Docstoc

bab_9--warisan_kesultanan_melayu

Document Sample
bab_9--warisan_kesultanan_melayu Powered By Docstoc
					   SEJARAH
  TINGKATAN 1

   BAB 9

WARISAN KESULTANAN
   MELAYU
BAB 9 :Warisan Kesultanan Melayu
         Sistem Pemerintahan
          Dan Pentadbiran

            Sistem
 WARISAN      Perundangan
 KESULTANAN
  MELAKA
           Kegiatan
           Ekonomi           Sosiobudaya
9.1 Sistem Pemerintahan dan
Pentadbiran
 9.1.1: Sistem   9.1.2: Sistem
 pemerintahan    Pemerintahan
   dan        dan
 Pentadbiran    Pentadbiran
 Negeri-negeri     Negeri
  Melayu      Sembilan
Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran


        SULTAN


       Pembesar
      Peringkat Negeri        Pembesar
     Peringkat Daerah dan
        Jajahan   Penghulu Peringkat Kampung
a) Sultan
 -Pemerintah tertinggi
 -Berkuasa mutlak
 -Mempunyai daulat
 -Ada keistimewaannya yang
  tersendiri
    1.Penggunaan bahasa istana
    2.Penggunaan warna
    3.Cop mohor diraja
    4.Alat muzik tradisional
    5.Penggunaan alat-alat
      kebesaran
 -Penderhaka akan mendapat
  tulah
b)  Pembesar Peringkat Negeri /
   Daerah
   -Menjaga & mengekalkan
   keamanan
   -Memungut cukai
   -Menyerah hasil/cukai kepada sultan
   -Menyediakan tenaga buruh
   -Membekalkan tenaga tentera
   -Mempertahankan kedaulatan negeri
   -Menghadap sultan dan melaksanakan
   istiadat menjunjung duli
c) Pentadbiran Peringkat Kampung
 i- Ketua Kampung ialah penghulu @ penggawa
 Tugasnya: - orang perantaraan di antara pembesar
       daerah dan rakyat
     - tidak bergaji, hasil cukai dari orang kampung
      sebagai sumber pendapatan.
ii- Peranan Ketua Kampung
 i. Memungut cukai
 ii. Membekalkan tenaga tentera
 iii.Mendapat tenaga buruh untuk sultan
 iv.Memastikan seluruh rakyat di kampungnya taat setia
  kepada sultan
                 sambungan…..
Golongan yang penting di kampung

  Golongan Agama Golongan Magis

  - cerdik pandai Islam  -Pawang dan bomoh
  - Penasihat sultan,   -Mempunyai kuasa magis
   kadi,        -Boleh menyembuhkan
   mufti dan pembesar.   penyakit
  - Berdakwah,mengajar  - Berpengetahuan dalam
   agama, berkarya.    bidang perubatan
  - imam, khatib, bilal
   dan juru nikah
Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
     Negeri Sembilan


      Yamtuan Besar
        Undang
       Lembaga
        Buapak
Yamtuan Besar

-Pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan
-Yang Dipertuan Besar
-Ketua Negeri
  Undang

-  Ketua Luak / Luhak
-  Tugas utama memilih Yamtuan Besar
-  Ada 4 orang Luak (Sg. Ujong, Rembau,
   Jelebu, dan Johol)
LEMBAGA

-Ketua suku
-Peranannya
 i. memilih undang
 ii.menjaga keamanan dan keselamatan
iii.Menyelesaikan pertelingkahan antara suku
iv.Menguruskan pembahagian harta pusaka
v. Orang perantara antara anggota sukunya
  dengan Undang
Buapak

-Ketua perut
-Setiap anggota perut adalah anak buah
-menjadi tempat rujukan soal yang berkaitan
 dengan adat dan hukum
Cara Pemilihan Pemimpin


   Yamtuan Besar


    Undang


    Lembaga    Buapak


    Anak buah
    Alat-alat Kebesaran Diraja Negeri Sembilan

Lambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar


   16 kaki payung kuning
   16 bilah pedang
   16 bilah keris panjang
   16 batang tombak benderang
   8 buah tepak sirih
   8 buah tempat abu
   8 batang tiang lilin
   4 tunggul (panji-panji) berwarna kuning
   2 tunggul (panji-panji) berwarna merah

