Docstoc

oplaeg-vpelle-andersen-5-marts-2009_v1

Document Sample
oplaeg-vpelle-andersen-5-marts-2009_v1 Powered By Docstoc
					         Møde i den interne arbejdsgruppe
          onsdag den 15. december 2004
Erhvervsinddragelsen i forbindelse med COP15, v/ Kontorchef Pelle
Andersen, Økonomi- og Erhvervsministeriet              1
        Planlægning af COP 15


Der er nedsat et særligt ministerudvalg og et klimasekretariat.

Arbejdet rummer fire søjler:

   Søjle 1:  De internationale forhandlinger
        (Klima- og Energiministeriet)

   Søjle 2:  Logistik – den praktiske gennemførelse
        (Udenrigsministeriet)

   Søjle 3:  Formidling – kontakt til presse + NGO-konference
        (Udenrigsministeriet)

   Søjle 4:  Erhvervsinddragelse – erhvervsliv og forskning
        (Økonomi- og Erhvervsministeriet)
                                  2
Målsætninger med erhvervsinddragelsen

 Danmark skal lette og stimulere det internationale
 erhvervslivs medvirken til klimaproblemets løsning


 Værtskabet skal være med til aktivt at brande Danmark
 og dansk erhvervsliv


 Danmark skal aktivt bidrage til at styrke forskning og
 udvikling af ny teknologi                              3
  To spor i erhvervsinddragelsen
         Regeringens klimakonferenceudvalg

                 Klimasekretariatet
    Statsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet,
          Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet


                   Erhvervsinddragelse


Erhvervsklimapanelet                Klimakonsortiet
Formål: Inddragelse af forskning og        Formål: Fælles markedsføring af Danmark,
erhvervsliv.                    danske virksomheder og videninstitutioner.

Deltagere:                     Bestyrelse:
Økonomi- og erhvervsministeren           Økonomi- og Erhvervsministeriet
Klima- og energiministeren             Fonden til markedsføring af Danmark
Miljøministeren                  Medlemsorganisationerne
Udenrigsministeren
Videnskabsministeren                Åbent for erhvervsorganisationer mod
18 Personligt udpegede medlemmer          betaling af medlemsbidrag.
17 organisationer og forskningsinstitutioner    Samarbejdsmuligheder for virksomheder,
                          videninstitutioner, organisationer, m.fl.

Sekretariat for Erhvervsklimapanelet
Økonomi- og Erhvervsministeriets departement

                                                4
        Klimakonsortiet
 Offentligt-Privat Partnerskab stiftet 7. februar 2008
  Formål:
   •  Skabe opmærksomhed om COP15 og klimaaktiviteter
   •  Synliggøre danske virksomheder og viden-institutioner
   •  Medvirke til at øge den globale afsætning samt
     Danmarks tiltrækningskraft i forhold til
     investeringer, etableringer, arbejdskraft og
     studerende på energi- og miljøområdet
  Medlemmer
   -  Fonden til Markedsføring af Danmark
   -  Dansk Industri
   -  Dansk Byggeri
   -  Dansk Energi
   -  Landbrugsraadet
   -  Vindmølleindustrien

                              5
  To spor i erhvervsinddragelsen
         Regeringens klimakonferenceudvalg

                 Klimasekretariatet
    Statsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet,
          Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet


                   Erhvervsinddragelse


Erhvervsklimapanelet                Klimakonsortiet
Formål: Inddragelse af forskning og        Formål: Fælles markedsføring af Danmark,
erhvervsliv.                    danske virksomheder og videninstitutioner.

Deltagere:                     Bestyrelse:
Økonomi- og erhvervsministeren           Økonomi- og Erhvervsministeriet
Klima- og energiministeren             Fonden til markedsføring af Danmark
Miljøministeren                  Medlemsorganisationerne
Udenrigsministeren
Videnskabsministeren                Åbent for erhvervsorganisationer mod
18 Personligt udpegede medlemmer          betaling af medlemsbidrag.
17 organisationer og forskningsinstitutioner    Samarbejdsmuligheder for virksomheder,
                          videninstitutioner, organisationer, m.fl.

Sekretariat for Erhvervsklimapanelet
Økonomi- og Erhvervsministeriets departement

                                                6
   Fundamentet for regeringens
    erhvervsklimastrategi
Klima som ”driver”
for økonomisk vækst

Erhvervsklimastrategien er en
 partnerskabs- strategi
  Klimakonsortiet
  Erhvervsklimapanelet
  Partnerskaber om virksomheders       Regeringen     Erhvervsliv
  CO2-reduktion (investorer, detailhandlen,
  bygninger og søfart)
  Cleantech-partnerskab for iværksætteri
                               NGO
                   Status
Møder i Erhvervsklimapanelet og udarbejdelsen af regeringens
erhvervsklimastrategi

 5/10-07: Inddragelse af internationalt
 erhvervsliv frem til COP15


 22/1-08: Erhvervsaktiviteter og branding
 ifm. COP15
                      Udvikling af  30/3-09:  Maj 2009:
                      erhvervs-   Møde i   Lancering
 15/4-08: CSR på klimaområdet        klima-     Erhvervs  af erhvervs-
                      strategien   klima-   klima-
                              panelet  strategien

 25/8-08: Vækst og konk.evne i dansk
 erhvervsliv ift. klimaudfordringen


 24/11-08: Udnyttelse af
 vækstmuligheder på klimaområdet
   Formål og indsatsområder i
   erhvervsklimastrategien
     Erhvervsklimastrategien skal sikre, at virksomheder i
     Danmark forretningsmæssigt udnytter den stigende
     globale opmærksomhed på håndtering af
     klimaudfordringen


Erhvervsklimastrategiens indsatsområder
  Forskning, udvikling og demonstration
  Iværksætteri
  Indenlandsk anvendelse af eksisterende løsninger
  Eksport af klimaløsninger
  Erhvervslivets ansvar og muligheder
  Tak for opmærksomheden!
 Spørgsmål nu?
 Spørgsmål senere: www.cop15.dk eller
 pea@oem.dk
 Tilmeld nyhedsbrev på
 www.brandingdanmark.dk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/4/2012
language:
pages:10