Docstoc

AKTIVáCIA WINDOWS VISTA

Document Sample
AKTIVáCIA WINDOWS VISTA Powered By Docstoc
					AKTIVÁCIA
WINDOWS VISTA

Radovan MRÁZ
Volume Licensing Product Manager

exe, spol. s r. o.         29. mája 2007
Ponuka edícií podľa typu licenčnej zmluvy


        OEM a System Builder
Krabice (FPP)             Volume Licensing  SA/EA Benefit
         predinštalované PC
Aktuálna situácia

 Softvérové pirátstvo je problémom
   Strata viac než 37 mld USD v roku 2005*
 Multilicenčné verzie sú podstatným zdrojom
 pirátskych verzií
   40 % všetkých licencií Windows je nelegálnych; 46%
   z nelegálnych verzií Windows pochádza z uniknutých
   multilicenčných kľúčov
   Unikli tisíce VLK, vydanie nových kľúčov je
   administratívne ťažkopádne
 Odpoveďou je Volume Activation 2.0
*Third Annual BSA and IDC Piracy Study, May 2006
Volume Activation 2.0
 Multiple Activation Key (MAK) slúži na jednorazovú
 aktiváciu, po aktivácii už nie je nutná ďalšia komunikácia
 s Microsoftom. Podľa typu multilicenčnej zmluvy získava
 zákazník určitý počet aktivácií MAK. Počet sa dá navýšiť
 v prípade požiadavky.
  MAK Independent Activation: Každý počítač sa individuálne pripojí
  a aktivuje voči MS (online alebo telefonicky).
  MAK Proxy Activation: Centralizovaná aktivácia viacerých staníc jedným
  pripojením do MS.
 Key Management Service (KMS) slúži na aktiváciu staníc
 voči službe, ktorú zákazníci inštalujú vo svojej sieti.
  KMS Activation: Počítače sa aktivujú v rámci lokálnej siete, nie v MS.
  Reaktivácia je nutná minimálne raz za 180 dní.
 Volume Activation nevyžaduje akciu koncového
 používateľa.
Multiple Activation Key
Aktivácia MAK Independent

                        2
               Internet                  `

                                MAK Independent
   Microsoft                           client
                                1

                              `

                          VAMT host
Distribúcia MAK :
  a. Volume Activation Management Tool (VAMT)
  b. Počas inštalácie
  c. Zmena kľúča v sprievodcovi alebo Windows Management
  Instrumentation (WMI) skripte
MAK klienti sa pripájajú jednorazovo do MS cez Internet (SSL) alebo
telefonicky.
Aktivácia MAK Proxy pomocou VAMT

                               Active Directory

                       3      1           2      4
             Internet          `
                                            `

                                         MAK Proxy
                       VAMT host              client
   Microsoft1.  Vyhľadá stanice s Windows Vista z Active Directory (LDAP) alebo cez
   network discovery APIs
2.  Použije MAK and zozbiera Installation ID (IID) pomocou WMI, prípadne
   exportuje do súboru XML
3.  Pripojí sa do MS cez Internet (SSL) a získa Confirmation ID (CID). Môže
   aktualizovať súbor XML s CID
4.  Aktivuje MAK Proxy klientov aplikovaním CID. Importuje aktualizovaný súbor
   XML. Výrazné hardvérové zmeny môžu vyžadovať reaktiváciu.
Key Management Service
Aktivácia KMS
                                  VPN           One time KMS
            activation
     Internet
                   KMS Hosting
                   Machine
                          Vista clients
1. Inštalácia služby KMS v lokálnej sieti a jej aktivácia
2. Klienti (>25) sa automaticky pripoja ku KMS a vyžiadajú si aktiváciu
3. KMS aktivuje klientov na dobu 180 dní po každom pripojení
4. Klienti sa pripájajú pravidelne (každých 7 dní), aby obnovili aktiváciu
Plánovanie
 Úlohy oddelenia IT

Oddelenie IT    Prehľad
Learning      o Oboznámiť sa s Volume Activation 2.0 using the Business
           Desktop Deployment (BDD) Guide
          o Ako sú nakonfigurované počítače
          o Ako sa pripájajú používatelia do siete
Plánovanie     o  Definovať počítače podľa typu aktivácie
          o  Identifikovať KMS server
          o  Identifikovať ako sa bude používať kľúč MAK
          o  Získať kľúče z online portálu
Implementácia   o Nastaviť KMS pri inštalácii na cieľové stanice
          o Inštalovať OS na PC bez kľúča
          o Distribuovať MAK na klientske stanice alebo použiť Proxy MAK
Reporty a správa  o Nastavenie monitorovania a reportovania v rámci MOM alebo
           iných nástrojov
Podpora      o Pripraviť interný Help Desk na odozvu koncových používateľov
          o Meniť kľúče, úpravy pri RFM, atď.
Jednoduchý spôsob plánovania
aktivácie
         Koľko PC chcete aktivovať v jednom okamihu?            Jednotlivé PC    Viaceré PCs


