Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SBS_Sistemi by dandanhuanghuang

VIEWS: 7 PAGES: 36

									        8. SINIF
             ÖZEL   SINAVSIZ
SINAVLA        YETENEK
     ASKERİ          GEÇİŞ
GİRİLEN        SINAVIYLA
     LİSELER   GİRİLEN
                  GENEL
LİSELER              LİSELER
            LİSELER
Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak SBS,
sınırlı sayıda öğrenci alan,
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu
Liseleri ile Anadolu Öğretmen Liselerine ve
Özel Okullara,
öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla
yapılmaktadır.
İlköğretim 6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin
yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle
alacakları puanlara göre ortaöğretim
kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan;

1) Seviye Belirleme Sınavı (SBS)
2) Yılsonu Başarı Puanı (YBP)

olmak üzere iki ana unsura dayanan öğrenci
odaklı yeni bir sistemdir.
İlköğretimin 6,7 ve 8’inci sınıflarında
öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında
belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin
ölçüleceği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra
düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.
SBS’YE HERKES KATILMAK ZORUNDA MI ?
   Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir.
Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi
bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye
edilmektedir.

SBS SONUÇLARI NERELERDE KULLANILACAK?
   Seviye Belirleme Sınav sonuçları yalnızca
Ortaöğretim Kurumlarına geçişte kullanılabilecektir. Sınıf
geçmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.
SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA
HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe,
Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal
Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır.
SBS’DE HANGİ DERSLERDEN SORU
SORULMAYACAK?Seviye Belirleme Sınavında Müzik, Beden
Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Derslerinden soru
sorulmayacaktır.

Ancak bu derslerden alınan notlar Sınıf Puanı
hesaplanmasında kullanılan Yıl Sonu Başarı
Puanına katılacaktır.
 DİKKAT:

Yıl sonunda sınıf tekrarına kalan
öğrenciler Seviye Belirleme Sınavına
katılabilecektir. Öğrencinin aldığı en
yüksek SBS puanı değerlendirilecektir.

Herhangi bir sebeple Seviye Belirleme
Sınavına katılamayan öğrencinin SBS
puanı, o yıl sınavdan en düşük puan
alan öğrenciyle aynı olacaktır.
    İlköğretimin 6, 7 ve 8’inci sınıflarda,
öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu
puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde
edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders
saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.
    Öğrencinin, öğretim sürecinde elde
ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden
değerlendirilecektir.

   Puanlama daha sonra 500 tam puana
dönüştürülerek Yıl Sonu Başarı Puanı
hesaplanacaktır.
ÖRNEK TABLO:

                          AĞIRLIKLI
            HAFTALIK   YIL SONU   YIL SONU
   DERSLER     DERS SAATİ   NOTU     NOTU
   TÜRKÇE        5      95      475
   MATEMATİK       4      85      340
 FEN VE TEKNOLOJİ     4      80      320
 SOSYAL BİLGİLER     3      95      285
  YABANCI DİL      4      90      360
  DİN KÜLTÜRÜ ve
  AHLAK BİLGİSİ     2      100      200
 GÖRSEL SANATLAR      1      100      100
    MÜZİK        1      95        95
  BEDEN EĞİTİMİ      1      90        90
TEKNOLOJİ ve TASARIM    2      90      180
 SEÇMELİ DERSLER     2      85      170
   TOPLAM        29     1005     2615
YIL SONU BAŞARI
   PUANI           2615 : 29 =   90,172
İlköğretim 6, 7 ve 8inci sınıflar için

•Seviye Belirleme Sınavı Puanı (% 77)
•Yıl Sonu Başarı Puanı (% 23)

her 2 puan türü için ayrı ayrı hesaplanarak
yerleştirmede kullanılacak olan puandır.
TEK TÜR PUAN HESAPLANACAK


TÜRKÇE ve MATEMATİK Katsayısı  4
FEN ve SOSYAL Katsayısı     3
YABANCI DİL Katsayısı      1
        6.SINIF  7.SINIF  8.SINIF