   2 tunggul (panji-panji) yang berwarna hitam
 Latihan Pengukuhan

1. Siapakah yang menjadikan pemerintahan tertinggi di Negeri
  Sembilan
  A Raja
  B  Buapak
                 D
  C  Pembesa
  D Yamtuan Besar
2. ‘Lembaga’ antara struktur dalam pentadbiran di Negeri Sembilan.
  Antara berikut yang manakah tugas ‘Lembaga’?
  I  memilih Undang
  II menjaga keamanan
  III mengetuai pentadbiran
  IV menyelesaikan masalah antara suku
  A I, II dan III
  B I, II dan IV
  C I, III dan IV
                  B
  D II, III dan IV
9.2: Sistem Perundangan
   Kerajaan Melayu
 Sistem perundangan berasaskan
 undang-undang adat dan undang-
     undang bertulis
      Sistem Perundangan           Undang-undang Bertulis
           Hukum Kanun Melaka
Undang-undang Adat
           Undang-undang Laut Melaka
 Adat Temenggung
           Undang-undang Pahang
  Adat Perpatih
           Undang-undang 99 Perak
           Undang-undang Kedah
Undang-undang Adat

• Undang-undang adat ialah peraturan yang
 berlandaskan amalan kebiasaan dan
 dihafal turun-temurun
• Dua jenis undang-undang iaitu Adat
 Perpatih dan Temenggung
Aspek     Adat    Adat
       Perpatih  Temenggung
Tempat asal  Pagar   Palembang
       Ruyong
Amalan    Negeri   Semua negeri
       Sembilan  Tanah Melayu
       dan     kecuali N.9
       Naning   dan Naning
Corak    Unsur    Bercorak
Pemerintahan demokrasi  autokratik
Jurai keturunan   Mengikut sebelah Mengikut sebelah
          ibu       bapa

Perkahwinan     Sesama suku   Mengikut hukum
          dilarang     syarak

Pembahagian harta  Mengutamakan   Mengutamakan
pusaka       anak perempuan  anak leleki

Tujuan hukuman   Memberi     Memberi
          pemulihan    pengajaran
Undang-undang Bertulis

• Undang-undang bertulis merupakan
 himpunan peraturan, larangan, dan adat
 istiadat dalam bentuk bertulis
• Negeri Johor. Perak dan Pahang
 mempunyai undang-undang yg hampir
 sama dengan Melaka kerana negeri-negeri
 tersebut merupakan jajahan takluk
 Kesultanan Melayu Melaka
Undang-undang tersebut ialah

• Hukum Kanun Melaka
• Undang-undang Laut Melaka
• Undang-undang Pahang
• Undang-undang Kedah
• Undang-undang Perak
   Soalan Pengukuhan

1.   Bagaimanakah undang-undang adat dikekalkan?
    A   Ditulis dan dibukukan
    B   Dihafal secara lisan
    C   Diajar secara tulisan         C
    D   Diamanahkan kepada orang tertentu

2.    Antara berikut yang manakah tergolong sebagai
      undang- undang adat?
    I   Adat perpatih
    II   Adat Melayu
    III  Adat tradisional
      IV Adat temenggung
    A   I dan II
    B   II dan III
    C   III dan IV
    D   I dan IV
   Klik3.     Apakah unsur yang terkandung dalam hukuman
      dan undang- undang yang digubal oleh kerajaan
      Melayu?
      I   Nasihat
      II  Pengajaran
      III  Pencegahan
      IV  Hukuman
      A   I, II dan III
      B   I, II dan IV
      C   I, III dan IV          A
      D   II, III dan IV
Pertanian
Perikanan
Kraf Tangan
Perlombongn
Sistem percukaian
Sitem Serah
Sistem Kerah
Perdagangan
Timbangan, sukatan, dan ukuran
Pengangkutan
1.  Jenis tanaman sebagai sumber makanan yang penting seperti
a)  Padi Sawah
b)  Padi huma
c)  Sayur-sayuran
d)  Buah-buahan
e)  Ubi

2.  Kawasan utama pertanian lebih tertumpu di kawasan berhampiran
   sungai kerana
a)  Tanahnya subur
b)  Mudah mendapatkan sumber air. ( Terusan Wan Mat Saman)