 Vyžaduje
   vaša
              MAK
        Nie             MAK Proxy
bezpečnostná      Independent
  politika
  časté
 pripojenie
 do internej                 KMS
  siete?   Áno              alebo
                      MAK Proxy
Konfigurácia siete
Implementácia
Inštalácia MAK

1. Vyberte správne inštalačné médium a inštalujte produkt, žiadny kľúč
  nie je požadovaný počas inštalácie.
2. Manuálne 1 – vložením kľúča:
  1.  Prihláste sa do počítača ako administrátor.
  2.  Otvorte Control Panel –System (Ovládacie panely – Systém) alebo kliknúť
     pravým tlačidlom na Computer – Properties (Počítač – Vlastnosti)
  3.  Windows Activation - Change Product Key (Aktivácia systému Windows – Zmeniť
     kód Product Key)
  4.  Vložte kľúč MAK.
  5.  Následne sa počítač aktivuje online cez internet
3. Manuálne 2 – skript:
  1.  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -ipk <Multiple Activation Key>
  2.  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato (manuálna aktivácia)
4. Bezobslužná inštalácia (unattended installation):
  1.  Do súboru unattend.xml vložíte MAK, pozri Windows Automated Installation Kit
     (WAIK) User’s Guide pre Windows Vista
     http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=76683
  2.  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato (manuálna aktivácia)
Volume Activation Management Tool

 Určený pre aktiváciu MAK Proxy a MAK Independent
 Poskytuje status aktivácie na staniciach
 Podporuje Active Directory (AD), workgroup, aj
 individuálne (podľa IP adresy a názvu adresy)
 vyhľadávanie staníc
 Všetky dáta sú ukladané v XML formáte
 Podporuje import a export údajov medzi nástrojmi

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid
 =12044DD8-1B2C-4DA4-A530-
 80F26F0F9A99&displaylang=en
Volume Activation Management Tool
VAMT User Interface
                                              MAK Proxy Activate
                                                Install MAK (overwrite existing)
                                              Select MAK Key
                                               12334 – Enterprise/Business Secondary ELA        Manage MAKs...

                                                Get Confirmation ID from Microsoft
                  File   Action   Options                 Apply Confirmation ID and Activate
                   Add Machines
                   Remove Machines
                   Refresh Machine Status                  Alternate Credentials              OK     Cancel

                   Independent MAK Activate
                   MAK Proxy Activate
                   Clear Pending Action                 Independent MAK Activate
                   Retry Pending Actions
                                                 Install MAK (overwrite existing)
                   Export Machines                    Select MAK Key
                                               12334 – Enterprise/Business Secondary ELA        Manage MAKs...

                                                 Activate Now
                                                                         OK     Cancel
                                                 Alternate Credentials
 Status  Hostname   Group       Key Type        Edition  License State  Domain/Workgroup         Current Action
      LAB1   Build LAB 1                                        Refresh
      LAB2   Build LAB 1     KMS Client    Enterprise    Licensed      Labs1
      LAB3   Build LAB 2      MAK       Enterprise    Licensed      Labs1     Success – Apply MAK
      LAB4   Build LAB 1      MAK       Business    OOB Grace      Labs1     Success – Get CID
      LAB5   Build LAB 1      MAK       Enterprise   OOT Grace      Labs1     Failed – Apply CID (0x123456)
      LAB6   Build LAB 2     KMS Client    Enterprise   Unlicensed      Labs2
Inštalácia KMS servera

1. Vyberte správne inštalačné médium a inštalujte produkt,
  žiadny kľúč nie je požadovaný počas inštalácie.
2. Prihláste sa do počítača so zvýšenými právami.
3. Inštalujte kľúč KMS spustením skriptu:
  cscript C:\windows\system32\slmgr.vbs -ipk <KMS
  Volume License Key>
4. Aktivujte KMS server, online cez internet alebo
  telefonicky:
  - online cez internet, spustite skript:
  cscript C:\windows\system32\slmgr.vbs -ato
  - telefonicky, spustite príkaz a nasledujte inštrukcie:
  slui.exe 4
Inštalácia KMS klienta

