende faktorer) faktorer)
Depression, tristhed,    Personlige styrker
stress
Angst, bekymringer      Taknemmelighed

Vrede, Irritation,      Altruisme/at praktisere
aggression          venlighed
Selvværds og selvtillids   Optimisme
problemer
Personlighedsforstyrrelser

Sindssygdomme(skizofren
i, bipolar lidelse)
Andre(Misbrug,
spiseforstyrrelser      Synthesisterapi.dk
Depression
  - Symptomer: tristhed, træthed, skyld,
   forandret appetit, forandret søvnmønster
  - Ofte voldsomt livskvalitets nedsættende
  - Dokumenteret behandling: Kognitiv
   adfærdsterapi(KAT), antidepressiva (ofte
   SSRI/lykkepiller), Positiv psykoterapi(PPT),
   Well-being therapy, interpersonel terapi
           Synthesisterapi.dk
Kan man hjælpe sig selv ud af en
depression?
        Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor
depression
  Man lærer klienten at acceptere, at de ikke kan
  det samme, som de plejer(modvirker skyld)
           Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor
depression
  Man lærer klienten at acceptere, at de ikke kan
  det samme, som de plejer(modvirker skyld)
  Man hjælper dem med at stille nogle realistiske
  mål for dagen/ugen ved nogle ret præcise
  aftaler, om hvad der skal gøres, og hvad der
  ikke skal gøres
           Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor
depression
  Man lærer klienten at acceptere, at de ikke kan
  det samme, som de plejer(modvirker skyld)
  Man hjælper dem med at stille nogle realistiske
  mål for dagen/ugen ved nogle ret præcise
  aftaler, om hvad der skal gøres, og hvad der
  ikke skal gøres
  Man forsøger at motivere dem til fysisk aktivitet
           Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor
depression
  Man lærer klienten at acceptere, at de ikke kan
  det samme, som de plejer(modvirker skyld)
  Man hjælper dem med at stille nogle realistiske
  mål for dagen/ugen ved nogle ret præcise
  aftaler, om hvad der skal gøres, og hvad der
  ikke skal gøres
  Man forsøger at motivere dem til fysisk aktivitet

  Man hjælper med at problemløse de ting, som
  vedligeholder depressionen

           Synthesisterapi.dk
’Verden kan være
et forfærdeligt,
grusomt sted og på
samme tid vidunderlig
og generøs. Begge
Dele er sandt.
Der er ingen middelvej;
der er kun et valg mellem,
hvilken sandhed
du tager udgangspunkt i.’
(Lee Ross)


             Synthesisterapi.dk
Man lærer dem at identificere såkaldte
 negative automatiske tanker og
 omstrukturere disse.
         Synthesisterapi.dk
Den kognitive model
        Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  - Dyrke motion
  -
           Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  - Dyrke motion
  - God kost
           Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  - Dyrke motion
  - God kost
  - Lære sine egne sårbare sider at kende =
   reducere stress
           Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  - Dyrke motion
  - God kost
  - Lære sine egne sårbare sider at kende =
   reducere stress
  - Undgå avoidance coping = Undgå at undgå
          Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  - Dyrke motion
  - God kost
  - Lære sine egne sårbare sider at kende =
   reducere stress
  - Undgå avoidance coping = Undgå at undgå
  - Accepter, at det kan være acceptabelt også at
   tage ’psykiske’ sygedage fra sit arbejde           Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  - Dyrke motion
  - God kost
  - Lære sine egne sårbare sider at kende =
   reducere stress
  - Undgå avoidance coping = Undgå at undgå
  - Accepter, at det kan være acceptabelt også at
   tage ’psykiske’ sygedage fra sit arbejde
  - Lær at identificere sine negative automatiske
   tanker

           Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  -  engagere sig i aktiviteter, der både giver
    nydelse og mening
             Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
minimere tristhed/at undgå
depression
  -  engagere sig i aktiviteter, der både giver
    nydelse og mening
  -  Træne optimisme(kommer vi tilbage til)
             Synthesisterapi.dk
Angst
  - Panikangst, social fobi enkeltfobier,
   generaliseret angst, OCD, helbredsangst,
   tilpasningsreaktioner, PTSD
  - Ofte voldsomt livskvalitetsnedsættende
  - Dokumenteret behandling: KAT,
   antidepressiva(SSRI), Benzodiazepiner
   (afhængighedsskabende)
          Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor angst
  Afslapningsstrategier
           Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor angst
  Afslapningsstrategier
  Laver gradueret eksponering for angstfyldte
   stimuli(både i tankerne og i adfærden)
           Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor angst
  Afslapningsstrategier
  Laver gradueret eksponering for angstfyldte
   stimuli(både i tankerne og i adfærden)
  Identificerer og omstrukturerer negative
   automatiske tanker(ofte katastrofe tanker)
           Synthesisterapi.dk
Hvad gør man i KAT overfor angst
  Afslapningsstrategier
  Laver gradueret eksponering for angstfyldte
   stimuli(både i tankerne og i adfærden)
  Identificerer og omstrukturerer negative
   automatiske tanker(ofte katastrofe tanker)
  Identificerer såkaldte leveregler, der ligger til
   grund for, at angsten udløses
            Synthesisterapi.dk
Hvad kan jeg selv gøre, for at
cope med angst og bekymringer?
  - lære om angstens natur
  - lære at slappe af
  - blive kendt med sikkerheds og
   undgåelsesadfærd
  - Identificere negative automatiske
   tanker(’hvad er det værste der kan ske?’)
           Synthesisterapi.dk
OG SÅ VAR DER POSITIVERNE!
       Synthesisterapi.dk
Pause

 Synthesisterapi.dk
OG SÅ ER DER POSITIVERNE!
       Synthesisterapi.dk
Positiver(Lykkefremmende faktorer)

Personlige styrker

Taknemmelighed

Altruisme/at praktisere venlighed

Optimisme
              Synthesisterapi.dk
STYRKER
  - Hvad er en styrke?
          Synthesisterapi.dk
STYRKER
  - Hvad er en styrke?
  - Styrkeklassifikationen(VIA-IS)
           Synthesisterapi.dk
STYRKER
  - Hvad er en styrke?
  - Styrkeklassifikationen(VIA-IS)
  - 6 Kardinaldyder(Visdom/viden, mod,
   menneskelighed, retfærdighed, mådehold og
   transcendens)
           Synthesisterapi.dk
STYRKER
  - Hvad er en styrke?
  - Styrkeklassifikationen(VIA-IS)
  - 6 Kardinaldyder(Visdom/viden, mod,
   menneskelighed, retfærdighed, mådehold og
   transcendens)
  - 24 styrker(F.eks visdom/viden: kreativitet,
   nysgerrighed, mental åbenhed, Glæde ved
   at lære & perspektiv)


           Synthesisterapi.dk
STYRKER
  - www.viastrenghts.org
          Synthesisterapi.dk
STYRKER
  - www.viastrenghts.org
  - 5 Signaturstyrker
          Synthesisterapi.dk
WWW.VIASTRENGTHS.ORG
  91.
 I have a clear picture in my mind about what I want to happen in the future.
   Very Much Like Me
   Like Me
   Neutral
   Unlike Me
   Very Much Unlike Me
 92.
 My life has a strong purpose.
   Very Much Like Me
   Like Me
   Neutral
   Unlike Me

   Very Much Unlike me                 Synthesisterapi.dk
WWW.VIASTRENGTHS.ORG
 93.
 I never brag about my accomplishments.
    Very Much Like Me
    Like Me
    Neutral
    Unlike Me
    Very Much Unlike Me
 94.
 I try to have fun in all kinds of situations.
    Very Much Like Me
    Like Me
    Neutral
    Unlike me
    Very Much Unlike Me


                   Synthesisterapi.dk
Styrker/Signaturstyrker
  Your Top Character Strength
  Glæde ved at lære
    You love learning new things, whether in a class or on your own.
    You have always loved school, reading, and museums-anywhere
    and everywhere there is an opportunity to learn.
  Your Second Character Strength
  Nysgerrighed og interesse i verden
  You are curious about everything. You are always asking questions,
    and you find all subjects and topics fascinating. You like exploration
    and discovery.
  Your Third Character Strength
  Mental åbenhed og kritisk tænkning
  Thinking things through and examining them from all sides are
    important aspects of who you are. You do not jump to conclusions,
    and you rely only on solid evidence to make your decisions. You
    are able to change your mind.

