Docstoc

formasyon

Document Sample
formasyon Powered By Docstoc
					                 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı
             Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
                    Başvuru Bilgileri
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI AÇILACAK   KONTENJAN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK BÖLÜMLER/ANABİLİM DALLARI
ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
                  50   Matematik Bölümü
Matematik
Fizik                35   Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği
Kimya                35   Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği
Biyoloji              35   Biyoloji Bölümü

Tarih                40   Tarih Bölümü

                      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı       50
                      Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
                      Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersi
                      aldığını belgelendirenler)
Felsefe               30
                      Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi
                      Mantık dersi aldığını belgelendirenler)
                      İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
                      Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
                      Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
                  20
İngilizce                 İngiliz Dil Bilimi Bölümü
                      Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
                      İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

                  10   Resim Bölümü
Resim-İş
                      1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
                      2.Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet
                      Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının,Temel Bilimler Bölümü,
                      Kompozisyon Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü,
                  10   Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano
Müzik
                      ve Harp Piyano, Mızraplı Çalgılar), Bando Şefliği, Folklor ve
                      Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Türk Sanat Müziği,
                      Çalgı Yapımı, Şan, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği, Türk Musikisi, Koro,
                      Müzik Teknolojisi,Müzik Teorisi
Rehber Öğretmen              10    Psikoloji Bölümü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi        10    İlahiyat

Okul Öncesi                10    Çocuk Gelişimi Bölümü

Teknoloji ve Tasarım            10    Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği    10    Özel Eğitim Bölümü

                          Rus Dili ve Edebiyatı
Rusça                   15
                          Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü
                          Sanat Tarihi Bölümü
Sanat Tarihi                20
                          Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
              Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında
                      Okutulacak Dersler

            Ders   Ders
         Sıra                      Ders Adı             Kredi
            Kodu   Dönemi
         1   PF109M   I.  Eğitim Bilimine Giriş                  2-0-2
         2   PF215M   I.  Gelişim Psikolojisi                   2-0-2
         3   PF309M   I.  Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları        2-0-2
         4   PF210M   I.  Program Geliştirme ve Öğretim              2-0-2
         5   PF404M   I.  Ölçme ve Değerlendirme                 2-0-2
         6   PF311M   I.  Sınıf Yönetimi                     2-0-2
         7   PF310M   II.  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı       2-2-3
         8   PF406M   II.  Özel Öğretim Yöntemleri                 3-2-4
         9   PF505M   II.  Rehberlik                        2-0-2
         10   PF504M   II.  Öğretmenlik Uygulaması                 2-6-5
BAŞVURU KOŞULLARI
1.  Programa yukarıda tabloda belirtilmiş yükseköğretim programlarından mezun olanlar
   başvurabileceklerdir.
2.  Pedagojik formasyon sertifika programına kesin kayıt işlemlerinde , 100’lük sisteme göre
   olan mezuniyet not ortalaması dikkate alınacaktır.Bunun için kesin kayıt esnasında
   adaylar;ön kayıt esnasında beyan ettikleri not ortalamalarını mezun oldukları kurumdan
   alacakları, transkript veya onaylı evrakla belgelendireceklerdir.
3.  Diploma notu 4’lük v.b sisteme göre olan adaylar Diploma notlarını 100’lük sisteme
   dönüştürerek ön kayıt yaptıracaklardır.BAŞVURU TARİHLERİ

             : 10 EKİM - 13 EKİM 2011 Saat 24.00’e kadar internet üzerinden
Ön Kayıt Tarihleri
              yapılacaktır.
             : 15 ekim 2011 (www.gazi.edu.tr internet adresinden asıl ve yedek liste
Sonuçların İlanı
             ilan edilecektir)
Kesin Kayıt Tarihleri  : 17 18 Ekim 2011 saat 17:30 ‘a kadar
Yedek işlemleri     : Kontenjanların boş kalması durumunda yedek listeler www.gazi.edu.tr
             internet adresinden ilan edilecektir


BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular internet üzerinden yapılacaktır.

Ön Kayıt başvuruları http://onkayit.gazi.edu.tr/formasyon/adresinden yapılacaktır.

Adayların Ön kayıt başvurusu yapabilmek için HALKBANK şubelerinden Gazi Üniversitesi
Formasyon Ön Kayıt Hesabına T.C Kimlik numaralarını beyan ederek 50 TL yatırması
gerekmektedir. Ön kayıt sistemi ödeme yapıldıktan sonra aktif olacaktır. Ön kayıt ücreti
hiçbir koşulda iade edilmeyecektir

(Adaylar önkayıt başvurusu için ücret yatırırken (T.C KİMLİK no beyan ederek), banka görevlisine, Gazi
Üniversitesinin Formasyon ön kayıt hesabına ücret yatıracağını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.)
SERTİFİKA PROGRAMININ ÜCRETİ

Program ücreti 2.054 TL olup 2 eşit taksitte ödenecektir.

DERS SAATLERİ

Dersler hafta içi 17.30’dan sonra ve Cumartesi günleri yapılacaktır.

NOT

Ön kayıt sırasında eksik ve yanlış bilgi girişi varsa Pedagojik Formasyon Bürosuna ön kayıt
tarihleri arasında (Gazi Eğitim Fakültesi A Blok Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Tel No: 0312 202
80 77- 78) şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRiLMESİ:
  1  Tüm başvurular mezun olunan bölümlere göre sınıflandırılacaktır.
  2  Her bölüm kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacak; belirtilen değerlendirme esasları
    doğrultusunda kontenjan kadar asıl aday belirlenecektir..
  3  Asıl adaylar belirlendikten sonra Kontenjanın iki katı kadar yedek liste ilan edilecektir.
    Yedek liste ile kontanjanın tamamlanmaması halinde sıradan yeniden yedek liste ilan
    edilecektir.(tüm duyurular www.gazi.edu.tr web adresinden yapılacağı için, adayların
    sıklıkla yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye olunur.
  4  Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar 15 Ekim 2011 tarihinde
    www.gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilecek;.ayrıca posta ile yazılı bildirimde
    bulunulmayacaktır.
  5  Yök Başkanlığının 27.08.2010 tarih ve 31175 sayılı yazısı gereği Üniversitemize tahsis
    edilen kontenjanın % 60’ı Gazi Üniversitesi Mezunlarına % 40’ı ise diğer üniversitelerin
    mezunlarına ayrılacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1.  Diploma veya Mezuniyet Belgesi Onaylı Fotokopisi

 2.  Not Dökümü Onaylı Fotokopisi

 3.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi T.C kimlik nosu yazılı olacaktır.

 4.  2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 5.  1. Taksitin yatırlıdığını gösteren Ücret Dekontu (1027 Tl) (kesin kayıtlar sırasında hesap
   numarası bildirilecektir.)
KESİN KAYIT YERi:
Kesin kayıtlar 17-18 ekim 2011 tarihleri arasında Gazi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.
 Adayların internet üzerinden geçici önkayıt esnasında girdiği bilgiler ile Kesin kayıt esnasında
 teslim edeceği belgeler üzerinden yapılan kontrollerde ,yanlış veya eksik beyan olması halinde
 aday listelerde ilan edilmiş dahi olsa Geçici ön kayıt ve değerlendirme işlemi iptal edilecek ve
 Kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.
 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ VE ESASLAR
 Programın yürütülmesinde Gazi Üniversitesi Pedagojik Formasyon sertifika programı yönergesi
 ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:3/4/2012
language:
pages:5