1. Vyberte správne inštalačné médium a inštalujte produkt,
  žiadny kľúč nie je požadovaný počas inštalácie.
2. Aktivujte KMS klienta, automaticky alebo manuálne:
  - automaticky v dvojhodinovom intervale
  - manuálne, spustite skript:
  cscript C:\windows\system32\slmgr.vbs –ato
Zmena kľúčov MAK <->KMS
Zmena z MAK na KMS
  Prihláste sa do počítača ako administrátor.
  Spustite nasledovný skript na inštaláciu spolu s kľúčom MAK:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -ipk <Multiple Activation
  Key>
  Spustite nasledovný skript na aktiváciu počítača pomocou KMS:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -ato
Zmena z KMS na MAK
  Prihláste sa do počítača ako administrátor.
  Otvorte Control Panel –System (Ovládacie panely – Systém)
  alebo kliknúť pravým tlačidlom na Computer – Properties
  (Počítač – Vlastnosti)
  Windows Activation - Change Product Key (Aktivácia systému
  Windows – Zmeniť kód Product Key)
  Vložte kľúč MAK.
Správa a reportovanie
Správa a nástroje na reportovanie
 Volume Activation Management Tool
 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyi
 d=12044DD8-1B2C-4DA4-A530-
 80F26F0F9A99&displaylang=en
 Key Management Service for Windows Server 2003 SP1
 and Later
 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Family
 Id=81D1CB89-13BD-4250-B624-
 2F8C57A1AE7B&displaylang=en
 Key Management Service Management Pack for
 Microsoft Operations Manager 2005
 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Family
 Id=F500D97B-8648-49B8-AF7C-
 C65A47E83256&displaylang=en
Activation Count Summary
Machine Expiration Detail
Podpora
Časté otázky

 Koľko kľúčov KMS a MAK sa dá získať?
  Jedna zmluva znamená 1 kľúč KMS a 1 kľúč MAK.
 Koľko KMS Serverov je možné nainštalovať?
  Kľúč KMS umožňuje inštaláciu 6 KMS serverov. V prípade
  potreby je však možné získať dodatočné aktivácie. V žiadnom
  prípad by však KMS servery nemali byť na nezabezpečenej sieti,
  ktorá by umožňovala aktiváciu neautorizovaných počítačov.
 Čo treba urobiť pri inštaláciách pomocou klonovania
 diskov? Je nutné aktivovať aj tieto počítače?
  Pred vytvorením klonu je odporúčané spustiť syprep
  /generalize, aby sa resetoval počet aktivácií.
 Je možná zmena MAK na KMS a naopak ?
  Áno, administrátor môže zmeniť typ aktivácie.
Stav licencie na počítači

 Licensed
   Počítač je aktivovaný.
 Initial Grace
   Stav po inštalácii, keď počítač nie je aktivovaný. Do 30 dní je nutné
   počítač aktivovať.
 Non-Genuine Grace
   Počítač neprejde kontrolou aktivácie po inštalácii Windows Genuine
   ActiveX. Do 30 dní je nutné počítač reaktivovať.
 Out-of-Tolerance Grace
   Tento stav môže nastať po výrazných hardvérových zmenách. Do 30 dní
   je nutné počítač reaktivovať.
 Unlicensed
   Ak do 30 dní v jednom zo stavov Grace počítač nebol reaktivovaný, je
   následkom Reduced Functionality Mode (RFM).
Časová línia aktivácie
                         Non-Genuine
                          Grace

Initial Grace       Licensed       Out-of-Tolerance
                           Grace
 automatická                    automatická
  aktivácia     automatická aktivácia      aktivácia
(každé 2 hod)      (každých 7 dní)      (každé 2 hod)  Grace         Activated          Grace     RFM

 30 dní     Reaktivácia každých 180 dní     30 dní     Nie je
        (automatická aktivácia posúva           možné sa
          reaktiváciu o 180 dní)             nalogovať
Reduced Functionality Mode (RFM)

 RFM nastáva, keď Windows nebol aktivovaný počas 30
 dní Grace Period:
    Grace period skončila
    Výrazné hardvérové zmeny vyžadovali reaktiváciu
    Nekorektné správanie OSSprievodca Activate
Windows now
umožňuje niekoľko
možností reaktivácie a
plnej funkčnosti.
Ďakujem za pozornosť

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:3/5/2012
language:
pages:32