workshop 2 duurzame inzetbaarheid sietske van rossum blik op werk by hMWX4B78

VIEWS: 65 PAGES: 32

									Duurzame inzetbaarheid
 en het concept van
  werkvermogen


  Sietske van Rossum
  Workshop 10-2-2011
  Programma

•  Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid
•  Leren van de Finnen
•  Huis van Werkvermogen en de WAI
•  Toepassing in Nederland
•  Een praktijkvoorbeeld
•  Vragen en discussie
  Levensverwachting en
  pensioenleeftijd
  84
1960: 1 AOW-er 6
  82
werkenden
2010: 1 AOW-er 4
  80
werkenden
2040: 1 AOW-er 2
  78
werkenden
  76
                                                              man
  74                                                           vrouw
                                                              aow
  72

  70

  68

  66

  64
  50

     53

        56

           59

              62

                 65

                    68

                       71

                          74

                             77

                                80

                                   83

                                      86

                                         89

                                            92

                                               95

                                                  98

                                                     01

                                                        04

                                                           07
  19

     19

        19

           19

              19

                 19

                    19

                       19

                          19

                             19

                                19

                                   19

                                      19

                                         19

                                            19

                                               19

                                                  19

                                                     20

                                                        20

                                                           20
www.zorgatlas.nl  24,5 %=> 36%
Uitdaging: gezond, productief
en gemotiveerd aan het werk
een leven lang
Participatie naar leeftijd
Netto (werkzame arbeidsparticipatie naar Leeftijd, CBS 2008)
         .

Totaal                71%
Mannen                79%
Vrouwen               62%
15 - 24               40%
25 - 34               85%


35 - 44               80%
45 – 54               78%
55 - 64               45%De arbeidsparticipatie in de leeftijdscategorie 55-64 jaar is nog geen 50%. Van de 61- en
62-jarigen was in 2008 minder dan 30 procent actief op de arbeidsmarkt. Het percentage
werknemers dat tussen de 55 en 65 de volle tien jaar doorwerkt is slechts 13%.
     Inzetbaarheid generaties
5 v.       25 v.      45 v.
                           65 v.         85 v.

             3 Generaties aan het werk

    • Jongste generatie integreert laat
    • Middelste generatie heeft geen stabiele loopbaan
    • Oudste generatie verlaat arbeidsmarkt te vroeg

    • Al met al verliezen we 5 tot 6 productieve jaren per persoon, wat een negatief
     effect heeft op de maatschappij


    Bron: Juhani Ilmarinen
Focus op preventie & inzetbaarheid 95% werkenden
  5 maart 2012   Samen maken we het verschil
         Bron:www.markdroogers.nl
Wat is duurzame
inzetbaarheid?
Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers
doorlopend in hun arbeidsleven over
daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden
alsmede over de voorwaarden beschikken om in
huidig en toekomstig werk met behoud van
gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in
staat stelt, evenals de attitude en motivatie om
deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.

Bron: Schaufeli, Burdorf, e.a.
Is het iets nieuws?

        Levensfase bewustbeleid,
     leeftijdsbewust beleid, people planet
     profit, generatiemanagement, goed
      personeelsbeleid, bevlogenheid,
     employability, vitaliteitsmanagement,
       energiemanagement, integraal
     gezondheidsmanagement, leven lang
      leren, competentiemanagement
…… Urgentie: meer op de agenda
…… Meer samenhangend concept / in strategie
….…Onderzoek inzetbaarheid in organisaties (scans)
…….Uitvoering: door wie en met wie
Leren van de
Finnen
Finland eerder op gang
 In Finland is men 28 jaar geleden al begonnen met
 leeftijdbewust personeelsbeleid.

 De sectoren waar vergrijzing het eerst zichtbaar werd,
 waren identiek aan die in Nederland: zorg, onderwijs en
 overheid.

 Succesvolle programma’s zijn ontwikkeld door het Finish
 Institute of Occupational Health (FIOH), die daarmee
 inmiddels een internationale autoriteit is geworden.

