Klavyeden sırasıyla tamsayı_ reel sayı ve bir kelime okuyan ve bunları ekrana yazdıran

Document Sample
Klavyeden sırasıyla tamsayı_ reel sayı ve bir kelime okuyan ve bunları ekrana yazdıran Powered By Docstoc
					package aa;

import java.util.Scanner;

public class Scan2 {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner klavye = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Adınızı giriniz");

    String ad = klavye.next();    System.out.println("Soyadınızı giriniz");

    String soyad = klavye.next();    System.out.println("Vize notunuzu giriniz");

    int vizeNotu = klavye.nextInt();    System.out.println("Final notunuzu giriniz");

    int finalNotu = klavye.nextInt();    double ortalama = (double)(vizeNotu + finalNotu)/2;    System.out.println(

        "Ad:" + ad + "\nSoyad:" + soyad +

        "\nVize:" + vizeNotu + "\nFinal:" + finalNotu + "\nOrtalama="
+ ortalama);  }

}

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:3/4/2012
language:
pages:1