BERGEN KOMMUNE - DOC 12

Document Sample
BERGEN KOMMUNE - DOC 12 Powered By Docstoc
					BERGEN KOMMUNE
Bystyrets kontor


        Informasjon om deputasjoner og befaringer

Komite for miljø og byutvikling

Eget møte for muntlige innlegg fra foreninger, grupper og
parter til saker i Komite for miljø og byutvikling avholdes
tirsdag 31. oktober 2006 fra kl. 1600 i Rådhuset,
Teatersalen. Innleggene må meldes senest innen mandag
30. oktober 2006 kl. 1200 til Bystyrets kontor v/Nina E.
Steimler tlf. 55 56 65 69 fax: 55 56 66 20 eller på e-post:
bystyrets.kontor@bergen.kommune.no.

Innmeldte deputasjoner til formøte 31. oktober 2006 fra
kl. 1600:

Til sak vedr. budsjett:
Anmodning om deputasjon fra Natur og Ungdom v/Erik Natvig.
Anmodning om deputasjon fra Nesttunvassdragets venner v/Atle Grimstad.

Til sak 372-06, Ytrebygda, Mildevegen, Krokusbakken barnehage:
Anmodning om deputasjon fra Krokusbakken barnehage v/Geir Standal.

Til sak 383-06, Fana, Nordrevoll:
Anmodning om deputasjon fra klager Eva Nemina Bøe.

Til sak 384-06, ytrebygda, Søreidneset 21:
Anmodning om deputasjon fra byggherre Atle Håvåg.
Anmodning om deputasjon fra nabo Berit Tvedt.

Til sak 385-06, Ytrebygda, Hjellestadveien 335.
Anmodning om deputasjon fra Signe Hanson og Helge Henriksen.

Til sak 387-06, Ytrebygda, Skageveien 73:
Anmodning om deputasjon fra naboer v/Terje Berg.

Til sak 390-06, Åsane, Haukedalen:
Anmodning om deputasjon fra adv. Halfdan Mellbye på vegne av søker/klager.

                  ***


                   1
Saker til befaring, med avreise fra Rådhuset kl. 1300:

Til sak 376-06, Laksevåg gnr. 136 bnr. 14, Nordre Drotningsvik.
                      ***

Sakene blir blir behandlet i Komite for miljø og byutvikling den 2. november 2006 møtestart
kl. 1600 i Teatersalen, Bergen rådhus.

Saksdokumentene ligger på kommunens internettsider
http://www.bergen.kommune.no/bksak/
Nina E. Steimler
konsulent
                       2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:3/4/2012
language:Norwegian
pages:2