 Langdurige inzetbaarheid in cultuur & structureel beleid
 Gezondheid zaak van werkgever en werknemer
 Holistische aanpak (Arbo, HRM, gezondheid)
 Finse oplossingen
• Werkvermogen: mate waarin een werknemer zowel
 lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidige
 werk uit te voeren

• WAI: Vragenlijst geeft inschatting van het
 werkvermogen

• Bepalende factoren van werkvermogen samengevat
 in het “huis van werkvermogen”

• Basis: balans tussen persoonlijke bronnen en
 werkgerelateerde taakeisen
Huis van
werkvermogen
en de WAI
Work ability model
 Bron: Juhani Ilmarinen
7 dimensies WAI

1. Huidige werkvermogen in relatie beste
  werkvermogen
2. Werkvermogen in relatie tot eisen werk
3. Huidige aandoeningen
4. Ervaren beperkingen door aandoeningen
5. Ziekteverzuim afgelopen jaar
6. Prognose werkvermogen komende jaren
7. Psychische vitaliteit

Korte en Lange versie
WAI-score
WAI-score: getal tussen 7 en 49

 WAI-   Kwalificatie      Doel interventies
 score   werkvermogen
      Slecht         Herstel van werkvermogen
 7 - 27  werkvermogen
                 Verbetering van
 28 - 36  Matig werkvermogen   werkvermogen
                 Ondersteuning van
 37 - 43  Goed werkvermogen   werkvermogen
      Uitstekend
 44 - 49  werkvermogen      Behoud van werkvermogen
  WAI                             WAI Class
  50                           49
  45                              exellent
                              43
  40
                                 good
                              36
  35

  30                              moderate
                              27
  25
                                 poor
  20

  15
       Carrot project 1998, N=729
  10
                              7
  5
     15   25      35      45  55  65  Age, yrs


/
WAI Database
WAI per branche
(n=3704)
   Other services

     Civil service

   Social services

   Health services

      Education

 Financing, insurance

 Telecommunication                                         Poor
                                                   Moderate
      Transport
                                                   Good
        Trade                                         Excellent

    Other industry

  Building industry

    Metal industry

 Electronics industry

    Wood industry

       Farming

             0%  10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 %  100 %
Integratie interventies

Work Ability Index
(WAI)
    50
                         Health promotion,
                         Ergonomics,
    45                    Management training

    40
                         Health promotion
    35

    30
                         No action

    25

    20
       40   45  50    55  60  65
              Age (yrs)
Conclusies uit onderzoek


• Consequenties voor met name langdurig
 ziekteverzuim .
• Consequenties voor productiviteitsverlies
 verschillend per branche.
• Consequenties voor arbeidsongeschiktheid.
• Ervaren gezondheid bepalende factor voor
 kans op uitval uit werk.
• Werkkenmerken (taakeisen, autonomie) lijken
 belangrijker dan individuele kenmerken.

Publicaties zie: www.blikopwerk.nl/wai o.a. Tilja van den Berg.
Toepassing
in Nederland
Film…
WAI in Nederland
  Stand van zaken           Zorg- en welzijn, grote
           bedrijven, branches
           (w.o. schoonmaak,
            land- en tuinbouw,
              onderwijs)
2009: 22.300 WAI’s               2009: 21 licenties
2010: 33:341 WAI’s               2010: 33 licenties
Variatie gebruik van WAI
Aansluiten bij reguliere PMO-cyclus/keuring
Aansluiten ander vragenlijstonderzoek gericht
op duurzame inzetbaarheid in combi met MTO

WAI (lang of kort) met gesprek
WAI met aanvullende vragenlijsten (WAI plus)
Diverse pilots en experimentele toepassingen
Huis van werkvermogen als beleidskader


Niet vastgelegd in wetgeving, wel vaker
in CAO & arbocatalogus
 Interventies: Voor wie?
 Categorie slecht
• Direct aanvullende probleemanalyse (werk,
 gezondheid, privé)
• Deels al bekend
• Verder kijken dan medische kant van terugkeer
 naar werkplek

Matig groep soms interessanter
• Bevat veelal ‘onbekenden’

Wat te doen met categorie goed en uitstekend?
• Groepsgerichte interventies
Aandachtspunten voor
toepassing
Screeningsinstrument
Inbedden in beleidskader belangrijk
Vrijwillige deelname, waarborgen privacy
Communicatie + duidelijkheid over vervolg

Keuze zelf doen of uitbesteden
Spelregels in overeenkomst Blik op Werk
Overzicht licentienemers op website
 Waarom de WAI?
• Voorspellende waarde voor toekomstige
 inzetbaarheid (vroegsignalering)
• Wetenschappelijke basis: validiteit en
 betrouwbaarheid
• Praktisch en herhaalbaar (monitor)
• Individueel en groepsniveau (bedrijf,
 branche)
• Inzicht voor werkgever en werknemer
• Internationaal en nationale standaard met
 benchmark
Afsluiting
Meer informatie

Werkvermogensspel
Praktijksfilms bij “praktijkvoorbeelden”
Aanmelden WAI nieuwsbrief via website
www.wainetwerk.nl
Vragen: 0900 – 254 5679
wai@blikopwerk.nl
www. blikopwerk.nl/wai

								
To top