                Synthesisterapi.dk
Styrker/Signaturstyrker
  Your Fourth Character Strength
  Capacity to love and be loved
    You value close relations with others, in particular those in which
    sharing and caring are reciprocated. The people to whom you feel
    most close are the same people who feel most close to you.
  Your Fifth Character Strength
  Social intelligence
   You are aware of the motives and feelings of other people. You
   know what to do to fit in to different social situations, and you know
   what to do to put others at ease.
                Synthesisterapi.dk
Strategier:
    Glæde ved at lære:
  -  Tjek Aok.dk, Folkeuniversitet og andre lignende steder,
    der kunne hjælpe dig til at udvide din horisont
  -  Brug lang tid på at læse en avis igennem en dag
  -  Går du til undervisning, så stil et eller flere spørgsmål
  -  Gå ind på Ask Alex, og stil et spørgsmål, opdag sider,
    som du ikke har set før
  -  Hver dag læs noget fra en bog, som ikke er en forpligtelse,
    men noget du gør af ren lyst
  -  Læs en bog om et emne, som du altid har fundet
    spændende, men som du alligevel aldrig har fået lært
    noget om


              Synthesisterapi.dk
Strategier
    Nysgerrighed og interesse i verden
  -  Stil en masse spørgsmål, hvis du går i skole eller på
    uddannelse
  -  Opdag og undersøg nye steder, du ikke har været før
  -  Gennemse nogle hylder på biblioteket grundigt. Find en
    interessant bog hver dag, og brug 20 minutter på at
    skimme den igennem
  -  Prøv at spise noget nyt, som du ellers ikke ville have
    prøvet
    Deltag i et møde, eller lyt på et foredrag
              Synthesisterapi.dk
Strategier
    Mental åbenhed og kritisk tænkning
  -  Gå til en multi-kulturel begivenhed eller gruppe
  -   Leg djævlens advokat og diskuter et emne, hvor du
    indtager den modsatte holdning end den, som du egentlig
    har
  -  Inviter en, som der på flere punkter er noget anderledes
    end dig selv, ud til frokost, eller lignende
  -  Besøg en atypisk kirke eller religiøs begivenhed
    Hver eneste dag, tag fat i noget, som du virkelig er
    overbevist om, og tænk på, hvordan du måske egentlig
    tager fejl.              Synthesisterapi.dk
Taknemmelighed
         Synthesisterapi.dk
Hvad er taknemmelighed?
  - Glad undren, værdsættelse, at se de positive
   ved modgang, at forestille sig overflod, at
   takke nogen i sit liv, at takke Gud, at se
   glasset som halvt fuldt, at nyde ikke at tage
   ting for givet
           Synthesisterapi.dk
Taknemmelighed i praksis
  - Sæt dig i rolige omgivelser ned 1 gang om
   ugen
  - Lav et papir, dagbog e.l hvor der står: I
   denne uge er jeg taknemmelig
   for____________________________
  - Skriv fem ting ned, som du er taknemmelig
   for.
  - Varier øvelsen for hver uge, så det ikke bliver
   det samme

           Synthesisterapi.dk
Taknemmelighed i praksis
  - Overvej også at erstatte en negativ eller
   utaknemmelig tanke med en taknemmelig
  - Overvej at lave et taknemmelighedsvisit
  - Udtryk direkte taknemmelighed overfor en
   anden.
           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  1.  Taknemmelighed øger positive følelser
           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  1.  Taknemmelighed øger positive følelser
  2.  Taknemmelighed øger selvværd og selvtillid
           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  1.  Taknemmelighed øger positive følelser
  2.  Taknemmelighed øger selvværd og selvtillid
  3.  Taknemmelighed hjælper til at håndtere
    stress og traumer
           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  1.  Taknemmelighed øger positive følelser
  2.  Taknemmelighed øger selvværd og selvtillid
  3.  Taknemmelighed hjælper til at håndtere
    stress og traumer
  4.  Taknemmelighed øger den etiske opførsel
           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  1.  Taknemmelighed øger positive følelser
  2.  Taknemmelighed øger selvværd og selvtillid
  3.  Taknemmelighed hjælper til at håndtere
    stress og traumer
  4.  Taknemmelighed øger den etiske opførsel
  5.  Taknemmelighed knytter sociale bånd
           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  1.  Taknemmelighed øger positive følelser
  2.  Taknemmelighed øger selvværd og selvtillid
  3.  Taknemmelighed hjælper til at håndtere
    stress og traumer
  4.  Taknemmelighed øger den etiske opførsel
  5.  Taknemmelighed knytter sociale bånd
  6.  Taknemmelighed mindsker uheldige
    sammenligninger med andre


