Referat_bestyrelsesmode_11_maj_2011 by wanghonghx

VIEWS: 6 PAGES: 2

									 Referat bestyrelsesmøde den 11 maj 2011.
Deltagere

     Bjarne Sørensen (BS)
     Carsten Staun (CS)
     Henning Precht (HP)
     Vagn Holm (VH)
     Torben Fly Kristensen (TFK)
     Henrik Skou Sørensen (HSS)
     Flemming Klug (FK)


Dagsorden:

     Godkendelse af referat, evaluering af generalforsamling
     Korrespondance
     Regnskab og budget
     Pladsudlejning
     Frihavnsordning
     Igangværende projekter:
     Overdragelse til Kommunen.
     Gennemgang af aktionsliste.
     Pælebankning.
     Legeplads.
     Reparation af bad m.v.
     Affaldsplan
     Møde vedr. Skive Festival 2011.
     Brugerrådsmøde.
     Eventuelt.

Referat:

  1.  Gennemgang af referat fra sidste møde,
  2.  Langskibspladser på bro 1,, udkast til bro ikke godkendt endnu
  3.  Gulve i baderum er godkendt,, dog mangler afrensning af flisefuge
  4.  Medlem af FLID,, SSH har tegnet bestyrelses forsikring gennem FLID
  5.  Bro 5 er klar med vand og el,, dog mangler ankerbøjer , bliver lagt ud i næste uge, aftale om
     udlægning er lavet med Værftet
  6.  Motorbåds ejer har klaget over epoxy fra bromaling,, vi har taget action på sagen
  7.  Maritimdag annulleret i år.
  8.  Markedsføring på hjemmesiden duelighed.dk,, udsat emne
  9.  Trygfonden vil lave aktiv dag omkring livredning den 23 juli kl. 16,00,, bestyrelsen bakker op om
     dette arrangement, vi sætter reklame for dette arrangement på hjemmesiden.
  10.  HP gennemgik kvartalsregnskab, flot regnskab, budget er overholdt
11.  Ramning af pæle er færdig, vi har måttet købe 4 ekstra pæle.
12.  Vi har pt. 14 ledige pladser hovedsagelig 3,0 mtr. pladser
13.  Frihavnsordning kører perfekt
14.  Den 16 juni er der tvangsauktion på ”Lille Lucifer”, HP tager kontakt til ”forhåbentlig” ny ejer vedr.
   havneleje mv.
15.  HP orienterede om restancer på vinterstrøm.
16.  8 bådejere har flyttet plads i forhold til sidste år.
17.  Overdragelsesaftale med kommunen vedr. servicebygning er under udarbejdelse,, der mangler
   tinglysning for at overdragelsen er fuldendt .
18.  Miljøgård 1 er blevet renset og rengjort.
19.  Der bliver etableret midlertidig strøm på yderste del af bro 5 under Skivefestival.
20.  Der er etableret 4 pælepladser på bro 5, her er etableret strøm og vand
21.  Bestyrelsen har besigtiget området til legepladsen
22.  Der er foretaget ekstra forårsrengøring af baderum/toiletbygning.
23.  Vi har afsluttet projekt ændring fald på gulve i bruserum.
24.  Der er udarbejdet affaldsplan i samarbejde med Skive kommune,, VH sender planen til HSS,, skal på
   hjemmesiden
25.  Vi har aftalt at Digisource forestår printning af velkomst folder 500 stk. VH opsætter tekst og
   sender til HSS,, HP sender luftfoto af havn til HSS
26.  P-tilladelse under Skive festival, se beskrivelse på hjemmeside
27.  Sejlerens Marine Guide udleveres sammen med affaldssække og brugervejledning om hvordan
   affald skal håndteres under SF,,,,, sættes på alle både..
28.  Der bestilles T-shirt med Skive søsportshavns logo,, de skal benyttes af alle hjælpere under
   festivalen.
29.  Der er bestilt el-installatør som afbryder alle strømudtag på vestlige landområde under SF.
30.  Der udarbejdes et regelsæt for medhjælpere under SF.
31.  Sejlerstuen er lukket under SF.
32.  Gråsælerne (det grå guld på havnen) forsøger og samle et arbejdshold til foråret,, havnen skal
   sponsere en god middag for det stykke arbejde som udføres, det kunne evt. være opsætning
   vandslanger, rengøring af miljøgårde mv. Gerne i samarbejde med Skive sejlklub
33.  Formanden ønsker et bemandingsmæssigt sikkerhedssystem,, visse personer i bestyrelsen har
   store opgaver som burde lægges ud på back up personer.

								
To top