3.  Antara kawasan utama penanaman padi ialah
a)  Delta Sungai Kedah
b)  Delta Sungai Kelantan
          Padi Sawah

  Ubi                  Padi Huma
        Jenis Tanaman

   Buah-buahan        Sayur-sayuran
        Kawasan padi
  Delta                 Delta
Sungai Kedah             Sugai Kelantan
Peralatan Pertanian

      Mengemburkan
      tanah dengan
      cepat

      Menanam anak
      padi


      Menuai padi
Membajak tanah
Menuai padi
Memukul padi bagi
memisahkan bijirin
daripada
tangkainya
      Perikanan

        Serkap
Bubu  1. Peralatan Traditional  Tanggul
        Tangguk
 Contoh
 Alatan
Menangkap
 Ikan
 2. Penggunaan Peralatan ini menunjukkan masyarakat
    Melayu mempunyai kemahiran menangkap ikan.

 3. Hasil tangkapan akan diperdagangkan kerana
    mendapat permintaan yang tinggi

       4. Lebihan tangkapan pula akan  Keropok
Ikan kering
         dibuat
        Belacan        Budu
Membuat senjata         Menenun
  (Keris)           songket    Masyarakat Melayu mahir dalam            Barangan perhiasan
           daripada emas dan perak
1. Hasil perlombongan yang terdapat di Tanah Melayu ialah seperti
  Bijih timah
  dan emas.

2. Kawasan utama perlombongan bijih timah adalah seperti berikut :-

Bahan         Negeri    Kawasan Perlombongan
Bijih timah      Perak     Lembah Kinta, Larut, Dinding,
                   dan Beruas
            Selangor   Sungai Bernam, Sungai
                   Selangor, dan Sungai Klang


            Negeri    Sungai Linggi, dan Sungai
            Sembilan   Ujong.
      Mendulang
      3. Kemahiran
      melombong Bijih
      timah yang
      digunakan oleh
      masyarakat Melayu
      tradisionalMelampan            Lombong
                Siam
                Cukai dikenakan
                 Ke atas
                                 Hasil hutan
Hasil pertanian  Hasil perlombongn    Hasil perdagangan
                               (getah perca,dan
  (beras)     (bijih timah)     (ikan kering)
                                  Rotan)
2. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah

3. Sungai merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan utama serta
tempat kegiatan memungut cukai

4. Cukai juga melambangkan kekuasaan seseorang pembesar di
kawasannya.

         Jenis cukai       Huraian

     a) Cukai bebas kuala  Cukai yang dipungut di
                kuala sungai
     b) Cukai labuh batu  Cukai yang dipungut di
                tempat-tempat tertentu di
                sepanjang sungai.
     c) Cukai perdagangan  Cukai ke atas rakyat yang
                digunakan untuk membuat
                bunga emas(ufti)
     d) Cukai tanaman    Cukai yang dikenakan jika
                tanaman mengeluarkan
                hasil yang banyak.
1. Rakyat menyerahkan sebahagian daripada hasil
  tanaman kepada pemerintah menyediakan
  tanah untuk rakyat.

2. Kadar dan nilai serahan bergantung pada hasil
  tanaman.
1. Pekerjaan yang dilakukan tanpa diberi upah,
  contohnya membina    istana, kubu, dan
  saliran.

2. Sistem ini melambangkan taat setia dan
  pengorbanan rakyat terhadap pemerintah.
         Kegiatan
         perdagangan
        Dilakukan secara
Berjual beli
                 Tukar barang
           Pusat
         perdagangan
Pelabuhan  Pelabuhan   Pelabuhan  Pelabuhan
 Melaka   Kedah     Klang   Johor Lama
           Rempah


 Hasil tenunan            Garam
          Barang-Barang
           Dagangan
Bijih timah               Gambir
       Lada Hitam    Beras
• Meramu – kegiatan mengumpul hasil hutan
 untuk tujuan perdagangan.


