2011_2012_PersonelHareketliligi by dandanhuanghuang

VIEWS: 12 PAGES: 24

									  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    2011-2012 AKADEMİK YILI
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ TANITIM
       TOPLANTISI


  DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
        04 OCAK 2011                    1
   ERASMUS PROGRAMI


Avrupalı yükseköğretim kurumlarının
birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik
  etmeye yönelik bir Avrupa Birliği
        programıdır.
                       2
ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
    1 ) Öğrenim Hareketliliği


  2 ) Yerleştirme (Staj) Hareketliliği
                     3
         1 ) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile öğrenciler;
1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa
ülkesi Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim
kurumunda öğrenci olmak üzere yurtdışına gidebilmektedirler.
                                4
  Bir Avrupa Üniversitesinde “Erasmus
 Öğrenim Hareketliliği” gerçekleştirebilmek
için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin sizin
  bölümünüzde Erasmus ikili anlaşması
      bulunmak zorundadır.
                        5
    MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ’NİN
   AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERDE İKİLİ ANLAŞMALARI
         BULUNMAKTADIR:


1 )Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
2) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı
3) Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
4) Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
5) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
6) Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
7) Resim İş Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
8) İngilizce Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
9) Biyoloji Bölümü(Yüksek Lisans da mevcut)
10) Kimya Bölümü(Yüksek Lisans ve Doktora da mevcut)
11) Fizik Bölümü (Yüksek Lisans ve Doktora da mevcut)
12) Antropoloji Bölümü
13) Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü
14) Hemşirelik Bölümü
15) Veteriner Fakültesi (Yüksek Lisans da mevcut) le
                            6
      ERASMUS PROGRAMI NE DEĞİLDİR?
1-Erasmus programı
"yabancı dil öğrenme”  programı değildir.

2-Erasmus programı
tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3-Erasmus programı
bir "diploma" programı değildir.


                       le                          7
   AKADEMİK TANINIRLIKAVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ
      (AKTS)

   ÖĞRENİM ANLAŞMASI


 AKADEMİK TANINIRLIK BELGESİ


  YÖNETİM KURULU KARARI
                8
ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLABİLMEK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR:
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ ndeki örgün eğitim
kurumlarından birinde bir yüksek öğretim programına
kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
2- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden
faydalanmamış olmak,
3- Önlisans ve lisans öğrencileri için akademik not
ortalamasının en az 2.0/4 ya da 70/100 olması,
4- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için akademik
not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması
gerekmektedir.


                            9
ÖĞRENCİ SEÇİM KRİTERLERİ
Akademik başarı düzeyi :%50
   Dil seviyesi :%50
               10
Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi
 olması gibi sebepler Erasmus programından
     faydalanmasına engel değildir.
                           11
BAŞVURUMU NASIL YAPABİLİRİM?
                12
13
http://iro.mehmetakif.edu.tr/index.php
                     14
15
AKADEMİK TAKVİM
         16
17
18
NE KADAR HİBE ALACAĞIM?
             19
    Ülkeler      Aylık hibe miktarı (€)
   Avusturya          463
     Belçika          429
   Bulgaristan         300
Güney Kıbrıs Rum Kesimi      382
  Çek Cumhuriyeti         420
    Almanya           425
   Danimarka          596
    Estonya           365
    İspanya          438
   Finlandiya          515
     Fransa          497
    İngiltere         540
   Yunanistan          407
   Macaristan          403
     İrlanda          523
     İtalya          480
    Litvanya          326
   Lüksemburg          429
    Letonya           365
     Malta          365
    Hollanda          468
    Polonya           403
    Portekiz          395
    Romanya           322
     İsveç          493
    Slovenya          386
 Slovak Cumhuriyeti        373
                          20
KONTENJANLAR
        21
Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.  2

İlköğretim Matematik Öğretmenliği A.B.D.   2

 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.   3

    Sınıf Öğretmenliği A.B.D.       3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği A.B.D.   3

  Müzik Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.     2

 Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.    4

 İngilizce Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.    8

       Biyoloji Bölümü         2

       Kimya Bölümü          3

        Fizik Bölümü          1

        Antropoloji          3

   Muhasebe ve Finansal Yönetim      4

      Veteriner Fakültesi        8

      Hemşirelik Bölümü         10

     Sağlık Bilimleri Enstitüsü      2
     Sosyal Bilimler Enstitüsü      2
     Fen Bilimleri Enstitüsü       2

        TOPLAM            64  22
24

								
To top