PERINGATAN MESYUARAT

Document Sample
PERINGATAN MESYUARAT Powered By Docstoc
					                    PERINGATAN MESYUARAT
            The Institution of Engineers Malaysia, Terengganu Branch
                       KALI KE-7/2010


TARIKH : 28 OGOS 2010 (Sabtu)

MASA       : 5.00 PETANG (5.40 PETANG)

TEMPAT      : Terengganu Equestrian Resort (TER), Kuala Ibai.

HADIR :

1.  Ir. Haji Rusli bin Embok          Pengerusi
2.  Ir. Hj. Mohd Azmi bin Ali         Naib Pengerusi I
3.  Ir. Hj. Tg. Mamat b. Tg. Bakar       Naib Pengerusi II
4.  Ir. Hj. Abdul Aziz bin Abdullah      Setiausaha Kehormat
5.  Ir. Hj. Mazlan b. C. Ku Ahmad       Bendahari Kehormat
6.  Dato’ Ir. Haji Wan Nazari Wan Jusoh AJK
7.  Ir. Hj Atemin Sulong        AJK
8.  Ir. Haji Mohd. Zaideen bin Yusoff     AJK
9.  Ir. Abdullah Zawawi bin Mohd Nor AJK

TIDAK HADIR (Dengan Maaf):

1. Ir. Hj. Md. Yuslan bin Md. Yusof       AJK
2. Ir. Mustapai bin Endut            AJK
   Bil                Perkara                   Tindakan
1.0.    UCAPAN PENGERUSI
      Tuan Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua ahli
      jawatankuasa yang dapat hadir ke mesyuarat kali ini.

      1. IEM Cawangan Timur                          Makluman
       Tuan Pengerusi memaklumkan IEM Cawangan Timur (terdiri
       dari Kelantan, Terengganu dan Pahang) telah dibatalkan
       penubuhannya oleh ROS.

      2. Laporan ke HQ
       IEM Cawangan Terengganu seolah-olah terputus hubungan        Setiausaha,
       dengan HQ. Setiausaha diminta mengeluarkan laporan setiap       Ir. Azmi
       suku tahun untuk dihantar ke HQ, termasuk hal mengenai
       Kertih Chapter. Ir. Azmi diminta berbincang dengan Setiausaha
       mengenai laporan tentang Kertih Chapter.
      3. Mesyuarat Council HQ
        Tuan Pengerusi memaklumkan juga mesyuarat council HQ
        juga lama tidak diadakan.

                          1
     4. Implikasi Keruntuhan Stadium
      Setiausaha mengedarkan salinan sedutan daripada laporan      Makluman
      Investigation Committee On The Roof Collapse At Stadium
      Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu kepada setiap
      AJK untuk rujukan dan makluman. Buat ketika ini didapati
      tiada reaksi penyekatan projek kepada 3 konsultan (ahli IEM
      Trg) yang terlibat, kecuali JKR Terengganu.

     5. Kertih Chapter
      Pengerusi akan berbincang dengan Ir. Wan Nazari semasa
      pertemuan berbuka puasa di Kuala Lumpur nanti dengan        Pengerusi
      Dato‘ Ir. Haji Wan Nazari turut serta.             Dato‘ Ir. Wan Nazari

     6. Keahlian IEM Terengganu
      Mesyuarat diberi maklum iaitu ahli Negeri Terengganu ialah     Makluman
      mereka yang telah memohon ke HQ untuk menukar
      alamatnya ke Negeri Terengganu, walau pun rakyat
      Terengganu yang berdaftar di luar, atau ahli luar yang
      menjalankan perniagaan di Negeri Terengganu.

     7. Panggilan ”Engr”
      Bagi ahli yang masih panggilan di hadapan namanya ”Engr”
      hendaklah memohon untuk ditukar ke ”Ir.” dengan sendiri.      Makluman
      Committee tidak akan menguruskannya.

     PENGESAHAN MINIT MESYUARAT LALU

 2.0.  Minit Mesyuarat Bil.6/10 diterima dengan beberapa pindaan
     kesilapan taip.

 3.0.  PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
 3.1.  Jawatankuasa Kecil

3.1.1.  Membership Drive
     Kursus “Route to MIEM and PE“ akan diteruskan oleh Ir. Mazlan   Ir. Mazlan, Ir. Azmi,
     dan Ir. Tg. Mamat:                          Ir. Tg. Mamat,

     1) Kunjungan ke pejabat-pejabat lain dikekalkan seperti
       berikut:
       i) Pejabat JKR, dicadangkan selepas raya dan menjemput Ir.     Pengerusi
         Choo Kok Beng sendiri menyampaikan. Pengerusi akan
         dapatkan tarikh dari Pengarah JKR Terengganu untuk
         diadakan dalam bulan Oktober.