TABAN PUANI  200,288  200,045  194,592
TÜRKÇE     4,409   3,613   3,507
MATEMATİK    5,54   5,321   4,703
FEN TKNOLOJİ  3,82   3,239   2,981
SOSYAL
 BİLGİLER   3,089   2,879   2,473
İNGİLİZCE    1,289   1,212   1,271
DERSLER         6.Sınıf         7.Sınıf          8.Sınıf
Türkçe                19           21            23
       Matematik    10     Matematik  12    Matematik    14
Matematik              16           18            20
       Geometri     6     Geometri   6    Geometri     6
       Fizik      6     Fizik     8    Fizik      10
Fen Bilgisi
       Kimya      4   16 Kimya      4  18 Kimya       4  20
       Biyoloji     6     Biyoloji   6    Biyoloji     6

       Tarih      8     Tarih    12
                                 Tarih
Sosyal                16           18            20
Bilgiler   Coğrafya     8     Coğrafya   6

Yabancı Dil
                  13           15            17
Toplam               80           90            100
          SBS     YBP   En Büyük YBP     SP

 1. Öğrenci    488,265   91,25     98,25     481,81

 2. Öğrenci    476,123   98,20     98,25     482,49

 SP = (SBS x 0.73) + ((YBP / En Büyük YBP ) x 500 ) 0.27)1. Öğrenci  (488,265 x 0,73) + ((91,25 / 98,25) x 500) x 0,27 = 481,81

2. Öğrenci  (476,123 x 0,73) + ((98,20 / 98,25) x 500) x 0,27 = 482,49
       SBS    SBS    YBP     SP6
                Yılsonu   6.Sınıf
      80 SORU  73%    Başarı   Puanı
                 Puanı
6.SINIF              27%         25%
       SBS    SBS   Yılsonu   SP7
                 Başarı   7.Sınıf
      90 SORU  73%    Puanı   Puanı
7.SINIF              27%         35%
       SBS    SBS   Yılsonu   SP8
                 Başarı   8.Sınıf
      100 SORU  73%    Puanı   Puanı
8.SINIF              27%         40%


     OYP ORTAÖĞRETİME YERLEŞME PUANI       100%
SBS-6 2009 TEST ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI

     6. SINIF      TÜRKÇE  MAT.   FEN   SOSYAL  YABANCI
                                 DİL
Test ağırlık katsayısı    4    4    3    3     1

Soru Sayısı          19   16    16    16    13

Test Ortalamaları      7,23   2,38   6,39   6,39   5,5

Test Ortalamaları Yüzdesi  38,05  14,88  39,94   39,94  42,31

Test Standart Sapmaları   4,597  3,6592  3,9804  4,9218  3,9328
SBS-7 2009 TEST ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI

     7. SINIF      TÜRKÇE MATEMATİK  FEN BİLİM  SOSYAL  YABANCI
                                   DİL

Test ağırlık katsayısı    4    4     3     3     1

Soru Sayısı          21   18     18     18    15

Test Ortalamaları      8,35   2,4    5,29    7,49   4,06

Test Ortalamaları Yüzdesi  39,76  13,33    29,39   41,61  27,07

Test Standart Sapmaları   5,6496  3,8365   4,7269   5,3169  4,2099
SBS-8 2009 TEST ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI
     8. SINIF      TÜRKÇE MATEMATİK  FEN BİLİM  SOSYAL  YABANCI
                                   DİL

Test ağırlık katsayısı    4    4     3     3     1
Soru Sayısı          23   20     20     20    17
Test Ortalamaları      9,44   2,35    5,25    9,51   5,65
Test Ortalamaları Yüzdesi  41,04  11,75    26,25   47,55  33,24
Test Standart Sapmaları   6,3746  4,754   5,6253   6,7802  4,3989
             TERCİH HAKKI       BAŞARI
SINAV YILI  BAŞVURAN    OLAN    YERLEŞEN   ORANI