           Kayu kayan
            Hasil
   Madu lebah          Rotan
            hutan
            Damar
   Sistem Matawang
     Sistem Barter
   (Pertukaran barang)Siput Geweng dan Siput Gerus
    Matawang logam
    Emas dan Perak Abad ke 15 wamg logam
 Kaleng (Calains) digunakan
 di Melaka
Contoh-contoh Matawang
….. Lagi contoh matawang
          Kaul, Cupak dan
Dacing dan Pikul   Gantang

  Emas        Beras
  Perak
           Garam
 Rempah
           Rempah
Bijih Timah
           Kacang

          Bijih Timah
   Unit Relung
              ►  Mengukur keluasan tanah  Jengka dan Hasta
  (Angota badan)     ►  Mengukur panjang dan pendek
                   Sesuatu benda.


Sepelaung, Setanah nasi,
 Sehari, Sepekerjaan
  Dan Sepurnama     ►   Mengukur jarak antara
                kampung dengan kampung.
        Jenis-Jenis
        Pengangkutan
Pengangkutan   Denai    Pengangkutan
   Air    Penarikan     Darat
     Pengangkutan
       Air

               Perahu
Jalur


    Kolek    Sampan
         Perahu ditarik untuk
          sampai ke sungai
Denai Penarikan  Menghubungkan Pahang
            dan Melaka
           Masa perjalanan
            disingkatkan
      Pengangkutan
        Darat
              Lembu

Gajah


    Kerbau
9.4: SOSIOBUDAYA
 Gaya hidup golongan
            Gaya hidup rakyat jelata
   bangsawan
Gaya hidup golongan bangsawan

•  Adat Pertabalan
•  Adat Menjunjung duli
•  Muzik bangsawan
•  Upacara menyambut utusan
•  Tarian bangsawan
•  Pesta, pertunjukkan seni, sukan dan permainan
•  Pakaian raja
•  Sastera bertulis
•  Adat resam
Gaya Hidup Rakyat Jelata

• Permainan
• Adat resam
• Pendidikan
• Kesusasteraan dan Persuratan
• Seni muzik, seni tari dan nyanyian
Aktiviti Sosiobudaya Masyarakat
Melayu

 Masa lapang      Karya persuratan
 Adat resam      Kesenian rakyat
  Seni tari         Seni mempertahankan diri
        KESENIAN RAKYAT
Seni suara                  Seni tekat
         Seni tenun       Seni muzik
 Seni ukir
SENI MUZIK

Hadrah dan ghazal
Alat muzik seperti gong, nafiri, kompang,
 rebana ubi dan seruling
SENI TARI

• Tarian tradisional seperti joget,
 inang,kuda kepang dan zapin
SENI SUARA

Lagu yang terkenal ialah
 Endoi atau dendang Siti Fatimah
 Ulit Anak
 Dikir Barat
 Nazam
 Nasyid
 Marhaban
 Qasidah
 Hadrah
 Rodat
 Ghazal
SENI UKIR

Mahir mengukir tembaga, memahat,
 mengukir pintu dan membuat mimbar
 masjid
Jenis ukiran bercorak ukiran timbul,
 terbenam dan tembus
Tema ukiran berbentuk daun, bunga dan
 tulisan khat ayat Al-Quran
SENI TENUN

o Terkenal di Terengganu, Kelantan dan
 Pahang
o Jenis tenunan ialah tenunan biasa,
 songket dan benang ikat celup
o Corak tenunan berunsur tumbuhan,
 bunga, binatang dan geometri
SENI TEKAT

Kraftangan yang popular
Menggunakan kain baldu sebagai dasar
 disulami dengan benang emas
SENI MEMPERTAHANKAN DIRI

• Dapat mendisiplinkan dan membentuk
 ketahanan diri seseorang untuk
 menghadapi musuh
       MASA LAPANGGolongan Bangsawan      Golongan Rakyat
           Faedah
Golongan bangsawan

Semasa tidak menjalankan urusan
 pentadbiran negara
Bermain separ raga, catur ,senjata,
 bersilat dan menunggang kuda
Mendengar hiburan dari tukang cerita,
 penyair, penyanyi dan ahli muzik
Dipersembahkan dengan pelbagai muzik
 dan tarian
Golongan Rakyat

Semasa menunggu hasil atau
 selepasmenuai hasil sertapada waktu
 petang atau malam
Bermain layang-layang, gasing, bersilat
 dan congkak
Bercerita, bersyair dan berpantun
Faedah

