Basvuru_Bilgileri by dandanhuanghuang

VIEWS: 8 PAGES: 3

									                    DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
(Başvuru yapan adaylardan %60’ı Dicle Üniversitesi mezunu, %40 diğer üniversite
mezunlarından alınacak )
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Adayların ilgili lisans programı mezunu olmaları.
2. Adayın Diploma notunun en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması. Sıralama, not
ortalamasına göre yapılacaktır.
(Dörtlük sistem/yüzlük sistem dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas
alınacaktır.)
3. Herhangi bir bölümün kontenjanı dolmadığı takdirde, müracaat ettiği bölüme bakılmaksızın notu en
yüksek olan adaylar yerleştirilecektir. Yerleştirme konusunda çıkabilecek problemler durumunda Eğitim
Yürütme Kurulu tarafından belirlenen ek kriterler uygulanacaktır

BAŞVURU TARİHLERİ
Ön Kayıt Tarihleri        : 06 Eylül - 17 Eylül 2010
Sonuçların İlanı         : 20 Eylül 2010
Kesin Kayıt Tarihleri       : 21 - 24 Eylül 2010

BAŞVURU İÇİN
Ön kayıt başvurusu yapabilmek için GARANTİ BANKASI DİYARBAKIR ŞUBESİ (Şube kodu:
456) Dicle Üniversitesi Strateji Planlama Dairesi Başkanlığının Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
6297571 No’lu Formasyon Hesabına 20 TL yatırılması gerekmektedir.
(Adaylar önkayıt başvurusu için para yatırırken, banka görevlisine, kayıt ücretinin Dicle Üniversitesinin
Formasyon hesabına yatıracağını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.)


BAŞVURU ADRESİ
Ön Kayıt başvuruları : Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosuna şahsen
veya posta yoluyla yapılacaktır.Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.KATILIM ÜCRETİ
Fakültemiz ve üniversitemiz yönetim kurulunca katkı payı daha sonra belirlenecektir. Katkı
payları 3(üç) taksit halinde (EYLÜL-ARALIK-ŞUBAT) Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesi TR51
0001 5001 5800 7295 6345 13 no’lu Dicle Üniversitesi Döner sermaye hesabına
yatırılacaktır.

NOT
Ön kayıt sırasında eksik ve yanlış bilgi girişi varsa Pedagojik Formasyon Bürosuna (Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yürütme Koordinatörlüğü Tel No: 0412 248 83
77) şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
 1. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Onaylı Fotokopisi
 2. Not Dökümü Onaylı Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 5. Ücret Dekontu (I.TAKSİT)
 6. ÖSS Puan Belgesi


                             1
               2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı
           Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
                  Başvuru Bilgileri

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK BÖLÜMLER/ANABİLİM DALLARI
Başvuru yapacak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 Sayılı
Kararı eki (Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına  KONTENJAN
Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere
İlişkin Esaslar) temel alınmıştır.
Matematik Bölümü                                                  25
Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği                                          25
Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği                                          25
Biyoloji Bölümü                                                  25
Tarih Bölümü                                                    25
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
                                                          35
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Felsefe Grubu
Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji dersi aldığını
belgelendirenler)                                                 25
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi
aldığını belgelendirenler)

Psikoloji Bölümü                                                  15
İlahiyat                                                      35
1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
2.Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının,Temel Bilimler Bölümü, Kompozisyon
Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü, Çalgı Bölümleri (Nefesli
                                                          15
Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp Piyano, Mızraplı Çalgılar),
Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Türk
Sanat Müziği, Çalgı Yapımı, Şan, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği, Türk Musikisi,
Koro, Müzik Teknolojisi,Müzik Teorisi
Toplam                                                       250


         Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında
                 Okutulacak Dersler
         Ders
      Sıra                       Ders Adı                   Kredi
         Dönemi
      1    I.     Eğitim Bilimine Giriş                           2-0-2
      2    I.     Gelişim Psikolojisi                            2-0-2
      3    I.     Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları                  2-0-2
      4    I.     Program Geliştirme ve Öğretim                       2-0-2
      5    I.     Ölçme ve Değerlendirme                           2-0-2
      6    I.     Sınıf Yönetimi                               2-0-2
      7    II.     Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                 2-2-3
      8    II.     Özel Öğretim Yöntemleri                          3-2-4
      9    II.     Rehberlik                                 2-0-2
      10    II.     Öğretmenlik Uygulaması                           2-6-5
                              2
           Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
           Pedagojik Formasyon Eğitimi Başvuru Formu


  I. Öğrenci Bilgileri
 Adı – Soyadı

 Mezun Olduğu Fakülte

 Mezun Olduğu Bölüm  II. Pedagojik Formasyon Talebi
 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi tarafından verilecek Pedagojik Formasyon
 Eğitimi kursuna kayıt yaptırmak istiyorum. Gerekli şartları sağlamaktayım. Gereğini
 bilgilerinize arz ederim.

 Yazışma Adresi:                         Tarih-İmza
 Tlf:

 E-mail:  III. Değerlendirme
 DEĞERLENDİRME :

 Lisans Not Ortalaması: ………………..
Ekler:   1. Diploma Fotokopisi
      2. Not Döküm Belgesi
      3. Banka Dekontu Aslı (20 TL’lik dekont)
                     3

								
To top