 2001    568.495    553.495   103.906  18.77

 2002    562.196    584.455   122.500  22.33

 2003    614.164    600.289   142.767  23.78

 2004    650.230    634.787   140.956  22.20

 2005    786.284    786.284   192.062  24.98

 2006    811.553    796.705   214.684  26.06

 2007    824.676    818.539   221.114  27.02

 2008    913.631    905.930   270.570  33.39

 2009    1.000.021   978.061   253.708   25.93
             ANADOLU İMAM       ANADOLU
              HATİP LİSESİ     ÖĞRETMEN LİSESİ
    SAĞLIK
    MESLEK
    LİSESİ         19.170   19.470       ANADOLU TEKNİK VE
                               ANADOLU KIZ MESLEK
             15.912 % 7,56   % 7,67
                                  LİSESİ
 ANADOLU        % 6,27
                           12.910
 TİCARET VE
  TİCARET                      % 5,09
         37.738                        FEN VE
MESLEK LİSESİ  %14,87                 8.328     SOSYAL
                             % 3,28    BİLİMLER
                                    LİSESİ
 ANADOLU    36.966
 TEKNİK VE   %13,22
 ANADOLU
 MESLEK            ANADOLU LİSESİ
  LİSESİ
                   122.860
                     % 48,43


            2009 OGES 1.YERLEŞTİRME
        ASİL KAZANAN 253.708 ADAYIN DAĞILIMI
  İSTANBUL’DAKİ BAZI ANADOLU
LİSELERİ’NİN 2009 TABAN PUANLARI

 GALATASARAY LİSESİ       492,699
 İSTANBUL LİSESİ        490,390
 KABATAŞ ANADOLU LİSESİ     488,048
 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ     482,496
 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ    480,446
 SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ  478,264
 ADNAN MENDERES LİSESİ     476,360
 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ     473,945
 NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ    471,251
 PERTEVNİYAL LİSESİ       470,528
 VEFA LİSESİ          469,652
 YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ    467,665
           ÖSYS'ye
  Okul Türü               Yerleşen
           Başvuran

                Lisans  Toplam   %
Sosyal Bilimler L.   316    267    278   87,97
 Özel Fen L.     3.303   2.345   2.462   74,54
 Öğretmen L.     18.872  12.969   13.878  73,54
  Fen Lisesi     6.689   4.470   4.574   68,38
 Anadolu Lisesi   147.598  85.703   94.937  64,32
 YDA Özel Lise    23.452  12.968   16.404  69,95
  Lise (YDA)     71.562  33.661   50.772  70,95
  Özel Lise     9.142   3.363   5.310   58,08
   Lise      745.639  112.689  361.200  48,44
   Çalışma Süresi (Günlük)
50
45
40
35
30
25
               45,4
20
15
          25,7
10
                     15,7
5    7,2                     6
0
   1 saatten  1-2 saat  2-3 saat  3-4 saat  daha çok
    az
Soru Çözüm Sayısı (Günlük)

45
40
35
30
25
20             38,1
15        28,4
10
    15,6              14
 5
 0                       3,9
   50'den az  50-100  100-150  150-200  250'den
         arası  arası   arası   çok
   Başaramama Endişesi
90
80
    21,1
70
60
50
            Hiç
40           Yaşamaz
30   63,4      Çok Sık

20           Arasıra
10       15,6
0
    Evet  Hayır
   Aileyi Hayal Kırıklığına
    Uğratma Endişesi
90
80
70
     33,4
60
50
40               Yaşamaz
30
     48          Çok Sık
20
10          18,4    Arasıra
0
     Evet    Hayır
Motivasyonunun Giderek
    Azalması
 90
 80
 70  17,8
 60
 50
 40         Yaşamaz
 30  59,2
           Çok Sık
 20
 10      23   Arasıra

 0
   Evet  Hayır
   Aşırı Heyecanlanma

80
70
60   24,5
50
40
             Yaşamaz
30
20
    46,6        Çok Sık
        28,8
10            Arasıra

0
   Evet   Hayır
   Sınav Dışı Uğraşlarda
   Suçluluk Duygusu

80
70
     22
60
50
40            Duymaz
30
    52,1       Gereğinden
20            Çok
         25,9  Kısmen
10
0
    Evet   Hayır
   Sınavın Hayata
   Olumsuz Etkisi

80
70
   25,4
60
50
40
            Etkilemez
30
   50,5       Gereğinden
20           Çok
       24,1   Kısmen
10
0
   Evet   Hayır

								
To top