           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  7. Taknemmelighed er svært foreneligt med
   negative følelser – formindsker følelser som
   vrede, bitterhed og grådighed
           Synthesisterapi.dk
Og hvad så og hvorfor?
  7. Taknemmelighed er svært foreneligt med
   negative følelser – formindsker følelser som
   vrede, bitterhed og grådighed
  8. Taknemmelighed hjælper med at undgå
   hedonistisk tilpasning(trædemøllen)
           Synthesisterapi.dk
Taknemmelighed:
  Taknemmelighedsstrategier som beskrevet gør
   dig påviseligt lykkeligere efter kort tid.
          Synthesisterapi.dk
At praktisere venlighed/altruisme
  - Brug en dag om ugen, hvor du gør fem gode
   gerninger for venner, bekendte eller helt
   fremmede
  - Varier gerningerne, så det ikke er det
   samme, som du gør hver uge. Find på nye
   måder at være venlig på
  - Tænk over din vanlige ’venlighedsstandard’
   og gør mere end dette
  - Reflekter over, at det ikke er altid, at man får
   det samme igen.

            Synthesisterapi.dk
Optimisme
      Synthesisterapi.dk
Optimisme
  - Optimisme betyder en generel tendens til at
   tro på, at gode ting frem for dårlige ting nok
   skal ske i fremtiden
  - Optimistisk forklaringsstil/ Tillært optimisme
           Synthesisterapi.dk
Optimisme
  - Optimisme betyder en generel tendens til at
   tro på, at gode ting frem for dårlige ting nok
   skal ske i fremtiden
           Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Varighed(Tid)
  Ved dårlige begivenheder:

  Permanent(Pesssimistisk)
  Du brokker dig altid
  Du taler aldrig til mig
               Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Varighed(Tid)
  Ved dårlige begivenheder:

  Permanent(Pesssimistisk)
  Du brokker dig altid
  Du taler aldrig til mig

  Imidlertidig(Optimistisk)
  Du brokker dig, når jeg ikke har taget opvasken
  Du har ikke rigtigt talt til mig på det sidste
             Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Varighed(Tid)
  Ved gode begivenheder:

  Permanent(Optimistisk)
  Jeg spiller sgu godt
  Jeg er bedre end kvalificeret end min modstander
              Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Varighed(Tid)
  Ved gode begivenheder:

  Permanent(Optimistisk)
  Jeg spiller sgu godt
  Jeg er bedre end kvalificeret end min modstander

  Imidlertidig(Pessimistisk)
  Sikke en heldig dag
  Min modstander havde en dårlig dag
             Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Bredde(Rum)
  Ved dårlige begivenheder:

  Universel(pessimistisk)
  Mænd er nogle svin
  Græsk mad smager da forfærdeligt
              Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Bredde(Rum)
  Ved dårlige begivenheder:

  Universel(pessimistisk)
  Mænd er nogle svin
  Græsk mad smager da forfærdeligt

  Specifik(Optimistisk)
  Min mand var mig utro
  Ad hvor smagte det souvlaki dog rædselsfuldt
             Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Bredde(Rum)
  Ved gode begivenheder:

  Universel(Optimistisk)
  Mænd er vilde med mig
  Jeg er virkelig musikalsk
                Synthesisterapi.dk
Centrale begreber
  Bredde(Rum)
  Ved gode begivenheder:

  Universel(Optimistisk)
  Mænd er vilde med mig
  Jeg er virkelig musikalsk

  Specifik(Pessimistisk)
  Det gik ok på en af mine dates
  Jeg er ikke helt ringe til at spille på harpe
              Synthesisterapi.dk
Opsummering - Lykkeaktiviteter
   1.  Overvej hvilke aspekter af dit liv, der er ulykkebringende.
     Lyt på venner og families råd og er du i tvivl, så få
     hellere en professionel vurdering end at lade være(En
     vurdering er ikke det samme som et forløb!)
   2.  Tag en styrketest på www.viastrenghts.org, Få fat i dine
     signaturstyrker, og udvikl dig med dem
   3.  Brug 30 minutter engang om ugen på at finde fem ting at
     være taknemmelige over. Varier det fra uge til uge
   4.  Find en dag om ugen og lav fem gode gerninger over
     venner, bekendte eller fremmede
   5.  Træn din optimisme(se litteratur nedenfor)              Synthesisterapi.dk
Forslag til læsning

 Tal Ben-Shahar – Happier/Lykkeligere
 Sonja Lyubomirsky – The how of happiness/Sådan bliver
  du lykkelig
 Martin Seligman – Authentic happiness/Lykkens
  psykologi(vist nok fortsat udsolgt på dansk)
 Martin Seligman – Learned optimism
            Synthesisterapi.dk
Resourcer

 PP net på Groupcare (opgiv navn og email adresse til u.t
  eller skriv en mail til kontakt@synthesisterapi.dk)
             Synthesisterapi.dk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:3/5/2012
language:
pages:91