       ii) Pejabat PBT & SEDC. Akan ditawarkan untuk mengikuti     Makluman
          program yang akan diadakan di pejabat lain seperti di
          JKR.                          2
3.1.2.  Sosial dan Sukan
     Ir. Azmi membentangkan cadangan dan mesyuarat memutuskan:

     1. Laluan Treasure Hunt telah ditentukan. Treasure Hunt akan      Ir. Azmi
       dilangsungkan pada bulan Oktober 2010.

     2. Hari Keluarga & Jamuan Hari Raya Idil Fitri pada 2 Oktober     Ir. Azmi
       2010. Surat jemputan telah dikeluarkan kepada graduates      Setiausaha
       dan members. Hebahan seterusnya hendaklah dibuat          Semua AJK
       melalui beberapa cara lain lagi. Hadiah disediakan: UPSR:
       RM70, PMR: RM100 dan SPM: RM150.

     3. Qurban Hari Raya Haji. Tak payah bincang buat sementara
       ini.
                                         Ir. Azmi
     4. Dialog bersama tokoh: Bersama Pengarah Bomba pada
       pertengahan Jun 2010 dan IWK pada perhujung Jun 2010.
       Dialog bersama pihak berkuasa tempatan juga perlu
       ditentukan tarikh. Ini juga berhubung dengan perkara 3.2.3.     Ir. Azmi


     . IT dan Latihan
      1. Kursus “Professionals in Construction Industry“ mengenai    Ir. Tg. Mamat
        Certificate of Completion and Compliance. Kursus ini akan
3.1.3.     dibuka kepada semua pihak yang berkepentingan seperti
        OSC, architects, technical departments, kerajaan-kerajaan
        tempatan dan lain-lain. Ir. Tg. Mamat akan menguruskan
        bersama CIDB untuk diadakan secara JV.
      2. Kursus “Law and Contract (JKR203)“ akan diteruskan dengan  Dato‘ Ir. Wan Nazari,
        tajuk “Termination of Contract and Claims under PWD form      Ir. Azmi
        of Contract“ oleh Encik Harban Singh.
      3. IWK meminta untuk adakan kursus atau seminar bersama     Ir. Abdullah Zawawi
        SPAN.


                                        Setiausaha
     Temuduga Profesional
     Setiausaha telah melaporkan status permohonan yang terkini.3.1.4.
 3.2.  Pembentangan Kewangan

3.2.1.  Bendahari melaporkan status kewangan yang terkini. Sila lihat     Makluman
     lampiran.
3.2.2.  Bayaran sewa sebanyak RM1000 sebulan sehingga Mei 2010 telah      Setiausaha
     dikeluarkan. Cek RM2000 dikeluarkan untuk bayaran Jun dan Julai
     2010 kepada Setiausaha untuk dihantar ke HQ.
3.2.3.  Mesyuarat memutuskan supaya akaun 2 dan akaun 3 IEM          Pengerusi

                         3
     Terengganu ditutup. Bendahari diminta menguruskan menukaran        Bendahari
     tandatangan cek di bank.                           Ir. Azmi
     Mesyuarat juga memutuskan menarik balik kebenaran kepada        Dato‘ Ir. W. Nazari
     Kertih Chapter meneruskan aktiviti secara berasingan di atas
     nama IEM dan menutup akaun 3 yang berada di tangan mereka.


 3.3.  Website IEM Cawangan Terengganu

     Akan dikemaskini dari semasa ke semasa.                   Setiausaha

 3.4.  Pembantu Setiausaha

     Belum dapat diselesaikan.                          Setiausaha

 4.0.  HAL-HAL LAIN

 4.1.  AGM dan Annual Dinner
     Mesyuarat bersetuju menetapkan AGM dan Annual Dinner          Ir. Abdullah Zawawi
     dilangsungkan pada 19 Disember 2010. Jawatankuasa persiapan       Dato‘ Ir. W. Nazari
     akan diketuai oleh Ir. Abdullah Zawawi dan dibantu oleh Dato‘ Ir.
     Wan Nazari.
                                           Semua AJK
     Webpage dan SMS
 4.2.  Khidmat SMS dijangka akan dapat digunakan selepas raya. AJK
     boleh menggunakannya melalui webpage IEMTrg.

     Mesyuarat ditangguhkan pukul 7.05 petang dan dijemput semua         Semua AJK
     AJK untuk berbuka puasa di TER. Mesyuarat yang akan datang
 4.3.  ialah pada 26 September 2010 (Ahad) sepertimana dalam jadual.Disediakan Oleh:                        Disahkan Oleh:
(Ir. Haji Abdul Aziz bin Abdullah)                   (Ir. Haji Rusli bin Embok)
Setiausaha Kehormat                           Pengerusi
                          4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:74
posted:3/4/2012
language:
pages:4