Docstoc

PODNING – ISOLATION VED INDL GGELSE

Document Sample
PODNING – ISOLATION VED INDL GGELSE Powered By Docstoc
					Skema til vurdering af MRSA-status ved indlæggelse eller ambulant kontakt.                                                 Bilag 1
Formål: At forebygge spredning af smitte. At sikre, at arbejdsgange for patienter og personale sker forsvarligt og opfylder krav til isolation.
At sikre personalet viden og indsigt i forholdsregler vedrørende smitte og isolation

  Tidligere MRSA-positiv                                     RISIKOSITUATIONER?
                                 MRSA-positiv i husstand eller anden nær kontakt
                                 Bor eller har dagligt ophold på plejehjem eller institution med MRSA-udbrud
                                 Indlagt på stue sammen med MRSA-positiv patient
                                 Indlagt på afdeling, hvor der er MRSA-udbrud
                                 Indlæggelse eller ambulant invasiv behandling på udenlandsk hospital excl. Norden og Holland
                                 Ophold under ringe hygiejniske forhold, fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem o.lign.

                             Arbejde inkl. studie- og praktikophold:
                                 På hospital, plejehjem e.a. institution med MRSA-udbrud
                                 På udenlandsk hospital (Norden og Holland kun ved udbrud på hospitalet)
                                 Under dårlige hygiejniske forhold, fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem o.lign.
 Foreligger negativ 12 mdr. podning          Ja - inden for 2 mdr.            Ja - 2 til 12 mdr.            Nej, eller over 1 år siden                                                RISIKOFAKTORER?
                                                Sår eller kroniske hudlidelser
   JA         NEJ                                  Kroniske luftvejsinfektioner,
                                                herunder bihulebetændelse
                                                Fremmedlegemer, fx
                                                urinvejskatetre, dræn,
                                                intravenøse katetre o.lign.
                                                Intravenøst stofmisbrug
                                                JA           NEJ
                                                     Podes*, isoleres ikke          Podes ikke og isoleres ikke
Podes*, isoleres ikke             Podes* og isoleres

 Podes* = Svælg, næsebor, perineum, evt sår, og andre infektionsfoci. Urin D+R ved KAD
 Rekvisitionsseddel mærkes ”OBS-MRSA”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:3/4/2012
language:
pages:1
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About