 Dapat memupuk persefahaman serta
 saling membantu
 Mendapat hiburan
 Dapat menajamkan fikiran dan ingatan
 yang mengkehendaki daya pemikiran yang
 pantas
 Karya PersuratanLisan      Tulisan
Lisan

• Disampaikan melalui cerita oleh tukang
 cerita sambil bermain alat muzik gendang
 dan rebab
Jenis-Jenis Dan Contoh Cerita Lisan
 Cerita Asal Usul    •Cerita Asal Usul Tiga Buah Gunung
             •Cerita Asal Usul Bukit Marak di
             Kelantan

 Cerita Binatang     •Sang Kancil dan Harimau
             •Pelanduk dan Buaya
             •Kura-kura dan Arnab
 Cerita Jenaka      •Cerita Pak Kaduk,
             •Cerita Lebai Malang
             •Cerita Si Luncai
 Cerita Penglipur Lara  •Hikayat Malim Deman
             •Hikayat Raja Muda
             •Hikayat Anggun Cik Tunggal
 Cerita Dongeng     •Puteri Saadong di Kelantan
             •Tasik Dayang Bunting
             •Cik Siti Wan Kembang
          Tulisan

Misa Melayu
             Sejarah Melayu
Tuhfat al- Nafis
             Nazam Kamzul Ula
Kitab al-Darr al Manzum
             Syair Sultan Ahmad
             Tajiddin
Tujuan sastera lisan

Hiburan
Memberi nasihat
Menambahkan ilmu pengetahuan
    Adat Bercukur
            ADAT RESAM


                   Adat Berkhatan


Adat Perkahwinan
   Melayu
ADAT RESAM

• Amalan yang ditetapkan oleh sesebuah
 masyarakat dan diwarisi secara turun
 temurun
ADAT PERKAHWINAN MELAYU

Merisik
Meminang
Bertunang
Menghantar belanja
Akad nikah
Bersanding
ADAT BERCUKUR

Mencukur rambut bayi selepas seminggu
 dilahirkan sebagai tanda kesyukuran
Diadakan bacaan berzanji dan marhaban
Tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir
 upacara
ADAT BERKHATAN

• Bagi kanak-kanak lelaki yang sudah baligh
 atau cukup umur
• Dilakukan secara beramai-ramai
• Sebelum upacara kanak-kanak lelaki akan
 dimandikan dan diarak mengelilingi
 kampung
• Dikhatankan oleh Tok Mudin
  Pendidikan Masyarakat Melayu


                    Pendidikan Formal
Pendidikan Tidak Formal (Tidak Rasmi
Pendidikan Tidak Formal

• Perkara yang dipelajari
 Adab sopan
 Adat Istiadat
 Pantang larang
 Kemahiran pertukangan dan ilmu perubatan tradisional
 Belajar melalui
 Ibubapa dan orang dewasa yang berpengalaman
 Pemerhatian
 Melalui cerita lisan, pantun, peribahasa dan teka teki
Pendidikan Formal
• Berkembang selepas kedatangan agama Islam
• Perkara yang dipelajari
 Kitab muqaddam dan Al-Quran
 Fardhu ain , rukun Islam dan rukun Iman
 Mengira, menulis jawi dan tajwid
 Aktiviti dijalankan di:
 Istana
 Surau, masjid dan madrasah
 Pondok
 Rumah guru agama
Tujuan

Seseorang individu boleh berdikari tanpa
 mengharapkan bantuan orang lain
Melahirkan individu berakhlak mulia,
 bersopan, bertatasusila dan berhemah
 tinggi
Soalan Latihan

1. Antara yang tergolong dalam kumpulan
  pemerintah ialah
  I   ulama
  II  pendekar
  III  pembesar
  IV  pedagang
  A   I, II dan III
  B   I, II dan IV
  C   I, III dan IV
                     A
  D   II, III dan IV


                     Sambungan……
   Klik

2.     Siapakah yang menjadi pakar rujuk sultan dan masyarakat
      dalam hal-hal kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan?
      A   Kadi
      B   Imam
      C   Ulama              D
      D   Pendeta

 3.     Rumah orang Melayu di Johor mendapat pengaruh reka
      bentuk dari
      A  Siam
      B  Bugis
      C  Acheh
                            D
      D  Belanda
Sekian Terima kasih
Selamat Maju Jaya

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:3/4/2012
language:Malay
pages:86